POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualizacja naszej Polityki Prywatności


W Runtastic ciągle pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów i usług, a Twoja prywatności i bezpieczeństwo danych są dla nas bardzo ważne.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR), które wejdzie w życie dnia 25 maja 2018 roku sprawi, że:

 • dowiesz się jakie dane przechowujemy i jak je przetwarzamy

 • zyskasz jeszcze większą kontrolę nad swoimi danymi

 • lepiej poznasz swoje prawa jako użytkownik

 1. Informacje ogólne
  1. My, zespół runtastic GmbH, FN 334397k, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria (patrz nasz znak firmowy) („Runtastic“), adres e-mail: dataprotection@runtastic.com („Adres e-mail”), przetwarzamy dane osobowe użytkownika korzystającego z naszych aplikacji (dalej zwane „Aplikacjami” – lista wszystkich aplikacji znajduje się tutaj ) lub witryny internetowej (dalej zwana „Witryną” oraz, łącznie z aplikacjami, „Produktami”). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO“) i austriacką ustawą o ochronie danych w jej bieżącej postaci.

  2. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) zawiera informacje o nas, o naturze, zakresie i celach gromadzenia oraz używania danych, aby umożliwić użytkownikom wgląd w przetwarzanie ich danych osobowych.

 2. Administrator
  1. Administrator. Administratorem przetwarzania danych jest Runtastic. Można skontaktować się z nami pod Adresem e-mail.

  2. Inspektor ochrony danych. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod Adresem e-mail. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

 3. Zbierane i przetwarzane przez nas dane
  1. Informacje ogólne. Runtastic przetwarza dane osobowe udostępniane nam przez użytkownika Produktów, na przykład poprzez używanie naszych Produktów, oraz dane podawane nam przez inne osoby (łącznie zwane „danymi”).

  2. Dane podawane nam przez użytkownika.

   Informacje rejestracyjne

   Informacje obowiązkowe: aby zarejestrować się u nas, użytkownik musi podać nam określone informacje:

   • adres e-mail lub numer telefonu;
   • imię i nazwisko;
   • płeć;
   • datę urodzenia.

   Informacje opcjonalne: podczas rejestracji niektóre informacje są opcjonalne i użytkownik może je również dodać lub usunąć później, na przykład:

   • informacje osobowe: wzrost i waga, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), zdjęcie profilowe, stan cywilny;
   • jednostki: odległości, masy, temperatury;
   • powód i motywacja: poziom sportowy; opis; motywacja do uprawiania sportu;
   • wykształcenie i praca: szkoła, uniwersytet; firma, typ pracy;
   • dane kontaktowe: numer telefonu, witryna internetowa; Twitter, Skype.

   Informacje & dotyczące działań związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną

   • działania związane ze sprawnością fizyczną: np. czas rozpoczęcia, czas trwania, odległość, kalorie, wzniesienie, tętno i dane lokalizacji;
   • rejestrowanie odżywiania: np. czas, kalorie, informacje o posiłku (nazwa, typ, makroskładniki odżywcze, mikroskładniki odżywcze);
   • cele osobiste: np. cel rocznego biegania, docelowa waga;
   • informacje o planie treningowym: np. data rozpoczęcia, plan treningowy, powiązane działania dotyczące sprawności fizycznej;
   • udział w zawodach: np. nazwa zawodów, czas, lokalizacja;
   • trasy: np. nazwa, opis, dane lokalizacji;
   • zdjęcia: włącznie z danymi lokalizacji;
   • Śledzenie NA ŻYWO, patrz część 5.2;
   • informacje o sprzęcie: np. informacje o butach (marka, model, rozmiar, kolor, zdjęcie).

   Informacje o znajomościach i grupach

   • wysłane zaproszenia do znajomych: czas, użytkownik;
   • przyjęte zaproszenia do znajomych: czas, użytkownik;
   • udział w grupach: nazwa grupy, czas przystąpienia.

   Informacje o płatnościach i subskrypcji. Do przetwarzania płatności wykorzystujemy serwisy płatnicze (np. Apple, Google, Adyen, PayPal). Sami nie przechowujemy żadnych danych kart kredytowych, ale przechowujemy wydawany przez odpowiedni serwis płatniczy numer identyfikacyjny płatności, który może zostać przypisany do osoby przez ten serwis, a także czas subskrypcji, cenę, walutę, podatek VAT (zależny od informacji o kraju) i serwis płatniczy.

