INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Jakie informacje zawierają niniejsze Informacje dotyczące ochrony prywatności?

 2. Kto jest odpowiedzialny za Dane Osobowe użytkownika?

 3. Jak można wyegzekwować swoje prawa w odniesieniu do Danych Osobowych?

 4. Jakie Dane Osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy („Kategorie Danych Osobowych”)?

 5. Jak i dlaczego korzystamy z Danych Osobowych? (Cel, przetwarzanie, podstawy prawne)?

 6. Odbiorcy Twoich Danych Osobowych

 7. Co robi firma adidas w przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych poza UE/EOG?

 8. Jak zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe?

 9. Pytania ogólne, wsparcie

 10. Jak skontaktować się z Podmiotami Odpowiedzialnymi i naszym Inspektorem Ochrony Danych?

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 2024-07-09

1. Jakie informacje zawierają niniejsze Informacje dotyczące ochrony prywatności?


Niniejsza „Informacja o polityce prywatności” (dalej zwana „Informacją”) wyjaśnia, w jaki sposób spółka adidas (dalej zwana „adidas”, „my”, „nas”) gromadzi i wykorzystuje „Dane Osobowe” użytkownika (informacje przekazane przez użytkownika lub inne osoby, które możemy z nim powiązać). Zachęcamy do częstego wracania do tej Informacji i innych opublikowanych przez nas informacji o polityce prywatności, ponieważ mogą one być aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń.

2. Kto jest odpowiedzialny za Dane Osobowe użytkownika?


Kto jest odpowiedzialny za Dane Osobowe użytkownika?

W celach opisanych w niniejszej Informacji i w celu przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących prywatności i RODO odpowiedzialność za Dane Osobowe ponoszą następujące podmioty adidas:

Spółka adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, BY, Niemcy (dalej zwana „adidas AG”)

adidas Poland Sp. z o.o. - ul. Żwirki i Wigury 18 A, Warszawa, 02-092, Polska (dalej zwany „Lokalnym Oddziałem Sprzedaży”)

Ponadto w celach związanych:

ze sprzedażą produktów firmy adidas – zamówieniami online i offline,

z badaniami i rozwojem produktów,

Za Dane Osobowe użytkownika odpowiedzialne są poniższe podmioty spółki adidas:

adidas AG

Lokalny Oddział Sprzedaży

adidas International Trading AG – Am Platz 1b, Root D4, Luzern, 6039, Szwajcaria

Są one znane w RODO i lokalnych przepisach dotyczących prywatności jako „Współadministratorzy”. Są one wspólnie odpowiedzialne za ustalenie celu (dalej zwanego „Celem”), sposobu przetwarzania (dalej zwanego „Przetwarzaniem”) oraz podstaw prawnych (dalej zwanych „Podstawami Prawnymi”) wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika. Dla ułatwienia użytkownikowi zrozumienia tej kwestii w niniejszej Informacji nazywamy je „Podmiotami Odpowiedzialnymi”.

adidas AG rozpatruje także Twoje zgłoszenia dotyczące przysługujących Ci praw odnośnie do Twoich danych osobowych (zgodnie z ich opisem w niniejszej informacji). Masz oczywiście prawo skierować swoje zgłoszenia do dowolnego podmiotu odpowiedzialnego.

Firma adidas AG obsługuje również wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych we współpracy i przy utrzymaniu komunikacji z organami zajmującymi się ochroną danych. Naszym głównym organem jest Bawarski Urząd ds. Nadzoru Ochrony Danych znajdujący się w Ansbach w Niemczech.

W przypadku niektórych scenariuszy opisanych w niniejszej Informacji mogą występować inne podmioty spółki adidas i/lub podmioty zewnętrzne również odpowiedzialne za wykorzystywane Danych Osobowych użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy przejść do informacji na temat konkretnego scenariusza.

3. Jak można wyegzekwować swoje prawa w odniesieniu do Danych Osobowych?


Użytkownik ma wszystkie opisane poniżej prawa do wszystkich swoich Danych Osobowych przekazanych Podmiotom Odpowiedzialnym. Należy zapoznać się z instrukcjami i zastosować się do nich, aby wyegzekwować swoje prawa na czas. Jeśli spółka zewnętrzna ponosi niezależną odpowiedzialność za Dane Osobowe użytkownika, użytkownik musi skontaktować się z tą spółką zewnętrzną i przeczytać jej informację o polityce prywatności, aby wyegzekwować swoje prawa wobec tej spółki. Wniosek użytkownika nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować jego tożsamości. Możemy poprosić użytkownika o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania weryfikacyjne, jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do jego tożsamości, aby chronić Dane Osobowe i prawa wszystkich naszych konsumentów.

Jeśli masz ogólne pytania lub potrzebujesz natychmiastowej pomocy i wsparcia w zakresie swoich praw lub sposobu wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Możesz znaleźć dane kontaktowe tego zespołu i kanały, klikając ten link: https://adidas.pl/pomoc.

3.1. Dostęp do twoich danych osobowych

3.2. Uzyskiwanie nadającej się do odczytu maszynowego, przenośnej kopii danych osobowych, którą można udostępnić innej firmie

3.3 Usuwanie konta i wszystkich danych osobowych powiązanych z adresem e-mail użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych oraz informacji o tym, jak adidas je gromadzi i wykorzystuje, bądź aby otrzymać nadającą się do odczytu maszynowego przenośną kopię swoich danych lub aby usunąć swoje Dane Osobowe, skorzystaj z naszego narzędzia samoobsługowego, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.Twój adres e-mail jest wymagany, ponieważ bez niego nie będziemy mogli Cię zidentyfikować i zrealizować Twojego wniosku.Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta: https://adidas.pl/pomoc.

ADIDAS STRONA INTERNETOWA
Krok 1
Przewiń stronę w dół i kliknij „Zarządzaj Danymi”.
Krok 2
Wybierz jedną z następujących opcji: 1) „Wyślij mi moje dane”, 2) „Wyślij mi moje dane nadające się odczytu maszynowego” lub 3) „Usuń moje dane i konto”.
Krok 3
Wpisz swoje nazwisko i adres e-mail podane do wiadomości adidas – jeśli to nazwisko i adres e-mail nie są zgodne z informacjami w naszym systemie, Twój wniosek zostanie odrzucony. W razie potrzeby skorzystania z pomocy możesz skontaktować się z naszym lokalnym zespołem obsługi klienta ( https://adidas.pl/pomoc ).
Krok 4
Sprawdź skrzynkę pocztową i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w e-mailu w celu zweryfikowania swojego adresu e-mail – pamiętaj, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie zweryfikujesz swojego adresu e-mail, i że zostanie on usunięty po 30 dniach.
Krok 5
W ciągu 30 dni sprawdź ponownie swoją skrzynkę i kliknij załączony link, aby odebrać plik, którego dotyczył wniosek, LUB potwierdzenie usunięcia danych.
Krok 6
Powtórz kroki 1–5, aby złożyć kolejny wniosek.

APLIKACJA ADIDAS I CONFIRMED
Krok 1
Przejdź do „USTAWIEŃ”.
Krok 2
Kliknij „ZARZĄDZAJ KONTEM”.
Krok 3
Wybierz jedną z następujących opcji: 1) „Wyślij mi moje dane”, 2) „Wyślij mi moje dane do nadające się odczytu maszynowego” lub 3) lub „Usuń moje dane i konto”.
Krok 4
Wprowadź swoje nazwisko oraz adres e-mail podany do wiadomości adidas – zauważ, że pola są te zostały wstępnie wypełnione.
Krok 5
Sprawdź skrzynkę pocztową i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w e-mailu w celu zweryfikowania swojego adresu e-mail – pamiętaj, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie zweryfikujesz swojego adresu e-mail, i że zostanie on usunięty po 30 dniach.
Krok 6
W ciągu 30 dni sprawdź ponownie swoją skrzynkę i kliknij załączony link, aby odebrać plik, którego dotyczył wniosek, LUB potwierdzenie usunięcia danych.

RUNTASTIC.COM
Krok 1
Zaloguj się na stronie Runtastic.com.
Krok 2
Kliknij "Home".
Krok 3
Przejdź do "Account & Data" z lewej strony.
Krok 4
Wybierz jedną z następujących opcji: 1) „EXPORT DATA” lub 2) „REQUEST DELETION” po prawej stronie ekranu.
Krok 5
Sprawdź skrzynkę pocztową, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail. Pamiętaj, że w przypadku niezweryfikowania adresu e-mail żądanie nie zostanie rozpatrzone, a po 30 dniach zostanie usunięte. Jeśli Twój adres e-mail nie został jeszcze zweryfikowany, możesz poprosić o przesłanie nowego linku potwierdzającego, klikając „Send a new confirmation email” na Runtastic.com.
Krok 6
W ciągu 30 dni sprawdź ponownie swoją skrzynkę i kliknij załączony link, aby odebrać plik, którego dotyczył wniosek, LUB potwierdzenie usunięcia danych.
Krok 7
Powtórz kroki 1–6, aby złożyć kolejny wniosek.

Aby wyświetlić informacje na temat zamówienia/transakcji lub uzyskać ich kopię przed i/lub po dostarczeniu zamówienia:

STRONA INTERNETOWA

Krok 1

Przewiń na górę strony i kliknij „status zamówienia”.

Krok 2

Wprowadź numer zamówienia i adres e-mail podany w celu dokonania zakupu – jeśli zakupy dokonywane były w różnych witrynach adidas, musisz powtórzyć tę procedurę we wszystkich tych witrynach, aby uzyskać dostęp do zamówienia złożonego w konkretnej witrynie. W razie potrzeby skorzystania z pomocy możesz skontaktować się z naszym lokalnym zespołem obsługi klienta (https://adidas.com/help).

Krok 3

Kliknij „Przejdź”.

Krok 4

Zobacz zamówienie powiązane z numerem zamówienia i adresem e-mail bezpośrednio w witrynie.

APLIKACJA ADIDAS I CONFIRMED

Krok 1

Przejdź do „USTAWIEŃ”.

Krok 2

Kliknij „ZAMÓWIENIA”.

Krok 3

Wyświetl wszystkie zamówienia złożone za pomocą bieżącego profilu na podstawie określonych ustawień kraju/lokalizacji.

Krok 4

Powtórz krok 1–3 – zamówienie złożone przy innych ustawieniach kraju/lokalizacji.

Aby usunąć dane dotyczące zamówienia/transakcji

Możesz zażądać usunięcia tych informacji, co ograniczy Twój dostęp do nich. Informacje te będą jednak archiwizowane i przechowywane przez 10 lat w celu spełnienia wymogów prawnych i umownych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Sprzedaż produktów adidas – zamówienie Online i Off-Line”.

Należy pamiętać, że standardowy czas przetwarzania danych za pośrednictwem naszego narzędzia samoobsługowego wynosi jeden miesiąc. W zależności od złożoności Twojego żądania i liczby innych wniosków przetwarzanych przez nas w danym momencie, czas przetwarzania może się wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące z następujących powodów: 1) nie możemy Cię zidentyfikować za pomocą Twojego adresu e-mail i/lub innego identyfikatora bądź nie jesteśmy w stanie przetworzyć Twojego wniosku i/lub 2) nie korzystasz lub nie możesz korzystać z naszego narzędzia samoobsługowego oraz potrzebujesz dalszej pomocy; i/lub 3) chcesz, aby odpowiedź na Twój wniosek została przekazana w inny sposób niż e-mailowo.

