OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktualizace Ochrany osobních údajů


V Runtastic se neustále snažíme poskytnout ti co nejlepší služby – a tvoje soukromí je pro nás důležité.

Aktualizace, které proběhly v nedávné době a souvisí s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) vydaným EU a platným od 25. května 2018:

 • ti usnadňují porozumět tomu, jaká data uchováváme a jak s nimi pracujeme

 • ti dávají větší kontrolu nad tvými daty

 • a poskytují ti detailní vysvětlení tvých práv jako uživatele.

 1. OBECNĚ
  1. My, tým společnosti runtastic GmbH, FN 334397k, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Rakousko (viz naši tiráž) (dále “společnost Runtastic“), e-mailová adresa: dataprotection@runtastic.com (dále “e-mailová adresa”), zpracováváme tvé osobní údaje v době, kdy využíváš naše mobilní aplikace (dále “aplikace”, viz odkaz zde na úplný seznam aplikací) nebo webové stránky (dále “webové stránky” a spolu s aplikacemi kolektivně, “produkty”). Zpracování tvých osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále “nařízení GDPR“) a rakouským zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.

  2. V těchto zásadách ochrany soukromí (dále “zásady ochrany soukromí”) ti chceme poskytnout informace o nás, o povaze, rozsahu a účelech shromažďování a využívání osobních údajů, a také tě blíže seznámit se způsobem zpracování tvých osobních údajů.

 2. SPRÁVCE
  1. Správce. Správcem zpracování údajů je společnost Runtastic. Spojit se s námi můžeš prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese.

  2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů může být kontaktován na e-mailové adrese. Pokud budeš mít jakékoli dotazy ke zpracování svých osobních údajů, kdykoli se s ním spoj.

 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME
  1. Obecně. Společnost Runtastic zpracovává osobní údaje, které nám jako uživatel produktů poskytuješ např. při používání našich produktů, nebo jež nám poskytnou další strany (dále “osobní údaje”).

  2. Osobní údaje, které nám poskytuješ.

   Registrační informace

   Povinné informace: Aby ses u nás mohl/mohla zaregistrovat k používání produktů, musíš nám poskytnout některé informace:

   • adresu e-mailu nebo telefonní číslo;
   • křestní jméno a příjmení;
   • pohlaví;
   • datum narození.

   Nepovinné informace: Některé informace jsou při registraci nepovinné, a můžeš je také později doplnit nebo odstranit, jako například:

   • osobní informace: výška a hmotnost, adresa (ulice, PSČ, obec, země), obrázek do profilu, rodinný stav;
   • jednotky: vzdálenost, hmotnost, teplota;
   • důvod a motivace: sportovní úroveň, popis; motivace ke sportování;
   • vzdělání a zaměstnání: škola, vysoká škola, společnost, druh zaměstnání;
   • kontaktní informace: telefonní číslo, webová stránka, Twitter, Skype.

   Informace o zdravotním stavu a fitness aktivitách

   • fitness aktivity: např. doba zahájení, trvání, vzdálenost, kalorie, převýšení, tepová frekvence a údaje o poloze;
   • výživové záznamy: např. doba, kalorie, údaje o stravě (název, druh, makronutrienty, mikronutrienty);
   • osobní cíle: např. cílová naběhaná roční vzdálenost, cílová váha;
   • informace o tréninkovém plánu: např. datum zahájení, tréninkový plán, související fitness aktivity;
   • účast na akcích: např. název akce, čas, poloha;
   • trasy: např. název, popis, údaje o poloze;
   • fotografie: včetně údajů o poloze;
   • LIVE sledování: viz oddíl 5.2;
   • vybavení: např. informace o obuvi (značka, model, číslo, barva, vyobrazení).

   Informace o přátelství a skupinách

   • odeslané žádosti o přátelství: čas, uživatel;
   • přijaté žádosti o přátelství: čas, uživatel;
   • účast ve skupinách: název skupiny, čas vstupu.

   Informace o platbách a předplatném. Při zpracování plateb využíváme údaje poskytovatelů platebních služeb (jako jsou Apple, Google, Adyen, PayPal). Přestože sami neukládáme žádné údaje o kreditních kartách, ukládáme identifikační číslo platby určené příslušným poskytovatelem, které daný poskytovatel platebních služeb může přiřadit konkrétní osobě, dále údaje o platnosti tvého předplatného, ceně, měně, DPH (podle údajů dané země) a o poskytovateli platebních služeb.

