POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE
Data ostatniej aktualizacji: 21 Maj, 2018

PRZEDE WSZYSTKIM: CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika odwiedzającego witrynę internetową. Gdy użytkownik ponownie uzyskuje dostęp do danego serwera Runtastic.com („Witryna”) przeglądarka użytkownika wysyła serwerowi wcześniej otrzymany plik cookie. Serwer może dzięki temu na różne sposoby ocenić otrzymywane informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani infekować komputera / urządzenia przenośnego wirusem. Zajmują niewiele miejsca i są automatycznie usuwane po wygaśnięciu ich ważności. Ważność niektórych plików cookie wygasa z końcem sesji internetowej, a inne są zachowywane przez ograniczony czas. Pliki cookie zwiększają wygodę i sprawność użytkowania witryn internetowych. Mogą na przykład ułatwiać nawigację na stronie internetowej lub zarządzanie reklamami wyświetlanymi w Witrynie. Podstawę do przetwarzania danych przy użyciu plików cookie stanowi konieczność wypełnienia zobowiązań z tytułu umowy z użytkownikiem oraz nasze prawnie uzasadnione interesy: w niektórych przypadkach pliki cookie są niezbędne do zapewnienia żądanych usług; w innych przypadkach, takich jak analityka i narzędzia śledzące, stosujemy pliki cookie w celu doskonalenia i lepszego poznawania sposobu użytkowania naszych usług oraz utrzymywania ich bezpieczeństwa.
FW tej części stosujemy wyrażenie „plik cookie” jako pojęcie ogólne, obejmujące techniki takie jak pliki cookie, pliki cookie Flash i piksele śledzące (ang. web beacon).

PO DRUGIE: JAKIE TYPY PLIKÓW COOKIE STOSUJEMY?

Są różne typy plików cookie, mające różne zastosowania (dodatkowe szczegóły znajdują się poniżej). Niektóre z nich jedynie umożliwiają przeglądanie Witryny i wyświetlanie określonych elementów. Niektóre zapewniają nam wgląd w sposób przeglądania, np. gdy użytkownik ma problem ze znalezieniem szukanych treści, dzięki czemu możemy wprowadzać usprawnienie i jak najbardziej uprzyjemnić przyszłe odwiedziny. Są też pliki cookie związane z wyświetlaniem reklam podczas odwiedzin naszej Witryny i przyszłych odwiedzin innych witryn internetowych.

PLIKI COOKIE STRONY PIERWSZEJ I STRON TRZECICH:

Pliki cookie umieszczane przez Runtastic są zwane „plikami cookie strony pierwszej”. Pliki cookie umieszczane przez strony inne niż my zwane są „plikami cookie stron trzecich”, umożliwiającymi takim stronom zbieranie informacji o użytkowniku używającym naszej Witryny. Zbierane przez nie informacje mogą być powiązywane z danymi osobowymi użytkownika. Pliki te mogą również zbierać informacje, z danymi osobowymi włącznie, dotyczące aktywności sieciowej użytkownika w czasie i w różnych witrynach internetowych oraz innych usługach sieciowych. Informacje te mogą służyć do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach (behawioralnych) lub innej ukierunkowanej treści. Nie kontrolujemy technologii śledzenia tych stron trzecich ani sposobów ich użycia. W razie jakichkolwiek pytań na temat reklam lub innych kierowanych treści należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym za nie dostawcą. Aktualną listę stosowanych przez nas plików cookie stron trzecich, włącznie z celem i możliwością wyłączenia, zawiera wykaz plików cookie stron trzecich .

RÓŻNE TYPY PLIKÓW COOKIE:

Poniżej znajduje się ogólny opis stosowanych przez nas typów plików i celów ich stosowania:

 1. WYMAGANE PLIKI COOKIE

  Są niezbędne i umożliwiają nawigację, użytkowanie witryny internetowej oraz wyświetlanie określonych elementów. Te pliki cookie są niezbędne do realizacji podstawowych funkcji witryny, takich jak logowanie na konto. Stosowanie wymaganych plików cookie nie wymaga żadnej zgody.

 2. PLIKI COOKIE FUNKCJI I ANALITYKI

  Są stosowane w celu wykonywania pomiarów i analiz działania Witryny w celu jej usprawniania oraz wyświetlania użytkownikowi odpowiednich treści. W tym celu zbieramy dane przeglądania, aby poznać sposób interakcji użytkownika z naszą Witryną. Te pliki cookie mogą być umieszczane przez nas lub w naszym imieniu przez stronę trzecią.

 3. PLIKI COOKIE REKLAM I SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
  • Wspierają nasze działania marketingowe. Te pliki cookie umożliwiają nam udostępnianie naszym reklamodawcom danych takich jak upodobania użytkownika, aby wyświetlano mu reklamy bardziej zbieżne z jego preferencjami (czasami zwane są „plikami cookie do targetowania”).
  • Pozwalają nam poznać zachowania osób odwiedzających naszą witrynę. Dzięki temu możemy nieustannie doskonalić nasze usługi, aby ułatwić i uprzyjemnić ich użytkowanie oraz usprawniać nasze komunikaty marketingowe (czasami zwane są „analitycznymi plikami cookie”).
  • Umożliwiają użytkownikowi wyrażanie siebie w serwisach społecznościowych. Te pliki cookie umożliwiają użytkownikowi udostępnianie aktywności i treści (takiej jak publikacje na blogu) w mediach społecznościowych, łączenie się z nami za pośrednictwem naszych stron w serwisach społecznościowych oraz udostępnianie opinii użytkownika innym osobom (czasami zwane są „interakcyjnymi plikami cookie”).

CO MOŻE ZROBIĆ KTOŚ, KTO NIE AKCEPTUJE PLIKÓW COOKIE?

