SMLUVNÍ PODMÍNKY

Cílem Runtastic je podporovat naše uživatele na jejich cestě za lepší kondicí a poskytnout jim ty nejlepší služby. Proto, abychom toho dosáhli, jsme aktualizovali naše Smluvní podmínky jasně popisující práva, povinnosti a Ochranu osobních údajů pro více informací o naši produktech a službách.

Aktuální Smluvní podmínky – platné od 25. května 2018 – budou vždy dostupné. Udělej si prosím chvilku a přečti si je předtím, než začneš využívat Runtastic služeb.

 1. ÚVOD
  1. Kdo jsme. Společnost runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Rakousko (dále “společnost Runtastic”, případně “Runtastic”) provozuje interaktivní online platformu (“platforma”) a mobilní aplikace dále “aplikace”, a společně s platformou také dále “produkty Runtastic”) s cílem spojovat lidi, kteří mají nebo chtějí rozvíjet seriózní vztah ke sportu a zdraví, a vytvářet pro tyto adresáty nové příležitosti. Společnost Runtastic kromě služeb poskytovaných na platformě a v souvislosti s ní nabízí tyto aplikace:

   Runtastic, Runtastic PRO, Runtastic Road Bike, Runtastic Road Bike PRO, Runtastic Mountain Bike, Runtastic Mountain Bike PRO, Runtastic Push-Ups, Runtastic Push-Ups PRO, Runtastic Sit-Ups, Runtastic Sit-Ups PRO, Runtastic Pull-Ups, Runtastic Pull-Ups PRO, Runtastic Squats, Runtastic Squats PRO, Runtastic Results, Runtastic Six Pack, Runtastic Butt Trainer, Runtastic Leg Trainer, Runtastic Heart Rate, Runtastic Heart Rate PRO, Runtastic Altimeter, Runtastic Altimeter PRO, Runtastic Sleep Better, Runtastic Timer, Runtastic Libra, Runtastic Steps, Runtasty, Runtastic Balance.

  2. Registrace. Pro využití úplného spektra produktů Runtastic je nezbytná jednorázová registrace (viz níže oddíl 4). Určitá část obsahu (např. informace o sportech, zdraví a výživě), včetně obecné charakteristiky Runtastic, je však přístupná k prohlížení i bez registrace.

  3. Náš cíl. Cílem společnosti Runtastic je posilovat přitažlivost sportování a kladně přispívat ke zdraví lidí.

  4. Právní prohlášení. Tvé zdraví je pro nás velmi důležité. Své počínání při atletických výkonech VŽDY konzultuj se svým lékařem. Společnost Runtastic ani nenahrazuje tvé lékaře ani nenese odpovědnost za tvé počínání. Obsah produktů Runtastic, ať poskytovaných samotnou společností Runtastic nebo našimi partnery či uživateli, není míněn jako doplňování, a tím spíš ani jako nahrazování informací podávaných lékaři nebo lékárnami. Přijetím těchto podmínek potvrzuješ, že za své zdraví neseš výhradní odpovědnost ty.

 2. PLATNOST PODMÍNEK
  1. Platnost. Společnost Runtastic nabízí produkty Runtastic na základě těchto podmínek. Uživatel tím, že (i) produkty Runtastic používá, jsou-li k dispozici bez registrace, nebo (ii) se zaregistruje, pokud takové používání vyžaduje existenci uživatelského účtu, potvrzuje platnost těchto podmínek a veškerých ujednání formou odkazu v nich zakotvených. Tyto podmínky jsou platné ve verzi ze dne 21. května 2018, dokud nebudou zrušeny.

  2. Závazná náležitost. Registrace, stejně jako používání úplného spektra produktů Runtastic, jsou možné výhradně na základě souhlasu s těmito podmínkami.

  3. Rozsah platnosti Tyto podmínky platí pro všechny přístupové body k produktům Runtastic, včetně subdomén a mobilních aplikací. Jmenovitě se stanoví, že online nabídka Runtastic bude dostupná prostřednictvím adresy Runtastic.com.