   Lista kontaktów z książki telefonicznej

   Jeśli użytkownik jednoznacznie zezwoli nam na dostęp do książki telefonicznej, porównujemy adresy e-mail kontaktów użytkownika z adresami e-mail zarejestrowanych użytkowników Runtastic i wysyłamy użytkownikowi listę sugerowanych znajomych. W żaden sposób nie przechowujemy tych informacji.

  3. Dane od innych osób.

   Rejestracja przez Facebook lub Google

   W razie zarejestrowania konta Runtastic przy użyciu danych logowania do serwisu społecznościowego otrzymujemy następujące informacje:

   • Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, „Facebook”): imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia, zdjęcie profilowe;
   • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, „Google”): imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia, zdjęcie profilowe.

   Lista znajomych w serwisie Facebook

   Otrzymujemy informacje o znajomych użytkownika w serwisie Facebook, jeśli użytkownik jednoznacznie zezwoli nam na dostęp do tych informacji. Informacji tych używamy do sugerowania znajomych w Produktach, ale nie przechowujemy takich danych.

   Importowanie informacji o działaniach związanych ze sprawnością fizyczną z połączonych kont

   Informacje ogólne. Oferujemy automatyczny import informacji o działaniach użytkownika związanych ze sprawnością fizyczną z innych platform, takich jak Garmin, Nokia Health (Withings) i Fitbit. W celu zaimportowania takich danych użytkownik musi jednoznacznie wyrazić zgodę na połączenie konta w tych platformach do konta Runtastic.

   Apple HealthKit. Używamy platformy programistycznej HealthKit firmy Apple (Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA; „Apple”) (dodatkowe informacje są dostępne tutaj ) zapewniającej centralne repozytorium danych dotyczących zdrowia i sprawności fizycznej na urządzeniach iPhone i Apple Watch oraz – za jednoznaczną zgodą użytkownika – umożliwiającej aplikacjom komunikację ze sklepem HealthKit w celu uzyskiwania dostępu do tych danych i ich udostępniania. Przetwarzamy następujące dane, uzyskiwane za pośrednictwem platformy programistycznej HealthKit i usługi przetwarzania Apple CoreMotion (dodatkowe informacje są dostępne tutaj) , w celach opisanych poniżej i za jednoznaczną zgodą użytkownika: kroki, kalorie, odległość, czas trwania i tętno. Do platformy programistycznej HealthKit mogą być dodawane nowe atrybuty danych, które będą odzwierciedlane w Produkcie, a na które użytkownik musi wyrazić zgodę. Runtastic i dostawcy usług analitycznych Runtastic mogą analizować dane dotyczące aktywności użytkownika do celów badawczych, aby zapewniać spersonalizowane usługi i motywować zaangażowanie w zdrowe nawyki. Runtastic nie używa informacji uzyskanych za pośrednictwem platformy programistycznej HealthKit do reklam ani podobnych usług. Użytkownik może zawsze zatrzymać dostęp Runtastic do swoich danych, zmieniając ustawienia na urządzeniu przenośnym.

   Google Fit. Używamy zestawu SDK Fit firmy Google (dodatkowe informacje są dostępne tutaj ), który jest otwartą platformą umożliwiającą użytkownikom kontrolowanie ich danych dotyczących sprawności fizycznej. Przetwarzamy następujące dane, uzyskiwane za pośrednictwem platformy Google Fit SDK, w celach opisanych poniżej i za jednoznaczną zgodą użytkownika: kroki, kalorie, odległość i tętno. Do platformy programistycznej Google Fit mogą być dodawane nowe atrybuty danych, które będą odzwierciedlane w Produkcie i na które użytkownik musi wyrazić zgodę.

   adidas

   Jeśli użytkownik jednoznacznie wyrazi zgodę na połączenie konta adidas do Runtastic, między usługami adidas i Runtastic wymieniane mogą być określone informacje. Dodatkowe informacje na temat wymiany takich danych (np. które dane, do jakich celów, okres przechowywania) zawiera oddzielne Oświadczenie o prywatności adidas – Runtastic.

  4. Używanie usługi

   Google Analytics

   Niniejsza Witryna używa usługi analiz internetowych Google Analytics firmy Google. Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie. Dodatkowe informacje o plikach cookie i ich wyłączaniu zawiera nasza Polityka dotycząca plików cookie. Używamy usługi Google Analytics do analizowania i nieustannego doskonalenia sposobów użytkowania naszych Produktów. Produkty wykorzystują usługę Google Analytics w połączeniu z opcją „_anonymizeIP()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej postaci, aby zapobiec przesyłaniu jakichkolwiek danych osobowych. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.