Ponadto zapoznaj się z treścią niniejszej Informacji o polityce prywatności, aby uzyskać informacje na temat tego: a) dlaczego przechowujemy Dane Osobowe; b) jakie kategorie Danych Osobowych przechowujemy; c) co robimy z Danymi Osobowymi; d) kto ma dostęp do Danych Osobowych (i gdzie ten podmiot się znajduje); e) gdzie Dane Osobowe mogą zostać przekazane; f) jak długo przechowujemy Dane Osobowe; g) jak uzyskaliśmy Dane Osobowe, jeśli nie zostały nam one udostępnione przez Ciebie bezpośrednio; h) jakie prawa Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów; i) czy korzystamy z Danych Osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji; oraz j) w niektórych przypadkach masz prawo dowiedzieć się, na czym polega nasz proces automatycznego podejmowania decyzji, jeśli dana decyzja ma na Ciebie poważny wpływ.

3.4. Sprawdzenie poprawności Danych Osobowych

Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta (https://adidas.pl/pomoc), aby wprowadzić zmiany w swoich danych, i przejdź na konto adidas w celu bezpośredniego wprowadzenia zmian.

3.5. Rezygnacja z otrzymywania e-mailowych wiadomości marketingowych

Możesz zrezygnować z subskrypcji newsletterów, dostosowując swoje preferencje na koncie użytkownika. Możesz też samodzielnie zrezygnować z subskrypcji marketingowych e-maili.

Konto na witrynie internetowej adidas:

1. Zaloguj się na swoje konto.

2. Przejdź do opcji „Twoje preferencje”.

3. Zaktualizuj swoje preferencje i kliknij przycisk „Zapisz”.

Witryna internetowa: https://www.runtastic.com/:

1. Zaloguj się na swoje konto.

2. Kliknij menu rozwijane obok swojego awatara i przejdź do pola „Ustawienia prywatności”.

3. Usuń zaznaczenie komunikacji marketingowej.

W e-mailu marketingowym:

1. Kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję” w dolnej części newslettera lub e-maila marketingowego, z których chcesz zrezygnować.

2. Zaznacz pole potwierdzenia, aby anulować subskrypcję.

3. Kliknij przycisk „Aktualizuj preferencje”.

Nastąpi wtedy rezygnacja z subskrypcji newslettera lub e-maili marketingowych. Rozpatrzenie wniosku może zająć do 72 godzin, więc w tym czasie (po złożeniu wniosku) możesz nadal otrzymywać newslettery lub e-maile marketingowe.

aplikacja adidas, aplikacja CONFIRMED:

Powiadomienia push:

1. Przejdź do swojego profilu, korzystając z dolnego paska nawigacji

2. Następnie przejdź do Ustawień na górze

3. Odznacz powiadomienia push

adidasRunning:

1. Przejdź do swojego profilu, korzystając z dolnego paska nawigacji.

2. Następnie przejdź do Ustawień na górze i wybierz opcję „Prywatność”.

3. Teraz możesz łatwo wyłączyć suwak „Bądź poinformowany”.

3.6. Ograniczanie wykorzystania swoich danych osobowych

3.7. Wycofanie zgody

3.8. Wniesienie sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania przez nas Danych Osobowych w oparciu o nasz „uzasadniony interes” (w tym rezygnacja z otrzymywania naszych wiadomości z kategorii marketingu bezpośredniego)

3.9. Zakwestionowanie decyzji wygenerowanej wyłącznie przez zautomatyzowany proces podejmowania decyzji bez ingerencji człowieka

3.10. Pomoc ogólna

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta ( https://adidas.pl/pomoc ), aby uzyskać ogólną pomoc. Dane kontaktowe tego działu można znaleźć w sekcji „ZWRÓĆ SIĘ DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA” na podstronie „POMOC”.

3.11. Złożenie skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do lokalnych władz, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki postąpiliśmy w odniesieniu do wyżej wymienionych praw.

Zachęcamy do przesyłania i omawiania obaw i skarg dotyczących postępowania w odniesieniu do praw użytkownika i korzystania z Danych Osobowych w pierwszej kolejności z Zespołem ds. Prywatności i naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na nasz adres do przesyłania zapytań i skarg związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących prywatności (dataprotection@adidas.com), abyśmy mogli szybko rozwiać obawy i rozpatrzyć skargi.

3.12. Korzystanie z narzędzi zewnętrznych do egzekwowania swoich praw

Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją narzędzia, aplikacje, rozwiązania i strony internetowe obsługiwane przez firmy inne niż adidas, które pomagają egzekwować Twoje prawa. W zależności od sposobu działania tych narzędzi możemy wymagać skontaktowania się z Tobą bezpośrednio, aby zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli przetworzyć Twoje żądania przesyłane za pośrednictwem rozwiązań innych firm.

Nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego żądania, dopóki nie zweryfikujemy Twojej tożsamości i nie będziemy pewni, że jesteś osobą, której dane dotyczą. Nie możemy przesyłać jakichkolwiek plików do portali zewnętrznych i tego nie robimy, gdyż stanowi to poważne zagrożenie bezpieczeństwa danych dla systemów i infrastruktury adidas oraz może prowadzić do poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

W związku z tym, nawet w przypadku złożenia przez Ciebie wniosku za pomocą zewnętrznego narzędzia, możemy nadal poprosić Cię o skorzystanie z naszego automatycznego rozwiązania lub o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Aby tego dokonać, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej dla naszej strony internetowej lub aplikacji adidas w celu zweryfikowania Twojej tożsamości oraz zadbania, aby wniosek został przetworzony na czas i w bezpieczny sposób.

W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek z wymienionych tutaj praw należy zwrócić się do władz lokalnych w celu omówienia praw dotyczących Danych Osobowych wynikających z obowiązującego prawodawstwa oraz w celu pełnego zrozumienia tych praw.

4. Jakie Dane Osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy („Kategorie Danych Osobowych”)?


W większości przypadków Dane Osobowe przekazywane są w konkretnych celach. Czasami jednak Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane w innych celach, jeśli mamy stosowne pozwolenie na to (dalej zwane „Podstawą Prawną”). Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe pochodzące z innych firm lub źródeł do pewnych celów, jeśli prawo na to pozwala. Aby zrozumieć, jak wykorzystujemy Dane Osobowe, należy zapoznać się z poniższymi Kategoriami Danych Osobowych. Kategorie te obejmują Dane Osobowe przekazane przez użytkownika bezpośrednio lub pośrednio Podmiotom Odpowiedzialnym.

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

wszelkie Informacje identyfikujące użytkownika jako osobę fizyczną. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: imię i nazwisko [imię, nazwisko, inicjały], data urodzenia, adres e-mail zawierający imię i nazwisko, numer telefonu, unikatowy numer identyfikacyjny konsumenta (w tym numer identyfikacyjny członka lub numer identyfikacyjny z dowolnej platformy adidas), pseudonim, hasło, identyfikatory i nazwy użytkownika w mediach społecznościowych, odcisk palca zapisany na urządzeniu, przypisany kod karty upominkowej, informacje dotyczące tożsamości i ekspresji płciowej.

Dane kontaktowe

wszelkie informacje, z których możemy skorzystać, aby skontaktować się z Tobą. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer telefonu, adres dostawy i do faktury, adres e-mail, identyfikator w serwisie Messenger, identyfikator w mediach społecznościowych, inne kanały komunikacyjne, z których użytkownik korzysta do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

wszelkie informacje, z których korzystamy w celu realizacji zakupu lub w związku z dokumentacją zakupu i fakturą. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: informacje płatnicze (dane karty kredytowej lub dane bankowe bądź dane platformy płatniczej), profil ryzyka płatności (udostępniany nam za pośrednictwem naszego rozwiązania z zakresu ryzyka płatności), informacje na temat koszyka (zamówione produkty), informacje na temat dostawy, adres wysyłki i adres rozliczeniowy, numer zamówienia klienta, historia zakupów w adidas, numer rachunku, numer identyfikacyjny transakcji, numer faktury, numer transakcji zawartej w punkcie handlowym, wartość zakupu, numer potwierdzenia zamówienia, numer śledzenia zamówienia.

Wymiary

wszelkie informacje, z których możemy skorzystać, aby upewnić się, że odzież, obuwie bądź akcesoria są w odpowiednim rozmiarze. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: rozmiar buta, rozmiar odzieży, wzrost, waga oraz obwód klatki piersiowej, talii i bioder, długość nogawki od strony wewnętrznej oraz długość stopy od pięty do palców.

Informacje dotyczące lokalizacji

wszystkie informacje, z których możemy skorzystać, aby poznać lokalizację użytkownika, w czasie rzeczywistym lub nie. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: miejsce zamieszkania, aktualne miejsce logowania [adres IP], informacje na temat lokalizacji urządzenia aktualizowane w czasie rzeczywistym dzięki czujnikom i sygnałom urządzenia, lokalizacja GPS (jeśli użytkownik chce nam ją udostępnić, np. za pośrednictwem ustawień urządzenia mobilnego) lub informacje, które pomagają nam odgadnąć, gdzie użytkownik może przebywać, np. konkretne strony adidas odwiedzane przez użytkownika, które mogą nam oferować wgląd w miejsce pobytu użytkownika, bądź powiadomienie o zameldowaniu się na wydarzeniu lub na stronie w mediach społecznościowych wskazujące lokalizację, jeśli jest nam udostępniana.

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa

wszystkie informacje związane z członkostwem w klubie adiClub. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer identyfikacyjny źródła pozyskania (miejsce, w którym użytkownik zarejestrował się jako członek), kraj członkostwa, numer identyfikacyjny członka klubu adiClub, data rozpoczęcia członkostwa, numer identyfikacyjny sklepu (w przypadku rejestracji w punkcie handlowym, w tym w sklepie franczyzowym), punkty członkowskie, historia uczestnictwa, historia nagród, przypisane kupony członkowskie.

Informacje dotyczące zachowań i preferencji

wszelkie informacje opisujące preferencje − zarówno przekazane bezpośrednio przez użytkownika, jak i te wynikające z analizy danych. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: preferencje dotyczące aktywności (dyscyplin sportowych), informacje na temat uczestnictwa w imprezach, plany ćwiczeń, cyfrowe interakcje w sklepie, preferencje dotyczące strony/marki, preferencje językowe, preferencje dotyczące produktów i cech produktów, preferencje dotyczące lokalizacji sklepu, historia zakupów (wszystkie produkty w koszykach), produkty na liście życzeń, dowolne informacje dotyczące „preferencji” przekazane nam za pośrednictwem profilu użytkownika i ustawień platformy, wszelkie informacje przekazane nam podczas prowadzenia interakcji z naszymi społecznościami, takimi jak adidas Runners, uczestnictwa w wydarzeniach lub kampaniach jako instruktor, członek zespołu, uczestnik lub jako promotor naszych wydarzeń.

Informacje dotyczące przeglądania

dowolne informacje na temat zachowań użytkownika podczas przeglądania. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: nazwa przeglądarki, adres IP (w tym zaszyfrowany adres IP), historia kliknięć, dane dotyczące odwiedzin strony i spędzony na nich czas, czas korzystania ze strony, odwiedzone strony i łącza kliknięte w naszych wiadomościach marketingowych lub na stronie internetowej oraz adres URL, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na naszą stronę.

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

wszelkie informacje o urządzeniu mobilnym użytkownika. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: numer EUI urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia, odcisk palca zapisany na urządzeniu, informacje na temat adresu IP / sieci WiFi, system operacyjny, dane przechowywane na urządzeniu po uzyskaniu dostępu, informacje na temat logowania po przyznaniu dostępu do urządzenia (np. aparatu).

Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych

dowolne informacje na temat użytkownika uzyskiwane za pośrednictwem różnych kanałów w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Google itp., gdy korzystamy z tych kanałów w celach reklamowych i analitycznych lub w celu wzbogacenia profilu w adidas. Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: publicznie dostępne informacje z mediów społecznościowych, takie jak identyfikatory w mediach społecznościowych, interakcje w mediach społecznościowych i publiczne dostępne wpisy, „polubienia” i inne reakcje, relacje w mediach społecznościowych, zdjęcia dostępne publicznie lub wysłane nam przez użytkownika przez oznaczenie nas lub śledzenie naszych wpisów w mediach społecznościowych przy użyciu identyfikatorów lub hashtagów, komentarze lub wiadomości udostępnione nam publicznie lub prywatnie w mediach społecznościowych. Ponadto możemy również uzyskiwać informacje bezpośrednio od firm z sektora mediów społecznościowych (Facebook, Google itp.), gdy zamieszczamy reklamy na tych platformach, co może obejmować uczestnictwo i członkostwo w określonych tematach i/lub grupach, ustawienia i preferencje oraz zachowania na różnych platformach należących do tej samej firmy.

Korespondencja

wszelka korespondencja z Obsługą Klienta i/lub naszymi pracownikami i personelem. Może ona obejmować: pisemną korespondencję prowadzoną z nami (e-mail bądź post lub wiadomość przesłana na nasze platformy) oraz nagrania głosowe zarejestrowane przez Dział Obsługi Klienta, jeśli mamy do tego prawo.

Obraz i nagrania - wszelkie nagrania obrazu, głosu lub wideo, które zarejestrowaliśmy lub uzyskaliśmy, jeśli umożliwiają identyfikację użytkownika. Mogą one obejmować: nagrania z monitoringu, zdjęcia zrobione w naszych punktach handlowych i/lub podczas wydarzeń, nagrania wideo zarejestrowane podczas wydarzeń lub określonych interakcji, nagrania głosowe zarejestrowane podczas wydarzeń lub interakcji (z wyjątkiem korespondencji prowadzonej z Działem Obsługi Klienta) ora wszelkie obrazy udostępnione nam za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Informacje dotyczące aktywności fizycznej

wszelkie informacje dotyczące aktywności fizycznej użytkownika, które śledzi za pomocą naszych platform (w tym adidasRunning). Mogą one obejmować następujące rodzaje informacji: typ aktywności, dystans, czas trwania ćwiczenia, program ćwiczeń, czas rozpoczęcia i zakończenia, ocena punktowa sprawności, tempo, dane dotyczące wykorzystania przestrzeni, prędkość.

Informacje zdrowotne

wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia lub podstawowych funkcji życiowych, takie jak wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI), tętno lub informacje o niepełnosprawności. Wykorzystujemy je tylko wtedy, gdy użytkownik zezwoli nam na korzystanie z tych informacji – za jego zgodą – z konkretnych powodów i w konkrentnych celach.

Osobiste opinie

wszelkie opinie, którymi użytkownik się z nami dzieli, opisujące jego punkt widzenia i spostrzeżenia. Może to obejmować przekazywanie nam opinii i ocen dotyczących naszych usług lub produktów bądź uczestnictwo w naszych dyskusjach dotyczących badań i rozwoju produktów.

5. Jak i dlaczego korzystamy z Danych Osobowych? (Cel, przetwarzanie, podstawy prawne)?


W tej sekcji udostępniamy szczegółowe informacje na temat wszystkich scenariuszy i powodów („celów”), w których możemy gromadzić (bezpośrednio i pośrednio) na wszystkich naszych platformach Dane Osobowe użytkownika i je wykorzystywać.

CEL – dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika?

PRZETWARZANIE – co robimy z danymi osobowymi użytkownika?

PODSTAWA PRAWNA – dlaczego możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w danym celu?

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH – jakie kategorie danych osobowych wykorzystujemy do osiągnięcia danego celu, w tym Dane Osobowe przekazane nam w tym Celu przez użytkownika oraz Dane Osobowe uzyskane z innych źródeł do innych celów?W szczególności, są to Dane Osobowe z Kategorii Osobistej, które zostały lub nie zostały nam przekazane przez użytkownika w tym konkretnym celu, ale które mamy w posiadaniu, lub Dane Osobowe, które otrzymaliśmy z innego źródła w innych celach i o których wiemy, że są powiązane z użytkownikiem.

OKRES PRZECHOWYWANIA – jak długo przechowujemy Dane Osobowe w tym celu?

KATEGORIE ODBIORCÓW – komu (rodzaje dostawców usług lub firm) udostępniamy Dane Osobowe, aby osiągnąć dany cel?

5.1. „POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE”: Gromadzenie informacji o urządzeniu na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, znaczników i podobnych technologii

PRZETWARZANIE

Gdy odwiedzasz stronę internetową adidas, zapisujemy w Twojej przeglądarce rozwiązania do gromadzenia danych, takie jak m.in. pliki cookie, znaczniki, piksele, kontenery znaczników, sygnały nawigacyjne (beacons), aby uzyskiwać pewne informacje na temat Twojej aktualnej sesji przeglądania. Na innych stronach internetowych wobec tych technologii często stosowany jest zbiorczy termin „pliki cookie”. Pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej „zapamiętywać” Twoje działania i preferencje (np. login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje dotyczące wyświetlania strony) przez pewien okres czasu, abyś nie musiał ich wprowadzać za każdym razem, gdy powrócisz na stronę lub gdy przejdziesz z jednej podstrony na drugą. Używamy plików cookie do różnych celów, co oznacza również, że mają one różne podstawy prawne. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie do realizacji różnych celów.

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć lub nie dopuszczać do przechowywania niektórych plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym bez wyraźnej zgody użytkownika. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie zamieszczono w sekcji „Pomoc”.

Ewentualnie można też wybrać opcję „Wyloguj ze wszystkich urządzeń” w sekcji konta.

Dowiedz się, jak to działa w Twojej przeglądarce, klikając tutaj:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?redirectslug=Cookies&redirectlocale=pl-PL

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (pliki cookie flash): https://www.adobe.com/pl/privacy/policies/flash-player.html

Aplikacja Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Witryny pomagają również lepiej zrozumieć, jak działają reklamy oparte na plikach cookie i jak można zarządzać ustawieniami plików cookie:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Strona rezygnacji z Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Więcej informacji na temat przepisów regulujących korzystanie z plików cookie można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

5.1.a. „WYMAGANE” – funkcjonalność strony i działalność operacyjna

Do obsługi naszej strony stosujemy „wymagane pliki cookie”.

Obejmuje to przechowywanie unikatowego identyfikatora w celu administrowania i rozpoznawania Ciebie jako określonego użytkownika naszej strony, aby świadczyć ujednolicone i precyzyjne usługi.

Obejmuje to zapamiętywanie produktów umieszczonych w koszyku lub ustawień językowych.

Te pliki cookie są przechowywane przez czas trwania sesji.

Bez tych plików cookie nie można prawidłowo przeglądać naszej strony.

W szczególności pozwalają nam one wykonywać następujące działania:

 • Diagnostyka i analityka strony

To rozwiązanie techniczne służy do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony/aplikacji, np. które strony odwiedzający odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach na podstronach.

 • Utrzymanie bezpieczeństwa strony

To rozwiązanie techniczne służy do zapewniania bezpieczeństwa strony i użytkowników. Na przykład powoduje wygaśnięcie sesji ze względów bezpieczeństwa.

 • Przekierowywanie

To rozwiązanie techniczne służy do przekierowywania klientów do konkretnych wersji/aplikacji usługi, np. podczas migracji technicznej.

 • Ładowanie strony

To rozwiązanie techniczne umożliwia załadowanie strony. Bez niego strona po prostu się nie załaduje, a osoby próbujące ją załadować mogą otrzymać komunikat o błędzie.

 • Wielosesyjne logowanie na żądanie użytkownika

Stosowanie tego rozwiązania technicznego odbywa się na wyraźne życzenie użytkownika w celu zapamiętania jego identyfikatora użytkownika lub niewylogowywania użytkownika po zakończeniu sesji.

 • Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkownika

To rozwiązanie techniczne służy do identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika: na przykład do zarządzania tokenami bezpieczeństwa i przekazywania ich do różnych usług na stronie internetowej w celu identyfikacji statusu odwiedzającego (np. zalogowany lub niezalogowany)

 • Aktywator niezbędnych funkcji

To rozwiązanie techniczne jest niezbędne, by umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie/aplikacji i korzystanie z jej funkcji. Na przykład w przypadku koszyków i faktur elektronicznych: służy ono m.in. do zapamiętywania tekstu wprowadzonego przez użytkownika lub wybranego rozmiaru bądź dodawania zakupów do koszyków lub przekierowywania użytkownika na poprzednią stronę lub do innej lokalizacji na stronie / w aplikacji

 • Testy A/B — projektowanie

To rozwiązanie techniczne służy do testowania projektów. Testowanie wariantów projektów, zazwyczaj przy użyciu testów A/B lub testów z wieloma zmiennymi, aby zapewnić ujednolicony wygląd strony i wrażenia dla jej użytkowników podczas aktualnych i przyszłych sesji.

 • Niemarketingowa analityka biznesowa stron/aplikacji

To rozwiązanie techniczne służy do analityki biznesowej związanej z działaniami niemarketingowymi na stronie (np. dotyczącymi wyników produktów). Na przykład analityka sieciowa – gdzie gromadzone dane są ograniczone wyłącznie do użycia przez operatora strony w celu zarządzania wydajnością i projektem strony/aplikacji.

PODSTAWA PRAWNA

„WYMAGANE” – funkcjonalność strony i działalność operacyjna.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące lokalizacji

OKRES PRZECHOWYWANIA

Sesja przeglądania

Czas trwania sesji przeglądania podczas odwiedzin na stronie lub kontynuowania sesji, która trwa dopóki sesja przeglądania nie wygaśnie.

W dowolnym momencie

Można ręcznie usunąć te pliki cookie zgodnie z instrukcjami podanymi w wykorzystywanej przeglądarce w ustawieniach.

Tealium [utag_main]

Korzystamy z Tealium [utag_main], aby przestrzegać okresu przechowywania określonego dla każdego pliku cookie. Jeśli ręcznie usuniesz, zablokujesz lub utrudnisz nam korzystanie z [utag_main], istnieje możliwość, że pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce przez okres inny niż zamierzony okres przechowywania określony w niniejszej Informacji i Katalogu plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich plikach cookie, których używamy na tej platformie, należy zapoznać się z naszym Katalogiem plików cookie: TUTAJ.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

5.1.b. „FUNKCJONALNE” – poprawa funkcjonowania i parametrów strony internetowej

Korzystamy z „funkcjonalnych plików cookie”, aby ciągle poprawiać funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Obejmuje to wykorzystanie danych uzyskanych od Ciebie w celu wykonania następujących czynności:

 • Niemarketingowa analityka biznesowa stron/aplikacji

To rozwiązanie techniczne służy do analityki biznesowej związanej z działaniami niemarketingowymi na stronie (np. dotyczącymi wyników produktów). Na przykład analityka sieciowa – gdzie gromadzone dane są ograniczone wyłącznie do użycia przez operatora strony w celu zarządzania wydajnością i projektem strony/aplikacji.

PODSTAWA PRAWNA

Zgoda

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące lokalizacji

OKRES PRZECHOWYWANIA

Sesja przeglądania do 24 miesięcy

W dowolnym momencie

Można ręcznie usunąć te pliki cookie zgodnie z instrukcjami podanymi w wykorzystywanej przeglądarce w ustawieniach.

