AdiClubs vilkår og betingelser og vilkår for bruk av plattform

   Kapittel 1

  1. HVEM KAN BLI MEDLEM
  2. Å BLI MEDLEM I KLUBBEN
  3. BELØNNINGER
  4. BRUK AV KONTO
  5. RETT TIL Å TREKKE SEG FRA KLUBBMEDLEMSKAPAVTALEN
  6. KONSEKVENSER AV Å TREKKE SEG FRA KLUBBMEDLEMSKAPAVTALEN
  7. OPPHØR, UTLØP, ENDRINGER AV KLUBBEN
  8. OVERENSTEMMELSE
  9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG -BEGRENSNING

   Kapittel 2

  1. BRUK AV PLATFORMEN («vilkår for bruk»)
  2. KJØPSVILKÅR FOR DIGITALT INNHOLD OG DIGITALE TJENESTER

   Kapittel 3 – Generelle vilkår (diverse)

  1. GJELDENE RETT OG DOMSMAKT
  2. DIVERSE
  3. KONTAKTINFORMASJON

   Bruksvilkår

  1. VILKÅRENES EFFEKT
  2. KRAV TIL BRUK
  3. BRUKERINNHOLD
  4. BRUKERENS PLIKTER
  5. BRUDD PÅ BRUKERENS PLIKTER
  6. EKSKLUDERING FRA TJENESTENE
  7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING
  8. EIENDOMSRETTIGHETER
  9. KONFORMITET

  AdiClubs vilkår og betingelser og vilkår for bruk av plattform

  Velkommen til adiClub (“ Klubben »). Klubben inkluderer et medlemsprogram og et abonnement på adidas’ løpe- og treningsapper som beskrevet nedenfor i Kapittel 1. I tillegg styrer vilkårene våre for bruk av plattformen som beskrevet i Kapittel 2 din bruk av adidas-nettstedet gjennom medlemskontoen din og bruken av adidas- og Confirmed-appen (enkeltstående og samlet referert til som « app »), som alle er del av adidas’ plattform (« plattformen »). Kapittel 3 inkluderer generelle vilkår som gjelder for medlemskapet, abonnement på adidas’ løpe- og treningsapper og den samlede bruken av appene.
  Klubben organiseres av adidas Norge AS med bedriftsnummer 954 690 873, med registrert adresse Henrik Ibsens Gate 60, 0255 Oslo, Norge og MVA-nummer NO954690873 (« adidas “, " vi “ eller " oss ”). Når vi henviser til " du " eller " din “ mener vi deg, personen som leser gjennom disse vilkårene og betingelsene (" Vilkårene “). Disse Vilkårene styrer din deltakelse i Klubben, og ved å delta i Klubben godtar du at du er bundet av disse Vilkårene. Ved å bli med i klubben godtar du også at du skal være bundet av våre eCom-vilkår og betingelser, som er tilgjengelige på www.adidas.no/terms_and_conditions (" eCom-Vilkår og betingelser ").
  adidas AG er morselskapet i adidas Group, som omfatter adskillige tilknyttede selskaper, herunder adidas Norge AS (heretter omtalt som « adidas/vi/oss »).
  Vennligst les disse vilkårene nøye.

  Kapittel 1

  1. HVEM KAN BLI MEDLEM
    For å delta i klubben må du være minst 16 år gammel og bosatt i Norge. Hvis du er minst 16 år, men yngre enn 18 år (eller myndighetsalderen der du bor), må du også ha samtykke fra dine foreldre eller foresatte før du kan melde deg inn i Klubben, og dine foreldre eller foresatte må også lese og godta disse Vilkårene. Ved å melde deg inn i Klubben bekrefter du at du oppfyller disse kravene til hvem som kan bli medlem.
    For en detaljert oppsummering av hvordan man blir medlem av klubben, tilgjengelige belønninger og hvordan man løser inn disse belønningene, gå til https://www.adidas.no/adiclub . For mer informasjon, vennligst les mer nedenfor.
  2. Å BLI MEDLEM I KLUBBEN
    Hvis du oppfyller ovennevnte krav til medlemskap, kan du melde deg inn i Klubben ved å fylle ut et registreringsskjema på www.adidas.no , i adidas’ mobilapper eller i adidas’ fysiske butikker. Det er ikke nødvendig å kjøpe noen produkter for å bli medlem i Klubben. Det er kun tillatt å ha én konto per individ. Hvis du blir medlem av klubben, godtar du at du skal oppgi og opprettholde sannferdig, nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv når du fyller ut registreringsskjemaet.
  3. BELØNNINGER
    Når du er blitt medlem av Klubben, aktiverer du en rekke belønninger som beskrevet her https://www.adidas.no/adiclub .
    Fra tid til annen kan vi, uten å involvere noen andre, endre, avslutte eller legge til belønninger, med eller uten et forhåndsvarsel til deg.
    Enkelt belønninger vil være betinget at du godtar separate vilkår og betingelser som gjelder for den belønningen, disse vil bli gjort tilgjengelige for deg når du løser inn den belønningen. I tillegg gjelder følgende vilkår og betingelser for følgende spesifikke belønninger:
    • Rabattkuponger: Dette er rabattkuponger til éngangsbruk som blir tilgjengelige når du blir medlem av klubben, samt på fødselsdagen din når du er medlem. Disse kupongene vil ha begrensede gyldighetsperioder og maksimale rabattverdier. Du vil få informasjon om dette når du mottar rabattkupongene. Enkelte produktunntak kan gjelde. Disse rabattkupongene kan ikke kombineres med andre kampanjer eller rabatter.
    • Medlemseksklusive produkter: Du vil få tilgang til å kjøpe produkter som kun er tilgjengelige for Klubbmedlemmer. Disse produktene vil være tilgjengelige så lenge lageret rekker.
    • Hype-tilgang: Du vil få tilgang til lanseringer av Hype-produkter. Dette er imidlertid ingen garanti for at du vil få tak i Hype-produktet hvis du deltar. Denne belønningen er avhengig av tilgjengeligheten av Hype-produktlanseringer.
    • Medlemseksklusive salg: Du kan få tilgang til salg som kun gjøres tilgjengelige for Klubbmedlemmer. Salgets varighet kan variere fra salg til salg, og våre standard vilkår og betingelser for salg vil gjelde.
    • Tidlig tilgang til salg: Du kan få tidlig tilgang til enkelte salg som vi gjør tilgjengelige. Varigheten til den tidlige tilgangen vil variere fra salg til salg. Våre standard vilkår og betingelser for salg vil gjelde.
    • Gratis abonnement på adidas’ løpe- og treningsapper: tilgjengelig fra du blir medlem i Klubben og avhengig av at du godtar eventuelle brukervilkår som måtte gjelde.
    Spesifikke belønninger (enten produkter eller opplevelser) er tilgjengelige så lenge beholdningen rekker, og vi kan når som helst endre, avslutte, begrense eller erstatte disse uten varsel og uten samråd med andre.

  4. BRUK AV KONTO
    Du er ansvarlig for å beskytte passordet og kontoen din, og du er fullt og helt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på din konto etter innlogging med ditt passord. Klubben er kun for din personlige bruk. Du må ikke dele adidas-medlemskapsinformasjonen din og/eller passordet ditt eller på noen annen måte gjøre dem tilgjengelige for andre. Du må umiddelbart varsle adidas’ kundeserviceteam (du finner mer informasjon om dette nedenfor i Kapittel 3, avsnitt 3) om all uautorisert bruk av passordet ditt eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd
    Du samtykker i at du ikke skal:
    • skaffe deg tilgang til, bruke, reprodusere, modifisere, laste ned, selge, overføre, publisere eller på annen måte gjøre Klubbmedlemskapet ditt tilgjengelig for noen slags kommersielle formål,
    • utføre noen handlinger som kan skade, avbryte eller på annet måte forstyrre driften av Klubben,
    • misbruke Klubbmedlemskapet ditt eller bruke det til ulovlige eller uautoriserte formål (inkludert overføring av alle former for computervirus via kontoen din eller bruk av kontoen din på en måte som er diskriminerende, støtende, krenkende, ondsinnet, ærekrenkende eller på annen måte krenker eller bryter med andres rettigheter), og
    • overføre, selge eller bytte (eller forsøke å overføre, selge eller bytte) noen av belønningene dine eller medlemseksklusive kampanjetilbud.

