SEKRETESSMEDDELANDE

 1. Vad innebär detta Integritetsmeddelande för dig?

 2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

 3. Hur utövar du dina rättigheter för dina personuppgifter?

 4. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder (”kategorier av personuppgifter”)?

 5. Hur och varför använder vi dina personuppgifter? (syfte, behandling, rättslig grund)?

 6. Uppgiftsmottagare av dina personuppgifter

 7. Hur går det till när adidas överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES?

 8. Hur håller vi dina personuppgifter säkra?

 9. Allmänna frågor, support

 10. Hur kontaktar du de ansvariga enheterna och vårt dataskyddsombud?

SEKRETESSMEDDELANDE

UPPDATERAT: 7 March 2023

1. Vad innebär detta Integritetsmeddelande för dig?


Detta sekretessmeddelande (” meddelande ”) innehåller information om hur adidas (” adidas ”, ” vi ”, ” oss ”) samlar in och använder dina ”personuppgifter” (information som tillhandahålls av dig eller andra som vi kan koppla till dig). Vi uppmanar dig att ofta granska detta meddelande och andra sekretessmeddelanden som publiceras av oss, eftersom de kan uppdateras för att avspegla den senaste utvecklingen utan föregående meddelande.

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?


För de syften som beskrivs i detta meddelande och i enlighet med lokala sekretesslagar och dataskyddsförordningen GDPR är följande adidas-enheter ansvariga:

 • adidas AG – Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Tyskland („ adidas AG “)

 • adidas Sverige AB – Gårdsvägen 13, 16970 Solna, Sverige („ adidas Sverige “)

Även för följande ändamål:

 • ge dig tillgång till adidas Premium-funktioner för löpning och träning via ett abonnemang som köpts från runtastic GmbHnedanstående adidas-enheter ansvarar för dina personuppgifter:

 • adidas AG

 • Runtastic GmbH – Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Österrike (“ adidas Runtastic ”)

För vissa scenarier som beskrivs i detta meddelande kan det finnas andra adidas-och/eller icke-adidas-enheter som också ansvarar för att använda dina personuppgifter, se det specifika scenariot för mer information.

De är ”gemensamt registeransvariga” för adidas enligt GDPR och lokala sekretesslagar. De är gemensamt ansvariga för att fastställa varför (” syfte ”), hur (” behandling ”) och om (” laglig grund ”) vi använder dina personuppgifter. I detta meddelande kallar vi dem ” ansvariga enheter ” för att göra det lättare för dig att förstå.adidas AG hanterar också din begäran om att utöva dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter (enligt beskrivningen i detta meddelande). Naturligtvis får du gärna kontakta någon av de ansvariga enheterna med din begäran.

adidas AG skulle också hantera alla datasäkerhetsincidenter och leda samarbetet och kommunikationen med dataskyddsmyndigheter. Vår ledande myndighet är Bayerns statliga byrå för datainspektion i Ansbach, Tyskland.

3. Hur utövar du dina rättigheter för dina personuppgifter?


Du har alla de rättigheter som beskrivs nedan för alla dina personuppgifter som lämnas till ansvariga enheter. Läs och följ instruktionerna för att utöva dina rättigheter vid rätt tidpunkt. Om ett företag som inte är adidas är självständigt ansvarigt för dina personuppgifter måste du kontakta och läsa sekretessmeddelandet från det företag som inte är adidas för att utöva dina rättigheter med dem. Din begäran kan inte behandlas om vi inte kan verifiera din identitet. Vi kan ställa ytterligare verifieringsfrågor om vi har rimliga tvivel om din identitet för att skydda alla våra konsumenters personuppgifter och rättigheter.

Om du har allmänna frågor eller behöver omedelbar hjälp och support om dina rättigheter eller hur vi använder dina personuppgifter, kontakta vår kundtjänst. Du hittar deras kontaktuppgifter och kanaler genom att klicka på: https://www.adidas.se/hjalp .

 1. Få åtkomst till dina personuppgifter

 2. Skaffa en maskinläsbar, fysisk kopia av dina personuppgifter som du kan dela med ett annat företag

 3. Radera ditt konto och alla personuppgifter som är kopplade till din mejladress.

För att få tillgång till dina personuppgifter och information om hur adidas samlar in och använder dina personuppgifter, för att få en maskinläsbar, fysisk kopia av din fil eller för att radera dina personuppgifter, använd vårt självbetjäningsverktyg genom att följa instruktionerna nedan.Din mejladress krävs eftersom vi inte kan identifiera dig och handlägga din begäran på annat sätt.Om du behöver hjälp, kontakta vår kundtjänst: https://www.adidas.se/hjalp .

ADIDAS WEBBPLATS

Steg 1
Skrolla till slutet av sidan och klicka på ”Hantera Data”.

Steg 2
Välj ett av följande alternativ: 1) ”Skicka mina uppgifter till mig”, eller 2) ”Skicka mina maskinläsbara uppgifter till mig”, eller 3) ”Radera mina uppgifter och mitt konto”.

Steg 3
Ange det efternamn och den mejladress som du har angett för adidas – om efternamn och mejladress inte överensstämmer med den information vi har, avvisas din begäran. Kontakta gärna vår lokala kundtjänst ( https://adidas.com/help ) om du behöver hjälp.

Steg 4
Kontrollera din mejlbox och följ instruktionerna i mejlet för att verifiera din mejladress – Observera att din begäran inte behandlas om du inte verifierar din mejladress samt att din begäran raderas efter 30 dagar.

Steg 5
Kontrollera din mejlbox igen inom 30 dagar och klicka på länken för att hämta den fil du begärt ELLER för att få en bekräftelse på att dina uppgifter har raderats.

Steg 6
Upprepa steg 1–5 om du vill göra en ny begäran.

ADIDAS APP och CONFIRMED APP
Steg 1
Gå till ”INSTÄLLNINGAR”.

Steg 2
Klicka på ”HANTERA KONTO”.

Steg 3
Välj ett av följande alternativ: 1) ”Skicka mina uppgifter till mig”, eller 2) ”Skicka mina maskinläsbara uppgifter till mig”, eller 3) ”Radera mina uppgifter och mitt konto”.

Steg 4
Ange det efternamn och den mejladress som du har angett för adidas – Observera att dessa fält är ifyllda i förväg.

Steg 5
Kontrollera din mejlbox och följ instruktionerna i mejlet för att verifiera din mejladress – Observera att din begäran inte behandlas om du inte verifierar din mejladress samt att din begäran raderas efter 30 dagar.

Steg 6
Kontrollera din mejlbox igen inom 30 dagar och klicka på länken för att hämta den fil du begärt ELLER få bekräftelse på raderingen av dina uppgifter.

RUNTASTIC.COM
Steg 1

Logga in på Runtastic.com.

Steg 2
Klicka på ”Home”.

Steg 3
Klicka på ”Account & Data” till vänster på skärmen.

Steg 4
Välj ett av följande alternativ: 1) ”EXPORT DATA”; eller 2) ”REQUEST DELETION” till höger på skärmen.

