PERSONVERNERKLÆRING

 1. Hvilken informasjon finner du i denne personvernerklæringen?

 2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

 3. Hvordan utøver du rettighetene dine knyttet til personopplysningene dine?

 4. Hvilke personopplysninger innhenter og bruker vi («kategorier av personopplysninger»)?

 5. Hvordan og hvorfor bruker vi personopplysningene dine? (formål, behandling, juridisk grunnlag)?

 6. Mottakere av personopplysningene dine

 7. Hva gjør adidas når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS?

 8. Hvordan sikrer vi personopplysningene dine?

 9. Generelle spørsmål, støtte

 10. Hvordan kontakter du de ansvarlige enhetene og vår personvernansvarlig?

PERSONVERNERKLÆRING

OPPDATERT 7 March 2023

1. Hvilken informasjon finner du i denne personvernerklæringen?


Denne personvernerklæringen (« erklæring ») gir informasjon om hvordan adidas (« adidas », « vi », « oss ») samler inn og bruker «personopplysningene dine» (opplysninger gitt av deg eller andre som vi kan koble til deg). Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne erklæringen og andre personvernerklæringer som publiseres av oss, siden de kan bli oppdatert for å reflektere siste utvikling uten forutgående varsel.

2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?


Til de formålene som er beskrevet i denne erklæringen, og i samsvar med lokale personvernlover og GDPR, er følgende adidas-enheter ansvarlige:

 • adidas AG – Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Tyskland („ adidas AG “)

 • adidas Norge AS – Henrik Ibsens gate 60, 0255 Oslo, Norge („ adidas Norge “)

Også til disse formålene:

 • Gi deg tilgang til Premium løpe- og treningsfunksjoner fra adidas, via et abonnement som er kjøpt fra Runtastic GmbH

Adidas-enhetene nedenfor er ansvarlige for personopplysningene dine:

 • adidas AG

 • Runtastic GmbH – Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Østerrike (“ adidas Runtastic ”)

For enkelte scenarioer som er beskrevet i denne erklæringen kan det være andre adidas- og/eller ikke-adidas-enheter som også er ansvarlige for å bruke personopplysningene dine. Se hvert spesifikke scenario for mer informasjon.

De kalles adidas' «felles behandlingsansvarlige», i henhold til GDPR og lokale personvernlover. De er i fellesskap ansvarlige for å avgjøre hvorfor (« formål »), hvordan (« behandling ») og om (« lovlig grunnlag ») vi bruker personopplysningene dine. I denne erklæringen kaller vi dem « ansvarlige enheter » for å gjøre det lettere for deg å forstå.

adidas AG behandler også forespørslene dine om å utøve rettighetene dine med hensyn til personopplysninger (som beskrevet i dette varselet). Du kan selvfølgelig sende forespørsler til en av de ansvarlige enhetene.

adidas AG vil også håndtere enhver datasikkerhetshendelse og lede samarbeid og kommunikasjon med personvernsmyndighetene. Vår hovedmyndighet er det bayerske delstatskontoret for databeskyttelse i Ansbach i Tyskland.

3. Hvordan utøver du rettighetene dine knyttet til personopplysningene dine?


Du har alle rettighetene som er beskrevet nedenfor for alle personopplysningene dine som er gitt til ansvarlige enheter. Les og følg instruksjonene for å utøve rettighetene dine på en betimelig måte. Hvis et ikke-adidas-selskap er uavhengig ansvarlig for personopplysningene dine, må du kontakte og lese personvernerklæringen til ikke-adidas-selskapet for å utøve dine rettigheter hos dem. Forespørselen din kan ikke behandles hvis vi ikke kan verifisere identiteten din. Vi kan be om ytterligere verifiseringsspørsmål hvis vi har rimelig tvil om identiteten din, for å beskytte alle kundenes personopplysninger og rettigheter.

Hvis du har generelle spørsmål eller trenger øyeblikkelig hjelp og støtte angående dine rettigheter eller hvordan vi bruker dine personopplysninger, kontakt kundeservice. Du finner kontaktinformasjonen og kanalene deres ved å klikke på denne lenken: https://adidas.com/help .

 1. Tilgang til personopplysningene dine

 2. Få en maskinlesbar, overførbar kopi av personopplysningene dine som du kan dele med et annet selskap

 3. Slette kontoen din og alle personopplysninger knyttet til e-postadressen din.
  For å få tilgang til personopplysningene dine og informasjon om hvordan adidas innhenter og bruker personopplysningene dine, for å be om en maskinlesbar, overførbar kopi av filen din eller for å slette personopplysningene dine, kan du bruke selvbetjeningsverktøyet vårt ved å følge instruksjonene nedenfor.E-postadressen din er nødvendig, da vi ellers ikke kan identifisere deg og utføre forespørselen din.Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte vårt kundeserviceteam: ( https://adidas.com/help .

ADIDAS NETTSTED

Trinn 1
Bla ned til bunnen av siden, og klikk på «Administrer Data».

Trinn 2
Velg et av følgende alternativer: 1) «Send meg opplysningene mine», eller 2) «Send meg opplysninger som er maskinlesbare», eller 3) eller «Slett kontoen min og tilhørende informasjon».

Trinn 3
Skriv inn etternavnet og e-postadressen som du har oppgitt til adidas – Hvis etternavnet og e-postadressen ikke stemmer overens med informasjonen vi har lagret, blir forespørselen din avvist. Du kan kontakte vårt lokale kundeserviceteam ( https://adidas.com/help ) hvis du trenger hjelp.

Trinn 4
Sjekk e-posten din og følg instruksjonene vi har gitt i e-posten, for å bekrefte e-postadressen din. Merk at forespørselen din ikke blir behandlet hvis du ikke bekrefter e-postadressen din, og at forespørselen blir slettet etter 30 dager.

Trinn 5
Sjekk e-posten din igjen innen 30 dager, og klikk på lenken for å hente filen du ba om ELLER få bekreftelse på dataslettingen.

Trinn 6
Gjenta trinn 1–5 hvis du ønsker å utføre en annen forespørsel.

ADIDAS-APP og BEKREFTET APP

Trinn 1
Gå til «INNSTILLINGER».

Trinn 2
Klikk på «ADMINISTRER KONTO».

Trinn 3
Velg et av følgende alternativer: 1) «Send meg opplysningene mine», eller 2) «Send meg opplysninger som er maskinlesbare», eller 3) eller «Slett kontoen min og tilhørende informasjon».

Trinn 4
Skriv inn etternavnet og e-postadressen som du har oppgitt til adidas – Merk at disse feltene er forhåndsutfylt.

Trinn 5
Sjekk e-posten din og følg instruksjonene vi har gitt i e-posten, for å bekrefte e-postadressen din. Merk at forespørselen din ikke blir behandlet hvis du ikke bekrefter e-postadressen din, og at forespørselen blir slettet etter 30 dager.

Trinn 6
Sjekk e-posten din igjen innen 30 dager, og klikk på lenken for å hente filen du ba om ELLER få bekreftelse på dataslettingen.

RUNTASTIC.COM

Trinn 1
Logg inn på Runtastic.com.

Trinn 2
Klikk på «Home».

Trinn 3
Klikk på «Account & Data» på venstre side av skjermen.

Trinn 4
Velg et av følgende alternativer: 1) «EXPORT DATA» eller 2) «REQUEST DELETION» på høyre side av skjermen.

