ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
Nejnovější aktualizace: 21 Květ., 2018

ZE VŠEHO NEJDŘÍVE: CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, ukládané na tvém počítači nebo mobilním zařízení, kdykoli navštívíš nějakou webovou stránku. Jestliže uživatel opět přistoupí na příslušný server Runtastic.com (dále “webové stránky Runtastic”), odešle prohlížeč uživatele zpět na server soubor cookie, který obdržel při předchozí návštěvě. Server pak může takto obdržené informace několika způsoby vyhodnotit. Soubory cookies nemohou spouštět programy ani infikovat počítač/mobilní zařízení žádným virem. Nezaberou příliš prostoru a po vypršení platnosti se automaticky odstraní. Některé soubory cookies ztrácejí platnost na konci tvé internetové relace, jiné se na vymezenou dobu uloží. Cookies pomáhají zvyšovat uživatelské pohodlí a efektivitu webových stránek. Mohou být například využívány pro usnadňování navigace na některé webové stránce nebo pro správu reklam na webových stránkách Runtastic. Důvodem zpracování údajů za pomoci cookies je nezbytnost plnění tvé uživatelské smlouvy a naše oprávněné zájmy. V některých případech jsou soubory cookies potřebné k tomu, aby ti byly poskytovány požadované služby, v jiných případech – jako u analytických a sledovacích nástrojů – používáme soubory cookies k tomu, abychom zdokonalili a lépe pochopili způsob, kterým využíváš naše služby, a také abychom zajistili bezpečnost služeb.
V tomto oddíle pro zjednodušení používáme výraz “soubory cookies” jako společný termín pro samotné cookies, flash cookies (tzv. lokální sdílené objekty) i techniky tzv. webových majáků (web beacons).

ZA DRUHÉ: KTERÉ JEDNOTLIVÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIES POUŽÍVÁME?

Existuje několik různých druhů cookies pro různé použití (podrobněji viz níže). Některé slouží jen k umožnění tvých návštěv na webových stránkách Runtastic a zobrazování určitých funkčních prvků. Jiné nám referují o tvých zážitcích při používání prohlížeče, tedy pokud máš problém se zobrazením toho, co hledáš, poskytnou nám impulz, abychom zlepšili kvalitu a zajistili ti napříště co nejpříjemnější návštěvu. Dále existují soubory cookies vázané na reklamní účely při tvých návštěvách webových stránek Runtastic a tvých budoucích návštěvách jiných webových stránek.

SOUBORY COOKIES PRVNÍ STRANY A TŘETÍCH STRAN

Soubory cookies nastavené společností Runtastic se nazývají “cookies první strany”. Cookies ukládané jinými stranami než námi jsou “cookies třetích stran” a umožňují těmto stranám shromažďovat informace o tobě během doby, kdy používáš webové stránky Runtastic. Informace, které shromažďují, mohou souviset s tvými osobními údaji nebo mohou shromažďovat informace (včetně osobních informací) o tvých online aktivitách během doby strávené na různých stránkách a při využívání jiných online služeb. Tyto informace mohou takové strany využívat, aby ti v závislosti na tvých zájmech nabízely reklamu (zájmově orientovaná, čili behaviorální reklama) nebo jiný cílený obsah. Nemáme žádný vliv na sledovací technologie těchto třetích stran ani na to, jakým způsobem mohou být využívány. Pokud budeš mít jakýkoli dotaz týkající se reklamy a jiného cíleného obsahu, je třeba, abys kontaktoval/a přímo příslušného poskytovatele. Aktuální seznam souborů cookies třetích stran, včetně účelu takových cookies a možností odvolání souhlasu s nimi, viz tento odkaz na cookies třetích stran.

RŮZNÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIES

Níže si můžeš zobrazit přehled jednotlivých druhů cookies, které používáme a proč:

 1. NUTNÉ COOKIES

  mají zásadní význam a pomáhají ti při navigaci a pohybu po webových stránkách a zobrazování určitých funkčních prvků. Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro zajištění klíčové funkčnosti stránky, například při přihlašování ke tvému účtu. K používání nutných cookies se nevyžaduje žádný souhlas.