 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

  V současnosti společnost Runtastic v zásadě nabízí svým uživatelům následující funkce a informace v několika jazycích:

  1. Platforma:

   1. Stránka s osobním profilem včetně osobních informací;

   2. Sportovní deník včetně názorného přehledu sportovních aktivit;

   3. Statistiky, analýzy a srovnání týkající se tvých sportovních aktivit;

   4. Tréninkové plány a záznamy zapisované uživateli a prezentované a spravované společností Runtastic;

   5. Trasy zapisované uživateli a prezentované a spravované společností Runtastic;

   6. Novinky ta zprávy týkající se Runtastic, uváděné ve zkrácené formě;

   7. Mobilní zdravotní a fitness aplikace.

   8. Obsah jako texty, vyobrazení a videa týkající se sportu, zdraví a výživy, prezentované společností Runtastic a odbornými třetími stranami (sportovními kouči, trenéry,...);

   9. Stavové zprávy;

   10. Blog prezentující informace a produkty společnosti a zprávy týkající se tématu zdraví a fitness v plném, znění a

   11. Další obsah, jako například

    • O nás: Stručná charakteristika společnosti Runtastic;
    • Nabídka společnosti: Nabídky Runtastic adresované společnostem;
    • Reklama společnosti Runtastic anebo třetích stran;
    • Uživatelská podpora;
    • Zásady ochrany soukromí a tyto podmínky;
    • Tiskové a mediální centrum;
    • Pracovní příležitosti; a
    • Právní informace
  2. Aplikace:

   1. Aplikace pro iPhony Apple, smartphony se systémem Android a pro ostatní smartphony všeobecně, které lze použít samostatně jako smartphone i v kombinaci s připojením na platformu.

   2. Za podmínky udělení souhlasu uživatele se relevantní údaje přenášejí ze smartphonu na platformu a případně sdílejí s dalšími sociálními sítěmi (např. s Facebookem). Bližší informace najdeš v našich Zásadách ochrany soukromí.

   3. Uživatel tímto potvrzuje svou informovanost, že v důsledku přenosu údajů ze smartphonu na platformu vzniknou provozovateli mobilních služeb určité náklady, které nese uživatel.

   4. Mobilní aplikace jsou k dispozici pouze uživatelům smartphonů. Zdarma se poskytuje pouze základní rozsah funkcí mobilních aplikací.

   5. Uplatní se dodatečné podmínky ze strany poskytovatelů mobilních služeb.

 4. REGISTRACE
  1. Bezplatné členství. Pro produkty Runtastic je potřebná jednorázová bezplatná registrace. “Bezplatné členství” (základní) obsahuje pouze základní volby funkční prvky pro uživatele. Společnost Runtastic nabízí uživatelům tři způsoby registrace:

   1. Registračním formulářem k dispozici na platformě;

   2. Prostřednictvím některé z aplikací: Uživatel musí pro účely registrace poskytnout údaje požadované registračním formulářem, např. křestní jméno, příjmení, datum narození, a to v úplném rozsahu a správně, kromě údajů označených jako nepovinné. Registrace je možná pouze na vlastní občanské jméno uživatele, tedy nelze používat smyšlená jména a pseudonymy.

   3. Prostřednictvím registračních údajů, které uživatel poskytl na sociálních sítích Facebook nebo Google a které převezme společnost Runtastic: Registrace formou služeb Facebook Connect a Google Sign-In vyžaduje od uživatele potvrzení vybraných údajů, které uživatel již předtím poskytl na Facebooku nebo Googlu a které přebírá síť Runtastic. Uživatel následně může tyto údaje ve svém profilu na platformě doplnit nebo zredukovat.

  2. Prémiové členství.
   1. Prémiové členství Runtastic pro “prémiové členy” (dále “prémiové členství”) s kompletními volbami a funkčními prvky je k dispozici jako možnost za úhradu určité ceny.

   2. Na prémiové členství se vztahují speciální podmínky pro prémiové členy stanovené v odd. 6. Pokud není v těchto obecných podmínkách nebo v odd. 6 stanoveno odchylně, vztahují se na prémiové členy také ostatní ustanovení těchto obecných podmínek.

   3. Tím, že se zaregistruješ jako prémiový člen/členka, zároveň prohlašuješ, že je ti více než 16 let a že máš právní způsobilost k uzavírání smluv podle platných zákonů. Pokud není toto prohlášení pravdivé, nebude společnost Runtastic uvedenými prémiovými podmínkami nijak vázána.

  3. Nezletilé osoby. Registrovat u Runtastic se smějí pouze osoby právně způsobilé uzavírat smlouvy svým vlastním jménem.

  4. Důsledky registrace

   1. Tím, že se zaregistruje, potvrzuje uživatel svou informovanost a plný souhlas s obsahem těchto podmínek, a dále skutečnost, že veškeré registrační údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a že uživatel bude veškeré registrační údaje udržovat v aktuálním stavu.