  5. RETT TIL Å TREKKE SEG FRA KLUBBMEDLEMSKAPAVTALEN
    Du kan trekke deg fra klubbmedlemskapet ditt innen 14 dager fra den datoen du meldte deg inn, uten å oppgi en grunn. For å benytte deg av denne angreretten, må du informere oss om din beslutning om å trekke deg fra klubbmedlemskapet ditt, ved å sende oss en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post) der du oppgir at du trekker deg fra avtalen. Vennligst bruk følgende kontaktinformasjon: adidas Norge AS, c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Nederland.
    For å benytte deg av rettighetene dine i henhold til dette avsnittet, kan du også bruke følgende form:
    Jeg/vi (*) meddeler herved at jeg/vi (*) ønsker å trekke meg/oss (*) fra min/vår* kjøpsavtale ang. følgende varer (*) / leveransen av følgende tjeneste (*),
    Bestilt (*)/mottatt (*),
    Forbrukerens/forbrukernes navn,
    Forbrukerens/forbrukernes adresse,
    Forbrukerens/forbrukernes e-postadresse som ble benyttet til å registrere et klubbmedlemskap.
    Dato
    Du kan også trekke deg fra klubbmedlemskapet elektronisk ved å fylle ut det uttrykkelige angreskjemaet på vårt nettsted på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NO&brand=adidas&language=no eller ved å slette kontoen din ved å gå til «Datainnstillinger» i bunnteksten på nettstedet vårt og velge alternativet «Slett mine data og min konto», innen angrefristen. Hvis du benytter deg av én av disse mulighetene, vil annulleringen av din ordre bli bekreftet via e-post.

  6. KONSEKVENSER AV Å TREKKE SEG FRA KLUBBMEDLEMSKAPAVTALEN
    Hvis du trekker deg fra klubbmedlemskapet ditt basert på angreretten din som beskrevet over, vil klubben bli utilgjengelig for deg, og du skal avstå fra å bruke klubbmedlemskapet ditt eller fra å gjøre det tilgjengelig for tredjepart.
    Hvis du trekker deg fra klubbmedlemskapet ditt basert på angreretten din som beskrevet over, vil vi avstå fra å bruke dine opplysninger, som ikke er personopplysninger, som ble oppgitt eller opprettet av deg under klubbmedlemskapet ditt, bortsett fra der slike opplysninger
    • (i) ikke kan brukes utenfor klubbmedlemskapssammenheng,
    • (ii) kun gjelder din bruk av klubbmedlemskapet,
    • (iii) har blitt aggregert av oss sammen med andre opplysninger og ikke kan skilles fra disse eller kan kun skilles fra disse med urimelig innsats, eller ble generert av deg sammen med andre kunder, gitt at andre kunder fremdeles kan bruke opplysningene.
    Vi vil etter henvendelse fra deg, gjøre alle opplysninger som ikke er personopplysninger tilgjengelige for deg, som ble oppgitt eller opprettet av deg under klubbmedlemskapet ditt, bortsett fra i situasjonene under denne klausul 6 (i), (ii) og (iii) som nevnt over.
    Hvis du benytter deg av muligheten til å slette kontoen din (via «Slett mine data og min konto» som beskrevet i klausul 5 over) for å trekke deg fra klubbmedlemskapet ditt, og du ønsker å motta en kopi av opplysningene dine, må du passe på at du laster dem ned før du sletter kontoen din. Dette gjør du ved å gå til «Datainnstillinger» i bunnteksten på nettstedet vårt, og velge alternativet «Send meg mine opplysninger» eller «Send meg mine maskinlesbare opplysninger».
    Vennligst merk at hvis du har bedt om en kopi av dine opplysninger som vi behandler, kan kontoen din først slettes etter at denne eksporten er fullført, ettersom det ellers ikke ville vært mulig for oss å oppfylle ønsket ditt.
    For konsekvenser av angreretten med tanke på opplysninger som kategoriseres som personopplysninger, gjelder vilkårene i personvernmerknaden.

  7. OPPHØR, UTLØP, ENDRINGER AV KLUBBEN
    Til tross for det ovennevnte kan du når som helst si opp klubbmedlemskapet ditt ved å logge inn på kontoen din på nettstedet eller i appen.
    Vi kan når som helst kansellere Klubbmedlemskapet ditt hvis vi mener at du (a) ikke kvalifiserer i henhold til Paragraf 1 over, (b) har brutt med noen av disse Vilkårene, noen av eCom-Vilkårene og betingelsene, noen av de relevante produktsalgsvilkårene eller en gjeldende lov eller forskrift, eller (c) har bedrevet bedrageri, falskneri, svindel eller begått noen annen form for misbruk av klubben.
    Hvis du kansellerer medlemskapet ditt, kan du velge å bli medlem igjen ved å registrere deg på Nettstedet eller i Appen.
    Hvis du skulle kansellere Klubbmedlemskapet ditt, gjelder følgende med tanke på de opplysningene du oppga da du registrerte medlemskapet ditt i klubben og lastet opp, postet, overførte, publiserte, viste eller på annen måte gjorde tilgjengelig gjennom eller i forbindelse med Klubbmedlemskapet ditt etterpå:
    • Alle rettigheter som er gitt til oss i forbindelse med opplysningene, som ikke er personopplysninger, vil forfalle. Dette gjelder imidlertid ikke hvis disse opplysningene:
     • ikke kan brukes utenfor Klubbmedlemskapssammenheng,
     • kun gjelder din bruk av Klubbmedlemskapet,
     • har blitt samlet av oss sammen med andre opplysninger og ikke kan skilles fra disse eller kan kun skilles fra disse med urimelig innsats, eller
     • ble generert av deg sammen med andre kunder, gitt at andre kunder fremdeles kan bruke opplysningene.

    For personopplysninger skal bestemmelsene i Plattformens Personvernerklæring gjelde.
    • Vi skal, etter henvendelse fra deg, gi deg en kopi av opplysningene, som ikke er personopplysninger, innen rimelig tid og i et vanlig og maskinlesbart format etter at kanselleringen av medlemskapet trer i kraft. Dette gjelder ikke hvis disse opplysningene:
     • ikke kan brukes utenfor Klubbmedlemskapssammenheng,
     • kun gjelder din bruk av Klubbmedlemskapet, eller
     • har blitt samlet av oss sammen med andre opplysninger og kan ikke skilles fra disse eller kan kun skilles fra disse med urimelig innsats.

    For personopplysninger skal bestemmelsene i Plattformens Personvernerklæring gjelde.
    Vi kan gjøre mindre endringer av Klubben og/eller disse Vilkårene fra tid til annen (hvis det for eksempel gjennomføres en endring i lovverket som betyr at vi må endre disse Vilkårene, hvis vi legger til nye belønninger, endrer Klubbfunksjonalitetene eller modifiserer det tekniske miljøet). Vennligst kontroller disse Vilkårene jevnlig for å forsikre deg om at du forstår de oppdaterte vilkårene som gjelder i forbindelse med Klubbmedlemskapet ditt.
    Ved eventuelle signifikante endringer av Vilkårene som materielt sett vil påvirke deg negativt, eller hvis vi velger å avslutte Klubben, skal vi gi deg seks måneders skriftlig varsel.
  8. OVERENSTEMMELSE
    Vi har et juridisk ansvar for å sørge for at Klubben er i overenstemmelse med kontrakten.
    Som en del av denne juridiske forpliktelsen kan vi fra tid til annen tilby og anmode deg om å oppdatere Klubben av sikkerhetsgrunner og tekniske grunner. Det er ditt ansvar å installere slike oppdateringer uten forsinkelse, samt å oppdatere operativsystemet på enheten din hvis dette er nødvendig for å gjennomføre slike oppdateringer. Vi skal ikke holdes ansvarlig for eventuell mangel på Klubboverenstemmelse som skyldes at den relevante oppdateringen mangler hvis du ikke har installert oppdateringen vi ga deg.
    Hvis Klubben ikke er i overenstemmelse med salgskontrakten og/eller de lovpålagte kravene til overenstemmelse, har du rett til å få defekten rettet. Din rett til å hevde mangel på overenstemmelse utløper to (2) år etter at Klubbmedlemskapet er avsluttet. Du vil samarbeide med oss i rimelig grad for å vurdere om årsaken til mangelen på overenstemmelse ligger i ditt digitale miljø. Hvis du ikke samarbeider om dette vil bevisbyrden for mangel på overenstemmelse ligge hos deg.

  9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG -BEGRENSNING
    Dersom vi ikke overholder disse Vilkårene, er vi ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsett resultat av at vi bryter disse Vilkårene eller vår uaktsomhet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skader som er ikke forutsigbare. Tap eller skade er forutsigbart hvis det er en åpenbar konsekvens av vårt brudd av Vilkårene eller hvis det var overveid av deg og oss da vi inngikk disse Vilkårene.
    Ingen ting i disse Vilkårene ekskluderer eller begrenser vårt ansvar for:
    • dødsfall eller personskade som skyldes vår uaktsomhet,
    • bedrageri eller bedragersk feilrepresentasjon, eller
    • alle saker der det ville være ulovlig for oss å ekskludere eller begrense vårt ansvar.
    I den grad lovverket tillater dette, skal vårt samlede erstatningsansvar overfor deg i forbindelse med alle slags tap og skader du har lidt og som stammer fra eller har forbindelse med disse Vilkårene, uansett om dette er kontraktsfestet, tort (inkludert forsømmelighet) eller for brudd på lovpålagte forpliktelser, eller på noen annen måte, ikke overstige en sum på 100 NOK.