   Google Analytics for Mobile

   Informacje ogólne. W przypadku Aplikacji na systemy iOS i Android używamy usługi Google Analytics for Mobile Apps firmy Google (dodatkowe informacje są dostępne tutaj ). Nasze Aplikacje stosują identyfikację urządzeń przenośnych, w tym identyfikator wyświetlania reklam Google („GAID”) oraz identyfikator reklam dla systemu iOS („IDFA”), jak również technologie podobne do plików cookie w celu realizacji usługi Analytics dla urządzeń przenośnych.

   Cel. Używamy usługi Google Analytics do analizowania i nieustannego doskonalenia sposobów użytkowania naszych Produktów. Dzięki statystykom jesteśmy w stanie doskonalić nasze usługi i czynić je bardziej interesującymi dla użytkowników. W tych specjalnych przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do USA, Google ma certyfikat platformy EU-US Privacy Shield. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.

   Google DoubleClick for Publishers

   Stosujemy usługę Google DoubleClick for Publishers („DFP”) we wszystkich Produktach. DFP stosuje cookie lub podobne technologie w celu zapewniania użytkownikowi odpowiednich reklam, doskonalenia raportów dotyczących skuteczności kampanii oraz zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu użytkownikom tych samych reklam. Dodatkowe informacje o plikach cookie i ich wyłączaniu zawiera nasza Polityka dotycząca plików cookie. Według Google pliki cookie DFP nie służą do przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osobistą. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.

   Adjust

   W Aplikacjach na systemy iOS i Android używamy usług Adjust GmbH (Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Germany, „Adjust”). Umożliwia nam to śledzenie i analizowanie, które kanały lub źródła marketingowe najskuteczniej prowadzą użytkowników do pobrania Produktów, oraz ułatwia poznanie sposobów używania naszych aplikacji przez użytkowników. W tym celu Adjust przetwarza identyfikatory urządzeń przenośnych, takie jak IDFA, GAID lub podobne dane. Dodatkowe informacje o Adjust są dostępne tutaj , zwłaszcza w części 3. Śledzenie przez Adjust można wyłączyć tutaj. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.

   Śledzenie zdarzeń przez Runtastic

   Gdy użytkownik korzysta z naszych Produktów, zbieramy określone informacje o zdarzeniach (np. otwarciu aplikacji Runtastic, rozpoczęciu aktywności sportowej, odwiedzeniu naszej Witryny) i wysyłamy je na nasze serwery. Umożliwia nam to analizowanie i nieustanne doskonalenie sposobów użytkowania naszych Produktów.

   Facebook Analytics

   W przypadku Aplikacji na systemy iOS i Android używamy usługi Facebook Analytics (dodatkowe informacje są dostępne tutaj ). Umożliwia nam to śledzenie i analizowanie, które kanały lub źródła marketingowe, w odniesieniu do serwisu Facebook, najskuteczniej prowadzą użytkowników do pobrania Produktów, oraz ułatwia poznanie sposobów używania naszych aplikacji przez użytkowników. W tym celu Facebook Analytics przetwarza identyfikatory urządzeń przenośnych, takie jak IDFA, GAID lub podobne identyfikatory urządzeń przenośnych. Dodatkowe informacje o usłudze Facebook Analytics są dostępne tutaj. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.

  5. Pliki cookie i podobne technologie.

   Pliki cookie

   Czym są pliki cookie. Niniejsza Witryna stosuje pliki cookie – małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze bądź urządzeniu przenośnym i/lub przechowywane przez przeglądarkę. Podstawą do przetwarzania danych przy użyciu plików cookie są nasze prawnie uzasadnione interesy.

   Polityka dotycząca plików cookie. Dodatkowe informacje na temat stosowanych przez nas plików cookie, ewentualnie zbieranych przy ich użyciu danych osobowych i sposobu ich wyłączania, zawiera nasza Polityka dotycząca plików cookie, dostępna tutaj.

   Wtyczki

   Produkty Runtastic zawierają wtyczki serwisów społecznościowych, takich jak (i) Facebook; (ii) Google +, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; (iii) Twitter, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; (iv) WhatsApp, WhatsApp Inc., 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, USA.

