OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

 1. Co se z tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů dozvídáte?

 2. Kdo zodpovídá za tvé osobní údaje?

 3. Jak uplatníš svá práva na osobní údaje?

 4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme („kategorie osobních údajů“)?

 5. Jak a proč používáme tvoje osobní údaje? (účel, zpracování, právní základ)?

 6. Příjemci tvých osobních údajů

 7. Co adidas dělá, když přenáší tvé osobní údaje mimo EU/EHP?

 8. Jak chráníme tvé osobní údaje?

 9. Obecné otázky, podpora

 10. Jak kontaktovat odpovědné subjekty a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

AKTUALIZOVÁNO: 10 March 2022

1. Co se z tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů dozvídáte?

Toto oznámení o ochraně soukromí (dále jen „oznámení“) poskytuje informace o tom, jak adidas (dále jen „adidas “, „my“, „nás“) shromažďuje a používá tebe „osobní údaje“ (informace poskytnuté tebou nebo jinými osobami, s nimiž tě můžeme spojit). Doporučujeme přečíst si toto oznámení a další oznámení o ochraně soukromí, která zveřejňujeme často, protože mohou být aktualizována, aby odrážela nejnovější vývoj bez předchozího upozornění.


2. Kdo zodpovídá za tvé osobní údaje?

Pro účely popsané v tomto oznámení a v souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů a GDPR jsou odpovědné následující subjekty adidas:

 • adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Německo (dále jen „adidas AG")

 • adidas CR s.r.o. – Pekařská 16, Jinonice, Praha 5, 155 00, Česká republika (dále jen „adidas CR“)

Také pro následující účely:

 • umožnění přístupu k funkcím adidas running and training Premium prostřednictvím předplatného zakoupeného od runtastic GmbH

Níže uvedené subjekty adidas zodpovídají za tvé osobní údaje:

 • adidas AG

 • Runtastic GmbH – Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Rakousko (“adidas Runtastic”)

U některých scénářů popsaných v tomto oznámení mohou existovat jiné subjekty adidas anebo jiné než adidas, které také zodpovídají za používání tvých osobních údajů. Bližší informace najdeš v konkrétním scénáři.

Podle GDPR a místních zákonů na ochranu osobních údajů jsou označováni jako „společní správci“ společnosti adidas. Společně zodpovídají za určení proč (dále jen „účel“), jak (dále jen „zpracování“) a zda (dále jen „právní základ“) používáme tvé osobní údaje. V tomto oznámení jim pro snadnější porozumění říkáme „odpovědné subjekty“.

adidas AG také zpracovává žádosti o uplatnění práv ve vztahu k osobním údajům (jak je popsáno v tomto oznámení). Samozřejmě se můžete se svými požadavky obrátit na kterýkoliv z odpovědných subjektů.

adidas AG by také řešila jakékoli narušení bezpečnosti dat a řídila by spolupráci a komunikaci s orgány pro ochranu osobních údajů. Naším hlavním úřadem je bavorský Státní úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů se sídlem v německém Ansbachu.


3. Jak uplatníš svá práva na osobní údaje?

Máš všechna níže popsaná práva k veškerým svým osobním údajům poskytnutým odpovědným subjektům, přečti si prosím pokyny a řiď se jimi pro včasné uplatnění svých práv. Pokud je jiná společnost než adidas nezávisle odpovědná za tvé osobní údaje, musíš kontaktovat tuto jinou společnosti než adidas a přečíst si její oznámení o ochraně soukromí a uplatnit svá práva u nich. Tvou žádost nelze zpracovat, pokud nemůžeme ověřit tvou totožnost. Pokud máme důvodné pochybnosti o tvé totožnosti, můžeme požádat o doplňující ověřovací otázky, abychom ochránili všechny osobní údaje a práva našich spotřebitelů.

Pokud máš nějaké obecné otázky nebo potřebuješ okamžitou pomoc a podporu týkající se tvých práv nebo toho, jak používáme tvé osobní údaje, obrať se prosím na náš tým zákaznických služeb. Kontaktní údaje a kanály najdeš kliknutím na odkaz https://adidas.com/help.

1. Přístup k vašim osobním údajům.

2. Získej strojově čitelnou přenosnou kopii svých osobních údajů, kterou můžeš sdílet s jinou společností.

3. Vymaž svůj účet a všechny osobní údaje spojené s e-mailovou adresou.

Chceš-li získat přístup ke svým osobním údajům a informacím o tom, jak adidas shromažďuje a používá osobní údaje, získat strojově čitelnou přenosnou kopii souboru nebo odstranit osobní údaje, použij prosím náš samoobslužný nástroj podle níže uvedených pokynů.E-mailová adresa je povinná, protože tě nemůžeme jinak identifikovat a splnit požadavek.Pokud potřebujete pomoci, kontaktuj prosím náš tým zákaznických služeb: https://adidas.com/help).

ADIDAS WEB
Krok 1
Přejdi na spodní stranu stránky a klikni na „Spravovat Data“.

Krok 2
Zvol jednu z následujících možností: 1) „Send me my data“ (Pošlete mi mé údaje); nebo 2) „Send me machine readable data“ (Pošlete mi mé strojově čitelné údaje); nebo 3) nebo „Delete my data & account“ (Smažte mé údaje i účet).

Krok 3
Zadej své příjmení a e-mailovou adresu, které jsi společnosti adidas poskytl(a) – pokud se příjmení a e-mailová adresa neshodují s informacemi, které máme k dispozici, žádost bude zamítnuta. Pokud potřebuješ pomoci, kontaktuj prosím náš místní tým zákaznických služeb ( https://adidas.com/help).

Krok 4
Zkontroluj e-mail a postupuj podle pokynů pro ověření emailové adresy uvedených v e-mailu – vezmi prosím na vědomí, že požadavek nebude zpracován, pokud neověříš svou e-mailovou adresu, a požadavek bude po 30 dnech vymazán.

Krok 5
Do 30 dnů si znovu zkontroluj e-mail a klikni na odkaz pro stažení požadovaného souboru NEBO získání potvrzení o odstranění svých údajů.

Krok 6
Pokud si přeješ provést další žádost, zopakuj kroky 1– 5.

APLIKACE ADIDAS A APLIKACE CONFIRMED
Krok 1
Přejdi na „SETTINGS“ (NASTAVENÍ).

Krok 2
Klikni na „SPRAVOVAT ÚČET“.

Krok 3
Zvol jednu z následujících možností: 1) „Send me my data“ (Pošlete mi mé údaje); nebo 2) „Send me machine readable data“ (Pošlete mi mé strojově čitelné údaje); nebo 3) nebo „Delete my data & account“ (Smažte mé údaje i účet).

Krok 4
Zadej své příjmení a e-mailovou adresu, které jsi společnosti adidas poskytl(a) – všimni si prosím, že tato pole jsou předvyplněna.

Krok 5
Zkontroluj e-mail a postupuj podle pokynů pro ověření emailové adresy uvedených v e-mailu – vezmi prosím na vědomí, že požadavek nebude zpracován, pokud neověříš svou e-mailovou adresu, a požadavek bude po 30 dnech vymazán.

Krok 6
Do 30 dnů si znovu zkontroluj e-mail a klikni na odkaz pro stažení požadovaného souboru NEBO získání potvrzení o odstranění svých údajů.