  Kapittel 2

  1. BRUK AV PLATFORMEN («vilkår for bruk»)
   1. Introduksjon. Disse vilkårene for bruk gjelder for din tilgang til og bruk av plattformen, inkludert programvaren plattformen inneholder (« programvare »). I den grad leveringen av personopplysninger for bruken av plattformen eller opprettelsen av medlemskontoen kvalifiserer som betaling under gjeldende lovgivning, gjelder også vilkårene for digitalt innhold og kjøp av digitale tjenester (Kapittel 2, avsnitt 2).
   2. Din tilgang til og bruken av plattformen og informasjonen, materialene, produktene og tjenestene tilgjengelige gjennom plattformen er underlagt disse bruksvilkårene, uavhengig av hvorvidt du innehar en konto gjennom plattformen koblet til navnet ditt / og eller kontakt informasjon (« konto ").

   3. Endringer i disse vilkårene for bruk. Vi kan foreta endringer i disse vilkårene for bruk når som helst, dersom vi mener det er rimelig nødvendig å gjøre det (bl.a. av sikkerhetsmessige, rettslige eller lovmessige årsaker). Vi vil gi deg så mye forhåndsvarsel om dette som det er rimelig mulig (og kan gjøre det ved å varsle deg om endringene, enten du logger deg på plattformen eller ved å sende deg varsel ved hjelp av kontaktinformasjonen du har oppgitt til oss og/eller på andre måter som vi mener er hensiktsmessige).
   4. Under enkelte omstendigheter kan det hende at du må laste ned den nyeste versjonen av plattformen og/eller godta en ny versjon av disse vilkårene for bruk før du vil kunne fortsette å bruke plattformen. Din fortsatte bruk av plattformen vil utgjøre ditt samtykke i nye eller endrede vilkår og/eller oppdateringer.

   5. Opphavsrett og eierskap. Hele innholdet som figurerer eller vises på plattformen, herunder, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, fotografier, bilder, levende bilder, lyd og illustrasjoner og programvare som er beskyttet gjennom åndsverkslov utenom innhold skaffet til veie av brukere (« innhold »), eies av adidas, dets lisensgivere, selgere, agenter og/eller innholdstilbydere.
   6. Du må ikke bruke plattformen eller noe innhold på annen måte enn til de formålene den er beregnet på. Bortsett fra der vi forteller deg noe annet via plattformen, kan du se, spille, skrive ut og laste ned filer, lyd og video du finner på Plattformen utelukkende til personlige, informative og ikke-kommersielle formål.
    Du må ikke endre noe materiale, og du får ikke kopiere, distribuere, videreformidle, vise, presentere, gjengi, offentliggjøre, gi lisens til, utarbeide fra, overføre eller selge noe av plattformens innhold.
    Med unntak av det som er autorisert i henhold til gjeldende lov om opphavsrett, er du ansvarlig for å hente inn samtykke før du gjenbruker ethvert opphavsrettsbeskyttet materiale som er tilgjengelig via plattformen. Til disse formålet for disse vilkårene for bruk er det forbudt å bruke slikt materiale på annen mobilapp, nettside eller nettbasert-tjeneste.
    Du er ansvarlig for å overholde alle lover som gjelder for deg og din bruk av plattformen. Plattformen, dets Innhold og alle relaterte rettigheter skal forbli adidas’ eller dets lisensgiveres eksklusive eiendom, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Du vil ikke fjerne noen opphavsrett, varemerker eller andre merknader ang. eiendom fra materiale du finner via plattformen.

   7. Varemerker. Alle varemerker, servicemerker og varenavn fra adidas som brukes som en del av eller i forbindelse med plattformen (omtalt i fellesskap som « merker ») er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende adidas Group eller dets tilknyttede selskaper, partnere, selgere eller lisenshavere. Du får ikke bruke, kopiere, reprodusere, laste opp, poste, overføre, distribuere eller endre noen av adidas’ merker på noen måte, inkludert i reklame eller PR knyttet til distribusjon av materialer på plattformen uten adidas’ skriftlige samtykke på forhånd. Bruk av adidas’ merker eller en hvilken som helst annen mobilapp, nettside eller nettbasert tjeneste er ikke tillatt. adidas forbyr bruken av adidas’ merker som en "varm" lenke på eller til andre mobilapper, nettsider eller nettbaserte tjenester, med mindre etablering av en slik lenke er godkjent på forhånd.

   8. Programvare. Programvaren stilles til disposisjon for deg av adidas i henhold til følgende vilkår. adidas gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens til å bruke programvaren kun med som formål å bruke Plattformen. Unntatt som spesifikt angitt i disse vilkårene for bruk, får du ikke, helt eller delvis: (a) Kopiere programvaren, (b) distribuere kopier av programvaren helt eller delvis til en hvilken som helst tredjepart; (c) endre, tilpasse, oversette, omvendt konstruere, foreta endringer i, dekompilere, demontere eller lage avledede verk basert på programvaren, med unntak av dersom annet er tillatt iht. lov, (d) bruke, leie, låne, underlisensiere, lease, distribuere eller forsøke å gi andre rettigheter til programvaren til en tredjepart; eller (e) bruke programvaren til å fungere som et servicebyrå eller appleverandør, eller å tillate en tredjepart tilgang til programvaren. En del av programvaren kan leveres av og/eller eies av tredjepart.
   9. Du får ikke bruke noen programvare, søkerobot, crawler, spider, page scraper eller noen andre automatiserte midler eller noen annen automatisert enhet til å a) skaffe deg adgang til, kopiere, påvirke eller kontrollere noen deler av plattformen eller dets innhold eller omgå plattformens struktur eller presentasjon eller noe av dets innhold eller til å (b) foreta inngrep i plattformens drift eller noen transaksjon, som finner sted på Plattformen eller til å foreta inngrep i eller påvirke noens bruk av plattformen eller til å legge til rette for tredjepersoner å kjøpe produkter via plattformen.
    Du får ikke gjøre forsøk på å oppnå uautorisert adgang til noen del av eller funksjon ved plattformen eller noe annet system som er tilknyttet plattformen via hacking, password mining eller andre ulovlige eller uautoriserte midler.
    Visse av materialene fra tredjeparter som leveres av adidas for bruk sammen med programvaren, styres av lisensavtaler med åpen kildekode som leveres med slike tredjepartsmaterialer. adidas gjør ikke krav på eierskap av slik åpen programvare, og slik programvare leveres kun i samsvar med lisensavtalen som følger med slik programvare. Følgelig kan begrensningene ovenfor angående bruksomfang, eierskap, modifikasjon og andre bestemmelser knyttet til programvaren ikke gjelde for slik åpen programvare.

   10. Informasjonens nøyaktighet . Vi forsøker å sikre at informasjonen som ytes via plattformen er fullstendig, nøyaktig og aktuell. Til tross for vår innsats er ikke dette nødvendigvis alltid tilfelle. Vær oppmerksom på at vi ikke er pålagt å opprettholde eller oppdatere slik informasjon. Du bør ikke stole på slik informasjon, og enhver avhengighet av slik informasjon er på egen risiko.

   11. Mindreårige. Du må være 16 år eller eldre for å få tilgang til eller bruke plattformen.

   12. Din oppgivelse av informasjon. Når du oppgir informasjon om deg selv til oss eller til andre brukere av plattformen, inkludert når du oppretter en konto, godtar du å: (a) Oppgi nøyaktig og aktuell informasjon, og ikke oppgi opplysninger som forsøker å etterligne en annen person og (b) opprettholde og omgående oppdatere slik informasjon for å holde den nøyaktig og aktuell. Hvis du oppgir informasjon om deg selv som er usann eller unøyaktig, eller dersom vi har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er usann eller unøyaktig, forbeholder vi oss retten til å midlertidig innstille eller avslutte en konto du oppretter, avslå å yte deg tjenester via plattformen, og/eller nekter en hvilken som helst eller all nåværende eller fremtidig bruk av plattformen eller en hvilken som helst del av den.

   13. Brukerinnhold. Du forstår at all informasjon, data eller annet materiale som du og andre brukere av plattformen laster opp, poster, overfører, publiserer, viser eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom plattformen, inkludert informasjon du deler med eller gjør tilgjengelig for andre brukere av plattformen (« brukerinnhold »), er ditt eneansvar eller den personen som står bak slikt brukerinnholds eneansvar. Dette vil si at det er du, og ikke vi, som er ansvarlig for alt brukerinnhold som du laster opp, legger inn, sender, publiserer, viser eller på annen måte gjør tilgjengelig via plattformen.
   14. Vi kontrollerer ikke brukerinnhold som er lagt ut, og garanterer derfor ikke for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten når det gjelder innhold som er levert av brukerne. Videre er brukerinnhold kun til informasjonsformål og er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Du forstår at ved å bruke plattformen, vil du kunne bli utsatt for brukerinnhold som er støtende, uanstendig eller anstøtende.
    Vi er ikke ansvarlige for innhold som er levert av brukerne, og vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade forårsaket av brukerinnhold eller bruken av eller tilliten til det.
    Ved å laste opp, legge inn, sende, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig brukerinnhold gjennom plattformen, godtar du at:
    • Du er eier av alle rettigheter knyttet til slikt brukerinnhold
    • Du har avstått fra alle "moralske rettigheter" som du måtte ha knyttet til slikt brukerinnhold, inkludert, men ikke begrenset til retten til å bli identifisert som forfatter av slikt innhold
    • Du har rett til å tillate oss å benytte oss av slikt brukerinnhold under disse vilkårene for bruk
    • Alt brukerinnhold som du legger inn er nøyaktig; bryter ikke med disse vilkårene for bruk; vil ikke resultere i brudd eller krenking av noen som helst vilkår i kontrakt eller avtale som du for tiden er bundet av eller vil bli bundet av i fremtiden; ikke er og ikke kommer til å være i strid med gjeldende lov og ikke kommer til å skade noen person eller enhet og
    • Du er minst 16 år gammel.

