SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky se skládají ze dvou částí. První část (A) se vztahuje k produktům Runtastic (podle definice níže). Část B se vztahuje ke členskému programu adidas pod názvem např. Creators Club, adiClub nebo Universe. adidas členský program je v současné době pouze k dispozici a integrován do produktů Runtastic v uvedených zemích zde, a proto je relevantní pouze pro uživatele v těchto zemích. Runtastic je součástí adidas Group.

Část A: Runtastic

Naším cílem v Runtastic je podpořit naše uživatele na cestách za sportem a poskytnout co nejlepší možné zkušenosti. Abychom toho dosáhli, aktualizovali jsme podmínky, které jasně popisují práva, povinnosti, naše zásady ochrany osobních údajů a další podrobnosti o našich produktech a službách.

Poslední verze našich podmínek – v platnosti od září 2019 – budete mít kdykoli k dispozici. Než začnete používat služby Runtastic, přečtěte si je prosím.

 1. ÚVOD
  1. Kdo jsme. runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria (dále jen „Runtastic“) provozuje interaktivní online platformu (dálel jen „platforma“) a mobilní aplikace (dále jen „aplikace“ a společně s platformou také „produkty Runtastic“) s cílem spojovat a vytvářet nové příležitosti pro lidi, kteří mají nebo chtějí rozvíjet vztah ke sportu a zdraví. Runtastic kromě služeb na platformě a v souvislosti s ní nabízí mnoho aplikací. Runtastic, v platnosti od 25. září 2019 a podléhající zrušení podle oddílu 7, nabízí řadu aplikací, které obsahují mimo jiné následující:

   adidas Running, adidas Training, Runtastic Steps.

  2. Registrace. Pro využití úplného spektra produktů Runtastic je nezbytná jednorázová registrace (viz níže oddíl 4). Určitá část obsahu (např. informace o sportech, zdraví nebo výživě) včetně obecného popisu Runtastic je však přístupná k prohlížení i bez registrace.

  3. Náš cíl. Cílem Runtastic je posilovat přitažlivost sportování a kladně přispívat ke zdraví lidí.

  4. Právní prohlášení. Vaše zdraví je pro nás velmi důležité. Své sportovní záměry VŽDY konzultujte se svým lékařem. Runtastic nenahrazuje lékaře ani nenese odpovědnost za vaše chování. Obsah produktů Runtastic, ať poskytovaných samotnou společností Runtastic nebo našimi partnery či uživateli, není míněn jako doplnění ani náhrada informací podávaných lékaři nebo lékárnami. Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že za své zdraví nesete výhradní odpovědnost.

 2. PLATNOST PODMÍNEK
  1. Platnost. Runtastic nabízí produkty Runtastic na základě těchto podmínek. Uživatel potvrzuje platnost těchto podmínek a veškerých ujednání v nich zahrnutých tím, že (i) produkty Runtastic používá, jsou-li k dispozici bez registrace, nebo (ii) se zaregistruje, pokud vyžadují účet. Tyto podmínky jsou platné v aktuálně platné verzi od 25. září 2019, dokud nebudou zrušeny.

  2. Závazná náležitost. Registrace stejně jako používání úplného spektra produktů Runtastic jsou možné výhradně na základě souhlasu s těmito podmínkami.

  3. Rozsah Tyto podmínky platí pro všechny přístupové body k produktům Runtastic včetně subdomén a mobilních aplikací. Obzvláště online nabídka Runtastic bude dostupná prostřednictvím Runtastic.com.

 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

  V současnosti Runtastic v zásadě nabízí uživatelům následující funkce a informace v několika jazycích:

  1. Platforma:

   1. Stránka s osobním profilem včetně osobních informací;

   2. Novinky ohledně Runtastic ve stručné formě;

   3. Mobilní zdravotní a fitness aplikace

   4. Obsah, např. texty, obrázky a videa týkající se sportu, zdraví a výživy prezentované společností Runtastic a odbornými třetími stranami (sportovními kouči, trenéry...);

   5. Zprávy o stavu;

   6. Blog prezentující informace, produkty a zprávy společnosti týkající se zdraví a fitness v plném znění; a

   7. Další obsah, například

    • O nás: Stručný popis Runtastic;
    • Firemní nabídky: Nabídky Runtastic adresované firmám;
    • Reklama Runtastic nebo třetích stran;
    • Uživatelská podpora;
    • Zásady ochrany soukromí a tyto všeobecné podmínky;
    • Tiskové a mediální centrum;
    • Pracovní příležitosti; a
    • Právní informace
  2. Aplikace:

   1. Aplikace pro Apple iPhony, telefony s Androidem a pro ostatní smartphony a zařízení globálně, které lze použít samostatně na smartphonu i ve spojení s platformou.