RUNTASTIC.COM
Krok 1
Přihlas se do Runtastic.com.

Krok 2
Klikni na "Home”.

Krok 3
Klikni na “Account & Data” v levé části displeje.

Krok 4
Zvol jednu z následujících možností: 1) “EXPORT DATA”; nebo 2) “REQUEST DELETION” v pravé části displeje.

Krok 5
Postupuj podle pokynů, které jsme ti zaslali e-mailem. Upozorňujeme, že žádost nebude zpracována, pokud jsi neověřil(a) svou e-mailovou adresu, a žádost bude po 30 dnech vymazána. Pokud jsi ještě neověřil(a) svůj e--mail, můžeš požádat o nový odkaz pro potvrzení kliknutím na "Send a new confirmation email" na Runtastic.com.

Krok 6
Do 30 dnů si znovu zkontroluj e-mail a klikni na odkaz pro stažení požadovaného souboru NEBO získání potvrzení o odstranění svých údajů.

Krok 7
Pokud si přeješ provést další žádost, zopakuj kroky 1– 6.

Vezmi prosím na vědomí, že standardní doba zpracování přes náš samoobslužný nástroj je jeden měsíc.

V závislosti na složitosti žádosti a počtu dalších požadavků, které v současnosti zpracováváme, doba zpracování může být prodloužena o další dva měsíce, a to z následujících důvodů:

 1. nemůžeme tě úspěšně identifikovat pomocí e-mailu anebo jiného identifikátoru a nemusíme být schopni zpracovat žádost vůbec; anebo

 2. nepoužíváš nebo nemůžeš používat náš samoobslužný nástroj a potřebuješ další pomoc; anebo

 3. žádáš o poskytnutí odpovědi jiným způsobem než e-mailem.

Více se dočteš v tomto oznámení o ochraně soukromí, kde najdeš následující informace:
a) proč máme tvé osobní údaje;
b) jaké kategorie údajů máme;
c) co děláme s tvými osobními údaji;
d) kdo má přístup k tvým osobním údajům (a kde jsou);
e) kam by mohly být tvé osobní údaje předány;
f) jak dlouho uchováváme tvé osobní údaje;
g) pokud jsi nám neposkytl(a) své osobní údaje přímo, jak jsme je získali;
h) tvá práva podle platných zákonů a možnost omezení zpracování a
i) zda používáme tvé osobní údaje pro automatizované rozhodování; a
j) v některých případech máš právo vědět, jak automatizované rozhodování probíhá, pokud se vás toto rozhodnutí zásadním způsobem dotýká.

4. Zkontroluj správnost svých osobních údajů

Obrať se prosím na zákaznické služby (https://www.adidas.cz/pomoc), kde můžeš provést jakékoliv změny svých informací a získáš přístup ke svému účtu u společnosti adidas, abys mohl(a) provádět změny přímo.

5. Odhlas se z našich e-mailových marketingových sdělení

Z odběru našich e-mailových marketingových sdělení se můžeš kdykoli odhlásit. Použij funkci „odhlásit“ ve spodní části každé e-mailové marketingové zprávy.Pokud potřebuješ pomoc nebo pokud požadavek na odhlášení selhal, kontaktuj prosím naše zákaznické služby (https://adidas.com/help) a nahlas selhání a požádej o odstranění své e-mailové adresy a odhlas se z e-mailového marketingového seznamu adidas.

6. Omez to, jak používáme tvé osobní údaje

7. Odvolej svůj souhlas

8. Vznes námitku, pokud tvé údaje zpracováváme na základě „oprávněného zájmu“ (včetně odhlášení z odběru přímých marketingových zpráv)

9. Zpochybni rozhodnutí vygenerované výhradně automatizovaným rozhodovacím procesem bez lidského zásahu

10. Všeobecná pomoc

Pro obecnou podporu prosím kontaktuj náš tým zákaznických služeb (https://www.adidas.cz/pomoc). Jejich kontaktní údaje najdete v části „ZEPTEJTE SE NAŠÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY“ v sekci NÁPOVĚDA.

11. Podej stížnost u místního orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů

Máš právo podat stížnost u místního orgánu, pokud nejsi spokojen(a) s tím, jak jsme nakládali s některými z výše uvedených práv.

Vyzýváme tě, aby ses nejprve podělil(a) o své obavy a stížnosti ohledně toho, jak nakládáme s právy a používáme osobní údaje, s naším týmem ochrany osobních údajů a naším pověřencem pro ochranu osobních údajů, a napsal(a) je do dotazníku o dodržování ochrany osobních údajů společnosti adidas a do schránky stížností (dataprotection@adidas.com), abychom tvé obavy a stížnosti mohli rychle řešit a doufejme, že i vyřešit.

12. K uplatnění svých osobních práv používejte nástroje třetích stran

Chápeme, že existují nástroje, aplikace, řešení a webové stránky provozované jinými společnostmi (než adidas), které vám pomohou uplatnit svá osobní práva. V závislosti na provedení těchto nástrojů vás možná budeme muset ještě kontaktovat přímo, abychom alespoň ověřili vaši totožnost předtím, než budeme moci zpracovat vaše požadavky prostřednictvím řešení třetích stran.Nemůžeme zpracovat vaši žádost, aniž bychom ověřili vaši totožnost, abychom neměli pochybnosti, že jste skutečně osoba, kterou osobní údaje identifikují. Nemůžeme nahrát a nenahráváme soubory na portály třetích stran, protože to představuje vážné riziko zabezpečení dat pro systémy a infrastrukturu adidas a mohlo by to následně vést k významnému narušení bezpečnosti dat.

I když jste tedy podali žádost pomocí nástroje třetí strany, můžeme vás požádat, abyste použili naše automatizované řešení nebo kontaktovali naše zákaznické služby podle výše uvedených pokynů pro naše webové stránky nebo aplikace adidas, abychom ověřili vaši totožnost a zajistili, že váš požadavek bude zpracován včas a bezpečně.

Pokud ti není jasné některé ze zde uvedených práv, obrať se prosím na místní úřad ohledně svých zákonných práv na osobní údaje, abys lépe porozuměl(a), co tato práva znamenají.


4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme („kategorie osobních údajů“)?

Většinou nám poskytuješ osobní údaje pro konkrétní účely. Někdy však mohou být tyto osobní údaje použity i pro jiné účely, pokud k tomu máme právo a svolení („právní základ“). Také můžeme používat tvé osobní údaje od jiných společností nebo zdrojů k určitým účelům, pokud je to ze zákona povoleno. Podívej se prosím na níže uvedené kategorie osobních údajů, které ti pomohou pochopit, jak osobní údaje používáme. Tyto kategorie zahrnují osobní údaje, které jsi přímo a nepřímo poskytl(a) odpovědným subjektům.

Informace o identitě - veškeré informace, které tě identifikují jako jedince, žijící osobu. Patří sem mimo jiné: jméno [jméno, příjmení, iniciály], datum narození, e-mailová adresa včetně jména, telefonní číslo, jedinečné identifikační číslo spotřebitele (včetně členského ID nebo ID z jakékoli platformy adidas), přezdívka, heslo, identifikátory sociálních médií a tzv. handles, otisk prstu na zařízení, kódy dárkových karet, které ti jsou přiřazeny, genderová identita a prezentace.