   15. Din tildeling av lisens til adidas for brukerinnhold. Ved å laste opp, poste, overføre, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig brukerinnhold, gir du oss en verdensomspennende, evigvarende, ikke-eksklusiv, avgiftsfri lisens (med rett til underlisens) til å bruke, gjengi, vise, gjennomføre, tilpasse, modifisere, publisere eller distribuere slikt brukerinnhold, helt eller delvis, i en hvilken som helst form, medium eller teknologi (nå kjent eller senere utviklet) som en del av eller i forbindelse med plattformen.
   16. Vi kan endre eller tilpasse brukerinnhold, bl.a. for å overføre, vise eller distribuere det via nettverk og for å tilfredsstille kravene til nettverk, tjenester eller andre medier. Vi eller andre kan, etter eget skjønn, henvise til ditt navn eller annen identifikator du har oppgitt når du legger inn brukerinnhold. Du lover at publiseringen og bruken av ditt brukerinnhold ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter.

   17. adidas’ skjønn mht. å benytte brukerinnhold. Alt brukerinnhold som du laster opp, legger ut, sender, publiserer, viser eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom plattformen kan brukes av adidas i samsvar med vår personvernmerknad. adidas forbeholder seg retten til å endre, oppsummere, slette eller nekte å legge ut noe brukerinnhold på Platform etter eget skjønn. adidas garanterer ikke at du vil kunne redigere eller slette noe brukerinnhold som du har gjort tilgjengelig i forbindelse med plattformen. Vi er ikke forpliktet til å holde det brukerinnholdet du gjør tilgjengelig via plattformen konfidensielt.

   18. Din oppførsel. Du samtykker i å overholde alle lover, regler og forskrifter som gjelder for din tilgang til og bruk av plattformen. Dessuten samtykker du til å ikke:
    • laste opp, legge inn, sende, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig via plattformen noe brukerinnhold som du vet er falsk, unøyaktig eller misvisende
    • laste opp, legge inn, sende, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig via plattformen noe brukerinnhold som bryter med lov, vedtekt, forordning eller forskrift (inkludert, men ikke begrenset til, dem som regulerer eksportkontroll, forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, diskriminering eller falsk reklame)
    • laste opp, legge inn, sende, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig via plattformen noe brukerinnhold som er eller med rimelighet anses å være skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, tortisk, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, ærekrenkende, overtrampende i forhold til andres personvern, hatefulle eller som er rasistiske, etnisk støtende, eller som på noen måte skader mindreårige
    • gjennom bruk av overskrifter eller på annen måte manipulerte identifikatorer skjule opprinnelsen til noe som helst brukerinnhold som overføres gjennom plattformen
    • laste opp, legge inn, sende, overføre, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig via plattformen et hvilket som helst brukervennlig innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lov eller kontraktsforhold eller fidusiære forhold (for eksempel innsideinformasjon eller proprietær og konfidensiell informasjon som er innhentet eller gjort kjent og som er en del av ansettelsesforhold eller regulert av avtaler om å holde informasjon konfidensiell)
    • laste opp, legge inn, sende, overføre, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig via plattformen et hvilket som helst brukerinnhold som krenker en hvilken som helst patent, et hvilket som helst varemerke, en hvilken som helst forretningshemmelighet, en hvilken som helst opphavsrett, rett til publisitet eller annen rett tilhørende en hvilken som helst part
    • laste opp, legge inn, sende, overføre, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig via plattformen hvilket/hvilken som helst uønsket eller uautorisert annonsering, reklamemateriell, «søppel-epost», «spam», «kjedebrev», «pyramidespill» eller en hvilken som helst annen form for oppfordring
    • laste opp, legge inn, sende, overføre, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig brukerinnhold som er skaffet til veie av en annen bruker av plattformen (eller et bilde som viser slik brukerinnhold) på et hvilket som helst annet nettsted, mobilapp eller nettbasert tjeneste uten den aktuelle brukerens forutgående samtykke
    • laste opp, legge inn, sende, overføre, publisere, vise eller på annen måte gjøre tilgjengelig via plattformen et hvilket som helst materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en hvilken som helst dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr
    • treffe noen som helst tiltak som forstyrrer korrekt bruk av plattformen, kompromitterer plattformens sikkerhet eller på annen måte skader Plattformen eller materiale eller informasjon som er tilgjengelig gjennom Plattformen
    • forsøke å skaffe seg uautorisert tilgang til deler eller funksjoner i Plattformen, til andre systemer eller nettverk som er koblet til plattformen, til noen av våre eller våre tjenesteleverandørers servere, eller til noen av tjenestene som tilbys på eller gjennom Plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, hacking, «password mining» eller gjennom andre uautoriserte midler
    • sondere, skanne eller teste plattformens sårbarhet eller et hvilket som helst nettverk som er koblet til plattformen eller omgå godkjenningsforanstaltningene på plattformen eller et hvilket som helst nettverk som er koblet til plattformen
    • i samsvar med avsnitt 1.5 bruke automatiserte midler til å samle inn informasjon eller innhold fra eller på annen måte få tilgang til plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, gjennom bruk av tekniske verktøy som roboter, spiders eller skraper, uten vår forhåndsgodkjenning
    • høste inn eller på annen måte samle inn og lagre informasjon om andre brukere av plattformen, inkludert e-postadresser
    • Installere en hvilken som helst programvare, fil eller kode som ikke er autorisert av brukeren av en datamaskin eller en enhet, eller som tar kontroll over hele eller deler av behandlingen som utføres av en datamaskin eller enhet uten autorisasjon fra brukeren av datamaskinen eller enheten; eller
    • forstyrre eller avbryte Plattformens drift eller driften av servernettene som er koblet til plattformen, eller ikke overholde eventuelle krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverk som er koblet til Plattformen.

   19. Lenker til nettsteder og nettbaserte tjenester som eies eller kontrolleres av tredjeparter og tredjepartsattributter. For å gjøre det enklere for deg, kan plattformen inneholde koblinger til eller til tider omdirigere deg til nettsteder og/eller nettbaserte tjenester som eies eller kontrolleres av tredjeparter og tredjepartsattributter. På forespørsel kan plattformen også inneholde koblinger til nettsider for sosiale nettverk som ikke eies eller styres av oss.
   20. Disse nettstedene og elektroniske tjenestene er ikke under vår kontroll, og du aksepterer at vi ikke er ansvarlige for nøyaktigheten; innsamling, bruk eller utlevering av informasjon; overholdelse av lovligheten i forhold til åndsverksloven; anstendighet; eller noe annet aspekt ved slike nettsteder og nettbaserte tjenester, inkludert drift av disse, eller innholdet som vises på eller gjennom dem. At plattformen inneholder en slik lenke betyr ikke at vi støtter noen slik nettside eller nettbasert tjeneste, innholdet som vises på eller gjennom den, eller at vi har noen tilknytning til operatørene, og du samtykker i å ikke holde oss ansvarlige for eventuelle skader som måtte oppstå basert på din adgang til eller bruk av noen nettside eller nettbasert tjeneste med kobling til appen.

   21. Registrering og passord. Ved å registrere deg for adiClub kan ditt kontobrukernavn og -passord brukes til å få full tilgang til appene. For mer informasjon om kontoen, se Kapittel 1, avsnitt 4 ovenfor.