   2. Každý uživatel se registruje u Runtastic pouze jednou a svou registrací potvrzuje, že se doposud u Runtastic neregistroval a neodstranil žádný dříve aktivovaný uživatelsky účet.

   3. Následně po úspěšném zaregistrování se může uživatel (od toho okamžiku “registrovaný uživatel”) přihlašovat na platformu, a to buď (i) tím, že vloží svou e-mailovou adresu a zvolené heslo nebo (ii) tak, že provede přihlášení u služby Facebook Connect nebo Google Sign-In.

  5. Práva společnosti Runtastic

   1. Společnost Runtastic si vyhrazuje právo zamítnout uživatele bez udání důvodu. V takovém případě budou veškeré přenesené údaje urychleně odstraněny.

   2. Jestliže uvedeš jakékoli informace, které budou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo pokud bude mít společnost Runtastic opodstatněný důvod k podezření, že takové informace jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné, vznikne tím společnosti Runtastic právo tvůj účet okamžitě a bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit a odmítnout jakékoli aktuální i budoucí používání prémiových služeb (nebo jejich libovolné části), přičemž registrovaný uživatel nebude mít nárok na žádnou refundaci jakékoli doposud zaplacené částky.

   3. Společnost Runtastic si v každém případě vyhrazuje právo kdykoli tě kontaktovat a ověřit si tvé registrační údaje.

  6. Totožnost uživatele. Společnost Runtastic nenese odpovědnost za skutečnou totožnost uživatele, jelikož osobní ztotožnění prostřednictvím internetu je proveditelné pouze v omezené míře. Každý uživatel sám za sebe musí dalším uživatelům potvrdit svou totožnost předtím, než s nimi naváže jakoukoli formu interakce, např. než před přidáním přítele nebo při psaní zpráv.

 5. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY UŽIVATELE
  1. FraudOchrana před podvodným jednáním.

   1. Svůj účet musíš chránit před neoprávněným a podvodným použitím. Informuj nás prosím okamžitě e-mailem na adresu fraudprotection@runtastic.com (nebo prémiové členové na adresu premium@runtastic.com) o jakémkoli neoprávněném a podvodném použití tvého účtu, nebo při podezření, že je tvůj účet vystaven takovému riziku.

   2. Společnost Runtastic neposkytne refundaci žádných částek, které jsi ve prospěch Runtastic.com zaplatil/zaplatila před tím, než nahlásíš neoprávněné a podvodné použití tvého účtu.

   3. Společnost Runtastic má právo uzavřít nebo zrušit účet kteréhokoli registrovaného uživatele v případě jakéhokoli neoprávněného a podvodného použití daného účtu.

  2. Speciální a bezplatné nabídky. Společnost Runtastic může předkládat speciální a bezplatné nabídky podléhající dodatečným podmínkám či omezením. Takové speciální a jiné nabídky jsou mezi uživateli nepřevoditelné.

 6. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO PRÉMIOVÉ ČLENY
  1. Povinné předplatné. Abys mohl/mohla využívat prémiové služby Runtastic pro prémiové členy, musíš (a) být registrovaný uživatel a (b) uhradit určenou cenu včetně platné sazby DPH (pokud se uplatňuje) a všech dalších poplatků a úhrad spojených s prémiovými službami, a to kreditní kartou, prostřednictvím služby App Store nebo kteroukoli jinou formou úhrady akceptovanou společností Runtastic (dále “předplatné”).

  2. Druhy a ceny předplatného. Společnost Runtastic nabízí různá období předplatného, takže si můžeš vybrat to, které nejlépe vyhovuje tvým potřebám. Různé druhy předplatného a platné ceny jsou k nahlédnutí zde: www.runtastic.com/premium-membership nebo na App Store. Všechny ceny mohou být společností Runtastic podle její úvahy kdykoli upravovány. Veškeré změny cen budou oznamovány na platformě nebo v App Store.

  3. Platba.

   1. Platba se provádí v předstihu na každé období předplatného. Jinak řečeno, můžeš si zvolit období předplatného, které nejlépe vyhovuje tvým potřebám přístupu k prémiovým službám. Poté, co se přihlásíš k předplatnému a uhradíš ho, propojí se zvolené období platnosti s tvým účtem.