Kontaktní údaje - jakékoliv informace, které můžeme použít ke kontaktu s tebou. Patří sem mimo jiné: telefonní číslo, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa, Messenger ID, tzv. handle sociálního média, jakýkoli další komunikační kanál, který jsi použil(a) při kontaktu s námi k získání dalších informací.

Informace o platbě, nákupu a transakcích - veškeré informace, které používáme k vyplnění nebo v souvislosti s tvým záznamem o nákupu a fakturou. Patří sem mimo jiné: informace o platbě (údaje z kreditní karty nebo bankovní údaje nebo údaje z platební platformy), profil platebního rizika (který nám poskytuje naše řešení platebního rizika), údaje o nákupním košíku (objednané položky), údaje o dodání, doručovací a fakturační adresa, zákaznické číslo objednávky, historie nákupů u adidas, číslo účtenky, ID transakce, ID faktury, ID transakce v maloobchodě, hodnota nákupu, číslo potvrzení objednávky, sledovací číslo objednávky.

Míry a velikosti - informace, které můžeme využít, aby ti vybavení padlo. Patří sem mimo jiné: velikost obuvi, velikost oděvů, výška, váha, obvod hrudníku, zápěstí, boků, vnitřního švu, tvar těla, délka chodidla.

Informace o poloze - informace, které můžeme použít, abychom věděli nebo uhodli, kde jsi v reálném čase nebo jinak. Patří sem mimo jiné: rezidenční lokalita, aktuální místo přihlášení [IP adresa], informace o poloze zařízení v reálném čase prostřednictvím snímačů a signálů zařízení, umístění GPS (pokud nás chcete sdílet, například prostřednictvím nastavení mobilního zařízení) nebo informace, které nám pomohou odhadnout, kde asi jsi, například určitá stránka adidas, kterou jsi navštívil(a) a která by nám mohla napovědět, kde jsi, nebo když se „přihlásíš“ na akci nebo web na stránce sociálních médií s označením místa a ta je sdílena s námi.

Informace o správě členství - informace týkající se členství v adiClubu. Patří sem: ID zdroje akvizice (kde ses zaregistroval(a) k našemu členství), tvoje země členství, ID člena Creators Clubu, datum, kdy ses stal(a) členem, ID prodejny (pokud ses zaregistroval(a) v prodejně včetně franšízy), členské body, historie zapojení, historii odměn, členské kupony, které ti byly přiděleny.

Informace o chování a preferencích - informace, které naznačují tvé preference, ať už přímo – pokud je poskytneš – nebo nepřímo. Patří sem mimo jiné: preference aktivity (sportovní), informace o účasti na akcích, plány cvičení, digitální interakce uvnitř prodejny, preference místa/značky, jazyková preference, preference produktu a vlastností produktu, preferované umístění prodejny, nákupní historie (všechny položky v nákupních košících), položky v seznamu přání, údaje o „preferencích“, které jsi nám poskytl(a) ve svém profilu a nastavení platformy, informace, které nám poskytneš při interakci s našimi komunitami jako jsou adidas Runners, účast na akcích nebo kampaních jako školitel, člen týmu, účastník nebo propagátor našich akcí.

Informace o procházení - informace o tvém chování během procházení. Patří sem mimo jiné: název prohlížeče, IP adresa (včetně zkrácené IP adresy), clickstream údaje, údaje a čas návštěv webu, doba strávená na webu, navštívené stránky a odkazy, na které jste klikli v našich marketingových zprávách nebo na webu, URL, která tě přivedla na naše stránky.

Informace o mobilním zařízení - informace související s tvým mobilním zařízením. Patří sem mimo jiné: zařízení EUI, ID zařízení, otisk prstu na zařízení, informace o IP/wifi, operační systém, údaje uložené na zařízení při udělení přístupu, záznam při přístupu k zařízení (např. kamera).

Informace o profilu a komunitě - informace, které nám poskytneš v sociálním profilu anebo při interakci s našimi komunitami a dalšími uživateli, včetně nikoli však výhradně: informace o followerech v komunitě Runtastic, informace poskytnuté při účasti v akcích/výzvách a skupinách/komunitách Runtastic nebo adidas jako trenér, člen týmu, účastník nebo promotér, obrázky a videa, která sdílíš, informace, které poskytuješ v popisu profilu, členství v týmu a role v něm, zájmy, zpětná vazba, lajky a komentáře, žebříčky umístění, účast na událostech, spojené skupiny včetně rolí i účast a úspěch ve výzvách.

Interakce a aktivita sociálních médií - informace o vás získáváme prostřednictvím různých kanálů sociálních médií jako je Facebook, Instagram, Google atd., když tyto kanály využíváme k reklamním, analytickým účelům nebo k obohacení tvého profilu u adidas. Patří sem mimo jiné: jakékoli veřejně dostupné informace ze sociálních médií, např. tzv. handles sociálních médií, interakce na sociálních médií a veřejné příspěvky, tvé „lajky“ a další reakce, tvé kontakty přes sociální média, tvé fotografie, které jsou veřejné nebo které nám zašleš tím, že nás zmíníš nebo sleduješ naše příspěvky na sociálních médiích pomocí „handles“ nebo „hashtagů“, komentáře nebo zprávy, které s námi sdílíš veřejně či soukromě na platformách sociálních médií. Informace také můžeme získat nepřímo od společností sociálních médií (Facebook, Google atd.) při inzerování na těchto platformách, což může zahrnovat tvou účast a členství v určitých tématech anebo skupinách, nastavení tvého profilu a preference, tvé chování na různých platformách vlastněných stejnou společností.

Korespondence - korespondence se zákaznickými službami anebo našimi zaměstnanci a personálem. Patří sem mimo jiné: písemná korespondence s námi (e-mail nebo příspěvek či zprávy na našich platformách) a hlasové nahrávky pořízené zákaznickými službami, pokud na to máme právo.

Obraz a záznam - obrazové, hlasové nebo video záznamy, které jsme zaznamenali nebo získali tam, kde můžeš být identifikován(a). Patří sem mimo jiné: kamerové záznamy, fotografie pořízené v našich maloobchodních prodejnách anebo při akcích, videozáznamy pořízené během akcí nebo interakcí, hlasové záznamy pořízené během akcí nebo interakcí (s výjimkou korespondence se zákaznickými službami), obrázky, které s námi sdílíš prostřednictvím sociálních médií.

Informace o fitness aktivitě - informace související s fitness aktivitou, kterou sleduješ pomocí našich platforem (včetně adidas Running a Training). Patří sem mimo jiné: typ aktivity, vzdálenost, délka cvičení, cvičební návyky (čas zahájení a dokončení), fitness skóre, tempo, údaje o využití prostoru, rychlost.

Zdravotní informace - informace, které se týkají zdraví nebo znaků, jako je index tělesné hmotnosti (BMI), srdeční tep za minutu nebo informace o zdravotním postižení. Používají se pouze v případě, že jsi nám povolil(a) používat je – s tvým souhlasem – ke konkrétním důvodům a účelům.

Osobní názor - názor, který s námi sdílíte a který vyjadřuje tvoje hledisko a komentáře. To může být i případ, kdy nám poskytneš zpětnou vazbu a ohodnotíš naše služby nebo produkty nebo pokud se účastníš diskuzí o výzkumu a vývoji produktů.