   2. Za podmínky udělení souhlasu uživatele se relevantní údaje přenášejí ze smartphonu na platformu a sdílejí s dalšími sociálními sítěmi (např. Facebook). Více informací najdete v našich Zásadách ochrany soukromí.

   3. Uživatel tímto potvrzuje svou informovanost, že v důsledku přenosu údajů ze smartphonu na platformu vzniknou provozovateli mobilních služeb určité náklady, které nese uživatel.

   4. Mobilní aplikace jsou k dispozici pouze uživatelům smartphonů a dalších zařízení. Zdarma je poskytován pouze základní rozsah funkcí mobilních aplikací.

   5. Platí další podmínky ze strany poskytovatelů mobilních služeb.

 4. REGISTRACE
  1. Bezplatné členství. Pro produkty Runtastic je potřebná jednorázová bezplatná registrace. Minimální věková hranice pro registraci je určena jednotlivými státy. Seznam věkových limitů je kompletně uveden zde.Bezplatné členství“ (základní) obsahuje pouze základní možnosti a funkce v aplikacích dostupné uživatelům (dále jen „bezplatné funkce“). Runtastic nabízí uživatelům tři způsoby registrace:

   1. Registračním formulářem k dispozici na platformě;

   2. Prostřednictvím některé z aplikací: Uživatel musí pro účely registrace poskytnout údaje požadované registračním formulářem, např. křestní jméno, příjmení, datum narození, a to v úplném rozsahu a správně, kromě údajů označených jako nepovinné. Registrace je možná pouze na občanské jméno uživatele, tedy nelze používat smyšlená jména nebo pseudonymy; nebo

   3. Prostřednictvím převzetí registračních údajů, které uživatel poskytl na sociálních sítích Facebook nebo Google, společností Runtastic: Registrace přes Facebook Connect a Google Sign-In vyžaduje od uživatele potvrzení vybraných údajů, které uživatel již předtím poskytl na Facebooku nebo Googlu a které přebírá síť Runtastic. Uživatel následně může tyto údaje ve svém profilu na platformě doplnit nebo omezit; nebo

   4. Pokud je možnost dostupná ve vaší zemi: přes registrační formuláře poskytnuté adidas na jeho webu nebo aplikacích.

  2. Premium členství
   1. Premium členství Runtastic pro „prémiové členy“ (dále jen „Premium členství“) se všemi možnostmi a funkcemi je k dispozici jako možnost za úhradu určité ceny. S tímto prémiovým členstvím se odemknou další možnosti a funkce (dále jen „prémiové funkce“), které nejsou dostupné neplatícím členům. Runtastic může nabízet aplikace s prémiovými funkcemi nebo bez nich pro konkrétní aplikaci.

   2. Na Premium členství se vztahují specifické podmínky pro prémiové členy stanovené v oddíle 6. Pokud není v těchto všeobecných podmínkách nebo v odd. 6 stanoveno jinak, vztahují se na prémiové členy také ostatní ustanovení těchto všeobecných podmínek.

   3. Pokud se zaregistrujete jako prémiový člen, potvrzujete, že splňujete minimální věk nutný pro registraci podle příslušného zákona (více informací najdete zde) a podle stejného zákona jste způsobilý/á uzavírat smlouvy. Pokud toto prohlášení není pravdivé, nebude společnost Runtastic uvedenými prémiovými podmínkami nijak vázána.

  3. Nezletilé osoby. Registrovat se u Runtastic smějí pouze osoby právně způsobilé uzavírat smlouvy vlastním jménem.

  4. Důsledky registrace

   1. Registrací potvrzuje uživatel svou informovanost a plný souhlas s obsahem těchto podmínek a dále skutečnost, že veškeré registrační údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a že uživatel bude veškeré registrační údaje udržovat aktualizované.

   2. Každý uživatel se registruje u Runtastic pouze jednou a svou registrací potvrzuje, že se doposud u Runtastic nezaregistroval a neodstranil žádný dříve aktivovaný uživatelsky účet.

