Algemene voorwaarden adiClub

  1. WIE KOMEN IN AANMERKING
  2. DEELNAME AAN DE CLUB
  3. PUNTEN VERDIENEN
  4. GELDIGHEIDSDUUR PUNTEN
  5. CLUBNIVEAUS
  6. NIVEAUKWALIFICATIE
  7. PRÄMIEN
  8. GEBRUIK VAN ACCOUNT
  9. BEËINDIGING; VERVALLEN; WIJZIGINGEN AAN DE CLUB
  10. CONFORMITEIT
  11. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  12. TOEPASSELIJK(E) RECHT EN RECHTSGEBIED
  13. OVERIGE
  14. CONTACT MET ONS

   Gebruiksvoorwaarden

  1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
  2. RANDVOORWAARDEN VOOR GEBRUIK
  3. CONTENT VAN GEBRUIKERS
  4. GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN
  5. SCHENDING VAN GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN
  6. UITSLUITING VAN DE SERVICES
  7. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
  8. AUTEURSRECHTEN
  9. CONFORMITEIT

  Algemene voorwaarden adiClub

  Welkom bij de adiClub (de “ Club ”). De Club omvat een lidmaatschapsprogramma en een abonnement op de adidas running- en trainingsapps, zoals hieronder nader beschreven. De Club wordt georganiseerd door adidas Benelux B.V. met bedrijfsnummer 20034099 en geregistreerd adres op Hoogoorddreef 9a, 1101BA, Amsterdam Nederland en BTW-nummer NL 0039.03.175.B.01 (“ adidas ”, “ we/wij ” of “ ons/onze ”). Wanneer we verwijzen naar “ u ” of “ uw ” bedoelen we u, de persoon die deze algemene voorwaarden (de “ voorwaarden ”) leest. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan de Club en door deel te nemen aan de Club, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Door lid van de Club te worden, gaat u er ook mee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van onze website, die u kunt inzien op https://www.adidas.nl/terms_and_conditions (” algemene voorwaarden eCom ”).
  Lees deze voorwaarden zorgvuldig.

  1. WIE KOMEN IN AANMERKING
    Om deel aan de Club te nemen, moet u minstens 16 jaar oud zijn en legaal in Nederland verblijven. Als u ten minste 16, maar jonger dan 18 jaar oud bent (of de volwassen leeftijd op uw locatie), moet u ook toestemming hebben van uw ouder of voogd vóórdat u zich bij de Club inschrijft en uw ouder of voogd moet deze voorwaarden lezen en hiermee instemmen. Door u aan te melden voor en deel te nemen aan de Club, bevestigt u dat u aan deze vereisten voor deelname voldoet.
    Voor een globaal overzicht over hoe u lid kunt worden van de Club, hoe u punten kunt verdienen, wat de beschikbare beloningen zijn en hoe u de beloningen kunt verzilveren, gaat u naar https://www.adidas.nl/adiclub . U kunt het gedeelte met Veelgestelde vragen (FAQ) over de Club ook raadplegen door te klikken op https://www.adidas.nl/help?hcid=HCID_ACCOUNT_NEWSLETTER . Lees hieronder voor meer informatie.
  2. DEELNAME AAN DE CLUB
    Als u voldoet aan de bovenstaande criteria, kunt u lid worden van de Club door een registratieformulier in te vullen op www.adidas.nl in de mobiele adidas-apps of in adidas-winkels. Er is geen productaankoop vereist om lid te worden van de Club. Er is slechts één account per persoon toegestaan. Als u lid wordt van de Club, stemt u ermee in dat u ware, juiste, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekt en bijhoudt, zoals op het registratieformulier wordt gevraagd.
  3. PUNTEN VERDIENEN
    Als lid van de Club verdient u punten voor aankopen (behalve bij het gebruik van of het kopen van cadeaubonnen) die u doet op de Nederlandse versie van onze officiële website www.adidas.nl (de “ website ”), de Nederlandse versie van onze officiële toepassing voor mobiele apparaten de adidas App en de Confirmed App (de “ apps ”) of in deelnemende adidas-winkels in Nederland, zoals uiteengezet in bijlage A bij deze voorwaarden (de “ winkels ”) (samen de “ deelnemende kanalen ”). Voor elke bestede € 1 verdient u 10 punten.