Trinn 5
Sjekk e-posten din, og følg instruksjonene i e-posten vår. Husk at forespørselen din ikke blir behandlet hvis du ikke bekrefter e-postadressen din, og forespørselen blir slettet etter 30 dager. Hvis du ikke har bekreftet e-posten din ennå, kan du be om en ny bekreftelseslenke ved å klikke på «Send a new confirmation email» på Runtastic.com.

Trinn 6
Sjekk e-posten din igjen innen 30 dager, og klikk på lenken for å hente filen du ba om ELLER få bekreftelse på dataslettingen.

Trinn 7
Gjenta trinn 1–6 hvis du ønsker å utføre en annen forespørsel.

Vær oppmerksom på at standard behandlingstid via selvbetjeningsverktøyet vårt er én måned.

Avhengig av kompleksiteten i etterspørselen din og hvor mange andre forespørsler vi behandler for tiden, kan behandlingstiden vår forlenges med ytterligere to måneder av følgende grunner:

 1. Vi kan ikke identifisere deg med e-posten din og/eller annen identifikator, og kan være ute av stand til å behandle forespørselen din i det hele tatt, og/eller

 2. du verken bruker eller kan ikke bruke selvbetjeningsverktøyet vårt og trenger ytterligere hjelp, og/eller

 3. du ber om svar på en annen måte enn e-post.

  I tillegg ber vi deg lese denne personvernerklæringen for å få informasjon oma) hvorfor vi har personopplysningene dine,b) hvilke kategorier opplysninger vi har,c) hva vi gjør med personopplysningene dine,d) hvem som har tilgang til personopplysningene dine (og hvor de befinner seg),e) hvilke steder personopplysningene dine kan bli overført til,f) hvor lenge vi beholder personopplysningene dine,g) hvordan vi fikk tak i personopplysningene dine dersom du ikke har gitt dem direkte til oss,h) rettighetene dine i henhold til gjeldende lover, og hvilke muligheter du har til å begrense behandling,i) hvis vi bruker dine personopplysninger til automatiserte beslutninger; ogj) i noen tilfeller har du rett til å vite hvordan våre automatiserte beslutningsprosesser fungerer, dersom beslutningen påvirker deg i betydelig grad.

 4. Påse at personopplysningene dine er korrekte
  Kontakt kundeservice ( https://adidas.com/help ) for å gjøre endringer i opplysningene dine, og få tilgang til kontoen din hos adidas for å gjøre endringer direkte.

 5. Meld deg av e-postmeldingene våre
  Du kan når som helst melde deg av e-postmeldingene våre. Bruk «meld deg av»-funksjonen nederst i hver e-postmelding.Hvis du trenger hjelp, eller hvis forespørselen din om å melde deg av mislyktes, må du kontakte kundeservice ( https://adidas.com/help ) for å rapportere feilen og be om å bli avmeldt fra og om at e-postadressen din fjernes fra adidas' e-postmarkedsføringsliste.

 6. Begrense hvordan vi bruker personopplysningene dine

 7. Trekke tilbake samtykket ditt

 8. Protestere når vi behandler personopplysningene dine basert på «legitim interesse» (inkludert å melde deg av abonnement på direkte markedsføringsmeldinger)

 9. Utfordre en beslutning som kun genereres ved automatisert beslutningsprosess uten menneskelig innblanding

 10. Generell assistanse
  Kontakt kundeservice ( https://adidas.com/help ) for generell støtte. Du finner kontaktopplysninger under avsnittet «SPØR KUNDESERVICE» via HJELP.

 11. Sende en klage til din lokale tilsynsmyndighet for personvern
  Du har rett til å sende inn en klage til de lokale myndighetene hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har håndtert rettighetene dine som nevnt ovenfor.

  Vi oppfordrer deg til å først dele og diskutere problemstillinger og klager om hvordan vi håndterer dine individuelle rettigheter og bruker personopplysningene dine med Personvernteamet vårt og personvernansvarlig ved å skrive til adidas' innboks for forespørsler og klager knyttet til personvernsamsvar ( dataprotection@adidas.com ), slik at vi raskt kan ta kontakt og forhåpentligvis løse problemstillinger og klager.

 12. Bruk tredjepartsverktøy til å utøve dine individuelle rettigheter

Vi forstår at det finnes verktøy, apper, løsninger og nettsteder som ikke drives av adidas' selskaper, og som hjelper deg med å utøve dine individuelle rettigheter. Avhengig av designen på disse verktøyene kan det hende at vi må kontakte deg direkte for å legitimere deg før vi kan behandle forespørsler via tredjepartsløsninger.
Vi kan ikke behandle forespørselen din med mindre vi har legitimert deg. Vi bryr oss om å vite at du er personen som personopplysningene faktisk identifiserer. Vi kan ikke laste opp filer til tredjepartsportaler, da det er en alvorlig datasikkerhetsrisiko for adidas' systemer og infrastruktur. Det kan derfor føre til en betydelig informasjonsbrudd.
Derfor kan vi, selv når du sendte inn en forespørsel fra et tredjepartsverktøy, be om at du bruker vår automatiserte løsning. Du kan også kontakte kundeservice ved å følge instruksjonene øverst på nettstedet vårt eller i adidas-apper for å legitimere deg, og sikre at forespørselen din behandles på en betimelig og trygg måte.
Hvis du ikke kjenner til enkelte av rettighetene som er oppført her, kan du rådføre deg med din lokale myndighet om dine personvernrettigheter i henhold til loven for å forstå hva disse rettighetene innebærer.

4. Hvilke personopplysninger innhenter og bruker vi («kategorier av personopplysninger»)?


Mesteparten av tiden gir du oss personopplysningene dine for spesifikke formål. Noen ganger kan imidlertid disse personopplysningene også brukes til andre formål hvis vi har rett og tillatelse til å gjøre det («lovlig grunnlag»). Vi kan også bruke personopplysningene dine fra andre selskaper eller kilder til enkelte formål, hvis det er lovlig. Se kategoriene av personopplysninger nedenfor for å forstå hvordan vi bruker personopplysningene dine. Kategoriene omfatter personopplysninger du direkte og indirekte har gitt til ansvarlige enheter.

Identitetsopplysninger - all informasjon som identifiserer deg som en individuell, levende person. Dette kan omfatte: navn [fornavn, etternavn, initialer], fødselsdato, e-postadresse inkludert navn, telefonnummer, unikt forbrukeridentifikasjonsnummer (inkludert medlemsskaps-ID eller ID fra en hvilken som helst adidas-plattform), kallenavn, passord, navn og pseudonymer på sosiale medier, dine enheters fingeravtrykk, gavekort som er tildelt deg og kjønnsidentifikasjon og -uttrykk.

Kontaktinformasjon - all informasjon vi kan bruke for å kontakte deg. Dette kan omfatte: telefonnummer, leverings- og fakturaadresse, e-postadresse, Messenger-ID, navn i sosiale medier, alle andre kommunikasjonskanaler du har brukt til å kontakte oss for mer informasjon.

Betaling, kjøp og transaksjonsinformasjon - all informasjon vi bruker for å fullføre et kjøp eller i forhold til kjøpsregisteret og fakturaen. Dette kan omfatte: betalingsinformasjonen din (informasjon om kredittkort, eller bankinformasjon, eller informasjon om betalingsplattform), betalingsrisikoprofil (gitt til oss av vår betalingsrisiko-løsning), informasjon om handlekurven (dine bestilte artikler), leveringsopplysninger, fraktadresse og faktureringsadresse, kundens bestillingsnummer, kjøpshistorikk hos adidas, mottaksnummer, transaksjons-ID, faktura-ID for detaljhandel, kjøpsverdi, bekreftelsesnummer for bestilling og ordrens sporingsnummer.

