OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. O čom vás informuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

 2. Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?

 3. Ako uplatňujete svoje práva na vaše osobné údaje?

 4. Aké osobné údaje zhromažďujeme a používame („kategórie osobných údajov“)?

 5. Ako a prečo používame vaše osobné údaje? (účel, spracovanie, právny základ)?

 6. Príjemcovia vašich osobných údajov

 7. Čo robí spoločnosť adidas, keď prenášame vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP?

 8. Ako chránime vaše osobné údaje?

 9. Všeobecné otázky, podpora

 10. Ako môžete kontaktovať zodpovedné subjekty a nášho úradníka pre ochranu údajov?

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

AKTUALIZOVANÉ: 7 March 2023

1. O čom vás informuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?


Toto oznámenie o ochrane osobných údajov („ oznámenie “) poskytuje informácie o tom, ako adidas („ adidas “, „ my “, „ nás “) zhromažďuje a používa vaše „osobné údaje“ (informácie poskytnuté vami alebo inými subjektmi, ktoré k vám môžeme pripojiť). Odporúčame vám, aby ste si prečítali toto oznámenie a ďalšie oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré často zverejňujeme, pretože môžu byť bez predchádzajúceho oznámenia aktualizované, aby odrážali najnovší vývoj.


2. Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?


Na účely uvedené v tomto oznámení a v súlade s miestnymi zákonmi o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR sú zodpovedné tieto subjekty adidas:

 • adidas AG – Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Nemecko („ adidas AG “)

 • adidas Slovakia, s.r.o. - Galvaniho 15/A, Bratislava, 821 04, Slovensko („ adidas Slovakia “)

Tiež na účely:

 • poskytovanie prístupu k prémiovým funkciám behu a tréningu spoločnosti adidas prostredníctvom predplatného zakúpeného od spoločnosti runtastic GmbH

za vaše osobné údaje sú zodpovedné nižšie uvedené subjekty adidas:

 • adidas AG

 • Runtastic GmbH – Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Rakúsko (“ adidas Runtastic ”)

V prípade niektorých situácií opísaných v tomto oznámení môžu byť za použitie vašich osobných údajov zodpovedné aj iné subjekty adidas alebo subjekty, ktoré nie sú subjektmi adidas. Ďalšie informácie nájdete v konkrétnom scenári.

Podľa nariadenia GDPR a miestnych zákonov o ochrane osobných údajov sú známi ako „spoluprevádzkovatelia“ adidas. Spoločne zodpovedajú za určenie toho, prečo („ účel “), ako („ spracúvanie “) a či („ zákonný základ “) používame vaše osobné údaje. V tomto oznámení ich nazývame „ zodpovedné subjekty “, aby ste to lepšie pochopili.

Spoločnosť adidas AG spracúva aj vaše požiadavky na uplatňovanie vašich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi (ako je uvedené v tomto oznámení). So svojimi požiadavkami sa samozrejme môžete obrátiť na ktorýkoľvek zo zodpovedných subjektov.

Spoločnosť adidas AG by tiež riešila akýkoľvek incident týkajúci sa bezpečnosti údajov a viedla spoluprácu a komunikáciu s orgánmi na ochranu údajov. Naším vedúcim orgánom je Bavorský štátny úrad pre dohľad nad ochranou údajov so sídlom v nemeckom Ansbachu.


3. Ako uplatňujete svoje práva na vaše osobné údaje?


Máte všetky nižšie uvedené práva na všetky vaše osobné údaje poskytované zodpovedným subjektom. Prečítajte si pokyny na včasné uplatnenie vašich práv a postupujte podľa nich. Ak je za vaše osobné údaje nezávisle zodpovedná spoločnosť, ktorá nie je spoločnosťou adidas, na uplatnenie svojich práv budete musieť kontaktovať túto spoločnosť a prečítať si oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti, ktorá nie je spoločnosťou adidas. Vašu žiadosť nebude možné spracovať, ak nemôžeme overiť vašu totožnosť. Ak máme odôvodnené pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme požiadať o ďalšie otázky týkajúce sa overenia, aby sme ochránili všetky osobné údaje a práva našich spotrebiteľov.

Ak máte akékoľvek všeobecné otázky alebo potrebujete okamžitú pomoc a podporu týkajúcu sa vašich práv alebo spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu. Ich kontaktné informácie a možnosti spojenia nájdete po kliknutí na tento odkaz: https://adidas.com/help .

 1. Prístup k tvojim osobným údajom

 2. Získaj strojovo čitateľnú, prenosnú kópiu svojich osobných údajov, ktorú môžeš zdieľať s inou spoločnosťou

 3. Odstráň svoj účet a všetky osobné údaje pripojené k tvojej e-mailovej adrese.

Ak chceš získať prístup k tvojim osobným údajom a informáciám o tom, ako spoločnosť adidas zhromažďuje a používa tvoje osobné údaje, získať strojovo čitateľnú, prenosnú kópiu tvojho súboru alebo vymazať svoje osobné údaje, použi náš samoobslužný nástroj podľa nižšie uvedených pokynov.Vyžaduje sa tvoja e-mailová adresa, pretože inak ťa nemôžeme identifikovať a splniť tvoju požiadavku.Ak potrebuješ pomoc, obráť sa na náš tím zákazníckeho servisu: https://adidas.com/help .

ADIDAS WEBOVÁ STRÁNKA

Krok 1

Prejdi na spodnú časť stránky a klikni na „Spravovať údaje“.

Krok 2

Vyber jednu z nasledujúcich možností: 1) „Odoslať mi moje údaje“, 2) „Poslať mi moje strojovo čitateľné údaje“ alebo 3) „Vymazať moje údaje a účet“.

Krok 3

Zadaj svoje priezvisko a e-mailovú adresu, ktorú si poskytol(la) spoločnosti adidas – ak sa priezvisko a e-mailová adresa nezhodujú s informáciami, ktoré máme v záznamoch, tvoja žiadosť bude zamietnutá. Ak potrebuješ pomoc, môžeš sa obrátiť na náš miestny tím zákazníckeho servisu ( https://adidas.com/help ).

Krok 4

Skontroluj svoj e-mail a postupuj podľa pokynov, ktoré sme uviedli v e-maile na overenie tvojej e-mailovej adresy. Upozorňujeme, že ak svoju e-mailovú adresu neoveríš, tvoja žiadosť nebude spracovaná a po 30 dňoch bude vymazaná.

Krok 5

Znovu skontroluj svoj e-mail do 30 dní a kliknutím na odkaz získaj súbor, ktorý si požadoval(la), ALEBO získaj potvrdenie o odstránení tvojich údajov.

Krok 6

Ak chceš vykonať ďalšiu žiadosť, zopakuj kroky 1 až 5.

APLIKÁCIA ADIDAS A POTVRDENÁ APLIKÁCIA

Krok 1

Prejdi na „NASTAVENIA“.

Krok 2

Klikni na „SPRAVOVAŤ ÚČET“.

Krok 3

Vyber jednu z nasledujúcich možností: 1) „Odoslať mi moje údaje“, 2) „Poslať mi moje strojovo čitateľné údaje“ alebo 3) „Vymazať moje údaje a účet“.

Krok 4

Zadaj svoje priezvisko a e-mailovú adresu, ktorú si poskytol(la) spoločnosti adidas. Upozorňujeme, že tieto polia sú vopred vyplnené.

Krok 5

Skontroluj svoj e-mail a postupuj podľa pokynov, ktoré sme uviedli v e-maile na overenie tvojej e-mailovej adresy. Upozorňujeme, že ak svoju e-mailovú adresu neoveríš, tvoja žiadosť nebude spracovaná a po 30 dňoch bude vymazaná.

Krok 6

Znovu skontroluj svoj e-mail do 30 dní a kliknutím na odkaz získaj súbor, ktorý si požadoval(la), ALEBO získaj potvrdenie o odstránení tvojich údajov.

RUNTASTIC.COM

Krok 1

Prihláste sa do Runtastic.com.