    Aankopen omvatten aankopen van producten tegen normale prijzen en producten in de aanbieding. Aankopen in andere winkels dan de deelnemende kanalen komen niet in aanmerking voor punten (zelfs als u adidas-producten koopt). Als u gekochte artikelen retourneert, worden de punten die zijn verdiend met die artikelen afgetrokken van uw puntentotaal.
    Naast punten verdienen voor aankopen, kunt u ook punten verdienen via bepaalde interacties met ons. Het aantal beschikbare punten geldt zoals is uiteengezet op https://www.adidas.nl/adiclubrewards . Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot:
    • Welkomstbonus: wanneer u zich voor het eerst met succes als lid van de Club aanmeldt, zetten we automatisch punten op uw account om u voor uw deelname te bedanken.
    • Profielbonus: als u een volledig profiel op de app of website indient, krijgt u extra punten toegekend. Deze profielbonus kan slechts éénmaal worden verdiend. Voor latere wijzigingen aan uw profiel worden geen punten toegekend, tenzij dit expliciet door ons op dat moment wordt aangegeven.
    • Productbeoordelingen: u kunt punten sparen door een beoordeling van adidas-producten op de website of in de app te plaatsen. U stemt er hierbij mee in dat uw productbeoordelingen voor het publiek zichtbaar zijn. U ontvangt alleen punten voor maximaal 10 beoordelingen per kalenderjaar. Voor alle duidelijkheid: u bent vrij om de inhoud van uw beoordeling te bepalen op voorwaarde dat u voldoet aan de Voorwaarden voor klantbeoordelingen en -recensies die u worden voorgelegd bij het indienen van uw beoordeling:
    • Verjaardagsbonus: op basis van uw lidmaatschapsniveau kunt u in aanmerking komen voor bonuspunten op uw verjaardag. Deze worden automatisch op uw lidmaatschapsaccount bijgeschreven. Bonuspunten voor verjaardagen worden slechts éénmaal per kalenderjaar toegekend.
    Van tijd tot tijd kunnen we, naar eigen goeddunken, interacties veranderen, stopzetten of toevoegen waarbij u punten kunt verdienen en kunnen we het aantal verdiende punten wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
    Om de betreffende punten voor uw aankopen of interacties te ontvangen, moet u de identificatie van uw adidas-lidmaatschap (e-mailadres of lidmaatschaps-ID) in de winkels overleggen of u bij uw adidas-account op de website of de app aanmelden. In het geval u geen betreffende punten kunt ontvangen, omdat u niet bent aangemeld of uw identificatie niet als bewijs wordt geaccepteerd, kunt u met het vereiste bewijs contact opnemen met het klantenserviceteam van adidas op https://www.adidas.nl/help om de punten voor uw aankopen of interacties te ontvangen.
    Bestaande houders van een adidas-account kunnen punten verdienen vanaf de dag dat ze naar de Club zijn gemigreerd en eerdere transacties of interacties komen niet voor punten in aanmerking. Nieuwe leden beginnen punten te verdienen vanaf de datum dat ze zich voor de Club registreren, en eerdere transacties of interacties komen niet in aanmerking voor punten, behalve als u uw e-mailadres heeft opgegeven (voor contactdoeleinden met betrekking tot het lidmaatschap van de Club) tijdens een aankoop in onze winkels en u vervolgens lid wordt van de Club, in welk geval we u de punten voor die aankoop aan uw Club-lidmaatschap zullen toewijzen. Startdatums voor lidmaatschappen van de Club kunnen voor leden variëren, en zijn afhankelijk van hun accounttype.
  4. GELDIGHEIDSDUUR PUNTEN
    De Club-punten zijn 12 maanden geldig. Deze periode eindigt altijd aan het eind van de maand. Als u punten hebt verdiend op 9 juni 2019, vervallen ze op 30 juni 2020, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door adidas. Punten kunnen niet onderling uit worden gewisseld. Punten hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet in worden gewisseld voor geld.
  5. CLUBNIVEAUS
    De Club heeft vier aparte niveaus. Door punten te verdienen klimt u naar een steeds hoger niveau.