   Telefonní seznam kontaktních osob

   Pokud nám výslovně povolíš přístup do svého telefonního seznamu, budeme srovnávat adresy e-mailů tvých kontaktních osob s adresami e-mailů registrovaných uživatelů platformy Runtastic a budeme ti zasílat seznamy s doporučenými přáteli. Tyto informace žádným způsobem neukládáme.

  3. Osobní údaje poskytnuté dalšími stranami.

   Registrace prostřednictvím Facebooku nebo Googlu

   Jestliže si účet Runtastic zaregistruješ přes přihlášení na sociální síti, obdržíme následující údaje:

   • Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, “Facebook”): Křestní jméno a příjmení, adresa e-mailu, pohlaví, datum narození, obrázek do profilu;
   • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, “Google”): Křestní jméno a příjmení, adresa e-mailu, pohlaví, datum narození, obrázek do profilu.

   Seznam přátel na Facebooku

   Obdržíme informace o tvých přátelích na Facebooku, pokud nám výslovně povolíš přístup na něj. Tyto informace budeme využívat pro doporučení přátel v rámci produktů, ale nebudeme je ukládat.

   Import informací o fitness aktivitách z propojených účtů

   Obecně. Nabízíme automatický import informací o tvých fitness aktivitách z dalších platforem jako Garmin, Nokia Health (Withings) a Fitbit Musíš předem udělit výslovný souhlas s propojením svého účtu na těchto platformách na tvůj Runtastic účet, aby bylo možné uvedené údaje importovat.

   Apple HealthKit (Apple Zdraví). Využíváme rámec platformy HealthKit (Zdraví) (bližší informace viz odkaz ) společnosti Apple (Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA; dále “Apple”), která slouží jako centrální úložiště zdravotních a fitness údajů na mobilních zařízeních iPhone a Apple Watch a který – s výslovným souhlasem uživatele – umožňuje aplikacím komunikovat s HealthKit store, a tak přistupovat k těmto údajům a sdílet je. Zpracováváme následující osobní údaje získané prostřednictvím zpracovatele Apple CoreMotion (bližší informace viz odkaz ) pro dále popsané účely, a to s výslovným souhlasem uživatele: kroky, kalorie, vzdálenost, trvání a tepová frekvence. Do rámce HealthKit lze doplňovat nové atributy údajů, které se promítnou do produktu a ke kterým musíš dát souhlas. Společnost Runtastic a poskytovatelé analytických služeb Runtastic mohou analyzovat údaje o aktivním využívání pro účely průzkumu sledujícího poskytování personalizovaného uživatelského zážitku a motivování k aktivní oblibě zdravých životních návyků. Společnost Runtastic nevyužívá informace získané prostřednictvím rámce HealthKit pro účely reklamy a obdobných služeb. Přístup aplikace Runtastic ke tvým osobním údajům můžeš kdykoli zakázat změnou nastavení svého mobilního zařízení.

   Google Fit. Používáme sadu Google Kit SDK (bližší informace viz odkaz ) což je otevřená platforma, která umožňuje uživatelům spravovat jejich fitness údaje. Zpracováváme následující osobní údaje získané prostřednictvím Google Fit SDK pro dále popsané účely, a to s výslovným souhlasem uživatele: kroky, kalorie, vzdálenost, trvání a tepová frekvence. Do rámce Google Fit SDK lze doplňovat nové atributy údajů, které se promítnou do produktu a ke kterým musíš dát souhlas.

   adidas

   Jestliže udělíš výslovný souhlas s propojením svého adidas účtu s Runtastic účtem, umožní to provádět výměnu některých informací mezi platformami adidas a Runtastic. Více informací o této výměně údajů viz samostatný dokument prohlášení o ochraně osobních údajů adidas – Runtastic (např,. které údaje, pro jaké účely, doba uložení).

  4. Využívání služby

   Google Analytics

   Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, kterou po účely webových analýz poskytuje společnost Google. Google Analytics využívá soubory cookie. Více informací o souborech cookies a postupu pro odvolání souhlasu s nimi viz naše Zásady používání souborů cookies. Využíváme službu Google Analytics, abychom analyzovali a průběžně zkvalitňovali používání našich produktů. Produkty používají službu Google Analytics v souběhu s anonymizační volbou “_anonymizeIP()”. Znamená to, že IP adresy se zpracovávají ve zkrácené podobě, aby se tím předešlo přenosu jakýchkoli osobních údajů. Důvodem pro zpracování osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy.