   3. Po úspěšné registraci se uživatel (dále jen „registrovaný uživatel“) může přihlašovat na platformu, a to buď (i) tím, že vloží svou e-mailovou adresu a zvolené heslo nebo (ii) tak, že provede přihlášení u služby Facebook Connect nebo Google Sign-In.

  5. Práva společnosti Runtastic

   1. Společnost Runtastic si vyhrazuje právo zamítnout uživatele bez udání důvodu. V takovém případě budou veškeré přenesené údaje urychleně odstraněny.

   2. Jestliže uvedete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo pokud Runtastic bude mít opodstatněný důvod k podezření, že takové informace jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné, vznikne tím společnosti Runtastic právo váš účet okamžitě a bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit a odmítnout jakékoli aktuální i budoucí používání prémiových služeb (nebo jejich libovolné části), přičemž registrovaný uživatel nebude mít nárok na žádnou refundaci doposud zaplacené částky.

   3. Runtastic si v každém případě vyhrazuje právo kdykoli vás kontaktovat a ověřit si vaše registrační údaje.

  6. Totožnost uživatele. Společnost Runtastic nenese odpovědnost za skutečnou totožnost uživatele, jelikož osobní identifikace prostřednictvím internetu je proveditelná pouze v omezené míře. Každý uživatel sám za sebe musí dalším uživatelům potvrdit svou totožnost předtím, než s nimi naváže jakoukoli formu interakce, např. než před přidáním přítele nebo při psaní zpráv.

 5. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY UŽIVATELE
  1. Ochrana před podvodným jednáním.

   1. Svůj účet musíte chránit před neoprávněným a podvodným použitím. Informujte nás prosím okamžitě e-mailem na adresu fraudprotection@runtastic.com nebo prémioví členové na adresu premium@runtastic.com o jakémkoli neoprávněném a podvodném použití vašeho účtu nebo při podezření, že je váš účet vystaven takovému riziku.

   2. Runtastic neposkytne refundaci žádných částek, které ve prospěch Runtastic.com zaplatíte před tím, než nahlásíte neoprávněné a podvodné použití vašeho účtu.

   3. Runtastic má právo uzavřít nebo zrušit účet kteréhokoli registrovaného uživatele v případě jakéhokoli neoprávněného nebo podvodného použití daného účtu.

  2. Propagace a bezplatné nabídky. Runtastic může pořádat propagace a činit bezplatné nabídky podléhající dodatečným podmínkám či omezením. Takové speciální a jiné nabídky se mezi uživateli nesmí převádět.

  3. Změny v aplikacích. Runtastic si vyhrazuje právo měnit možnosti nebo funkce včetně prémiových funkcí v aplikacích. Runtastic většinou mění aplikace k lepšímu. Pokud změny nebudou mít negativní materiální dopad na vaše používání aplikace, Runtastic nerefunduje již zaplacené částky, pokud není v oddíle 9 uvedeno jinak.

 6. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO PRÉMIOVÉ ČLENY
  1. Požadavky na předplatné. Abyste mohli využívat prémiové služby Runtastic pro prémiové členy, musíte (a) být registrovaný uživatel a (b) uhradit stanovenou cenu, případně včetně platné sazby DPH a všech dalších poplatků a úhrad spojených s prémiovými službami, a to kreditní kartou přes App Store nebo kteroukoli jinou formou úhrady akceptovanou společností Runtastic (dále jen „předplatné“).

  2. Druhy a ceny předplatného. Runtastic nabízí různá období předplatného, takže si můžete vybrat to, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Různé druhy předplatného a platné ceny jsou k nahlédnutí zde: www.runtastic.com/premium-membership nebo v App Stores. Všechny ceny mohou být podle uvážení Runtastic kdykoli změněny. Veškeré změny cen budou oznamovány na platformě nebo v App Stores.

  3. Platba.

   1. Platba se provádí předem za každé období předplatného. Jinak řečeno si můžete zvolit období předplatného, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám přístupu k prémiovým službám. Poté, co se přihlásíte k předplatnému a uhradíte jej, propojí se zvolené období platnosti s vašim účtem.

   2. Po celou dobu trvání Premium členství jsou platby splatné ihned po fakturaci. Platby lze provádět s použitím různých online platebních systémů. Pokud nebude Runtastic moci z účtu zvoleného uživatelem inkasovat jakékoli poplatky z důvodu nedostatku prostředků na účtu, nese uživatel všechny z toho vzniklé náklady včetně bankovních poplatků z titulu jakýchkoli debetních položek a podobných nákladů. Runtastic může doručovat uživateli faktury a upomínky plateb e-mailem.