Målinger - all informasjon vi kan bruke for å sikre at utstyret ditt passer. Det kan omfatte blant annet: skostørrelse, klesstørrelse, høyde, vekt, og mål for bryst, midje, hofte, innersøm, kroppsform og hæl til tå.

Stedsinformasjon - all informasjon vi kan bruke for å vite eller gjette hvor du er, i sanntid eller på annen måte. Dette kan omfatte: bostedet ditt, nåværende innloggingssted [IP-adresse], enhetens stedsinformasjon i sanntid via enhetens sensorer og signaler, GPS-sted (hvis du ønsker å dele oss, for eksempel gjennom dine mobile enhetsinnstillinger), eller informasjon som hjelper oss med å gjette hvor du kan være, som kan være det spesifikke adidas-nettstedet du besøkte, som kan gi oss en pekepinn om hvor du er, eller når du sjekker inn på et arrangement eller nettsted på en side i sosiale medier som indikerer sted, og hvis det deles med oss.

Informasjon om medlemskapsadministrasjon - all informasjon knyttet til medlemskapet ditt i Creators Club. Dette inkluderer: oppkjøpskilde-ID (der du registrerte deg for medlemskapet), medlemslandet ditt, medlems-ID i Creators Club, dato du ble medlem, butikk-ID (hvis du registrerte deg i en butikk, inkludert en franchisebutikk), medlemskapspoeng, engasjementshistorikk, belønningshistorikk, medlemskapskuponger tildelt til deg.

Adferds- og preferanseopplysninger - all informasjon som indikerer dine preferanser, enten uttrykkelig – hvis gitt av deg – eller utledet. Dette kan omfatte: aktivitetspreferanse (sport), informasjon om arrangementsdeltakelse, treningsplaner, digitale interaksjoner i butikken, valg av sted/merkevare, språkpreferanse, preferanser for produkt og produktegenskaper, preferanser for butikkplassering, handlehistorikken din (alle artikler i handlevogner), Wishlist-artikler, preferanser du anga i innstillingene for profilen din og plattformen, all informasjon du gir oss gjennom aktivitet i felleskapene våre, som adidas Runners, deltakelse i arrangementer eller kampanjer som instruktør, lagmedlem, deltaker eller promotør av arrangementene våre.

Informasjon om nettleser - all informasjon om din nettleseroppførsel. Dette kan omfatte: nettlesernavn, IP-adresse (inkludert hashed IP-adresse), clickstream-data, dato og tidspunkt for besøk på nettstedet, tiden du ble værende på nettstedet, besøkte sider og lenkene du har klikket på i våre markedsføringsmeldinger eller på nettsider, den henvisende URL-en som brakte deg til nettstedet vårt.

Informasjon om mobile enheter - all informasjon knyttet til den mobile enheten din. Dette kan omfatte: enhet-EUI, enhets-ID, enhetsfingeravtrykk, IP/Wifi-informasjon, operativsystem, data lagret på enheten når tilgang er gitt, logginformasjon når tilgang til enheten (som kamera) er gitt.

Profil og fellesskapsinformasjon - All informasjon du oppgir til oss via den sosiale profilen din og/eller når du samhandler med fellesskapene våre og andre brukere, blant annet følgende: følgerinformasjon i Runtastic-fellesskapet, informasjon du oppgir når du deltar i Runtastic- eller adidas-hendelser/-utfordringer og grupper/fellesskap enten som trener, lagmedlem, deltaker eller promotør, bilder og videoer du deler, informasjon du oppgir i profilbiografien din, lagmedlemsskap og -roller, interesser, tilbakemeldinger, likerklikk og kommentarer, ledertavlerangeringer, deltakelse i hendelser, gruppemedlemskap, inkludert roller, og deltakelse og resultater fra utfordringer.

Sosiale medier-interaksjon og -aktivitet - all informasjon om deg vi får gjennom ulike sosiale medier, som Facebook, Instagram, Google osv., når vi bruker disse kanalene for annonsering, analyse eller for å berike profilen din med adidas. Dette kan omfatte: All informasjon om sosiale medier som er offentlig tilgjengelig, som f.eks. dine sosiale medier-navn, interaksjoner i sosiale medier og offentlige innlegg, dine «likes» og andre reaksjoner, dine forbindelser i sosiale medier, dine offentlige tilgjengelige bilder, eller bilder du sender til oss ved å nevne oss eller følge våre sosiale medierinnlegg ved å bruke brukernavn eller emneknagger, kommentarer eller meldinger du delte med oss offentlig eller privat på sosiale medier. Vi kan også få informasjon indirekte fra sosiale medie-selskaper (Facebook, Google osv.) når vi annonserer på disse plattformene, som kan omfatte deltakelse og medlemskap på bestemte emner og/eller grupper, dine profilinnstillinger og preferanser, atferden din på forskjellige plattformer eid av samme selskap.

Korrespondanse - enhver korrespondanse du har med kundeserviceteam og/eller våre ansatte. Dette kan omfatte: skriftlig korrespondanse med oss (e-post eller post eller meldinger til plattformene våre), og taleopptak gjort av kundeservice når vi har rett til det.

Bilde og opptak - alle bilder, stemme- eller videoopptak vi har tatt opp eller innhentet der du kan identifiseres. Dette kan omfatte: CCTV-opptak, bilder tatt i våre butikker og/eller ved arrangementer, videoopptak gjort under arrangementer eller spesifikke interaksjoner, taleopptak utført under arrangementer eller interaksjoner (unntatt korrespondanse med kundeservice), alle bilder du deler med oss gjennom sosiale medier.

Treningsaktivitetsopplysninger - all informasjon knyttet til Fitness-aktiviteten din som du sporer ved hjelp av plattformene våre (inkludert adidas Running and Training). Dette kan omfatte: aktivitetstype, distanse, treningsvarighet, treningsrutine (start- og sluttid), fitness score, tempo, romdata, hastighet.

Helseopplysninger - all informasjon som er knyttet til din helse eller vitale tilstand, som kroppsmasseindeks (BMI), hjerteslag per minutt eller informasjon om funksjonshemninger. Dette brukes kun når du har tillatt oss å bruke det – med ditt samtykke – av spesifikke grunner og formål.

Personlige meninger - enhver mening du deler med oss som indikerer dine synspunkter og kommentarer. Dette kan omfatte når du gir oss tilbakemeldinger og gir rating av tjenestene eller produktene våre, eller hvis du deltar i produktundersøkelser og utviklingsdiskusjoner.

5. Hvordan og hvorfor bruker vi personopplysningene dine? (formål, behandling, juridisk grunnlag)?


I denne delen gir vi informasjon om alle scenarioene og grunnene («formål») der vi kan samle (direkte og indirekte) og bruke personopplysningene dine fra alle plattformene våre.

Formål – Hvorfor innhenter og bruker vi personopplysningene dine?

BEHANDLING – Hva gjør vi med personopplysningene dine?

JURIDISK GRUNNLAG – Hvorfor har vi lov til å bruke personopplysningene dine til dette formålet?