Krok 2

Kliknite na „Home“ (Domov).

Krok 3

Kliknite na „Account & Data“ (Účet a údaje) na ľavej strane obrazovky.

Krok 4

Na pravej strane obrazovky vyberte jednu z nasledujúcich možností: 1) „EXPORT DATA“ (EXPORTOVAŤ ÚDAJE); alebo 2) „REQUEST DELETION“ (POŽIADAŤ O VYMAZANIE).

Krok 5

Skontrolujte svoj e-mail a postupujte podľa pokynov, ktoré sme vám poskytli v e-maile. Upozorňujeme, že ak neoveríte svoju e-mailovú adresu, vaša žiadosť nebude spracovaná a po 30 dňoch bude vymazaná. Ak ste svoj e-mail ešte neoverili, môžete požiadať o nový potvrdzovací odkaz kliknutím na „Send a new confirmation email“ (Poslať nový potvrdzovací e-mail) na stránke Runtastic.com.

Krok 6

Znovu skontroluj svoj e-mail do 30 dní a kliknutím na odkaz získaj súbor, ktorý si požadoval(la), ALEBO získaj potvrdenie o odstránení tvojich údajov.

Krok 7

Ak chceš vykonať ďalšiu žiadosť, zopakuj kroky 1 až 5.

Upozorňujeme, že štandardná doba spracovania prostredníctvom nášho samoobslužného nástroja je jeden mesiac.

V závislosti od zložitosti tvojej požiadavky a počtu ďalších požiadaviek, ktoré v súčasnosti spracovávame, sa doba spracovania môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace z nasledujúcich dôvodov:

 1. nemôžeme ťa úspešne identifikovať pomocou tvojho e-mailu alebo iného identifikátora a možno nebudeme môcť tvoju požiadavku vôbec spracovať;

 2. nepoužívaš alebo nemôžeš používať náš samoobslužný nástroj a potrebuješ ďalšiu pomoc alebo

 3. požaduješ, aby tvoja odpoveď bola poskytnutá iným spôsobom ako e-mailom.

Okrem toho si pozri naše podrobné informácie uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ak chceš vedieť:

a) prečo máme tvoje osobné údaje;

b) aké kategórie údajov máme;

c) čo robíme s tvojimi osobnými údajmi;

d) kto má prístup k tvojim osobným údajom (a kde sú);

e) kam môžu byť prenesené tvoje osobné údaje;

f) ako dlho uchovávame tvoje osobné údaje;

g) ak si neposkytol(la) svoje osobné údaje priamo nám, ako sme ich získali;

h) tvoje práva podľa platných zákonov a možnosti obmedziť spracovanie; a

i) či použijeme tvoje osobné údaje na akékoľvek automatizované rozhodovanie; a

j) v niektorých prípadoch máš právo vedieť, ako funguje naše automatizované rozhodovanie, ak sa ťa rozhodnutie významne dotýka.

4. Skontrolovať, či sú vaše osobné údaje správne

Ak chcete vykonať akékoľvek zmeny svojich údajov, kontaktujte zákaznícky servis ( https://adidas.com/help ). Ak chcete vykonať zmeny priamo, prihláste sa do svojho účtu na stránke adidas.

5. Odhlásiť sa zo zasielania našich e-mailových marketingových správ

Zo zasielania našich e-mailových marketingových správ sa môžeš kedykoľvek odhlásiť. V spodnej časti každej e-mailovej marketingovej správy použi funkciu „Zrušenie odberu“.Ak potrebuješ pomoc alebo ak tvoja žiadosť o zrušenie odberu zlyhala, obráť sa na náš zákaznícky servis ( https://adidas.com/help ), nahlás zlyhanie a požiadaj o odstránenie tvojej e-mailovej adresy a zrušenie odberu a vymazanie z e-mailového marketingového zoznamu spoločnosti adidas.

6. Obmedziť spôsob použitia vašich osobných údajov

7. Zrušiť svoj súhlas

8. Namietať, keď spracúvame vaše osobné údaje na základe „oprávneného záujmu“ (vrátane odhlásenia z našich priamych marketingových správ)

9. Napadnúť rozhodnutie generované výlučne automatizovaným rozhodovacím procesom bez ľudského zásahu

10. Všeobecná pomoc

Ak potrebujete všeobecnú podporu, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu ( https://adidas.com/help ). Ich kontaktné údaje nájdete v časti „OPÝTAJTE SA ODDELENIA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU“ cez záložku „POMOC“.

11. Podať sťažnosť vášmu miestnemu dozornému orgánu ochrany údajov

Máte právo podať sťažnosť miestnemu orgánu, ak nie ste spokojný s tým, ako sme vybavili niektoré z vašich práv uvedených vyššie.

Vyzývame vás, aby ste najprv oznámili a prediskutovali svoje obavy a sťažnosti týkajúce sa toho, ako nakladáme s vašimi individuálnymi právami a ako používame vaše osobné údaje s našim tímom ochrany osobných údajov a našou kanceláriou na ochranu údajov. Pošlite nám teda e-mail do našej schránky pre sťažnosti a dotazy dodržiavania ochrany osobných údajov spoločnosti adidas ( dataprotection@adidas.com ), aby sme sa mohli okamžite zaoberať a dúfajme, že aj vyriešiť vaše obavy a sťažnosti.

12. Na uplatňovanie svojich individuálnych práv použi nástroje tretích strán

Chápeme, že existujú nástroje, aplikácie, riešenia a internetové stránky prevádzkované spoločnosťami, ktoré nie sú spoločnosťou adidas, ktoré ti však pomáhajú uplatňovať svoje individuálne práva. V závislosti od návrhu týchto nástrojov ťa možno budeme musieť priamo kontaktovať, aby sme si overili tvoju totožnosť ešte predtým, ako budeme môcť spracovať tvoje požiadavky prostredníctvom riešení tretích strán.

Tvoju žiadosť nemôžeme spracovať, pokiaľ sme neoverili tvoju totožnosť. Nemáme žiadne obavy, že nie si osobou, ktorú osobné údaje skutočne identifikujú. Nemôžeme nahrávať ani nenahrávame žiadne súbory do portálov tretích strán, pretože to predstavuje vážne riziko pre zabezpečenie údajov pre systémy a infraštruktúru adidas a mohlo by to následne viesť k závažnému incidentu porušenia ochrany údajov.

Preto, aj keď si podal(a) žiadosť s použitím nástroja tretej strany, môžeme stále požadovať, aby si použil(a) naše automatizované riešenie alebo kontaktoval(a) náš zákaznícky servis podľa vyššie uvedených pokynov pre našu webovú stránku alebo aplikácie adidas s cieľom overiť tvoju totožnosť a zabezpečiť, aby bola tvoja žiadosť spracovaná včas a zabezpečeným spôsobom.Ak vám nie je jasné niektoré z tu uvedených práv, poraďte sa so svojím miestnym orgánom o vašich právach na osobné údaje podľa zákona a najlepšie pochopíte, čo tieto práva znamenajú.


4. Aké osobné údaje zhromažďujeme a používame („kategórie osobných údajov“)?


Väčšinou nám dávate svoje osobné údaje na konkrétne účely. Tieto osobné údaje však môžu byť niekedy použité aj na iné účely, ak máme na to právo a povolenie („zákonný základ“). Môžeme tiež použiť vaše osobné údaje z iných spoločností alebo zdrojov na niektoré účely, ak je to povolené zo zákona. Nižšie si pozrite kategórie osobných údajov, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako používame vaše osobné údaje. Kategórie zahŕňajú osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo a nepriamo zodpovedným subjektom.

Informácie o totožnosti - všetky informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca, žijúcu osobu. Môžu zahŕňať: meno [meno, priezvisko, iniciály], dátum narodenia, e-mailovú adresu vrátane vášho mena, telefónne číslo, jedinečné identifikačné číslo spotrebiteľa (vrátane vášho členského ID člena alebo ID z akejkoľvek platformy adidas), prezývku, heslo, identifikátory sociálnych médií, odtlačok prstov z vášho zariadenia, kódy darčekovej karty, ktoré sú vám pridelené, rodovú identitu a vyjadrenie.

