adiClub Algemene voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden voor het Platform

Hoofdstuk 1

 1. WIE KOMEN IN AANMERKING

 2. DEELNAME AAN DE CLUB

 3. PUNTEN VERDIENEN

 4. GELDIGHEIDSDUUR PUNTEN

 5. CLUBNIVEAUS

 6. NIVEAUKWALIFICATIE

 7. BELONINGEN

 8. GEBRUIK VAN POINTS TO SPEND

 9. GEBRUIK VAN ACCOUNT

 10. RECHT OP HERROEPING VAN OVEREENKOMST TOT LIDMAATSCHAP VAN DE CLUB

 11. GEVOLGEN VAN HERROEPING VAN OVEREENKOMST TOT LIDMAATSCHAP VAN DE CLUB

 12. BEËINDIGING; VERVALLEN; WIJZIGINGEN AAN DE CLUB

 13. CONFORMITEIT

 14. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Hoofdstuk 2

 1. GEBRUIK VAN HET PLATFORM (“Gebruiksvoorwaarden”)

 2. VERKOOPVOORWAARDEN DIGITALE CONTENT EN DIGITALE DIENSTEN

Hoofdstuk 3 – Algemene bepalingen (Overige)

 1. TOEPASSELIJK(E) RECHT EN RECHTSGEBIED

 2. OVERIGE

 3. CONTACT MET ONS

Gebruiksvoorwaarden

 1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 2. RANDVOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

 3. CONTENT VAN GEBRUIKERS

 4. GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN

 5. SCHENDING VAN GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN

 6. UITSLUITING VAN DE SERVICES

 7. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 8. AUTEURSRECHTEN

 9. CONFORMITEIT

adiClub Algemene voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden voor het Platform

Welkom bij de adiClub (de “ Club ”). De Club omvat een lidmaatschapsprogramma en een abonnement op de adidas running- en trainingsapps, zoals hieronder nader beschreven in hoofdstuk 1. Daarnaast beheersen onze Gebruiksvoorwaarden voor het Platform zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 uw gebruik van de website van adidas via uw lidmaatschapsaccount en het gebruik van de adidas- en Bevestigde app (afzonderlijk en gezamenlijk “ App ” genoemd), die allemaal deel uitmaken van het adidas platform (het “ Platform ”). Hoofdstuk 3 bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het lidmaatschap, het abonnement op de running- en trainingsapps van adidas en het gebruik van de gezamenlijke Apps.

De Club wordt georganiseerd door adidas Benelux B.V. met bedrijfsnummer 20034099 en geregistreerd adres op Hoogoorddreef 9a, 1101BA, Amsterdam Nederland en BTW-nummer NL 0039.03.175.B.01 (" adidas ”, “ we/wij ” of “ ons/onze ”). Wanneer we verwijzen naar “ u ” of “ uw ” bedoelen we u, de persoon die deze algemene voorwaarden (de “ voorwaarden ”) leest. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan de Club en door deel te nemen aan de Club, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Door lid van de Club te worden, gaat u er ook mee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van onze website, die u kunt inzien op https://www.adidas.nl/terms%5Fand%5Fconditions (” algemene voorwaarden eCom ”).Lees deze voorwaarden zorgvuldig.

Hoofdstuk 1

1. WIE KOMEN IN AANMERKING


Om deel aan de Club te nemen, moet u minstens 16 jaar oud zijn en legaal in Nederland verblijven. Als u ten minste 16, maar jonger dan 18 jaar oud bent (of de volwassen leeftijd op uw locatie), moet u ook toestemming hebben van uw ouder of voogd vóórdat u zich bij de Club inschrijft en uw ouder of voogd moet deze voorwaarden lezen en hiermee instemmen. Door u aan te melden voor en deel te nemen aan de Club, bevestigt u dat u aan deze vereisten voor deelname voldoet.Voor een globaal overzicht over hoe u lid kunt worden van de Club, hoe u punten kunt verdienen, wat de beschikbare beloningen zijn en hoe u de beloningen kunt verzilveren, gaat u naa https://www.adidas.nl/adiclub . U kunt het gedeelte met Veelgestelde vragen (FAQ) over de Club ook raadplegen door te klikken op https://www.adidas.nl/help?hcid=HCID%5FACCOUNT%5FNEWSLETTER . Lees hieronder voor meer informatie.