   2. Po celou dobu trvání svého prémiového členství jsou platby splatné ihned po fakturaci. Platby lze provádět s použitím různých online platebních systémů Pokud nebude společnost Runtastic moci z účtu vyznačeného uživatelem inkasovat jakékoli poplatky z důvodu nedostatku prostředků na účtu, nese uživatel všechny z toho vzniklé náklady, včetně bankovních poplatků z titulu jakýchkoli debetních položek a podobných nákladů. Runtastic může uživateli předkládat faktury a upomínky plateb e-mailem.

  4. Automatické obnovení. Když tvoje předplatné vyprší, bude ze tvé kreditní karty automaticky stržena standardní cena předplatného platná k termínu předplatného, to znamená, že ceny speciálních nabídek v tomto případě neplatí, a tvoje předplatné bude obnoveno na stejné období, pokud své předplatné nezrušíš nejpozději den před datem vypršení tvého stávajícího předplatného. Standardní ceny předplatného jsou k nahlédnutí na platformě a v App Store.

  5. Zrušení. Své předplatné prémiové služby Runtastic pro prémiové členy můžeš kdykoli zrušit zadáním pokynu ke zrušení na platformě nebo prostřednictvím App Store. Pokud není v odd. 8 stanoveno odchylně, společnost Runtastic doposud zaplacené částky nerefunduje.

  6. Vypršení období. Za podmínky uplatnění odd. 6.4, pokud uživatel nezruší své předplatné, končí každé období předplatného teprve vypršením sjednané doby a bez ohledu na skutečné využívání prémiové služby Runtastic pro prémiové členy během daného období. Každý uživatel si může zkontrolovat délku aktuálního období předplatného nahlédnutím do informací o daném uživatelském účtu.

  7. Kontakty. Kontaktuj nás prosím na adrese premium@runtastic.com se všemi dotazy, které budeš mít, stejně jako s oznámeními v případě jakéhokoli porušení prémiových podmínek v tomto odd. 6.

  8. Platnost ostatních pravidel. Pokud není zde v odd. 6 stanoveno odchylně, vztahují se na prémiové členy všechny ostatní ustanovení těchto obecných podmínek.

 7. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE TRÉNINKOVÝCH PLÁNŮ
  1. Obecně. Společnost Runtastic nabízí registrovaným uživatelům tréninkové plány, které ti pomáhají zlepšovat výkonnost.

  2. Povinné předplatné. Abys mohl/mohla využívat služby tréninkových plánů, musíš (a) být registrovaný uživatel a (b) uhradit určenou cenu včetně platné sazby DPH (pokud se uplatňuje) a všech dalších poplatků a úhrad spojených se službami tréninkových plánů, a to kreditní kartou nebo kteroukoli jinou formou úhrady akceptovanou společností Runtastic (dále “rezervace”).

  3. Rezervace. Společnost Runtastic nabízí na platformě různé tréninkové plány, takže si můžeš vybrat ten, který nejlépe vyhovuje tvým potřebám.

  4. Platba. Platba se provádí v předstihu. Jinak řečeno, můžeš si zvolit tréninkový plán, který nejlépe vyhovuje tvým potřebám. Poté co si přihlásíš rezervaci a zaplatíš cenu, propojí se zvolené období platnosti s tvým účtem. Společnost Runtastic využívá poskytovatele bezpečných platebních služeb, aby byla garantována bezpečnost tvých plateb.

  5. Ceny. S různými platnými cenami se můžeš seznámit na platformě. Veškeré změny cen budou oznamovány na stránce runtastic.com.

  6. Prémiové členství. Tréninkové plány jsou pro prémiové členy zahrnuty v členství. Období platnosti pro prémiové členy se shoduje s obdobím jejich prémiového členství.

  7. Rezervační období. Každé rezervační období služeb tréninkových plánů končí po šesti měsících, bez ohledu na to, nakolik uživatel během období skutečně služby tréninkových plánů využíval. Délku svého tréninkového plánu si můžeš kdykoli zkontrolovat nahlédnutím do informací svém účtu.

  8. Zrušení. Služby tréninkových plánů můžeš kdykoli zrušit zadáním pokynu ke zrušení na platformě. Pokud není v odd. 8 stanoveno odchylně, společnost Runtastic doposud zaplacené částky nerefunduje.