Steg 5
Kontrollera din e-post och följ instruktionerna i e-postmeddelandet. Observera att din begäran inte behandlas om du inte har verifierat din e-postadress, och begäran raderas efter 30 dagar. Om du inte har verifierat din e-postadress ännu kan du begära en ny bekräftelselänk genom att klicka på ”Send a new confirmation email” på Runtastic.com.

Steg 6
Kontrollera din mejlbox igen inom 30 dagar och klicka på länken för att hämta den fil du begärt ELLER för att få en bekräftelse på att dina uppgifter har raderats.

Steg 7
Upprepa steg 1–6 om du vill göra en ny begäran.

Observera att normaltiden för handläggning via vårt självbetjäningsverktyg är en månad.

Beroende på hur komplex din begäran är och hur många andra förfrågningar vi för närvarande behandlar, kan vår handläggningstid förlängas med ytterligare två månader av följande skäl:

 1. Vi kan inte identifiera dig med din mejladress och/eller annan identifierare, och kan kanske inte behandla din begäran alls, och/eller

 2. du använder inte eller kan inte använda vårt självbetjäningsverktyg och behöver ytterligare hjälp, och/eller

 3. du ber att ditt svar ska lämnas på annat sätt än via mejl.

  Dessutom gäller följande: Se uppgifterna i detta sekretessmeddelande för att få information om:
  a) varför vi har dina personuppgifter,
  b) vilka kategorier av uppgifter vi har,
  c) vad vi gör med dina personuppgifter,
  d) vem som har tillgång till dina personuppgifter (och var de finns),
  e) vart dina personuppgifter kan överföras,
  f) hur länge vi behåller dina personuppgifter,
  g) om du inte har lämnat dina personuppgifter direkt till oss, hur fick vi tag på dem,
  h) dina rättigheter enligt gällande lagar och möjligheten att begränsa behandlingen,
  i) om vi använder dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande, och
  j) i vissa fall har du rätt att få veta hur vårt automatiserade beslutsfattande fungerar, om beslutet påverkar dig väsentligt.

 4. Kontrollera att dina personuppgifter är korrekta
  Kontakta kundtjänst ( https://www.adidas.se/hjalp ) för att göra ändringar av dina uppgifter och öppna ditt konto hos adidas för att göra ändringar direkt.

 5. Avregistrera dig från våra e-postmeddelanden
  Du kan avregistrera dig från våra e-postmeddelanden när som helst. Använd funktionen ”Avregistrera” längst ner i varje e-postmeddelande.Om du behöver hjälp, eller om din begäran om att avregistrera dig misslyckades, kontakta vår kundtjänst ( https://www.adidas.se/hjalp ) för att rapportera problemet och begära att din mejladress tas bort och avregistreras från adidas marknadsföringsförteckning avseende mejl.

 6. Begränsa hur vi använder dina personuppgifter

 7. Återkalla ditt samtycke

 8. Invända mot hur vi bearbetar dina personuppgifter baserat på ditt ”legitima intresse” (samt även avregistrera dig från våra reklammeddelanden direkt till dig)

 9. Bestrida ett beslut som enbart genererats genom automatiserad beslutsprocess utan mänskligt ingripande

 10. Allmän hjälp
  Kontakta vår kundtjänst ( https://www.adidas.se/hjalp ) för allmän support. Deras kontaktuppgifter hittar du under ”KUNDSERVICE” via SUPPORT.

 11. Inlämna ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet
  Du har rätt att lämna in ett klagomål till den lokala myndigheten om du inte är nöjd med hur vi har hanterat någon av dina ovan angivna rättigheter.

  Vi uppmanar dig att först dela med dig av och diskutera dina farhågor och klagomål om hur vi hanterar dina individuella rättigheter och använder dina personuppgifter med vårt Sekretessteam och vårt Dataskyddsombud genom att skriva till vår Privacy Compliance Query and Complaint Inbox (adidas inkorg för frågor och klagomål rörande sekretess) ( dataprotection@adidas.com ) så att vi snabbt kan ta itu med och förhoppningsvis lösa dina problem och klagomål.

 12. Använda verktyg från tredje part för att utöva dina individuella rättigheter
  Vi är införstådda med att det finns verktyg, appar, lösningar och webbplatser som drivs av icke-adidasföretag och som hjälper dig att utöva dina individuella rättigheter. Beroende på hur dessa verktyg är utformade kan vi behöva kontakta dig direkt för att verifiera din identitet innan vi kan behandla dina förfrågningar via tredjepartslösningar.

  Vi kan inte behandla din begäran såvida vi inte har verifierat din identitet och inte hyser några tvivel om att du är den person som personuppgifterna faktiskt identifierar. Vi kan inte ladda upp och laddar inte heller upp filer till tredjepartsportaler eftersom det är en allvarlig datasäkerhetsrisk för adidas system och infrastruktur, och kan därför leda till en betydande dataincident.

  Även när du har gjort en begäran med hjälp av ett verktyg från tredje part kan vi ändå begära att du använder vår automatiserade lösning eller kontaktar vår kundtjänst enligt instruktionerna ovan för vår webbplats eller adidas appar för att verifiera din identitet och säkerställa att din begäran behandlas snabbt och säkert.

  Om du inte är klar över någon av de rättigheter som listas här, kontakta din lokala myndighet angående dina lagliga rättigheter rörande personuppgifter och för att på bästa sätt förstå vad dessa rättigheter innebär.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder (”kategorier av personuppgifter”)?


För det mesta ger du oss dina personuppgifter för specifika ända mål. Ibland kan dock dessa personuppgifter också användas för andra ändamål om vi har rätt och tillstånd (”laglig grund”) att göra det. Vi kan också använda dina personuppgifter från andra företag eller källor för vissa ända mål, om det är tillåtet enligt lag. Se kategorierna av personuppgifter nedan för att hjälpa dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter. Kategorierna omfattar personuppgifter som du har lämnat direkt och indirekt till ansvariga enheter.

Identitetsuppgifter - Alla uppgifter som identifierar dig som en enskild, levande person. Detta kan inbegripa: namn [för- och efternamn, initialer], födelsedatum, e-postadress, inklusive ditt namn, telefonnummer, unikt kundidentifieringsnummer (inklusive ditt medlems-id, eller id från annan adidas-plattform), användarnamn, lösenord, identifierare och handtag för sociala medier, din enhets fingeravtryck, presentkortskoder som tilldelas dig, könsidentitet och könsuttryck.

Kontaktuppgifter - Alla uppgifter vi kan använda för att kontakta dig. Detta kan vara: ditt telefonnummer, leverans- och faktureringsadress, e-postadress, Messenger-id, handtaget till sociala medier, alla andra kommunikationskanaler som du har använt för att kontakta oss för mer information.

Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter - Alla uppgifter vi använder för att genomföra eller i samband med ditt inköp och faktura. Detta kan vara: dina betalningsuppgifter (kreditkortsuppgifter, eller bankuppgifter, eller betalningsplattformsuppgifter), betalningsförmåga (tillhandahålls av vårt kreditupplysningsföretag), varukorgsuppgifter (dina beställda artiklar), leveransuppgifter, leverans- och faktureringsadress, kundens ordernummer, inköpshistorik med adidas, mottagningsnummer, transaktions-id, faktura-id, transaktions-id för butik, inköpspris, beställningsbekräftelsenummer, beställningsspårningsnummer.