Kontaktné informácie - akékoľvek informácie, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať. Môžu zahŕňať: vaše telefónne číslo, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailovú adresu, ID na Messenger, identifikátor na sociálnych médiách, akýkoľvek iný komunikačný kanál, pomocou ktorého ste nás kontaktovali, aby ste získali viac informácií.

Informácie o platbe, nákupe a transakciách - akékoľvek informácie, ktoré používame na uzatvorenie vášho nákupného záznamu a faktúry alebo v súvislosti s nimi. Môžu zahŕňať: vaše platobné údaje (údaje o kreditnej karte, alebo bankové údaje, alebo údaje o platobnej platforme), profil platobného rizika (ktorý ste nám poskytli prostredníctvom nášho riešenia platobného rizika), údaje o nákupnom košíku (vaše objednané položky), údaje o doručení, dodacia a fakturačná adresa, číslo objednávky zákazníka, história nákupu v spoločnosti adidas, číslo dokladu, ID transakcie, ID faktúry, ID transakcie v maloobchodnej predajni, hodnota nákupu, číslo potvrdenia objednávky, číslo sledovania objednávky.

Merania - Merania akékoľvek informácie, ktoré môžeme použiť na to, aby sme sa uistili, že vám náš tovar sedí. Môžu zahŕňať: veľkosť obuvi, veľkosť oblečenia, výška, váha, obvod hrudníka, pásu, bedier, vnútorný švík, tvar tela, vzdialenosť päta - prst na nohe.

Informácie o polohe - akékoľvek informácie, ktoré môžeme použiť na to, aby sme vedeli alebo odhadli vašu polohu, reálny čas alebo iné. Môžu zahŕňať: vaše bydlisko, aktuálne miesto prihlásenia [IP adresa], informácie o polohe zariadenia v reálnom čase prostredníctvom snímačov a signálov zariadenia, GPS polohu (ak nás chcete zdieľať, napríklad prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia) alebo informácie, ktoré nám pomáhajú odhadnúť, kde by ste mohli byť, ako napríklad konkrétna stránka adidas, ktorú ste navštívili a ktorá by nám mohla poskytnúť informácie o tom, kde sa nachádzate, alebo kedy sa „prihlásite“ na podujatie alebo internetovú stránku na stránke sociálnych médií s uvedením polohy a či sa zdieľa s nami.

Informácie o správe členstva - akékoľvek informácie týkajúce sa vášho členstva v Creators Club. Patrí sem: ID zdroja akvizície (kde ste sa prihlásili k nášmu členstvu), vaša členská krajina, ID člena Creators Club, dátum, kedy ste sa stali členom, ID obchodu (ak ste sa zaregistrovali v maloobchodnej predajni vrátane franchisingovej predajne), členské body, história angažovanosti, história odmien, členské poukážky, ktoré vám boli pridelené.

Informácie o správaní a preferenciách - akékoľvek informácie, ktoré naznačujú vaše preferencie, či už explicitné – ak ich poskytnete – alebo odvodené. Môžu zahŕňať: preferencie činností (šport), informácie o účasti na podujatiach, cvičebné plány, digitálne interakcie v obchode, preferenciu stránky/značky, preferenciu jazyka, preferencie výrobku a atribútov výrobku, preferencie polohy obchodu, vašu históriu nákupov (všetky položky v nákupných košíkoch), položky v zozname želaní, akékoľvek údaje o „preferenciách“, ktoré ste nám poskytli vo svojom profile a nastavení platformy, akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete pri komunikácii s našimi komunitami, ako napríklad adidas Runners, účasť na podujatiach alebo kampaniach ako školiteľ, člen tímu, účastník alebo ako propagátor našich podujatí.

Informácie o prehliadaní - akékoľvek informácie o vašom správaní pri prehliadaní. Môžu zahŕňať: názov prehliadača, IP adresu (vrátane hašovanej IP adresy), údaje o kliknutí, údaje a čas návštev stránky, čas zotrvania na stránke, navštívené stránky a odkazy, na ktoré ste klikli v našich marketingových správach alebo na našej internetovej stránke, sprostredkujúca URL adresa, ktorá vás priviedla na našu stránku.

Informácie o mobilnom zariadení - akékoľvek informácie týkajúce sa vášho mobilného zariadenia. Môžu zahŕňať: EUI zariadenia, ID zariadenia, odtlačok prsta zo zariadenia, informácie o IP/Wifi, operačný systém, údaje uložené na zariadení pri udeľovaní prístupu, informácie o protokole pri udeľovaní prístupu k zariadeniu (ako napríklad fotoaparát).

Profil a informácie o komunite - Akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete vo svojom sociálnom profile alebo pri interakcii s našimi komunitami a inými používateľmi, vrátane: informácií o sledovateľovi v komunite Runtastic, informácií poskytnutých pri vašej účasti na podujatiach/výzvach a skupinách/komunitách Runtastic alebo adidas, či už ako tréner, člen tímu, účastník alebo ako promotér, obrázkov a videí, ktoré zdieľate, informácií, ktoré uvediete v životopise svojho profilu, členstva v tímoch a úloh v nich, záujmov, spätnej väzby, hodnotení „Páči sa mi“ a komentárov, hodnotiacich rebríčkov, účasti na podujatiach, spojených skupín vrátane rolí, ako aj účasti na výzvach a úspechu.

Interakcia a aktivita v sociálnych médiách - akékoľvek informácie o vás, ktoré získavame prostredníctvom rôznych kanálov sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram, Google atď., keď používame tieto kanály na reklamné, analytické účely alebo na obohatenie vášho profilu v spoločnosti adidas. Môžu zahŕňať: akékoľvek informácie zo sociálnych médií, ktoré sú verejne dostupné, ako sú napríklad údaje o vašich sociálnych sieťach, interakcie na sociálnych médiách a verejné príspevky, vaše „Páči sa mi to“ a iné reakcie, vaše prepojenia sociálnych médií, vaše fotografie, ktoré sú verejné, alebo tie, ktoré nám pošlete, keď nás spomeniete alebo sledujete naše príspevky v sociálnych sieťach pomocou „handles“ alebo „hashtagov“, komentáre alebo správy, ktoré ste s nami verejne alebo súkromne zdieľali na platformách sociálnych médií. Môžeme tiež získavať informácie nepriamo od spoločností sociálnych médií (Facebook, Google atď.), keď inzerujeme na týchto platformách, ktoré môžu zahŕňať vašu účasť a členstvo v konkrétnych témach alebo skupinách, nastavenia a preferencie vášho profilu, vaše správanie na rôznych platformách vo vlastníctve tej istej spoločnosti.

Korešpondencia - akákoľvek korešpondencia, ktorú vediete s tímami zákazníckeho servisu alebo našimi zamestnancami a pracovníkmi. Môže zahŕňať: písomnú korešpondenciu s nami (e-mail, pošta alebo správy na našich platformách) a hlasový záznam zhotovený zákazníckym servisom, keď na to máme právo.

Obrázky a nahrávky - akékoľvek obrazové, hlasové alebo videozáznamy, ktoré sme zachytili alebo získali a kde vás možno identifikovať. Môžu zahŕňať: stopy v kamerovom systéme, fotografie zhotovené v našich maloobchodných predajniach alebo na podujatiach, videozáznamy vyhotovené počas podujatí alebo konkrétnych interakcií, hlasový záznam vyhotovený počas podujatí alebo interakcií (s výnimkou korešpondencie so zákazníckym servisom), akékoľvek obrázky, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom sociálnych médií.