   22. Drift av plattformen og denne avtalens opphør. Vi forbeholder oss retten til å gjøre noe av følgende, når som helst, etter eget skjønn, med eller uten varsel: (i) Endre, midlertidig innstille eller avslutte driften av eller din tilgang til plattformen, eller en del av plattformen, eller avtalen mellom deg og oss i henhold til disse vilkårene for bruk, av en hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på disse vilkårene for bruk; (ii) tilpasse eller endre plattformen, eller en hvilken som helst del av plattformen; (iii) avbryte den vanlige driften av plattformen, eller noen del av plattformen, som nødvendig for å kunne utføre rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, for å rette feil eller for å gjøre andre endringer i plattformen som kreves for, inter alia, endring av det tekniske miljøet eller funksjonalitetene, endring av antall brukere eller forbedring av tjenestene.
   23. Når avtalen bringes til opphør i henhold til disse vilkårene for bruk av en eller annen grunn:
    • Vil alle rettigheter som er gitt deg gjennom disse vilkårene for bruk opphøre
    • du må øyeblikkelig innstille all virksomhet som er autorisert gjennom vilkårene for bruk, inkludert din bruk av plattformen
    • du må umiddelbart slette eller fjerne plattformen fra enheten din og umiddelbart tilintetgjøre alle kopier - helt eller delvis - av plattformen som du er i besittelse av på det tidspunktet, har i din forvaring eller har kontroll over og på forespørsel fra oss, bekrefte overfor oss (eller vår representant) at du har gjort dette
    Du kan si opp denne avtalen når som helst uten varsel og av en hvilken som helst grunn ved å avinstallere appen. Måten avinstallering kan foretas varierer, avhengig av enheten. For å avinstallere appen, vennligst bruk appadministratoren som følger med enheten din, eller rådfør deg med enhetens bruksanvisning.
    Avsnittene med navn «Din tildeling av lisens til adidas for brukerinnhold og vårt ansvar for tap eller skade du har blitt påført», vil fortsette å gjelde etter at denne avtalen i henhold til disse vilkårene for bruk er brakt til opphør.

   24. Tilgang til plattformen. Verken adidas eller noen av foretakets respektive tilknyttede selskaper garanterer at plattformen kommer til å fungere uavbrutt eller feilfritt, eller at feilene vil bli korrigert.
   25. Vi kan avvikle, trekke tilbake, avbryte eller endre hele eller deler av plattformen uten varsel.

   26. Vårt ansvar for tap eller skade du har blitt påført. Vi er ansvarlige overfor deg for forutsigbare tap og skader forårsaket av oss. Dersom vi ikke overholder disse vilkårene, er vi ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsett resultat av at vi bryter disse vilkårene, eller at vi ikke viser rimelig omsorg og dyktighet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skader som er ikke forutsigbare. Tap eller skader er forutsigbare, dersom det enten er åpenbart at de vil oppstå eller hvis du på det tidspunktet da du samtykket i disse vilkårene, både vi og du var klar over at de ville kunne oppstå.
   27. Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar overfor deg der det ville vært ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansattes, agenters eller underleverandørers side eller for svindel eller bedragersk feilrepresentasjon.
    Hvis defekt digitalt innhold som vi har levert, skader en enhet eller digitalt innhold som tilhører deg, vil vi enten reparere skadene eller betale deg erstatning. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlig for skade som du kunne ha unngått ved å følge vårt råd om å bruke en oppdatering som tilbys gratis eller for skade som ble forårsaket av at du ikke klarte å følge installasjonsinstruksjonene på riktig måte eller å ha fått på plass minimumssystemkrav som vi anbefaler.
    Plattformen er beregnet for bruk i husholdningene og privat bruk. Hvis du bruker plattformen til kommersiell virksomhet, forretningsvirksomhet eller videresalg, vil vi ikke ha noe ansvar for deg mht. tap av fortjeneste, ødelagt virksomhet, avbrudd i virksomheten eller tap av forretningsmuligheter.

   28. Selv om vi utsetter å håndheve denne kontrakten, kan vi fortsatt håndheve den senere. Selv om vi utsetter å håndheve denne kontrakten, kan vi fortsatt håndheve den senere. Hvis vi ikke umiddelbart insisterer på at du gjør noe du må gjøre under disse vilkårene, eller hvis vi utsetter å treffe tiltak i forhold til deg når det gjelder dine brudd på denne kontrakten, betyr det ikke at du ikke trenger å oppfylle dine forpliktelser og det forhindrer oss ikke i å treffe tiltak i forhold til deg på et senere tidspunkt.

  2. KJØPSVILKÅR FOR DIGITALT INNHOLD OG DIGITALE TJENESTER
   1. Når gjelder disse kjøpsvilkårene? Disse kjøpsvilkårene gjelder der du gir oss dine personopplysninger i bytte for tilgang til og bruk av plattformen vår. Dette Kapittel 2, avsnitt 2 gjelder ikke når vi samler inn dine personopplysninger eksklusivt for å levere digitalt innhold eller en digital tjeneste til deg og hensikten kun er å oppfylle juridiske krav, eller der vi kun samler inn metadata under gjeldende lovverk. Du samtykker med disse kjøpsvilkårene når du begynner å bruke plattformen, for eksempel ved opprettelsen av adidas-kontoen. Det er kun mulig å fravike disse kjøpsvilkårene hvis vi har samtykket skriftlig til dette.
   2. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse kjøpsvilkårene må du ikke skaffe deg tilgang til plattformen.

   3. Samsvar, oppdateringer. Kvalitet er svært viktig for adidas, og vi er juridisk forpliktet til å sørge for at plattformen samsvarer med kontrakten.
   4. Som en del av denne juridiske forpliktelsen, vil vi, fra tid til annen, tilby deg og oppfordre deg til å installere sikkerhetsoppdateringer og tekniske oppdateringer. Det er ditt ansvar å installere slike oppdateringer uten forsinkelse og å oppdatere operativsystemet til enheten du bruker hvis dette er nødvendig for å gjennomføre slike oppdateringer. Vi er ikke ansvarlige for mangler ved plattformen som skyldes mangel på den relevante oppdateringen hvis du ikke installerte den da vi stilte den til din disposisjon.
    Hvis plattformen vår ikke samsvarer med salgskontrakten, har du rett til å få rettet feilen. Din rett til å hevde mangel på samsvar utløper to (2) år etter at plattformen er levert. Du skal samarbeide med oss i rimelig grad slik at vi kan vurdere om årsaken til mangel på samsvar ligger i ditt digitale miljø. Hvis du ikke samarbeider med oss om dette vil bevisbyrden for mangel på samsvar ligge hos deg.

   5. Angrerett. Du har rett til å trekke deg fra din avtale med oss innen fjorten (14) dager fra datoen avtalen ble inngått (« angrefrist ») uten å oppgi noen årsak til dette.
   6. For å kunne overholde angrefristen vil du måtte informere oss om at du benytter deg av angreretten din før angrefristen utløper.
    For å utøve angreretten din må du informere oss (adidas Benelux B.V., c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Nederland) ved å sende oss en tydelig erklæring (f.eks. i form av et brev i posten) der du erklærer at du har bestemt deg for å trekke deg fra avtalen. Du kan benytte angrerettskjemamalen som er lagt ved som Vedlegg 1 til disse vilkårene og betingelsene, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også trekke deg fra salgskontrakten elektronisk ved å fylle ut det uttrykkelige angreskjemaet på vårt nettsted på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NO&brand=adidas&language=no eller ved å slette kontoen din ved å gå til «Datainnstillinger» i bunnteksten på nettstedet vårt og velge alternativet «Slett mine data og min konto» innen angrefristen. Hvis du benytter du deg av en av disse to mulighetene, vil annulleringen av din ordre bli bekreftet via e-post.

   7. Konsekvenser av å benytte angreretten. Hvis du trekker deg fra avtalen, vil plattformen bli utilgjengelig for deg, og du skal avstå fra å bruke plattformen eller fra å gjøre den tilgjengelig for tredjepart.
   8. Hvis du trekker deg fra avtalen, vil vi avstå fra å bruke alt brukerinnhold, som ikke er personopplysninger, som ble oppgitt eller opprettet av deg under bruk av plattformen, bortsett fra der slikt brukerinnhold:
    • (i) ikke har noen funksjon utenfor plattformens kontekst,
    • (ii) kun gjelder din bruk av plattformen,
    • (iii) har blitt aggregert av oss sammen med andre opplysninger og ikke kan skilles fra disse eller kan kun skilles fra disse med urimelig innsats, eller
    • (iv) ble generert av deg sammen med andre kunder, gitt at andre kunder fremdeles kan bruke brukerinnholdet.
    Vi vil etter henvendelse fra deg gjøre alt brukerinnhold som ikke er personopplysninger tilgjengelig for deg, som ble oppgitt eller opprettet av deg under bruk av plattformen, bortsett fra i situasjonene (i), (ii) og (iii) som nevnt over.
    Hvis du benytter deg av muligheten til å slette kontoen din (via «Slett mine data og min konto» som beskrevet i Kapittel 2, avsnitt 2.3 ovenfor) for å trekke deg fra salgskontrakten, og du ønsker å motta en kopi av eventuelt Brukeropprettet Innhold, inkludert personopplysninger, må du passe på at du laster dem ned før du sletter kontoen din. Dette gjør du ved å gå til «Datainnstillinger» i bunnteksten på nettstedet vårt, og velge alternativet «Send meg mine data» eller «Send meg mine maskinlesbare data».
    Vennligst merk at hvis du har bedt om en kopi av dine data som vi behandler, kan kontoen din først slettes etter at denne eksporten er fullført, ettersom det ellers ikke ville vært mulig for oss å oppfylle ønsket ditt.
    For konsekvenser av angreretten med tanke på brukerinnhold som kategoriseres som personopplysninger, gjelder vilkårene i personvernmerknaden.