 8. UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Obecně. Každý uživatel má právo kdykoli ukončit využívání produktů Runtastic prostřednictvím nastavení svého účtu. Společnost Runtastic si s uživatelem toto ukončení navzájem potvrdí.

  2. Právo společnosti Runtastic ukončit smlouvu. Společnost Runtastic si vyhrazuje právo ukončit členství uživatele ze závažných důvodů, jako je hrubé porušení povinností uživatele podle ustanovení těchto podmínek a vedlejších smluvních ujednání.

  3. Další informace. V odd. 7.5 našich zásad ochrany soukromí se prosím seznam s dalšími informacemi o odstranění svého účtu.

 9. ZVLÁŠTNÍ PRÁVO ZRUŠENÍ PRO SPOTŘEBITELE
  1. Uplatnění zákonů o ochraně spotřebitele. Pokud jsi registrovaný uživatel a využíváš produkty pro účel nesouvisející s tvou obchodní nebo profesní samostatnou výdělečnou činnosti, vztahují se na tebe jakožto spotřebitele následující ustanovení ve smyslu článku 1 rakouského zákona o ochraně spotřebitele (Konsumentenschutzgesetz; KSchG):

  2. Právo na odstoupení od smlouvy. Můžeš smlouvu se společností Runtastic kdykoli písemně zrušit, napři. dopisem nebo e-mailem, a to bez udání důvodů do 14 dnů od data uzavření této smlouvy. Můžeš tuto smlouvu zrušit zasláním své výpovědi na adresu:

   runtastic GmbH
   Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching
   Rakousko
   Email: cancellation@runtastic.com

  3. Důsledky zrušení smlouvy. V případě zrušení smlouvy musí jedna strana vrátit druhé veškeré požitky, které od ní obdržela, a musí uhradit nazpět veškeré získané ekonomické výhody. Pokud nebudeš moci – částečně nebo plně – vrátit služby poskytnuté ze strany společnosti Runtastic, vznikne ti povinnost nahradit finančně společnosti Runtastic ušlou hodnotu. Znamená to, že máš povinnost splnit své platební závazky až do okamžiku, kdy zrušení smlouvy nabyde účinku. Povinnost finanční náhrady nákladů musí být splněna do 30 dnů. Tato lhůta pro tebe začíná běžet dnem, kdy odešleš své oznámení o ukončení smlouvy (výpověď), a pro nás dnem, kdy je obdržíme.

   Formulář zrušení smlouvy. Uplatnit své právo na zrušení smlouvy podle tohoto odd. 9 můžeš prostřednictvím následujícího formuláře zrušení smlouvy:

   (Pokud si přeješ zrušit tuto smlouvu, vyplň prosím a vrať níže připojený formulář.)

   Adresát: runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Rakousko, e-mail cancellation@runtastic.com


   Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji/odstupujeme (*) od své/naší (*) smlouvy o prodeji dále uvedeného zboží (*)/ o dodávce následující služby (*),

   objednaného/objednané dne (*), obdrženého/obdržené dne (*),

   Jméno spotřebitele/spotřebitelů,

   Adresa spotřebitele/spotřebitelů,

   E-mailová adresa spotřebitele/spotřebitelů, používaná pro přihlašování přístupu k produktům Runtastic,

   Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud se tento formulář odevzdává ve formě výtisku na papíře),

   Datum


   ___________   (*) Nehodící se škrtněte

 10. POVINNOSTI A CHOVÁNÍ UŽIVATELE
  1. Povinnosti uživatele. Každý uživatel produktů Runtastic

   1. musí poskytnout pravdivé a v aktuálním a úplném stavu udržovat své registrační údaje, přičemž tyto údaje nesmí předat třetím stranám;

   2. smí ukládat, zveřejňovat, přednášet a distribuovat pouze takový obsah, jako např. fotografie, vyobrazení, texty, prohlášení nebo videa, k jehož předávání dále je daný uživatel oprávněn, tedy (i) pokud má uživatel k používání daného obsahu výhradní právo nebo (ii) v případě, že daný uživatel není vlastníkem daných práv k obsahu, který poskytuje, pak za podmínky, že uživatel ručí společnosti Runtastic za to, že byla platným způsobem získána veškerá vyžadovaná práva, oprávnění, povolení apod. Uvedené závazně platí také pro obsah podléhající právům duševního vlastnictví, jako jsou obchodní jména a ochranné známky. Za tento obsah nese výhradní odpovědnost uživatel.