Mått - akékoľvek informácie, ktoré môžeme použiť na to, aby sme sa uistili, že vám náš tovar sedí. Môžu zahŕňať: veľkosť obuvi, veľkosť oblečenia, výška, váha, obvod hrudníka, pásu, bedier, vnútorný švík, tvar tela, vzdialenosť päta - prst na nohe.

Platsinformation - All information vi kan använda för att veta eller gissa var du befinner dig, i realtid eller på annat sätt. Det kan vara: ditt bostadsområde, aktuell inloggningsplats [IP-adress], information om enhetens position i realtid via sensorer och signaler, GPS-plats (om du vill dela oss, till exempel via inställningarna för din mobila enhet), eller information som hjälper oss att gissa var du kan vara, till exempel den specifika adidas-webbplats du har besökt som kan ge oss ledtrådar om var du är, eller när du ”checkar in” på ett evenemang eller webbplats på en sida på sociala medier som anger plats och om den delas med oss.

Administrativ information om medlemskap - All information om ditt medlemskap i Creators Club. Här ingår: id för förvärvskälla (där du registrerade dig till vårt medlemskap), ditt medlemsland, Creators Club-medlemmens id, datum då du blev medlem, butikens id (om du registrerade dig i en butik inklusive en franchisebutik), medlemspoäng, aktivitetshistorik, belöningshistorik, medlemskuponger som tilldelats dig.

Uppgifter om beteende och preferenser - All information som anger dina preferenser uttryckligen, om du tillhandahåller dem, eller underförstådda. Det kan omfatta: Aktivitetspreferens (sport/idrott), information om deltagande i evenemang, träningsplaner, digitala interaktioner i butik, webbplats/varumärkespreferens, språkpreferens, preferenser för produkter och produktattribut, preferenser för butikens placering, din shoppinghistorik (alla artiklar i varukorgen), artiklar i önskelistan, eventuella ”preferenser” som du angav för oss i din profil- och plattformsinställning, all information du ger oss när du interagerar med våra forum, till exempel adidas Runners, deltar i evenemang eller kampanjer som tränare, lagmedlem, deltagare eller som promotor för våra evenemang.

Surfande - Alla uppgifter om hur du surfar. Det kan inbegripa: webbläsarens namn, IP-adress (inklusive hashad IP-adress), clickstream-data, data och tid för webbplatsbesök, tid du stannar på webbplatsen, besökta sidor och de länkar som du har klickat på i våra marknadsföringsmeddelanden eller på vår webbplats, den hänvisnings-URL som tog dig till vår webbplats.

Information om mobila enheter - All information som rör din mobila enhet. Det kan vara: enhets-EUI, enhets-id, enhetsfingeravtryck, IP/Wifi-information, operativsystem, data som lagras på enheten när åtkomst beviljats, logginformation när åtkomst till enheten (t.ex. kamera) beviljats.

Information om profil och forum - Alla uppgifter du lämnar till oss i din sociala profil och/eller när du interagerar på våra forum och med andra användare, inklusive men inte begränsat till: följaruppgifter på Runtastic-forumet, uppgifter som ges när du deltar i Runtastics eller adidas event/utmaningar och grupper/forum, antingen som tränare, lagmedlem, deltagare eller promotor, bilder och videor du delar, uppgifter du anger i din profilbiografi, medlemskap i lag och roller där, intressen, feedback, gilla-markeringar och kommentarer, rankningar, eventdeltagande, grupper som du gått med i inklusive roller i grupperna samt deltagande och resultat i utmaningar.

Interaktion och aktivitet i sociala medier - All information om dig som vi får via olika sociala medier som Facebook, Instagram, Google etc., när vi använder dessa kanaler för reklam, analysändamål eller för att berika din profil med adidas. Det kan inbegripa: all information om sociala medier som är tillgänglig för allmänheten, till exempel dina sociala medier, interaktioner med sociala medier och offentliga inlägg. Dina ”gilla” och andra reaktioner, dina sociala medie-kontakter, dina bilder som är offentliga, eller de som du skickar till oss genom att nämna oss eller följa våra inlägg på sociala medier genom att använda ”handtag” eller ”hashtags”, kommentarer eller meddelanden som du har delat med oss offentligt eller privat på sociala medier. Vi kan också få information indirekt från sociala medieföretag (Facebook, Google etc.) när vi annonserar på dessa plattformar, vilket kan inbegripa ditt deltagande och medlemskap i särskilda ämnen och/eller grupper, dina profilinställningar och preferenser, ditt beteende på olika plattformar som ägs av samma företag.

Korrespondens - All korrespondens du har med kundtjänstteam, och/eller våra anställda och personal. Det kan vara: skriftlig korrespondens med oss (mejl eller brev eller meddelanden till våra plattformar), och röstinspelning som görs av kundtjänst när vi har rätt att göra det.

Bild och inspelning - Alla bild-, röst- eller videoinspelningar som vi har gjort eller erhållit där du kan identifieras. Det kan vara: övervakningsbilder, foton som tagits i våra butiker och/eller vid evenemang, videoinspelningar som gjorts under evenemang eller specifika interaktioner, röstinspelning som gjorts under evenemang eller interaktioner (exklusive korrespondens med kundtjänst), alla bilder som du delar med oss via sociala medier.

Information om fitnessaktiviteter - All information som är kopplad till din fitnessaktivitet som du spårar med hjälp av våra plattformar (inklusive adidas Running och Training). Det kan vara: typ av aktivitet, distans, träningstid, träningsrutin (start- och sluttid), fitnesspoäng, tempo, data om utrymmesanvändning, hastighet.

Hälsoinformation - All information som rör din hälsa eller vitala värden som kroppsmasseindex (BMI), hjärtslag per minut eller information om funktionsnedsättning. Detta används endast med ditt samtycke, dvs. när du har tillåtit oss att göra det och av särskilda skäl och för särskilda ändamål.

Personlig åsikt - Varje åsikt du delar med oss som indikerar vad du tycker och dina kommentarer. Det kan vara när du ger oss feedback och omdömen om vår service eller våra produkter, eller om du deltar i diskussioner i samband med forskning om och utveckling av produkter.

5. Hur och varför använder vi dina personuppgifter? (syfte, behandling, rättslig grund)?


I detta avsnitt ger vi information om alla scenarier och skäl (”syften”) där vi kan samla in (direkt och indirekt) och använda dina personuppgifter från alla våra plattformar.

SYFTE – Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter?

BEHANDLING – Vad gör vi med dina personuppgifter?

RÄTTSLIG GRUND – Varför får vi använda dina personuppgifter för detta ändamål?