   Google Analytics for Mobile

   Obecně. Pro aplikace v systémech iOS a Android využíváme službu pro mobilní aplikace Google Analytics for Mobile (bližší informace viz pod tímto odkazem ). Uživatelské údaje se v anonymizované formě přenášejí na Google. Naše aplikace využívají pro provádění služeb Analytics pro mobilní zařízení identifikaci pro mobilní zařízení, to znamená Google Advertising ID (dále “GAID”) a ID for Advertising pro systém iOS (dále “IDFA”), a dále technologie podobné cookies.

   Účel. Využíváme službu Google Analytics, abychom analyzovali a průběžně zkvalitňovali používání našich produktů. Na základě statistik jsme schopni své služby zdokonalovat a zvyšovat jejich zajímavost pro uživatele. Ve zvláštních případech, kdy dojde k přenosu osobních údajů do USA, je Google certifikovaný štítem na ochranu soukromí. Důvodem pro zpracování osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy.

   Služba Google DoubleClick for Publishers

   Pro veškeré produkty využíváme službu Google DoubleClick for Publishers (dále “služba DFP”) Služba DFP využívá soubory cookies, aby svému uživateli poskytovala pro něj relevantní údaje o reklamě, ke zkvalitňování výkazů o efektivitě kampaní a k tomu, aby se uživatelům vícekrát nezobrazovaly tytéž reklamy. Více informací o souborech cookies a postupu pro odvolání souhlasu s nimi viz naše Zásady používání souborů cookies. Podle Google soubory cookies v rámci služby DPF nezpracovávají žádné osobně identifikovatelné informace. Důvodem pro zpracování osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy.

   Společnost Adjust

   Pro aplikace v systémech iOS a Android používáme služby společnosti Adjust GmbH (Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Německo, dále “Adjust”). To nám umožňuje sledovat a analyzovat, které marketingové kanály nebo zdroje produkují nejlepší výsledky při směrování uživatelů, aby si stahovali produkty, a pomáhá nám to porozumět tomu, jak uživatelé využívají naši aplikaci. Společnost Adjust pro tento účel zpracovává mobilní identifikátory, jako jsou IDFA, GAID a jim podobné. Bližší informace o společnosti Adjust viz pod tímto odkazem , zejména v oddíle 3. Pro odvolání souhlasu se sledováním společností Adjust laskavě přejdi na tento odkaz. Základem pro zpracování osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy.

   Runtastic sledování událostí

   Pokud využíváš naše produkty, budeme shromažďovat určité informace o událostech (např. otevření aplikace Runtastic, zahájení sportovní aktivity, návštěva našich webových stránek) a zasílat je na naše servery. Umožňuje nám to analyzovat a průběžně zkvalitňovat používání našich produktů.

   Služba Facebook Analytics

   Pro aplikace v systémech iOS a Android využíváme službu Facebook Analytics (bližší informace viz pod tímto odkazem ). To nám umožňuje sledovat a analyzovat, které marketingové kanály nebo zdroje produkují v souvislosti s Facebookem nejlepší výsledky při směrování uživatelů, aby si stahovali produkty, a pomáhá nám to porozumět tomu, jak uživatelé využívají naši aplikaci. Služba Facebook Analytics pro tento účel zpracovává mobilní identifikátory, jako jsou IDFA, GAID a jim podobné. Bližší informace o službě Facebook Analytics viz pod tímto odkazem. Důvodem pro zpracování osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy.

  5. Soubory cookies a obdobné technologie.

   Cookies

   Co jsou soubory cookies. Tyto webové stránky vyžívají tzv. „cookies“ – malé textové soubory umisťované do tvého počítače, mobilního zařízení anebo ukládané prohlížečem. Důvodem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies jsou naše oprávněné zájmy.

   Zásady používání souborů cookies. Bližší informace o tom, jak soubory cookies používáme, jaké osobní údaje případně shromažďují a jak cookies deaktivovat, získáte z našich Zásad o používání souborů cookies pod tímto odkazem.

   Pluginy

   Mezi produkty Runtastic se řadí pluginy pro sociální média, jako jsou (i) Facebook; (ii) Google +, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; (iii) Twitter, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; and (iv) WhatsApp, WhatsApp Inc., 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, USA.