   Wtyczki mogą rozpoznawać adres IP użytkownika i stronę odwiedzoną na platformie Runtastic.com, a także zapisywać pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie usług oferowanych przez Runtastic. Niektóre Aplikacje mogą poprzez zestaw SDK (Software Development Kit) strony trzeciej używać funkcji stron trzecich (takich jak Facebook), służących do przetwarzania ogólnych danych urządzeń (identyfikatorów itd.). Serwery wtyczek i widżetów mediów społecznościowych są prowadzone albo przez zewnętrznych dostawców, albo bezpośrednio przez nas. Interakcje użytkownika z tymi wtyczkami podlegają niniejszej Polityce prywatności albo polityce prywatności strony trzeciej, która oferuje takie funkcje. Podstawą do przetwarzania danych przy użyciu wtyczek są nasze prawnie uzasadnione interesy.

   RUNTASTIC NIE ODPOWIADA ZA UŻYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW ANI ZA ICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

   Użytkownicy mogą rozpoznać odpowiednie wtyczki stron trzecich np. po logotypach lub innych cechach charakterystycznych odpowiednich platform mediów społecznościowych w naszej Witrynie. Przegląd wtyczek serwisu Facebook jest dostępny tutaj. Przegląd wtyczek serwisu Google+ jest dostępny tutaj. Przegląd wtyczek serwisu Twitter jest dostępny tutaj.

   Poprzez interakcję z wtyczkami, np. kliknięcie przycisku „Lubię to” w serwisie Facebook albo wprowadzenie komentarza po zalogowaniu na koncie serwisu Facebook, Google+ lub Twitter, użytkownik podłącza treść Witryny Runtastic do swojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Wskutek tego Facebook/Google+/Twitter mogą powiązać odwiedziny użytkownika lub użycie Produktów z jego kontem w danym serwisie społecznościowym. Runtastic, jako dostawca Produktów, nie ma żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich użytkowaniu przez Facebook, Google+ lub Twitter. Użytkownicy mogą uzyskać więcej informacji na temat kwestii przesyłania danych w polityce prywatności odpowiedniego serwisu społecznościowego:

   Jeśli użytkownicy nie chcą, aby dany serwis społecznościowy korelował odwiedziny naszej Witryny z kontem w serwisie społecznościowym, muszą wylogować się z konta w takim serwisie.

   Sygnały Do Not Track („Bez śledzenia”)

   Produkty nie rozpoznają inicjowanych przez przeglądarkę sygnałów Do Not Track ani nie odpowiadają na nie. Dodatkowe informacje na temat sygnałów Do Not Track są dostępne pod adresem https://allaboutdnt.com.

  6. Informacje o urządzeniu i lokalizacji.

   Gdy użytkownik odwiedza lub opuszcza nasze Produkty, otrzymujemy

   • adresy URL poprzedniej i następnej witryny, sygnaturę czasową daty i godziny ze strefą czasową;
   • adres IP, stan dostępu / kod stanu protokołu HTTP;
   • ilość przesłanych danych;
   • serwer proxy, system operacyjny, przeglądarkę internetową (włącznie z językiem i wersją oprogramowania przeglądarki) i dodatki;
   • identyfikator i funkcje urządzenia
   • nazwę usługodawcy internetowego lub operatora sieci komórkowej; i/lub
   • dane GPS lub inne związane z telefonem dane lokalizacji (np. uzyskane przez Wi-Fi lub Bluetooth), po jednoznacznym włączeniu tej opcji przez użytkownika.
 4. Po co przetwarzamy dane („Cele”)
  1. Obsługa Produktów. Przetwarzamy dane użytkownika, aby móc zapewnić bezproblemowe użytkowanie Produktów.

   Świadczenie usług. Aby obsługiwać Produkty i świadczyć usługi, w tym

   • uwierzytelniać dostęp użytkownika do konta;
   • śledzić i wyświetlać działania użytkownika związane ze zdrowiem i sprawnością fizyczną
   • przedstawiać postęp i statystyki treningowe.

   Łączenie ze znajomymi. Aby ułatwić użytkownikowi znajdowanie innych osób i łączenia się z nimi, możemy używać informacji udostępnianych przez użytkownika w Produktach, włącznie z danymi GPS, w celu sugerowania połączeń między użytkownikiem a osobami, które może znać. Możemy na przykład powiązywać informacje o użytkowniku uzyskane dzięki używaniu Produktów przez użytkownika i jego znajomych oraz informacje podawane nam przez użytkownika i inne osoby w celu sugerowania osób, które użytkownik może znać lub może chcieć z nimi wchodzić w interakcje przy użyciu naszych Produktów.