5. Jak a proč používáme tvoje osobní údaje? (účel, zpracování, právní základ)?

V této části poskytujeme údaje ke všem scénářům a důvodům ( „účely“), kde můžeme shromažďovat (přímo i nepřímo) a používat osobní údaje ze všech našich platforem.

účel – Proč shromažďujeme a používáme osobní údaje?

ZPRACOVÁNÍ – Co děláme s osobními údaji?

PRÁVNÍ ZÁKLAD – Proč můžeme osobní údaje k tomuto účelu používat?

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Profilování (Audience Management)

  • Vytváříme váš profil o vás sloučením všech informací, které jste nám přímo nebo nepřímo poskytli. To nám umožňuje navázat s vámi personalizovanou interakci, která je založena na naší předchozí interakci, a další informace, které můžeme použít k interpretaci vašich lajků a dislajků. Používáme technologie správy publika, abychom zajistili, že se dostanete ke správným zprávám a informacím ve správnou chvíli a správným kanálem. To zahrnuje zasílání marketingových sdělení o nabídkách a produktech nebo oslovování napříč digitálními médii prostřednictvím reklam na platformách značky adidas. Úroveň personalizace závisí na povolení, které jste nám poskytli.

 • Marketingová analýza

  • Vaše údaje používáme k různým analytickým účelům, abychom lépe pochopili: a) Jak procházíte a využíváte naše platformy; b) O které produkty máte zájem; c) Které funkce našich produktů a platforem se vám líbí; d) Kvalitu našich služeb včetně zákaznických služeb, marketingové a reklamní kampaně, které jsou vám adresovány, a vaši reakci na tyto služby; e) Náš produkt a design webových stránek; f) Zda na vás zafungovala či nezafungovala celková uživatelská zkušenost. Tuto analýzu využíváme ke zlepšení relevantnosti naší marketingové komunikace a kvality našich individualizovaných zkušeností napříč našimi kanály a platformami.

 • Obohacení dat

  • Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů.

 • Vylepšování datových modelů

  • Pomocí datové vědy a vašeho profilu a osobních údajů vytváříme datové modely, které nám mohou pomoci zlepšit logiku našich analytických aktivit, které nám poskytují více informací o vašich komentářích a zpětné vazbě, vašich interakcích, preferencích a potřebách našich produktů a služeb. Porovnáme datový model, který jsme vytvořili pomocí vašeho profilu, s dalšími podobnými zákaznickými profily a kategoriemi, abychom mohli dále předvídat a analyzovat vaše preference.Especificamente, estas são as Categorias de Dados Pessoais que nos podes ter dado ou não para esta finalidade específica, mas nós ou temo-las em arquivo, ou obtivemo-las de uma fonte diferente para uma finalidade diferente, e sabemos que estão associadas a ti.

ARCHIVAČNÍ doba

 • Jak dlouho uchováváme osobní údaje pro tento účel?

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • S kým (typy poskytovatelů služeb nebo společností) sdílíme osobní údaje k dosažení účelu?

1. Spravovat členské programy adidas a organizovat akce a aktivity

5.1a Správa členství adiClub – jste-li členy

Tato část platí, když si vytvoříš a zaregistruješ členský účet a staneš se členem adiClubu.adidas shromažďuje a používá osobní údaje z členství v adiClubu pro účely:

 • Dodržování podmínek členství a

 • Profilování personalizovaného obsahu, zkušeností a obchodní a marketingové analýzy.

1. Dodržování podmínek členství

ZPRACOVÁNÍ

Pokud používáš a vytvoříš členský účet, shromažďujeme a používáme osobní údaje ke správě účtu a dodržování všeobecných podmínek adiClubu.

To zahrnuje následující:

 • shromažďování, ukládání a zpracovávání osobních údajů, které jsi poskytl(a) v registračním formuláři, za účelem vytvoření členského profilu a účtu;

 • přiřazení členského ID k tvému profilu a účtu a použití členského ID spolu s dalšími informacemi o identitě, které jsi nám poskytl(a) za účelem identifikace;

 • umožnění, aby byly údaje z členského účtu použity jako „Global Credential“ společnosti adidas pro přístup ke všem doménám a aplikacím značky adidas;

 • zasílání e-mailových zpráv o stavu účtu, správě (odměny a dary v souladu s podmínkami členství) a žádostí o údržbu (například obnovení hesla);

 • zasílání push oznámení přes aplikace adidas o stavu účtu, správě (odměny a dary v souladu s podmínkami členství) a žádosti o údržbu (například obnovení hesla) – push oznámení můžete kdykoli vypnout pomocí „Nastavení“ v mobilních zařízeních. Pokud však push oznámení vypneš, budeme ti možná muset zasílat důležitá sdělení týkající se členství e-mailem;

 • poskytování základních funkcí (mohou se změnit) running and training společnosti adidas jako součásti nabídky členství;

 • umožnění přístupu k funkcím adidas running and training Premium prostřednictvím předplatného zakoupeného od runtastic GmbH;

 • uložení tvojí doručovací adresy a platebních údajů pro zkrácení platebního procesu online i v aplikaci;

 • uložení historie objednávek, abys k nim měl(a) kdykoli přístup;

 • umožnění sledovat objednávky z účtu;

 • přístup k členskému profilu a poskytování služeb a podpory – včetně aktualizace informací o účtu podle pokynů, poskytování podpory a odpovědí na dotazy týkající se vašeho účtu, nákupů, technické podpory pro používání našich aplikací, podpory dotazů na ochranu soukromí – když kontaktuješ adidas prostřednictvím různých komunikačních kanálů pomocí svého členského ID a profilu; a

 • uložení všech osobních údajů, které o tobě přímo nebo nepřímo shromažďujeme a které byly identifikovány prostřednictvím členského ID nebo e-mailu s členským profilem, včetně údajů, které jsi mohl(a) sdílet v prodejně a outletových prodejnách značky adidas a zúčastněných franšíz adidas pro účely výpočtu bodů a úrovní a jejich použití pro umožnění všech výše uvedených bodů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o správě členství

 • Informace o identitě

 • Kontaktní údaje

 • Informace o profilu a komunitě

 • Informace o procházení

 • Informace o mobilním zařízení

 • Korespondence

 • Obraz a záznamy (pokud je má adidas k dispozici)

 • Osobní názor (pokud je má adidas k dispozici)

 • Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Délka smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů týkajících se smlouvy.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Potenciální kupci a investoři

 • Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství

 • Poskytovatelé řešení analýzy dat

 • Partneři adiClubu

2. Profilování personalizovaného obsahu, zkušeností a obchodní a marketingové analýzy

ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje používáme k vytvoření personalizovaného obsahu a k ujištění, že s tebou budeme komunikovat způsobem, díky němuž si s větší pravděpodobností udržíš členství, budeš reagovat na naše cílená marketingová sdělení a budeš pokračovat v nákupu produktů adidas a používání platforem adidas.Konkrétně to zahrnuje používání osobních údajů následujícími způsoby:*

 • Profilování (Audience Management)