    Niveau 1 is het instapniveau voor leden met 0-999 punten. U hoeft alleen maar lid te worden van de Club om deel uit te maken van dit niveau en u hoeft geen productaankoop te doen op dit niveau.
    Niveau 2 is voor leden met 1000 – 2999 punten.
    Niveau 3 is voor leden met 3000 – 8999 punten.
    Niveau 4 is voor leden met 9000 punten en meer.

    U kunt naar hogere niveaus klimmen door het vereiste aantal punten te verdienen. Doe dit binnen 12 maanden aan het eind van de maand van registratie, of uw huidige niveaudeelname (het 'lidmaatschapsjaar'). Op hogere niveaus krijgt u toegang tot nog betere voordelen. Als u naar een hoger niveau klimt omdat u een aankoop hebt gedaan van een of meerdere van onze producten, behouden wij ons het recht voor om deze niveau stijging uit te stellen voor een periode die gelijk staat aan de toepasselijke retourperiode voor het of de gekochte product(en).
    U moet voldoen aan de eisen van herkwalificatie aan het eind van uw lidmaatschapsjaar om uw huidige niveau te behouden. Zo niet, zakt u een niveau. Door producten te retourneren, kunt u een niveau zakken. Als niveau-upgrades worden bereikt door punten te verwerven via aankopen van onze producten, behouden we ons het recht voor deze upgrade uit te stellen voor een periode die gelijk is aan de toepasselijke retourperiode voor het gekochte product/de gekochte producten.
  6. NIVEAUKWALIFICATIE
    Als u niveau 2, 3 of 4 hebt en u verdient te weinig punten gedurende de huidige herkwalificatieperiode, zakt u een niveau. Het corresponderende niveau waarnaar u afzakt is het eerstvolgende lagere niveau, ongeacht het aantal kwalificatiepunten dat u voor deze datum hebt verzameld.
    De herkwalificatieperiode start op de datum waarop u het nieuwe niveau hebt bereikt en eindigt 12 maanden later, altijd aan het eind van de maand. Het aantal punten dat u nodig hebt om u te herkwalificeren voor het huidige niveau staat gelijk aan de minimale hoeveelheid punten die vereist is voor dat niveau.
    Punten die u verdient na je laatste niveautoetreding tellen mee voor uw herkwalificatiepunten. De nieuwe herkwalificatieperiode start op de precieze datum van die niveau-upgrade en eindigt 12 maanden later aan het eind van de maand. Nadat u een niveau bent gestegen worden uw herkwalificatiepunten teruggezet naar 0.
    Als u te weinig punten verdient voor uw niveau gedurende de huidige herkwalificatieperiode, zakt u een niveau. Dit vindt plaats na de laatste dag van de herkwalificatieperiode, altijd aan het eind van de maand.
    Als u een niveau zakt, begint u nieuwe herkwalificatieperiode op de exacte datum waarop u een niveau zakte en eindigt 12 maanden later aan het eind van de maand, tenzij u een niveau stijgt gedurende deze periode. Nadat u een niveau bent gezakt, worden uw herkwalificatiepunten teruggezet naar 0. Als een lid te weinig punten verdient voor zijn of haar niveau gedurende de herkwalificatieperiode, zakt hij/zij een niveau. Dit vindt plaats na de laatste dag van de herkwalificatieperiode, altijd aan het eind van de maand.
  7. PRÄMIEN
    Binnen elk van de bovengenoemde niveaus wordt een reeks nieuwe beloningen verkrijgbaar voor leden, zoals hier wordt uiteengezet: https://www.adidas.nl/adiclubrewards .
    U kunt de beloningen in uw huidige niveau en de niveaus eronder verzilveren. Een niveau 3-lid kan bijvoorbeeld niet alleen de beloningen op niveau 3 verzilveren, en ook die op niveau 2 en 1 (met uitzondering van de kortingsbonnen voor deelname aan de lagere niveaus).
    Bepaalde beloningen zijn pas beschikbaar wanneer u akkoord gaat met de afzonderlijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die beloning. Deze worden ter beschikking gesteld bij het inwisselen van die beloning. Daarnaast zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op de volgende specifieke beloningen:
    • Kortingsbonnen: dit zijn kortingsvouchers voor eenmalig gebruik die beschikbaar komen wanneer u overgaat naar een nieuw niveau. Hiervoor gelden een beperkte geldigheidsduur en maximale kortingswaarden, waarvan de details na ontvangst van de kortingsvouchers aan u worden meegedeeld. Op bepaalde producten zijn mogelijk uitzonderingen van toepassing. Deze kortingsbonnen mogen niet met andere aanbiedingen of kortingen worden gecombineerd.
    • Vroegtijdige toegang tot productlanceringen: u krijgt vroegtijdig toegang tot bepaalde productlanceringen van adidas. Hierbij zijn lanceringen van Hype-producten uitgesloten en deze zijn afhankelijk van vooraf toegewezen voorraadbeschikbaarheid voor leden.
    • Gratis abonnement op de adidas running- en adidas trainingsapps: vanaf het moment van deelname aan de Club, onder voorbehoud van aanvaarding van eventueel geldende gebruiksvoorwaarden.
    • Premium-abonnement op de adidas running- en de adidas trainingsapps: u ontvangt een abonnement op Runtastic Premium voor de periode die bij uw niveau staat aangegeven, onder voorbehoud van aanvaarding van eventueel geldende premium-lidmaatschapsvoorwaarden. Voor alle duidelijkheid: het abonnement kan worden ingetrokken als het retourneren van een bestelling resulteert in een niveaudowngrade.
    • Gratis personalisatie: deze beloning geeft u het recht om uw producten via de deelnemende kanalen gratis te personaliseren. Dit is beperkt tot maximaal 10 aanvragen voor productaanpassing per lidmaatschapsjaar.
    • Toegang met prioriteit tot Hype: u ontvangt toegang met prioriteit tot lanceringen van Hype-producten. Dit garandeert echter niet dat u bij deelname het Hype-product ontvangt. Deze beloning is afhankelijk van de beschikbaarheid van lanceringen van Hype-producten.
    • Vroegtijdige toegang tot aanbiedingen: u kunt vroegtijdig toegang krijgen tot bepaalde aanbiedingen die we beschikbaar stellen. De duur van vroegtijdige toegang kan variëren tussen aanbiedingen en kan ook afhankelijk zijn van uw niveau op het moment van de aanbiedingen. Onze standaard algemene voorwaarden voor aanbiedingen zijn ook van toepassing.
    Specifieke beloningen (ongeacht of dit producten of ervaringen betreffen) zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt en kunnen, naar eigen goeddunken en op elk moment, zonder kennisgeving, door ons worden gewijzigd, onderbroken, beperkt en vervangen.
  8. GEBRUIK VAN ACCOUNT
    U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw wachtwoord en account vertrouwelijk te houden en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of in uw account plaatsvinden. De Club is alleen voor uw persoonlijke gebruik. U mag de identificatie en/of het wachtwoord van uw adidas-lidmaatschap niet delen of op een andere manier voor anderen toegankelijk maken. U moet het klantenserviceteam van adidas onmiddellijk informeren (details zoals hieronder in clausule 14 uiteengezet) over elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging.
    U gaat ermee akkoord dat u:
    • uw lidmaatschap van de Club niet voor commerciële doeleinden zult openen, gebruiken, reproduceren, wijzigen, downloaden, verkopen, overdragen, publiceren of anderszins voor commerciële doeleinden zult beschikbaar maken;
    • geen handelingen zult verrichten of acties zult nemen die de werking van de Club zouden kunnen beschadigen, verstoren of anderszins belemmeren;
    • uw lidmaatschap van de Club niet zult misbruiken of gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden (waaronder het verzenden van computervirussen via uw account of het gebruik van uw account op een manier die discriminerend, aanstootgevend, beledigend, kwaadwillig, lasterlijk is of op enige andere wijze inbreuk maakt op de rechten van iemand anders of deze schendt); en
    • geen enkele van uw beloningen of exclusieve promotieaanbiedingen zult overdragen, verkopen of ruilen (of pogen te overdragen, verkopen of ruilen).