  4. Automatické obnovení. Když vaše předplatné vyprší, bude z vaší kreditní karty automaticky stržena standardní cena předplatného platná k termínu předplatného, což znamená, že ceny speciálních nabídek v tomto případě neplatí a vaše předplatné bude obnoveno na stejné období, pokud předplatné nezrušíte nejpozději den před datem vypršení stávajícího předplatného. Standardní ceny předplatného jsou k nahlédnutí na platformě a v App Stores.

  5. Zrušení. Předplatné prémiové služby Runtastic pro prémiové členy můžete kdykoli zrušit zadáním pokynu ke zrušení na platformě nebo přes App Store. Pokud není v odd. 8 stanoveno jinak, Runtastic doposud zaplacené částky nerefunduje.

  6. Vypršení platnosti. V souladu s oddílem 6.4, pokud uživatel nezruší své předplatné, končí každé období předplatného teprve vypršením sjednané doby a bez ohledu na skutečné využívání prémiové služby Runtastic pro prémiové členy během tohoto období. Každý uživatel si může zkontrolovat délku aktuálního období předplatného nahlédnutím do informací o daném uživatelském účtu.

  7. Kontakt. V případě jakéhokoli porušení prémiových podmínek v oddíle 6 nebo se všemi dotazy i s oznámeními nás prosím kontaktujte na adrese premium@runtastic.com

  8. Platnost ostatních pravidel. Pokud není v oddíle 6 stanoveno jinak, vztahují se na prémiové členy také ostatní ustanovení těchto podmínek.

 7. UKONČENÍ
  1. Ukončení aplikací. Runtastic si vyhrazuje právo ukončit jednu nebo více aplikací. Ukončení aplikace bude oznámeno všem uživatelům. Po tomto oznámení musí mít prémioví členové možnost používat aplikaci po dobu trvání aktuálního předplaceného období. Upozorňujeme, že v průběhu tohoto období platí dvě omezení:
   1. Nemusí být možné stáhnout aplikaci na jiném zařízení.
   2. Runtastic v průběhu tohoto období aplikaci neaktualizuje. To znamená, že pokud je operační systém vašeho zařízení aktualizovaný nebo pokud se v tomto období změní další relevantní technické služby třetích stran, nebude pravděpodobně možné aplikaci nadále používat. Runtastic za to nenese žádnou odpovědnost.
   Pokud jste zakoupili Premium členství prostřednictvím aplikace, která bude ukončena, předplatné se automaticky neobnoví a platnost vyprší na konci aktuálního předplatného. Pokud jste si prémiové členství zakoupili prostřednictvím jiné aplikace – která nebude ukončena – proběhne automatické obnovení podle popisu v oddíle 6.4. Kromě dvou výše popsaných omezení máte nárok na poměrné vrácení platby za aktuální předplatné za Premium členství pouze v případě, že Runtastic nemůže poskytnout možnost používat aplikaci až do skončení aktuálního předplatného. Pokud k tomu dojde, můžete kontaktovat Runtastic (viz oddíl 6.7) ohledně náhrady.

  2. Oznámení o ukončení Runtastic může podat oznámení o ukončení, jak je uvedeno v oddílu 7.1, a to buď e-mailem nebo prostřednictvím komunikace v rámci produktů Runtastic.

 8. UKONČENÍ
  1. Obecně. Každý uživatel má právo kdykoli ukončit využívání produktů Runtastic prostřednictvím nastavení účtu. Ukončení bude uživateli potvrzeno.

  2. Právo Runtastic na ukončení. Runtastic si dále vyhrazuje právo ukončit členství uživatele ze závažných důvodů, jako je hrubé porušení povinností uživatele podle ustanovení těchto všeobecných podmínek a vedlejších smluvních ujednání.

  3. Další informace. V oddíle 7.5 našich zásad ochrany soukromí se prosím seznamte s dalšími informacemi k odstranění účtu.