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER – Hvilke kategorier av personopplysninger bruker vi til å gjennomføre dette formålet, inkludert personopplysningene du ga oss for dette formålet, og personopplysningene vi har innhentet fra andre kilder til andre formål?Dette er kategoriene der du har eller ikke har gitt til oss for dette formålet, men enten har vi det lagret, eller vi har fått det fra en annen kilde til et annet formål, og vi vet at det er knyttet til deg.

OPPBEVARINGSPERIODE – hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine til dette formålet?

KATEGORIER AV MOTTAKERE – Hvem (typer tjenesteleverandører eller selskaper) deler vi personopplysningene dine med for å oppnå formålet?

1. Administrere adidas' medlemsprogrammer og organisere arrangementer og aktiviteter

5.1a Administrasjon av adiClub-medlemskap – der det er aktuelt
Dette avsnittet gjelder når du oppretter og registrerer en medlemskonto og blir adiClub-medlem.adidas innhenter og bruker personopplysningene dine for adiClub-medlemskapet til følgende formål:

 • Overholdelse av vilkårene for medlemskap

 • Profilering for personlig tilpasset innhold og personlig tilpassede opplevelser, samt forretnings- og markedsføringsanalyser.

1. Overholdelse av vilkårene for medlemskap
BEHANDLING

Når du søker og oppretter en medlemskonto, innhenter og bruker vi personopplysningene dine til å administrere kontoen din og overholde vilkårene for adiClub.Dette inkluderer følgende:

 • Samle inn, lagre og behandle personopplysningene du oppga i registreringsskjemaet, for å opprette en medlemsprofil og konto til deg.

 • Tilordne en medlems-ID til profilen og kontoen din og bruke medlemskaps-ID sammen med annen identitetsinformasjon du har oppgitt for å identifisere deg.

 • Gjøre det mulig å bruke medlemskontoopplysninger som «global adidas-kredensial» for tilgang til alle adidas'-merkevarens domener og apper.

 • Sende deg e-postmeldinger om kontostatusen din, administrativ info (belønninger og gaver i henhold til vilkårene for medlemskap) og vedlikeholdsforespørsler (for eksempel tilbakestilling av passord).

 • Sende deg push-varsler via adidas-apper om kontostatusen din, administrativ info (belønninger og gaver i henhold til vilkårene for medlemskap) og vedlikeholdsforespørsler (for eksempel tilbakestilling av passord). Du kan når som helst slå av push-varsler ved hjelp av innstillingene til mobilenhetene dine. Hvis du deaktiverer push-varsler, kan vi imidlertid bli nødt til å kontakte deg på e-post med viktige meldinger knyttet til medlemskapet ditt.

 • Gi deg grunnleggende løpe- og treningsfunksjoner fra adidas (kan endres) som en del av medlemskapstilbudet.

 • Gi deg tilgang til Premium løpe- og treningsfunksjoner fra adidas, via et abonnement som er kjøpt fra Runtastic GmbH.

 • Lagre leveringsadressen og betalingsopplysningene dine for raskere kjøp på nettet og i appen.

 • Lagre din komplette ordrehistorikk, slik at du får tilgang til den når som helst.

 • La deg spore leveringen av bestillingen din fra kontoen din.

 • Få tilgang til medlemsprofilen din og gi deg tjenester og støtte – inkludert å oppdatere kontoinformasjonen din etter forespørsel fra deg, gi deg støtte og svare på spørsmål om kontoen din, behandle kjøpene dine, gi deg teknisk støtte for å bruke appene våre og hjelpe deg med personvernforespørslene dine – når du kontakter adidas via forskjellige kommunikasjonskanaler ved hjelp av medlemskapets ID og profil.

 • Lagring av alle personopplysninger vi innhenter direkte eller indirekte fra deg og som er identifisert via din medlemskaps-ID eller e-postadressen for medlemsprofilen din, inkludert detaljer du kan ha delt i en adidas-butikk, et adidas-utsalg eller en deltakende adidas-franchisebutikk, for å kunne beregne poeng og nivåer for å muliggjøre alle punktene oppført ovenfor.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Kontraktoppfyllelse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Informasjon om medlemskapsadministrasjon Identitetsopplysninger

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Informasjon om nettleser

 • Profil og fellesskapsinformasjon

 • Informasjon om mobile enheter

 • Korrespondanse

 • Bilde og opptak (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Personlige meningeren (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Målinger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Betaling, kjøp og transaksjonsinformasjon (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Sosiale medier-interaksjon og -aktivitet (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Treningsaktivitetsopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)Adferds- og preferanseopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Kontraktens varighet og lovbestemt foreldelsesfrist. Vi må lagre opplysningene i tilfelle det oppstår tvister knyttet til kontrakten.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Potensielle kjøpere og investorer

 • Leverandører av konsulenttjenester

 • Leverandører av dataanalyseløsninger

 • adiClub-partnere

2. Profilering for personlig tilpasset innhold og personlig tilpassede opplevelser, samt forretnings- og markedsføringsanalyser.
BEHANDLING

Vi bruker personopplysningene dine til å skape personlig tilpasset innhold for deg og for å sikre at vi samhandler med deg på en måte som gjør det mer sannsynlig at du beholder og opprettholder medlemskapet ditt, svarer på meldingene våre og fortsetter å kjøpe adidas-produkter og bruke adidas-plattformer.Nærmere bestemt omfatter dette å bruke personopplysningene dine på følgende måter:

 • Profilering (styring av publikum)

  • Vi oppretter en profil om deg ved å konsolidere all informasjonen du har gitt oss direkte eller indirekte. Dette gjør at vi kan etablere personlig interaksjon med deg basert på tidligere interaksjoner og andre opplysninger vi kan bruke om dine preferanser. Vi bruker kundestyringsteknologi for å sikre at de riktige meldingene og korrekt informasjon når deg i riktig øyeblikk gjennom riktig kanal. Dette inkluderer å sende deg markedsføringsmeldinger om tilbud og produkter eller å kontakte deg på tvers av digitale medier gjennom annonser på adidas' merkeplattformer. Personaliseringsnivået avhenger av tillatelsen du har gitt oss.

 • Markedsføringsanalyse

  • Vi bruker opplysningene dine til ulike analytiske formål for å bedre forstå: a) hvordan du ser gjennom og bruker plattformene våre; b) hvilke produkter du er interessert i; c) hvilke funksjoner av våre produkter og plattformer du liker; d) kvaliteten på tjenestene våre, inkludert kundeservice, markedsførings- og reklamekampanjer rettet mot deg, og din reaksjon på disse tjenestene; e) vårt produkt- og nettstedsdesign; f) og om generell brukeropplevelse fungerte bra for deg eller ikke. Vi bruker denne analysen til å forbedre relevansen i vår markedsføringskommunikasjon som sendes deg og kvaliteten på brukererfaringen på tvers av våre kanaler og plattformer.

 • Informasjonsberikelse

  • Vi oppretter en enkelt, enhetlig forbrukerprofil for deg ved å matche alle personopplysninger som kan identifisere deg. Dette inkluderer personopplysninger som vi innhenter direkte eller indirekte fra deg på tvers av digitale medier eller i frakoblet stand, tilbakemeldingene du gir oss og samhandling og kommunikasjon med oss gjennom våre ulike plattformer og kommunikasjonskanaler.