  9. BEËINDIGING; VERVALLEN; WIJZIGINGEN AAN DE CLUB
    U kunt uw lidmaatschap van de Club op elk gewenst moment annuleren door u aan te melden op uw account op de website of de app.
    We kunnen uw lidmaatschap van de Club op elk gewenst moment annuleren, als we vaststellen dat u (a) niet in aanmerking komt overeenkomstig clausule 1 hierboven, (b) inbreuk heeft gepleegd op een van deze voorwaarden, algemene voorwaarden eCom, enige toepasselijke productvoorwaarden, algemene verkoopvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving, of (c) als u zich heeft bezighouden met misleiding, valsheid in geschrifte, fraude of op enige andere manier misbruik van de Club heeft gemaakt.
    We behouden ons het recht voor om sommige of alle punten of beloningen in te trekken als we vaststellen dat u punten of een beloning heeft ontvangen vanwege een fout, door bedrog of misleiding of op enige andere manier die niet is toegestaan.
    Als u of wij uw lidmaatschap van de Club annuleren, verliest u uw al uw verzamelde punten. Als u uw lidmaatschap annuleert, kunt u opnieuw lid van de Club worden door u te registreren op de website of de app. Als u opnieuw lid van de Club wordt, worden uw eerder verdiende punten niet naar uw nieuwe lidmaatschap van de Club overgezet.
    Indien u het lidmaatschap van de Club opzegt, geldt het volgende met betrekking tot de gegevens die bij inschrijving voor de Club zijn verstrekt en die later zijn geüpload, gepost, verzonden, openbaar gemaakt, weergegeven of anderszins via of in het kader van het lidmaatschap van de Club beschikbaar zijn gesteld:
    • Alle aan ons verleende rechten met betrekking tot de gegevens, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, vervallen. Dit is echter niet van toepassing indien dergelijke gegevens:
     • nutteloos zijn buiten de context van het lidmaatschap van de Club,
     • uitsluitend samenhangen met uw gebruik van het lidmaatschap van de Club, of
     • door ons zijn geaggregeerd met andere gegevens en niet kunnen worden gedesaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kunnen worden gedesaggregeerd, of
     • door u samen met andere klanten zijn gegenereerd, op voorwaarde dat andere klanten de gegevens nog steeds kunnen gebruiken.

    Met betrekking persoonsgegevens prevaleren de bepalingen van de Privacyverklaring van het Platform.
    • Nadat de opzegging van kracht is geworden, zullen wij op uw verzoek de gegevens, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar en machineleesbaar formaat gratis aan u ter beschikking stellen. Dit is niet van toepassing indien dergelijke gegevens:
     • nutteloos zijn buiten de context van het lidmaatschap van de Club,
     • uitsluitend samenhangen met uw gebruik van het lidmaatschap van de Club, of
     • door ons zijn geaggregeerd met andere gegevens en niet kunnen worden gedesaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kunnen worden gedesaggregeerd.

    Met betrekking persoonsgegevens prevaleren de bepalingen van de Privacyverklaring van het Platform.
    We kunnen van tijd tot tijd kleine wijzigingen aan de Club en/of deze algemene voorwaarden aanbrengen (bijvoorbeeld: als de wet wordt gewijzigd waardoor we deze algemene voorwaarden moeten wijzigen, als we nieuwe beloningen toevoegen, mogelijkheden toevoegen om punten te verdienen, Club-functionaliteiten aanpassen of de technische omgeving aanpassen). Controleer deze algemene voorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat u de actuele voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op uw lidmaatschap van de Club.
    We zullen u binnen zes maanden een schriftelijke kennisgeving verstrekken bij eventuele belangrijke wijzigingen aan deze algemene voorwaarden, als deze een wezenlijk negatieve invloed op u zullen hebben of als we ervoor kiezen om de Club te beëindigen.
  10. CONFORMITEIT
    Wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de Club aan de overeenkomst voldoet.
    In het kader van deze wettelijke verplichting kunnen wij u – om veiligheids- en technische redenen – van tijd tot tijd updates aanbieden en verzoeken om de Club te updaten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze updates onverwijld te installeren en te zorgen dat het besturingssysteem van uw eindapparaat wordt bijgewerkt als dit nodig is voor dergelijke updates. Als u een door ons ter beschikking gestelde update niet installeert, zijn wij niet aansprakelijk voor non-conformiteit van de Club als gevolg van het ontbreken van die update.
    Indien de Club niet in overeenstemming is met de koopovereenkomst en/of de wettelijke conformiteitseisen, heeft u het recht om dit gebrek te laten herstellen. Uw recht om zich op non-conformiteit te beroepen, vervalt twee (2) jaar na de beëindiging van uw Clublidmaatschap. U dient in redelijkheid uw medewerking te verlenen om te beoordelen of de oorzaak van de non-conformiteit te wijten is aan uw digitale omgeving. Indien u deze medewerking niet verleent, berust bewijslast van een eventuele conformiteit bij u.