   Obsługa klienta. W celu prowadzenia dochodzeń, reagowania na prośby i skargi użytkowników oraz rozwiązywania problemów związanych z usługą, np. aby skontaktować się z użytkownikiem w kwestii pytania przesłanego do naszego zespołu obsługi klienta.

  2. Potrzeby biznesowe. Przetwarzamy dane użytkownika w celu zarządzania naszymi potrzebami biznesowymi.

   Działanie. Przetwarzamy dane w celu monitorowania, analizowania i doskonalenia sposobów użytkowania naszych Produktów, jak również w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności Produktów i ich działania oraz funkcjonalności. Analizujemy na przykład zachowania użytkownika i badamy sposób używania naszych Produktów przez użytkownika.

   Badania i rozwój. Przetwarzamy dane, z publicznymi opiniami włącznie, w celu prowadzenia badań przyczyniających się do dalszego rozwoju naszych Produktów, w celu zapewniania użytkownikom lepszego, bardziej intuicyjnego i spersonalizowanego użytkowania oraz stymulowania rozwoju użytkowników i ich zaangażowania w nasze Produkty.

   Reklama. Reklamy kierujemy do zarejestrowanych użytkowników i gości (i wśród nich mierzymy skuteczność reklam), bezpośrednio lub za pośrednictwem %em DFP (see 3.4 above) (patrz 3.4 wyżej) przy użyciu następujących danych, oddzielnych lub łączonych:

   • płeć;
   • wiek;
   • język;
   • dane dotyczące aktywności (typ sportu, odległość, czas trwania).

   Ogólny marketing. Przetwarzamy dane w celu zapewniania użytkownikowi (dostosowanych) materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług internetowych Runtastic.

   Marketing przy użyciu poczty elektronicznej / wiadomości wypychanych. Użytkownikowi, który wyrazi jednoznaczną zgodę, wysyłamy marketingowe wiadomości e-mail lub wiadomości wypychane, zawierające informacje na tematy związane ze sprawnością fizyczną i zdrowiem.

   Pragniemy poinformować, że zachowanie użytkownika podczas odczytywania wiadomości e-mail oceniamy przy użyciu tak zwanych sygnałów nawigacyjnych sieci Web (ang. „web beacon”), zwanych też pikselami śledzącymi. Utworzone w ten sposób informacje są następnie powiązywane z informacjami zbieranymi zgodnie z częścią 3.6, adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem użytkownika. Dzięki scalonym w ten sposób informacjom możemy utworzyć profil użytkownika w celu spersonalizowania naszych marketingowych wiadomości e-mail / wiadomości wypychanych. Zbieramy dane dotyczące czasu przeczytania naszych wiadomości e-mail lub klikniętych łączy i łączymy takie informacje z naszymi działaniami w Produkcie.

   Przechowujemy dane użytkownika i używamy ich do celów marketingu prowadzonego pocztą elektroniczną lub marketingu w Witrynie Runtastic. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail i wiadomości wypychanych, klikając łącze na końcu wiadomości e-mail albo zmieniając ustawienia prywatności dotyczące wiadomości wypychanych. Informacje dotyczące śledzenia przechowujemy tak długo, jak użytkownik subskrybuje nasze marketingowe wiadomości e-mail.

   Retargeting. Na platformach z poniższej listy użytkownikowi mogą być wyświetlane wiadomości marketingowe (reklamy), jeśli użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na udostępnianie przez nas tym platformom identyfikatora reklamowego (IDFA, GAID) użytkownika. Ponadto innym użytkownikom o podobnych cechach na tych platformach komunikaty marketingowe wyświetlane mogą być również na tych platformach (np. grupa podobnych odbiorców serwisu Facebook). W każdej chwili można wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności. Usunięcie ze wszystkich grup odbiorców może potrwać kilka dni od wyłączenia opcji.

   Lista innych platform: Facebook, Instagram, Google, Twitter, Snapchat, MyTarget i Pinterest.

  3. Zgodność z przepisami i egzekwowanie.

   Zgodność z przepisami. Przetwarzamy dane użytkownika w celu spełnienia naszych obowiązków i zachowania zgodności z wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

   Egzekwowanie. Przetwarzamy dane użytkownika, jeśli uznajemy to za niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub w celu zbadania możliwego oszustwa lub innych naruszeń naszego Regulaminu lub niniejszej Polityki prywatności i/lub prób wyrządzenia szkody naszym członkom lub gościom.