   Tyto pluginy (zásuvné moduly) dokáží rozpoznávat IP adresu uživatele a stránku navštívenou na platformě Runtastic.com, případně také ukládat soubory cookies, a tím zajišťovat řádné fungování nabídky služeb Runtastic. Některé z aplikací mohou využívat funkcí třetích stran (jako Facebooku) prostřednictvím nástrojové sady SDK (Software Development Kit) třetích stran, umožňující zpracovávat obecné údaje o zařízeních (např. ID zařízení apod.). Pluginy pro sociální média a miniaplikace widgety jsou hostované buď poskytovateli – třetími stranami nebo přímo námi. Tvoje interakce s takovými pluginy jsou upravené těmito zásadami ochrany soukromí nebo zásadami ochrany soukromí některé třetí strany, která daný prvek výbavy nabízí. Důvodem pro zpracování osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy.

   SPOLEČNOST RUNTASTIC NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOB POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍMI STRANAMI, RESPEKTIVE ZA JEJICH SMĚRNICE PRO TAKOVÉ POUŽITÍ.

   Uživatelé mohou na našich webových stránkách rozeznávat příslušné pluginy třetích stran, např. podle příslušného loga nebo jiného rysu typického pro platformu určitého sociálního média. Přehled pluginů pro Facebook najdeš pod tímto odkazem. Přehled pluginů pro Google+ najdeš pod tímto odkazem. Přehled pluginů pro Twitter najdeš pod tímto odkazem.

   Pokud některý uživatel aktivně zachází s pluginy, např. tím, že klikne na „like“ tlačítko sítě Facebook nebo vloží komentář během svého přihlášení k příslušnému uživatelskému účtu na sociálních sítích Facebook, Google+ nebo Twitter, propojí tím obsah webových stránek Runtastic se svým profilem na dané síti. Důsledkem je, že Facebook/Google+/Twitter může přiřadit návštěvu uživatele nebo jeho využívání produktů k účtu tohoto uživatele na příslušné síti. Společnost Runtastic jakožto poskytovatel produktů nemá žádné povědomí o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití sociálními sítěmi Facebook, Google+ nebo Twitter. Uživatele mohou najít další podrobnosti o problematice přenosu údajů v zásadách ochrany soukromí na platformách uvedených sociálních médií:

   Pokud si uživatelé nepřejí, aby platforma příslušného sociálního média přiřazovala jejich návštěvy na našich webových stránkách k jejich účtu na dané síti, musejí se ze svého účtu na takové sociální síti odhlásit.

   Signalizace Do Not Track (Nesledovat)

   Produkty nerozeznávají prohlížečem zadané požadavky na nesledování, a ani na ně nereagují. Bližší informace o požadavcích Do Not Track (Nesledovat) se dozvíš pod tímto odkazem https://allaboutdnt.com.

  6. Informace o zařízení a poloze.

   Jestliže navštívíš naše produkty nebo jejich návštěvu ukončíš, obdržíme

   • URL adresu webových stránek, ze kterých jsi přišel/přišla, stránek, na které dále pokračuješ, a rovněž datové a časové razítko, včetně časové zóny;
   • IP adresu, přístupový stav/stavový kód HTTP;
   • objem přenesených dat;
   • proxy server, operační systém, webový prohlížeč (včetně jazyka a verze softwaru prohlížeče) a doplňky (add-ons);
   • identifikátor zařízení a jeho vlastnosti;
   • ISP nebo poskytovatele tvých mobilních služeb; anebo
   • informace z GPS nebo jiná na telefonu založená data o poloze (např. s využitím WiFi nebo Bluetooth) poté, co udělíš svůj výslovný souhlas.
 4. PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE (“ÚČELY”)
  1. Provozování produktů. Tvé osobní údaje zpracováváme, abychom ti mohli poskytovat nerušené uživatelské zážitky při využívání našich produktů.

   Poskytování služeb. K provozování produktů a poskytování služeb, a to i pro

   • autentizaci tvého přístupu k účtu;
   • sledování a zobrazování tvého zdravotního stavu a fitness aktivit
   • znázorňování tvého tréninkového pokroku a statistik; a

   Spojení s přáteli. K usnadňování tvého hledání ostatních a navazování spojení s nimi. Můžeme využít informace, které jsi sdílel/sdílela v rámci produktů, včetně GPS údajů, a navrhovat navázání spojení mezi tebou a lidmi, které možná znáš. Například můžeme informace, které se o tobě dozvíme z využívání produktů tebou nebo tvými přáteli, přiřazovat k informacím, které nám poskytneš ty nebo ostatní, a navrhovat ti lidi, které možná znáš nebo bys s nimi mohl/mohla chtít jednat v návaznosti na naše produkty.

   Zákaznická podpora. Ke zkoumání tvých požadavků a reagování na ně, k řešení reklamací na služby a problémů se službami – např. se s tebou můžeme spojit kvůli dotazu, který položíš našemu týmu zákaznických služeb.

