INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Jakie informacje zawierają niniejsze Informacje dotyczące ochrony prywatności?

 2. Kto jest odpowiedzialny za Dane Osobowe użytkownika?

 3. Jak można wyegzekwować swoje prawa w odniesieniu do Danych Osobowych?

 4. Jakie Dane Osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy („Kategorie Danych Osobowych”)?

 5. Jak i dlaczego korzystamy z Danych Osobowych? (Cel, przetwarzanie, podstawy prawne)?

 6. Odbiorcy Twoich Danych Osobowych

 7. Co robi firma adidas w przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych poza UE/EOG?

 8. Jak zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe?

 9. Pytania ogólne, wsparcie

 10. Jak skontaktować się z Podmiotami Odpowiedzialnymi i naszym Inspektorem Ochrony Danych?

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 10 March 2022

1. Jakie informacje zawierają niniejsze Informacje dotyczące ochrony prywatności?


Niniejsza „Informacja o polityce prywatności” (dalej zwana „ Informacją ”) wyjaśnia, w jaki sposób spółka adidas (dalej zwana „ adidas ”, „ my ”, „ nas ”) gromadzi i wykorzystuje „Dane Osobowe” użytkownika (informacje przekazane przez użytkownika lub inne osoby, które możemy z nim powiązać). Zachęcamy do częstego wracania do tej Informacji i innych opublikowanych przez nas informacji o polityce prywatności, ponieważ mogą one być aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń.


2. Kto jest odpowiedzialny za Dane Osobowe użytkownika?


W celach opisanych w niniejszej Informacji i w celu przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących prywatności i RODO odpowiedzialność za Dane Osobowe ponoszą następujące podmioty adidas:

 • Spółka adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Niemcy (dalej zwana „ adidas AG “)

 • adidas Poland Sp. z o.o. – ul. Żwirki i Wigury 18 A, Warszawa, 02-092, Polska (dalej zwany " adidas Polska “)

Ponadto w celach związanych:

 • zapewnianie dostępu do biegowych i treningowych funkcji premium za pośrednictwem subskrypcji zakupionej od runtastic GmbH

Za Dane Osobowe użytkownika odpowiedzialne są poniższe podmioty spółki adidas:

 • adidas AG

 • Runtastic GmbH – Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria (“ adidas Runtastic ”)

W przypadku niektórych scenariuszy opisanych w niniejszej Informacji mogą występować inne podmioty spółki adidas i/lub podmioty zewnętrzne również odpowiedzialne za wykorzystywane Danych Osobowych użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy przejść do informacji na temat konkretnego scenariusza.

Są one znane w RODO i lokalnych przepisach dotyczących prywatności jako „Współadministratorzy”. Są one wspólnie odpowiedzialne za ustalenie celu (dalej zwanego „ Celem ”), sposobu przetwarzania (dalej zwanego „ Przetwarzaniem ”) oraz podstaw prawnych (dalej zwanych „ Podstawami Prawnymi ”) wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika. Dla ułatwienia użytkownikowi zrozumienia tej kwestii w niniejszej Informacji nazywamy je „ Podmiotami Odpowiedzialnymi ”. adidas AG rozpatruje także Twoje zgłoszenia dotyczące przysługujących Ci praw odnośnie do Twoich danych osobowych (zgodnie z ich opisem w niniejszej informacji). Masz oczywiście prawo skierować swoje zgłoszenia do dowolnego podmiotu odpowiedzialnego.

Firma adidas AG obsługuje również wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych we współpracy i przy utrzymaniu komunikacji z organami zajmującymi się ochroną danych. Naszym głównym organem jest Bawarski Urząd ds. Nadzoru Ochrony Danych znajdujący się w Ansbach w Niemczech.


3. Jak można wyegzekwować swoje prawa w odniesieniu do Danych Osobowych?


Użytkownik ma wszystkie opisane poniżej prawa do wszystkich swoich Danych Osobowych przekazanych Podmiotom Odpowiedzialnym. Należy zapoznać się z instrukcjami i zastosować się do nich, aby wyegzekwować swoje prawa na czas. Jeśli spółka zewnętrzna ponosi niezależną odpowiedzialność za Dane Osobowe użytkownika, użytkownik musi skontaktować się z tą spółką zewnętrzną i przeczytać jej informację o polityce prywatności, aby wyegzekwować swoje prawa wobec tej spółki. Wniosek użytkownika nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować jego tożsamości. Możemy poprosić użytkownika o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania weryfikacyjne, jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do jego tożsamości, aby chronić Dane Osobowe i prawa wszystkich naszych konsumentów.

Jeśli masz ogólne pytania lub potrzebujesz natychmiastowej pomocy i wsparcia w zakresie swoich praw lub sposobu wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Możesz znaleźć dane kontaktowe tego zespołu i kanały, klikając ten link: https://adidas.pl/pomoc .

 1. Dostęp do twoich danych osobowych

 2. Uzyskiwanie nadającej się do odczytu maszynowego, przenośnej kopii danych osobowych, którą można udostępnić innej firmie

 3. Usuwanie konta i wszystkich danych osobowych powiązanych z adresem e-mail użytkownika.
  Aby uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych oraz informacji o tym, jak adidas je gromadzi i wykorzystuje, bądź aby otrzymać nadającą się do odczytu maszynowego przenośną kopię swoich danych lub aby usunąć swoje Dane Osobowe, skorzystaj z naszego narzędzia samoobsługowego, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.Twój adres e-mail jest wymagany, ponieważ bez niego nie będziemy mogli Cię zidentyfikować i zrealizować Twojego wniosku.Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta: https://adidas.pl/pomoc .

ADIDAS STRONA INTERNETOWA
Krok 1
Przewiń stronę w dół i kliknij „Zarządzaj Danymi”.
Krok 2
Wybierz jedną z następujących opcji: 1) „Wyślij mi moje dane”, 2) „Wyślij mi moje dane nadające się odczytu maszynowego” lub 3) „Usuń moje dane i konto”.
Krok 3
Wpisz swoje nazwisko i adres e-mail podane do wiadomości adidas – jeśli to nazwisko i adres e-mail nie są zgodne z informacjami w naszym systemie, Twój wniosek zostanie odrzucony. W razie potrzeby skorzystania z pomocy możesz skontaktować się z naszym lokalnym zespołem obsługi klienta ( https://adidas.pl/pomoc ).
Krok 4
Sprawdź skrzynkę pocztową i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w e-mailu w celu zweryfikowania swojego adresu e-mail – pamiętaj, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie zweryfikujesz swojego adresu e-mail, i że zostanie on usunięty po 30 dniach.
Krok 5
W ciągu 30 dni sprawdź ponownie swoją skrzynkę i kliknij załączony link, aby odebrać plik, którego dotyczył wniosek, LUB potwierdzenie usunięcia danych.
Krok 6
Powtórz kroki 1–5, aby złożyć kolejny wniosek.