 9. ZVLÁŠTNÍ PRÁVO ZRUŠENÍ PRO SPOTŘEBITELE
  1. Platnost zákonů o ochraně spotřebitele. Pokud jste registrovaný uživatel a využíváte produkty pro účel nesouvisející s vaší obchodní nebo profesní samostatně výdělečnou činností, vztahují se na vás jakožto spotřebitele následující ustanovení ve smyslu článku 1 rakouského zákona o ochraně spotřebitele (Konsumentenschutzgesetz; KSchG):

  2. Právo na odstoupení od smlouvy. Smlouvu s Runtastic můžete kdykoli písemně zrušit, napři. dopisem nebo e-mailem, a to bez udání důvodů do 14 dnů od data uzavření této smlouvy. Smlouvu můžete zrušit zasláním výpovědi na adresu

   runtastic GmbH
   Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching
   Austria
   E-mail: cancellation@runtastic.com

  3. Následky zrušení. V případě zrušení musí jedna strana vrátit druhé veškeré benefity, které od ní obdržela, a musí uhradit nazpět veškeré získané ekonomické výhody. Pokud nebudete moci – částečně nebo plně – vrátit služby poskytnuté ze strany společnosti Runtastic, vznikne vám povinnost nahradit finančně společnosti Runtastic ušlou hodnotu. Znamená to, že máte povinnost splnit své platební závazky proporčně do okamžiku, kdy zrušení smlouvy nabude účinnosti. Povinnost finanční náhrady nákladů musí být splněna do 30 dnů. Tato lhůta pro vás začíná běžet dnem, kdy odešlete oznámení o ukončení, a pro nás dnem, kdy jej obdržíme.

   Formulář zrušení smlouvy. Uplatnit své právo na zrušení smlouvy podle oddílu 9 můžete prostřednictvím následujícího formuláře pro zrušení:

   (Pokud si přejete zrušit tuto smlouvu, vraťte prosím vyplněný formulář, který najdete níže.)

   Adresát: runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria, e-mail cancellation@runtastic.com


   Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji/odstupujeme (*) od své/naší (*) smlouvy o prodeji následujícího zboží (*)/ o dodávce následující služby (*),

   objednaného/objednané dne (*), obdrženého/obdržené dne (*),

   Jméno spotřebitele/spotřebitelů,

   Adresa spotřebitele/spotřebitelů,

   E-mailová adresa spotřebitele/spotřebitelů používaná pro přihlašování do produktů Runtastic,

   Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář v papírové formě)

   Datum


   ___________   (*) Nehodící se škrtněte

 10. POVINNOSTI A CHOVÁNÍ UŽIVATELE
  1. Povinnosti uživatele. Každý uživatel produktů Runtastic

   1. musí poskytnout pravdivé údaje a udržovat v aktuálním a úplném stavu své registrační údaje a tyto údaje nesmí předat třetím stranám;

   2. může ukládat, zveřejňovat, přenášet a distribuovat pouze takový obsah, např. fotografie, obrázky, texty, prohlášení nebo videa, k jehož dalšímu předávání je daný uživatel oprávněn, tedy (i) pokud má uživatel k používání daného obsahu výhradní právo nebo (ii) v případě, že daný uživatel není vlastníkem daných práv k obsahu, který poskytuje, pak za podmínky, že uživatel ručí společnosti Runtastic za to, že byla platným způsobem získána veškerá požadovaná práva, oprávnění, povolení apod. Uvedené závazně platí také pro obsah podléhající právům duševního vlastnictví, jako jsou obchodní jména a ochranné známky. Za tento obsah nese výhradní odpovědnost uživatel;

   3. nesmí ukládat, zveřejňovat, přenášet ani distribuovat žádný obsah, který je rasistický, urážlivý, diskriminační, pomlouvačný, sexuální, propagující násilí nebo jakkoli jinak protizákonný;

   4. nesmí rozesílat řetězové dopisy ani zprávy více než jednomu příjemci při jednom odeslání, tj. uživatel nesmí rozesílat hromadné e-maily ani spamy;

   5. nesmí provádět žádné rušivé zásahy do sítě Runtastic včetně produktů Runtastic za použití technických a elektronických prostředků, jako jsou hackerské pokusy, útoky za použití hrubé síly, zanášení virů/červů/trojských koní a jakékoli jiné rušivé pokusy zaměřené na software nebo hardware Runtastic;

   6. nesmí kopírovat, distribuovat, přenášet ani shromažďovat za pomoci technických prostředků, jako např. vyhledávačů typu crawler a bot, bez souhlasu příslušného vlastníka žádné dostupné údaje;

   7. musí urychleně oznámit prostřednictvím e-mailu na adresu fraudprotection@runtastic.com jakékoli odhalené porušení výše uvedených povinností;

   8. musí pečlivě dbát o osobní údaje a umožnit přístup k osobním údajům ve svém dosahu pouze osobám, které jsou vlastníky takových osobních údajů; a

   9. musí pravidelně ukládat důležité osobní údaje externě, tzn. na externí úložiště, pevný disk nebo do cloudové služby. Runtastic nenese odpovědnost za žádnou ztrátu ani poškození údajů.