   9. Brukerinnhold, konsekvenser ved avslutning. Tik tross for det ovennevnte, hvis du har lastet opp, sendt, publisert, vist, eller på annen måte gjort brukerinnhold tilgjengelig via plattformen, gjelder følgende i tilfelle avslutning av kjøpsavtalen:
    • rettighetene som er gitt i samsvar med Kapittel 2, avsnitt 1.11 i forbindelse med brukerinnhold, som ikke er personopplysninger, vil utløpe. Dette gjelder imidlertid ikke hvis slikt brukerinnhold:
     • (i) er ubrukelig utenfor plattformens kontekst,
     • (ii) er eksklusivt forbundet med bruk av plattformen,
     • (iii) er blitt aggregert av oss sammen med andre opplysninger og kan ikke skilles fra disse eller kan kun skilles fra disse ved urimelig innsats, eller
     • (iv) ble generert av deg sammen med andre kunder, gitt at de andre kundene fremdeles kan bruke dette brukerinnholdet.

    • Vi skal på anmodning fra deg, gi deg brukerinnholdet, som ikke er personopplysninger, gratis, innen en rimelig tidsperiode og i et vanlig og maskinlesbart format eller at avslutningen er trådt i kraft. Dette gjelder ikke i situasjonene som faller under Kapittel 2, avsnitt 2.5 (i), (ii) og (iii) som nevnt over.
    • For brukerinnhold som inneholder personopplysninger, skal bestemmelsene i plattformens personvernmerknad gjelde.

  Kapittel 3 – Generelle vilkår (diverse)

  1. GJELDENE RETT OG DOMSMAKT
    Disse Vilkårene skal være underlagt nederlandsk lov. Dette berører ikke de gjeldende ufravikelige rettighetene i henhold til lovgivningen i det landet du er bosatt. Du kan ta enhver konflikt som måtte oppstå i forbindelse med disse Vilkårene enten til – etter ditt ønske – kompetent domstol i Amsterdam, Nederland, eller kompetent domstol i landet der du er bosatt hvis dette landet er et EU-land, hvis domstoler er – med utelukkelse av enhver annen domstol – kompetent til å avgjøre slike konflikter. Vi vil ta enhver konflikt som måtte oppstå i forbindelse med disse Vilkårene til kompetent domstol i landet der du er bosatt hvis dette landet er et EU-land, hvis ikke til kompetent domstol i Amsterdam, Nederland.
  2. DIVERSE
    Hver av paragrafene i disse Vilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at en av dem er ulovlig eller ikke rettskraftig, forblir de resterende paragrafene fullt gjeldende og med full virkning.
    Hvis vi ikke insisterer på at du oppfyller noen av dine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter overfor deg, eller hvis vi venter med å gjøre dette, så vil ikke dette bety at vi har frasagt oss våre rettigheter mot deg, og det betyr ikke at du ikke må oppfylle disse forpliktelsene. Hvis vi frafaller en misligholdelse fra din side, kommer dette kun til å skje skriftlig, og det vil ikke bety at vi automatisk frafaller eventuelle senere misligholdelser.
    Hvis du ønsker mer informasjon om online konfliktløsning, vennligst følg denne lenken til Europakommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Denne lenken stilles til disposisjon kun for informasjonsformål, i henhold til Europaparlamentets og -rådets direktiv (EU) nr. 524/2013. Vi er ikke forpliktet til å delta i online konfliktløsning.
  3. KONTAKTINFORMASJON
    Hvis du skulle ha spørsmål om disse Klubbvilkårene eller av en eller annen grunn ønske å klage på noe, kan du kontakte oss ved å klikke www.adidas.no/hjelp an uns wenden.

    VENNLIGST BEVAR EN KOPI AV DISSE VILKÅRENE OG VENNLIGST SJEKK ADIDAS-NETTSTEDET ELLER ADIDAS-APPEN FOR EVENTUELLE ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE.

    Sist oppdatert: 20/03/2023    Tillegg 1 – Deltakende butikker
    Vestby | Vestbyveien | Vestby |NO
    Algard, Stavanger | Ole Nielsens vei | Algard | NO
    Lillestrom | Tærudgata | Lillestrom | NO

    Tillegg 2 - Eksempel på skjema for heving av kjøp
    Til adidas Norge AS c/o adidas Customer Service, Returns department, Hoogoorddreef 9A Amsterdam, Nederland
    Skjema for opplysninger om angrerett
    Den næringsdrivende fyller ut og gir skjemaet til forbrukeren. Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.
    Se opplysninger om utfylling i notene på side 2.

    Angrerett

    Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter (1)

    Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter

    For å kunne bruke angreretten må du underrette oss (2) på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

    For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

    Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk (3).

    For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

    Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.
    Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted . Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

    For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

    Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.
    For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

    Virkningene av at angreretten brukes

    Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

    Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

    I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

    Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.
    Navn og geografisk adresse til person som har fullmakt til å motta varene:
    Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

    Opplysninger om utfylling for den næringsdrivende

    Noter:
    • (1) Sett inn det som står i anførselstegn i ett av følgende alternativer:
     • For en tjenesteavtale eller en avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, «inngåelsen av avtalen».
     • For en salgsavtale, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse».
     • For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse».
     • For en avtale knyttet til levering av en vare som består av flere partier eller deler, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse».
     • For en avtale om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse».
    • (2) Sett inn ditt navn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse.
    • (3) Dersom du har gitt forbrukeren mulighet til å fylle ut og sende opplysninger om bruk av angreretten elektronisk på ditt nettsted, sett inn følgende: «Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted [sett inn Internettadresse her]. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).»
    • (4) Dersom avtalen gjelder varer: For salgsavtaler der du ikke har tilbudt deg å hente varene i tilfelle av bruk av angreretten, sett inn følgende: «Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.»
    • (5) Dersom forbrukeren har mottatt varer i forbindelse med avtalen:
     • Sett inn:
      • «Vi vil hente varene.» eller
      • «Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til … [navn og eventuelt geografisk adresse på den person du har gitt fullmakt til å motta varene], uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.»,
     • Sett inn:
      • «Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene.»,
      • «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.»,
      • Dersom du i en fjernsalgsavtale ikke tilbyr å bære kostnadene ved retur av varene, og varene på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Du vil måtte bære de direkte kostnadene ved retur av varene, … kr [sett inn beløp].», eller dersom kostnadene ved retur av varene ikke med rimelighet kan beregnes på forhånd: «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. … kr [sett inn beløp].», eller
      • Ved avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, der varene er levert til forbrukerens hjem på tidspunktet for inngåelsen av avtalen og på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Vi vil hente varene for egen regning.» og
     • «Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.».
    • (6) For tjenesteavtale (derunder avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet), når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme, sett inn følgende: «Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.»


  Bruksvilkår

  Velkommen til adidas Running og adidas Training (samlet og hver for seg kalt « tjenester ») og til det digitale innholdet fra Runtastic GmbH gjennom alle tilgjengelige kanaler (« digitalt innhold »). Når vi bruker ordene « du/deg » eller « din/dine » mener vi deg, personen som samhandler med disse vilkårene nå (« bruksvilkår ») og som er villig til å bruke tjenestene og/eller bruke det digitale innholdet. Når vi snakker om « brukere » mener vi personer som deltar i det interaktive sport- og fitnessfellesskapet vårt og bruker tjenestene, og når vi bruker ordene « vi » eller « oss » mener vi den enheten som du har et medlemskap hos eller som leverer det digitale innholdet.
  1. VILKÅRENES EFFEKT
   1. Gjeldende versjon. Disse vilkårene skal styre din bruk av tjenestene og din tilgang til den for øyeblikket gjeldende versjonen av det digitale innholdet som du til enhver tid kan se i tjenestene.
   2. Integrering. Du godtar at disse vilkårene og alle dokumenter som er tilknyttet dem ved referanse, enten ved å (i) registrere et adiClub-medlemskap, (ii) registrere et Runtastic-medlemskap eller (iii) ved å bruke digitalt innhold som ikke krever abonnement. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, skal du ikke registrere noe medlemskap, og du skal heller ikke bruke tjenestene eller det digitale innholdet.
   3. Utvidelse. Disse vilkårene skal gjelde uavhengig av hvilke tilgangspunkter man har for tjenestene og det digitale innholdet, inkludert underdomener og mobilapplikasjoner, og uavhengig av hvem du har medlemskapet ditt hos (f.eks. adidas eller Runtastic).
   4. Ytterligere vilkår. Når du bruker tjenestene og det digitale innholdet på mobilenheter, gjelder det også ytterligere vilkår, som er satt av teleoperatøren og mobilprodusenten.
  2. KRAV TIL BRUK
   1. Konto og vilkår. Hverken bruken av tjenestene eller bruken av det digitale innholdet er mulig uten samtykke i disse vilkårene og retningslinjene for personvern . Det er kun tillatt å bruke tjenestene hvis man har registrert et adiClub- eller Runtastic-medlemskap. Bruken av tjenestene krever også at man har og bruker en enhet som er kompatibel med bruken av de aktuelle tjenestene, og at enheten er oppgradert til den påkrevde versjonen.
   2. Databehandling og -overføring. Du bekrefter herved at du forstår at vi, for å drive tjenestene og tilby funksjonene i dem, må behandle og overføre data, inkludert personopplysninger, mellom oss og enheten du bruker tjenestene med. Vi må behandle denne informasjonen for å kunne gjennomføre samarbeidet vårt med deg. For å kunne levere enkelte funksjoner i tjenestene eller med ditt samtykke, kan vi også dele informasjon med sosiale nettverk eller partnere, slik dette beskrives i de relevante retningslinjene for personvern .
   3. Kostnaden forbundet med dataoverføring. Ved å godta disse bruksvilkårene bekrefter du at du forstår at det kan oppstå visse kostnader for dataoverføring til mobiloperatøren når det overføres informasjon mellom enheten du bruker tjenestene med, og oss. Alle slike kostnader tilfaller deg.
  3. BRUKERINNHOLD
   1. Generelt. Du har tillatelse til å laste opp, lagre, publisere, distribuere, overføre og dele data og informasjon, for eksempel tekstmeldinger, innlegg, kommentarer, meldinger, samhandlinger og lignende (« brukerinnhold ») med andre brukere via tjenestene, i samsvar med gjeldende lover og disse bruksvilkårene.
   2. Videreformidling. Vi forbeholder oss retten til å lagre eller videreformidle brukerinnhold til tredjeparter, i den grad dette er lovpålagt, juridisk mulig eller rimelig nødvendig, for å
    • følge lover eller pålegg fra rettsvesenet eller myndighetene
    • sørge for at disse vilkårene og alle andre relevante vilkår for avtalene mellom deg og oss overholdes
    • reagere på juridiske krav fra tredjeparter
    • beskytte våre rettigheter, vår eiendom, vår personlige sikkerhet eller offentligheten