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER – Vilka kategorier av personuppgifter använder vi för att uppnå detta syfte, inklusive de personuppgifter som du har lämnat till oss för detta ändamål, och de personuppgifter vi har inhämtat från andra källor för andra ändamål?Specifikt, dessa är de kategorier av personuppgifter du kanske eller kanske inte har gett oss för detta specifika ändamål, men vi har dem antingen arkiverade, eller har fått dem från annan källa för annat syfte, och vi vet att de är kopplade till dig.

LAGRINGSTID – Hur länge behåller vi dina personuppgifter för detta syfte?

KATEGORIER AV MOTTAGARE – Med vem (typer av tjänsteleverantörer eller företag) delar vi dina personuppgifter för att uppnå syftet?

 1. Administrera adidas medlemsprogram och organisera evenemang och aktiviteter

5.1a Administrering av adiClub-medlemskapDet här avsnittet gäller när du skapar och registrerar ett medlemskonto och blir medlem i adiClub.adidas samlar in och använder dina personuppgifter om adiClub-medlemskap i följande syften:

 • Efterlevnad av medlemsvillkoren och

 • Profilering avseende personligt innehåll, upplevelse samt företags- och marknadsföringsanalys.

1. Efterlevnad av medlemsvillkoren

BEHANDLING

När du ansöker om och skapar ett medlemskonto samlar vi in och använder dina personuppgifter för att administrera ditt konto och följa adiClub-villkoren.Det inbegriper att:

 • samla in, lagra och bearbeta de personuppgifter som du angav i registreringsformuläret för att skapa en medlemsprofil och ett konto åt dig,

 • Tilldela din profil och ditt konto ett medlems-id och använda ditt medlems-id tillsammans med övriga identitetsuppgifter som du angav för att identifiera dig.

 • dina medlemskontouppgifter ska kunna användas som din ”globala behörighet” för att få tillgång till alla adidas varumärkesdomäner och appar,

 • skicka mejl om din kontostatus, handläggning (belöningar och gåvor i enlighet med medlemsvillkoren) och underhållsförfrågningar (till exempel återställning av lösenord),

 • skicka pushnotiser via adidas-appar om din kontostatus, handläggning (belöningar och gåvor i enlighet med medlemsvillkoren) och underhållsförfrågningar (till exempel återställning av lösenord) – du kan när som helst stänga av pushnotiser via ”Inställningar” i dina mobila enheter. Om du stänger av pushnotiser kan vi behöva kontakta dig via mejl angående viktiga meddelanden som rör ditt medlemskap.

 • tillhandahålla adidas Basic-funktioner för löpning och träning (kan komma att ändras) som en del av medlemserbjudandet,

 • ge dig tillgång till adidas Premium-funktioner för löpning och träning via ett abonnemang som köpts från runtastic GmbH,

 • f) lagra din leveransadress och dina betalningsuppgifter för att det ska gå snabbare att checka ut online och i appen,

 • f) lagra hela din beställningshistorik så att du kan se den när som helst,

 • g) låta dig spåra din beställning fram till leverans, från ditt konto,

 • få tillgång till din medlemsprofil och tillhandahålla tjänster och support för dig – inklusive att uppdatera dina kontouppgifter enligt dina instruktioner, ge dig support och besvara dina frågor om ditt konto, dina inköp, teknisk support för att använda våra appar, support med dina sekretessfrågor – när du kontaktar adidas via olika kommunikationskanaler med hjälp av ditt medlems-id och din profil, och

 • Lagra alla personuppgifter som vi samlar in från dig direkt eller indirekt och som har identifierats via ditt medlems-id eller mejl med din medlemsprofil, inklusive uppgifter som du kan ha lämnat i en butik som saluför adidas-produkter samt i deltagande franchisebutiker, för att beräkna poäng och nivåer och använda dem för att berika din medlemsprofil enligt nedan.

RÄTTSLIG GRUND

 • Fullgörande av avtalet

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Administrativ information om medlemskapIdentitetsuppgifter

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Surfande

 • Information om profil och forum

 • Information om mobila enheter

 • Korrespondens

 • Bild och inspelning (när tillgängliga för adidas)

 • Personlig åsikten (när tillgängliga för adidas)

 • Mått (när tillgängliga för adidas)

 • Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter (när tillgängliga för adidas)

 • Interaktion och aktivitet i sociala medier (när tillgängliga för adidas)

 • Information om fitnessaktiviteter (när tillgängliga för adidas)

 • Uppgifter om beteende och preferenser (när tillgängliga för adidas)

LAGRINGSTID

 • Avtalets varaktighet och lagenlig preskriptionsperiod. Vi måste bevara uppgifterna i händelse av rättslig tvist angående avtalet.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Presumtiva köpare och investerare

 • Leverantörer av affärskonsulttjänster

 • Leverantörer av dataanalystjänster

 • adiClub-partners

2. Profilering avseende personligt innehåll, upplevelse samt företags- och marknadsföringsanalys.

BEHANDLING
Vi använder dina personuppgifter för att skapa personligt innehåll åt dig och säkerställa att vi interagerar med dig på ett sätt som gör att du är mer benägen att behålla och underhålla ditt medlemskap, svara på våra meddelanden och fortsätta köpa adidas produkter och använda adidas plattformar.Mer specifikt omfattar detta att dina personuppgifter används på följande sätt:

 • Profilering (målgruppshantering)

  • Vi skapar en profil av dig genom att sammanställa all information som du har lämnat till oss direkt eller indirekt. Det innebär att vi kan ha en personlig interaktion med dig som baseras på vår tidigare interaktion och annan information som vi kan använda för att dra slutsatser om vad du gillar och inte gillar. Vi använder teknik för publikhantering för att säkerställa att rätt budskap och information når dig vid rätt tidpunkt via rätt kanal. Detta inbegriper att skicka marknadsföringsmeddelanden om erbjudanden och produkter till dig eller rikta oss mot dig på digitala medier via annonser på adidas varumärkesplattformar. Graden av personalisering beror på det tillstånd du har gett oss.

 • Marknadsföringsanalys

  • Vi använder dina uppgifter för olika analyssyften för att bättre förstå: a) hur du surfar och använder våra plattformar; b) vilka produkter du är intresserad av; c) vilka egenskaper hos våra produkter och plattformar du gillar; d) kvaliteten på våra tjänster, inklusive kundservice, marknadsförings- och reklamkampanjer riktade till dig, och din reaktion på dessa tjänster; e) vår produkt- och webbplatsdesign; f) om den övergripande användarupplevelsen fungerade för dig eller inte. Vi använder analysen för att förbättra hur relevant vår marknadsföringskommunikation till dig är samt kvaliteten på vår personaliseringsupplevelse i våra kanaler och plattformar.

 • Databerikning

  • Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler.

 • Förbättra datamodeller

  • Vi använder datavetenskap, din profil och dina personuppgifter för att skapa datamodeller som kan hjälpa oss att förbättra logiken i våra analyser för att vi ska få mer insikt om dina kommentarer och feedback, din interaktion med oss, dina preferenser och behov när det gäller våra produkter och tjänster. Vi jämför den datamodell vi skapat med hjälp av din profil med andra liknande konsumentprofiler och konsumentkategorier för att ytterligare kunna förutse och analysera dina preferenser.