Tealium [utag_main]

Korzystamy z Tealium [utag_main], aby przestrzegać okresu przechowywania określonego dla każdego pliku cookie. Jeśli ręcznie usuniesz, zablokujesz lub utrudnisz nam korzystanie z [utag_main], istnieje możliwość, że pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce przez okres inny niż zamierzony okres przechowywania określony w niniejszej Informacji i Katalogu plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich plikach cookie, których używamy na tej platformie, należy zapoznać się z naszym Katalogiem plików cookie: TUTAJ.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

5.1.c. „MARKETINGOWE” – poprawa funkcjonalności i parametrów strony internetowej

Korzystamy z „marketingowych plików cookie” udostępnianych przez naszych partnerów reklamowych, aby upewnić się, że nasze wiadomości reklamowe są wyświetlane we właściwym czasie i w odpowiednim miejscu. Te pliki cookie są trwałe, ale ograniczone czasowo. Zawierają one unikatowy klucz pozwalający odróżniać poszczególnych użytkowników w kontekście zwyczajów związanych z przeglądaniem stron. Korzystamy z tych plików cookie również, aby ograniczać liczbę wyświetleń danej reklamy na stronie internetowej wyświetlanej przez danego użytkownika i do pomiaru skuteczności danej kampanii. Identyfikatory przechowywane przez te pliki cookie dostarczane są przez naszych partnerów. Nie możemy używać tego samego identyfikatora w naszych własnych systemach. Korzystamy również z tych plików cookie, aby wyświetlać reklamy odpowiednie do danej geolokalizacji, np. w celu wyświetlana informacji o najbliższym sklepie, w którym przeglądany produkt może być dostępny.

 • Reklamy zewnętrzne

To rozwiązanie techniczne służy do udostępniania danych konsumentów zebranych przy użyciu zewnętrznych (niepowiązanych z adidas) platform reklamowych i wydawców. Na przykład: udostępnianie informacji naszym partnerom, takim jak Facebook, abyśmy mogli wykorzystać te dane na potrzeby naszych reklam na Facebooku – ale nie dlatego, aby Facebook mógł je wykorzystać na potrzeby innych reklamodawców lub sprzedawców reklam.

 • Śledzenie Zachowań – MARKETING

To rozwiązanie techniczne służy do zbierania informacji o urządzeniach konsumentów i powiązanych zachowaniach dotyczących przeglądania stron internetowych (np. strumień kliknięć)

 • Analityka efektywności marketingu

To rozwiązanie techniczne służy do śledzenia zachowania konsumenta na stronie lub w aplikacji w celu poprawy rezultatów naszych działań marketingowych.

Precyzyjna analityka marketingowa

To rozwiązanie techniczne służy do analizowania zachowań i preferencji konsumentów w celu uzyskania bardziej precyzyjnie dopasowanych, spersonalizowanych reklam i wiadomości cyfrowych oraz innych marketingowych wskaźników ROI. Na przykład współczynniki skuteczności reklam – w przypadku których dane są wykorzystywane wyłącznie do obliczania współczynników skuteczności (współczynników klikalności) w celu poprawy efektywności reklam zakupionych na stronie innej niż strona docelowa.

 • RTB – licytowanie w czasie rzeczywistym

To rozwiązanie techniczne umożliwia licytowanie w czasie rzeczywistym („RTB”).

 • Śledzenie na różnych urządzeniach

Korzystamy z usługi Google Analytics, aby gromadzić dane dotyczące urządzeń konsumenckich i powiązanych z nimi zachowań dotyczących przeglądania witryn internetowych na różnych urządzeniach (takich jak telefon komórkowy / tablet / komputer) wszędzie tam, gdzie można ustalić Twoją tożsamość przy użyciu tego samego identyfikatora (identyfikatora urządzenia lub identyfikatora konsumenta), na przykład śledząc konsumentów przeglądających produkty na naszej stronie za pomocą telefonu, którzy następnie wracają w celu sfinalizowania zakupu za pomocą tabletu lub laptopa. Robimy to, aby poprawić skuteczność funkcjonowania różnych kanałów marketingowych.

PODSTAWA PRAWNA

Zgoda

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje o lokalizacji: są one gromadzone poprzez obserwowanie zachowań podczas przeglądania stron

Informacje dotyczące członkostwa (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Sesja przeglądania do 24 miesięcy

W dowolnym momencie

Można ręcznie usunąć te pliki cookie zgodnie z instrukcjami podanymi w wykorzystywanej przeglądarce w ustawieniach.

Tealium [utag_main]

Korzystamy z Tealium [utag_main], aby przestrzegać okresu przechowywania określonego dla każdego pliku cookie. Jeśli ręcznie usuniesz, zablokujesz lub utrudnisz nam korzystanie z [utag_main], istnieje możliwość, że pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce przez okres inny niż zamierzony okres przechowywania określony w niniejszej Informacji i Katalogu plików cookie.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

Współpracujące agencje reklamowe

Platformy społecznościowe

Dostawcy usług z zakresu ukierunkowanych działań marketingowych

5.2. Korzystanie ze sklepu internetowego adidas i platform adidas

5.2.a. Działanie strony i aplikacji

PRZETWARZANIE

Monitorujemy cały ruch na naszych stronach internetowych i w aplikacjach, oraz analizujemy dane otrzymywane przez nasze serwery w celu: a) udostępniania witryn połączonych z naszą domeną i aplikacjami, b) naprawiania błędów, aby upewnić się, że szata graficzna i układ strony są prawidłowo wyświetlane, c) naprawiania błędów, aby upewnić się, że witryny i aplikacje funkcjonują prawidłowo oraz d) w celu monitorowania zgodności z naszym regulaminem.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

OKRES PRZECHOWYWANIA

Sesja przeglądania

Potrzebujemy danych użytkownika przez cały okres przebywania użytkownika na stronie. Przechowujemy je przez cały czas trwania sesji.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

5.2.b. Bezpieczeństwo domeny i sieci oraz autoryzacja użytkownika

PRZETWARZANIE

Aby chronić nasze domeny, wykrywać nietypowe działania, zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i chronić naszą stronę przed dostępem nieupoważnionych osób (takich jak hakerzy), monitorujemy cały ruch skierowany na nasze strony i uwierzytelniamy dane logowania użytkownika za pomocą tokenów w celu weryfikacji przekazanych nam danych i porównania ich z innymi dostępnymi informacjami, takimi jak dane logowania, które użytkownik przekazał bezpośrednio nam lub innym platformom (takim jak Runtastic lub Facebook), bądź publicznie dostępne informacje, w celu zadbania, aby dostęp do naszych stron mieli wyłącznie „upoważnieni” użytkownicy.

reCAPTCHA

Stosujemy na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach funkcję reCAPTCHA obsługiwaną przez Google w celu weryfikacji tożsamości użytkowników i zabezpieczania naszych platform przed niebezpiecznymi programami („botami”), które mogą prowadzić do nadużyć na naszych platformach. Funkcja reCAPTCHA działa, gromadząc informacje na temat sprzętu i oprogramowania użytkownika (np. danych dotyczących urządzeń i aplikacji). Dane te udostępniane są firmie Google do analizy. Dane przechwycone przez reCAPTCHA objęte są polityką prywatności i warunkami korzystania firmy Google.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

OKRES PRZECHOWYWANIA

Sesja przeglądania

Potrzebujemy danych użytkownika przez cały okres przebywania użytkownika na stronie. Przechowujemy je przez cały czas trwania sesji.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

5.2.c. Pozostawanie zalogowanym

PRZETWARZANIE

Jeśli użytkownik zdecyduje się pozostać zalogowany, w okresie wynoszącym do 30 dni nie będzie musiał logować się za każdym razem, gdy odwiedzi stronę internetową adidas. Dane osobowe zostaną wykorzystane na stronie internetowej adidas do wyświetlania informacji osobistych: e-mail będzie wykorzystywany podczas realizacji zakupu do informowania o adresie e-mail, który zostanie użyty do potwierdzenia zamówienia, imię i nazwisko będą wykorzystywane do personalizacji, a Twój unikalny identyfikator może być wykorzystywany do analizy interfejsu po stronie użytkownika. Pamiętaj, że nie będziemy przechowywać informacji na temat tego, czy wyrażono zgodę.

Te podstawowe informacje profilowe będą przechowywane do 30 dni w przeglądarce używanej do logowania w obrębie tokenu dostępu. Token dostępu to plik cookie z flagą HttpOnly. Token jest ważny przez 20 minut, jeśli zaznaczono opcję „pozostań zalogowany”. Po wygaśnięciu tokenu nie ma już możliwości uzyskania dostępu do danych osobowych, więc sesja logowania się kończy. W przypadku wybrania opcji „pozostań zalogowany” w przeglądarce przechowujemy dodatkowo token odświeżający, który może zostać wykorzystany do odświeżenia tokena dostępu w ciągu 30 dni i przedłużenia w ten sposób sesji logowania. W przypadku braku tego tokena odświeżającego (jeśli nie wybrano opcji „pozostań zalogowany” lub pliki cookie zostały usunięte) token dostępu nie może zostać odświeżony. W związku z tym sesja nie zostanie przedłużona, a użytkownik zostanie wylogowany.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji „pozostań zalogowany” osobiste dane adresowe użytkownika mogą trafić w ręce nieupoważnionej osoby trzeciej, jeśli zapomni wylogować się na publicznie dostępnym urządzeniu.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

OKRES PRZECHOWYWANIA

Informacje te będą przechowywane w przeglądarce przez okres do 30 dni. Dane można usunąć samodzielnie, usuwając pliki cookie z przeglądarki lub wybierając opcję „Wyloguj mnie ze wszystkich moich urządzeń” w sekcji konta.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług pomocniczych związanych z administracją serwisów internetowych

5.2.d. Sprzedaż produktów adidas – zamówienie Online i Off-Line

PRZETWARZANIE

Aby przetwarzać zamówienia złożone online i/lub w aplikacji, zapewnić różne opcje płatności, stworzyć bezproblemowy system realizacji zamówienia, upewnić się, że otrzymano płatność, dopilnować, aby spełniono wymogi naszego Regulaminu (3. Warunki zakupu) dotyczące sprzedaży produktów, w tym przetwarzania faktur, dostawy, personalizacji, wymiany i zwrotów, Click & Collect. Zamówienie nie może zostać zrealizowane, jeśli nasze rozwiązania do wykrywania oszustw płatniczych oznaczą transakcję jako podejrzaną i potencjalnie oszukańczą. Należy pamiętać, że system wykrywania oszustw płatniczych jest zautomatyzowanym procesem decyzyjnym. Jest on wymagany, aby umożliwić nam zawarcie umowy z użytkownikiem. Użytkownik ma prawo zwrócić się o zrewidowanie tej decyzji przez człowieka i odwołać się od niej.

PODSTAWA PRAWNA

Wykonanie umowy

Uzasadniony interes

Zobowiązanie prawne

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące lokalizacji

Wymiary

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

Korespondencja

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa

OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia (10 lat). Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Partnerzy handlowi (w stosownych przypadkach)

Dostawcy usług wytwórczych

Dostawcy usług kurierskich

Dostawcy rozwiązań z zakresu ryzyka płatniczego

Dostawcy usług płatniczych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

5.2.e. Wzbogacenie i doskonalenie doświadczeń związanych z zakupami cyfrowymi

PRZETWARZANIE

Podczas zakupów na różnych cyfrowych platformach handlowych adidas (na stronie internetowej adidas i w aplikacji adidas) gromadzimy Dane Osobowe, aby podnosić komfort zakupów, przeglądania i realizacji zakupu. Może to obejmować pomoc w znalezieniu odpowiedniego rozmiaru, wizualizację wyglądu produktu na użytkowniku za pośrednictwem naszych platform cyfrowych lub użytkowanie platform do korzystania z określonych doświadczeń zapewnianych za pośrednictwem naszych cyfrowych platform bezpośrednio lub za pośrednictwem cyfrowych urządzeń znajdujących się w naszych punktach handlowych.