   3. Lisens til brukerinnhold. Du gir oss herved verdensomspennende, ugjenkallelig, vederlagsfri, ikke-eksklusiv, overførbar, viderelisensierbar og ubegrenset lisens til å bruke alt brukerinnhold som blir generert gjennom, overført via, lagret i og publisert via tjenestene. Uavhengig av brukstypen skal vi ha rett til å bruke alt brukerinnhold, både som del av tjenestene og til enhver annen aktivitet som vi eller et selskap vi samarbeider med, utfører. Dette omfatter retten til å endre og redigere slikt brukerinnhold, bortsett fra hvis endringene eller redigeringene hemmer dine eiendomsrettigheter. I så stor grad som mulig skal vi, når vi bruker innholdet utenfor tjenestene, påpeke at det var du som skapte det aktuelle innholdet.
   4. Eierskap. Vi gjør ikke krav på eierskapet av noe brukerinnhold, og vi overvåker ikke slikt innhold.
   5. Sletting. Vi forbeholder oss retten til å slette brukerinnhold uten å opplyse om årsaken og uten å gi varsel på forhånd.
   6. Feilaktig brukerinnhold. Vi er ikke ansvarlige for eventuelt feilaktig brukerinnhold som blir skapt av brukerne.
   7. Skadesløsholdelse. Du skal holde oss skadesløse i forbindelse med alle krav som tredjeparter oppretter basert på overtredelse av deres rettigheter i forbindelse med brukerinnhold som du laster opp via noen av tjenestene. Du skal betale kostnadene for alle rettsprosesser som vi kan bli involvert i i forbindelse med slike krav, inkludert alle rettens gebyrer og alle advokatkostnader, i den grad dette er tillatt av loven, med mindre det ikke var din feil at de aktuelle rettighetene ble brutt.
   8. Støtte. Hvis en tredjepart fremmer et krav i forbindelse med brukerinnholdet ditt, skal du øyeblikkelig, sannferdig og fullstendig fremlegge all informasjonen du har som kan være nødvendig i forbindelse med å bekrefte og forsvare oss mot det aktuelle kravet.
  4. BRUKERENS PLIKTER
   1. Kontosikkerhet. Du er ansvarlig for å holde medlemskapsinformasjon og passordet hemmelig (« kontoen »), og du er helt og holdent ansvarlig for alle aktiviteter som foregår via kontoen din. Tjenestene og det digitale innholdet leveres kun til din personlige bruk. Du kan aldri dele kontoen din eller på noen som helst måte gjøre den tilgjengelig for andre. Du må øyeblikkelig varsle oss om enhver uautorisert bruk eller andre sikkerhetsbrudd, via e-post: fraudprotection@runtastic.com Premium-medlemmer kan skrive til: premium@runtastic.com
   2. Bruksbegrensninger. Du godtar at du ikke skal bruke tjenesten eller digitalt innhold til andre formål enn den tiltenkte bruken få tilgang til, bruke, reprodusere, endre, laste ned, selge, overføre, publisere eller på andre måter gjøre kontoen din, tjenestene eller det digitale innholdet tilgjengelig for kommersielle formål gjøre noe som kan skade, stoppe eller på andre måter forstyrre driften av tjenestene misbruke eller bruke kontoen din, tjenestene eller det digitale innholdet til ulovlige eller uautoriserte formål (blant annet å overføre datavirus via kontoen din eller å bruke kontoen på en måte som er diskriminerende, støtende, trakasserende, ondsinnet, injurierende eller på andre måter bryter med rettighetene til noen andre) bryte de gjeldende retningslinjene for fellesskap i tjenestene.

   3. Adferdsregler. Du må
    • kun lagre, publisere, overføre og distribuere brukerinnhold som du har tillatelse til å videreformidle. Dette gjelder også brukerinnhold som er underlagt immaterialrettigheter, for eksempel merkenavn og varemerker. Du er eneansvarlig for alt brukerinnholdet ditt
    • ikke lagre, publisere, overføre eller distribuere brukerinnhold som er rasistisk, fornærmende, diskriminerende, nedverdigende eller seksuelt, som glorifiserer vold eller som er ulovlig på andre måter
    • ikke sende søppelpost/spam, kjedebrev eller meldinger til mer enn én person om gangen
    • ikke utføre noen forstyrrelser i tjenestene eller det tekniske miljøet deres ved hjelp av tekniske eller elektroniske hjelpemidler, som f.eks. forsøk på hacking, brute force-angrep, planting av virus/dataormer/trojanere eller andre forstyrrende forsøk knyttet til programvare og maskinvare
    • ikke kopiere, distribuere eller overføre informasjon eller innhente informasjon ved hjelp av tekniske hjelpemidler (f.eks. crawlere eller boter) uten spesifikt samtykke fra den relevante eieren
    • øyeblikkelig sende en e-post til fraudprotection@runtastic.com hvis du blir kjent med eventuelle brudd på de tidligere nevnte pliktene
    • ta godt vare på dine personopplysninger og andre brukeres personopplysninger som er tilgjengelige via tjenestene, og du må ikke gi tredjeparter tilgang til andre brukeres personopplysninger som er tilgjengelige via tjenestene
    • jevnlig lagre brukerinnholdet eksternt, f.eks. på en ekstern harddisk, en minnepinne eller i skyen. Du er eneansvarlig for alt brukerinnhold som går tapt eller blir skadet.

  5. BRUDD PÅ BRUKERENS PLIKTER
    For å sikre tjenestenes korrekte og pålitelige tilgjengelighet kan vi ilegge følgende sanksjoner hvis det finner sted brudd på brukerens forpliktelser:
    • advarsel
    • sletting av brukerinnhold
    • midlertidig deaktivering av kontoen
    • kansellering (permanent deaktivering) av medlemskapet ditt
    Valget av sanksjon avhenger av årsaken bak, effekten av og typen brudd det gjelder, med både dine og våre interesser i tankene.
  6. EKSKLUDERING FRA TJENESTENE
   1. Årsaker til ekskludering fra tjenestene. Vi kan når som helst og uten forhåndsvarsel nekte deg tilgang til tjenestene og/eller det digitale innholdet, og vi kan også nekte deg all nåværende og fremtidig bruk av tjenestene og/eller det digitale innholdet (eller noen del av det), uten at du har krav på noen refusjon for gjennomførte betalinger, hvis vi fastslår at du
    • ikke har krav på det grunnet kravene som er angitt i vilkårene eller bruksvilkårene
    • har brutt disse bruksrettighetene eller de brukerforpliktelsene de inneholder, andre gjeldende vilkår eller noen gjeldende lov eller forskrift
    • har bedrevet svik, forfalskning eller svindel eller på noen måte misbrukt kontoen din
    • har oppgitt registreringsdata som er falske, upresise, utdaterte eller ufullstendige, eller hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er falsk, upresis, utdatert eller ufullstendig