APLIKACJA ADIDAS I CONFIRMED
Krok 1
Przejdź do „USTAWIEŃ”.
Krok 2
Kliknij „ZARZĄDZAJ KONTEM”.
Krok 3
Wybierz jedną z następujących opcji: 1) „Wyślij mi moje dane”, 2) „Wyślij mi moje dane do nadające się odczytu maszynowego” lub 3) lub „Usuń moje dane i konto”.
Krok 4
Wprowadź swoje nazwisko oraz adres e-mail podany do wiadomości adidas – zauważ, że pola są te zostały wstępnie wypełnione.
Krok 5
Sprawdź skrzynkę pocztową i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w e-mailu w celu zweryfikowania swojego adresu e-mail – pamiętaj, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie zweryfikujesz swojego adresu e-mail, i że zostanie on usunięty po 30 dniach.
Krok 6
W ciągu 30 dni sprawdź ponownie swoją skrzynkę i kliknij załączony link, aby odebrać plik, którego dotyczył wniosek, LUB potwierdzenie usunięcia danych.

RUNTASTIC.COM
Krok 1
Zaloguj się na stronie Runtastic.com.
Krok 2
Kliknij "Home".
Krok 3
Przejdź do "Account & Data" z lewej strony.
Krok 4
Wybierz jedną z następujących opcji: 1) „EXPORT DATA” lub 2) „REQUEST DELETION” po prawej stronie ekranu.
Krok 5
Sprawdź skrzynkę pocztową, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail. Pamiętaj, że w przypadku niezweryfikowania adresu e-mail żądanie nie zostanie rozpatrzone, a po 30 dniach zostanie usunięte. Jeśli Twój adres e-mail nie został jeszcze zweryfikowany, możesz poprosić o przesłanie nowego linku potwierdzającego, klikając „Send a new confirmation email” na Runtastic.com.
Krok 6
W ciągu 30 dni sprawdź ponownie swoją skrzynkę i kliknij załączony link, aby odebrać plik, którego dotyczył wniosek, LUB potwierdzenie usunięcia danych.
Krok 7
Powtórz kroki 1–6, aby złożyć kolejny wniosek.

Należy pamiętać, że standardowy czas przetwarzania danych za pośrednictwem naszego narzędzia samoobsługowego wynosi jeden miesiąc.

W zależności od złożoności Twojego żądania i liczby innych wniosków przetwarzanych przez nas w danym momencie, czas przetwarzania może się wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące z następujących powodów:

 1. nie możemy Cię zidentyfikować za pomocą Twojego adresu e-mail i/lub innego identyfikatora bądź nie jesteśmy w stanie przetworzyć Twojego wniosku i/lub

 2. nie korzystasz lub nie możesz korzystać z naszego narzędzia samoobsługowego oraz potrzebujesz dalszej pomocy; i/lub

 3. chcesz, aby odpowiedź na Twój wniosek została przekazana w inny sposób niż e-mailowo.

Ponadto zapoznaj się z treścią niniejszej Informacji o polityce prywatności, aby uzyskać informacje na temat tego:
a) dlaczego przechowujemy Dane Osobowe;
b) jakie kategorie Danych Osobowych przechowujemy;
c) co robimy z Danymi Osobowymi;
d) kto ma dostęp do Danych Osobowych (i gdzie ten podmiot się znajduje);
e) gdzie Dane Osobowe mogą zostać przekazane;
f) jak długo przechowujemy Dane Osobowe;

g) jak uzyskaliśmy Dane Osobowe, jeśli nie zostały nam one udostępnione przez Ciebie bezpośrednio;

h) jakie prawa Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów;

i) czy korzystamy z Danych Osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji; oraz

j) w niektórych przypadkach masz prawo dowiedzieć się, na czym polega nasz proces automatycznego podejmowania decyzji, jeśli dana decyzja ma na Ciebie poważny wpływ.

4. Sprawdzenie poprawności Danych Osobowych

Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta ( https://adidas.pl/pomoc ), aby wprowadzić zmiany w swoich danych, i przejdź na konto adidas w celu bezpośredniego wprowadzenia zmian.

5. Rezygnacja z otrzymywania e-mailowych wiadomości marketingowych

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych. Skorzystaj z funkcji „Anuluj subskrypcję” w dolnej części każdej wiadomości marketingowej.Jeśli potrzebujesz pomocy lub jeśli próba anulowania subskrypcji nie powiodła się, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta ( https://adidas.pl/pomoc ) w celu zgłoszenia niepowodzenia oraz zwrócenia się o usunięcie adresu e-mail i usunięcie Ciebie z marketingowej listy mailingowej adidas.

6. Ograniczanie wykorzystania swoich danych osobowych

7. Wycofanie zgody

8. Wniesienie sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania przez nas Danych Osobowych w oparciu o nasz „uzasadniony interes” (w tym rezygnacja z otrzymywania naszych wiadomości z kategorii marketingu bezpośredniego)

9. Zakwestionowanie decyzji wygenerowanej wyłącznie przez zautomatyzowany proces podejmowania decyzji bez ingerencji człowieka

10. Pomoc ogólna
Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta ( https://adidas.pl/pomoc ), aby uzyskać ogólną pomoc. Dane kontaktowe tego działu można znaleźć w sekcji „ZWRÓĆ SIĘ DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA” na podstronie „POMOC”.

11. Złożenie skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do lokalnych władz, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki postąpiliśmy w odniesieniu do wyżej wymienionych praw.

Zachęcamy do przesyłania i omawiania obaw i skarg dotyczących postępowania w odniesieniu do praw użytkownika i korzystania z Danych Osobowych w pierwszej kolejności z Zespołem ds. Prywatności i naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na nasz adres do przesyłania zapytań i skarg związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących prywatności ( dataprotection@adidas.com ), abyśmy mogli szybko rozwiać obawy i rozpatrzyć skargi.

12. Korzystanie z narzędzi zewnętrznych do egzekwowania swoich praw

Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją narzędzia, aplikacje, rozwiązania i strony internetowe obsługiwane przez firmy inne niż adidas, które pomagają egzekwować Twoje prawa. W zależności od sposobu działania tych narzędzi możemy wymagać skontaktowania się z Tobą bezpośrednio, aby zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli przetworzyć Twoje żądania przesyłane za pośrednictwem rozwiązań innych firm.
Nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego żądania, dopóki nie zweryfikujemy Twojej tożsamości i nie będziemy pewni, że jesteś osobą, której dane dotyczą. Nie możemy przesyłać jakichkolwiek plików do portali zewnętrznych i tego nie robimy, gdyż stanowi to poważne zagrożenie bezpieczeństwa danych dla systemów i infrastruktury adidas oraz może prowadzić do poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
W związku z tym, nawet w przypadku złożenia przez Ciebie wniosku za pomocą zewnętrznego narzędzia, możemy nadal poprosić Cię o skorzystanie z naszego automatycznego rozwiązania lub o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Aby tego dokonać, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej dla naszej strony internetowej lub aplikacji adidas w celu zweryfikowania Twojej tożsamości oraz zadbania, aby wniosek został przetworzony na czas i w bezpieczny sposób.
W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek z wymienionych tutaj praw należy zwrócić się do władz lokalnych w celu omówienia praw dotyczących Danych Osobowych wynikających z obowiązującego prawodawstwa oraz w celu pełnego zrozumienia tych praw.