 2. FUNKČNÍ A ANALYTICKÉ COOKIES

  se používají pro měření výkonnosti a k analýzám. Slouží ke zkvalitňování webových stránek Runtastic a k zobrazování relevantního obsahu pro tebe. Abychom to dokázali zajistit, shromažďujeme údaje o prohlížení a o tvé interakci s webovými stránkami Runtastic. Tyto cookies umisťujeme buď my sami nebo to z našeho pověření dělá některá třetí strana.

 3. COOKIES SLOUŽÍCÍ REKLAMĚ A SOCIÁLNÍM MÉDIÍM
  • nám pomáhají v marketingové činnosti. Tyto soubory cookies nám umožňují se zadavateli reklamy u nás sdílet údaje např. o tom, co se ti líbí, aby tak reklamy, které se ti zobrazují, odpovídaly tvým preferencím (někdy se také označují jako “cílené cookies”).
  • pomáhají nám pochopit chování našich návštěvníků. Umožňuje nám to trvale zlepšovat naše služby, aby jejich využívání bylo pohodlnější a příjemnější, a také zkvalitňovat naše marketingová sdělení (někdy se také označují jako “výkonnostní cookies”).
  • umožňují ti vyjadřovat se na sociálních sítích. Tyto soubory cookies ti umožňují sdílet tvé aktivity a obsah (např. blogové posty) v sociálních médiích, navazovat s námi spojení přes kanály sociálních médií a dělit se o názory s ostatními (někdy se také označují jako “interakční cookies”).

CO DĚLAT, KDYŽ SE TI COOKIES NEZAMLOUVAJÍ?

Můžeš změnit nastavení svého prohlížeče a určité cookies odstranit nebo zakázat jejich ukládání u sebe na počítači nebo mobilním zařízení. V takovém případě ti však nemůžeme zaručit využívání úplné škály funkcí produktů. V sekci „Help“ na tvém prohlížeči by měly být k dispozici informace, jak se nastavení cookies provádí. Zde se můžeš podívat, jaký postup platí pro tvůj prohlížeč:

Upozorňujeme, že také můžeš navštívit http://www.aboutads.info/choices nebo http://www.youronlinechoices.eu/ kde se dozvíš více o možnostech odvolání souhlasu s určitými činnostmi cílené inzerce, které nabízejí některé třetí strany, s nimiž spolupracujeme. Tyto webové stránky budeš muset navštívit z každého prohlížeče a zařízení, pro které si přeješ odvolání souhlasu uplatnit. Vzhledem k tomu, že nástroje odvolání souhlasu mohou záviset na souborech cookies, je možné, že po odstranění svých cookies budeš muset uvedené stránky opět navštívit a obnovit si tam nastavení svých preferencí. V každém případě rozhodně pravidelně sleduj náš seznam cookies třetích stran, kde jsou uváděny konkrétní pokyny pro odvolání souhlasu.

GOOGLE ANALYTICS

Obecně. Tyto webové stránky Runtastic využívají službu Google Analytics, kterou po účely webových analýz poskytuje společnost Google. Google Analytics využívá soubory cookies. Informace o tvém používání těchto webových stránek Runtastic vytvářené soubory cookies se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde se ukládají. Google z pověření provozovatele webových stránek bude využívat tyto informace k vyhodnocování tvého využívání produktů, sestavování zpráv o aktivitách s produkty a k poskytování dalších služeb provozovateli v souvislosti s využíváním produktů a internetu. IP adresa přenesená tvým prohlížečem v rámci používání služby Google Analytics nebude nijak kombinována s ostatními údaji v držení Googlu.

Odvolání souhlasu. Můžeš zakázat shromažďování údajů týkajících se tvého využívání produktů (včetně tvé IP adresy) prováděné prostřednictvím souborů cookies, stejně jako zpracování těchto údajů platformou Google, a to tak, že si pro svůj prohlížeč stáhneš a nainstaluješ následující plugin.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Anonymizace IP. Produkty používají službu Google Analytics v souběhu s anonymizační volbou “_anonymizeIP()”. Znamená to, že IP adresy se zpracovávají ve zkrácené podobě, aby se tím předešlo přenosu jakýchkoli osobních údajů. Vylučuje se tedy předem jakékoli propojení na konkrétní osobu, přičemž osobní údaje se okamžitě vymazávají.