   2. Konsekvensen av ekskludering. Hvis du har generert, overført, lagret, publisert eller på andre måter gjort brukerinnhold tilgjengelig via tjenestene, skal rettighetene som gis til oss i henhold til del 3.3 , når det gjelder brukerinnhold, og som ikke kvalifiserer til å være personopplysninger, utløpe når tjenestene blir kansellert / brukeren blir ekskludert fra tjenesten. Dette gjelder ikke hvis brukerinnholdet
    • ikke har noen bruksverdi utenom tjenestene
    • eksklusivt er tilknyttet din bruk av tjenestene
    • har blitt sammenslått med andre brukerdata og denne sammenslåingen ikke kan omgjøres, eller kun kan omgjøres med en uforholdsmessig stor innsats
    • ble generert av deg og andre brukere i fellesskap, med forbehold om at andre brukere fortsatt kan bruke dataene
   3. Når det gjelder personopplysninger, gjelder vilkårene i retningslinjene for personvern .
   4. Forespørsel om data. Hvis du har generert, overført, lagret, publisert eller på andre måter tilgjengeliggjort brukerinnhold via tjenestene, skal vi per din forespørsel fremlegge brukerinnhold som ikke kvalifiserer til å være personopplysninger, for deg, kostnadsfritt, innen en rimelig tidsfrist og på et vanlig og maskinlesbart format, etter at kanselleringen av / utestengingen fra tjenesten trer i kraft. Dette gjelder ikke hvis dette innholdet
    • ikke har noen bruksverdi utenom tjenestene
    • eksklusivt er tilknyttet din bruk av tjenestene
    • har blitt sammenslått med andre brukerdata og denne sammenslåingen ikke kan omgjøres, eller kun kan omgjøres med en uforholdsmessig stor innsats
   5. Når det gjelder personopplysninger, gjelder vilkårene i retningslinjene for personvern .
  7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING
   1. Ansvarsfraskrivelse: Tjenestene og det digitale innholdet leveres til deg SLIK DET ER. Vi gir ingen løfter eller garantier om at tjenestene eller det digitale innholdet oppfyller kravene dine, eller om at de er egnet til et spesifikt formål som det ikke er spesifikt avtalt at de er.
   2. Ingen medisinske råd eller helserisikoer. Du erkjenner og godtar herved at tjenestene og det digitale innholdet ikke inneholder noen form for medisinske råd. Tjenestene og det digitale innholdet, uavhengig av hvorvidt de tilbys av oss, partnerne våre, tredjeparter eller brukere, er ikke beregnet på å være et tilskudd til eller en erstatning for informasjon fra leger og apoteker. Du må ALLTID snakke med legen din om treningsvanene dine. Tjenestene og det digitale innholdet skal aldri tolkes på en måte som strider imot medisinske råd eller som oppfordrer deg til å ikke snakke med en lege, og de skal ikke brukes til å bekrefte eller gjøre diagnoser. Vi, tjenestene og det digitale innholdet skal ikke være en erstatning for legen din, og vi tar intet ansvar for din adferd i forbindelse med bruken av tjenestene og det digitale innholdet. Ved å godta disse bruksvilkårene bekrefter du at du forstår at treningsaktivitet alltid medfører en risiko som også kan påvirke helsen din, og at du selv er eneansvarlig for helsen din og for adferden din knyttet til bruken av tjenestene og det digitale innholdet.
   3. Brukerens identitet. Vi er ikke ansvarlige for den reelle identiteten til brukere, siden det kun finnes begrensede muligheter til å identifisere seg via internett. Du må selv bekrefte identiteten til andre brukere før du starter noen form for samhandling med dem.
   4. Dataoverføring via internett. Du bekrefter herved at behandlingen av personopplysninger på internett medfører en risiko som kan føre til sikkerhetshendelser. Denne risikoen er helt og holdent din innenfor ditt ansvarsområde. Vi gir ingen garantier i denne forbindelse.
   5. På egen risiko. Du får tilgang til og bruker tjenestene og det digitale innholdet på egen risiko . Dette gjelder, uten begrensninger, for
    • den tilknyttede bruken av maskinvare, blant annet (i) den enheten som du bruker tjenestene med, (ii) bryststropper og (iii) smarttelefondongler
    • nedlastingen av ditt eget og tredjeparters innhold
    • all bruk av innhold og andre data vi eller partnerne våre oppretter eller formidler, blant annet (i) høydemålinger eller (ii) anbefalinger for handlinger, f.eks. treningsplaner. Du erkjenner spesifikt at alt slikt innhold og andre data kan inneholde feil, og vi fraskriver oss, i den grad det er lovlig, alt ansvar for at slike data er korrekte.

   6. Innhold. Med mindre det er lovpålagt skal hverken vi eller noen av selskapene vi samarbeider med, være ansvarlige for skader som oppstår grunnet innhold som blir gjort tilgjengelig via tjenestene, eller bruken av det digitale innholdet. Dette omfatter også skader som oppstår grunnet feil, problemer, virus eller tap av data.
   7. Nedlasting. Vi påtar oss ikke noe ansvar for data og/eller materiale som blir lastet ned fra eller anskaffet via tjenestene eller det digitale innholdet. Du er eneansvarlig for alle skader som slikt materiell gjør på enhetene og systemene dine, og for informasjon som går tapt på grunn av nedlasting av data og/eller materiell fra noen av tjenestene.
   8. Konflikter. Du er eneansvarlig for alle krav og rettstvister som på noen måte er basert på eller relatert til konflikter du har med andre brukere. Du erkjenner og godtar at vi ikke under noen omstendigheter er ansvarlige for handlingene eller unnlatelsene til andre brukere, inkludert skader som er tilknyttet slike handlinger eller unnlatelser.
   9. Eksternt innhold. Vi gir ingen løfter eller garantier i forbindelse med eksterne lenker, bannere eller annen informasjon og markedsføringstilbud som blir gjort tilgjengelig for deg via tjenestene eller det digitale innholdet. Alle kontraktsforhold som inngås mellom deg og tredjepartsleverandører, f.eks. via tilknyttede nettsteder og bannere, gjelder kun mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Vi gir ingen løfter eller garantier i forbindelse med tjenestene til tredjepartsleverandører.
   10. Tilgjengelighet. Vi gir ingen garantier i forbindelse med tilgjengeligheten til tjenestene og/eller det digitale innholdet, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle midlertidige avbrudd eller forstyrrelser av tilgangen.
   11. Begrensning. Vi gir ingen løfter eller garantier om at tjenestene eller den nødvendige maskinvaren og programvaren vil være fullstendig fri for feil, eller at dataoverføringen via andre systemer, spesielt internett og telekommunikasjonsnettverk, ikke blir sporet, registrert eller forstyrret av tredjeparter.
  8. EIENDOMSRETTIGHETER
   1. Eierskap. Tjenestene, materiellet som blir fremlagt via dem og det digitale innholdet tilhører, og skal alltid tilhøre med mindre noe annet avtales spesifikt, oss og våre lisenshavere, distributører, forhandlere og/eller deres leverandører. Du har ikke lov til å fjerne noen meldinger knyttet til kopibeskyttelse, varemerker eller andre eierskapsmeldinger fra noe av materiellet på plattformen.
   2. Begrenset bruk. Du kan ikke bruke, deriblant ved å endre, kopiere, distribuere, dele, lisensiere, reprodusere eller lignende, det digitale innholdet og innholdet som vises gjennom tjenestene, på noen måter som ikke er nødvendige for å bruke det som normalt i henhold til avtalen vår med deg, med mindre det er spesifikt tillatt i disse vilkårene eller på annen måte har skriftlig godkjenning fra oss.
  9. KONFORMITET
   1. Konformitet med kontrakten. Vi er juridisk forpliktet til å sikre at tjenestene og det digitale innholdet overholder forpliktelsene og vilkårene i kontrakten.
   2. Oppdateringer. Som en del av denne juridiske forpliktelsen kommer vi fra tid til annen til å tilby sikkerhets- og tekniske oppdateringer til tjenestene, og pålegge deg å installere disse. Det er ditt ansvar å installere slike oppdateringer uten forsinkelser, og det er ditt ansvar å oppdatere operativsystemet ditt hvis dette er nødvendig for å installere slike oppdateringer. Vi er ikke ansvarlige for manglende konformitet i tjenestene grunnet en manglende oppdatering, når du ikke har installert oppdateringen som vi har formidlet til deg.
   3. Rettsmidler. Hvis tjenestene ikke overholder salgskontrakten og/eller de lovpålagte kravene til konformitet, har du rett til å få mangelen rettet. Din rettighet til å påberope deg manglende konformitet utløper to (2) år etter at medlemskapet ditt har opphørt.
   4. Samarbeid. Du er pålagt å samarbeide med oss i rimelig grad for å evaluere om konformitetsmangelen skyldes ditt eget digitale miljø. Hvis du ikke samarbeider når det gjelder dette, tilfaller bevisbyrden for å dokumentere tjenestens konformitet deg.

   5. BEHOLD EN KOPI AV DISSE VILKÅRENE I ARKIVET DITT, OG UNDERSØK RUNTASTICS NETTSTED OG APPER HYPPIG FOR Å OPPDAGE ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE.

    Siste oppdatering: 13/03/2023


    Versjonen er gyldig fra: 13/03/2023