 • Profilowanie (personalizacja)

Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Kiedy zalogujesz się do naszego sklepu internetowego lub odwiedzisz go, używając adresu e-mail, który jest zarejestrowany w naszym systemie, będziemy mogli wyświetlić produkty wybrane specjalnie dla Ciebie na podstawie Twojego profilu.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

 • ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZMIARU

Aby pomóc znaleźć najlepszy rozmiar, który najlepiej pasuje do Twoich wymiarów, używamy widżetów oferujących zalecenia dotyczące rozmiaru w naszej aplikacji i na naszej stronie internetowej. Widżet poleci odpowiedni rozmiar dla danego produktu adidas za pomocą algorytmów uczenia maszynowego. Widżet skojarzy podane nam wymiary z informacjami o produktach adidas, informacjami na temat koszyka i historią zakupów (jeśli są one dla nas dostępne), aby polecić najbardziej odpowiedni rozmiar danego produktu adidas. Zalecenia dotyczące rozmiaru podawane są przez dostawcę zewnętrznego.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Wymiary

Informacje dotyczące zachowań i preferencji

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy je, dopóki nie usuniesz swoich danych.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Dostawcy zapewniający zalecenia dotyczące rozmiaru

 • PRZYMIERZANIE PRODUKTÓW W RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ I WYSZUKIWANIE WIZUALNE

Nasze aplikacje umożliwiają korzystanie z aparatu znajdującego się w urządzeniu użytkownika w różnych celach: aby zobaczyć, jak niektóre produkty adidas wyglądają na użytkowniku dzięki funkcji rzeczywistości rozszerzonej (AR), oraz aby wyszukać produkty adidas za pomocą obrazu. W tym celu wdrażamy w naszych aplikacjach zestawy narzędzi dla programistów (SDK) udostępniane przez podmioty zewnętrzne. Przed skorzystaniem z aparatu w celu wypróbowania tej funkcji poprosimy o pozwolenie. Nie będziemy przechowywać żadnych zdjęć ani nagrań wideo zrobionych przy pomocy aparatu w urządzeniu. Następnie przeanalizujemy, w jaki sposób użytkownik korzysta z funkcji rzeczywistości rozszerzonej, aby poprawić komfort korzystania z nich w celu zadbania, by użytkownik dalej prowadził z nami interakcje za pośrednictwem naszych aplikacji.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Wymiary

Informacje dotyczące zachowań i preferencji

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy je, dopóki nie usuniesz swoich danych.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Dostawcy usług z zakresu rzeczywistości rozszerzonej

Dostawcy usług z zakresu wyszukiwania wizualnego

5.2.f. Wykrywanie oszustw związanych z płatnościami

PRZETWARZANIE

Gromadzimy dane użytkowników dotyczące adresu IP, urządzenia, przeglądarki, połączenia i zachowania użytkownika, gdy odwiedza witryny adidas, korzystając z narzędzi PRS (Payment Risk Solution) i SDK (Software Development Kit) Javascript. Dane te oznacza się identyfikatorem użytkownika wygenerowanym przez dostawcę PRS („Identyfikator PRS”). Są one przechowywane na serwerze dostawcy PRS. Jeśli nie kupisz niczego podczas sesji przeglądania, Twoje dane będą przechowywane na serwerze dostawcy przez okres nieprzekraczający roku. Dane te nie będą jednak używane do żadnego algorytmu czy modelu decyzyjnego.

Jeśli zdecydujesz się kupić coś podczas sesji przeglądania, informacje, które przekażesz w związku z finalizacją transakcji, w tym: informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (w tym część informacji z karty kredytowej), zostaną ujawniane dostawcy PRS za pośrednictwem API (Application Programming Interface). Dane te zostaną oznaczone tym samym identyfikatorem PRS co pozostałe informacje pozyskane podczas sesji przeglądania. Wszelkie dane o tym samym identyfikatorze PRS będą przetwarzane przez modele uczenia maszynowego naszego dostawcy PRS oraz przekazywane zgodnie z zaleceniami transakcji. Rekomendacje przedstawiane są w czasie rzeczywistym; przy czym adidas może ręcznie przeglądać i zastępować wszelkie automatyczne zalecenia dostarczone przez rozwiązanie PRS.

Informacje zgromadzone przez naszego dostawcę PRS będą również wykorzystywane do ulepszania modelu i algorytmu uczenia maszynowego dostawcy PRS, jak również do przekazywania zaleceń innym klientom dostawcy PRS.

PODSTAWA PRAWNA

Wykonanie umowy

Uzasadniony interes firmy adidas oraz innych klientów dostawców PSR, związany z wykrywaniem oszustw płatniczych i zapobieganiem im

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

OKRES PRZECHOWYWANIA

Wszystkie kategorie danych osobowych konsumentów, zakupionych od firmy adidas podczas sesji przeglądania są przechowywane przez dostawcę PRS przez okres obowiązywania umowy z firmą adidas

Informacje dotyczące przeglądania, odnoszące się do konsumentów, którzy nie dokonali zakupu podczas sesji przeglądania są przechowywane przez dostawcę PRS przez 2 tygodnie (maks. rok w wyjątkowych okolicznościach)

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy rozwiązań z zakresu ryzyka płatniczego

Dostawcy usług płatniczych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

5.2.g. Dostarczanie produktów

PRZETWARZANIE

Po pomyślnym złożeniu zamówienia wykorzystujemy dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub adres wysyłki) oraz inne dane dotyczące płatności, zakupów i transakcji, aby dostarczyć zakupione produkty.

PODSTAWA PRAWNA

Wykonanie umowy

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: imię i nazwisko

Dane kontaktowe: adres wysyłki

OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia. Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy usług kurierskich

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

5.2.h. Elektroniczne śledzenie dostaw

PRZETWARZANIE

Usługa ta jest świadczona przez naszych dostawców usług kurierskich z zastrzeżeniem dostępności u dostawcy usług kurierskich obsługującego adres dostawy. U niektórych dostawców usług kurierskich istnieje możliwość śledzenia przesyłki przy użyciu usług świadczonych bezpośrednio przez naszych partnerów obsługujących przesyłki. Usługa ta jest świadczona na podstawie uzasadnionego interesu naszych konsumentów, aby mogli oni zorganizować odbiór swoich paczek. Jednak w przypadku niektórych dostawców usług może to być możliwe tylko za zgodą użytkownika. Usługa jest hostowana na platformie partnera obsługującego przesyłki. Należy zapoznać się z informacją o polityce prywatności dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych w tym celu.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes / oraz w stosownych przypadkach zgoda

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: adres e-mail

Dane kontaktowe: numer telefonu

Wszelkie inne informacje, które użytkownik może przekazać bezpośrednio i dobrowolnie partnerowi obsługującemu przesyłki

OKRES PRZECHOWYWANIA

Zgodnie z warunkami naszego partnera obsługującego przesyłki.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Dostawcy usług kurierskich

5.2.i. Biznesowa analityka operacyjna

PRZETWARZANIE

Musimy wiedzieć, jak sobie radzimy jako firma. Leży to w interesie naszych akcjonariuszy, członków zarządu, naszych pracowników i naszych partnerów, a także naszych konsumentów. Tworzymy modele danych do różnych celów analitycznych i prowadzimy analizy, korzystając z tych modeli danych, aby zrozumieć, jak nasze produkty sprzedają się na różnych rynkach, jakie cechy naszych produktów cieszą się zainteresowaniem, co się sprawdziło, a co nie w odniesieniu do naszych kampanii marketingowych i reklamowych, naszych projektów produktów i strategii dystrybucji, naszego projektu strony internetowej i ogólnych doświadczeń użytkownika, abyśmy mogli opracować, wdrożyć i zweryfikować naszą strategię biznesową.

Obejmuje to na przykład analizę danych mającą na celu zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy przeglądają naszą stronę i korzystają z aplikacji z myślą o poprawieniu komfortu użytkowania, aby upewnić się, że nadal będą kupować nasze produkty i wchodzić w interakcje z nami za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji.

Usuwamy wszelkie dane identyfikacyjne, które mogłyby doprowadzić do ustalenia tożsamości użytkownika (na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail), i używamy tylko naszego wewnętrznego, unikatowego identyfikatora w postaci adresu IP, aby zminimalizować ewentualne zagrożenia dla prywatności.

 • Profilowanie (personalizacja)

Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Kiedy zalogujesz się do naszego sklepu internetowego lub odwiedzisz go, używając adresu e-mail, który jest zarejestrowany w naszym systemie, będziemy mogli wyświetlić produkty wybrane specjalnie dla Ciebie na podstawie Twojego profilu.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

Więcej informacji na temat tego, jak nasi dostawcy rozwiązań do analizy danych świadczą usługi analityczne, korzystając z Twoich danych, można uzyskać tutaj:

Gromadzenie danych przy użyciu usługi Adobe Analytics: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

Gromadzenie danych przy użyciu usługi Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: unikalny identyfikator konsumenta (tylko)

Wymiary

Informacje dotyczące zachowań i preferencji

Informacje dotyczące lokalizacji

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

Informacje dotyczące aktywności fizycznej

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Korespondencja

Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych

Osobiste opinie

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Podczas korzystania z usług analitycznych świadczonych przez określonych powyżej dostawców jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych przez określony przez tych dostawców okres. Okres przechowywania wskazany przez dostawców:

Adobe Analytics: 36 miesięcy (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

Google Analytics: 38 miesięcy

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl)

Potrzebujemy informacji za ten okres, aby przeprowadzić dokładną analizę naszej działalności operacyjnej.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Potencjalni nabywcy i inwestorzy

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

5.2.j. Obsługa klienta

PRZETWARZANIE

Gromadzimy Twoje Dane Osobowe, aby udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące zamówienia, aby informować Cię na Twoje żądanie o dostępności produktu, którym jesteś zainteresowany, oraz aby udzielać odpowiedzi na Twoje pytania i obawy za pośrednictwem różnych udostępnionych przez nas kanałów informacyjnych, w tym jeśli skontaktujesz się z nami w celu zadania pytań na temat Twoich praw dotyczących Danych Osobowych. Twoje wnioski kierowane do obsługi klienta będą analizowane, abyśmy mogli świadczyć Ci przydatne usługi w przyszłości. Możemy rejestrować rozmowy telefoniczne z Tobą w celach związanych z zapewnianiem jakości, wyłącznie jeśli zgodzisz się na nagrywanie.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

Zgoda (na nagrywanie rozmów telefonicznych)

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące lokalizacji

Wymiary

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

Korespondencja

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Obraz i nagrania (wyłącznie za Twoją zgodą)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Ustawowy okres przedawnienia: 2 lata

Musimy przechowywać informacje na wypadek sporów prawnych.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Partnerzy handlowi (w stosownych przypadkach)

Dostawcy usług kurierskich

Dostawcy rozwiązań z zakresu ryzyka płatniczego

Dostawcy usług płatniczych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

5.3. Wyświetlanie targetowanych reklam i wysyłanie wiadomości marketingowych

5.3.a. Spersonalizowane wiadomości marketingowe za pośrednictwem wiadomości e-mail (subskrypcja newslettera)

PRZETWARZANIE

Wysyłamy Ci wiadomości marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (dalej zwane „spersonalizowanymi”), na podany nam adres e-mail lub po zainstalowaniu przez Ciebie naszej aplikacji za pośrednictwem powiadomień push. Aby wysyłać Ci „spersonalizowane” wiadomości, obserwujemy Twoje zachowania w Internecie (a czasami, w stosownych przypadkach, poza Internetem) i analizujemy Twoje zachowanie za pomocą rozwiązań z zakresu analityki, aby jak najdokładniej ustalić, jakimi liniami produktów możesz być zainteresowany i które mogą okazać się dla Ciebie korzystne. Wymaga to od nas gromadzenia Danych Osobowych z różnych kategorii. Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych, aby zrozumieć, co Twoje zachowanie oznacza w kontekście zainteresowania lub braku zainteresowania różnymi liniami produktów, oraz aby poznać wpływ (wskaźniki sukcesu) wysyłanych do Ciebie wiadomości.