  • Vytváříme váš profil o vás sloučením všech informací, které jste nám přímo nebo nepřímo poskytli. To nám umožňuje navázat s vámi personalizovanou interakci, která je založena na naší předchozí interakci, a další informace, které můžeme použít k interpretaci vašich lajků a dislajků. Používáme technologie správy publika, abychom zajistili, že se dostanete ke správným zprávám a informacím ve správnou chvíli a správným kanálem. To zahrnuje zasílání marketingových sdělení o nabídkách a produktech nebo oslovování napříč digitálními médii prostřednictvím reklam na platformách značky adidas. Úroveň personalizace závisí na povolení, které jste nám poskytli. "- Marketingová analýza

  • Vaše údaje používáme k různým analytickým účelům, abychom lépe pochopili: a) Jak procházíte a využíváte naše platformy; b) O které produkty máte zájem; c) Které funkce našich produktů a platforem se vám líbí; d) Kvalitu našich služeb včetně zákaznických služeb, marketingové a reklamní kampaně, které jsou vám adresovány, a vaši reakci na tyto služby; e) Náš produkt a design webových stránek; f) Zda na vás zafungovala či nezafungovala celková uživatelská zkušenost. Tuto analýzu využíváme ke zlepšení relevantnosti naší marketingové komunikace a kvality našich individualizovaných zkušeností napříč našimi kanály a platformami.

 • Obohacení dat

  • Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů. "- Vylepšování datových modelů

  • Pomocí datové vědy a vašeho profilu a osobních údajů vytváříme datové modely, které nám mohou pomoci zlepšit logiku našich analytických aktivit, které nám poskytují více informací o vašich komentářích a zpětné vazbě, vašich interakcích, preferencích a potřebách našich produktů a služeb. Porovnáme datový model, který jsme vytvořili pomocí vašeho profilu, s dalšími podobnými zákaznickými profily a kategoriemi, abychom mohli dále předvídat a analyzovat vaše preference."

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Oprávněný zájem

Máš právo kdykoli vznést námitky proti našemu oprávněnému zájmu.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o správě členství

 • Informace o identitě* Kontaktní údaje

 • Informace o profilu a komunitě* Informace o procházení

 • Informace o mobilním zařízení

 • Korespondence

 • Obraz a záznamy (pokud je má adidas k dispozici)

 • Osobní názor (pokud je má adidas k dispozici)

 • Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Trvání členství a po dobu, po kterou nevzneseš námitky proti našemu oprávněnému zájmu tím, že vymažeš své osobní údaje

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Potenciální kupci a investoři

 • Poskytovatelé služeb v oblasti obchodního poradenství

 • Poskytovatelé řešení analýzy dat

 • Partneři adiClubu

5.1b Účast v loteriích a soutěžích

ZPRACOVÁNÍ

 • Vaše údaje používáme k ověřování vaší způsobilosti pro účast v loterii a soutěži a ke kontaktování pomocí kontaktních údajů, které jste nám poskytli. V případě, že jste vítězem soutěže nebo výhercem loterie, použijeme vaše informace k tomu, abychom vám cenu zaslali, a podle potřeby se postaráme o další administrativní a právní požadavky.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o identitě

 • Kontaktní údaje

 • Informace o chování a preferencích (pouze pokud to projekt vyžaduje)

 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)

 • Míry a velikosti* Informace o platbě, nákupu a transakcích

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Doba konání soutěže + dva měsíce

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Správce adidas, který akci organizuje

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Partneři akce (pokud existují)

 • Poskytovatelé doručovacích služeb

5.1c Registrace soukromé akce

ZPRACOVÁNÍ

 • Když se přihlásíš na akci, kterou pořádáme s omezenými místy, použijeme osobní údaje, které nám poskytneš, k rezervaci místa pro tebe. Tvé osobní údaje budou použity v souladu s obchodními podmínkami souvisejícími s akcí. Přečti si prosím konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů, které můžeme zveřejnit v době registrace, pokud je k dispozici.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o identitě

 • Informace o profilu a komunitě

 • Kontaktní údaje

 • Informace o poloze

 • Informace o Fitness aktivitě: veškeré informace, které od tebe můžeme shromáždit v den konání akce.

 • Informace o chování a preferencích (pokud jsou shromažďovány pro konkrétní akci)

 • Fotografie a záznamy (pokud jsou shromážděny pro konkrétní akci)

 • Osobní názor (pokud se shromáždí pro konkrétní akci)

 • Interakce a aktivita sociálních médií (pokud se shromažďují pro konkrétní akci)

 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Doba trvání akce a zákonná promlčecí lhůta v případě jakýchkoliv sporů.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Správce adidas, který akci organizuje

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Partneři akce (pokud existují)

 • Poskytovatelé IT cloudových řešení (je-li to možné)

5.1d Registrace na otevřenou akci

ZPRACOVÁNÍ

 • Často také pořádáme akce, které jsou otevřeny pro každého. Osobní údaje, které nám poskytneš, používáme k tomu, abychom tě informovali o akcích, které tě zajímají. Přečti si prosím konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů, které můžeme zveřejnit v době registrace, pokud je k dispozici.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o identitě

 • Kontaktní údaje

 • Informace o poloze

 • Informace o Fitness aktivitě: veškeré informace, které od tebe můžeme shromáždit v den konání akce.

 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Po dobu trvání akce + 36 měsíců, pokud jsou data z určité akce použita pro účely PROVOZNÍ ANALÝZY PODNIKU.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Správce adidas, který akci organizuje.

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Partneři akce (pokud existují)

 • Poskytovatelé IT cloudových řešení (je-li to možné)

2. Provozovat adidas online shop a platformy adidas

5.2a Provozovat adidas online shop a platformy adidas

ZPRACOVÁNÍ

 • Sledujeme veškerý provoz na našich stránkách a v aplikacích a analyzujeme údaje, které naše servery přijímají, abychom mohli: a) provozovat stránky, které jsou připojeny k naší doméně a aplikacím, b) opravovat chyby, aby se rozložení a design zobrazovaly správně, c) opravovat chyby, aby stránky a aplikace řádně fungovaly a d) sledovat dodržování našich všeobecných podmínek.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o identitě

 • Kontaktní údaje

 • Informace o procházení

 • Informace o mobilním zařízení

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Relace procházení

 • Kontaktní údaje Informace o procházení Informace o mobilním zařízení

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Poskytovatelé podpory správy stránek

5.2b Funkce provozování adidas Running a adidas Training

ZPRACOVÁNÍ

 • Osobní údaje zpracováváme, abychom při používání adidas Running a adidas Training mohli poskytnout hladký uživatelský zážitek. To zahrnuje jakékoli zpracování údajů, jaké je nutné pro používání specifických funkcí, které chceš používat, např. porovnání údajů o aktivitě s údaji jiných uživatelů, pokud jsi v žebříčku pořadí nebo se účastníš výzvy.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Plnění smlouvy

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o správě členství

 • Informace o identitě

 • Kontaktní údaje

 • Informace o procházení

 • Informace o mobilním zařízení

 • Informace o profilu a komunitě

 • Korespondence

 • Obraz a záznamy (pokud je má adidas k dispozici)

 • Osobní názor (pokud je má adidas k dispozici)

 • Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Délka smlouvy a zákonná promlčecí lhůta. Informace musíme uchovávat pro případ právních sporů týkajících se smlouvy.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Poskytovatelé řešení analýzy dat