 • Forbedre datamodeller

  • Vi bruker datavitenskap og din profil og personopplysninger til å utarbeide datamodeller som kan hjelpe oss med å forbedre logikken i analyseaktivitetene våre. Det gir oss mer innsikt om kommentarene og tilbakemeldingene dine, dine interaksjoner og preferanser og behov for våre produkter og tjenester. Vi sammenligner datamodellen vi utarbeidet for profilen din med andre lignende forbrukerprofiler og kategorier for å forutsi og analysere preferansene dine ytterligere.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Legitim interesse

Du har rett til å motsette deg vår legitime interesse når som helst.

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Informasjon om medlemskapsadministrasjon

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Informasjon om nettleser

 • Profil og fellesskapsinformasjon

 • Informasjon om mobile enheter

 • Korrespondanse

 • Bilde og opptak (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Personlige meningeren (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Målinger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Betaling, kjøp og transaksjonsinformasjon (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Sosiale medier-interaksjon og -aktivitet (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Treningsaktivitetsopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Adferds- og preferanseopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Under medlemskapets varighet og så lenge du ikke motsetter deg vår legitime interesse ved å slette personopplysningene dine

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Potensielle kjøpere og investorer

 • Leverandører av konsulenttjenester

 • Leverandører av dataanalyseløsninger

 • adiClub-partnere

5.1b Deltakelse i lotterier og konkurranser
BEHANDLING

 • Vi bruker opplysningene dine til å bekrefte at du er kvalifisert til å delta i lotterier og konkurranser, og til å kontakte deg ved bruk av kontaktinformasjonen du deler med oss. Dersom du vinner en konkurranse eller et lotteri, bruker vi opplysningene dine til å sende deg premien, og til å overholde andre administrative og juridiske krav etter behov.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Kontraktoppfyllelse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Adferds- og preferanseopplysninger (kun hvis det kreves av prosjektet)

 • Treningsaktivitetsopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Målinger

 • Betaling, kjøp og transaksjonsinformasjon

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Konkurransens varighet + to måneder

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas-kontrollør som organiserer arrangementet

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Arrangementspartnere (der det er aktuelt)

 • Leverandører av leveringstjenester

5.1c Registrering av privat arrangement
BEHANDLING

 • Når du registrerer deg for et arrangement som vi organiserer med begrenset antall deltakere, bruker vi personopplysningene du oppgir til å reservere en plass til deg. Personopplysningene dine vil bli brukt i henhold til vilkårene og betingelsene knyttet til arrangementet. Les den spesifikke personvernerklæringen vi kan publisere på tidspunktet for registreringen hvis den er tilgjengelig.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Kontraktoppfyllelse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Profil og fellesskapsinformasjo

 • Stedsinformasjon

 • Treningsaktivitetsopplysninger: all informasjon vi kan samle inn fra deg den dagen arrangementet finner sted.

 • Adferds- og preferanseopplysninger (hvis innhentet for det spesifikke arrangementet)

 • Bilde og opptak (hvis innhentet for det spesifikke arrangementet)

 • Personlige meningeren (hvis innhentet for det spesifikke arrangementet)

 • Sosiale medier-interaksjon og -aktivitet (hvis innhentet for det spesifikke arrangementet)

 • Informasjon om medlemskapsadministrasjon (der adidas' medlemskap gjelder / om dette er tilgjengelig for adidas)

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Arrangementets varighet og lovbestemt begrensningsperiode i tilfelle tvister.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas-kontrollør som organiserer arrangementet

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Arrangementspartnere (der det er aktuelt)

 • Leverandører av skyløsninger (der det er aktuelt)

5.1d Registrering for åpne arrangementer
BEHANDLING

 • Vi organiserer også ofte arrangementer som er åpne for alle. Vi bruker personopplysningene du oppgir for å holde deg informert om arrangementer du er interessert i. Les den spesifikke personvernerklæringen vi kan publisere på tidspunktet for registreringen hvis den er tilgjengelig.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Legitim interesse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Stedsinformasjon

 • Treningsaktivitetsopplysninger: all informasjon vi kan samle inn fra deg den dagen arrangementet finner sted.

 • Informasjon om medlemskapsadministrasjon (der adidas' medlemskap gjelder / om dette er tilgjengelig for adidas)

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Arrangementets varighet + 36 måneder hvis opplysninger fra et bestemt arrangement brukes til DRIFTSANALYSE.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas-kontrollør som organiserer arrangementet

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Arrangementspartnere (der det er aktuelt)

 • Leverandører av skyløsninger (der det er aktuelt)

2. Drive adidas' nettbutikk og plattformer

5.2a Drift av nettstedet og appdrift
BEHANDLING

 • Vi registrerer all trafikk til våre nettsteder og apper, og analyserer data som mottas av serverne våre for å: a) kjøre nettstedene som er koblet til våre domener og apper, b) fikse feil for å sikre at layouten og designen vises riktig, c) fikse feil for å sikre at nettstedene og appene fungerer som de skal, og d) for å følge våre vilkår og betingelser.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Legitim interesse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Informasjon om nettleser

 • Informasjon om mobile enheter

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Nettleserøkt

 • Vi trenger opplysningene dine så lenge du er på nettstedet. Vi beholder dem så lenge du er på nettstedet.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Leverandører av nettstedsadministrasjon

5.2b Bruk av funksjonene til adidas Running og adidas Training
BEHANDLING

 • Vi behandler personopplysningene dine for å kunne gi deg en sømløs brukeropplevelse når du bruker adidas Running og adidas Training. Dette omfatter eventuell databehandling som er nødvendig i forbindelse med bruken av de spesifikke funksjonene du vil bruke, f.eks. sammenligning av aktivitetsdataene dine med data fra andre brukere hvis du deltar i en ledertavlerangering eller utfordring.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Kontraktoppfyllelse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Informasjon om medlemskapsadministrasjon

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Informasjon om nettleser

 • Informasjon om mobile enheter

 • Profil og fellesskapsinformasjon

 • Korrespondanse

 • Bilde og opptak (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Personlige meningeren (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Målinger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Betaling, kjøp og transaksjonsinformasjon (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Sosiale medier-interaksjon og -aktivitet (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Treningsaktivitetsopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Adferds- og preferanseopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Kontraktens varighet og lovbestemt foreldelsesfrist. Vi må lagre opplysningene i tilfelle det oppstår tvister knyttet til kontrakten.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Leverandører av dataanalyseløsninger

 • Leverandører av skyløsninger

 • Leverandør av CRM-løsninger

5.2c Domene- og nettverkssikkerhet og brukerautentisering
BEHANDLING

 • For å beskytte domenene våre, oppdage uvanlige aktiviteter, hindre sikkerhetstrusler og beskytter besøkende på nettstedet vårt mot uautorisert tilgang (som hackere), registrerer vi all trafikk til nettstedene våre og autentiserer brukerinnloggingsinformasjon ved hjelp av tokens for å verifisere opplysningene du gir oss og sammenligne med annen tilgjengelig informasjon. Det omfatter blant annet påloggingene du har gitt direkte til oss eller andre plattformer (som Runtastic eller Facebook) eller informasjon som er offentlig eiendom (public domain), for å sikre at bare autoriserte brukere har tilgang til nettstedene våre.

reCAPTCHA

 • Vi benytter reCAPTCHA, drevet av Google, på våre nettsteder og apper for å autentisere brukeridentiteten og sikre plattformene våre fra ondsinnet programvare (eller kjent som en «bot») som kan være involvert i lyssky aktivitet på våre plattformer. reCAPTCHA arbeider ved å samle informasjon om din maskinvare og programvare (for eksempel enhets- og applikasjonsinformasjon), og disse opplysningene deles med Google for analyse. Data fanget av reCAPTCHA er også underlagt Google personvernerklæring og bruksvilkår.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Legitim interesse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Informasjon om nettleser