 11. NARUŠENÍ POVINNOSTÍ UŽIVATELE
  1. Sankce. V zájmu zajištění řádného a spolehlivého poskytování produktů Runtastic uplatňuje Runtastic při porušení povinností uživatele následující sankce:

   • výstraha;
   • odstranění obsahu;
   • dočasná deaktivace uživatelského účtu; a
   • zrušení (neodvolatelná deaktivace).

   Druh sankce závisí na účelu, dopadu a druhu porušení povinností z pohledu zájmů Runtastic a uživatele.

  2. Zrušení. Pokud dojde ke zrušení uživatelského účtu v souladu s odd. 11, nebude takovému uživateli povoleno znovu se registrovat.

 12. OBSAH
  1. Obecně. Runtastic povoluje registrovaným uživatelům využívat nabízené portfolio produktů Runtastic v souladu s právními předpisy a těmito všeobecnými podmínkami, aby mohli nahrávat, ukládat, zveřejňovat, šířit, přenášet a sdílet obsah s dalšími uživateli.

  2. Sledování. Uživatel souhlasí s tím, že jako výsledek automatického vyhodnocování způsobu, jímž uživatel využívá platformu, může být adresátem určitých nabídek, popř. marketingových sdělení přizpůsobených danému uživateli. Seznamte se prosím s našimi zásadami ochrany soukromí, pokud jde o sledování pro marketingové účely, obzvláště s oddíly 4.2 a 7.8.

  3. Zveřejňování. Runtastic má právo ukládat obsah a tento obsah zpřístupňovat třetím stranám v rozsahu uloženém zákonem nebo právně přípustném a odůvodněně nezbytném, aby

   1. dodržel právní předpisy nebo soudní či správní příkazy;

   2. zabezpečil dodržování souladu s těmito podmínkami;

   3. reagoval na nároky vznesené třetími stranami v souvislosti se stížnostmi na porušení zákona; nebo

   4. ochraňoval práva, majetek nebo osobní bezpečnost Runtastic, jeho uživatelů a veřejnosti.

  4. Využívání obsahu. Uživatel uděluje společnosti Runtastic neodvolatelné, bezplatné, nevýhradní a neomezené právo využívat veškerý obsah vytvořený, přenesený, uložený a zveřejněný uživatelem. Stejně tak má Runtastic právo využívat bez ohledu na druh použití veškerý obsah jednak jako součást platformy, jednak v rámci činnosti společnosti Runtastic nebo kterékoli společnosti, která je v přidruženém vztahu k Runtastic. Mezi to patří právo takový obsah měnit a redakčně upravovat, pokud takovéto změny a úpravy neovlivňují podstatné zájmy uživatele. V této souvislosti se uživatel vzdává v právně přípustném rozsahu veškerých práv duševního vlastnictví. Pokud Runtastic použije obsah vytvořený uživatelem mimo okruh produktů Runtastic, v reálně možném rozsahu uvede, že obsah byl vytvořen uživatelem.

  5. Vlastnictví. Runtastic neuplatňuje nárok na vlastnictví žádného obsahu vytvořeného uživateli a nijak na takový obsah nedohlíží.

  6. Odstranění. Runtastic si vyhrazuje právo bez udání důvodu odstranit uživateli vytvořený obsah, jako jsou trasy, fotografie, události nebo komentáře. V takovém případě bude uživatel vyrozuměn, přičemž v případě porušení těchto podmínek může být sankcionován v souladu s oddílem 11.

  7. Nepřesný obsah. Runtastic nenese odpovědnost za nepřesný obsah vytvořený uživateli, např. údaje o trasách, událostech apod.

 13. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

  Viz samostatné zásady ochrany soukromí, které jsou k dispozici na www.runtastic.com/privacy-policy a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

 14. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY
  1. Omezení odpovědnosti. Runtastic neprohlašuje, ani nezaručuje, že

   1. produkty Runtastic budou vždy k dispozici nebo že produkty a nezbytný hardware a software budou vždy prosté chyb; a

   2. data přenášená prostřednictvím jiných systémů, zejména prostřednictvím internetu a telekomunikačních sítí, nebudou sledována, nahrávána nebo překrucována třetími stranami.