RÄTTSLIG GRUND
Legitimt intresseDu har rätt att när som helst invända mot vårt legitima intresse.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Administrativ information om medlemskap

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Surfande

 • Information om profil och forum

 • Information om mobila enheter

 • Korrespondens

 • Bild och inspelning (när tillgängliga för adidas)

 • Personlig åsikten (när tillgängliga för adidas)

 • Mått (när tillgängliga för adidas)

 • Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter (när tillgängliga för adidas)

 • Interaktion och aktivitet i sociala medier (när tillgängliga för adidas)

 • Information om fitnessaktiviteter (när tillgängliga för adidas)

 • Uppgifter om beteende och preferenser (när tillgängliga för adidas)

LAGRINGSTID

 • Så länge medlemskapet varar och du inte invänder mot vårt legitima intresse genom att radera dina personuppgifter

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Presumtiva köpare och investerare

 • Leverantörer av affärskonsulttjänster

 • Leverantörer av dataanalystjänster

 • adiClub-partners

5.1b Deltagande i utlottningar och tävlingar
BEHANDLING

 • Vi använder dina uppgifter för att verifiera din behörighet att delta i utlottningar/tävlingar, och för att kontakta dig med hjälp av de kontaktuppgifter som du delar med oss. Om du vinner en tävling eller utlottning använder vi dina uppgifter för att skicka vinsten till dig och för att vid behov tillgodose andra administrativa och rättsliga krav.

RÄTTSLIG GRUND

 • Fullgörande av avtalet

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Uppgifter om beteende och preferenser (endast om det krävs av projektet)

 • Information om fitnessaktiviteter (när tillgängliga för adidas)

 • Mått

 • Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter

LAGRINGSTID

 • Tävlingens längd + två månader

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas registeransvariga organiserar evenemanget.

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Evenemangspartners (i förekommande fall)

 • Leverantörer av leveranstjänster

5.1c Registrering för privata evenemang
BEHANDLING
När du anmäler dig till ett evenemang som vi organiserar och där antalet platser är begränsat, använder vi de personuppgifter du tillhandahåller för att reservera en plats åt dig. Dina personuppgifter används då i enlighet med de villkor som gäller för evenemanget. Läs det specifika sekretessmeddelandet som vi kan publicera vid tidpunkten för registreringen, om tillgängligt.

RÄTTSLIG GRUND

 • Fullgörande av avtalet

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Information om profil och forum

 • Platsinformation

 • Information om fitnessaktiviteter: all information som vi kan samla in från dig på dagen för evenemanget.

 • Uppgifter om beteende och preferenser (om de samlas in för det specifika evenemanget)

 • Bild och inspelning (om de samlas in för det specifika evenemanget)

 • Personlig åsikten (om de samlas in för det specifika evenemanget)

 • Interaktion och aktivitet i sociala medier (om de samlas in för det specifika evenemanget)

 • Administrativ information om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

LAGRINGSTID

 • Evenemangets varaktighet och lagstadgad preskriptionstid vid eventuella tvister.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas registeransvariga organiserar evenemanget.

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Evenemangspartners (i förekommande fall)

 • IT-leverantörer av molnlösningar (i förekommande fall)

5.1d Registrering till öppna evenemang
BEHANDLING

 • Vi anordnar ofta även evenemang som är öppna för alla. Vi använder de personuppgifter du tillhandahåller för att hålla dig informerad om de evenemang du är intresserad av. Läs det specifika sekretessmeddelandet som vi kan publicera vid tidpunkten för registreringen, om tillgängligt.

RÄTTSLIG GRUND

 • Legitimt intresse

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Platsinformation

 • Information om fitnessaktiviteter: all information som vi kan samla in från dig på dagen för evenemanget.

 • Administrativ information om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

LAGRINGSTID

 • Under hela evenemanget + 36 månader om data från ett visst evenemang används för VERKSAMHETSANALYS.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas registeransvariga organiserar evenemanget.

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Evenemangspartners (i förekommande fall)

 • IT-leverantörer av molnlösningar (i förekommande fall)

2. Driva adidas onlinebutik och adidas plattformar

5.2a Drift av webbplatsen och appen
BEHANDLING

 • Vi screenar all trafik till våra webbplatser och appar, och analyserar data som tas emot av våra servrar för att: a) köra de webbplatser som är anslutna till vår domän och våra appar, b) åtgärda buggar för att säkerställa att layouten och designen visas korrekt, och c) åtgärda buggar för att säkerställa att webbplatserna och apparna fungerar korrekt, och d) för att övervaka efterlevnaden av våra användarvillkor.

RÄTTSLIG GRUND

 • Legitimt intresse

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Surfande

 • Information om mobila enheter

LAGRINGSTID

 • Surfsession

 • Vi behöver dina uppgifter så länge du är på webbplatsen. Vi behåller dem så länge du surfar.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Leverantörer av support av webbplatsadministration

5.2b Hantering av funktionerna adidas Running och adidas Training
BEHANDLING

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig en smidig användarupplevelse när du använder adidas Running och adidas Training. Det inbegriper all databehandling som är nödvändig för att kunna använda de specifika funktioner du vill använda, t.ex. jämförelse av aktivitetsdata med andra användares, om du deltar i en rankningslista eller en utmaning.

RÄTTSLIG GRUND

 • Fullgörande av avtalet

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Administrativ information om medlemskap

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Surfande

 • Information om mobila enheter

 • Information om profil och forum

 • Korrespondens

 • Bild och inspelning (när tillgängliga för adidas)

 • Personlig åsikten (när tillgängliga för adidas)

 • Mått (när tillgängliga för adidas)

 • Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter (när tillgängliga för adidas)

 • Interaktion och aktivitet i sociala medier (när tillgängliga för adidas)

 • Information om fitnessaktiviteter (när tillgängliga för adidas)

 • Uppgifter om beteende och preferenser (när tillgängliga för adidas)

LAGRINGSTID

 • Avtalets varaktighet och lagenlig preskriptionsperiod. Vi måste bevara uppgifterna i händelse av rättslig tvist angående avtalet.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Leverantörer av dataanalystjänster

 • Leverantörer av IT-molnlösningar

 • Leverantörer av CRM-lösningar

5.2c Domän- och nätverkssäkerhet och användarautentisering
BEHANDLING

 • För att skydda våra domäner, upptäcka ovanliga aktiviteter, och förhindra säkerhetshot samt skydda våra webbplatsbesökare från obehörig åtkomst (till exempel hackare), screenar vi all trafik till våra webbplatser, och autentiserar användarinloggningsuppgifter med hjälp av tokens för att verifiera de uppgifter du lämnar till oss och jämföra dem med annan tillgänglig information, som t.ex. säkerhetsuppgifter du har lämnat direkt till oss eller andra plattformar (som Runtastic eller Facebook) eller information som är tillgänglig för allmänheten, för att säkerställa att endast ”auktoriserade” användare har tillgång till våra webbplatser.

reCAPTCHA

 • Vi använder reCaptcha, som drivs av Google, på våra webbplatser och appar för att autentisera användarens identitet och säkra våra plattformar från skadlig programvara (kallas även ”bot” av robot) som kan delta i kränkande aktiviteter på våra plattformar. reCAPTCHA fungerar genom att samla in information om din maskinvara och programvara (till exempel enhets- och programdata). Dess uppgifter delas med Google för analys. Data som samlas in av reCAPTCHA omfattas också av Googles sekretesspolicy och användarvillkor.