  2. Obchodní potřeby. Zpracováváme tvé osobní údaje pro řízení našich obchodních potřeb.

   Výkonnost. Zpracováváme osobní údaje pro účely sledování, analyzování a zkvalitňování našich produktů a služeb a dále pro účely ochrany bezpečnosti a nezávadnosti produktů, jejich výkonnosti a funkčnosti. Analyzujeme například chování uživatelů a provádíme průzkumy způsobů, jimiž využíváš naše produkty.

   Výzkum a vývoj. Zpracováváme osobní údaje, včetně zpětné vazby veřejnosti, k provádění výzkumu pro potřeby pokračujícího vývoje našich produktů, abychom tobě i ostatním mohli poskytovat lepší, intuitivnější a personalizované uživatelské zážitky a stimulovat rozšiřování obce uživatelů a jejich aktivní obliby našich produktů.

   Reklama Efektivitu. inzerce směrované k registrovaným uživatelům a návštěvníkům formujeme a měříme buď přímo nebo prostřednictvím služby DFP (viz výše 3.4) s využitím následujících údajů, jednotlivě a v kombinacích:

   • pohlaví;
   • věk;
   • jazyk;
   • údaje o aktivitách (druh sportu, vzdálenost, trvání).

   Marketing obecně. Zpracováváme osobní údaje pro účely tvého zásobení na míru uzpůsobenými marketingovými materiály o produktech a online službách Runtastic.

   Marketing prostřednictvím e-mailu a push notifikací. S tvým výslovným souhlasem ti budeme zasílat marketingové e-maily nebo push notifikace s informacemi o tématech fitness a zdraví.

   Dovolujeme si tě upozornit, že při čtení e-mailů vyhodnocujeme tvé uživatelské chování, a to za pomoci technik tzv. web beacons a pixel tagů. Z toho vzniklé informace se následně propojují s informacemi shromážděnými podle 3.6, tvou adresou e-mailu a osobním ID. S takto zkombinovanými údaji jsme schopni vytvářet uživatelský profil, který nám umožňuje personalizovat naše marketingové e-maily a push notifikace. Shromažďujeme údaje o tom, kdy čteš naše e-maily nebo na které odkazy klikáš a kombinujeme je s tvými úkony týkajícími se produktů.

   Ukládáme a využíváme osobní údaje pro účely e-mailového marketingu nebo marketingu na webových stránkách Runtastic. Svůj souhlas s marketingovými e-maily a push notifikacemi můžeš kdykoli odvolat, stačí k tomu kliknout na odkaz na konci e-mailu nebo změnit své nastavení soukromí pro účely push notifikací. Ukládáme údaje o sledování po dobu, po kterou máš přihlášený odběr našich marketingových e-mailů.

   Remarketing. Marketingová sdělení (reklamy, inzerci) uvidíš zobrazená na níže vyjmenovaných platformách pouze tehdy, pokud nám udělíš výslovný souhlas se sdílením tvého reklamního identifikátoru (IDFA, GAID) s těmito platformami. Kromě toho se mohou marketingová sdělení na těchto platformách zobrazovat také ostatním uživatelům s tobě podobnou charakteristikou (tj. cílová skupina Facebook Lookalike). Odvolání souhlasu je možné kdykoli ve tvém nastavení soukromí. Realizace odvolání souhlasu může několik dnů trvat, než budeš odstraněn/odstraněna ze všech cílových skupin.

   Seznam ostatních platforem: Facebook, Instagram, Google, Twitter, Snapchat, MyTarget a Pinterest.

  3. Dodržování předpisů a vynucování jejich dodržování.

   Dodržování předpisů (Compliance). Zpracováváme tvé osobní údaje tak, abychom dodržovali své povinnosti a postupovali v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

   Vynucování dodržování předpisů. Zpracováváme tvé osobní údaje, jestliže je to podle našeho názorů nezbytné z bezpečnostních důvodů nebo pro účely vyšetřování možného podvodného jednání nebo jiných případů porušení našich podmínek nebo těchto zásad ochrany soukromí nebo vyšetřování pokusů o poškození našich členů nebo návštěvníků.

 5. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Obecně.