4. Jakie Dane Osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy („Kategorie Danych Osobowych”)?


W większości przypadków Dane Osobowe przekazywane są w konkretnych celach. Czasami jednak Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane w innych celach, jeśli mamy stosowne pozwolenie na to (dalej zwane „Podstawą Prawną”). Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe pochodzące z innych firm lub źródeł do pewnych celów, jeśli prawo na to pozwala. Aby zrozumieć, jak wykorzystujemy Dane Osobowe, należy zapoznać się z poniższymi Kategoriami Danych Osobowych. Kategorie te obejmują Dane Osobowe przekazane przez użytkownika bezpośrednio lub pośrednio Podmiotom Odpowiedzialnym.

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości - wszelkie Informacje identyfikujące użytkownika jako osobę fizyczną. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: imię i nazwisko [imię, nazwisko, inicjały], data urodzenia, adres e-mail zawierający imię i nazwisko, numer telefonu, unikatowy numer identyfikacyjny konsumenta (w tym numer identyfikacyjny członka lub numer identyfikacyjny z dowolnej platformy adidas), pseudonim, hasło, identyfikatory i nazwy użytkownika w mediach społecznościowych, odcisk palca zapisany na urządzeniu, przypisany kod karty upominkowej, informacje dotyczące tożsamości i ekspresji płciowej.

Dane kontaktowe - wszelkie informacje, z których możemy skorzystać, aby skontaktować się z Tobą. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer telefonu, adres dostawy i do faktury, adres e-mail, identyfikator w serwisie Messenger, identyfikator w mediach społecznościowych, inne kanały komunikacyjne, z których użytkownik korzysta do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji - wszelkie informacje, z których korzystamy w celu realizacji zakupu lub w związku z dokumentacją zakupu i fakturą. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: informacje płatnicze (dane karty kredytowej lub dane bankowe bądź dane platformy płatniczej), profil ryzyka płatności (udostępniany nam za pośrednictwem naszego rozwiązania z zakresu ryzyka płatności), informacje na temat koszyka (zamówione produkty), informacje na temat dostawy, adres wysyłki i adres rozliczeniowy, numer zamówienia klienta, historia zakupów w adidas, numer rachunku, numer identyfikacyjny transakcji, numer faktury, numer transakcji zawartej w punkcie handlowym, wartość zakupu, numer potwierdzenia zamówienia, numer śledzenia zamówienia.

Wymiary - wszelkie informacje, z których możemy skorzystać, aby upewnić się, że odzież, obuwie bądź akcesoria są w odpowiednim rozmiarze. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: rozmiar buta, rozmiar odzieży, wzrost, waga oraz obwód klatki piersiowej, talii i bioder, długość nogawki od strony wewnętrznej oraz długość stopy od pięty do palców.

Informacje dotyczące lokalizacji - wszystkie informacje, z których możemy skorzystać, aby poznać lokalizację użytkownika, w czasie rzeczywistym lub nie. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: miejsce zamieszkania, aktualne miejsce logowania [adres IP], informacje na temat lokalizacji urządzenia aktualizowane w czasie rzeczywistym dzięki czujnikom i sygnałom urządzenia, lokalizacja GPS (jeśli użytkownik chce nam ją udostępnić, np. za pośrednictwem ustawień urządzenia mobilnego) lub informacje, które pomagają nam odgadnąć, gdzie użytkownik może przebywać, np. konkretne strony adidas odwiedzane przez użytkownika, które mogą nam oferować wgląd w miejsce pobytu użytkownika, bądź powiadomienie o zameldowaniu się na wydarzeniu lub na stronie w mediach społecznościowych wskazujące lokalizację, jeśli jest nam udostępniana.

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa - wszystkie informacje związane z członkostwem w klubie adiClub. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer identyfikacyjny źródła pozyskania (miejsce, w którym użytkownik zarejestrował się jako członek), kraj członkostwa, numer identyfikacyjny członka klubu Creators Club, data rozpoczęcia członkostwa, numer identyfikacyjny sklepu (w przypadku rejestracji w punkcie handlowym, w tym w sklepie franczyzowym), punkty członkowskie, historia uczestnictwa, historia nagród, przypisane kupony członkowskie.

Informacje dotyczące zachowań i preferencji - wszelkie informacje opisujące preferencje − zarówno przekazane bezpośrednio przez użytkownika, jak i te wynikające z analizy danych. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: preferencje dotyczące aktywności (dyscyplin sportowych), informacje na temat uczestnictwa w imprezach, plany ćwiczeń, cyfrowe interakcje w sklepie, preferencje dotyczące strony/marki, preferencje językowe, preferencje dotyczące produktów i cech produktów, preferencje dotyczące lokalizacji sklepu, historia zakupów (wszystkie produkty w koszykach), produkty na liście życzeń, dowolne informacje dotyczące „preferencji” przekazane nam za pośrednictwem profilu użytkownika i ustawień platformy, wszelkie informacje przekazane nam podczas prowadzenia interakcji z naszymi społecznościami, takimi jak adidas Runners, uczestnictwa w wydarzeniach lub kampaniach jako instruktor, członek zespołu, uczestnik lub jako promotor naszych wydarzeń.

Informacje dotyczące przeglądania - dowolne informacje na temat zachowań użytkownika podczas przeglądania. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: nazwa przeglądarki, adres IP (w tym zaszyfrowany adres IP), historia kliknięć, dane dotyczące odwiedzin strony i spędzony na nich czas, czas korzystania ze strony, odwiedzone strony i łącza kliknięte w naszych wiadomościach marketingowych lub na stronie internetowej oraz adres URL, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na naszą stronę.

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego - wszelkie informacje o urządzeniu mobilnym użytkownika. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer EUI urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia, odcisk palca zapisany na urządzeniu, informacje na temat adresu IP / sieci WiFi, system operacyjny, dane przechowywane na urządzeniu po uzyskaniu dostępu, informacje na temat logowania po przyznaniu dostępu do urządzenia (np. aparatu).

Profil i informacje społecznościowe - Wszelkie informacje, które nam przekazujesz za pośrednictwem swojego profilu społecznościowego i/lub podczas interakcji z naszymi społecznościami i innymi użytkownikami, m.in.: informacje o osobach obserwujących w społeczności Runtastic, informacje przekazywane podczas uczestnictwa w wydarzeniach/wyzwaniach i grupach/społecznościach Runtastic lub adidas jako trener, członek drużyny, uczestnik lub organizator, udostępniane zdjęcia i filmy, informacje, które podajesz w notce biograficznej na swoim profilu, członkostwo w drużynach i pełnione w nich role, zainteresowania, opinie, polubienia i komentarze, rankingi w tabeli liderów, uczestnictwo w wydarzeniach, grupy i pełnione w nich role, a także udział w wyzwaniach i sukcesy.

Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych - dowolne informacje na temat użytkownika uzyskiwane za pośrednictwem różnych kanałów w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Google itp., gdy korzystamy z tych kanałów w celach reklamowych i analitycznych lub w celu wzbogacenia profilu w adidas. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: publicznie dostępne informacje z mediów społecznościowych, takie jak identyfikatory w mediach społecznościowych, interakcje w mediach społecznościowych i publiczne dostępne wpisy, „polubienia” i inne reakcje, relacje w mediach społecznościowych, zdjęcia dostępne publicznie lub wysłane nam przez użytkownika przez oznaczenie nas lub śledzenie naszych wpisów w mediach społecznościowych przy użyciu identyfikatorów lub hashtagów, komentarze lub wiadomości udostępnione nam publicznie lub prywatnie w mediach społecznościowych. Ponadto możemy również uzyskiwać informacje bezpośrednio od firm z sektora mediów społecznościowych (Facebook, Google itp.), gdy zamieszczamy reklamy na tych platformach, co może obejmować uczestnictwo i członkostwo w określonych tematach i/lub grupach, ustawienia i preferencje oraz zachowania na różnych platformach należących do tej samej firmy.

Korespondencja - wszelka korespondencja z Obsługą Klienta i/lub naszymi pracownikami i personelem. Może ona obejmować: pisemną korespondencję prowadzoną z nami (e-mail bądź post lub wiadomość przesłana na nasze platformy) oraz nagrania głosowe zarejestrowane przez Dział Obsługi Klienta, jeśli mamy do tego prawo.

Obraz i nagrania - wszelkie nagrania obrazu, głosu lub wideo, które zarejestrowaliśmy lub uzyskaliśmy, jeśli umożliwiają identyfikację użytkownika. Mogą one obejmować: nagrania z monitoringu, zdjęcia zrobione w naszych punktach handlowych i/lub podczas wydarzeń, nagrania wideo zarejestrowane podczas wydarzeń lub określonych interakcji, nagrania głosowe zarejestrowane podczas wydarzeń lub interakcji (z wyjątkiem korespondencji prowadzonej z Działem Obsługi Klienta) ora wszelkie obrazy udostępnione nam za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Informacje dotyczące aktywności fizycznej - wszelkie informacje dotyczące aktywności fizycznej użytkownika, które śledzi za pomocą naszych platform (w tym adidas Running i Training). Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: typ aktywności, dystans, czas trwania ćwiczenia, program ćwiczeń, czas rozpoczęcia i zakończenia, ocena punktowa sprawności, tempo, dane dotyczące wykorzystania przestrzeni, prędkość.

Informacje zdrowotne - wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia lub podstawowych funkcji życiowych, takie jak wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI), tętno lub informacje o niepełnosprawności. Wykorzystujemy je tylko wtedy, gdy użytkownik zezwoli nam na korzystanie z tych informacji – za jego zgodą – z konkretnych powodów i w konkrentnych celach.

Osobiste opinie - wszelkie opinie, którymi użytkownik się z nami dzieli, opisujące jego punkt widzenia i spostrzeżenia. Może to obejmować przekazywanie nam opinii i ocen dotyczących naszych usług lub produktów bądź uczestnictwo w naszych dyskusjach dotyczących badań i rozwoju produktów.

5. Jak i dlaczego korzystamy z Danych Osobowych? (Cel, przetwarzanie, podstawy prawne)?


W tej sekcji udostępniamy szczegółowe informacje na temat wszystkich scenariuszy i powodów („celów”), w których możemy gromadzić (bezpośrednio i pośrednio) na wszystkich naszych platformach Dane Osobowe użytkownika i je wykorzystywać.

CEL – dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika?

PRZETWARZANIE – co robimy z danymi osobowymi użytkownika?

PODSTAWA PRAWNA – dlaczego możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w danym celu?

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH – jakie kategorie danych osobowych wykorzystujemy do osiągnięcia danego celu, w tym Dane Osobowe przekazane nam w tym Celu przez użytkownika oraz Dane Osobowe uzyskane z innych źródeł do innych celów?W szczególności, są to Dane Osobowe z Kategorii Osobistej, które zostały lub nie zostały nam przekazane przez użytkownika w tym konkretnym celu, ale które mamy w posiadaniu, lub Dane Osobowe, które otrzymaliśmy z innego źródła w innych celach i o których wiemy, że są powiązane z użytkownikiem.

OKRES PRZECHOWYWANIA – jak długo przechowujemy Dane Osobowe w tym celu?

KATEGORIE ODBIORCÓW – komu (rodzaje dostawców usług lub firm) udostępniamy Dane Osobowe, aby osiągnąć dany cel?

1. Zarządzanie Programami Członkowskimi adidas oraz organizowanie wydarzeń i działań

5.1a Administrowanie członkostwem w klubie adiClub

Ta sekcja ma zastosowanie, gdy tworzysz i zakładasz konto członkowskie, stając się członkiem klubu adiClub.

adidas gromadzi i wykorzystuje dane osobowe członków klubu adiClub w następujących celach:

 • Zachowanie zgodności z regulaminem członkostwa; oraz

 • Profilowanie w celu zapewniania spersonalizowanych treści, doświadczeń, analityki biznesowej i marketingowej oraz ukierunkowanych komunikatów marketingowych

1. Zachowanie zgodności z regulaminem członkostwa

PRZETWARZANIE

Kiedy aplikujesz i tworzysz konto członkowskie, zbieramy i wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celach związanych z administrowaniem Twoim kontem i zachowaniem zgodności z Regulaminem klubu AdiClub.

Obejmuje to następujące działania:

 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych podanych przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym w celu utworzenia profilu członkowskiego i konta użytkownika;

 • przypisywanie identyfikatora członkostwa do Twojego profilu i konta oraz wykorzystywanie tego identyfikatora wraz z innymi podanymi przez użytkownika Informacjami Umożliwiającymi Ustalenie Tożsamości, które zostały przez Ciebie przekazane w celu potwierdzenia tożsamości;

 • umożliwianie wykorzystania danych Twojego konta członkowskiego jako „Globalnych Danych Logowania” w celu uzyskiwania dostępu do wszystkich domen i aplikacji marki adidas;

 • wyświetlanie Twojego aktualnego statusu członkostwa, w tym informacji o Twoim profilu, poziomie i punktach, oraz innych istotnych informacji we wszystkich domenach i aplikacjach adidas;

 • wysyłanie Ci wiadomości administracyjnych dotyczących członkostwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym wiadomości o statusie Twojego konta (dotyczących podnoszenia lub obniżania poziomu), zarządzania (odblokowane nagrody dla Ciebie i sposób ich odbioru) oraz prośby - dotyczące prac konserwacyjnych (np. dotyczące resetowania hasła);

 • wysyłanie do Ciebie wiadomości administracyjnych dotyczących członkostwa za pośrednictwem powiadomień push w aplikacjach adidas na temat statusu Twojego konta (zwiększenie i/lub obniżenie poziomu) oraz próśb technicznych (na przykład o zresetowanie hasła) – możesz w dowolnym momencie wyłączyć powiadomienia push w „Ustawieniach” na urządzeniach mobilnych. Jeżeli jednak wyłączysz powiadomienia push, możemy być zmuszeni kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu przekazania istotnych wiadomości dotyczących członkostwa.