 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

 • Poskytovatelé řešení CRM

5.2c Zabezpečení domény a sítě a ověřování totožnosti uživatelů

ZPRACOVÁNÍ

 • Kvůli ochraně našich domén, detekování neobvyklé činnosti a zabránění bezpečnostním hrozbám a ochraně návštěvníků našich stránek před neoprávněným přístupem (např. hackery) sledujeme veškerý provoz na našich stránkách a ověřujeme přihlašovací údaje uživatele pomocí tokenů k ověření údajů, které nám poskytneš, a porovnáváme je s jinými dostupnými informacemi, např. přihlašovacími údaji, které jsi poskytl(a) přímo nám nebo jiným platformám (např. Runtastic nebo Facebook) nebo informacemi, které jsou dostupné na veřejné doméně, aby přístup k našim stránkám měli pouze „oprávnění“ uživatelé.

reCAPTCHA

 • Na našich webových stránkách a v aplikacích používáme reCaptcha provozovanou společností Google, abychom ověřili identitu uživatele a zajistili naše platformy před škodlivým softwarem (známým jako „bot“), který by se mohl podílet na škodlivých aktivitách na našich platformách. reCAPTCHA funguje prostřednictvím shromažďování informací o tvém hardwaru a softwaru (například údaje o zařízeních a aplikacích). Tyto údaje jsou sdíleny s Googlem pro účely analýzy. Údaje zachycené reCAPTCHA rovněž podléhají zásadám ochrany soukromí a podmínkám používání Googlu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o identitě

 • Kontaktní údaje

 • Informace o procházení

 • Informace o mobilním zařízení

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Relace procházení

 • Tvé údaje potřebujeme tak dlouho, dokud jsi na stránkách. Uchováváme je po dobu trvání relace procházení.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Poskytovatelé podpory správy stránek

5.2d Globální přístup na všechny platformy adidas – Uživatelská zkušenost

ZPRACOVÁNÍ

 • Přihlašovací údaje uživatelů a správa účtů jsou spravovány centrálně, takže uživatelé mohou k přihlášení na zúčastněné platformy

 • adidas používat jednu sadu přihlašovacích údajů. Přihlašovací údaje adidas jsou uloženy na naší globální ověřovací platformě. Pomocí jedné sady přihlašovacích údajů se tedy můžete přihlásit na svůj účet, který je registrován na zúčastněných platformách. Použijete-li k přihlášení na jakoukoli zúčastněnou platformu přihlašovací údaje adidas, použijeme k ověření tvé totožnosti token z naší globální ověřovací platformy. To dále zajišťuje bezpečnost naší sítě a domény. Odpovědné subjekty adidas používají osobní údaje k tomuto účelu pro správu tvého účtu včetně odesílání zpráv souvisejících se správou účtu, například obnovení hesla, a zpracování tvých oprávněných žádostí, jak je vysvětleno v části „Jak uplatníte svá práva na osobní údaje?“.

*v současné době se to týká webových stránek adidas, aplikace adidas, tréninkové aplikace adidas**, běžecké aplikace adidas**, aplikace GMR, aplikace Confirmed.
** runtastic GmbH (Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Rakousko) je značka adidas AG a subjekt zodpovědný za běžeckou aplikaci adidas a tréninkovou aplikaci adidas.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o identitě* Kontaktní údaje* Informace o mobilním zařízení

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Trvání nebo neaktivita účtu + 25 měsíců

 • Abychom umožnili přihlášení pomocí přihlašovacích údajů adidas na platformách adidas, musíme tvé údaje uchovávat tak dlouho, dokud u nás máš účet, nebo pokud přestaneš používat naše služby bez žádosti o vymazání svých údajů, uchováme je 25 měsíců od tvého posledního přihlášení.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Poskytovatelé podpory správy stránek

3. Zobrazovat cílené reklamy a posílat individualizovaná marketingová sdělení

5.3a Personalizovaná marketingová sdělení e-mailem (prostřednictvím stávající smlouvy)

ZPRACOVÁNÍ

 • Když kupuješ naše výrobky nebo uzavíráš s námi smlouvy, považujeme to za projev zájmu o naše produkty, služby, promo akce a různé nabídky. Marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by tě mohla zajímat („personalizovaná“), ti zasíláme na e-mailovou adresu, kterou nám poskytneš, nebo prostřednictvím push-notifikací, pokud sis nainstaloval(a) naši aplikaci. Abychom ti mohli poslat „personalizované“ zprávy, sledujeme tvé online (a případně i offline) chování a analyzujeme tvé chování pomocí analýzy, abychom co nejlépe odhadli, které produktové řady by tě mohly zajímat, z čehož můžeš těžit. To od nás vyžaduje shromažďování různých kategorií osobních údajů. Používáme různé analytické nástroje, abychom pochopili, co tvé chování znamená v souvislosti s tím, jestli se ti líbí nebo nelíbí různé produktové řady, a abychom pochopili vliv (míru úspěšnosti) zpráv, které jsi dostal(a).

 • Profilování (Audience Management)

  • Vytváříme váš profil o vás sloučením všech informací, které jste nám přímo nebo nepřímo poskytli. To nám umožňuje navázat s vámi personalizovanou interakci, která je založena na naší předchozí interakci, a další informace, které můžeme použít k interpretaci vašich lajků a dislajků. Používáme technologie správy publika, abychom zajistili, že se dostanete ke správným zprávám a informacím ve správnou chvíli a správným kanálem. To zahrnuje zasílání marketingových sdělení o nabídkách a produktech nebo oslovování napříč digitálními médii prostřednictvím reklam na platformách značky adidas. Úroveň personalizace závisí na povolení, které jste nám poskytli.

 • Marketingová analýza

  • Vaše údaje používáme k různým analytickým účelům, abychom lépe pochopili: a) Jak procházíte a využíváte naše platformy; b) O které produkty máte zájem; c) Které funkce našich produktů a platforem se vám líbí; d) Kvalitu našich služeb včetně zákaznických služeb, marketingové a reklamní kampaně, které jsou vám adresovány, a vaši reakci na tyto služby; e) Náš produkt a design webových stránek; f) Zda na vás zafungovala či nezafungovala celková uživatelská zkušenost. Tuto analýzu využíváme ke zlepšení relevantnosti naší marketingové komunikace a kvality našich individualizovaných zkušeností napříč našimi kanály a platformami.

 • Obohacení dat

  • Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů.