   Sdílíme osobní údaje s třetími stranami,

   • pokud je to nezbytné pro účely,
   • na základě požadavků vnitrostátních orgánů.
   • na základě rozhodnutí soudu,
   • pokud to ukládá zákon;
   • pokud je to nezbytné pro vyšetření nebo naši obhajobu vůči nárokům nebo obviněním vznášeným třetími stranami,
   • při výkonu nebo ochraně práv a bezpečnosti společnosti Runtastic, našich členů, pracovníků nebo
   • pokud jsi k tomu dal/dala předem (výslovný) souhlas.

   Snažíme se oznámit ti zákonné žádosti o tvé osobní údaje vždy, když je to podle našeho úsudku na místě, pokud nám to nezakazuje zákon nebo soudní příkaz nebo pokud nejde o urgentní vyžádání. Můžeme proti takovým požadavkům vznášet odpor, pokud jsme přesvědčeni, že takové požadavky jsou nadměrné, neurčité nebo bez řádného oprávnění.

   Zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou údaje o tepové frekvenci, nebudou nikdy dány k dispozici zadavatelům reklamy ani podobným agenturám.

  2. Naše služby.

   Profil. Tvůj profil se implicitně v plném rozsahu zobrazuje tvým přátelům na aplikaci Runtastic. Znamená to, že jakmile si v produktech přidáš přátele, vidí tito lidé tvůj profil, a to včetně tvého členství ve skupinách a účasti na akcích. Ve svém nastavení soukromí si můžeš rovněž nastavit zobrazení svého profilu jako “Pouze pro mě” nebo “Pro všechny”. Upozorňujeme, že tvé křestní jméno, příjmení a obrázek do profilu vidí všichni a vždy. Je to nezbytné, aby ti ostatní mohli posílat žádosti o přátelství.

   News Feed. Naše služby umožňují prohlížení a sdílení informací, a to včetně postů, lajků a komentů. Některé úkony, jako je sledování aktivity, zahájení tréninkového plánu, upgradování na prémiové členství nebo založení nového přátelského kontaktu, se budou automaticky postovat v News Feedu. V rámci implicitního nastavení se tyto aktivity zobrazují v News Feedu pouze tobě a tvým přátelům. Viditelnost můžeš kdykoli upravit ve svém nastavení soukromí.

   Leaderboard (Žebříček). Pokud sleduješ (tj. průběžně zaznamenáváš) některou aktivitu, automaticky budeš zařazený/zařazená do týdenního/měsíčního žebříčku s pořadím podle průběžně dosažené vzdálenosti, trvání nebo počtu kroků v rámci svých přátel. Znamená to, že jakmile si přidáš přátele, automaticky se zapisuješ na žebříček. Odvolání souhlasu s tím je možné kdykoli ve tvém nastavení soukromí.

   LIVE sledování. Produkty zahrnují funkci “LIVE sledování” (dále “LIVE sledování”), která umožňuje ostatním uživatelům Runtastic zobrazit si pro některé z produktů trasu a údaje o tvé sportovní aktivitě, včetně tepové frekvence. LIVE sledování lze pro všechny ostatní uživatelé Runtastic pouze aktivovat nebo deaktivovat. LIVE sledování je implicitně deaktivováno a aktivovat ho můžeš ty, podle svého vlastního uvážení. Po aktivaci zůstává aktivní pro veškeré nové aktivity, pokud ho opět nevypneš. Aktivováním této funkce přijímáš za tuto aktivaci odpovědnost na své vlastní riziko. Jestliže si nepřeješ poskytnout třetím stranám přístup ke své tréninkové trase a osobním údajům, nezbývá než LIVE sledování neaktivovat.

   Monitor tepové frekvence. Informace o osobním zdravotním stavu, které Runtastic shromažďuje a ukládá a které uživatel následně sdílí prostřednictvím funkce Heart Rate Monitor (Monitor tepové frekvence) nemusejí požívat ochrany podle amerického zákona o přenositelnosti zdravotního pojištění a související odpovědnosti (HIPAA).

   HealthKit. Pokud k tomu registrovaný uživatel poskytne výslovný souhlas, může Runtastic osobní údaje takového registrovaného uživatele získané prostřednictvím rámce HealthKit (Zdraví) sdílet s některou třetí stranou pro medicínské výzkumné účely.

  3. Služby, které můžeš využívat. Runtastic ti umožňuje propojení na služby třetích stran. Například aby ti umožnil připojit ke svému Runtastic profilu další účty nebo sdílet s přáteli své aktivity.

   Zdravotní a fitness služby. Runtastic převádí tvé informace na další zdravotní a fitness služby, jako je Apple HealthKit, Google Fit nebo MyFitnessPal, pouze pokud k převodu udělíš výslovný souhlas v okamžiku, kdy se k těmto službám připojuješ.