 • weryfikacja i korzystanie z Twojego profilu i informacji na koncie w celach związanych z uczestnictwem w dostępnych wyłącznie dla członków wyzwaniach i/lub loteriach – obejmuje to również udostępnianie Twoich danych kontaktowych partnerom, którzy zapewniają nam wsparcie w zakresie administrowania loteriami, zwłaszcza w przypadku zdobycia nagrody;

 • naliczanie punktów dla klubowiczów, aby udostępniać Ci nagrody – będzie to obejmować udostępnianie Twoich danych partnerom, którzy zapewniają nam wsparcie w zakresie administrowania nagrodami, przy czym nagroda może być przekazana za pośrednictwem partnera lub bezpośrednio przez partnera;

 • aktualizowanie liczby punktów po wykorzystaniu ich w celu odebrania nagrody;

 • śledzenie aktywności i historii odebranych nagród;

 • udostępnianie ofert specjalnych i promocji;

 • wysyłanie Tobie zaproszeń na ekskluzywne eventy;

 • udostępnianie produktów z limitowanej serii;

 • udostępnianie podstawowych funkcji biegowych i treningowych adidas (z zastrzeżeniem wprowadzonych zmian) w ramach członkostwa;

 • zapewnianie użytkownikowi dostępu do biegowych i treningowych funkcji premium adidas oferowanych jako nagrody za członkostwo zgodnie z Regulaminem członkostwa;

 • zapewnianie dostępu do biegowych i treningowych funkcji premium za pośrednictwem subskrypcji zakupionej od runtastic GmbH;

 • przechowywanie adresu wysyłki i szczegółów płatności w celu skrócenia czasu realizacji zamówienia w sklepie internetowym i w aplikacji;

 • przechowywanie pełnej historii zamówień w celu uzyskania do niej dostępu w dowolnym momencie;

 • umożliwienie śledzenia dostawy zamówienia z poziomu konta;

 • uzyskiwanie dostępu do Twojego profilu członkowskiego oraz świadczenie Ci usług i wsparcia – w tym aktualizowanie informacji o koncie zgodnie z instrukcjami, zapewnianie wsparcia i odpowiadanie na pytania dotyczące konta lub zakupów, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie korzystania z naszych aplikacji, wspieranie Cię w kwestiach związanych z prywatnością – podczas kontaktu z adidas za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji przy użyciu identyfikatora członkowskiego i profilu;

 • przechowywanie wszystkich Danych Osobowych, które gromadzimy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio, które zostały zidentyfikowane za pomocą Twojego identyfikatora członkowskiego lub adresu e-mail powiązanego z profilem członkowskim, w tym dane udostępnione przez Ciebie w sklepie i punkcie sprzedaży adidas oraz w uczestniczących sklepach franczyzowych adidas, aby umożliwić naliczanie punktów i obliczanie poziomów w celu umożliwienia realizacji wymienionych powyżej punktów; oraz

 • udostępnianie informacji administracyjnych dotyczących członkostwa partnerom klubu adiClub oraz otrzymywanie danych od Partnerów adiClub w celu zdobywania punktów i nagród określonych w Regulaminie – odbywa się to wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody udzielanej podczas gromadzenia danych przez Partnerów adiClub; jeśli chcesz zaprzestać udostępniania danych Partnerowi klubu adiClub lub adidas, możesz w dowolnym momencie. wycofać swoją zgodę.

PODSTAWA PRAWNA

 • Wykonanie umowy

 • Zgoda

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwaInformacje

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące przeglądania

 • Profil i informacje społecznościowe

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

 • Korespondencja

 • Obraz i nagrania (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Osobiste opinieen (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia. Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Potencjalni nabywcy i inwestorzy

 • Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

 • Dostawcy rozwiązań do analizy danych

 • Partnerzy klubu adiClub

2. Profilowanie w celu zapewniania spersonalizowanych treści, doświadczeń, analityki biznesowej i marketingowej oraz ukierunkowanych komunikatów marketingowych

PRZETWARZANIE

Korzystamy z Twoich Danych Osobowych w celu tworzenia dla Ciebie spersonalizowanych treści oraz aby upewnić się, że współpracujemy w sposób zwiększający prawdopodobieństwo kontynuowania przez Ciebie członkostwa, reagowania na nasze ukierunkowane komunikaty marketingowe oraz dalszych zakupów produktów adidas i korzystania z platform adidas.

Obejmuje to następujące działania:

 • wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail na temat tego, jak zdobywać punkty dla klubowiczów lub utrzymać swój poziom, w tym wiadomości promocyjnych o produktach, usługach i zaleceniach dotyczących stylu życia od adidas – możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, wybierając opcję „Zrezygnuj z subskrypcji” w tej wiadomości;

 • wysyłanie za pośrednictwem aplikacji adidas powiadomień push o tym, jak zdobywać punkty dla klubowiczów lub utrzymać swój poziom, w tym wiadomości promocyjne o produktach, usługach i zaleceniach dotyczących sprawności fizycznej i stylu życia od adidas – możesz w dowolnym momencie wyłączyć powiadomienia push, korzystając z „Ustawień” na swoich urządzeniach mobilnych. Możesz jednak nadal otrzymywać wiadomości e-mail, z których możesz zrezygnować bezpośrednio w tych w wiadomościach;

 • śledzenie i monitorowanie Twoich zachowań podczas przeglądania witryny (jeśli jesteś zalogowanym użytkownikiem, który zaakceptował korzystanie z danych technologii śledzenia w witrynie i w naszych aplikacjach, w tym za pomocą plików cookie, pikseli, tagów);

 • przechowywanie wszystkich Danych Osobowych, które gromadzimy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio, które zostały zidentyfikowane za pomocą Twojego identyfikatora członkowskiego lub adresu e-mail powiązanego z profilem członkowskim, w tym dane udostępnione przez Ciebie w sklepie i punkcie sprzedaży adidas oraz w uczestniczących sklepach franczyzowych adidas, aby umożliwić naliczanie punktów i obliczanie poziomów oraz wykorzystywanie ich do wzbogacania Twojego profilu członkowskiego, jak opisano poniżej; oraz

 • analizowanie i ocenianie wszystkich Danych Osobowych, które gromadzimy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio, które zostały zidentyfikowane za pomocą Twojego identyfikatora członkowskiego lub adresu e-mail powiązanego z profilem członkowskim, w tym dane udostępnione przez Ciebie w sklepie i punkcie sprzedaży adidas oraz w uczestniczących sklepach franczyzowych adidas. W szczególności obejmuje to wykorzystywanie Twoich danych osobowych w następujący sposób:

 • Profilowanie (zarządzanie odbiorcami treści)

  • Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

  • Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

  • Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

  • Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

PODSTAWA PRAWNA

 • Uzasadniony interes

W każdej chwili masz prawo do sprzeciwu wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące przeglądania

 • Profil i informacje społecznościowe

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

 • Korespondencja

 • Obraz i nagrania (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Osobiste opinieen (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Czas trwania członkostwa oraz czas, dopóki nie sprzeciwiasz się wobec naszych uzasadnionych interesów, usuwając swoje dane osobowe.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Potencjalni nabywcy i inwestorzy

 • Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

 • Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych

 • Dostawcy rozwiązań do analizy danych

 • Partnerzy klubu adiClub

5.1b Udział w loteriach i konkursach

PRZETWARZANIE

 • Korzystamy z Twoich danych w celu weryfikacji Twoich uprawnień do wzięcia udziału w loterii lub konkursie oraz skontaktowania się z Tobą przy użyciu udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych. Jeśli zostaniesz zwycięzcą konkursu lub loterii, wykorzystamy Twoje dane, aby wysłać Ci nagrodę oraz w razie potrzeby spełnić inne wymogi administracyjne i prawne.

PODSTAWA PRAWNA

 • Wykonanie umowy

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (tylko jeśli projekt tego wymaga)

 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Wymiary

 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Czas trwania Konkursu + dwa miesiące

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Administrator adidas organizujący wydarzenie

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)

 • Dostawcy usług kurierskich

5.1c Rejestracja prywatnych wydarzeń

PRZETWARZANIE

 • Gdy zgłosisz się do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu z ograniczoną liczbą miejsc, skorzystamy z przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych w celu zarezerwowania Ci miejsca. Twoje Dane Osobowe będą wykorzystywane zgodnie z regulaminem powiązanym z danym wydarzeniem. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi informacjami o polityce prywatności, które możemy opublikować w momencie rejestracji, jeśli będą dostępne.

PODSTAWA PRAWNA

 • Wykonanie umowy

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Profil i informacje społecznościowe

 • Informacje dotyczące lokalizacji

 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej: wszelkie informacje, które możemy uzyskać od Ciebie w dniu wydarzenia.

 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)

 • Obraz i nagrania (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)

 • Osobiste opinieen (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)

 • Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)

 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Czas trwania wydarzenia i ustawowy okres przedawnienia w przypadku sporów.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Administrator adidas organizujący wydarzenie

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)

 • Dostawcy rozwiązań w chmurze (w stosownych przypadkach)

5.1d Rejestracja w wydarzeniu otwartym

PRZETWARZANIE

 • Często organizujemy również wydarzenia otwarte dla wszystkich. Korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie Danych Osobowych, aby informować Cię o interesujących Cię wydarzeniach. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi informacjami o polityce prywatności, które możemy opublikować w momencie rejestracji, jeśli będą dostępne.

PODSTAWA PRAWNA

 • Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące lokalizacji

 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej: wszelkie informacje, które możemy uzyskać od Ciebie w dniu wydarzenia.

 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Przez okres trwania zdarzenia + 36 miesięcy, jeżeli dane dotyczące danego zdarzenia są wykorzystywane w celach związanych z ANALIZĄ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Administrator adidas organizujący wydarzenie

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)

 • Dostawcy rozwiązań w chmurze (w stosownych przypadkach)

2. Korzystanie ze sklepu internetowego adidas i platform adidas

5.2a Działanie strony i aplikacji

PRZETWARZANIE

 • Monitorujemy cały ruch na naszych stronach internetowych i w aplikacjach, oraz analizujemy dane otrzymywane przez nasze serwery w celu: a) udostępniania witryn połączonych z naszą domeną i aplikacjami, b) naprawiania błędów, aby upewnić się, że szata graficzna i układ strony są prawidłowo wyświetlane, c) naprawiania błędów, aby upewnić się, że witryny i aplikacje funkcjonują prawidłowo oraz d) w celu monitorowania zgodności z naszym regulaminem.

PODSTAWA PRAWNA

 • Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące przeglądania

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Sesja przeglądania

 • Potrzebujemy danych użytkownika przez cały okres przebywania użytkownika na stronie. Przechowujemy je przez cały czas trwania sesji.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

5.2b Funkcjonowanie funkcji adidas Running i adidas Training

PRZETWARZANIE

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci bezproblemową obsługę podczas korzystania z adidas Running i adidas Training. Obejmuje to przetwarzanie danych niezbędne do korzystania z określonych funkcji, np. porównywanie danych dotyczących aktywności z danymi innych użytkowników, jeśli uczestniczysz w rywalizacji rankingowej lub w wyzwaniu.

PODSTAWA PRAWNA

 • Wykonanie umowy

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące przeglądania

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

 • Profil i informacje społecznościowe

 • Korespondencja

 • Obraz i nagrania (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Osobiste opinieen (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia. Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Dostawcy rozwiązań do analizy danych

 • Dostawcy rozwiązań w chmurze

 • Dostawcy rozwiązań CRM

5.2c Bezpieczeństwo domeny i sieci oraz autoryzacja użytkownika

PRZETWARZANIE

 • Aby chronić nasze domeny, wykrywać nietypowe działania, zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i chronić naszą stronę przed dostępem nieupoważnionych osób (takich jak hakerzy), monitorujemy cały ruch skierowany na nasze strony i uwierzytelniamy dane logowania użytkownika za pomocą tokenów w celu weryfikacji przekazanych nam danych i porównania ich z innymi dostępnymi informacjami, takimi jak dane logowania, które użytkownik przekazał bezpośrednio nam lub innym platformom (takim jak Runtastic lub Facebook), bądź publicznie dostępne informacje, w celu zadbania, aby dostęp do naszych stron mieli wyłącznie „upoważnieni” użytkownicy.

reCAPTCHA

 • Stosujemy na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach funkcję reCAPTCHA obsługiwaną przez Google w celu weryfikacji tożsamości użytkowników i zabezpieczania naszych platform przed niebezpiecznymi programami („botami”), które mogą prowadzić do nadużyć na naszych platformach. Funkcja reCAPTCHA działa, gromadząc informacje na temat sprzętu i oprogramowania użytkownika (np. danych dotyczących urządzeń i aplikacji). Dane te udostępniane są firmie Google do analizy. Dane przechwycone przez reCAPTCHA objęte są polityką prywatności i warunkami korzystania firmy Google.