 5. Udostępnianie danych osobowych
  1. Informacje ogólne.

   Udostępniamy dane stronom trzecim,

   • gdy jest to konieczne do realizacji celów omówionych w niniejszej polityce,
   • na żądanie państwowego organu administracyjnego,
   • gdy nakazuje to orzeczenie sądowe,
   • gdy jest to wymagane przez prawo,
   • gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia i naszej obrony przed roszczeniami lub zarzutami stron trzecich,
   • w celu egzekwowania lub ochrony praw i bezpieczeństwa Runtastic, naszych członków, personelu lub
   • • za uprzednią (jednoznaczną) zgodą użytkownika.

   Staramy się powiadomić użytkownika o prawnych żądaniach danych, gdy uważamy to za stosowne, o ile nie zabrania tego prawo lub nakaz sądowy, lub gdy żądanie jest pilne. Możemy kwestionować takie żądania, gdy uznamy, że są przesadne, wątpliwe lub nie mają wystarczającej mocy prawnej.

   Szczególne kategorie danych osobowych, takie jak dane tętna lub inne dane zdrowotne, nie zostaną nigdy udostępniane reklamodawcom ani podobnym agencjom.

  2. Nasze usługi.

   Profil. Profil użytkownika domyślnie jest w pełni widoczny dla jego znajomych na platformie Runtastic. To znaczy, że osoby dodawane jako znajomi w Produktach mogą zobaczyć profil użytkownika, włącznie z udziałem w grupach i zawodach. W ustawieniach prywatności można również ustawić widoczność profilu „Tylko ja” albo „każdy”. Należy pamiętać, że imię, nazwisko i zdjęcie profilowe są widoczne zawsze i dla wszystkich. Jest to niezbędne, aby umożliwić innym wysyłanie zaproszeń do znajomych.

   Aktualności. Nasze usługi umożliwiają wyświetlanie i udostępnianie informacji poprzez posty, polubienia i komentarze. Niektóre działania, takie jak śledzenie aktywności, rozpoczynanie planu treningowego, przejście na członkostwo Premium lub zawarcie nowej znajomości, są automatycznie publikowane w aktualnościach. Zgodnie z ustawieniem domyślnym jedynie użytkownik i jego znajomi widzą taką aktywność w swoich aktualnościach. Widoczność można w każdej chwili zmodyfikować w ustawieniach prywatności.

   Rankingi. Śledząc aktywność, użytkownik automatycznie dołącza do tygodniowych/miesięcznych rankingów łącznej odległości, czasu trwania lub liczby kroków wśród znajomych. To znaczy, że po dodaniu znajomych użytkownik jest uwzględniany w rankingu. W każdej chwili można wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności.

   Śledzenie NA ŻYWO. Produkty mają funkcję „śledzenia NA ŻYWO” („Śledzenie NA ŻYWO”)”), która umożliwia innym użytkownikom Runtastic wyświetlanie trasy i danych (takich jak tętno), dotyczących aktywności sportowej użytkownika w określonych Produktach. Śledzenie NA ŻYWO można jedynie włączyć albo wyłączyć dla wszystkich innych użytkowników Runtastic. Śledzenie NA ŻYWO jest domyślnie wyłączone i użytkownik może je włączyć według własnego uznania. Po włączeniu funkcja pozostaje włączona dla nowej aktywności, o ile nie zostanie znowu wyłączona przez użytkownika. Włączając tę funkcję, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za jej włączenie i związane z tym ryzyko. Użytkownik, który nie chce udostępniać stronom trzecim swoich tras i danych treningowych, nie powinien włączać Śledzenia NA ŻYWO.

   Monitor tętna. Osobiste informacje zdrowotne zbierane i przechowywane przez Runtastic, a następnie udostępniane przez użytkownika za pośrednictwem monitora tętna, mogą nie podlegać ochronie na mocy amerykańskiej ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA).

   HealthKit. Za jednoznaczną zgodą zarejestrowanego użytkownika Runtastic może udostępniać dane tego zarejestrowanego użytkownika uzyskane za pośrednictwem platformy programistycznej HealthKit stronie trzeciej na użytek naukowych badań medycznych.

  3. Usługi, których może używać użytkownik. Runtastic umożliwia użytkownikowi połączenia z usługami stron trzecich, na przykład w celu podłączenia innych kont do profilu Runtastic lub udostępnienia aktywności znajomym.