   3. nesmí ukládat, zveřejňovat, přenášet ani distribuovat žádný obsah povahou rasistický, urážlivý, diskriminační, pomlouvačný, sexuální, propagující násilí nebo jakkoli jinak protizákonný;

   4. nesmí rozesílat řetězové dopisy ani zprávy více než jednomu příjemci při každém jednotlivém odeslání, tj. uživatel nesmí rozesílat hromadné e-maily ani spam;

   5. nesmí provádět jakékoli narušitelské zásahy do sítě Runtastic, včetně produktů Runtastic, za použití technických a elektronických prostředků, jako jsou hackerské pokusy, útoky za použití hrubé síly, zanášení virů/červů/trojských koní a jakékoli jiné narušitelské pokusy zaměřené na software nebo hardware společnosti Runtastic;

   6. nesmí kopírovat, distribuovat, přenášet ani shromažďovat bez souhlasu příslušného vlastníka žádné dostupné údaje za pomoci technických prostředků, jako např. vyhledávačů typu crawler a bot;

   7. musí urychleně oznámit prostřednictvím e-mailové adresy fraudprotection@runtastic.com jakékoli odhalené porušení výše uvedených povinností;

   8. musí pečlivě dbát o osobní údaje a dovolit k osobním údajům ve svém dosahu přístup pouze osobám, které jsou vlastníky takových osobních údajů; a

   9. musí pravidelně ukládat důležité osobní údaje externě, tzn. na externí úložiště, pevný disk nebo do cloudové služby. Společnost Runtastic nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození údajů.

 11. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ UŽIVATELE
  1. Sankce. V zájmu zajištění řádného a spolehlivého poskytování produktů Runtastic uplatňuje společnost Runtastic při porušení povinností uživatele následující sankce:

   • výstraha;
   • odstranění obsahu;
   • dočasná deaktivace uživatelského účtu; a
   • zrušení (neodvolatelná deaktivace).

   Druh sankce závisí na účelu, dopadu a druhu porušení povinností z pohledu zájmů Runtastic a uživatele.

  2. Zrušení. Pokud dojde ke zrušení uživatelského účtu v souladu s tímto odd. 12, nebude takovému uživateli povoleno znovu se registrovat.

 12. OBSAH
  1. Obecně. Společnost Runtastic dovoluje registrovaným uživatelům využívat nabízené portfolio produktů Runtastic v souladu s právními předpisy a těmito podmínkami, aby mohli nahrávat, ukládat, zveřejňovat, šířit, přenášet a sdílet obsah s dalšími uživateli.

  2. Sledování. Uživatel uděluje svůj souhlas k tomu, že jako výsledek automatického vyhodnocování způsobu, jímž uživatel využívá platformu, může být adresátem určitých nabídek anebo marketingových sdělení uzpůsobených individuálně danému uživateli. Seznamte se prosím s našimi zásadami ochrany soukromí, pokud jde o sledování pro marketingové účely, jmenovitě s odd. 4.2 a 7.8.

  3. Zpřístupňování informací. Společnost Runtastic má právo ukládat obsah a tento obsah zpřístupňovat třetím stranám v rozsahu uloženém zákonem nebo právně přípustném a odůvodněně nezbytném, aby

   1. dodržela právní předpisy nebo soudní či administrativní příkazy;

   2. zabezpečila dodržování souladu s těmito podmínkami;

   3. reagovala na nároky vznášené třetími stranami z titulu tvrzeného porušení zákona; nebo

   4. ochraňovala práva, majetek nebo osobní bezpečnost Runtastic, jejích uživatelů a široké veřejnosti.

  4. Využívání obsahu. Uživatel uděluje společnosti Runtastic neodvolatelné, bezplatné, nevýhradní a neomezené právo využívat veškerý obsah vytvořený, přenesený, uložený a zveřejněný uživatelem. Přiměřeně tomu má společnost Runtastic právo využívat bez ohledu na druh užití veškerý obsah jednak jako součást platformy, jednak v rámci činnosti společnosti Runtastic nebo kterékoli společnosti, která je v přidruženém vztahu k Runtastic. Pod to náleží právo takový obsah měnit a redakčně upravovat, pokud takovéto změny a úpravy neumenšují podstatné zájmy uživatele. V této souvislosti se uživatel vzdává v právně přípustném rozsahu veškerých práv duševního vlastnictví. Pokud společnost Runtastic použije obsah vytvořený uživatelem mimo okruh produktů Runtastic, bude nicméně v reálně možném rozsahu vyznačovat, že obsah byl vytvořen uživatelem.