 • Informasjon om mobile enheter

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Nettleserøkt

 • Vi trenger opplysningene dine så lenge du er på nettstedet. Vi beholder dem så lenge du er på nettstedet.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Leverandører av nettstedsadministrasjon

5.2d Global Credential til alle adidas-plattformer – brukeropplevelse
BEHANDLING

 • Brukerinnloggingsidentiteter og kontostyring administreres sentralt, slik at brukerne kan bruke ett sett med legitimasjon til å logge inn på deltakendeadidas-plattformer. Din innloggingsoversikt hos adidas lagres i vår globale autentiseringsplattform. Du kan deretter bruke samme innlogging til å logge inn på kontoen din, som er registrert på de deltakende plattformene. Når du bruker adidas-innlogging for å få tilgang til alle deltakende plattformer, bruker vi token for å verifisere identiteten din fra vår globale autentiseringsplattform. Dette sikrer også nettverket og domenet vårt. adidas' ansvarlige enheter bruker personopplysningene dine til å administrere kontoen din, inkludert å sende meldinger om kontostyring, som tilbakestilling av passord, og å behandle dine forespørsler om rettigheter som beskrevet i avsnittet «hvordan utøver du rettighetene dine for personopplysningene dine?».

*for tiden gjelder dette adidas' nettsider, adidas-appen, adidas training-appen**, adidas running-appen**, GMR-app, bekreftet app.
** runtastic GmbH (Pluskaufstraα e 7, 4061 Pasching, Østerrike) er en merkevare fra adidas AG, og den ansvarlige enheten for adidas training-appen og adidas running-appen.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Legitim interesse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Informasjon om mobile enheter

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Varigheten for kontoen din eller inaktivitet +25 måneder

 • For at du skal kunne logge deg inn med adidas-innloggingsopplysningene dine på adidas' plattformer, må vi lagre opplysningene dine så lenge du har konto hos oss. Hvis du slutter å bruke tjenestene våre uten å be oss slette opplysningene, lagrer vi dem i 25 måneder etter din siste innlogging.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Leverandører av nettstedsadministrasjon

3. Vise målrettede annonser og sende individuell markedsføring

5.3a Personlige markedsføringsmeldinger via e-post (via eksisterende kontrakt)
BEHANDLING

 • Når du kjøper produktene våre eller fullfører kontrakter med oss, anser vi det som en indikasjon på interesse for våre produkter, tjenester, kampanjer og ulike tilbud. Vi sender deg markedsføringsmeldinger som vi tror du vil være interessert i («personlig tilpasset») til e-postadressen du oppgir til oss eller via push-varsler når du har installert appen vår. For å sende deg «personlige» meldinger observerer vi elektronisk (og noen ganger, der det er aktuelt, offline) adferd, og analyserer adferden din ved hjelp av analyser for best mulig å anslå hvilke produktserier du kan være interessert i og dra nytte av. Dette krever at vi samler inn ulike kategorier av personopplysninger fra deg. Vi bruker forskjellige analyseverktøy for å forstå hva oppførselen din betyr når det gjelder dine liker og misliker av våre ulike produktserier, og for å forstå effekten (suksessrater) av meldingene som leveres til deg.

 • Profilering (styring av publikum)

  • Vi oppretter en profil om deg ved å konsolidere all informasjonen du har gitt oss direkte eller indirekte. Dette gjør at vi kan etablere personlig interaksjon med deg basert på tidligere interaksjoner og andre opplysninger vi kan bruke om dine preferanser. Vi bruker kundestyringsteknologi for å sikre at de riktige meldingene og korrekt informasjon når deg i riktig øyeblikk gjennom riktig kanal. Dette inkluderer å sende deg markedsføringsmeldinger om tilbud og produkter eller å kontakte deg på tvers av digitale medier gjennom annonser på adidas' merkeplattformer. Personaliseringsnivået avhenger av tillatelsen du har gitt oss.

 • Markedsføringsanalyse

  • Vi bruker opplysningene dine til ulike analytiske formål for å bedre forstå: a) hvordan du ser gjennom og bruker plattformene våre; b) hvilke produkter du er interessert i; c) hvilke funksjoner av våre produkter og plattformer du liker; d) kvaliteten på tjenestene våre, inkludert kundeservice, markedsførings- og reklamekampanjer rettet mot deg, og din reaksjon på disse tjenestene; e) vårt produkt- og nettstedsdesign; f) og om generell brukeropplevelse fungerte bra for deg eller ikke. Vi bruker denne analysen til å forbedre relevansen i vår markedsføringskommunikasjon som sendes deg og kvaliteten på brukererfaringen på tvers av våre kanaler og plattformer.

 • Informasjonsberikelse

  • Vi oppretter en enkelt, enhetlig forbrukerprofil for deg ved å matche alle personopplysninger som kan identifisere deg. Dette inkluderer personopplysninger som vi innhenter direkte eller indirekte fra deg på tvers av digitale medier eller i frakoblet stand, tilbakemeldingene du gir oss og samhandling og kommunikasjon med oss gjennom våre ulike plattformer og kommunikasjonskanaler."

 • Forbedre datamodeller

  • Vi bruker datavitenskap og din profil og personopplysninger til å utarbeide datamodeller som kan hjelpe oss med å forbedre logikken i analyseaktivitetene våre. Det gir oss mer innsikt om kommentarene og tilbakemeldingene dine, dine interaksjoner og preferanser og behov for våre produkter og tjenester. Vi sammenligner datamodellen vi utarbeidet for profilen din med andre lignende forbrukerprofiler og kategorier for å forutsi og analysere preferansene dine ytterligere.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Legitim interesse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Stedsinformasjon

 • Målinger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Betaling, kjøp og transaksjonsinformasjon (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Sosiale medier-interaksjon og -aktivitet (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Treningsaktivitetsopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Informasjon om nettleser

 • Informasjon om mobile enheter

 • Adferds- og preferanseopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Informasjon om medlemskapsadministrasjon (der adidas' medlemskap gjelder / om dette er tilgjengelig for adidas)

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Vi beholder det så lenge du ikke trekker tilbake samtykket til å sende deg e-poster eller motsetter deg at vi behandler personopplysningene dine for markedsføringsformål.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Supportleverandører for e-postmarkedsføring

 • Leverandører av skyløsninger

5.3b Personalisierte Werbenachrichten per E-Mail (Newsletter-Anmeldung)
BEHANDLING

 • Vi sender deg markedsføringsmeldinger som vi tror du vil være interessert i («personlig tilpasset») til e-postadressen du oppgir til oss eller via push-varsler når du har installert appen vår. For å sende deg «personlige» meldinger observerer vi elektronisk (og noen ganger, der det er aktuelt, offline) adferd, og analyserer adferden din ved hjelp av analyser for best mulig å anslå hvilke produktserier du kan være interessert i og dra nytte av. Dette krever at vi samler inn ulike kategorier av personopplysninger fra deg. Vi bruker forskjellige analyseverktøy for å forstå hva oppførselen din betyr når det gjelder dine liker og misliker av våre ulike produktserier, og for å forstå effekten (suksessrater) av meldingene som leveres til deg.