Informácie o fitnes aktivitách - akékoľvek informácie spojené s vašou fitness aktivitou, ktoré sledujete pomocou našich platforiem (vrátane behu a tréningu adidas). Môžu zahŕňať: typ aktivity, vzdialenosť, trvanie cvičenia, rutinu cvičenia (čas začiatku a konca), fitness skóre, tempo, údaje o využití priestoru, rýchlosť.

Informácie o zdravotnom stave - akékoľvek informácie týkajúce sa vášho zdravia alebo životných funkcií, ako napríklad váš index telesnej hmotnosti (BMI), tep srdca za minútu alebo informácie o akomkoľvek zdravotnom postihnutí. Používajú sa len vtedy, ak ste nám umožnili ich použitie – s vaším súhlasom – z konkrétnych dôvodov a na konkrétne účely.

Osobný názor - akýkoľvek názor, ktorý s nami zdieľate a ktorý naznačuje váš uhol pohľadu a pripomienky. Ten sa môže zahŕňať, keď nám poskytujete spätnú väzbu a hodnotíte naše služby alebo výrobky, alebo ak sa zúčastňujete akýchkoľvek diskusií o výskume a vývoji výrobkov.


5. Ako a prečo používame vaše osobné údaje? (účel, spracovanie, právny základ)?


V tejto časti uvádzame podrobnosti o všetkých scenároch a dôvodoch („účely“), kedy môžeme zhromažďovať (priamo alebo nepriamo) a používať vaše osobné údaje zo všetkých našich platforiem.

Účel – Prečo zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje?

SPRACOVANIE – Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?

PRÁVNY ZÁKLAD – Prečo máme povolené používať vaše osobné údaje na tento účel?

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – Aké kategórie osobných údajov používame na dosiahnutie tohto účelu, vrátane osobných údajov, ktoré ste nám na tento účel poskytli, a osobných údajov, ktoré sme získali z iných zdrojov na iné účely?Konkrétne ide o kategórie osobných údajov, ktoré ste nám mohli alebo nemuseli poskytnúť na tento konkrétny účel, ale buď ich máme v evidencii, alebo sme ich získali z iného zdroja na iný účel a vieme, že sú s vami spojené.

DOBA UCHOVÁVANIA – Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje na tento účel?

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV – S kým (typy poskytovateľov služieb alebo spoločností) zdieľame vaše osobné údaje na dosiahnutie účelu?

1. Správa členských programov adidas a organizácia podujatí a aktivít

5.1a Správa členstva v adiClub – ak sa uplatňuje

Táto časť sa uplatňuje v prípade, keď si vytvoríš a zaregistruješ členský účet a staneš sa členom adiClubu.Spoločnosť adidas zhromažďuje a používa osobné údaje tvojho členstva v adiClube na účely:

 • dodržiavania podmienok členstva a

 • profilovania pre prispôsobený obsah, skúsenosti, obchodné a marketingové analýzy a cielené marketingové správy.

1. Dodržiavanie podmienok členstva

SPRACOVANIE

Keď sa stanete členom adidas Creators Club, vyššie uvedené informácie budeme používať na zachovanie a správu vášho členstva, ako je uvedené v zmluvných podmienkach Creators Club. Vaše údaje tiež používame na komunikáciu s vami.Patrí sem:

 • zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov, ktoré si uviedol(la) v registračnom formulári, na vytvorenie svojho profilu členstva a účtu;

 • priradenie členského ID k tvojmu profilu a účtu a používanie členského ID spolu s ďalšími identifikačnými údajmi, ktoré si poskytol(la) na tvoju identifikáciu;

 • povolenie spoločnosti adidas používať údaje tvojho členského účtu ako „globálne poverenie“ na prístup ku všetkým doménam a aplikáciám značky adidas;

 • zasielanie e-mailových správ o stave tvojho účtu, správe (odmeny a dary v súlade s podmienkami členstva) a požiadavkách na údržbu (napríklad obnovenie hesla);

 • zasielanie ti upozornení typu „push“ prostredníctvom aplikácií adidas o stave tvojho účtu, správe (odmeny a dary v súlade s podmienkami členstva) a požiadavkách na údržbu (napríklad obnovenie hesla) – upozornenia typu „push“ môžeš kedykoľvek vypnúť v časti „Nastavenia“ vo svojich mobilných zariadeniach. Ak však upozornenia typu „push“ vypneš, o dôležitých správach týkajúcich sa tvojho členstva ťa pravdepodobne budeme musieť kontaktovať prostredníctvom e-mailov;

 • poskytovanie základných funkcií behu a tréningu spoločnosti adidas (môže sa zmeniť) ako súčasť ponuky členstva;

 • poskytovanie prístupu k prémiovým funkciám behu a tréningu spoločnosti adidas prostredníctvom predplatného zakúpeného od spoločnosti runtastic GmbH;

 • uchovávanie tvojej dodacej adresy a platobných údajov na skrátenie času pri on-line predaji a v aplikácii;

 • uchovávanie celej histórie objednávok, aby si k nej mal(la) kedykoľvek prístup;

 • umožnenie sledovania doručenia tvojej objednávky z tvojho účtu;

 • prístup k tvojmu členskému profilu a poskytovanie služieb a podpory – vrátane aktualizácie informácií o tvojom účte podľa tvojich pokynov, poskytovania podpory a odpovedí na tvoje otázky týkajúce sa tvojho účtu, tvojich nákupov, technickej podpory pri používaní našich aplikácií, podpory pri tvojich otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov – keď kontaktuješ spoločnosť adidas prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov s využitím svojho členského ID a profilu a

 • uchovávanie všetkých osobných údajov, ktoré od teba priamo alebo nepriamo zhromažďujeme a ktoré boli identifikované prostredníctvom tvojho členského ID alebo e-mailu s tvojim profilom členstva, vrátane údajov, ktoré si mohol(la) zdieľať v maloobchodnej predajni a predajni značky adidas a v zúčastnených franšízových predajniach spoločnosti adidas, na účely výpočtu bodov a úrovní a umožnenie využitia všetkých vyššie uvedených bodov.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Plnenie zmluvy

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o správe členstvaInformácie o totožnosti

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o prehliadaní

 • Profil a informácie o komunite

 • Informácie o mobilnom zariadení

 • Korešpondencia

 • Obrázky a nahrávky (ak ho má adidas k dispozícii)

 • Osobný názoren (ak ho má adidas k dispozícii)

 • Merania (ak ho má adidas k dispozícii)

 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ho má adidas k dispozícii)

 • Interakcia a aktivita v sociálnych médiách (ak ho má adidas k dispozícii)

 • Informácie o fitnes aktivitách (ak ho má adidas k dispozícii)

 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ho má adidas k dispozícii)

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Doba trvania zmluvy a zákonne omedzená doba. Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa zmluvy.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Potenciálni kupujúci a investori

 • Poskytovatelia obchodných poradenských služieb

 • Poskytovatelia riešení na analýzu údajov

 • Partneri adiClub

2. Profilovanie pre prispôsobený obsah, skúsenosti, obchodné a marketingové analýzy

SPRACOVANIE

Tvoje osobné údaje používame na vytvorenie prispôsobeného obsahu pre teba a na zaistenie, aby sme s tebou komunikovali spôsobom, pri ktorom je väčšia pravdepodobnosť, že si budeš zachovávať a udržiavať svoje členstvo, budeš reagovať na naše správy a pokračovať v nákupe produktov adidas a používať platformy adidas.

Konkrétne to zahŕňa používanie tvojich osobných údajov nasledujúcimi spôsobmi:

 • Profilovanie (manažment cieľovej skupiny)

  • Konsolidáciou všetkých informácií, ktoré si nám priamo alebo nepriamo poskytol(a), vytvárame o tebe profil. To nám umožňuje nadviazať s tebou osobnú interakciu, ktorá je založená na našej predchádzajúcej interakcii a ďalších informáciách, ktoré môžeme použiť na odvodenie tvojich hodnotení „páči sa mi“ a „nepáči sa mi“. Aby sme zaistili, že sa správne správy a informácie dostanú k tebe v správnom momente cez správny kanál, používame technológie správy cieľovej skupiny. To zahŕňa posielanie marketingových správ o ponukách a produktoch alebo oslovovanie cez digitálne médiá prostredníctvom reklám v platformách značky adidas. Úroveň prispôsobenia závisí od povolenia, ktoré si nám poskytol(a).