2. DEELNAME AAN DE CLUB


Als u voldoet aan de bovenstaande criteria, kunt u lid worden van de Club door een registratieformulier in te vullen op <www.adidas.nl> in de mobiele adidas-apps of in adidas-winkels. Er is geen productaankoop vereist om lid te worden van de Club. Er is slechts één account per persoon toegestaan. Als u lid wordt van de Club, stemt u ermee in dat u ware, juiste, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekt en bijhoudt, zoals op het registratieformulier wordt gevraagd.


3. PUNTEN VERDIENEN


Als lid van de Club hebt u recht op het verdienen van punten voor het lidmaatschapsniveau (“ Level Points ”) en te besteden punten (“ Points to Spend ”) (samen de “ Punten ”). U zult Punten verdienen voor aankopen (behalve bij het gebruik van of het kopen van cadeaubonnen) die u doet op de Nederlandse versie van onze officiële website <www.adidas.nl> (de “ website ”), de Nederlandse versie van onze officiële toepassing voor mobiele apparaten de adidas App en de Confirmed App (de “ apps ”) of in deelnemende adidas-winkels in Nederland, zoals uiteengezet in bijlage A bij deze voorwaarden (de “ winkels ”) (samen de “ deelnemende kanalen ”). Voor elke bestede € 1 verdient u 10 Level Points en 10 Points to Spend.Aankopen omvatten aankopen van producten tegen normale prijzen en producten in de aanbieding. Aankopen in andere winkels dan de deelnemende kanalen komen niet in aanmerking voor Punten (zelfs als u adidas-producten koopt). Als u gekochte artikelen retourneert, worden de Punten die zijn verdiend met die artikelen afgetrokken van uw Puntentotaal.Naast Punten verdienen voor aankopen, kunt u ook Punten verdienen via bepaalde interacties met ons. Het aantal beschikbare Punten geldt zoals is uiteengezet op https://www.adidas.nl/adiclubrewards . Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot:* Welkomstbonus: wanneer u zich voor het eerst met succes als lid van de Club aanmeldt, zetten we automatisch Punten op uw account om u voor uw deelname te bedanken.* Profielbonus: als u een volledig profiel op de app of website indient, krijgt u extra Punten toegekend. Deze profielbonus kan slechts éénmaal worden verdiend. Voor latere wijzigingen aan uw profiel worden geen Punten toegekend, tenzij dit expliciet door ons op dat moment wordt aangegeven.* Productbeoordelingen: u kunt Punten sparen door een beoordeling van adidas-producten op de website of in de app te plaatsen. U stemt er hierbij mee in dat uw productbeoordelingen voor het publiek zichtbaar zijn. U ontvangt alleen Punten voor maximaal 10 beoordelingen per kalenderjaar. Voor alle duidelijkheid: u bent vrij om de inhoud van uw beoordeling te bepalen op voorwaarde dat u voldoet aan de Voorwaarden voor klantbeoordelingen en -recensies die u worden voorgelegd bij het indienen van uw beoordeling.* Verjaardagsbonus: op basis van uw lidmaatschapsniveau kunt u in aanmerking komen voor Bonuspunten op uw verjaardag. Deze worden automatisch op uw lidmaatschapsaccount bijgeschreven. Bonuspunten voor verjaardagen worden slechts éénmaal per kalenderjaar toegekend.Van tijd tot tijd kunnen we, naar eigen goeddunken, interacties veranderen, stopzetten of toevoegen waarbij u Punten kunt verdienen en kunnen we het aantal verdiende Punten wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.Om de betreffende Punten voor uw aankopen of interacties te ontvangen, moet u de identificatie van uw adidas-lidmaatschap (e-mailadres of lidmaatschaps-ID) in de winkels overleggen of u bij uw adidas-account op de website of de app aanmelden. In het geval u geen betreffende Punten kunt ontvangen, omdat u niet bent aangemeld of uw identificatie niet als bewijs wordt geaccepteerd, kunt u met het vereiste bewijs contact opnemen met het klantenserviceteam van adidas op https://www.adidas.nl/help om de Punten voor uw aankopen of interacties te ontvangen.Bestaande houders van een adidas-account kunnen Punten verdienen vanaf de dag dat ze naar de Club zijn gemigreerd en eerdere transacties of interacties komen niet voor Punten in aanmerking. Nieuwe leden beginnen Punten te verdienen vanaf de datum dat ze zich voor de Club registreren, en eerdere transacties of interacties komen niet in aanmerking voor Punten, behalve als u uw e-mailadres hebt opgegeven (voor contactdoeleinden met betrekking tot het lidmaatschap van de Club) tijdens een aankoop in onze winkels en u vervolgens lid wordt van de Club, in welk geval we u de Punten voor die aankoop aan uw Club-lidmaatschap zullen toewijzen. Startdatums voor lidmaatschappen van de Club kunnen voor leden variëren, en zijn afhankelijk van hun accounttype.U zult recht hebben op maximaal 100.000 Points to Spend (de “ Limiet ”). Als u de Limiet bereikt, maar deelneemt aan een activiteit waarmee u Points to Spend zou verdienen, zullen wij 0 Points to Spend toevoegen aan uw account. Hierdoor zal echter een nieuwe vervaltermijn van 365 dagen (zoals uiteengezet in Clausule 4) worden ingesteld.