 • Vylepšování datových modelů

  • Pomocí datové vědy a vašeho profilu a osobních údajů vytváříme datové modely, které nám mohou pomoci zlepšit logiku našich analytických aktivit, které nám poskytují více informací o vašich komentářích a zpětné vazbě, vašich interakcích, preferencích a potřebách našich produktů a služeb. Porovnáme datový model, který jsme vytvořili pomocí vašeho profilu, s dalšími podobnými zákaznickými profily a kategoriemi, abychom mohli dále předvídat a analyzovat vaše preference.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Oprávněný zájem

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o identitě

 • Kontaktní údaje

 • Informace o poloze

 • Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o procházení

 • Informace o mobilním zařízení

 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Uchováváme je tak dlouho, dokud nestáhneš svůj souhlas se zasíláním e-mailů nebo nevzneseš námitky proti tomu, abychom zpracovávali tvé osobní údaje pro marketingové účely.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Poskytovatelé e-mailové marketingové podpory

 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

5.3b Personalizovaná marketingová sdělení e-mailem (registrace k odběru newsletteru)

ZPRACOVÁNÍ

 • Marketingové zprávy, o kterých si myslíme, že by tě mohly zajímat („personalizované“) ti zasíláme na poskytnutou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím push-notifikací, pokud sis nainstaloval(a) naši aplikaci. Kvůli zasílání „personalizovaných“ zpráv sledujeme, jak se chováš online (a případně i offline) a analyzujeme to, abychom co nejlépe odhadli, které produktové řady by tě mohly zajímat, z čehož můžeš těžit. To od nás vyžaduje shromažďování různých kategorií osobních údajů. Používáme různé analytické nástroje, abychom pochopili, co tvé chování znamená v souvislosti s tím, jestli se ti líbí nebo nelíbí různé produktové řady, a abychom pochopili vliv (míru úspěšnosti) zpráv, které jsi dostal(a).

 • Profilování (Audience Management)

  • Vytváříme váš profil o vás sloučením všech informací, které jste nám přímo nebo nepřímo poskytli. To nám umožňuje navázat s vámi personalizovanou interakci, která je založena na naší předchozí interakci, a další informace, které můžeme použít k interpretaci vašich lajků a dislajků. Používáme technologie správy publika, abychom zajistili, že se dostanete ke správným zprávám a informacím ve správnou chvíli a správným kanálem. To zahrnuje zasílání marketingových sdělení o nabídkách a produktech nebo oslovování napříč digitálními médii prostřednictvím reklam na platformách značky adidas. Úroveň personalizace závisí na povolení, které jste nám poskytli.

 • Marketingová analýza

  • Vaše údaje používáme k různým analytickým účelům, abychom lépe pochopili: a) Jak procházíte a využíváte naše platformy; b) O které produkty máte zájem; c) Které funkce našich produktů a platforem se vám líbí; d) Kvalitu našich služeb včetně zákaznických služeb, marketingové a reklamní kampaně, které jsou vám adresovány, a vaši reakci na tyto služby; e) Náš produkt a design webových stránek; f) Zda na vás zafungovala či nezafungovala celková uživatelská zkušenost. Tuto analýzu využíváme ke zlepšení relevantnosti naší marketingové komunikace a kvality našich individualizovaných zkušeností napříč našimi kanály a platformami.

 • Obohacení dat

  • Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů.

 • Vylepšování datových modelů

  • Pomocí datové vědy a vašeho profilu a osobních údajů vytváříme datové modely, které nám mohou pomoci zlepšit logiku našich analytických aktivit, které nám poskytují více informací o vašich komentářích a zpětné vazbě, vašich interakcích, preferencích a potřebách našich produktů a služeb. Porovnáme datový model, který jsme vytvořili pomocí vašeho profilu, s dalšími podobnými zákaznickými profily a kategoriemi, abychom mohli dále předvídat a analyzovat vaše preference."

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Souhlas

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o identitě

 • Kontaktní údaje

 • Informace o poloze

 • Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o procházení

 • Informace o mobilním zařízení

 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Uchováváme je tak dlouho, dokud nestáhneš svůj souhlas se zasíláním e-mailů nebo nevzneseš námitky proti tomu, abychom zpracovávali tvé osobní údaje pro marketingové účely.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Poskytovatelé e-mailové marketingové podpory

 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

5.3c Cílené zprávy na reklamních platformách třetí strany.

ZPRACOVÁNÍ

 • Používáme reklamní platformy třetích stran, např. Facebook, Google, YouTube, Instagram atd., k zasílání zpráv, které jsou cílené na tebe podle tvého chování a vzorců procházení v určitých časech a umístěních těchto vzorců ke zvýšení efektivity našich reklamních kampaní. Za tímto účelem sdílíme tvé osobní údaje s našimi partnery z reklamní agentury i s platformami sociálních médií. Používáme řešení třetích stran, jako je Google Analytics a Facebook Business Manager, pro lepší zacílení našich kampaní a zpráv pro naše spotřebitele. Platformy sociálních médií se pokusí porovnat tvůj profil se svou databází a určit optimální čas a místo (stránku, kterou si prohlížíš) ke zobrazení reklamy od společnosti adidas. Potřebujeme také analyzovat nezbytné informace, abychom pochopili dopad našich kampaní. I když nesouhlasíš s tím, abychom tě k tomuto účelu sledovali, i tak uvidíš reklamy adidas náhodně na jiných platformách. Přečti si prosím také oznámení o ochraně osobních údajů na platformách sociálních médií, abys pochopil(a), jak jsou tvé osobní údaje pro tento účel používány.

 • Profilování (Audience Management)

  • Vytváříme váš profil o vás sloučením všech informací, které jste nám přímo nebo nepřímo poskytli. To nám umožňuje navázat s vámi personalizovanou interakci, která je založena na naší předchozí interakci, a další informace, které můžeme použít k interpretaci vašich lajků a dislajků. Používáme technologie správy publika, abychom zajistili, že se dostanete ke správným zprávám a informacím ve správnou chvíli a správným kanálem. To zahrnuje zasílání marketingových sdělení o nabídkách a produktech nebo oslovování napříč digitálními médii prostřednictvím reklam na platformách značky adidas. Úroveň personalizace závisí na povolení, které jste nám poskytli.

 • Marketingová analýza

  • Vaše údaje používáme k různým analytickým účelům, abychom lépe pochopili: a) Jak procházíte a využíváte naše platformy; b) O které produkty máte zájem; c) Které funkce našich produktů a platforem se vám líbí; d) Kvalitu našich služeb včetně zákaznických služeb, marketingové a reklamní kampaně, které jsou vám adresovány, a vaši reakci na tyto služby; e) Náš produkt a design webových stránek; f) Zda na vás zafungovala či nezafungovala celková uživatelská zkušenost. Tuto analýzu využíváme ke zlepšení relevantnosti naší marketingové komunikace a kvality našich individualizovaných zkušeností napříč našimi kanály a platformami.

 • Obohacení dat

  • Vytváříme jeden unifikovaný zákaznický profil tím, že porovnáváme všechny osobní údaje, podle kterých vás lze identifikovat. Tento profil zahrnuje osobní údaje, které jsme od vás přímo nebo nepřímo shromáždili na digitálních médiích nebo offline, zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, vaši interakci a komunikaci s námi prostřednictvím našich různých platforem a komunikačních kanálů.

 • Vylepšování datových modelů

  • Pomocí datové vědy a vašeho profilu a osobních údajů vytváříme datové modely, které nám mohou pomoci zlepšit logiku našich analytických aktivit, které nám poskytují více informací o vašich komentářích a zpětné vazbě, vašich interakcích, preferencích a potřebách našich produktů a služeb. Porovnáme datový model, který jsme vytvořili pomocí vašeho profilu, s dalšími podobnými zákaznickými profily a kategoriemi, abychom mohli dále předvídat a analyzovat vaše preference.