  11. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
    Als wij niet aan deze algemene voorwaarden voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt, als dit/deze een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze algemene voorwaarden of onze nalatigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het een voor de hand liggend gevolg betreft van onze schending of als het door u en ons was overwogen op het moment dat we deze algemene voorwaarden overeenkwamen.
    Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:
    • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
    • fraude of een frauduleuze, verkeerde voorstelling van zaken; of
    • elke kwestie waarvoor het uitsluiten of beperken van onze aansprakelijkheid onwettig voor ons zou zijn.
    Niets in deze algemene voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke adviesbureau voor burgers of bureau voor handelsnormen.
    Voor zover wettelijk toegestaan, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enig geleden verlies of enige geleden schade die voortvloeit uit of in verband staat met deze algemene voorwaarden, ongeacht of deze betrekking heeft op een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of op schending van de wettelijke plicht, of op enige andere manier, het bedrag van € 100 niet overschrijden.
  12. TOEPASSELIJK(E) RECHT EN RECHTSGEBIED
    Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Dit heeft geen invloed op de toepasselijke verplichte rechten volgens de wetgeving van het land waar u woont.
    U kunt elk geschil dat zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoet, naar uw goeddunken, ofwel voorleggen aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, ofwel aan de bevoegde rechtbank van uw land van normaal verblijf als dit land van normaal verblijf een EU-lidstaat is. Deze rechtbanken, met uitzondering van alle andere rechtbanken, zijn bevoegd om een geschil te beslechten. We zullen alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden kunnen voortkomen, voorleggen aan de bevoegde rechtbank van uw land van normaal verblijf als dit land een EU-lidstaat betreft of anders aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland.
  13. OVERIGE
    Elk van de clausules van deze algemene voorwaarden geldt afzonderlijk. Als enige rechtbank of relevante instantie beslist dat een van de clausules onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende clausules onverminderd van kracht.
    Als we niet benadrukken dat u enige van uw verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we hierbij vertraging oplopen, betekent dat niet dat we afstand doen van onze rechten en dit zal niet betekenen dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als we afstand nemen van een verzuim door u, zullen we dit alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat we automatisch afstand nemen van eventuele latere verzuimen door u.
    Als u meer informatie wilt over online geschillenbeslechting, volg dan deze koppeling naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Deze koppeling wordt verstrekt zoals wordt vereist uit hoofde van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, uitsluitend ter informatie. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.
  14. CONTACT MET ONS
    Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of de Club of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op https://www.adidas.nl/help .

    BEWAAR EEN EXEMPLAAR VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR UW ADMINISTRATIE EN CONTROLEER DE WEBSITE OF APP VAN ADIDAS REGELMATIG VOOR WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN.

    Laatst bijgewerkt: 10 March 2022

    Bijlage 1: deelnemende winkels
    Amsterdam | Leidsestraat 7 | Amsterdam | Nederland
    Haarlem | Grote Houtstraat 105 | Haarlem | Nederland
    Roosendaal | 100 Rosada Fashion Outlet (Unit 100/102) | Roosendaal | Nederland
    Roermond, Stadsweide | Stadsweide 594 | Roermond | Nederland
    Amsterdam | Sugar City Plaza 77, Unit A58-66 | Halfweg | Nederland
    Lelystad, Bataviaplein 339 | Bataviaplein 339 | Lelystad | Nederland

  Gebruiksvoorwaarden

  Welkom bij adidas Running en adidas Training (samen en elk afzonderlijk aangeduid als: de “ Services ”) en de digitale inhoud aangeboden door Runtastic GmbH via alle beschikbare kanalen (" Digitale content "). Als we het hebben over " jij " of " jouw " bedoelen we jou, de persoon die deze bepalingen leest (de " Gebruiksvoorwaarden ”) en van plan is de bedoelde Services te gebruiken c.q. de Digitale content te bekijken. Wanneer we verwijzen naar " Gebruikers " bedoelen we mensen die deel uitmaken van onze interactieve sport- en fitnessgemeenschap die gebruik maken van de Services en wanneer we verwijzen naar " wij " of " ons " bedoelen we de entiteit waar je jouw Membership bij hebt afgesloten of die de Digitale content levert.
  1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
   1. Toepasselijke versie. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van deze Services, alsook op de toegang tot de Digitale content in de momenteel geldende versie, die op elk moment binnen de Services kan worden bekeken.

   2. Integratie. Je gaat akkoord met de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en alle documenten die daarin zijn opgenomen door middel van verwijzing, hetzij door (i) registratie van een adiClub Membership, (ii) registratie van een Runtastic Membership of (iii) toegang tot Digitale content waarvoor geen abonnement is vereist. Mocht je niet akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, registreer dan geen Membership, maak geen gebruik van de Services en zie af van het raadplegen van de Digitale content.

   3. Reikwijdte. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht de toegangspunten tot de Services en Digitale content, met inbegrip van (sub)domeinen en mobiele toepassingen en ongeacht bij wie je een Membership afneemt, dus wie je de Services aanbiedt, adidas of Runtastic.

   4. Aanvullende bepalingen. Bij het gebruik van de Services en het raadplegen van de de Digitale content op mobiele apparaten, zijn de aanvullende bepalingen van respectievelijk de leverancier van het mobiele apparaat en van de provider van de mobiele verbinding van toepassing.
  2. RANDVOORWAARDEN VOOR GEBRUIK
   1. Bepalingen omtrent je account. Noch het gebruik van de Services, noch de toegang tot de Digitale content is mogelijk zonder dat je instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en de bijbehorende Privacyverklaring accepteert. De Services kunnen alleen worden gebruikt als je voor een AdiClub Membership of Runtastic Membership geregistreerd bent. Verder moet je voor het gebruik van deze Services een apparaat gebruiken en onderhouden dat compatibel is met de betreffende Service en het vereiste updateniveau heeft.

   2. Verwerking en overdracht van gegevens. Je bevestigt hierbij dat je ervan op de hoogte bent dat voor de werking van de geboden Services en het beschikbaar stellen van de functies ervan, gegevens, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, door ons moeten worden verwerkt en van het apparaat waarmee je de betreffende Service gebruikt naar ons en terug moeten worden verzonden. De verwerking van dergelijke informatie is nodig voor de vervulling van jouw contract met ons. Teneinde bepaalde functies van de Services te kunnen aanbieden dan wel met jouw toestemming, kan informatie eventueel ook worden gedeeld met sociale netwerken of partners zoals aangegeven in de betreffende Privacyverklaring .