   Usługi związane ze zdrowiem i sprawnością fizyczną. Runtastic przesyła informacje dotyczące użytkownika do innych usług związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, takich jak Apple HealthKit, Google Fit lub MyFitnessPal, dopiero po udzieleniu przez niego jednoznacznej zgody na ich przesyłanie po połączeniu z tymi usługami.

   Usługi sieci społecznościowych i komunikatorów. Użytkownik może się zdecydować na udostępnianie zakończonej aktywności za pośrednictwem serwisów Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram lub dowolnej innej usługi komunikatora używanej na urządzeniu przenośnym. Należy pamiętać, że nie mamy żadnego wpływu ani znajomości zakresu i dalszego używania danych przez odpowiednią usługę obsługi wiadomości i nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za użycie danych użytkownika przez dostawcę obsługi wiadomości. Szczegóły zawiera odpowiednia polityka prywatności usługi obsługi wiadomości.

  4. Usługodawcy i inne usługi stron trzecich.

   Usługodawcy. Udostępniamy informacje dotyczące użytkownika innym podmiotom, które pomagają nam oferować i ulepszać nasze Produkty (np. w celu obsługi, analizy, kontroli, płatności, wykrywania oszustw, marketingu i rozwoju). Usługodawcy mają dostęp do informacji dotyczących użytkownika w zakresie zasadnie niezbędnym do wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązani do ich nieujawniania ani nieużywania w innych celach. Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających takich jak Adjust, Google, Facebook, Amazon Web Services, Inc., Emarsys eMarketing Systems AG, Pushwoosh, Inc., NewRelic, Inc., Apptimize, Inc. lub Zendesk, Inc.

   Usługi stron trzecich.

   aadidas. Możemy – za jednoznaczną zgodą użytkownika – udostępniać dane firmie adidas International Trading B.V. (Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 Amsterdam ZO, Holandia; „adidas”) do celów związanych z eliminowaniem problemów z używaniem usług adidas i Produktów Runtastic. Dodatkowe informacje na temat wymiany takich danych z adidas (np. które dane, do jakich celów, okres przechowywania) zawiera oddzielne adidas – Powiadomienie adidas – Runtastic dotyczące prywatności .

 6. Okres przechowywania danych
  1. Okres przechowywania. Przechowujemy dane użytkownika, dopóki jest zarejestrowanym użytkownikiem Produktów. Poza tym dane przechowujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne ze względów prawnych (takich jak gwarancja, ograniczenie lub okresy zatrzymywania) lub w inny sposób wymagane.

  2. Usunięcie konta. Jeśli użytkownik postanowi usunąć konto, zostaną usunięte wszystkie posiadane przez nas dane dotyczące użytkownika, z następującymi wyjątkami:

   • Wszelkie szczegóły upublicznione przez użytkownika (np. trasy lub komentarze dotyczące aktywności sportowej innego zarejestrowanego użytkownika zostaną zanonimizowane, czyli będzie oczywiste, że szczegóły zostały podane przez usuniętego użytkownika).
   • Wszelkie dane wymagane do wykonywania przez Runtastic zobowiązań umownych lub zachowania zgodności z ustawowymi obowiązkami zatrzymania informacji nie zostaną usunięte, ale ich zakres będzie ograniczany do niezbędnego minimum.

   Żądanie usunięcia nie ma wpływu na dane, jeśli przechowywanie jest konieczne ze względów prawnych, na przykład do celów księgowych.

 7. Prawa użytkownika
  1. Korzystanie z praw. Aby skorzystać z praw zdefiniowanych w częściach od 7.2 do 7.8, należy wysłać prośbę pocztą elektroniczną na Adres e-mail albo pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy.

  2. Odwołanie zgody. W przypadkach, w których zgoda na przetwarzanie jest niezbędna, użytkownik w każdej chwili może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych wykonanego na podstawie zgody przed odwołaniem tej zgody. W określonych przypadkach możemy nadal przetwarzać informacje dotyczące użytkownika po wycofaniu przez niego zgody, jeśli mamy do tego inną podstawę prawną albo odwołanie zgody było ograniczone do określonych czynności przetwarzania.

  3. Prawo dostępu. Użytkownik ma prawo do uzyskiwania (i) potwierdzenia stanu przetwarzania przez nas danych oraz, jeśli są przetwarzane, (ii) bardziej szczegółowych informacji na temat danych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczą między innymi celów przetwarzania, kategorii danych, potencjalnych odbiorców lub czasu trwania przechowywania.