 • Profilering (styring av publikum)

  • Vi oppretter en profil om deg ved å konsolidere all informasjonen du har gitt oss direkte eller indirekte. Dette gjør at vi kan etablere personlig interaksjon med deg basert på tidligere interaksjoner og andre opplysninger vi kan bruke om dine preferanser. Vi bruker kundestyringsteknologi for å sikre at de riktige meldingene og korrekt informasjon når deg i riktig øyeblikk gjennom riktig kanal. Dette inkluderer å sende deg markedsføringsmeldinger om tilbud og produkter eller å kontakte deg på tvers av digitale medier gjennom annonser på adidas' merkeplattformer. Personaliseringsnivået avhenger av tillatelsen du har gitt oss.

 • Markedsføringsanalyse

  • Vi bruker opplysningene dine til ulike analytiske formål for å bedre forstå: a) hvordan du ser gjennom og bruker plattformene våre; b) hvilke produkter du er interessert i; c) hvilke funksjoner av våre produkter og plattformer du liker; d) kvaliteten på tjenestene våre, inkludert kundeservice, markedsførings- og reklamekampanjer rettet mot deg, og din reaksjon på disse tjenestene; e) vårt produkt- og nettstedsdesign; f) og om generell brukeropplevelse fungerte bra for deg eller ikke. Vi bruker denne analysen til å forbedre relevansen i vår markedsføringskommunikasjon som sendes deg og kvaliteten på brukererfaringen på tvers av våre kanaler og plattformer.

 • Informasjonsberikelse

  • Vi oppretter en enkelt, enhetlig forbrukerprofil for deg ved å matche alle personopplysninger som kan identifisere deg. Dette inkluderer personopplysninger som vi innhenter direkte eller indirekte fra deg på tvers av digitale medier eller i frakoblet stand, tilbakemeldingene du gir oss og samhandling og kommunikasjon med oss gjennom våre ulike plattformer og kommunikasjonskanaler.

 • Forbedre datamodeller

  • Vi bruker datavitenskap og din profil og personopplysninger til å utarbeide datamodeller som kan hjelpe oss med å forbedre logikken i analyseaktivitetene våre. Det gir oss mer innsikt om kommentarene og tilbakemeldingene dine, dine interaksjoner og preferanser og behov for våre produkter og tjenester. Vi sammenligner datamodellen vi utarbeidet for profilen din med andre lignende forbrukerprofiler og kategorier for å forutsi og analysere preferansene dine ytterligere.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Samtykke

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon

 • Stedsinformasjon

 • Målinger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Betaling, kjøp og transaksjonsinformasjon (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Sosiale medier-interaksjon og -aktivitet (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Treningsaktivitetsopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Informasjon om nettleser

 • Informasjon om mobile enheter

 • Adferds- og preferanseopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Informasjon om medlemskapsadministrasjon (der adidas' medlemskap gjelder / om dette er tilgjengelig for adidas)

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Vi beholder det så lenge du ikke trekker tilbake samtykket til å sende deg e-poster eller motsetter deg at vi behandler personopplysningene dine for markedsføringsformål.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Supportleverandører for e-postmarkedsføring

 • Leverandører av skyløsninger

5.3c Målrettede meldinger på tredjeparts reklameplattformer
BEHANDLING

 • Vi bruker tredjeparts reklameplattformer, som Facebook, Google, YouTube, Instagram osv. for å sende deg meldinger som er rettet mot deg, basert på oppførselen din og nettlesermønsteret ditt, til bestemte tider og steder på disse plattformene for å øke effektiviteten for annonsekampanjene våre. For å kunne gjøre dette deler vi personopplysningene dine med våre reklamepartnere og sosiale medieplattformer. Vi bruker tredjepartsløsninger som Google Analytics og Facebook Business Manager-verktøy for å hjelpe oss med å gjøre en bedre jobb med å målrette kampanjer og meldinger for forbrukerne våre. Sosiale medieplattformer vil forsøke å matche profilen din i deres database for å fastslå det optimale tidspunktet og stedet (siden du surfer på) for å vise deg en annonse fra adidas. Vi må også analysere nødvendig informasjon for å forstå virkningen av kampanjene våre. Hvis du ikke aksepterer at vi sporer deg for dette formålet, vil du fortsatt se tilfeldige adidas-annonser på sosiale medieplattformer og andre tredjepartsplattformer. Les også personvernerklæringene på sosiale medieplattformer for å forstå hvordan personopplysningene dine brukes av dem for dette formålet.

 • Profilering (styring av publikum)

  • Vi oppretter en profil om deg ved å konsolidere all informasjonen du har gitt oss direkte eller indirekte. Dette gjør at vi kan etablere personlig interaksjon med deg basert på tidligere interaksjoner og andre opplysninger vi kan bruke om dine preferanser. Vi bruker kundestyringsteknologi for å sikre at de riktige meldingene og korrekt informasjon når deg i riktig øyeblikk gjennom riktig kanal. Dette inkluderer å sende deg markedsføringsmeldinger om tilbud og produkter eller å kontakte deg på tvers av digitale medier gjennom annonser på adidas' merkeplattformer. Personaliseringsnivået avhenger av tillatelsen du har gitt oss.

 • Markedsføringsanalyse

  • Vi bruker opplysningene dine til ulike analytiske formål for å bedre forstå: a) hvordan du ser gjennom og bruker plattformene våre; b) hvilke produkter du er interessert i; c) hvilke funksjoner av våre produkter og plattformer du liker; d) kvaliteten på tjenestene våre, inkludert kundeservice, markedsførings- og reklamekampanjer rettet mot deg, og din reaksjon på disse tjenestene; e) vårt produkt- og nettstedsdesign; f) og om generell brukeropplevelse fungerte bra for deg eller ikke. Vi bruker denne analysen til å forbedre relevansen i vår markedsføringskommunikasjon som sendes deg og kvaliteten på brukererfaringen på tvers av våre kanaler og plattformer.

 • Informasjonsberikelse

  • Vi oppretter en enkelt, enhetlig forbrukerprofil for deg ved å matche alle personopplysninger som kan identifisere deg. Dette inkluderer personopplysninger som vi innhenter direkte eller indirekte fra deg på tvers av digitale medier eller i frakoblet stand, tilbakemeldingene du gir oss og samhandling og kommunikasjon med oss gjennom våre ulike plattformer og kommunikasjonskanaler.

 • Forbedre datamodeller

  • Vi bruker datavitenskap og din profil og personopplysninger til å utarbeide datamodeller som kan hjelpe oss med å forbedre logikken i analyseaktivitetene våre. Det gir oss mer innsikt om kommentarene og tilbakemeldingene dine, dine interaksjoner og preferanser og behov for våre produkter og tjenester. Vi sammenligner datamodellen vi utarbeidet for profilen din med andre lignende forbrukerprofiler og kategorier for å forutsi og analysere preferansene dine ytterligere.