RÄTTSLIG GRUND

 • Legitimt intresse

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Surfande

 • Information om mobila enheter

LAGRINGSTID

 • Surfsession

 • Vi behöver dina uppgifter så länge du är på webbplatsen. Vi behåller dem så länge du surfar.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Leverantörer av support av webbplatsadministration

5.2d Global autentisering för alla Adidas-plattformar – Användarupplevelse
BEHANDLING

 • Användares inloggningsidentiteter och kontohantering administreras centralt, så att användare kan använda samma inloggningsuppgifter för att logga in på deltagande

 • adidas-plattformar. Dina inloggningsuppgifter för adidas lagras på vår globala autentiseringsplattform. Du kan sedan använda samma uppsättning uppgifter för att logga in på ditt konto som är registrerat på de deltagande plattformarna. När du använder din adidas-inloggning för att komma åt alla deltagande plattformar använder vi ett token för att verifiera din identitet från vår globala autentiseringsplattform. Detta säkerställer dessutom vårt nätverks- och domänsäkerhet. adidas ansvariga enheter använder dina personuppgifter för detta ändamål för att administrera ditt konto, inklusive att skicka kontohanteringsrelaterade meddelanden, såsom återställning av lösenord, och behandla dina förfrågningar rörande dina rättigheter så som beskrivs i avsnittet ”Dina rättigheter och hur du utövar dem”.

*för närvarande gäller detta adidas webbplatser, adidas app, adidas training-app**, adidas running app**, GMR-app, bekräftad app.
** runtastic GmbH (Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Österrike) är ett varumärke som tillhör adidas AG, och den ansvariga enheten för adidas träning-app och adidas running-app.

RÄTTSLIG GRUND

 • Legitimt intresse

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Information om mobila enheter

LAGRINGSTID

 • Så länge ditt konto eller din inaktivitet varar, plus 25 månader

 • För att låta dig logga in med din adidas-inloggning på adidas plattformar måste vi underhålla dina uppgifter lika länge som du har konto hos oss. Om du slutar använda våra tjänster utan att be oss radera dina uppgifter, behåller vi dem i 25 månader efter din senaste inloggning.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Leverantörer av support av webbplatsadministration

3. Visa riktad reklam och skicka individualiserade reklamutskick

5.3a Personanpassade marknadsföringsmeddelanden via e-post (enligt befintligt avtal)
BEHANDLING

 • När du köper våra produkter eller ingår avtal med oss anser vi det vara en indikation på intresse för våra produkter, tjänster, kampanjer och olika erbjudanden. Vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig som vi tror att du kan vara intresserad av (”personanpassade”), till den e-postadress du ger oss eller via push-meddelanden, när du har installerat vår app. För att skicka dig personanpassade meddelanden observerar vi ditt beteende online (och ibland, om tillämpligt, offline) och analyserar ditt beteende med hjälp av analysverktyg för att få en så bra uppfattning som möjligt om vilka produktlinjer du kan vara intresserad av, och som du kan ha nytta av. Detta kräver att vi samlar in olika kategorier av personuppgifter från dig. Vi använder olika analysverktyg för att förstå vad ditt beteende innebär med avseende på om du gillar eller ogillar våra olika produktserier, och för att förstå effekten av (hur vi nått fram med) de meddelanden som skickats till dig.

 • Profilering (målgruppshantering)

  • Vi skapar en profil av dig genom att sammanställa all information som du har lämnat till oss direkt eller indirekt. Det innebär att vi kan ha en personlig interaktion med dig som baseras på vår tidigare interaktion och annan information som vi kan använda för att dra slutsatser om vad du gillar och inte gillar. Vi använder teknik för publikhantering för att säkerställa att rätt budskap och information når dig vid rätt tidpunkt via rätt kanal. Detta inbegriper att skicka marknadsföringsmeddelanden om erbjudanden och produkter till dig eller rikta oss mot dig på digitala medier via annonser på adidas varumärkesplattformar. Graden av personalisering beror på det tillstånd du har gett oss.

 • Marknadsföringsanalys

  • Vi använder dina uppgifter för olika analyssyften för att bättre förstå: a) hur du surfar och använder våra plattformar; b) vilka produkter du är intresserad av; c) vilka egenskaper hos våra produkter och plattformar du gillar; d) kvaliteten på våra tjänster, inklusive kundservice, marknadsförings- och reklamkampanjer riktade till dig, och din reaktion på dessa tjänster; e) vår produkt- och webbplatsdesign; f) om den övergripande användarupplevelsen fungerade för dig eller inte. Vi använder analysen för att förbättra hur relevant vår marknadsföringskommunikation till dig är samt kvaliteten på vår personaliseringsupplevelse i våra kanaler och plattformar.

 • Databerikning

  • Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler. "

 • Förbättra datamodeller

  • Vi använder datavetenskap, din profil och dina personuppgifter för att skapa datamodeller som kan hjälpa oss att förbättra logiken i våra analyser för att vi ska få mer insikt om dina kommentarer och feedback, din interaktion med oss, dina preferenser och behov när det gäller våra produkter och tjänster. Vi jämför den datamodell vi skapat med hjälp av din profil med andra liknande konsumentprofiler och konsumentkategorier för att ytterligare kunna förutse och analysera dina preferenser.

RÄTTSLIG GRUND

 • Legitimt intresse

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Platsinformation

 • Mått (när tillgängliga för adidas)

 • Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter (när tillgängliga för adidas)

 • Interaktion och aktivitet i sociala medier (när tillgängliga för adidas)

 • Information om fitnessaktiviteter (när tillgängliga för adidas)

 • Surfande

 • Information om mobila enheter

 • Uppgifter om beteende och preferenser (när tillgängliga för adidas)

 • Administrativ information om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

LAGRINGSTID

 • Vi behåller detta så länge du inte återtar ditt samtycke till att vi skickar e-post till dig eller invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Leverantörer av marknadsföringstjänster via e-post

 • Leverantörer av IT-molnlösningar

5.3b Personliga marknadsföringsmeddelanden via e-post (registrering för nyhetsbrev)
BEHANDLING

 • Vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig som vi tror att du kan vara intresserad av (”personanpassade”) till den e-postadress du ger oss eller via push-meddelanden, när du har installerat vår app. För att skicka dig personanpassade meddelanden observerar vi ditt beteende online (och ibland, om tillämpligt, offline) och analyserar ditt beteende med hjälp av analysverktyg för att få en så bra uppfattning som möjligt om vilka produktlinjer du kan vara intresserad av, och som du kan ha nytta av. Detta kräver att vi samlar in olika kategorier av personuppgifter från dig. Vi använder olika analysverktyg för att förstå vad ditt beteende innebär med avseende på om du gillar eller ogillar våra olika produktserier, och för att förstå effekten av (hur vi nått fram med) de meddelanden som skickats till dig.