 • Profilowanie (zarządzanie odbiorcami treści)

Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

PODSTAWA PRAWNA

Zgoda

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące lokalizacji

Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości lub dopóki nie sprzeciwisz się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

5.3.b. Spersonalizowane wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (za pośrednictwem istniejącej umowy)

PRZETWARZANIE

Gdy kupujesz nasze produkty lub zawierasz z nami umowy, traktujemy to jako oznakę zainteresowania naszymi produktami, usługami, promocjami i różnymi ofertami. Wysyłamy Ci wiadomości marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (dalej zwane „spersonalizowanymi”), na podany nam adres e-mail lub po zainstalowaniu przez Ciebie naszej aplikacji za pośrednictwem powiadomień push. Aby wysyłać Ci „spersonalizowane” wiadomości, obserwujemy Twoje zachowania w Internecie (a czasami, w stosownych przypadkach, poza Internetem) i analizujemy Twoje zachowanie za pomocą rozwiązań z zakresu analityki, aby jak najdokładniej ustalić, jakimi liniami produktów możesz być zainteresowany i które mogą okazać się dla Ciebie korzystne. Wymaga to od nas gromadzenia Danych Osobowych z różnych kategorii. Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych, aby zrozumieć, co Twoje zachowanie oznacza w kontekście zainteresowania lub braku zainteresowania różnymi liniami produktów, oraz aby poznać wpływ (wskaźniki sukcesu) wysyłanych do Ciebie wiadomości.

 • Profilowanie (zarządzanie odbiorcami treści)

Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące lokalizacji

Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości lub dopóki nie sprzeciwisz się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

5.3.c. Wiadomości kierowane do konkretnych odbiorców na niezależnych platformach reklamowych

PRZETWARZANIE

Korzystamy z niezależnych platform reklamowych, takich jak Facebook, Google, YouTube, Instagram itp. w celu przesyłania wiadomości kierowanych do Ciebie w oparciu o Twoje zachowania i wzorce przeglądania stron internetowych o określonym czasie i w określonych miejscach na tych platformach, aby zwiększyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. W tym celu udostępniamy Twoje Dane Osobowe współpracującym z nami agencjom reklamowym oraz platformom społecznościowym. Korzystamy z niezależnych rozwiązań takich jak Google Analytics i Facebook Business Manager, aby usprawnić kierowanie naszych kampanii i wiadomości do konkretnych konsumentów. Platformy społecznościowe będą starać się dopasować Twój profil w swojej bazie danych, aby ustalić optymalny czas i miejsce (przeglądaną podstronę) na wyświetlenie reklamy adidas. Musimy też analizować niezbędne informacje, aby poznać skuteczność naszych kampanii. Nawet jeżeli nie zgodzisz się na bycie śledzonym przez nas w tym celu, nadal będziesz widzieć sporadyczne losowe reklamy w serwisach społecznościowych i na innych niezależnych platformach. Zapoznaj się również z informacją o polityce prywatności na platformach społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje Dane Osobowe są przez nie wykorzystywane w tym celu.

 • Profilowanie (zarządzanie odbiorcami treści)

Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

O tym, jak nasi Partnerzy reklamowi i platformy społecznościowe pomagają nam osiągnąć ten cel, możesz się dowiedzieć, odwiedzając ich witryny:

Reklamy spersonalizowane Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=pl

Polityki Google dotyczące reklam: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

Facebook Lookalike Audiences: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Regulamin Facebook Custom Audience: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

PODSTAWA PRAWNA

Zgoda

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące lokalizacji

Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Osobiste opinie

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy je, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Współpracujące agencje reklamowe

Platformy społecznościowe

Dostawcy usług z zakresu ukierunkowanych działań marketingowych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

5.3.d. Pozyskiwanie treści generowanych przez użytkowników (UGC) z mediów społecznościowych

PRZETWARZANIE

Zachęcamy do udostępnienia nam swoich obrazów za pośrednictwem platform społecznościowych, wystarczy postępować zgodnie z danym instrukcjami, np. „#yesadidas”. Będziemy korzystać z zamieszczonych obrazów do celów związanych z naszą kampanią. Prawa do obrazu użytkownika uzyskujemy na mocy umowy licencyjnej w formie naszego Regulaminu. Przesyłając nam swoje obrazy za pośrednictwem mediów społecznościowych, zgadzasz się na wykorzystanie przez nas tych obrazów zgodnie z postanowieniami opisanymi w umowie licencyjnej.

PODSTAWA PRAWNA

Wykonanie umowy

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości: identyfikator w mediach społecznościowych

Informacje dotyczące społeczności: obrazy, nagrania wideo lub dźwiękowe, komentarze i inne pliki udostępniane za pośrednictwem platform społecznościowych promujących adidas

Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych

OKRES PRZECHOWYWANIA

Okres obowiązywania umowy licencyjnej i ustawowy okres przedawnienia w przypadku sporów.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)

Partnerzy zajmujący się treściami generowanymi przez użytkowników

Współpracujące agencje reklamowe

Platformy społecznościowe

Dostawcy rozwiązań w chmurze (w stosownych przypadkach)

5.3.e. Powiadomienia push (komunikacja w aplikacji)

PRZETWARZANIE

Gdy korzystasz z aplikacji adidas, używamy powiadomień push w tej aplikacji, aby komunikować się z Tobą w związku z realizacją celów przedstawionych w niniejszej Informacji. Obejmuje to informacje odnoszące się do celów w oparciu o wykonywanie umowy (np. w związku z zakupem). W dowolnym momencie możesz wyłączyć powiadomienia push w sekcji „Ustawienia” na urządzeniach mobilnych. Jeżeli jednak wyłączysz powiadomienia push, możemy być zmuszeni kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu przekazania istotnych wiadomości dotyczących zakupu.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dopóki nie przestaniesz korzystać z aplikacji i nie wyłączysz powiadomień push.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

5.3.f. Powiadomienia push na urządzeniach mobilnych w oparciu o bieżącą lokalizację użytkownika

PRZETWARZANIE

Musimy mieć dostęp do Twoich informacji dotyczących lokalizacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Twoich urządzeń mobilnych. Bez tego dostępu nie bylibyśmy w stanie wysyłać Ci powiadomień push o wydarzeniu lub najbliższym sklepie adidas.

Jeśli włączysz udostępnianie lokalizacji dla aplikacji adidas, również gdy nie korzystasz z aplikacji lub gdy aplikacja jest zamknięta, pozwolisz aplikacji adidas uzyskiwać nieprzerwany dostęp do danych lokalizacyjnych w tle na swoim urządzeniu mobilnym.

adidas ustawia tzw. „geofence” wokół konkretnej lokalizacji lub zdarzenia - np. sklepu lub imprezy. Geofence jest zarejestrowany w usłudze lokalizacji dostępnej na Twoim urządzeniu mobilnym, np. Google lub Apple. Nie otrzymujemy w czasie rzeczywistym informacji o Twojej faktycznej lokalizacji. Otrzymujemy tylko informacje z usług lokalizacyjnych na temat Twojego urządzenia mobilnego znajdującego się w obrębie geofenców lub poza nimi.

Urządzenia Android i usługa lokalizacji Google: Sprawdzamy co 15 minut, czy urządzenie znajduje się w pobliżu jednego z naszych geofenców. Przechowujemy pamięć podręczną na Twoim urządzeniu w celu rejestrowania lokalizacji, z których pochodzą żądania. Chodzi o to, abyśmy mogli unieważnić pamięć podręczną zapisaną na Twoim urządzeniu, gdy zmienisz położenie.

Urządzenia Apple i usługa lokalizacji: adidas otrzymuje powiadomienie za każdym razem, gdy użytkownik przemieści się ponad 500 m. Dzieje się tak, abyśmy mogli ponownie rejestrować regiony wg położenia użytkowników (obejście limitu 20 regionów). Tymczasowo przechowujemy Twoją ostatnią znaną lokalizację. Informacje są usuwane po zamknięciu aplikacji.

PODSTAWA PRAWNA

Zgoda

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Informacje dotyczące WIFI/IP

System operacyjny

Dziennik aktywności na urządzeniu

Aplikacje zainstalowane na urządzeniu

EUI urządzenia

Identyfikator urządzenia

Informacje dotyczące lokalizacji

Informacje dotyczące lokalizacji z urządzenia w czasie rzeczywistym – czujniki/sygnały urządzenia

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dopóki nie wyłączysz powiadomień push lub śledzenia lokalizacji.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

5.4. Zarządzanie Programami Członkowskimi adidas oraz organizowanie wydarzeń i działań

5.4.a. Administrowanie członkostwem w klubie adiClub

Ta sekcja ma zastosowanie, gdy tworzysz i zakładasz konto członkowskie, stając się członkiem klubu adiClub.

adidas gromadzi i wykorzystuje dane osobowe członków klubu adiClub w następujących celach:

1. Zachowanie zgodności z regulaminem członkostwa; oraz

2. Profilowanie w celu zapewniania spersonalizowanych treści, doświadczeń, analityki biznesowej i marketingowej oraz ukierunkowanych komunikatów marketingowych

1. Zachowanie zgodności z regulaminem członkostwa

PRZETWARZANIE

Kiedy aplikujesz i tworzysz konto członkowskie, zbieramy i wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celach związanych z administrowaniem Twoim kontem i zachowaniem zgodności z Regulaminem klubu AdiClub.

Obejmuje to następujące działania:

a. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych podanych przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym w celu utworzenia profilu członkowskiego i konta użytkownika;

b. przypisywanie identyfikatora członkostwa do Twojego profilu i konta oraz wykorzystywanie tego identyfikatora wraz z innymi podanymi przez użytkownika Informacjami Umożliwiającymi Ustalenie Tożsamości, które zostały przez Ciebie przekazane w celu potwierdzenia tożsamości;

c. przechowywanie danych logowania do konta członkowskiego na naszej globalnej platformie uwierzytelniającej, aby umożliwić logowanie do wszystkich kwalifikujących się platform adidas (witryna internetowa Adidas, aplikacja adidas, aplikacja CONFIRMED, i aplikacja adidas Running) przy pomocy jednego zbioru danych uwierzytelniających;

d. wyświetlanie Twojego aktualnego statusu członkostwa, w tym informacji o Twoim profilu, poziomie i punktach, oraz innych istotnych informacji we wszystkich domenach i aplikacjach adidas;

e. wysyłanie Ci wiadomości administracyjnych dotyczących członkostwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym wiadomości o statusie Twojego konta (dotyczących podnoszenia lub obniżania poziomu), zarządzania (odblokowane nagrody dla Ciebie i sposób ich odbioru) oraz prośby dotyczące prac konserwacyjnych (np. dotyczące resetowania hasła);

f. wysyłanie do Ciebie wiadomości administracyjnych dotyczących członkostwa za pośrednictwem powiadomień push w aplikacjach adidas na temat statusu Twojego konta (zwiększenie i/lub obniżenie poziomu) oraz próśb technicznych (na przykład o zresetowanie hasła) – możesz w dowolnym momencie wyłączyć powiadomienia push w „Ustawieniach” na urządzeniach mobilnych. Jeżeli jednak wyłączysz powiadomienia push, możemy być zmuszeni kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu przekazania istotnych wiadomości dotyczących członkostwa.