  2. Vlastní riziko. Uživatel využívá produkty Runtastic výhradně na vlastní riziko. To platí bez omezení pro

   1. související používání veškerého hardwaru, což zahrnuje mimo jiné (i) příslušný smartphone, kdy např. při použití funkce „měření tepové frekvence“ přidržením fotodiody na delší dobu může dojít k zahřátí prstu uživatele, (ii) hrudní popruhy, a (iii) smartphonové dongly;

   2. stahování vlastního obsahu uživatele nebo obsahu třetích stran; a

   3. jakékoli případy, kdy uživatel používá data vytvořená nebo poskytnutá společností Runtastic mj. (i) naměřené údaje o srdečním tepu nebo nadmořské výšce, nebo (ii) doporučená opatření, např. tréninkové plány apod. Uživatel výslovně bere na vědomí, že jakákoli taková data mohou obsahovat chyby a Runtastic v zákonem přípustném rozsahu nepřejímá žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů.

  3. Lékařské poradenství. Používání jakéhokoli softwaru nebo hardwaru nabízeného společností Runtastic nenahrazuje konzultaci uživatele s odborným lékařem.

  4. Externí obsah. Dále Runtastic neprohlašuje ani nezaručuje, pokud jde o externí odkazy, bannery nebo jiné informace a marketingové nabídky, že budou pro uživatele dostupné. Veškerá smluvní ujednání uzavřená mezi uživatelem a některým externím poskytovatelem, např. prostřednictvím odkazovaných webových stránek nebo bannerů, mají za následek smluvní vztah výhradně mezi daným uživatelem a poskytovatelem třetí strany. Runtastic nevydává žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o produkty a služby externích poskytovatelů.

 15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. Obecně. Runtastic nese odpovědnost v souladu s aktuálně platnými zákony, bez ohledu na zákonný podklad takové odpovědnosti (předsmluvní, smluvní, občanskoprávní) pouze tehdy, pokud Runtastic konkrétní škodu sám zaviní úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě mírné nedbalosti Runtastic nenese odpovědnost vůči jiným podnikatelským subjektům, ani vůči spotřebitelům za osobní škody. Runtastic nenese odpovědnost vůči podnikatelským subjektům za následné škody, prosté peněžité újmy, ušlý zisk ani za škody plynoucí z nároků třetích stran.

  2. Obsah. Není-li to vyžadováno zákonem, Runtastic ani žádný z jeho přidružených obchodních subjektů nenese odpovědnost za škody plynoucí z využití obsahu zpřístupněného prostřednictvím používání online platformy nebo jinou formou používání produktů Runtastic. Toto se vztahuje i na škody plynoucí z chyb, problémů, virů nebo ztráty dat.

  3. Stahování. Runtastic nepřejímá žádnou odpovědnost za stažené materiály nebo materiály získané na základě využívání produktů Runtastic. Registrovaný uživatel je výlučně odpovědný za veškeré škody způsobené těmito materiály na systému jeho počítače nebo smartphonu nebo za informace, k jejichž ztrátě dojde v důsledku stanování materiálů z kteréhokoli z produktů Runtastic.

  4. Spory. Registrovaný uživatel je výlučně odpovědný za veškeré návrhy soudních sporů libovolného druhu, které vyplynou ze sporu s jinými uživateli. Registrovaný uživatel bere na vědomí a uznává, že Runtastic neponese za žádných okolností odpovědnost za úkony a opomenutí jiných uživatelů, včetně škod souvisejících s takovými úkony nebo opomenutími.

 16. ODŠKODNĚNÍ ZE STRANY UŽIVATELŮ
  1. Odškodnění. Uživatel musí odškodnit společnost Runtastic za veškeré nároky uplatněné třetími stranami z titulu porušení jejich práv uživatelem v souvislosti s obsahem nahraným na některý z produktů Runtastic tímto uživatelem nebo v důsledku jiného použití aplikací dostupných od Runtastic takovým uživatelem. Uživatel nese náklady všech soudních řízení, kterých se případně Runtastic stane účastníkem v souvislosti s takovými nároky, včetně všech soudních výloh a odměn právního zástupce v rozsahu povoleném zákonem s výjimkou případů, kdy uživatel není vinen zapříčiněním takového porušení.