Více o tom, jak nám naši reklamní partneři a platformy sociálních médií pomáhají dosáhnout tohoto cíle, se dozvíte na jejich stránkách:

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Souhlas

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o identitě

 • Kontaktní informace (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o poloze

 • Míry a velikosti (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o platbách, nákupech a transakcích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Interakce a aktivita na sociálních médiích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o fitness aktivitě (pokud je má adidas k dispozici)

 • Informace o procházení* Informace o mobilním zařízení

 • Informace o chování a preferencích (pokud je má adidas k dispozici)

 • Osobní názor

 • Informace o správě členství (pokud platí členství ve značce adidas / pokud je má adidas k dispozici)

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Uchováváme je tak dlouho, dokud souhlas neodvoláš.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Partneři reklamní agentury

 • Platformy sociálních médií

 • Poskytovatelé služeb cíleného marketingu

 • Poskytovatelé IT cloudových řešení

4. Plnit zákonné povinnosti

5.4a Právní povinnosti – spolupráce s donucovacími a regulačními orgány (včetně soudů)

ZPRACOVÁNÍ

 • Pokud jsme ze zákona povinni poskytnout tvé osobní údaje z důvodů národní a veřejné bezpečnosti, předcházení trestné činnosti, vyšetřování a stíhání, boje proti praní špinavých peněz, soudního řízení, ochrany práv a svobod jiných fyzických osob a vymáhání občanských nároků, poskytneme informace na žádost orgánů nebo stran, jakmile se ujistíme, že žádost je nařízena zákonem. Pokud to bude v rozporu se zákonem, nebudeme tě o tom moci informovat.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Zákonná povinnost

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Všechny kategorie osobních údajů na žádost donucovacího orgánu.

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG

 • Orgány místní a národní správy včetně daňových orgánů

 • Místní a národní soudnictví

 • Místní a vnitrostátní donucovací orgány

5.4b Důkazy – smluvní spory anebo dodržování právních předpisů

ZPRACOVÁNÍ

 • Musíme uchovávat důkazy pro případě jakéhokoli smluvního sporu nebo se bránit v případě jakýchkoli vyšetřovacích auditů nebo sporů a stížností na porušení ochrany osobních údajů včetně toho, jak jsme nakládali s tvými individuálními právy.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Zákonná povinnost

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Všechny kategorie osobních údajů, které je nutné použít jako důkaz

ARCHIVAČNÍ LHŮTA

 • Zákonná promlčecí doba v závislosti na smluvní době anebo právních požadavcích

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Dceřiné společnosti a pobočky adidas AG


6. Příjemci tvých osobních údajů

Seznam příjemců údajů, kteří zpracovávají tvé osobní údaje, najdeš podle níže uvedených pokynů odpovědných subjektů. Tento seznam se může podle potřeby měnit.

SPOLEČNOST – SLUŽBY

 • adidas International Marketing B.V. – provoz webshopu a marketingové služby

 • Demandware Inc.| USA – webhosting

 • Klarna | Švédsko – platební procesy* Adyen | Nizozemsko – platební procesy

 • InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Bělorusko – vývoj webů

 • Adobe Analytics | Irsko, Google Analytics | USA – analýza webů

 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – analýza sociálních médií* Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael – analýza mobilních aplikací

 • Qualtrics LLC | USA – anketa, Net Promoter Score

 • act.3 | Německo, cip Trademarketing GmbH | Německo – správa akcí

 • Neolane Ltd. | Francie – marketing

 • Batterii LLC | USA – názory spotřebitelů

 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Netherlands, IRIS | Austrálie – agentury CRM

 • Olapic, Inc. | USA – partneři podpory UGC

 • Pobočky adidas | globálně – řízení vztahů se zákazníky

 • Teleperformance | Německo – zákaznické služby

 • DHL | Německo – dodávky produktů

 • Feedzai | Německo – prevence podvodů

 • PayPal | USA – platební služba

 • Apple Pay, Google Pay | USA – mobilní platby

 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – interakce na sociálních médiích

 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irsko – interakce na sociálních médiích

 • Twitter | USA – interakce na sociálních médiích

 • Google | USA – interakce na sociálních médiích

 • Runtastic GmbH | Rakousko – komunita zdraví a fitnes

 • Google Analytics | USA – analýzy

 • Adobe Analytics | USA – analýzy

 • Anatwine Limited | UK – zákaznická zkušenost

 • MediaCom | UK – reklamní partner

 • Salesforce – CRM Software | analýza dat

 • Wunderman – e-mailové marketingové služby

 • Stuffstr Limited – prodejní partner

 • Webhelp – poskytovatel zákaznických služeb

 • Fit Analytics GmbH – poskytovatel doporučení velikosti

 • Bazaarvoice, Inc | USA – poskytovatel ratingové analýzy

 • mParticle Inc | USA – analýza mobilních aplikací

 • Amplituda Inc | USA – analýza mobilních aplikací

 • Appsflyer Ltd | Izrael – analýza mobilních aplikací

 • Visenze Pte. Ltd. | Singapur – poskytovatel vizuálního vyhledávání

 • Vyking Limited | UK – poskytovatel služeb rozšířené reality

 • nShift | UK

Pokud používáš aplikace adidas Running anebo adidas Training, nahlédni prosím i do https://www.runtastic.com/pdfs/terms/recipients%5Fof%5Fpersonal%5Fdata.pdf pro více informací o potenciálních příjemcích dat souvisejících s aplikací, dotčených kategoriích dat a účelu příslušného sdílení údajů.

Pokud mohou být tvé osobní údaje použity správci údajů mimo adidas přes platformy adidas, aplikace nebo jinde pro jejich vlastní účely, přečti si prosím oznámení o ochraně osobních údajů správce údajů mimo adidas, kde najdeš další informace o tom, jak nakládají s tvými osobními údaji.

7. Co adidas dělá, když přenáší tvé osobní údaje mimo EU/EHP?

V závislosti na aktivitě zpracování osobních údajů jsou tvé osobní údaje sdíleny s různými „Kategoriemi příjemců“. Když se příjemce nachází mimo území EU/EHP, zavedli jsme nezbytná opatření, jako je podepsání standardních smluvních doložek EU schválených Evropskou komisí a odpovídající bezpečnostní záruky.

8. Jak chráníme tvé osobní údaje?

Zavádíme náležitá technická a organizační opatření pro řešení rizik odpovídajících našemu používání vašich osobních údajů včetně ztráty, změny nebo neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům, a umožňujeme vám uplatňovat svá práva. To samé vyžadujeme od našich poskytovatelů služeb prostřednictvím smluv. Měli byste si však být vědomi, že jakýkoli přenos vašich osobních údajů přes internet probíhá na vaše riziko. Tvé osobní údaje můžeme chránit pouze když je máme.

9. Obecné otázky, podpora

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY adidas - ( https://adidas.com/help )Pokud máš nějaké obecné otázky nebo potřebuješ okamžitou pomoc a podporu týkající se tvých práv nebo toho, jak používáme tvé osobní údaje, obrať se prosím na náš tým zákaznických služeb. Kontaktní údaje a kanály najdeš kliknutím na odkaz https://adidas.com/help .

MÍSTNÍ ORGÁNYV případě jakýchkoli dotazů ohledně svých práv se prosím obrať na webové stránky a kanceláře místních orgánů.

10. Jak kontaktovat odpovědné subjekty a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

DataProtection@adidas.comGlobal Legal (Privacy) | DPO | adidas AG | Adi-Dassler-Straße 1 | 91074 Herzogenaurach | Německo