  5. Vlastnictví. Společnost Runtastic neuplatňuje nárok na vlastnictví žádného obsahu vytvořeného uživateli a nijak na takový obsah nedohlíží.

  6. Odstranění. Společnost Runtastic si vyhrazuje právo bez udání důvodu odstranit uživateli vytvořený obsah, jako jsou trasy, fotografie, události nebo komentáře. V takovém případě bude uživatel vyrozuměn, přičemž v případě porušení těchto podmínek může být sankcionován v souladu s odd. 12.

  7. Nepřesný obsah. Společnost Runtastic nenese odpovědnost za nepřesný obsah vytvořený uživateli, např. údaje o trasách, událostech apod.

 13. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

  Viz samostatné zásady ochrany soukromí, které jsou k dispozici na www.runtastic.com/privacy-policy a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

 14. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY
  1. Omezení odpovědnosti. Společnost Runtastic neprohlašuje, ani nezaručuje, že

   1. produkty Runtastic budou vždy k dispozici nebo že produkty a nezbytný hardware a software budou vždy prosté chyb; a

   2. data přenášená prostřednictvím jiných systémů, zejména prostřednictvím internetu a telekomunikačních sítí, nebudou sledována, nahrávána nebo deformována třetími stranami.

  2. Vlastní riziko. Uživatel využívá produkty Runtastic výhradně na své vlastní riziko. To mimo jiné platí pro

   1. související používání veškerého hardwaru, což zahrnuje mimo jiné (i) příslušný smartphone, kdy např. při použití funkce “měření tepové frekvence” přidržením fotodiody na delší dobu může dojít k zahřívání prstu uživatele, (ii) hrudní popruhy, a (iii) smartphonové drobné přídavné součástky, tzv. dongly;

   2. stahování vlastního obsahu uživatele nebo obsahu třetích stran; a

   3. případy, kdy uživatel používá data vytvořená nebo poskytnutá společností Runtastic mj. (i) naměřené údaje o srdečním tepu nebo nadmořské výšce, nebo (ii) doporučená opatření, např. tréninkové plány apod. Uživatel výslovně bere na vědomí, že kterákoli taková data mohou obsahovat chyby a společnost Runtastic v zákonem přípustném rozsahu nepřejímá žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů.

  3. Lékařské poradenství. Používání jakéhokoli softwaru nebo hardwaru nabízeného společností nenahrazuje konzultaci uživatele s odborným lékařem.

  4. Externí obsah. Dále společnost Runtastic neprohlašuje ani nezaručuje, pokud jde o externí odkazy, bannery nebo jiné informace a marketingové nabídky, že budou pro uživatele dostupné. Veškerá smluvní ujednání uzavřená mezi uživatelem a některým poskytovatelem – třetí stranou např. prostřednictvím odkazovaných webových stránek mají za výsledek smluvní vztah výhradně mezi daným uživatelem a takovým poskytovatelem – třetí stranou. Společnost Runtastic nevydává žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o produkty a služby poskytovatelů – třetích stran.

 15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. Obecně. Společnost Runtastic nese odpovědnost v souladu s aktuálně platnými zákony, bez ohledu na zákonný podklad takové odpovědnosti (předsmluvní, smluvní, občanskoprávní) pouze tehdy, pokud společnost Runtastic konkrétní škodu sama zaviní úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě mírné nedbalosti Runtastic nenese odpovědnost vůči jiným podnikatelským subjektům, ani vůči spotřebitelům za osobní škody. Společnost Runtastic nenese odpovědnost vůči podnikatelským subjektům za následné škody, prosté peněžité újmy, ušlý zisk ani za škody plynoucí z nároků třetích stran.

  2. Obsah. Pokud právní předpisy neukládají odchylně, společnost Runtastic, ani žádný z jejích přidružených obchodních subjektů nenesou odpovědnost za škody plynoucí z využití obsahu zpřístupněného prostřednictvím používání online platformy nebo jinou formou používání produktů Runtastic. Uvedené platí i pro škody plynoucí z chyb, problémů, zavirování nebo ztráty dat.