  4. Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych. W przypadku nieprawidłowości przetwarzanych przez nas danych sprostujemy je bez zbędnej zwłoki i poinformujemy użytkownika o tym sprostowaniu. Należy pamiętać, że (i) wiele informacji można sprostować samodzielnie w ustawieniach i (ii) ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie sprostować wszystkich rodzajów danych w naszych Produktach.

  5. Prawo do usunięcia danych. Użytkownik ma prawo usunąć przechowywane przez nas dane dotyczące użytkownika. Jeśli użytkownik postanowi to zrobić, powinien przejść do ustawień konta w Witrynie i tam usunąć swoje konto. Jeśli użytkownik nie jest w stanie tego zrobić, prosimy o kontakt pod naszym Adresem e-mail. Ze względów bezpieczeństwa wysyłamy użytkownikowi wiadomość e-mail umożliwiającą potwierdzenie usunięcia konta. Dane usuwamy po uzyskaniu tego potwierdzenia. Należy pamiętać, że po usunięciu konta dane mogą nadal być przechowywane na telefonie użytkownika.

  6. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

   • na żądanie użytkownika na mocy ustępu 7.4;
   • użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwia się ich usunięciu;
   • użytkownik nadal potrzebuje danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
   • użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy ustępu 7.8.
  7. Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo (i) otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz (ii) przesłać te dane innemu administratorowi bez utrudnień z naszej strony. Użytkownik może pobrać kopię swoich danych w ustawieniach konta w Witrynie.

  8. Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych, którego podstawą są nasze prawnie uzasadnione interesy, włącznie z opartym na nich profilowaniem. Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

  9. Prawo wniesienia skargi. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące prawo.

 8. Dodatkowe ważne informacje
  1. Podstawy prawne. Zgodnie z prawami ochrony danych wolno nam zbierać i przetwarzać dane użytkownika jedynie wówczas, gdy mamy podstawy prawne do przetwarzania. Zgodność przetwarzania danych z prawem wynika z:

   • wyraźnej zgody użytkownika w przypadkach udzielenia (wyraźnej) zgody na przetwarzanie;
   • w przypadkach, gdy dane są niezbędne do wykonania umowy, z użytkownikiem, np. w celu umożliwienia zadowalającego używania Produktu; lub
   • prawnie uzasadnionych interestów Runtastic lub strony trzeciej, tj. stosowania przez nas plików cookie, wtyczek lub ukierunkowanych reklam.

    Nasze prawnie uzasadnione interesy obejmują ochronę użytkownika, Runtastic lub innych podmiotów przed zagrożeniami bezpieczeństwa lub oszustwem, utrzymywanie zgodności ze wszystkimi stosownymi prawami, zarządzanie naszą działalnością (np. obsługą klienta, sprawozdawczością) i jej usprawnianie, włącznie z możliwymi transakcjami firmowymi (np. fuzjami i przejęciami), umożliwianie użytkownikom udostępniania wiedzy na temat sprawności fizycznej i nawiązywania kontaktów na tej podstawie, a także wyrażania wszelkich opinii na temat sprawności fizycznej i zdrowia.
  2. Środki bezpieczeństwa. Dokładamy starań, aby chronić dane użytkowników, i stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ich ochronę przed nieautoryzowanym lub nielegalnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Te środki bezpieczeństwa są nieustannie rewidowane w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.

 9. Zmiany polityki prywatności
  1. Informacje ogólne. Runtastic może zmienić niniejszą Politykę prywatności.

  2. Istotne zmiany. W razie dokonania istotnych zmian Polityki prywatności powiadomimy o tym bezpośrednio w naszych Produktach lub innymi metodami (np. pocztą elektroniczną), aby zapewnić użytkownikowi możliwość zapoznania się ze zmianami przed ich wejściem w życie. Istotne zmiany mogą na przykład obejmować dodatkowe śledzenie, profilowanie i usługi analityczne. W razie konieczności uzyskania zgody użytkownika poprosimy o nią przed wejściem zmian w życie. W razie braku zgody na jakiekolwiek zmiany konieczne może być zamknięcie konta przez użytkownika, gdyż może ono nie działać prawidłowo.

  3. Data ostatniej aktualizacji. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zmodyfikowana w dniu 21 Maj, 2018.