 • Marketingová analytika

  • Tvoje údaje využívame na rôzne analytické účely, aby sme lepšie pochopili: a) ako prehľadávaš a používaš naše platformy; b) o ktoré produkty sa zaujímaš; c) ktoré funkcie našich produktov a platforiem sa ti páčia; d) kvalitu našich služieb vrátane služieb zákazníkom, marketingových a reklamných kampaní určených pre teba, a tvoju reakciu na tieto služby; e) dizajn našich produktov a webovej stránky; f) a či ti celkové užívateľské prostredie vyhovuje alebo nie. Túto analýzu používame na zlepšenie relevancie našej marketingovej komunikácie s tebou a kvality našich skúseností s prispôsobením v rámci našich kanálov a platforiem.

 • Obohacovanie údajov

  • Porovnaním všetkých osobných údajov, ktoré ťa môžu identifikovať, ti vytvárame jeden jednotný spotrebiteľský profil. Patria sem osobné údaje, ktoré sme od teba priamo alebo nepriamo získali cez digitálne médiá alebo offline, spätná väzba, ktorú nám poskytuješ, tvoja interakcia a komunikácia s nami prostredníctvom našich rôznych platforiem a komunikačných kanálov.

 • Zlepšenie dátových modelov

  • Vedu o údajoch, tvoj profil a osobné údaje používame na vytvorenie dátových modelov, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť logiku našich analytických činností, vďaka čomu získame lepší prehľad o tvojich pripomienkach a spätnej väzbe, tvojich interakciách, preferenciách a potrebách v našich produktoch a službách. Porovnáme dátový model, ktorý sme vytvorili pomocou tvojho profilu, s inými podobnými spotrebiteľskými profilmi a kategóriami, aby sme mohli ďalej predvídať a analyzovať tvoje preferencie.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Legitímny záujem

Proti nášmu oprávnenému záujmu máš právo kedykoľvek vzniesť námietku.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o správe členstva

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o prehliadaní

 • Profil a informácie o komunite

 • Informácie o mobilnom zariadení

 • Korešpondencia

 • Obrázky a nahrávky (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Osobný názoren (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Merania (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Interakcia a aktivita v sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o fitnes aktivitách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Trvanie členstva a po dobu, kým nebudeš namietať proti nášmu oprávnenému záujmu vymazaním tvojich osobných údajov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Potenciálni kupujúci a investori

 • Poskytovatelia obchodných poradenských služieb

 • Poskytovatelia riešení na analýzu údajov

 • Partneri adiClub

5.1b Účasť na lotériách a súťažiach

SPRACOVANIE

 • Tvoje údaje používame na overenie tvojej oprávnenosti na účasť v lotériách a súťažiach a na spojenie sa s tebou prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré s nami zdieľaš. V prípade, že si výhercom súťaže alebo lotérie, použijeme tvoje informácie, aby sme ti zaslali výhru, a prípadne sa postarali o ďalšie administratívne a právne požiadavky.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Plnenie zmluvy

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o správaní a preferenciách (iba ak to vyžaduje projekt)

 • Informácie o fitnes aktivitách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Merania

 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Doba trvania súťaže + dva mesiace

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Prevádzkovateľ adidas, ktorý organizuje podujatie

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Partneri podujatia (v prípade potreby)

 • Poskytovatelia doručovacích služieb

5.1c Registrácia na súkromné podujatie

SPRACOVANIE

 • Keď sa prihlásite na podujatie, ktoré organizujeme a ktoré má obmedzený počet miest, použijeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme vám rezervovali miesto. Vaše osobné údaje budú použité podľa zmluvných podmienok spojených s podujatím. Prečítajte si konkrétne oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré môžeme zverejniť v čase registrácie, ak je k dispozícii.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Plnenie zmluvy

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Profil a informácie o komunite

 • Informácie o polohe

 • Informácie o fitnes aktivitách: akékoľvek informácie, ktoré od vás môžeme zhromažďovať v deň konania podujatia.

 • Informácie o správaní a preferenciách (ak sa zhromažďujú pre konkrétne podujatie)

 • Obrázky a nahrávky (ak sa zhromažďujú pre konkrétne podujatie)

 • Osobný názoren (ak sa zhromažďujú pre konkrétne podujatie)

 • Interakcia a aktivita v sociálnych médiách (ak sa zhromažďujú pre konkrétne podujatie)

 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Doba trvania podujatia a zákonná premlčacia doba v prípade akýchkoľvek sporov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Prevádzkovateľ adidas, ktorý organizuje podujatie

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Partneri podujatia (v prípade potreby)

 • Poskytovatelia IT cloudových riešení (v prípade potreby)

5.1d Registrácia na otvorené podujatie

SPRACOVANIE

 • Často tiež organizujeme podujatia, ktoré sú otvorené pre všetkých. Osobné údaje, ktoré poskytnete, používame na to, aby sme vás informovali o podujatiach, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si konkrétne oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré môžeme zverejniť v čase registrácie, ak je k dispozícii.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Legitímny záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o polohe

 • Informácie o fitnes aktivitách: akékoľvek informácie, ktoré od vás môžeme zhromažďovať v deň konania podujatia.

 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Počas trvania podujatia + 36 mesiacov, ak sa údaje z konkrétneho podujatia používajú na účely ANALÝZY OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ PODNIKU.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Prevádzkovateľ adidas, ktorý organizuje podujatie

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Partneri podujatia (v prípade potreby)

 • Poskytovatelia IT cloudových riešení (v prípade potreby)

2. Prevádzka online obchodu adidas a platformy adidas

5.2a Prevádzka stránky a prevádzka aplikácie

SPRACOVANIE

 • Sledujeme všetok prenos na naše stránky a aplikácie, a analyzujem údaje, ktoré dostávajú naše servery, aby sme: a) spustili stránky, ktoré sú pripojené k našej doméne a aplikáciám, b) opravili chyby na zaistenie správneho zobrazenia rozloženia a dizajnu, a c) opravili chyby na zaistenie správneho fungovania stránok a aplikácií a d) monitorovali dodržiavanie našich zmluvných podmienok.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Legitímny záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o prehliadaní

 • Informácie o mobilnom zariadení

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Relácia prehliadania

 • Vaše údaje potrebujeme tak dlho, kým ste na stránke. Uchovávame ich po dobu trvania vašej relácie prehliadania.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Poskytovatelia podpory pre správu stránok

5.2b Fungovanie funkcií adidas Running a adidas Training

SPRACOVANIE

 • Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť bezproblémovú používateľskú skúsenosť pri využívaní aplikácií adidas Running a adidas Training. To zahŕňa akékoľvek spracovanie údajov, ktoré je nevyhnutné na používanie konkrétnych funkcií, ktoré chcete používať, napr. porovnanie údajov o aktivite s údajmi iných používateľov, ak sa zúčastňujete hodnotenia výsledkov alebo výzvy.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Plnenie zmluvy

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o správe členstva

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o prehliadaní

 • Informácie o mobilnom zariadení

 • Profil a informácie o komunite

 • Korešpondencia

 • Obrázky a nahrávky (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Osobný názoren (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Merania (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Interakcia a aktivita v sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o fitnes aktivitách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Doba trvania zmluvy a zákonne omedzená doba. Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa zmluvy.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Poskytovatelia riešení na analýzu údajov

 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 • Poskytovatelia riešení pre manažment vzťahov so zákazníkmi (CRM)