PODSTAWA PRAWNA

 • Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące przeglądania

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Sesja przeglądania

 • Potrzebujemy danych użytkownika przez cały okres przebywania użytkownika na stronie. Przechowujemy je przez cały czas trwania sesji.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

5.2d Globalna weryfikacja dla wszystkich platform adidas – Doświadczenia użytkownika

PRZETWARZANIE

 • Zarządzanie tożsamością zalogowanych użytkowników i kontami jest administrowanie centralnie, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z jednego zestawu danych uwierzytelniających do logowania się na uczestniczących* platformach adidas. Dane logowania adidas przechowywane są na naszej globalnej platformie uwierzytelniającej. Można korzystać z tego samego zestawu danych logowania, aby zalogować się na konto zarejestrowane na uczestniczących platformach. Gdy użytkownik korzysta ze swoich danych logowania w celu wejścia na którąś z uczestniczących platform, weryfikujemy jego tożsamość przy pomocy tokena z globalnej platformy weryfikacyjnej. Pozwala to również zapewnić bezpieczeństwo naszej sieci i domeny. Podmioty Odpowiedzialne adidas wykorzystują przekazane w tym celu dane osobowe do administrowania kontem użytkownika, w tym do wysyłania wiadomości związanych z zarządzaniem kontem, np. do resetowania hasła, oraz przetwarzają wnioski dotyczące praw użytkownika, jak wyjaśniono w sekcji „Jakie mam prawa i jak mogę z nich skorzystać?”.

*Obecnie dotyczy to stron internetowych adidas, aplikacji adidas, aplikacji adidas Training**, aplikacji adidas Running**, aplikacji GMR, aplikacji Confirmed.

** runtastic GmbH (Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria) jest marką adidas AG i podmiotem odpowiedzialnym za aplikację adidas Training oraz aplikację adidas Running.

PODSTAWA PRAWNA

 • Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Okres aktywności konta lub brak aktywności przez ponad 25 miesięcy

 • Umożliwienie użytkownikowi logowania się przy pomocy loginu adidas na Platformach adidas wymaga od nas przechowywania jego danych przez cały okres aktywności konta. Natomiast w przypadku zaprzestania korzystania z naszych usług bez żądania usunięcia danych będziemy je przechowywać przez 25 miesięcy od ostatniego logowania użytkownika.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

3. Wyświetlanie targetowanych reklam i wysyłanie wiadomości marketingowych

5.3a Spersonalizowane wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (za pośrednictwem istniejącej umowy)

PRZETWARZANIE

 • Gdy kupujesz nasze produkty lub zawierasz z nami umowy, traktujemy to jako oznakę zainteresowania naszymi produktami, usługami, promocjami i różnymi ofertami. Wysyłamy Ci wiadomości marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (dalej zwane „spersonalizowanymi”), na podany nam adres e-mail lub po zainstalowaniu przez Ciebie naszej aplikacji za pośrednictwem powiadomień push. Aby wysyłać Ci „spersonalizowane” wiadomości, obserwujemy Twoje zachowania w Internecie (a czasami, w stosownych przypadkach, poza Internetem) i analizujemy Twoje zachowanie za pomocą rozwiązań z zakresu analityki, aby jak najdokładniej ustalić, jakimi liniami produktów możesz być zainteresowany i które mogą okazać się dla Ciebie korzystne. Wymaga to od nas gromadzenia Danych Osobowych z różnych kategorii. Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych, aby zrozumieć, co Twoje zachowanie oznacza w kontekście zainteresowania lub braku zainteresowania różnymi liniami produktów, oraz aby poznać wpływ (wskaźniki sukcesu) wysyłanych do Ciebie wiadomości.

 • Profilowanie (zarządzanie odbiorcami treści)

  • Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

  • Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

  • Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych. "

 • Ulepszanie modeli danych

  • Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

PODSTAWA PRAWNA

 • Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące lokalizacji

 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące przeglądania

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości lub dopóki nie sprzeciwisz się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych

 • Dostawcy rozwiązań w chmurze

5.3b Personalised Marketing Messages Via Email (Newsletter Sign-Up)

PRZETWARZANIE

 • Wysyłamy Ci wiadomości marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (dalej zwane „spersonalizowanymi”), na podany nam adres e-mail lub po zainstalowaniu przez Ciebie naszej aplikacji za pośrednictwem powiadomień push. Aby wysyłać Ci „spersonalizowane” wiadomości, obserwujemy Twoje zachowania w Internecie (a czasami, w stosownych przypadkach, poza Internetem) i analizujemy Twoje zachowanie za pomocą rozwiązań z zakresu analityki, aby jak najdokładniej ustalić, jakimi liniami produktów możesz być zainteresowany i które mogą okazać się dla Ciebie korzystne. Wymaga to od nas gromadzenia Danych Osobowych z różnych kategorii. Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych, aby zrozumieć, co Twoje zachowanie oznacza w kontekście zainteresowania lub braku zainteresowania różnymi liniami produktów, oraz aby poznać wpływ (wskaźniki sukcesu) wysyłanych do Ciebie wiadomości.

  • Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

  • Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

  • Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

  • Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

PODSTAWA PRAWNA

 • Zgoda

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Informacje dotyczące lokalizacji

 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące przeglądania

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości lub dopóki nie sprzeciwisz się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych

 • Dostawcy rozwiązań w chmurze

5.3c Wiadomości kierowane do konkretnych odbiorców na niezależnych platformach reklamowych

PRZETWARZANIE

 • Korzystamy z niezależnych platform reklamowych, takich jak Facebook, Google, YouTube, Instagram itp. w celu przesyłania wiadomości kierowanych do Ciebie w oparciu o Twoje zachowania i wzorce przeglądania stron internetowych o określonym czasie i w określonych miejscach na tych platformach, aby zwiększyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. W tym celu udostępniamy Twoje Dane Osobowe współpracującym z nami agencjom reklamowym oraz platformom społecznościowym. Korzystamy z niezależnych rozwiązań takich jak Google Analytics i Facebook Business Manager, aby usprawnić kierowanie naszych kampanii i wiadomości do konkretnych konsumentów. Platformy społecznościowe będą starać się dopasować Twój profil w swojej bazie danych, aby ustalić optymalny czas i miejsce (przeglądaną podstronę) na wyświetlenie reklamy adidas. Musimy też analizować niezbędne informacje, aby poznać skuteczność naszych kampanii. Nawet jeżeli nie zgodzisz się na bycie śledzonym przez nas w tym celu, nadal będziesz widzieć sporadyczne losowe reklamy w serwisach społecznościowych i na innych niezależnych platformach. Zapoznaj się również z informacją o polityce prywatności na platformach społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje Dane Osobowe są przez nie wykorzystywane w tym celu.

 • Profilowanie (zarządzanie odbiorcami treści)

  • Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

  • Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

  • Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

  • Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

O tym, jak nasi Partnerzy reklamowi i platformy społecznościowe pomagają nam osiągnąć ten cel, możesz się dowiedzieć, odwiedzając ich witryny:

PODSTAWA PRAWNA

 • Zgoda

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

 • Dane kontaktowe (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące lokalizacji

 • Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Informacje dotyczące przeglądania

 • Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

 • Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

 • Osobiste opinie

 • Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Współpracujące agencje reklamowe

 • Platformy społecznościowe

 • Dostawcy usług z zakresu ukierunkowanych działań marketingowych

 • Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

4. Przestrzeganie zobowiązań prawnych

5.4a Obowiązek prawny – współpraca z organami ścigania i organami regulacyjnymi (w tym sądami)

PRZETWARZANIE

 • Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich Danych Osobowych z powodów związanych z bezpieczeństwem krajowym i publicznym, zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem dochodzeń i ściganiem, zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, postępowaniem sądowym, ochroną praw i wolności innych osób oraz egzekwowaniem roszczeń cywilnych, przekażemy informacje wymagane przez organy lub strony po stwierdzeniu, że wniosek jest prawnie uzasadniony. Możemy nie być w stanie Cię o tym powiadomić, jeśli jest to niezgodne z prawem.