   3. Kosten van gegevensoverdracht. Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden bevestig je, dat je ervan op de hoogte bent dat de overdracht van informatie van het toestel waarmee je de Service gebruikt naar ons en terug, bepaalde kosten van de provider van de mobiele verbinding met zich meebrengt. Dergelijke kosten dienen door jouzelf te worden gedragen.
  3. CONTENT VAN GEBRUIKERS
   1. Algemene bepalingen. Je mag gegevens en informatie uploaden, opslaan, publiceren, distribueren, verzenden en delen, zoals bijvoorbeeld tekst, bijdragen, commentaren, afbeeldingen, berichten, reacties en dergelijke (" Gebruikerscontent ") met andere Gebruikers via de Services, zolang je je aan de wettelijke bepalingen en deze Gebruiksvoorwaarden houdt.

   2. Openbaarmaking. Wij behouden ons het recht voor om Gebruikerscontent op te slaan of bekend te maken aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is, of wettelijk toegestaan en redelijkerwijs noodzakelijk is, om
    • te voldoen aan wettelijke voorschriften, of aan rechterlijke of administratieve besluiten;
    • de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden of andere tussen jou en ons overeengekomen Voorwaarden te waarborgen;
    • te reageren op vorderingen van derden wegens rechtsschendingen; of
    • onze rechten, ons eigendom of persoonlijke veiligheid, of die van Gebruikers en het publiek te beschermen.

   3. Licentie op Gebruikerscontent. Jij verleent ons hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare en onbeperkte licentie om alle Gebruikerscontent te mogen gebruiken die via de Services wordt gegenereerd, verzonden, opgeslagen en gepubliceerd. Ongeacht het soort gebruik, hebben wij het recht om alle Gebruikerscontent te gebruiken, zowel als onderdeel van de geboden diensten als voor elke andere activiteit van ons of een aan ons gelieerde onderneming. Dit omvat het recht om dergelijke Gebruikerscontent te wijzigen en te bewerken, tenzij wijzigingen of bewerkingen afbreuk doen aan jouw materiële belangen. Indien wij Gebruikerscontent buiten de Services om gebruiken, zullen wij, voor zover mogelijk, vermelden dat dergelijke content door jou is gemaakt.

   4. Eigendomsrechten. Wij maken geen aanspraak op de eigendomsrechten van Gebruikerscontent en oefenen geen toezicht uit op dergelijke content.

   5. Verwijdering. Wij behouden ons het recht voor om Gebruikerscontent zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

   6. Onjuiste Gebruikerscontent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste Gebruikerscontent van Gebruikers.

   7. Schadeloosstelling. Je vrijwaart ons voor alle claims die door derden worden ingediend wegens een inbreuk op hun rechten in verband met je Gebruikerscontent die is geüpload naar een van de Services. Jij draagt de kosten van elke gerechtelijke procedure waarbij wij betrokken zijn in verband met dergelijke vorderingen, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria voor zover wettelijk toegestaan, tenzij je geen schuld hebt aan het veroorzaken van een dergelijke inbreuk.

   8. Ondersteuning. Indien een derde een vordering instelt met betrekking tot jouw Gebruikerscontent, moet je ons onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig alle informatie ter beschikking stellen waarover je beschikt en kan helpen om de vordering te verifiëren en/of je ertegen te verdedigen.
  4. GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN
   1. De beveiliging van jouw Account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je Lidmaatschapsidentificatie en wachtwoord (de " Account ") en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die via je Account plaatsvinden. De aangeboden Services en Digitale content zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet de bedoeling dat je jouw Account deelt of toegankelijk maakt voor anderen. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van elk ongeoorloofd gebruik van jouw account of enige andere inbreuk op de beveiliging door een e-mail te sturen naar: fraudprotection@runtastic.com of, voor Premiumleden: premium@runtastic.com

   2. Gebruiksbeperking. Je stemt ermee in om:
    • geen gebruik te maken van de Services of Digitale content anders dan voor het beoogde gebruik;
    • jouw Account, de Services of Digitale content niet voor commerciële doeleinden te openen, gebruiken, reproduceren, wijzigen, downloaden, verkopen, overdragen, publiceren of hier anderszins voor beschikbaar te stellen;
    • geen handelingen te verrichten die de werking van de Services zouden kunnen schaden, verstoren of anderszins belemmeren;
    • je Account, de Services of Digitale content niet te misbruiken of te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde activiteiten (met inbegrip van het verzenden van computervirussen via je Account of het gebruik van je Account op een manier die discriminerend, beledigend, kwetsend of lasterlijk is of op een andere manier de rechten van iemand anders schendt of er inbreuk op maakt);
    • de toepasselijke Communityrichtlijnen voor de Services niet te overtreden.

   3. Gedragsregels. Houd je aan de volgende richtlijnen:
    • de informatie in je Account dient correct, actueel en volledig te zijn;
    • sla Gebruikerscontent alleen op, of publiceer, verstuur en verspreid deze alleen, als je toestemming hebt om deze door te geven. Dit geldt ook voor Gebruikerscontent waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals handelsnamen en handelsmerken. Jij bent exclusief verantwoordelijk voor jouw Gebruikerscontent;
    • sla geen Gebruikerscontent op en publiceer, verstuur of verspreid geen Gebruikerscontent die racistisch, beledigend, discriminerend, denigrerend of seksueel getint is, geweld verheerlijkt of anderszins illegaal is;
    • verstuur geen spam, kettingbrieven of berichten die aan meer dan één ontvanger zijn gericht;
    • maak je niet schuldig aan storende interferenties in de Services of hun technische omgeving, door gebruik te maken van technische of elektronische hulpmiddelen om hackpogingen of brute force attacks uit te voeren, om virussen/wormen/trojaanse paarden te planten of andere storende aanvallen op software of hardware te plegen;
    • kopieer, verspreid, verstuur of verzamel geen toegankelijke gegevens met behulp van technische hulpmiddelen, bijv. door middel van crawlers of bots, zonder de toestemming van de respectievelijke eigenaar;
    • breng fraudprotection@runtastic.com onmiddellijk per e-mail op de hoogte van eventuele inbreuken op voornoemde verplichtingen;
    • draag goed zorg voor je persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van andere Gebruikers die toegankelijk zijn via de Services en geef derden geen toegang tot persoonlijke gegevens van andere Gebruikers die toegankelijk zijn via deze Services;
    • sla Gebruikerscontent regelmatig extern op, bijv. op een extern opslagmedium, harde schijf of in de cloud. Jij bent zelf verantwoordelijk voor eventuele verloren of beschadigde Gebruikerscontent.