g. weryfikacja i korzystanie z Twojego profilu i informacji na koncie w celach związanych z uczestnictwem w dostępnych wyłącznie dla członków wyzwaniach i/lub loteriach – obejmuje to również udostępnianie Twoich danych kontaktowych partnerom, którzy zapewniają nam wsparcie w zakresie administrowania loteriami, zwłaszcza w przypadku zdobycia nagrody;

h. naliczanie punktów dla klubowiczów, aby udostępniać Ci nagrody – będzie to obejmować udostępnianie Twoich danych partnerom, którzy zapewniają nam wsparcie w zakresie administrowania nagrodami, przy czym nagroda może być przekazana za pośrednictwem partnera lub bezpośrednio przez partnera;

i. aktualizowanie liczby punktów po wykorzystaniu ich w celu odebrania nagrody;

j. śledzenie aktywności i historii odebranych nagród;

k. udostępnianie ofert specjalnych i promocji;

l. wysyłanie Tobie zaproszeń na ekskluzywne eventy;

m. udostępnianie produktów z limitowanej serii;

n. udostępnianie podstawowych funkcji adidasRunning (z zastrzeżeniem wprowadzonych zmian) w ramach członkostwa;

o. zapewnianie użytkownikowi dostępu do adidsaRunning funkcji premium adidas oferowanych jako nagrody za członkostwo zgodnie z Regulaminem członkostwa;

p. zapewnianie dostępu do adidasRunning funkcji premium za pośrednictwem subskrypcji zakupionej od runtastic GmbH;

q. przechowywanie adresu wysyłki i szczegółów płatności w celu skrócenia czasu realizacji zamówienia w sklepie internetowym i w aplikacji;

r. przechowywanie pełnej historii zamówień w celu uzyskania do niej dostępu w dowolnym momencie;

s. umożliwienie śledzenia dostawy zamówienia z poziomu konta;

t. uzyskiwanie dostępu do Twojego profilu członkowskiego oraz świadczenie Ci usług i wsparcia – w tym aktualizowanie informacji o koncie zgodnie z instrukcjami, zapewnianie wsparcia i odpowiadanie na pytania dotyczące konta lub zakupów, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie korzystania z naszych aplikacji, wspieranie Cię w kwestiach związanych z prywatnością – podczas kontaktu z adidas za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji przy użyciu identyfikatora członkowskiego i profilu;

u. przechowywanie wszystkich Danych Osobowych, które gromadzimy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio, które zostały zidentyfikowane za pomocą Twojego identyfikatora członkowskiego lub adresu e-mail powiązanego z profilem członkowskim, w tym dane udostępnione przez Ciebie w sklepie i punkcie sprzedaży adidas oraz w uczestniczących sklepach franczyzowych adidas, aby umożliwić naliczanie punktów i obliczanie poziomów w celu umożliwienia realizacji wymienionych powyżej punktów; oraz

v. udostępnianie informacji administracyjnych dotyczących członkostwa partnerom klubu adiClub oraz otrzymywanie danych od Partnerów adiClub w celu zdobywania punktów i nagród określonych w Regulaminie – odbywa się to wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody udzielanej podczas gromadzenia danych przez Partnerów adiClub; jeśli chcesz zaprzestać udostępniania danych Partnerowi klubu adiClub lub adidas, możesz w dowolnym momencie. wycofać swoją zgodę.

w. Sprawdzanie statusu aktywności na koncie w celu usunięcia nieaktywnych (zamkniętych) kont: konto jest uważane za nieaktywne po czterech (4) latach, gdy: użytkownik nie dokonał żadnych zakupów, nie odwiedził lub nie korzystał z funkcji naszej witryny i aplikacji, nie otworzył żadnej wiadomości e-mail, którą wysłaliśmy do użytkownika, nie dokonał żadnych zmian w profilu użytkownika ani w żaden inny sposób nie kontaktował się z adidas przez 4 lata. Gdy konto zostanie uznane za nieaktywne, wszystkie dane przechowywane przez adidas (adidas.com/adidas app/adidas running app/confirmed app) powiązane z kontem członkowskim zostaną usunięte.

Ponadto w celach związanych:

zapewnianie dostępu do adidas Running funkcji premium za pośrednictwem subskrypcji zakupionej od runtastic GmbH

Za Dane Osobowe użytkownika odpowiedzialne są poniższe podmioty spółki adidas:

adidas AG

Runtastic GmbH – Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria (“adidas Runtastic”)

PODSTAWA PRAWNA

Wykonanie umowy (PRZETWARZANIE: a-u)

Zgoda (PRZETWARZANIE: v)

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Korespondencja

Obraz i nagrania (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Osobiste opinie (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Aktywni członkowie: Czas trwania umowy. W przypadku sporów prawnych dotyczących umowy ograniczone informacje będą przechowywane oddzielnie przez 3 lata po rozwiązaniu umowy.

Nieaktywni członkowie (PRZETWARZANIE: w): 4 lata.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Potencjalni nabywcy i inwestorzy

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

Partnerzy klubu adiClub

2. Profilowanie w celu zapewniania spersonalizowanych treści, doświadczeń, analityki biznesowej i marketingowej oraz ukierunkowanych komunikatów marketingowych

PRZETWARZANIE

Korzystamy z Twoich Danych Osobowych w celu tworzenia dla Ciebie spersonalizowanych treści oraz aby upewnić się, że współpracujemy w sposób zwiększający prawdopodobieństwo kontynuowania przez Ciebie członkostwa, reagowania na nasze ukierunkowane komunikaty marketingowe oraz dalszych zakupów produktów adidas i korzystania z platform adidas.

Obejmuje to następujące działania:

a. wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail na temat tego, jak zdobywać punkty dla klubowiczów lub utrzymać swój poziom, w tym wiadomości promocyjnych o produktach, usługach i zaleceniach dotyczących stylu życia od adidas – możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, wybierając opcję „Zrezygnuj z subskrypcji” w tej wiadomości;

b. wysyłanie za pośrednictwem aplikacji adidas powiadomień push o tym, jak zdobywać punkty dla klubowiczów lub utrzymać swój poziom, w tym wiadomości promocyjne o produktach, usługach i zaleceniach dotyczących sprawności fizycznej i stylu życia od adidas – możesz w dowolnym momencie wyłączyć powiadomienia push, korzystając z „Ustawień” na swoich urządzeniach mobilnych. Możesz jednak nadal otrzymywać wiadomości e-mail, z których możesz zrezygnować bezpośrednio w tych w wiadomościach;

c. śledzenie i monitorowanie Twoich zachowań podczas przeglądania witryny (jeśli jesteś zalogowanym użytkownikiem, który zaakceptował korzystanie z danych technologii śledzenia w witrynie i w naszych aplikacjach, w tym za pomocą plików cookie, pikseli, tagów);

d. przechowywanie wszystkich Danych Osobowych, które gromadzimy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio, które zostały zidentyfikowane za pomocą Twojego identyfikatora członkowskiego lub adresu e-mail powiązanego z profilem członkowskim, w tym dane udostępnione przez Ciebie w sklepie i punkcie sprzedaży adidas oraz w uczestniczących sklepach franczyzowych adidas, aby umożliwić naliczanie punktów i obliczanie poziomów oraz wykorzystywanie ich do wzbogacania Twojego profilu członkowskiego, jak opisano poniżej; oraz

e. analizowanie i ocenianie wszystkich Danych Osobowych, które gromadzimy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio, które zostały zidentyfikowane za pomocą Twojego identyfikatora członkowskiego lub adresu e-mail powiązanego z profilem członkowskim, w tym dane udostępnione przez Ciebie w sklepie i punkcie sprzedaży adidas oraz w uczestniczących sklepach franczyzowych adidas. W szczególności obejmuje to wykorzystywanie Twoich danych osobowych w następujący sposób:

 • Profilowanie (zarządzanie odbiorcami treści)

Tworzymy profil o Tobie poprzez konsolidację wszystkich informacji przekazanych nam bezpośrednio lub pośrednio. Pozwala to nam zadbać o spersonalizowane interakcje z Tobą opierające się na naszych dotychczasowych interakcjach i innych informacjach, które możemy wykorzystać do ustalenia Twoich upodobań i preferencji. Korzystamy z technologii zarządzania odbiorcami treści, aby zadbać, by właściwe wiadomości i informacje docierały do Ciebie we właściwym momencie przez właściwy kanał. Obejmuje to wysyłanie wiadomości marketingowych na temat ofert i produktów lub kontaktowanie się z Tobą w mediach cyfrowych za pośrednictwem reklam wyświetlanych na platformach marki adidas. Poziom personalizacji zależy od wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Analityka marketingowa

Korzystamy z Twoich danych do różnych celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć: a) jak przeglądasz nasze platformy i z nich korzystasz, b) jakie produkty Cię interesują; c) jakie cechy naszych produktów i platform Ci się podobają; d) jakość naszych usług, w tym obsługi klienta i skierowanych do Ciebie kampanii marketingowych i reklamowych oraz Twoje reakcje na te usługi; e) design naszych produktów i strony internetowej; f) oraz Twoje ogólne zadowolenie z jakości obsługi. Korzystamy z tej analizy, aby poprawiać trafność naszych wiadomości marketingowych skierowanych do Ciebie oraz poziom personalizacji w naszych kanałach i na naszych platformach.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

 • Ulepszanie modeli danych

Korzystamy z analityki danych oraz Twojego profilu i danych osobowych do tworzenia modeli danych, które mogą pomóc nam ulepszyć logikę naszych działań analitycznych dających nam lepszy wgląd w Twoje komentarze i opinie, Twoje interakcje, preferencje i potrzeby dotyczące naszych produktów i usług. Porównamy model danych, który stworzyliśmy przy użyciu Twojego profilu, z innymi podobnymi profilami i kategoriami konsumentów, aby dokładniej przewidywać i analizować Twoje preferencje.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

W każdej chwili masz prawo do sprzeciwu wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Korespondencja

Obraz i nagrania (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Osobiste opinie (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące interakcji z mediami społecznościowymi i aktywności w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas trwania członkostwa oraz czas, dopóki nie sprzeciwiasz się wobec naszych uzasadnionych interesów, usuwając swoje dane osobowe.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Potencjalni nabywcy i inwestorzy

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

Dostawcy zapewniający wsparcie w zakresie e-maili marketingowych

Partnerzy klubu adiClub

5.4.b. Funkcjonowanie funkcji adidas Running

PRZETWARZANIE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci bezproblemową obsługę podczas korzystania z adidas Running. Obejmuje to przetwarzanie danych niezbędne do korzystania z określonych funkcji, np. porównywanie danych dotyczących aktywności z danymi innych użytkowników, jeśli uczestniczysz w rywalizacji rankingowej lub w wyzwaniu.

PODSTAWA PRAWNA

Wykonanie umowy

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące przeglądania

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego

Profil i informacje społecznościowe

Korespondencja

Obraz i nagrania (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Osobiste opinieen (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Wymiary (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Interakcje i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące aktywności fizycznej (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas obowiązywania umowy i ustawowy termin przedawnienia. Musimy przechowywać informacje na wypadek jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących umowy.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

Dostawcy rozwiązań w chmurze

Dostawcy rozwiązań CRM

5.4.c. Udział w loteriach i konkursach

PRZETWARZANIE

Korzystamy z Twoich danych w celu weryfikacji Twoich uprawnień do wzięcia udziału w loterii lub konkursie oraz skontaktowania się z Tobą przy użyciu udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych. Jeśli zostaniesz zwycięzcą konkursu lub loterii, wykorzystamy Twoje dane, aby wysłać Ci nagrodę oraz w razie potrzeby spełnić inne wymogi administracyjne i prawne.

PODSTAWA PRAWNA

Wykonanie umowy

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące aktywności (jeśli są dostępne dla firmy adidas)

Wymiary

Informacje dotyczące płatności, zakupów i transakcji

OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas trwania Konkursu + dwa miesiące

KATEGORIE ODBIORCÓW

Administrator adidas organizujący wydarzenie.