   Sociální sítě a messenger služby. Můžeš se rozhodnout sdílet dokončené aktivity přes Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram nebo kteroukoli jinou messenger službu, kterou případně používáš na svém mobilním zařízení. Upozorňujeme, že nemůžeme nijak ovlivnit ani nemáme žádné povědomí, pokud jde o rozsah a další využití osobních údajů příslušnou messaging službou a že nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za využití tvých osobních údajů příslušným poskytovatelem messagingu. Bližší informace viz zásady ochrany soukromí příslušných messaging služeb.

  4. Poskytovatelé služeb a ostatní služby třetích stran.

   Poskytovatelé služeb. Sdílíme tvé informace s dalšími stranami, které nám pomáhají poskytovat a zkvalitňovat naše produkty (např. služby údržby, analýz, auditní, platebního styku, odhalování podvodů, marketingové a vývojářské). Poskytovatelé služeb budou mít přístup ke tvým informacím v opodstatněně nezbytném rozsahu pro výkon svých úkolů z našeho pověření, přičemž jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nepoužívání těchto informací pro jiné účely. Využíváme zpracovatele jako Adjust, Google, Facebook, Amazon Web Services, Inc., Emarsys eMarketing Systems AG, Pushwoosh, Inc., NewRelic, Inc., Apptimize, Inc. nebo Zendesk, Inc.

   Služby třetích stran.

   adidas. Můžeme s tvým výslovným souhlasem sdílet tvé osobní údaje se společností adidas AG (Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Germany; dále “adidas”) pro účely nerušených uživatelských zážitků mezi společností adidas a produkty Runtastic Více informací o této výměně údajů se společností adidas viz samostatný dokument prohlášení o ochraně osobních údajů adidas – Runtastic (např. které údaje, pro jaké účely, doba uložení).

 6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Doba uložení. Tvé osobní údaje uchováváme po celou dobu tvé registrace jako uživatele produktů. Po uplynutí této doby ukládáme osobní údaje pouze, pokud je to ze zákona nezbytné (z důvodu záruční, promlčecí nebo archivační lhůty) nebo je-li to povinné jiného důvodu.

  2. Zrušení účtu. Pokud se rozhodneš zrušit svůj účet, všechny osobní údaje, které o tobě máme, budou vymazány, až na následující výjimky:

   • Všechny konkrétní informace, které zveřejníš (např. trasy, komenty ke sportovním aktivitám ostatních registrovaných uživatelů budou anonymizovány, tj. bude u nich zřetelně vyznačeno, že je poskytl zrušený uživatel).
   • Všechny osobní údaje vyžadované pro výkon smluvních povinností společnosti Runtastic nebo pro dodržení povinnosti zákonné doby archivace nebudou vymazány, nýbrž v nezbytném rozsahu minimalizovány.

   Žádost o výmaz nemá vliv na osobní údaje, pokud je uložení údajů ze zákona nezbytné, například pro účely vedení účetnictví.

 7. JAKÁ MÁŠ PRÁVA
  1. Uplatnění tvých práv. Pro uplatnění svých práv definovaných v oddílech 7.2 až 7.8 laskavě zašli požadavek e-mailem na e-mailovou adresu nebo poštou na naši poštovní adresu.

  2. Zrušení souhlasu. Svůj souhlas můžeš kdykoli zrušit – v případech, kdy je nezbytný souhlas se zpracováním – s platností pro budoucí zpracování údajů. Nemá to nicméně vliv na právoplatnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu vydaného před takovým zrušením. V některých případech můžeme ve zpracování tvých informací pokračovat i poté, co svůj souhlas odejmeš, pokud k tomu máme zákonný podklad nebo pokud je tvé odnětí souhlasu omezeno jen na určité zpracovací činnosti.

  3. Právo přístupu. Máš právo získat (i) potvrzení o tom, zda tvé osobní údaje zpracováváme nebo nezpracováváme, a pokud ano, pak (ii) konkrétnější informace o takových osobních údajích. Takové konkrétnější informace se budou týkat mj. účelů zpracování, kategorií osobních údajů, potenciálních příjemců nebo doby uložení.

  4. Právo na opravu. Máš právo na to, abychom provedli opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, které se tě týkají. Pokud osobní údaje, které jsme zpracovali, nejsou správné, opravíme je bez zbytečného odkladu a budeme tě o této opravě informovat. Dovolujeme si tě upozornit, že (i) mnohé ze svých informací můžeš opravit přímo v nastavení a (ii) že je pro nás technicky nemožné opravit všemožné druhy osobních údajů v našich produktech.