4. GELDIGHEIDSDUUR PUNTEN


Level Points De Level Points zijn 12 maanden geldig. Deze periode eindigt altijd aan het eind van de maand. Als u Level Points hebt verdiend op 9 juni 2022, vervallen ze op 30 juni 2023, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door adidas. Level Points kunnen niet onderling uit worden gewisseld. Level Points hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet in worden gewisseld voor geld.

Points to Spend Om onze trouwste leden te belonen zijn er meer adiClub voordelen voor degenen die op regelmatige basis Punten verdienen. Points to Spend zullen 12 maanden na uw laatste aankoop of activiteit verlopen, waarmee u Points to Spend verdiende. Dit gebeurt op een doorlopende basis en tot het eind van de kalendermaand. Maar omdat aan alles wat goed is een eind komt, kunnen Points to Spend slechts voor een maximumperiode van 36 maanden worden behouden – tegen het eind van de maand – voordat ze automatisch vervallen.Let erop dat noch een later geretourneerde aankoop noch een verjaardagsbonus een uitstel vormt van de vervaldatum van uw Points to Spend.Voorbeeld: als u op 1 januari 2022 en 10 januari 2022 Points to Spend verdiende, zullen al uw Points to Spend bewaard blijven tot eind januari 2023. Maar als u op 21 juni 2022 een aankoop deed en meer Points to Spend verdiende, zullen al uw Points to Spend 12 maanden na die aankoop beschikbaar blijven tot eind juni 2023. De Points to Spend die in januari 2022 zijn verdiend zullen in ieder geval niet meer beschikbaar zijn na eind januari 2025.Points to Spend kunnen niet door leden aan elkaar worden overgedragen.Points to Spend kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.


5. CLUBNIVEAUS


De Club heeft vier aparte niveaus. Door Level Points te verdienen klimt u naar een steeds hoger niveau.

Niveau 1 is het instapniveau voor leden met 0-999 Level Points. U hoeft alleen maar lid te worden van de Club om deel uit te maken van dit niveau en u hoeft geen productaankoop te doen op dit niveau.

Niveau 2 is voor leden met 1000 – 2999 Level Points.

Niveau 3 is voor leden met 3000 – 8999 Level Points.

Niveau 4 is voor leden met 9000 Level Points en meer.

U kunt naar hogere niveaus klimmen door het vereiste aantal Level Points te verdienen. Doe dit binnen 12 maanden aan het eind van de maand van registratie, of uw huidige niveaudeelname (het 'lidmaatschapsjaar'). Op hogere niveaus krijgt u toegang tot nog betere voordelen. Als u naar een hoger niveau klimt omdat u een aankoop hebt gedaan van een of meerdere van onze producten, behouden wij ons het recht voor om deze niveau stijging uit te stellen voor een periode die gelijk staat aan de toepasselijke retourperiode voor het of de gekochte product(en).U moet voldoen aan de eisen van herkwalificatie aan het eind van uw lidmaatschapsjaar om uw huidige niveau te behouden. Zo niet, zakt u een niveau. Door producten te retourneren, kunt u een niveau zakken. Als niveau-upgrades worden bereikt door Level Points te verwerven via aankopen van onze producten, behouden we ons het recht voor deze upgrade uit te stellen voor een periode die gelijk is aan de toepasselijke retourperiode voor het gekochte product/de gekochte producten.