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)

Dostawcy usług kurierskich

5.4.d. Rejestracja prywatnych wydarzeń

PRZETWARZANIE

Gdy zgłosisz się do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu z ograniczoną liczbą miejsc, skorzystamy z przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych w celu zarezerwowania Ci miejsca. Twoje Dane Osobowe będą wykorzystywane zgodnie z regulaminem powiązanym z danym wydarzeniem. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi informacjami o polityce prywatności, które możemy opublikować w momencie rejestracji, jeśli będą dostępne.

PODSTAWA PRAWNA

Wykonanie umowy

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące lokalizacji

Informacje dotyczące aktywności fizycznej: wszelkie informacje, które możemy uzyskać od Ciebie w dniu wydarzenia.

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)

Obraz i nagrania (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)

Osobiste opinie (jeśli są gromadzone w odniesieniu do danego wydarzenia)

Interakcje z mediami społecznościowymi i aktywność w mediach społecznościowych (jeśli są gromadzone odniesieniu do danego wydarzenia)

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas trwania wydarzenia i ustawowy okres przedawnienia w przypadku sporów.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Administrator adidas organizujący wydarzenie.

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)

Dostawcy rozwiązań w chmurze (w stosownych przypadkach)

5.4.e. Rejestracja w wydarzeniu otwartym

PRZETWARZANIE

Często organizujemy również wydarzenia otwarte dla wszystkich. Korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie Danych Osobowych, aby informować Cię o interesujących Cię wydarzeniach. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi informacjami o polityce prywatności, które możemy opublikować w momencie rejestracji, jeśli będą dostępne.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące lokalizacji

Informacje dotyczące aktywności fizycznej: wszelkie informacje, które możemy uzyskać od Ciebie w dniu wydarzenia.

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przez okres trwania zdarzenia + 36 miesięcy, jeżeli dane dotyczące danego zdarzenia są wykorzystywane w celach związanych z ANALIZĄ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Administrator adidas organizujący wydarzenie.

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Partnerzy wydarzenia (w stosownych przypadkach)

Dostawcy rozwiązań w chmurze (w stosownych przypadkach)

5.5. Ulepszanie i rozwijanie produktów i usług marki adidas

5.5.a. Badania i rozwój produktów

PRZETWARZANIE

Przeprowadzamy analizy w celu doskonalenia naszych produktów i usług. Obejmuje to zadawanie pytań za pośrednictwem ankiet, zwracanie się do Ciebie z prośbą o przetestowanie naszych produktów i podzielenie się opinią, zwracanie się do innych usługodawców o przeprowadzenie badania rynkowego i badania produktów dla nas, testowanie nowych technologii w naszych produktach, które mogą gromadzić Dane Osobowe, aby utrzymywać przewagę konkurencyjną. Przechowujemy te informacje w oparciu o nasz „uzasadniony interes”, dlatego biorąc udział w ocenie produktu lub badaniu, przyjmujesz do wiadomości, że jest to nasz uzasadniony interes. Jeśli nie jest to możliwe w przypadku danego produktu lub jeśli sprzeciwiasz się temu uzasadnionemu interesowi, usuniemy wszelkie informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, dane kontaktowe lub informacje dotyczące urządzenia mobilnego, aby informacje te nie mogły zostać wykorzystane do ustalenia Twojej tożsamości, i nie stanowiły już Twoich Danych Osobowych oraz były uznawane za „zanonimizowane”.

 • Wzbogacanie danych

Tworzymy jeden, ujednolicony profil konsumencki z informacjami na Twój temat, łącząc wszystkie dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości. Obejmuje on dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem mediów cyfrowych lub poza Internetem, przekazane przez Ciebie opinie, Twoje interakcje i wiadomości wymieniane z nami za pośrednictwem naszych platform i kanałów komunikacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Wymiary (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Dane kontaktowe (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje o lokalizacji (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące płatności, zakupu i transakcji (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Interakcje z mediami społecznościowymi i aktywność w mediach społecznościowych (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące aktywności fizycznej (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące przeglądania (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące urządzenia mobilnego (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Korespondencja (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje dotyczące zachowań i preferencji (tylko jeśli projekt tego wymaga)

Informacje administracyjne dotyczące członkostwa (w przypadku członkostwa w programie marki adidas / jeśli są dostępne dla firmy adidas)

OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas trwania projektu i ustawowy okres przechowywania określony w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Potencjalni nabywcy i inwestorzy

Dostawcy usług z zakresu doradztwa biznesowego

Dostawcy rozwiązań do analizy danych

Dostawcy usług wytwórczych

Dostawcy rozwiązań informatycznych w chmurze

5.6. Przestrzeganie zobowiązań prawnych

5.6.a. Obowiązek prawny – współpraca z organami ścigania i organami regulacyjnymi (w tym sądami)

PRZETWARZANIE

Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich Danych Osobowych z powodów związanych z bezpieczeństwem krajowym i publicznym, zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem dochodzeń i ściganiem, zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, postępowaniem sądowym, ochroną praw i wolności innych osób oraz egzekwowaniem roszczeń cywilnych, przekażemy informacje wymagane przez organy lub strony po stwierdzeniu, że wniosek jest prawnie uzasadniony. Możemy nie być w stanie Cię o tym powiadomić, jeśli jest to niezgodne z prawem.

PODSTAWA PRAWNA

Zobowiązanie prawne

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie kategorie Danych Osobowych wymagane przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Tak długo, jak jest to wymagane przez prawo.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

Władze lokalne i krajowe, w tym organy podatkowe

Lokalne i krajowe instytucje sądownicze

Lokalne i krajowe organy ścigania

5.6.b. Dowody – Spory dotyczące umowy i/lub zgodność z przepisami

PRZETWARZANIE

Musimy przechowywać dowody na wypadek sporów dotyczących umowy lub aby bronić się podczas audytów dochodzeniowych bądź sporów i skarg dotyczących zgodności z zasadami ochrony prywatności, w tym dotyczących postępowania w odniesieniu do praw osób fizycznych.

PODSTAWA PRAWNA

Zobowiązanie prawne

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie kategorie Danych Osobowych, które muszą zostać wykorzystane jako dowody

OKRES PRZECHOWYWANIA

Ustawowy okres przedawnienia w zależności od okresu umownego i/lub wymogów prawnych

KATEGORIE ODBIORCÓW

Spółki zależne i stowarzyszone firmy adidas AG

6. Odbiorcy Twoich Danych Osobowych


Listę Odbiorców Danych, którzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, można znaleźć w poniższych instrukcjach Podmiotów Odpowiedzialnych. Lista może ulec zmianie w razie potrzeby.

SPÓŁKA – OBSŁUGA

 • adidas International Marketing B.V. – działalność sklepu internetowego i usługi marketingowe

 • Demandware Inc.| USA – hosting strony internetowej

 • Klarna | Szwecja – procesy płatnicze

 • Adyen | Holandia – procesy płatnicze

 • InfoSys Technologies Ltd. | Indie, EPAM | Białoruś – tworzenie strony

 • Adobe Analytics | Irlandia, Google Analytics | USA – analiza ruchu na stronie internetowej

 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – analiza wykorzystania mediów społecznościowych

 • Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael – analiza wykorzystania aplikacji mobilnej

 • Qualtrics LLC | USA – ankieta, wskaźnik Net Promoter Score

 • act.3 | Niemcy, cip Trademarketing GmbH | Niemcy – zarządzanie wydarzeniami

 • Neolane Ltd. | Francja – marketing

 • Batterii LLC | USA – opinie klientów

 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Holandia, IRIS | Australia – agencje CRM

 • Olapic, Inc. | USA – partnerzy zajmujący się treściami generowanymi przez użytkowników

 • Podmioty stowarzyszone adidas | globalnie – zarządzanie relacjami z klientami

 • Teleperformance | Niemcy – obsługa klienta

 • DHL | Niemcy – dostawa produktów

 • Feedzai | Niemcy – zapobieganie oszustwom

 • PayPal | USA – usługi płatnicze

 • Apple Pay, Google Pay | USA – płatności mobilne

 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – interakcje z mediami społecznościowymi

 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irlandia – interakcje z mediami społecznościowymi

 • Twitter | USA – interakcje z mediami społecznościowymi

 • Google | USA – interakcje z mediami społecznościowymi

 • Runtastic GmbH | Austria – społeczność prozdrowotna

 • Google Analytics | USA – analityka

 • Adobe Analytics | USA – analityka

 • Anatwine Limited | Wielka Brytania – doświadczenia konsumentów

 • MediaCom | Wielka Brytania – partner reklamowy

 • Oprogramowanie Salesforce – CRM | analiza danych

 • Wunderman – usługi w zakresie e-maili marketingowych

 • Stuffstr Limited – partner handlowy

 • Webhelp – dostawca usług obsługi klienta

 • Fit Analytics GmbH – dostawca usług zalecania rozmiaru

 • Bazaarvoice, Inc | USA – dostawca usług analizy ocen

 • mParticle Inc | USA – analiza aplikacji mobilnych

 • Amplituda Inc | USA – analiza aplikacji mobilnych

 • Appsflyer Ltd | Izrael – analiza aplikacji mobilnych

 • Visenze Pte. Ltd | Singapur – wyszukiwarka wizualna

 • Vyking Limited | Wielka Brytania – dostawca usług z zakresu rzeczywistości rozszerzonej

 • nShift | Wielka Brytania

Jeśli korzystasz z aplikacji adidasRunning, zapoznaj się również z: https://www.runtastic.com/pdfs/terms/recipients_of_personal_data.pdf , aby uzyskać więcej informacji na temat potencjalnych odbiorców danych związanych z aplikacją mobilną, kategorii danych, których to dotyczy, oraz celu udostępniania danych.

W przypadku gdy Twoje Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez administratorów danych spoza firmy adidas za pośrednictwem platform lub aplikacji adidas lub w innych miejscach dla ich własnych celów, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak administratorzy ci przetwarzają Twoje Dane Osobowe, należy zapoznać się z informacją o polityce prywatności danego administratora danych spoza adidas.

7. Co robi firma adidas w przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych poza UE/EOG?


W zależności od czynności przetwarzania Danych Osobowych, Twoje Dane Osobowe są udostępniane różnym „kategoriom odbiorców”. Jeżeli odbiorca jest poza terenem UE/EOG, wdrożyliśmy niezbędne środki, takie jak przyjęcie Standardowych klauzul umownych UE zatwierdzonych przez Komisję UE i odpowiednie zabezpieczenia.

8. Jak zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe?


Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby ograniczyć ryzyko związane z wykorzystaniem Twoich Danych osobowych, w tym z utratą, zmianą lub nieupoważnionym dostępem do Twoich Danych osobowych, i umożliwić Ci egzekwowanie swoich praw. Wymagamy, aby nasi dostawcy usług zapewniali takie same środki poprzez stosowanie umów. Należy jednak mieć świadomość, że wszelkie przesyłanie Danych osobowych przez Internet odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Możemy chronić Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy je posiadamy.

9. Pytania ogólne, wsparcie


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA adidas – ( https://adidas.pl/pomoc )

Jeśli masz ogólne pytania lub potrzebujesz natychmiastowej pomocy i wsparcia w zakresie swoich praw lub sposobu wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Możesz znaleźć dane kontaktowe tego zespołu i kanały, klikając ten link: https://adidas.pl/pomoc .

WŁADZE LOKALNE

W razie pytań dotyczących swoich praw należy zapoznać się ze stronami internetowymi i stronami władz lokalnych lub skontaktować się z ich biurami.


10. Jak skontaktować się z Podmiotami Odpowiedzialnymi i naszym Inspektorem Ochrony Danych?


DataProtection@adidas.com
Global Legal (Privacy) | DPO | adidas AG | Adi-Dassler-Straße 1 | 91074 Herzogenaurach | Niemcy