PODSTAWA PRAWNA

 • Zobowiązanie prawne

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Wszystkie kategorie Danych Osobowych wymagane przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Tak długo, jak jest to wymagane przez prawo.

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

 • Władze lokalne i krajowe, w tym organy podatkowe

 • Lokalne i krajowe instytucje sądownicze

 • Lokalne i krajowe organy ścigania

5.4b Dowody – Spory dotyczące umowy i/lub zgodność z przepisami

PRZETWARZANIE

 • Musimy przechowywać dowody na wypadek sporów dotyczących umowy lub aby bronić się podczas audytów dochodzeniowych bądź sporów i skarg dotyczących zgodności z zasadami ochrony prywatności, w tym dotyczących postępowania w odniesieniu do praw osób fizycznych.

PODSTAWA PRAWNA

 • Zobowiązanie prawne

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Wszystkie kategorie Danych Osobowych, które muszą zostać wykorzystane jako dowody

OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Ustawowy okres przedawnienia w zależności od okresu umownego i/lub wymogów prawnych

KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

6. Odbiorcy Twoich Danych Osobowych


Listę Odbiorców Danych, którzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, można znaleźć w poniższych instrukcjach Podmiotów Odpowiedzialnych. Lista może ulec zmianie w razie potrzeby.

SPÓŁKA – OBSŁUGA

 • adidas International Marketing B.V. – działalność sklepu internetowego i usługi marketingowe

 • Demandware Inc.| USA – hosting strony internetowej

 • Klarna | Szwecja – procesy płatnicze

 • Adyen | Holandia – procesy płatnicze

 • InfoSys Technologies Ltd. | Indie, EPAM | Białoruś – tworzenie strony

 • Adobe Analytics | Irlandia, Google Analytics | USA – analiza ruchu na stronie internetowej

 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – analiza wykorzystania mediów społecznościowych

 • Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael – analiza wykorzystania aplikacji mobilnej

 • Qualtrics LLC | USA – ankieta, wskaźnik Net Promoter Score

 • act.3 | Niemcy, cip Trademarketing GmbH | Niemcy – zarządzanie wydarzeniami

 • Neolane Ltd. | Francja – marketing

 • Batterii LLC | USA – opinie klientów

 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Holandia, IRIS | Australia – agencje CRM

 • Olapic, Inc. | USA – partnerzy zajmujący się treściami generowanymi przez użytkowników

 • Podmioty stowarzyszone adidas | globalnie – zarządzanie relacjami z klientami

 • Teleperformance | Niemcy – obsługa klienta

 • DHL | Niemcy – dostawa produktów

 • Feedzai | Niemcy – zapobieganie oszustwom

 • PayPal | USA – usługi płatnicze

 • Apple Pay, Google Pay | USA – płatności mobilne

 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – interakcje z mediami społecznościowymi

 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irlandia – interakcje z mediami społecznościowymi

 • Twitter | USA – interakcje z mediami społecznościowymi

 • Google | USA – interakcje z mediami społecznościowymi

 • Runtastic GmbH | Austria – społeczność prozdrowotna

 • Google Analytics | USA – analityka

 • Adobe Analytics | USA – analityka

 • Anatwine Limited | Wielka Brytania – doświadczenia konsumentów

 • MediaCom | Wielka Brytania – partner reklamowy

 • Oprogramowanie Salesforce – CRM | analiza danych

 • Wunderman – usługi w zakresie e-maili marketingowych

 • Stuffstr Limited – partner handlowy

 • Webhelp – dostawca usług obsługi klienta

 • Fit Analytics GmbH – dostawca usług zalecania rozmiaru

 • Bazaarvoice, Inc | USA – dostawca usług analizy ocen

 • mParticle Inc | USA – analiza aplikacji mobilnych

 • Amplituda Inc | USA – analiza aplikacji mobilnych

 • Appsflyer Ltd | Izrael – analiza aplikacji mobilnych

 • Visenze Pte. Ltd | Singapur – wyszukiwarka wizualna

 • Vyking Limited | Wielka Brytania – dostawca usług z zakresu rzeczywistości rozszerzonej

 • nShift | Wielka Brytania

Jeśli korzystasz z aplikacji adidas Running i/lub adidas Training, zapoznaj się również z: https://www.runtastic.com/pdfs/terms/recipients_of_personal_data.pdf , aby uzyskać więcej informacji na temat potencjalnych odbiorców danych związanych z aplikacją mobilną, kategorii danych, których to dotyczy, oraz celu udostępniania danych.

W przypadku gdy Twoje Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez administratorów danych spoza firmy adidas za pośrednictwem platform lub aplikacji adidas lub w innych miejscach dla ich własnych celów, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak administratorzy ci przetwarzają Twoje Dane Osobowe, należy zapoznać się z informacją o polityce prywatności danego administratora danych spoza adidas.

7. Co robi firma adidas w przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych poza UE/EOG?


W zależności od czynności przetwarzania Danych Osobowych, Twoje Dane Osobowe są udostępniane różnym „kategoriom odbiorców”. Jeżeli odbiorca jest poza terenem UE/EOG, wdrożyliśmy niezbędne środki, takie jak przyjęcie Standardowych klauzul umownych UE zatwierdzonych przez Komisję UE i odpowiednie zabezpieczenia.

8. Jak zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe?


Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby ograniczyć ryzyko związane z wykorzystaniem Twoich Danych osobowych, w tym z utratą, zmianą lub nieupoważnionym dostępem do Twoich Danych osobowych, i umożliwić Ci egzekwowanie swoich praw. Wymagamy, aby nasi dostawcy usług zapewniali takie same środki poprzez stosowanie umów. Należy jednak mieć świadomość, że wszelkie przesyłanie Danych osobowych przez Internet odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Możemy chronić Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy je posiadamy.

9. Pytania ogólne, wsparcie


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA adidas – ( https://adidas.pl/pomoc )

Jeśli masz ogólne pytania lub potrzebujesz natychmiastowej pomocy i wsparcia w zakresie swoich praw lub sposobu wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Możesz znaleźć dane kontaktowe tego zespołu i kanały, klikając ten link: https://adidas.pl/pomoc .

WŁADZE LOKALNE

W razie pytań dotyczących swoich praw należy zapoznać się ze stronami internetowymi i stronami władz lokalnych lub skontaktować się z ich biurami.


10. Jak skontaktować się z Podmiotami Odpowiedzialnymi i naszym Inspektorem Ochrony Danych?


DataProtection@adidas.com
Global Legal (Privacy) | DPO | adidas AG | Adi-Dassler-Straße 1 | 91074 Herzogenaurach | Niemcy