Weitere Informationen darüber, wie unsere Werbepartner und die Social-Media-Plattformen uns dabei unterstützen, diesen Formål zu erfüllen, erfährst du auf deren Websites:

JURIDISK GRUNNLAG

 • Samtykke

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktinformasjon (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Stedsinformasjon

 • Målinger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Betaling, kjøp og transaksjonsinformasjon (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Sosiale medier-interaksjon og -aktivitet (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Treningsaktivitetsopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Informasjon om nettleser

 • Informasjon om mobile enheter

 • Adferds- og preferanseopplysninger (om dette er tilgjengelig for adidas)

 • Personlige meninger

 • Informasjon om medlemskapsadministrasjon (der adidas' medlemskap gjelder / om dette er tilgjengelig for adidas)

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Vi beholder dem så lenge du ikke trekker tilbake samtykket.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Reklamebyråets samarbeidspartnere

 • Plattformer for sosiale medier

 • Leverandører av målrettede markedsføringstjenester

 • Leverandører av skyløsninger

4. Overholde juridiske forpliktelser

5.4a Juridisk forpliktelse – samarbeid med rettsvesenet og tilsynsmyndigheter (inkludert domstoler)
BEHANDLING

 • Når vi er lovpålagt å utlevere personopplysningene dine av hensyn til nasjonal og offentlig sikkerhet, forebygging av kriminalitet, granskning og rettsforfølgelse, anti-hvitvasking, rettslig behandling, beskyttelse av andre personers rettigheter og friheter, og håndheving av sivile krav, vil vi utlevere informasjon som anmodet av myndighetene eller partene når forespørselen er begrunnet ved lov. Vi kan kanskje ikke informere deg hvis det er ulovlig å gjøre det.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Juridisk forpliktelse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Alle personopplysningskategorier som forespurt av offentlige myndigheter.

OPPBEVARINGSPERIODE

 • For så lang tid som loven krever.

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

 • Lokale og nasjonale myndigheter, inkludert skattemyndigheter

 • Lokale og nasjonale domstoler

 • Lokalt og nasjonalt politi

5.4b Bevismiddel – bevis – tvist om kontrakt og/eller juridisk etterlevelse
BEHANDLING

 • Vi må ha bevis i tilfelle kontraktsmessige tvister, eller for å forsvare oss i tilfelle undersøkelser eller tvister om personvern og klager, inkludert hvordan vi har håndtert dine individuelle rettigheter.

JURIDISK GRUNNLAG

 • Juridisk forpliktelse

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

 • Alle personopplysningskategorier som kreves for å bli brukt som bevis

OPPBEVARINGSPERIODE

 • Lovbestemt begrensningsperiode avhengig av avtaleperioden og/eller det juridiske kravet

KATEGORIER AV MOTTAKERE

 • adidas AGs datterselskaper og tilknyttede selskaper

6. Mottakere av personopplysningene dine


Du finner en liste over datamottakere som behandler personopplysningene dine i henhold til instruksjonene fra ansvarlige enheter nedenfor. Denne listen kan endres ved behov.
BEDRIFT – SERVICE

 • adidas International Marketing B.V. – drift av nettbutikk og markedsføringstjenester

 • Demandware Inc.| USA – vertskap for nettsteder

 • Klarna | Sverige – betalingsprosesser

 • Adyen | Nederland – betalingsprosesser

 • InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Hviterussland – nettstedsutvikling

 • Adobe Analytics | Irland, Google Analytics | USA – nettanalyse

 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA – sosial medieanalyse

 • Flurry | USA, Apps Flyer | Israel – mobilapp-analyse

 • Qualtrics LLC | USA – undersøkelse, Net Promoter Score

 • act.3 | Tyskland, cip Trademarketing GmbH | Tysklands – arrangementsadministrasjon

 • Neolane Ltd. | Frankrike – markedsføring

 • Aburii LLC | USA – forbrukerinnsikt

 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Nederland, IRIS | Australia – CRM-byråer

 • Olapic, Inc. | USA – UGC-supportpartnere

 • adidas-datterselskaper | globalt – kunderelasjonsadministrasjon

 • Teleytelse | Tyskland – kundeservice

 • DHL | Tyskland – produktlevering

 • Feedzai | Tyskland – forebygging av svindel

 • PayPal | USA – betalingstjeneste

 • Apple Pay, Google Pay | USA – mobilbetaling

 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA – sosiale medier-interaksjon

 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Irland – sosiale medier

 • Twitter | USA – sosiale medier-interaksjon

 • Google | USA – sosiale medier-interaksjon

 • Runtastic GmbH | Østerrike – helse- og treningsfellesskap

 • Google Analytics | USA – analyse

 • Adobe Analytics | USA – analyse

 • Anatwine Limited | Storbritannia – forbrukeropplevelse

 • MediaCom | Storbritannia – reklamepartner

 • Salesforce – CRM Software | dataanalyse

 • Wunderman – tjenester for e-postmarkedsføring

 • Stuffstr Limited – selgende partner

 • Webhelp – leverandør av kundeservice

 • Fit Analytics GmbH – leverandør av størrelsesanbefalinger

 • Bazaarvoice, Inc | USA – leverandør av rangeringsanalyse

 • mParticle Inc | USA – mobilapp-analyse

 • Amplitude Inc | USA – mobilapp-analyse

 • Appsflyer Ltd | Israel – mobilapp-analyse

 • Visenze Pte. Ltd | Singapore – visuell søkeleverandør

 • Vyking Limited | Storbritannia – leverandør av utvidet virkelighet

 • nShift | Storbritannia

Hvis du bruker appene adidas Running og/eller adidas Training, kan du også besøke https://www.runtastic.com/pdfs/terms/recipients_of_personal_data.pdf for å få mer informasjon om de potensielle mottakerne av apprelaterte data, datakategoriene det gjelder, og formålene med delingen av data.

Der personopplysningene dine kan brukes av ikke-adidas-databehandlingsansvarlige via adidas-plattformer, -programmer eller andre steder til egne formål, se personvernerklæringen til den ikke-adidas-databehandlingsansvarlig for mer informasjon om hvordan de håndterer personopplysningene dine.

7. Hva gjør adidas når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS?


Avhengig av aktiviteten for behandling av personopplysninger deles personopplysningene dine med forskjellige «mottakerkategorier». Der mottakeren befinner seg utenfor EU/EØS, har vi iverksatt nødvendige tiltak, for eksempel å signere EUs standardkontraktsklausuler, som er godkjent av EU-kommisjonen, og passende sikkerhetstiltak.

8. Hvordan sikrer vi personopplysningene dine?


Vi iverksetter passende tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å håndtere risikoen ved vår bruk av personopplysningene dine, inkludert tap, endring eller uautorisert tilgang til personopplysningene dine, og for å gi deg mulighet til å utøve rettighetene dine. Vi krever at tjenesteleverandørene våre gjør det samme gjennom kontraktsmessige avtaler. Vær imidlertid oppmerksom på at enhver overføring av personopplysninger på Internett skjer for din egen risiko. Vi kan bare beskytte personopplysningene dine etter at vi har mottatt dem.

9. Generelle spørsmål, støtte


adidas KUNDESERVICE – ( https://adidas.com/help )
Hvis du har generelle spørsmål eller trenger øyeblikkelig hjelp og støtte angående dine rettigheter eller hvordan vi bruker dine personopplysninger, kontakt kundeservice. Du finner kontaktinformasjonen og kanalene deres ved å klikke på denne lenken: https://adidas.com/help .

LOKALE MYNDIGHETER
Hvis du har spørsmål om rettighetene dine, kontakt nettstedene og kontorene til de lokale myndighetene.

10. Hvordan kontakter du de ansvarlige enhetene og vår personvernansvarlig?


DataProtection@adidas.comGlobal Legal (Privacy) | DPO | adidas AG | Adi-Dassler-Straße 1 | 91074 Herzogenaurach | Tyskland