5.2c Bezpečnosť domény a siete a overenie používateľa

SPRACOVANIE

 • Na ochranu našich domén, odhalenie nezvyčajných aktivít a zabránenie bezpečnostným hrozbám a ochranu našich návštevníkov našej stránky pred neoprávneným prístupom (ako sú hackeri), kontrolujeme všetku komunikáciu na našich stránkach a overujeme prihlasovacie údaje používateľov pomocou tokenov, aby sme overili údaje, ktoré nám poskytnete, a porovnali ich s inými dostupnými informáciami, napríklad s prihlasovacími údajmi, ktoré ste poskytli priamo nám alebo alebo iným platformám (ako Runtastic alebo Facebook) alebo informácie, ktoré sú k dispozícii vo verejnej doméne, aby sa zabezpečilo, že k našim stránkam majú prístup iba „oprávnení“ používatelia.

reCAPTCHA

 • Systém reCaptcha, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google, používane na našich internetových stránkach a aplikáciách na overenie totožnosti používateľa a zabezpečenie našich platforiem pred škodlivým softvérom (alebo známym ako „bot“), ktorý by sa na našich stránkach mohol podieľať na nezákonných aktivitách. Systém reCaptcha pracuje tak, že zhromažďuje informácie o vašom hardvéri a softvéri (napríklad údaje o zariadeniach a aplikáciách). Tieto údaje sú zdieľané so spoločnosťou Google na analýzu. Na údaje zachytené systémom reCAPTCHA sa tiež vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania spoločnosti Google.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Legitímny záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o prehliadaní

 • Informácie o mobilnom zariadení

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Relácia prehliadania

 • Vaše údaje potrebujeme tak dlho, kým ste na stránke. Uchovávame ich po dobu trvania vašej relácie prehliadania.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Poskytovatelia podpory pre správu stránok

5.2d Globálne prihlasovacie údaje pre všetky platformy Adidas – Používateľské prostredie

SPRACOVANIE

 • Totožnosti prihlasovacích údajov používateľa a správa účtu sú spravované centrálne, takže používatelia môžu na prihlásenie do zúčastnených* platforiem adidas použiť jeden súbor prihlasovacích údajov. Vaše prihlasovacie údaje adidas sú uložené v našej globálnej autorizačnej platforme. Na prihlásenie sa do vášho účtu, ktorý je zaregistrovaný na zúčastnených platformách, potom môžete použiť rovnaký súbor prihlasovacích údajov. Keď používate svoje prihlasovacie údaje adidas na prístup ku všetkým zúčastneným platformám, použijeme token na overenie vašej totožnosti z našej globálnej autorizačnej platformy. To ďalej zaisťuje zabezpečenie našej siete a domény. Zodpovedné subjekty používajú vaše osobné údaje poskytnuté na tento účel na správu vášho účtu vrátane zasielania správ týkajúcich sa správy účtu, ako je obnova hesla a spracovanie vašich požiadaviek na práva, ako je vysvetlené v časti „Ako uplatňujete svoje práva na vaše osobné údaje?“.
  *v súčasnosti sa to vzťahuje na internetové stránky adidas, aplikáciu adidas, tréningovú aplikáciu adidas**, bežeckú aplikáciu adidas**, aplikáciu GMR, aplikáciu Confirmed.
  ** runtastic GmbH (Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Rakúsko) je značka spoločnosti adidas AG a zodpovedný subjekt za tréningovú aplikáciu adidas a bežeckú aplikáciu adidas.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Legitímny záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o mobilnom zariadení

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Doba trvania vášho účtu alebo nečinnosť viac ako 25 mesiacov

 • Aby sme vám umožnili prihlásiť sa na platformy adidas pomocou vášho prihlásenia adidas, musíme vaše údaje uchovávať tak dlho, pokým budete mať u nás účet, alebo ak prestanete využívať naše služby bez toho, aby ste požadovali vymazanie vašich údajov, budeme ich uchovávať 25 mesiacov od vášho posledného prihlásenia.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Poskytovatelia podpory pre správu stránok

3. Zobrazovanie cielených reklám a zasielanie individuálnych marketingových správy

5.3a Prispôsobené marketingové správy prostredníctvom e-mailu (prostredníctvom existujúcej zmluvy)

SPRACOVANIE

 • Keď nakupujete naše výrobky alebo s nami uzatvárate akékoľvek zmluvy, považujeme to za prejav záujmu o naše výrobky, služby, propagácie a rôzne ponuky. Na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo prostredníctvom upozornení push, keď si nainštalujete našu aplikáciu, vám posielame marketingové správy, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať („prispôsobené“). Aby sme vám mohli posielať „prispôsobené“ správy, sledujeme vaše online (a niekedy aj offline) správanie a analyzujeme ho, aby sme čo najlepšie odhadli, ktoré produktové rady by vás mohli zaujímať a z ktorých môžete mať úžitok. To si vyžaduje, aby sme od vás zhromažďovali rôzne kategórie osobných údajov. Používame rôzne analytické nástroje na to, aby sme pochopili, čo znamená vaše správanie z hľadiska toho, čo sa vám páči a nepáči na našich rôznych produktových radách, a aby sme porozumeli dopadu (úspešnosti) správ, ktoré vám boli doručené.

 • Profilovanie (manažment cieľovej skupiny)

  • Konsolidáciou všetkých informácií, ktoré si nám priamo alebo nepriamo poskytol(a), vytvárame o tebe profil. To nám umožňuje nadviazať s tebou osobnú interakciu, ktorá je založená na našej predchádzajúcej interakcii a ďalších informáciách, ktoré môžeme použiť na odvodenie tvojich hodnotení „páči sa mi“ a „nepáči sa mi“. Aby sme zaistili, že sa správne správy a informácie dostanú k tebe v správnom momente cez správny kanál, používame technológie správy cieľovej skupiny. To zahŕňa posielanie marketingových správ o ponukách a produktoch alebo oslovovanie cez digitálne médiá prostredníctvom reklám v platformách značky adidas. Úroveň prispôsobenia závisí od povolenia, ktoré si nám poskytol(a).

 • Marketingová analytika

  • Tvoje údaje využívame na rôzne analytické účely, aby sme lepšie pochopili: a) ako prehľadávaš a používaš naše platformy; b) o ktoré produkty sa zaujímaš; c) ktoré funkcie našich produktov a platforiem sa ti páčia; d) kvalitu našich služieb vrátane služieb zákazníkom, marketingových a reklamných kampaní určených pre teba, a tvoju reakciu na tieto služby; e) dizajn našich produktov a webovej stránky; f) a či ti celkové užívateľské prostredie vyhovuje alebo nie. Túto analýzu používame na zlepšenie relevancie našej marketingovej komunikácie s tebou a kvality našich skúseností s prispôsobením v rámci našich kanálov a platforiem.

 • Obohacovanie údajov

  • Porovnaním všetkých osobných údajov, ktoré ťa môžu identifikovať, ti vytvárame jeden jednotný spotrebiteľský profil. Patria sem osobné údaje, ktoré sme od teba priamo alebo nepriamo získali cez digitálne médiá alebo offline, spätná väzba, ktorú nám poskytuješ, tvoja interakcia a komunikácia s nami prostredníctvom našich rôznych platforiem a komunikačných kanálov. "

 • Zlepšenie dátových modelov

  • Vedu o údajoch, tvoj profil a osobné údaje používame na vytvorenie dátových modelov, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť logiku našich analytických činností, vďaka čomu získame lepší prehľad o tvojich pripomienkach a spätnej väzbe, tvojich interakciách, preferenciách a potrebách v našich produktoch a službách. Porovnáme dátový model, ktorý sme vytvorili pomocou tvojho profilu, s inými podobnými spotrebiteľskými profilmi a kategóriami, aby sme mohli ďalej predvídať a analyzovať tvoje preferencie.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Legitímny záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o polohe

 • Merania (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Interakcia a aktivita v sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o fitnes aktivitách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o prehliadaní

 • Informácie o mobilnom zariadení

 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Uchovávame ich dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas zo zasielaním e-mailov alebo nebudete namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Poskytovatelia e-mailovej marketingovej podpory

 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

5.3b Personalizované marketingové správy prostredníctvom e-mailu (registrácia na odber bulletinu)

SPRACOVANIE

 • Na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo prostredníctvom upozornení push, keď si nainštalujete našu aplikáciu, vám posielame marketingové správy, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať („prispôsobené“). Aby sme vám mohli posielať „prispôsobené“ správy, sledujeme vaše online (a niekedy aj offline) správanie a analyzujeme ho, aby sme čo najlepšie odhadli, ktoré produktové rady by vás mohli zaujímať a z ktorých môžete mať úžitok. To si vyžaduje, aby sme od vás zhromažďovali rôzne kategórie osobných údajov. Používame rôzne analytické nástroje na to, aby sme pochopili, čo znamená vaše správanie z hľadiska toho, čo sa vám páči a nepáči na našich rôznych produktových radách, a aby sme porozumeli dopadu (úspešnosti) správ, ktoré vám boli doručené.