  2. Podpora. Pokud je nárok předložen třetí stranou, uživatel poskytne Runtastic urychleně, pravdivě a v úplném rozsahu všechny informace, jež má tento uživatel k dispozici a jež mohou být nezbytné pro prověření předmětného nároku a obhajobu proti němu. Tím nejsou dotčeny žádné dodatečné nároky na odškodnění, které může být společnost Runtastic oprávněna vznést vůči uživateli.

 17. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
  1. Obecně. Runtastic si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné podmínky podle okolností z různých důvodů, mimo jiné z komerčních důvodů, z důvodů dodržení souladu s platnými zákony a předpisy nebo z důvodu poskytování zákaznických služeb. Aktuální platné znění těchto podmínek je kdykoli k dispozici k nahlédnutí na platformě a také v aplikacích.

  2. Změny. V případě menších změn těchto všeobecných podmínek (pokud například dojde ke změně zákona, která znamená, že potřebujeme tyto podmínky změnit), můžeme jednoduše nové podmínky uveřejnit na platformě a v aplikacích. Kontrolujte prosím pravidelně tyto podmínky, abyste rozuměli aktuálním podmínkám. V případě jakýchkoli významných změn těchto všeobecných podmínek, které budou mít na vás negativní dopad, Runtastic buď obdrží váš konkrétní souhlas se změnami pomocí komunikace v produktech Runtastic nebo vás bude o jakýchkoli změnách informovat nejméně dva týdny před datem účinnosti těchto změn e-mailem na adresu uvedenou při registraci (dále jen „informace o změně podmínek“). Od okamžiku obdržení informace o změně podmínek máte na uplatnění námitek dva týdny.

   Informace o změně podmínek bude zahrnovat (i) aktualizované znění podmínek; (ii) datum účinnosti změn; (ii) lhůtu dvou týdnů na námitky; (iv) informace o důsledcích upuštění od námitek.

   Pokud neuplatníte námitky vůči změnám, má se za to, že aktualizované všeobecné podmínky přijímáte.

   V případě, že uplatníte námitky vůči změnám, má Runtastic právo ukončit uživatelskou smlouvu a odstranit uživatelský účet, přičemž přihlédne k vašim zájmům, pokud je pokračování smluvního vztahu v rozsahu stávajících podmínek pro Runtastic nemožné nebo nerozumné.

  3. Písemná forma. Dle odd. 17.1 až 17.2 musejí být jakékoli změny těchto všeobecných podmínek provedeny písemně. Neexistují žádná vedlejší ústní ujednání.

 18. RŮZNÉ
  1. Doložka o oddělitelnosti. V případě, že některá jednotlivá ustanovení těchto podmínek jsou neplatná nebo pozbytou platnosti, zůstávají všechna ostatní ustanovení zachována v plném rozsahu a účinnosti.

  2. Rozhodné právo a jurisdikce.
   1. Tyto podmínky a všechny smluvní vztahy nebo soudní spory mezi uživateli a společností Runtastic se řídí rakouským právem s výjimkou střetu se zákonnými ustanoveními Úmluvy OSN o mezinárodních smlouvách o koupi zboží. Odstavec 18.2.1. není relevantní pro uživatele, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu rakouského zákona na ochranu spotřebitele (Konsumentenschutzgesetz, KSchG).

   2. Místem pro doručování a místem soudu s výhradní příslušností je Linz v Rakousku. Odstavec 18.2.2. není relevantní pro uživatele, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu KSchG.

Část B: Členský program adidas

Pokud v těchto zemích používáte produkty Runtastic, automaticky se stanete členem členského programu adidas (např. Creators Club, adiCLUB), pokud jímž již nejste. Seznam zemí se neustále aktualizuje a přidávají se nové země.Na toto členství se vztahují zvláštní Smluvní podmínky. Pokračováním v používání produktu Runtastic v jedné z uvedených zemí přijímáte Smluvní podmínky Creators Club dané země. Podmínky platné ve vaší zemi najdete zde. Vezměte prosím na vědomí, že v zemích, kde je program členství adidas nedílnou součástí produktů Runtastic, není možné produkty Runtastic používat bez účasti v členském programu. To také znamená, že pokud se vzdáte členství v programu, vzdáváte se tím používání produktů Runtastic.

Nejnovější aktualizace: 25 Září, 2019