 • Profilering (målgruppshantering)

  • Vi skapar en profil av dig genom att sammanställa all information som du har lämnat till oss direkt eller indirekt. Det innebär att vi kan ha en personlig interaktion med dig som baseras på vår tidigare interaktion och annan information som vi kan använda för att dra slutsatser om vad du gillar och inte gillar. Vi använder teknik för publikhantering för att säkerställa att rätt budskap och information når dig vid rätt tidpunkt via rätt kanal. Detta inbegriper att skicka marknadsföringsmeddelanden om erbjudanden och produkter till dig eller rikta oss mot dig på digitala medier via annonser på adidas varumärkesplattformar. Graden av personalisering beror på det tillstånd du har gett oss.

 • Marknadsföringsanalys

  • Vi använder dina uppgifter för olika analyssyften för att bättre förstå: a) hur du surfar och använder våra plattformar; b) vilka produkter du är intresserad av; c) vilka egenskaper hos våra produkter och plattformar du gillar; d) kvaliteten på våra tjänster, inklusive kundservice, marknadsförings- och reklamkampanjer riktade till dig, och din reaktion på dessa tjänster; e) vår produkt- och webbplatsdesign; f) om den övergripande användarupplevelsen fungerade för dig eller inte. Vi använder analysen för att förbättra hur relevant vår marknadsföringskommunikation till dig är samt kvaliteten på vår personaliseringsupplevelse i våra kanaler och plattformar.

 • Databerikning

  • Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler.

 • Förbättra datamodeller

  • Vi använder datavetenskap, din profil och dina personuppgifter för att skapa datamodeller som kan hjälpa oss att förbättra logiken i våra analyser för att vi ska få mer insikt om dina kommentarer och feedback, din interaktion med oss, dina preferenser och behov när det gäller våra produkter och tjänster. Vi jämför den datamodell vi skapat med hjälp av din profil med andra liknande konsumentprofiler och konsumentkategorier för att ytterligare kunna förutse och analysera dina preferenser.

RÄTTSLIG GRUND

 • Samtycke

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Platsinformation

 • Mått (när tillgängliga för adidas)

 • Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter (när tillgängliga för adidas)

 • Interaktion och aktivitet i sociala medier (när tillgängliga för adidas)

 • Information om fitnessaktiviteter (när tillgängliga för adidas)

 • Surfande

 • Information om mobila enheter

 • Uppgifter om beteende och preferenser (när tillgängliga för adidas)

 • Administrativ information om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

LAGRINGSTID

 • Vi behåller detta så länge du inte återtar ditt samtycke till att vi skickar e-post till dig eller invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Leverantörer av marknadsföringstjänster via e-post

 • Leverantörer av IT-molnlösningar

5.3c Riktade meddelanden på reklamplattformar som tillhör tredje part
BEHANDLING

 • Vi använder tredjepartsplattformar som Facebook, Google, YouTube, Instagram etc. för att skicka meddelanden som är riktade till dig, baserat på ditt beteende och surfmönster, vid specifika tidpunkter och platser på dessa plattformar för att öka effektiviteten i våra reklamkampanjer. För att göra detta delar vi dina personuppgifter med våra reklambyråpartners samt på sociala medieplattformar. Vi använder tredjepartsverktyg som Google Analytics och Facebook Business Manager för att hjälpa oss att göra ett bättre jobb när vi riktar våra kampanjer och budskap till våra konsumenter. Sociala medieplattformar försöker matcha din profil i sin databas för att fastställa optimal tid och plats (den sida du surfar på) för att visa dig en annons från adidas. Vi måste också analysera nödvändig information för att förstå effekterna av våra kampanjer. Om du inte godtar att vi spårar dig för detta ändamål kommer du ändå att se adidas reklam på sociala medier och andra tredjepartsplattformar, men slumpmässigt. Läs även sekretessmeddelandet på sociala medier för att förstå hur dina personuppgifter används av dem för detta ändamål.

 • Profilering (målgruppshantering)

  • Vi skapar en profil av dig genom att sammanställa all information som du har lämnat till oss direkt eller indirekt. Det innebär att vi kan ha en personlig interaktion med dig som baseras på vår tidigare interaktion och annan information som vi kan använda för att dra slutsatser om vad du gillar och inte gillar. Vi använder teknik för publikhantering för att säkerställa att rätt budskap och information når dig vid rätt tidpunkt via rätt kanal. Detta inbegriper att skicka marknadsföringsmeddelanden om erbjudanden och produkter till dig eller rikta oss mot dig på digitala medier via annonser på adidas varumärkesplattformar. Graden av personalisering beror på det tillstånd du har gett oss.

 • Marknadsföringsanalys

  • Vi använder dina uppgifter för olika analyssyften för att bättre förstå: a) hur du surfar och använder våra plattformar; b) vilka produkter du är intresserad av; c) vilka egenskaper hos våra produkter och plattformar du gillar; d) kvaliteten på våra tjänster, inklusive kundservice, marknadsförings- och reklamkampanjer riktade till dig, och din reaktion på dessa tjänster; e) vår produkt- och webbplatsdesign; f) om den övergripande användarupplevelsen fungerade för dig eller inte. Vi använder analysen för att förbättra hur relevant vår marknadsföringskommunikation till dig är samt kvaliteten på vår personaliseringsupplevelse i våra kanaler och plattformar.

 • Databerikning

  • Vi skapar en enda enhetlig kundprofil av dig genom att matcha alla personuppgifter som kan identifiera dig. Detta innefattar personuppgifter som vi samlat in direkt eller indirekt från dig via digitala medier eller offline, den feedback du ger oss samt din interaktion och kommunikation med oss via våra olika plattformar och kommunikationskanaler.

 • Förbättra datamodeller

  • Vi använder datavetenskap, din profil och dina personuppgifter för att skapa datamodeller som kan hjälpa oss att förbättra logiken i våra analyser för att vi ska få mer insikt om dina kommentarer och feedback, din interaktion med oss, dina preferenser och behov när det gäller våra produkter och tjänster. Vi jämför den datamodell vi skapat med hjälp av din profil med andra liknande konsumentprofiler och konsumentkategorier för att ytterligare kunna förutse och analysera dina preferenser.