 • Profilovanie (manažment cieľovej skupiny)

  • Konsolidáciou všetkých informácií, ktoré si nám priamo alebo nepriamo poskytol(a), vytvárame o tebe profil. To nám umožňuje nadviazať s tebou osobnú interakciu, ktorá je založená na našej predchádzajúcej interakcii a ďalších informáciách, ktoré môžeme použiť na odvodenie tvojich hodnotení „páči sa mi“ a „nepáči sa mi“. Aby sme zaistili, že sa správne správy a informácie dostanú k tebe v správnom momente cez správny kanál, používame technológie správy cieľovej skupiny. To zahŕňa posielanie marketingových správ o ponukách a produktoch alebo oslovovanie cez digitálne médiá prostredníctvom reklám v platformách značky adidas. Úroveň prispôsobenia závisí od povolenia, ktoré si nám poskytol(a).

 • Marketingová analytika

  • Tvoje údaje využívame na rôzne analytické účely, aby sme lepšie pochopili: a) ako prehľadávaš a používaš naše platformy; b) o ktoré produkty sa zaujímaš; c) ktoré funkcie našich produktov a platforiem sa ti páčia; d) kvalitu našich služieb vrátane služieb zákazníkom, marketingových a reklamných kampaní určených pre teba, a tvoju reakciu na tieto služby; e) dizajn našich produktov a webovej stránky; f) a či ti celkové užívateľské prostredie vyhovuje alebo nie. Túto analýzu používame na zlepšenie relevancie našej marketingovej komunikácie s tebou a kvality našich skúseností s prispôsobením v rámci našich kanálov a platforiem.

 • Obohacovanie údajov

  • Porovnaním všetkých osobných údajov, ktoré ťa môžu identifikovať, ti vytvárame jeden jednotný spotrebiteľský profil. Patria sem osobné údaje, ktoré sme od teba priamo alebo nepriamo získali cez digitálne médiá alebo offline, spätná väzba, ktorú nám poskytuješ, tvoja interakcia a komunikácia s nami prostredníctvom našich rôznych platforiem a komunikačných kanálov.

 • Zlepšenie dátových modelov

  • Vedu o údajoch, tvoj profil a osobné údaje používame na vytvorenie dátových modelov, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť logiku našich analytických činností, vďaka čomu získame lepší prehľad o tvojich pripomienkach a spätnej väzbe, tvojich interakciách, preferenciách a potrebách v našich produktoch a službách. Porovnáme dátový model, ktorý sme vytvorili pomocou tvojho profilu, s inými podobnými spotrebiteľskými profilmi a kategóriami, aby sme mohli ďalej predvídať a analyzovať tvoje preferencie.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Súhlas dotknutej osoby

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie

 • Informácie o polohe

 • Merania (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Interakcia a aktivita v sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o fitnes aktivitách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o prehliadaní

 • Informácie o mobilnom zariadení

 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Uchovávame ich dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas zo zasielaním e-mailov alebo nebudete namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Poskytovatelia e-mailovej marketingovej podpory

 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

5.3c Cielené správy na reklamných platformách tretích strán

SPRACOVANIE

 • Používame reklamné platformy tretích strán, ako sú Facebook, Google, YouTube, Instagram atď., aby sme vám zasielali správy, ktoré sú zamerané na vás, na základe vášho správania a vzoru prehliadania v konkrétnych časoch a lokalitách týchto platforiem s cieľom zvýšiť efektívnosť našich reklamných kampaní. Na tento účel zdieľame vaše osobné údaje s našimi partnermi – reklamnými agentúrami, ako aj s platformami sociálnych médií. Používame riešenia tretích strán, ako sú Google Analytics a Facebook Business Manager, ktoré nám pomáhajú lepšie zameriavať naše kampane a správy pre našich spotrebiteľov. Platformy sociálnych médií sa pokúsia zosúladiť váš profil v ich databáze na určenie optimálneho času a miesta (stránka, ktorú prehliadate), aby vám zobrazili reklamu od spoločnosti adidas. Musíme tiež analyzovať potrebné informácie, aby sme pochopili vplyv našich kampaní. Ak nesúhlasíte s tým, že vás na tento účel sledujeme, reklamy adidas sa vám budú stále náhodne zobrazovať na platformách sociálnych médií a iných platformách tretích strán. Prečítajte si aj oznámenie o ochrane osobných údajov na platformách sociálnych médií, aby ste pochopili, ako používajú vaše osobné údaje na tento účel.

 • Profilovanie (manažment cieľovej skupiny)

  • Konsolidáciou všetkých informácií, ktoré si nám priamo alebo nepriamo poskytol(a), vytvárame o tebe profil. To nám umožňuje nadviazať s tebou osobnú interakciu, ktorá je založená na našej predchádzajúcej interakcii a ďalších informáciách, ktoré môžeme použiť na odvodenie tvojich hodnotení „páči sa mi“ a „nepáči sa mi“. Aby sme zaistili, že sa správne správy a informácie dostanú k tebe v správnom momente cez správny kanál, používame technológie správy cieľovej skupiny. To zahŕňa posielanie marketingových správ o ponukách a produktoch alebo oslovovanie cez digitálne médiá prostredníctvom reklám v platformách značky adidas. Úroveň prispôsobenia závisí od povolenia, ktoré si nám poskytol(a).

 • Marketingová analytika

  • Tvoje údaje využívame na rôzne analytické účely, aby sme lepšie pochopili: a) ako prehľadávaš a používaš naše platformy; b) o ktoré produkty sa zaujímaš; c) ktoré funkcie našich produktov a platforiem sa ti páčia; d) kvalitu našich služieb vrátane služieb zákazníkom, marketingových a reklamných kampaní určených pre teba, a tvoju reakciu na tieto služby; e) dizajn našich produktov a webovej stránky; f) a či ti celkové užívateľské prostredie vyhovuje alebo nie. Túto analýzu používame na zlepšenie relevancie našej marketingovej komunikácie s tebou a kvality našich skúseností s prispôsobením v rámci našich kanálov a platforiem.

 • Obohacovanie údajov

  • Porovnaním všetkých osobných údajov, ktoré ťa môžu identifikovať, ti vytvárame jeden jednotný spotrebiteľský profil. Patria sem osobné údaje, ktoré sme od teba priamo alebo nepriamo získali cez digitálne médiá alebo offline, spätná väzba, ktorú nám poskytuješ, tvoja interakcia a komunikácia s nami prostredníctvom našich rôznych platforiem a komunikačných kanálov.

 • Zlepšenie dátových modelov

  • Vedu o údajoch, tvoj profil a osobné údaje používame na vytvorenie dátových modelov, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť logiku našich analytických činností, vďaka čomu získame lepší prehľad o tvojich pripomienkach a spätnej väzbe, tvojich interakciách, preferenciách a potrebách v našich produktoch a službách. Porovnáme dátový model, ktorý sme vytvorili pomocou tvojho profilu, s inými podobnými spotrebiteľskými profilmi a kategóriami, aby sme mohli ďalej predvídať a analyzovať tvoje preferencie.