  5. SCHENDING VAN GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN
    Om de goede en betrouwbare levering van de geboden Services te garanderen, kunnen wij de volgende sancties opleggen bij een inbreuk op de verplichtingen van de gebruiker:
    • waarschuwing;
    • verwijdering van Gebruikerscontent;
    • tijdelijke deactivering van je Account; en
    • annulering (onherroepelijke deactivering) van je Membership.
    Welke sanctie wordt opgelegd, hangt af van het doel, de impact en de aard van de inbreuk, waarbij zowel onze als jouw belangen worden meegewogen.
  6. UITSLUITING VAN DE SERVICES
   1. Redenen voor uitsluiting van de geboden diensten. We kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Services en/of Digitale content weigeren en al het huidige of toekomstige gebruik van deze Services en/of Digitale content (of een deel daarvan) weigeren, zonder dat je recht hebt op terugbetaling van gedane betalingen, indien we vaststellen dat je:
    • er niet voor in aanmerking komt volgens de Voorwaarden of deze Gebruiksvoorwaarden,
    • in strijd hebt gehandeld met een van deze Gebruiksvoorwaarden of de daarin vermelde gebruikersverplichtingen, met andere toepasselijke Voorwaarden of met een toepasselijke wet of regelgeving,
    • je schuldig hebt gemaakt aan bedrog, valsheid in geschrifte, fraude of enig ander misbruik van je Account, of
    • registratiegegevens hebt verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, of dat we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat deze gegevens onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn.

   2. Gevolgen van uitsluiting. Als je Gebruikerscontent hebt gegenereerd, verzonden, opgeslagen, gepubliceerd of anderszins beschikbaar hebt gesteld via de Services, vervallen de rechten die ons in overeenstemming met artikel 3.3 zijn verleend met betrekking tot deze Gebruikerscontent, die niet als persoonsgegevens kan worden aangemerkt, bij beëindiging van het gebruik van / het worden uitgesloten van de Services. Dit is niet van toepassing als dergelijke Gebruikerscontent:
    • buiten de context van de Services geen nut heeft,
    • uitsluitend betrekking heeft op jouw gebruik van de Services,
    • door ons gebundeld is met andere gegevens en niet opgesplitst kan worden of alleen met onevenredig veel moeite opgesplitst kan worden, of
    • door jou samen met andere Gebruikers gegenereerd is, op voorwaarde dat andere gebruikers de gegevens nog kunnen gebruiken.
   3. Voor persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van toepassing.

   4. Gegevens opvragen. Als je met behulp van de door Services Gebruikerscontent hebt gegenereerd, overgedragen, opgeslagen, gepubliceerd of anderszins beschikbaar gemaakt, zullen wij je op jouw verzoek de Gebruikerscontent die niet als persoonsgegevens wordt aangemerkt, gratis ter beschikking stellen binnen een redelijke termijn en in een gangbare en machineleesbare vorm nadat de beëindiging/uitsluiting van de Services van kracht is geworden. Dit is niet van toepassing als dergelijke inhoud:
    • buiten de context van de Services geen nut heeft,
    • uitsluitend betrekking heeft op jouw gebruik van de Services,
    • door ons gebundeld is met andere gegevens en niet opgesplitst kan worden of alleen met onevenredig veel moeite opgesplitst kan worden.
   5. Voor persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van toepassing.
  7. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
   1. Disclaimer. De geboden Services en Digitale content worden aan jou geleverd "AS IS". Wij kunnen niet garanderen dat de geboden Services of Digitale content aan je verwachtingen voldoen of geschikt zijn voor een bepaald doel dat niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

   2. Geen medisch advies en gezondheidsrisico's. Je erkent hierbij en gaat akkoord met het feit dat de geboden Services en Digitale content geen medisch advies bevatten. De Services en Digitale content, ongeacht of ze door ons, onze partners, derden of door Gebruikers worden verstrekt, zijn niet bedoeld om de informatie die door artsen of apotheken wordt verstrekt, aan te vullen, laat staan te vervangen. Raadpleeg ALTIJD een arts over de beoefening van jouw sport. De Services en Digitale content moeten nooit worden opgevat op een manier die in strijd is met medisch advies, die je ontmoedigt om een arts te raadplegen of worden gebruikt om een diagnose te stellen of te bevestigen. Wij, de Services en de Digitale content vervangen je arts niet, noch zijn wij verantwoordelijk voor je gedrag in verband met het gebruik van de Services en de Digitale content. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, bevestig je dat je je bewust bent van het feit dat sportactiviteiten altijd gepaard gaan met risico's die ook nadelig kunnen zijn voor je gezondheid en dat jij zelf volledig verantwoordelijk bent voor je gezondheid en gedrag met betrekking tot het gebruik van de Services en de Digitale content.