  3. Stahování. Společnost Runtastic nepřejímá žádnou odpovědnost za stažené materiály nebo materiály získané na základě využívání produktů Runtastic. Registrovaný uživatel je sám výlučně odpovědný za veškeré škody způsobené těmito materiály na systému jeho počítače nebo smartphonu, nebo za informace, k jejichž ztrátě dojde v důsledku stanování materiálů ze kteréhokoli z produktů Runtastic.

  4. Neshody. Registrovaný uživatel je sám výlučně odpovědný za veškeré návrhy soudních sporů libovolného druhu, které vyplynou z neshod s jinými uživateli. Registrovaný uživatel bere na vědomí a uznává, že společnost Runtastic neponese za žádných okolností odpovědnost za úkony nebo opomenutí jiných uživatelů, včetně škod souvisejících s takovými úkony nebo opomenutími.

 16. ODŠKODNĚNÍ ZE STRANY UŽIVATELŮ
  1. Odškodnění. Uživatel musí odškodnit společnost Runtastic za veškeré nároky uplatněné třetími stranami z titulu porušení jejich práv uživatelem v souvislosti s obsahem nahraným na některý z produktů Runtastic tímto uživatelem nebo v důsledku jiného použití aplikací dostupných od Runtastic takovým uživatelem. Uživatel nese náklady všech soudních řízení, kterých se případně Runtastic stane účastníkem v souvislosti s takovými uplatněnými nároky, včetně všech soudních výloh a odměn právního zástupce v rozsahu povoleném zákonem, s výjimkou případů, kdy uživatel není vinen zapříčiněním takového porušení.

  2. Podpora. Pokud je některou třetí stranou předložen nárok, uživatel poskytna společnosti Runtastic urychleně, pravdivě a v úplném rozsahu všechny informace, jež má tento uživatel k dispozici a jež mohou být nezbytné pro prověření předmětného nároku a obhajobu proti němu. Tím nejdou dotčeny veškeré dodatečné škodní nároky, které může být společnost Runtastic oprávněna vznést vůči uživateli.

 17. ZMĚNY PODMÍNEK
  1. Obecně. společnost Runtastic si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky podle okolností z různých důvodů, mimo jiné z komerčních důvodů, z důvodů dodržení souladu s platnými zákony a předpisy, nebo z důvodu poskytování zákaznických služeb. Aktuální platné znění těchto podmínek je vždy k dispozici pro nahlížení na platformě, a také v aplikacích.

  2. Změny. Pokud společnost neobdrží tvůj konkrétní souhlas se změnami produktů Runtastic, bude tě společnost informovat o všech změnách nejméně čtyři týdny před datem účinnosti těchto změn, a to e-mailem na adresu uvedenou při registraci (dále “informace o změně podmínek”). Od okamžiku obdržení informace o změně podmínek máš lhůtu čtyři týdnů na uplatnění námitek.

   Informace o změně podmínek bude zahrnovat (i) aktualizované znění podmínek; (ii) datum účinnosti změn; (ii) lhůtu čtyř týdnů na námitky; (iv) informace o důsledcích upuštění od námitek.

   Pokud neuplatníš námitky vůči změnám, má se za to, že aktualizované podmínky přijímáš.

   Pokud uplatníš námitky vůči změnám, má společnost právo ukončit uživatelskou smlouvu a odstranit tvůj uživatelský účet, přičemž přihlédne k tvým zájmům, pokud smluvní vztah nebude moci pokračovat v rozsahu stávajících podmínek, nebo pokud pro společnost jeho pokračování nebude opodstatněné.

  3. Písemná forma. Za podmínky uplatnění odd. 17.1 až 17.2 musejí být změny těchto podmínek vydány písemně. Neexistují žádná vedlejší ústní ujednání.

 18. RŮZNÉ
  1. Doložka o oddělitelnosti. V případě, že některá jednotlivá ustanovení těchto podmínek jsou neplatná nebo pozbytou platnost, zůstává v plném rozsahu zachována platnost a účinnost všech ostatních ustanovení.

  2. Rozhodné právo a jurisdikce.
   1. Tyto podmínky a všechny smluvní vztahy nebo soudní spory mezi uživateli a společností Runtastic se řídí rakouským právem, s výjimkou střetu se zákonnými ustanoveními Úmluvy OSN o mezinárodních smlouvách o koupi zboží.

   2. Místem pro doručování a místem soudu s výhradní příslušností je město Linz v Rakousku.

Nejnovější aktualizace: 21 Květ., 2018