Można zmienić ustawienia przeglądarki, aby usuwać pliki cookie lub zapobiegać umieszczaniu określonych plików cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym. W takim przypadku jednak nie możemy zagwarantować możliwości użytkowania całego zakresu funkcji w Produktach. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie powinna zawierać Pomoc przeglądarki. Poniższe łącza prowadzą do odpowiednich informacji na ten temat:

Na stronach http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.eu/ można uzyskać dodatkowe informacje o możliwościach wyłączania określonych czynności związanych z kierunkowaniem reklam, oferowanych przez niektóre strony trzecie, z którymi współpracujemy. Te witryny internetowe należy odwiedzić przy użyciu poszczególnych przeglądarek i urządzeń, których ma dotyczyć wyłączenie opcji. Jako że narzędzia wyłączania opcji mogą zależeć od plików cookie, w razie usunięcia plików cookie konieczne może być ponowne odwiedzenie tych witryn w celu przywrócenia preferencji. Należy również regularnie sprawdzać naszą listę plików cookie stron trzecich, zawierającą szczegółowe instrukcje wyłączania opcji.

GOOGLE ANALYTICS

Informacje ogólne. Niniejsza Witryna używa usługi analiz internetowych Google Analytics firmy Google. Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie. Tworzone przy użyciu plików cookie informacje o użytkowaniu Witryny przez użytkownika zazwyczaj są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam też są przechowywane. W imieniu operatora witryny internetowej Google używa tych informacji w celu analizowania użytkowania Produktów przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Produkcie oraz zapewniania operatorowi dalszych usług związanych z użytkowaniem Produktu i internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wyłączenie opcji. Użytkownik może zapobiec zbieraniu przy użyciu plików cookie danych dotyczących użytkowania Produktów (w tym adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować następującą wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Anonimizowanie adresu IP. Produkty wykorzystują usługę Google Analytics w połączeniu z opcją „_anonymizeIP()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej postaci, aby zapobiec przesyłaniu jakichkolwiek danych osobowych. Jakiekolwiek połączenie z określoną osobą jest w związku z tym z góry wykluczone, a dane osobowe zostają natychmiast usunięte.

Cel. Używamy usługi Google Analytics do analizowania i nieustannego doskonalenia sposobów użytkowania naszych Produktów. Dzięki statystykom jesteśmy w stanie doskonalić nasze usługi i czynić je bardziej interesującymi dla użytkowników. W tych specjalnych przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do USA, Google ma certyfikat platformy EU-US Privacy Shield. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.

Informacje dotyczące zewnętrznych dostawców. Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001; Warunki: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html; opis ogólny ochrony danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl; Polityka prywatności: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Google DoubleClick for Publishers

Informacje ogólne i cel. Stosujemy usługę Google DoubleClick for Publishers („DFP”) we wszystkich Produktach. DFP stosuje cookie lub podobne technologie w celu zapewniania użytkownikowi odpowiednich reklam, doskonalenia raportów dotyczących skuteczności kampanii oraz zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu użytkownikom tych samych reklam. Dzięki identyfikatorowi pliku cookie Google rejestruje, które reklamy zostały wyświetlone w poszczególnych przeglądarkach, i może zapobiegać wielokrotnemu wyświetlaniu reklam. Ponadto DFP rozpoznaje tak zwane „konwersje” połączone z żądaniami reklam. Rozpoznaje na przykład, gdy użytkownik zobaczy reklamę DFP i później otwiera witrynę internetową reklamodawcy w celu zakupu. Według Google pliki cookie DFP nie służą do przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osobistą. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.

Dalsze przetwarzanie. Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie łączy się z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres ani sposób dalszego przetwarzania danych użytkownika i możemy podać jedynie następującą informację: integrując DFP, Google otrzymuje informację, że użytkownik przeszedł do witryny albo kliknął reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może skorelować tę informację z kontem użytkownika. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google ani nie jest zalogowany, możliwe jest, że dostawca wykryje i zapisze adres IP użytkownika.

Wyłączenie opcji. Użytkownik może zapobiec uczestniczeniu w tym mechanizmie śledzenia na kilka sposobów: (a) zmiana ustawień przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookie stron trzecich; (b) wyłączenie plików cookie służących do śledzenia konwersji poprzez skonfigurowanie przeglądarki w sposób zapewniający blokowanie plików cookie z domeny googleadservices.com (ta preferencja zostanie usunięta w razie usunięcia plików cookie); (c) wyłączenie wyświetlania dopasowanych do zainteresowań reklam sprzedawców biorących udział w kampanii &bbquo;about Ads” http://www.aboutads.info/choices (ta preferencja zostanie usunięta w razie usunięcia plików cookie); lub (d) całkowite wyłączenie plików cookie.

Dodatkowe informacje. Dodatkowe informacje dostępne są na stronach http://www.google.com/doubleclick oraz https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=pl. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie plików cookie usługi DFP i wyświetlanie odpowiednich dla użytkownika reklam w Produktach za pośrednictwem witryny internetowej http://www.google.com/ads/preferences.

JAK CZĘSTO AKTUALIZOWANA BĘDZIE NINIEJSZA POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE?

Politykę dotyczącą plików cookie możemy od czasu do czasu aktualizować, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian stosowanych przez nas plików cookie lub z innych operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych powodów. W związku z tym należy regularnie ponownie odwiedzać niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie, aby uzyskiwać informacje o stosowaniu przez nas plików cookie i pokrewnych technologii.
Data na początku niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie wskazuje jej ostatnią aktualizację.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

Wszelkie dodatkowe pytania na temat stosowania przez nas plików cookie lub innych technologii należy kierować na adres dataprotection@runtastic.com.