  5. Právo na výmaz. Máš právo na odstranění osobních údajů, které o tobě ukládáme. Pokud se pro toto odstranění rozhodneš, jdi prosím do nastavení svého účtu na webových stránkách a tam zruš svůj účet. Pokud to nedokážeš provést, kontaktuj nás prosím na e-mailové adrese. Jako bezpečnostní opatření ti zašleme e-mail, kterým ti zrušení účtu potvrdíme. Po tomto potvrzení provedeme odstranění tvých osobních údajů. Upozorňujeme, že osobní údaje mohou i po zrušení tvého účtu nadále zůstat uložené v tvém mobilním telefonu.

  6. Právo na omezení zpracování. Máš právo, abychom pro tebe provedli omezení zpracování tvých osobních údajů, a to v následujících případech:

   • pokud předložíš požadavek na šetření podle odst. 7.4; pokud tento návrh podáš;
   • vyjadřuješ tím stanovisko, že zpracování tvých osobních údajů je protiprávní, nepřeješ si však výmaz osobních údajů;
   • nadále požaduješ osobní údaje pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků; nebo
   • vznášíš námitku proti zpracování v souladu s odst. 7.8.
  7. Právo na přenositelnost osobních údajů. Máš právo (i) obdržet kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a (ii) a předat takové údaje jinému správci bez překážek z naší strany. Můžeš si stáhnout kopii svých osobních údajů přes nastavení svého účtu na webových stránkách

  8. Právo vznést námitku. Máš právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jehož právním podkladem jsou naše oprávněné zájmy, stejně jako proti profilování údajů na základě uvedených ustanovení Máš rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

  9. Právo podat stížnost. Máš právo podat stížnost u svého národního dozorového úřadu, pokud se domníváš, že zpracování osobních údajů porušuje platný zákon.

 8. Further Important Information
  1. Právní základy. Zákony o ochraně osobních údajů stanoví, že máme dovoleno shromažďovat a zpracovávat tvé osobní údaje pouze, pokud pro takové zpracování máme právní základ. Zákonnost zpracování osobních údajů vyplývá z

   • tvého (výslovného) souhlasu v případech, kdy jsi nám udělil/udělila (výslovný) souhlas se zpracováním;
   • nezbytnosti plnění tvé uživatelské smlouvy, např. tehdy, jsou-li osobní údaje potřebné pro uspokojivé používání produktu; nebo
   • oprávněných zájmů sledovaných společností Runtastic nebo třetí stranou, např. pokud jde o naše využívání souborů cookies, pluginů nebo cílené reklamy.

    Naše oprávněné zájmy zahrnují ochranu tebe, společnosti Runtastic nebo dalších stran před bezpečnostními hrozbami nebo podvodem, dodržování veškerých platných zákonů, řízení a zdokonalování naší obchodní činnosti (např. zákaznických služeb, vykazování), včetně případných transakcí mezi společnostmi (např. fúze a akvizice), umožňování uživatelům, aby sdíleli své fitness zážitky a navazovali jejich prostřednictvím kontakty a vyjadřovali veškeré názory týkající se fitness a zdraví.
  2. Bezpečnostní opatření. Ochranu tvých osobních údajů a zavedení odpovídajících technických a organizačních bezpečnostních opatření k ochraně těchto údajů proti všemu neoprávněnému nebo protiprávnímu zpracování i proti všem nahodilým ztrátám, zničení nebo poškození, chápeme jako svůj závazek. Tato bezpečnostní opatření jsou trvale revidována tak, aby byla v souladu s nejnovějším technologickým vývojem.

 9. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ
  1. Obecně. Společnost Runtastic může tyto Zásady ochrany soukromí měnit.

  2. Podstatné změny. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, poskytneme o tom oznámení přímo v našich produktech nebo jinými prostředky (např. e-mailem) a nabídneme ti možnost tyto změny zkontrolovat ještě předtím, než nabudou účinnosti. Podstatné změny mohou například zahrnovat další sledování, profilování a analytické služby. Pokud bude nezbytný tvůj souhlas, požádáme tě o něj předtím, než takové změny nabudou účinnosti. Pokud budeš mít proti libovolným změnám námitky, může být nezbytné, abys ukončil/ukončila svůj účet, jelikož nemusí řádně fungovat.

  3. Poslední aktualizace. Tyto Zásady ochrany soukromí byly naposledy aktualizovány 21 Květ., 2018.