Ďalšie informácie o tom, ako nám naši reklamní partneri a platformy sociálnych médií pomáhajú dosiahnuť tento účel, nájdete na ich stránkach:

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Súhlas dotknutej osoby

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Informácie o totožnosti

 • Kontaktné informácie (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o polohe

 • Merania (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Interakcia a aktivita v sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o fitnes aktivitách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Informácie o prehliadaní

 • Informácie o mobilnom zariadení

 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 • Osobný názor

 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Uchovávame ich tak dlho, kým neodvoláte svoj súhlas.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Partneri – reklamné agentúry

 • Platformy sociálnych médií

 • Cieľoví poskytovatelia marketingových služieb

 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

4. Dodržiavanie právnych záväzkov

5.4a Zákonná povinnosť – Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi (vrátane súdov)

SPRACOVANIE

 • Keď sa bude zo zákona požadovať poskytnúť vaše osobné údaje z dôvodov národnej a verejnej bezpečnosti, prevencie kriminality, vyšetrovania a stíhania, boja proti praniu špinavých peňazí, súdnych konaní, ochrany práv a slobôd iných osôb a vymáhania občianskoprávnych nárokov, poskytneme informácie požadované orgánmi alebo stranami, akonáhle sa presvedčíme, že sa žiadosť vyžaduje podľa zákona. Možno vám to nebudeme môcť oznámiť, ak je takéto oznámenie v rozpore so zákonom.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Zákonná povinnosť

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Všetky kategórie osobných údajov, ktoré požaduje orgán presadzovania práva.

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 • Miestne orgány a orgány štátnej správy vrátane daňových orgánov

 • Miestne a vnútroštátne súdnictvo

 • Miestne a vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní

5.4b Dôkazy - zmluvné spory alebo dodržiavanie právnych predpisov

SPRACOVANIE

 • Musíme uchovávať dôkazy v prípade akéhokoľvek zmluvného sporu alebo sa chrániť v prípade akýchkoľvek vyšetrovacích auditov alebo sporov a sťažností týkajúcich sa dodržiavania ochrany súkromia vrátane toho, ako sme zaobchádzali s vašimi právami jednotlivca.

PRÁVNY ZÁKLAD

 • Zákonná povinnosť

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Všetky kategórie osobných údajov, ktoré sa podľa potreby používajú ako dôkaz

DOBA UCHOVÁVANIA

 • Zákonná premlčacia lehota v závislosti od zmluvnej doby alebo právnej požiadavky

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG


6. Príjemcovia vašich osobných údajov


Nižšie nájdete zoznam príjemcov údajov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje podľa pokynov zodpovedných subjektov. Zoznam sa môže podľa potreby meniť.

SPOLOČNOSŤ - SLUŽBA

 • adidas International Marketing B.V. - prevádzka internetového obchodu a marketingové služby

 • Demandware Inc.| USA - hosting webovej stránky

 • Klarna | Švédsko - platobné procesy

 • Adyen | Holandsko - platobné procesy

 • InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Bielorusko - vývoj webových stránok

 • Adobe Analytics | Írsko, Google Analytics | USA - webová analýza

 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA - analýza sociálnych médií

 • Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael - analýza mobilných aplikácií

 • Qualtrics LLC | USA – prieskum, Net Promoter Score

 • act.3 | Nemecko, cip Trademarketing GmbH | Nemecko - správa podujatí

 • Neolane Ltd. | Francúzsko - marketing

 • Batterii LLC | USA - spotrebiteľské pohľady

 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Holandsko, IRIS | Austrália - CRM agentúry

 • Olapic, Inc. | USA - partneri podpory UGC

 • pobočky adidas | globálne - riadenie vzťahov so spotrebiteľmi

 • Teleperformance | Nemecko - služby zákazníkom

 • DHL | Nemecko - dodávka produktov

 • Feedzai | Nemecko - prevencia podvodov

 • PayPal | USA - platobné služby

 • Apple Pay, Google Pay | USA - platby cez mobil

 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA - interakcia so sociálnymi médiami

 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Írsko - interakcia so sociálnymi médiami

 • Twitter | USA - interakcia so sociálnymi médiami

 • Google | USA - interakcia so sociálnymi médiami

 • Runtastic GmbH | Rakúsko - zdravie a fitness komunita

 • Google Analytics | USA - analytika

 • Adobe Analytics | USA - analytika

 • Anatwine Limited | Veľká Británia - skúsenosti spotrebiteľov

 • MediaCom | Veľká Británia - reklamný partner

 • Salesforce - softvér CRM | analýza údajov

 • Wunderman - služby e-mailového marketingu

 • Stuffstr Limited - partner pre predaj

 • Webhelp – poskytovateľ služieb zákazníkom

 • Fit Analytics GmbH – poskytovateľ odporúčaní veľkosti

 • Bazaarvoice, Inc | USA – poskytovateľ analytiky hodnotenia

 • mParticle Inc | USA – analýza mobilných aplikácií

 • Amplitúda Inc | USA – analýza mobilných aplikácií

 • Appsflyer Ltd | Izrael – analýza mobilných aplikácií

 • Visenze Pte. Ltd | Singapur - poskytovateľ vizuálneho vyhľadávania

 • Vyking Limited | Veľká Británia - poskytovateľ služieb rozšírenej reality

 • nShift | Veľká Británia

V prípade, že používate aplikácie adidas Running alebo adidas Training, pozrite si tiež stránky https://www.runtastic.com/pdfs/terms/recipients%5Fof%5Fpersonal%5Fdata.pdf , kde nájdete viac informácií o potenciálnych príjemcoch údajov súvisiacich s aplikáciou, dotknutých kategóriách údajov a účele zdieľania príslušných údajov.

V prípade, že vaše osobné údaje môžu používať prevádzkovatelia údajov, ktorí nie sú prevádzkovateľmi údajov spoločnosti adidas, prostredníctvom platforiem, aplikácií alebo inak pre svoje vlastné účely, viac informácií o tom, ako nakladajú s vašimi osobnými údajmi, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa údajov, ktorý nie je prevádzkovateľom údajov spoločnosti adidas.


7. Čo robí spoločnosť adidas, keď prenášame vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP?


V závislosti od činnosti spracovania osobných údajov sú vaše osobné údaje zdieľané s rôznymi „kategóriami príjemcov“. V prípade, že sa príjemca nachádza mimo EÚ/EHP, zaviedli sme potrebné opatrenia, ako napríklad podpísanie štandardných zmluvných ustanovení EÚ schválených Komisiou EÚ a príslušné bezpečnostné opatrenia.


8. Ako chránime vaše osobné údaje?


Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia na riešenie rizík, ktoré zodpovedajú nášmu používaniu vašich osobných údajov, vrátane straty, zmeny alebo neoprávneného prístupu k vašim osobným údajom, a oprávňujeme vás na uplatňovanie vašich práv. Prostredníctvom zmluvných dohôd požadujeme od našich poskytovateľov služieb, aby sa správali rovnako. Mali by ste si však byť vedomí toho, že akýkoľvek prenos vašich osobných údajov prostredníctvom internetu je na vaše vlastné riziko. Vaše osobné údaje môžeme chrániť iba vtedy, keď ich máme.


9. Všeobecné otázky, podpora


adidas ZÁKAZNÍCKY SERVIS – ( https://adidas.com/help )Ak máte akékoľvek všeobecné otázky alebo potrebujete okamžitú pomoc a podporu týkajúcu sa vašich práv alebo spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu. Ich kontaktné informácie a možnosti spojenia nájdete po kliknutí na tento odkaz https://adidas.com/help .

MIESTNE ORGÁNY

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv, obráťte sa na internetové stránky a kancelárie miestnych orgánov.


10. Ako môžete kontaktovať zodpovedné subjekty a nášho úradníka pre ochranu údajov?


DataProtection@adidas.com

Global Legal (Privacy) | DPO | adidas AG | Adi-Dassler-Straße 1 | 91074 Herzogenaurach | Nemecko