Účel. Využíváme službu Google Analytics, abychom analyzovali a průběžně zkvalitňovali používání našich produktů. Na základě statistik jsme schopni své služby zdokonalovat a zvyšovat jejich zajímavost pro uživatele. Ve zvláštních případech, kdy dojde k přenosu osobních údajů do USA, je Google certifikovaný štítem EU-USA na ochranu soukromí. Důvodem pro zpracování osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy.

Informace o poskytovatelích – třetích stranách. Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001; podmínky: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html; přehled ochrany osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs; a zásady ochrany soukromí: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Služba Google DoubleClick for Publishers

Obecné informace a účel. Pro veškeré produkty využíváme službu Google DoubleClick for Publishers (dále “služba DFP”) Služba DFP využívá soubory cookies, aby svému uživateli poskytovala pro něj relevantní údaje o reklamě, ke zkvalitňování výkazů o efektivitě kampaní a k tomu, aby se uživatelům vícekrát nezobrazovaly tytéž reklamy. Za použití ID zaznamenává Google, které reklamy se na určitém prohlížeči zobrazují, a může bránit tomu, aby se zobrazovaly vícekrát. Dále pak služba DFP rozpoznává takzvané konverze, které jsou spojené s reakcí na reklamu. Kupříkladu jestliže si některý uživatel prohlédne reklamu na DPF a později navštíví webové stránky zadavatele reklamy, aby tam udělal nákup. Podle Google soubory cookies v rámci služby DPF nezpracovávají žádné osobně identifikovatelné informace. Důvodem pro zpracování osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy.

Další zpracování. Vzhledem k používaným marketingovým nástrojům se tvůj prohlížeč připojuje na server Google automaticky. Nemáme žádný vliv na rozsah tvých údajů a jejich další zpracování, a proto tě můžeme pouze podle svého nejlepšího vědomí informovat takto: integrování služby DFP znamená, že Google dostává informace o tom, že jsi vstoupil/vstoupila na některou stránku, nebo klikl/klikla na některou reklamu. Pokud máš registraci k některé službě Google, může Google takové informace přiřadit ke tvému účtu. Avšak ani když žádnou registraci na Googlu nemáš nebo nejsi aktuálně přihlášený/přihlášená, je možné, že tento poskytovatel zjistí tvou IP adresu a uloží ji.

Odvolání souhlasu. Svou participaci na uvedeném sledovacím mechanizmu můžeš zakázat několika způsoby: (a) změnou nastavení svého prohlížeče, zejména deaktivací cookies třetích stran; (b) deaktivací souborů cookies pro účely sledování konverzí nastavením svého prohlížeče tak, aby cookies z domény googleadservices.com byly zablokovány (tato preference se vymaže, pokud vymažeš své cookies); (c) deaktivací zájmově orientované inzerce prodejců zařazené do kampaně “about Ads” (o reklamách), viz http://www.aboutads.info/choices (tato preference se vymaže, pokud vymažeš své cookies); nebo (d) obecnou deaktivací souborů cookies.

Další informace. Další informace lze najít na http://www.google.com/doubleclick a https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=cs. Uživatel může deaktivovat umístění souborů cookies služby DFP i umístění reklam s relevancí pro uživatele, které se týkají využívání produktů, a to prostřednictvím webové stránky http://www.google.com/ads/preferences.

JAK ČASTO RUNTASTIC AKTUALIZUJE SVÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES?

Tyto zásady můžeme podle okolností aktualizovat kupříkladu v reakci na změny souborů cookies, které používáme, nebo z jiných provozních, právních či regulatorních důvodů Proto prosím pravidelně sleduj tyto zásady používání souborů cookies, a zajisti si tím trvalou informovanost o našem využívání cookies a souvisejících technologií.

Datum uvedené v záhlaví těchto zásad používání souborů cookies je údaj o jejich nejnovější aktualizaci.

A ZÁVĚREM... KDE ZÍSKÁM DALŠÍ INFORMACE?

Pokud budeš mít jakékoli další dotazy k tomu, jak používáme cookies a ostatní technologie, spoj se s nám laskavě na adrese dataprotection@runtastic.com.