   3. Identiteit van de Gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werkelijke identiteit van een Gebruiker, aangezien persoonlijke identificatie via het internet slechts in beperkte mate mogelijk is. Je dient de identiteit van andere Gebruikers te verifiëren voordat je enige vorm van interactie met hen aangaat.

   4. Gegevensoverdracht via het internet. Bij deze bevestig je ervan op de hoogte te zijn dat de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico's kan inhouden en tot veiligheidsincidenten kan leiden. Binnen de grenzen van jouw verantwoordelijkheid, wordt dit risico alleen door jou gedragen. Wij aanvaarden in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

   5. Eigen risico. Je opent en gebruikt de Services en de Digitale content op eigen risico. Dit geldt onverkort voor:
    • het daarmee verbonden gebruik van hardware, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) het apparaat waarmee je de Services gebruikt, (ii) borstriemen, en (iii) smartphonedongles;
    • het downloaden van jouw eigen inhoud en die van derden; en
    • elk gebruik van inhoud en andere gegevens die door ons of onze partners zijn gecreëerd of verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) gemeten hoogtegegevens, of (ii) aanbevelingen voor acties, bijv. trainingsschema's enz. Je erkent uitdrukkelijk dat dergelijke inhoud of andere gegevens fouten kunnen bevatten, en wij nemen, voor zover wettelijk toegestaan, geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van dergelijke gegevens.

   6. Content. Tenzij wettelijk vereist, , zijn wij noch een van de aan ons gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van inhoud die toegankelijk is gemaakt via de Services of het gebruik van de Digitale content. Dit geldt ook voor schade als gevolg van fouten, problemen, virussen, of verlies van gegevens.

   7. Downloads. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevens en/of materiaal gedownload van of verkregen door gebruikmaking van de Services of de Digitale content. Jij bent als enige verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door dergelijke materialen aan je apparaten en systemen of voor informatie die verloren gaat door het downloaden van gegevens en/of materialen van een van de Services.

   8. Geschillen. Jij bent als enige aansprakelijk voor eventuele claims of rechtszaken van welke aard dan ook die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met conflicten die je met andere Gebruikers hebt. Je erkent en aanvaardt dat wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor de handelingen en nalatigheden van andere Gebruikers, met inbegrip van de schade die verband houdt met dergelijke handelingen of nalatigheden.

   9. Externe content. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties met betrekking tot externe links, banners of andere informatie en marketingaanbiedingen die toegankelijk voor je zijn gemaakt via de Services of de Digitale content. Eventuele contractuele afspraken tussen jou en een derde aanbieder, bijv. via gelinkte websites of banners, gelden alleen tussen jou en de derde aanbieder. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties met betrekking tot diensten van derde aanbieders.

   10. Beschikbaarheid. Wij geven geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van toegang tot de Services en/of de Digitale content en zijn niet aansprakelijk voor enige tijdelijke onbeschikbaarheid of onderbreking van de toegang.

   11. Beperking. Wij beweren of garanderen niet dat de Services of de benodigde hard- en software volledig vrij van fouten zijn of dat de overdracht van gegevens via andere systemen, met name internet- en telecommunicatienetwerken, niet door derden wordt gevolgd, geregistreerd of vervalst.
  8. AUTEURSRECHTEN
   1. Eigendomsrechten. De Services, het materiaal dat daarin wordt weergegeven en de Digitale content zijn en blijven, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, het exclusieve eigendom van ons, onze licentiegevers, distributeurs, agenten en/of hun leveranciers. Je mag geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen verwijderen van enig materiaal op het Platform.

   2. Beperkt gebruik. Je mag de Digitale content en content die in de Services wordt weergegeven niet op een manier gebruiken, dus ook niet wijzigen, kopiëren, distribueren, delen, in licentie geven, reproduceren en dergelijke, die niet noodzakelijk is voor een juist gebruik in overeenstemming met onze overeenkomst met jou, die niet uitdrukkelijk is toegestaan binnen deze Voorwaarden of die niet anderszins schriftelijk door ons is toegestaan.
  9. CONFORMITEIT
   1. Conformiteit met het contract. Wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de Services en Digitale content aan de overeenkomst voldoen.

   2. Updates. In het kader van deze wettelijke verplichting zullen we, van tijd tot tijd, beveiligings- en technische updates voor de Services aanbieden en jou vragen deze te installeren. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat deze updates zo snel mogelijk geïnstalleerd worden en het besturingssysteem van je eindapparaat wordt bijgewerkt, voor zover dit voor deze updates vereist is. We zijn niet aansprakelijk voor gebrek aan conformiteit van de Services door een gebrek aan relevante updates wanneer je de door ons verstrekte updates niet installeert.

   3. Rechtsmiddelen. Als de Services niet in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst en/of de statutaire conformiteitsvereisten, heb je recht op herstel van het gebrek. Jouw recht op het claimen van gebrek aan conformiteit vervalt twee (2) jaar na beëindiging van het Membership.

   4. Samenwerking. Je bent verplicht om op een redelijke wijze met ons samen te werken om te beoordelen of de oorzaak van een gebrekkige nakoming, in jouw digitale omgeving te vinden is. Als je deze medewerking niet verleent, zal de bewijslast omtrent de conformiteit van de Service bij jou liggen.

   5. BEWAAR EEN KOPIE VAN DEZE VOORWAARDEN VOOR JE ADMINISTRATIE EN CONTROLEER DE RUNTASTIC WEBSITE EN APPS REGELMATIG OP EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN.

    Laatst bijgewerkt: 10 March 2022

    Versie geldig vanaf: 09/03/2022