Du kan se mer om hur våra reklampartners och sociala medieplattformar hjälper oss att uppnå detta syfte genom att besöka deras webbplatser:

RÄTTSLIG GRUND

 • Samtycke

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter (när tillgängliga för adidas)

 • Platsinformation

 • Mått (när tillgängliga för adidas)

 • Betalnings-, köp- och transaktionsuppgifter (när tillgängliga för adidas)

 • Interaktion och aktivitet i sociala medier (när tillgängliga för adidas)

 • Information om fitnessaktiviteter (när tillgängliga för adidas)

 • Surfande

 • Information om mobila enheter

 • Uppgifter om beteende och preferenser (när tillgängliga för adidas)

 • Personlig åsikt

 • Administrativ information om medlemskap (där medlemskap under adidas varumärke gäller / om tillgängligt för adidas)

LAGRINGSTID

 • Vi behåller detta så länge du inte återtar ditt samtycke.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Reklambyråpartners

 • Sociala medieplattformar

 • Tjänsteleverantörer av riktad marknadsföring

 • Leverantörer av IT-molnlösningar

4. Uppfylla rättsliga skyldigheter

5.4a Rättslig skyldighet – Samarbete med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter (inklusive domstolar)
BEHANDLING

 • När vi enligt lag är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter av nationella och allmänna säkerhetsskäl, brottsförebyggande åtgärder, utredning och åtal, penningtvätt, rättsliga förfaranden, skydd av andra personers fri- och rättigheter och verkställighet av civilrättsliga yrkanden, kommer vi att lämna ut information på begäran av myndigheter eller parter när vi är övertygade om att begäran är lagstadgad. Vi kanske inte kan meddela dig om det strider mot lagen att göra det.

RÄTTSLIG GRUND

 • Rättslig skyldighet

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Alla kategorier av personuppgifter som begärs av den verkställande myndigheten.

LAGRINGSTID

 • Så länge som det krävs enligt lag.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

 • Lokala och nationella myndigheter, inklusive skattemyndigheter

 • Lokalt och nationellt rättsväsende

 • Lokala och nationella brottsbekämpande organ

5.4b Bevis – Avtalstvist och/eller efterlevnad av lagstiftning
BEHANDLING

 • Vi måste behålla bevis i händelse av avtalstvist, eller för att försvara oss i händelse av utredningar eller tvister och klagomål rörande efterlevnad av sekretess, inbegripet hur vi har hanterat dina individuella rättigheter.

RÄTTSLIG GRUND

 • Rättslig skyldighet

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Alla kategorier av personuppgifter som ska användas som bevis

LAGRINGSTID

 • Lagstadgad preskriptionstid beroende på avtalstid och/eller lagkrav

KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • adidas AG:s dotterbolag och närstående enheter

6. Uppgiftsmottagare av dina personuppgifter


Du hittar en lista över uppgiftsmottagare som behandlar dina personuppgifter under instruktioner rörande ansvariga enheter nedan. Förteckningen kan ändras efter behov.
FÖRETAGSTJÄNST

 • adidas International Marketing B.V. – Webbutiksverksamhet och marknadsföringstjänster

 • Demandware Inc.| USA – Webbhotelltjänster

 • Klarna | Sverige – Betalningsprocesser

 • Adyen | Nederländerna – Betalningsprocesser

 • InfoSys Technologies Ltd. | Indien, EPAM | Belarus (f.d. Vitryssland) – Webbplatsutveckling

 • Adobe Analytics | Irland, Google Analytics | USA – Web Analytics

 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – Analys av sociala medier

 • Flurry | USA, Apps Flyer | Israel – Mobilappsanalyser

 • Qualtrics LLC | USA – Enkäter, kundundersökningar

 • act.3 | Tyskland, cip Trademarketing GmbH | Tyskland – Evenemangshantering

 • Neolane Ltd. | Frankrike – Marknadsföring

 • Batterii LLC | USA – Konsumentinsikter

 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Nederländerna, IRIS | Australien – CRM-byråer

 • Olapic, Inc. | USA – UGC supportpartners

 • adidas dotterbolag | globalt – Förvaltning av konsumentrelationer

 • Teleperformance | Tyskland – Kundtjänst

 • DHL | Tyskland – Produktleverans

 • Feedzai | Tyskland – Förebyggande av bedrägeri

 • PayPal | USA – betaltjänster

 • Apple Pay, Google Pay | USA – Mobil betalning

 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – Interaktion med sociala medier

 • Facebook Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irland – Interaktion på sociala medier

 • Twitter | USA – Interaktion på sociala medier

 • Google | USA – Interaktion på sociala medier

 • Runtastic GmbH | Österrike – Community för hälsa och motion

 • Google Analytics | USA – Analyser

 • Adobe Analytics | USA – Analyser

 • Anatwine Limited | Sverige – konsumentupplevelse

 • MediaCom | UK – reklampartner

 • Salesforce – CRM Software | Dataanalys

 • Wunderman – marknadsföringstjänster via e-post

 • Stuffstr Limited – Försäljningspartner

 • Webhelp – Kundtjänstleverantör

 • Fit Analytics GmbH – leverantör av storleksrekommendationer

 • Bazaarvoice, Inc | USA – leverantör av ratinganalys

 • mParticle Inc | USA – analys av mobilappar

 • Amplitude Inc | USA – analys av mobilappar

 • Appsflyer Ltd | Israel – analys av mobilappar

 • Visenze Pte. Ltd | Singapore – leverantör av visuell sökning

 • Vyking Limited | UK – leverantör av AR-tjänster (Augmented Reality)

 • nShift | UK

Om du använder apparna adidas Running och/eller adidas Training bör du också läsa villkoren, https://www.runtastic.com/pdfs/terms/recipients_of_personal_data.pdf , för mer information om potentiella mottagare av apprelaterade data, vilka datakategorier som påverkas och syftet med respektive datadelning.

Om dina personuppgifter kan användas av personuppgiftsansvariga, som inte tillhör adidas, via adidas plattformar, applikationer eller någon annanstans för sina egna ändamål, kan du läsa sekretessmeddelandet från den personuppgiftsansvarige som inte tillhör adidas för mer information om hur dina personuppgifter hanteras.

7. Hur går det till när adidas överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES?


Beroende på typ av behandling av personuppgifter förmedlas dina personuppgifter till olika ”kategorier av mottagare”. För mottagare utanför EU/EES har vi infört nödvändiga rutiner, som t.ex. att underteckna EU:s standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, samt lämpliga säkerhetsåtgärder.

8. Hur håller vi dina personuppgifter säkra?


Vi inför lämpliga tekniska och administrativa rutiner för att hantera risker i samband med vår användning av dina personuppgifter, inklusive förlust av, ändring av eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter och bemyndigar dig att utöva dina rättigheter. Vi har avtal med våra tjänsteleverantörer där vi kräver att de har samma rutiner. Du ska emellertid vara medveten om att överföring av dina personuppgifter via internet sker på din risk. Vi kan bara skydda dina personuppgifter när de finns hos oss.

9. Allmänna frågor, support


adidas KUNDTJÄNST – ( https://www.adidas.se/hjalp )
Om du har allmänna frågor eller behöver omedelbar hjälp och support om dina rättigheter eller hur vi använder dina personuppgifter, kontakta vår kundtjänst. Du hittar deras kontaktuppgifter och kanaler genom att klicka på: https://www.adidas.se/hjalp .

LOKALA MYNDIGHETER
Om du har frågor om dina rättigheter kan du kontakta dina lokala myndigheters webbplatser och kontor.

10. Hur kontaktar du de ansvariga enheterna och vårt dataskyddsombud?


DataProtection@adidas.com
Global Legal (Privacy) | DPO | adidas AG | Adi-Dassler-Straße 1 | 91074 Herzogenaurach | Tyskland