6. NIVEAUKWALIFICATIE


Als u niveau 2, 3 of 4 hebt en u verdient te weinig Level Points gedurende de huidige herkwalificatieperiode, zakt u een niveau. Het corresponderende niveau waarnaar u afzakt is het eerstvolgende lagere niveau, ongeacht het aantal kwalificerende Level Points dat u voor deze datum hebt verzameld.De herkwalificatieperiode start op de datum waarop u het nieuwe niveau hebt bereikt en eindigt 12 maanden later, altijd aan het eind van de maand. Het aantal Level Points dat u nodig hebt om u te herkwalificeren voor het huidige niveau staat gelijk aan de minimale hoeveelheid Level Points die vereist is voor dat niveau.Level Points die u verdient na uw laatste niveautoetreding tellen mee voor uw herkwalificerende Level Points. De nieuwe herkwalificatieperiode start op de precieze datum van die niveau-upgrade en eindigt 12 maanden later aan het eind van de maand. Nadat u een niveau bent gestegen worden uw herkwalificerende Level Points teruggezet naar 0.Als u te weinig Level Points verdient voor uw niveau gedurende de huidige herkwalificatieperiode, zakt u een niveau. Dit vindt plaats na de laatste dag van de herkwalificatieperiode, altijd aan het eind van de maand.Als u een niveau zakt, begint u nieuwe herkwalificatieperiode op de exacte datum waarop u een niveau zakte en eindigt 12 maanden later aan het eind van de maand, tenzij u een niveau stijgt gedurende deze periode. Nadat u een niveau bent gezakt, worden uw herkwalificerende Level Points teruggezet naar 0. Als een lid te weinig Level Points verdient voor zijn of haar niveau gedurende de herkwalificatieperiode, zakt hij/zij een niveau. Dit vindt plaats na de laatste dag van de herkwalificatieperiode, altijd aan het eind van de maand.


7. BELONINGEN


Binnen elk van de bovengenoemde niveaus wordt een reeks nieuwe beloningen verkrijgbaar voor leden, zoals hier wordt uiteengezet: https://www.adidas.nl/adiclubrewards .U kunt de beloningen in uw huidige niveau en de niveaus eronder verzilveren. Een niveau 3-lid kan bijvoorbeeld niet alleen de beloningen op niveau 3 verzilveren, en ook die op niveau 2 en 1 (met uitzondering van de kortingsbonnen voor deelname aan de lagere niveaus).Bepaalde beloningen zijn pas beschikbaar wanneer u akkoord gaat met de afzonderlijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die beloning. Deze worden ter beschikking gesteld bij het inwisselen van die beloning. Daarnaast zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op de volgende specifieke beloningen:* Kortingsbonnen: dit zijn kortingsvouchers voor eenmalig gebruik die beschikbaar komen wanneer u overgaat naar een nieuw niveau. Hiervoor gelden een beperkte geldigheidsduur en maximale kortingswaarden, waarvan de details na ontvangst van de kortingsvouchers aan u worden meegedeeld. Op bepaalde producten zijn mogelijk uitzonderingen van toepassing. Deze kortingsbonnen mogen niet met andere aanbiedingen of kortingen worden gecombineerd.* Vroegtijdige toegang tot productlanceringen: u krijgt vroegtijdig toegang tot bepaalde productlanceringen van adidas. Hierbij zijn lanceringen van Hype-producten uitgesloten en deze zijn afhankelijk van vooraf toegewezen voorraadbeschikbaarheid voor leden.* Gratis abonnement op de adidas running- en adidas trainingsapps: vanaf het moment van deelname aan de Club, onder voorbehoud van aanvaarding van eventueel geldende gebruiksvoorwaarden.* Premium-abonnement op de adidas running- en de adidas trainingsapps: u ontvangt een abonnement op Runtastic Premium voor de periode die bij uw niveau staat aangegeven, onder voorbehoud van aanvaarding van eventueel geldende premium-lidmaatschapsvoorwaarden. Voor alle duidelijkheid: het abonnement kan worden ingetrokken als het retourneren van een bestelling resulteert in een niveaudowngrade.* Gratis personalisatie: deze beloning geeft u het recht om uw producten via de deelnemende kanalen gratis te personaliseren. Dit is beperkt tot maximaal 10 aanvragen voor productaanpassing per lidmaatschapsjaar.* Toegang met prioriteit tot Hype: u ontvangt toegang met prioriteit tot lanceringen van Hype-producten. Dit garandeert echter niet dat u bij deelname het Hype-product ontvangt. Deze beloning is afhankelijk van de beschikbaarheid van lanceringen van Hype-producten.* Vroegtijdige toegang tot aanbiedingen: u kunt vroegtijdig toegang krijgen tot bepaalde aanbiedingen die we beschikbaar stellen. De duur van vroegtijdige toegang kan variëren tussen aanbiedingen en kan ook afhankelijk zijn van uw niveau op het moment van de aanbiedingen. Onze standaard algemene voorwaarden voor aanbiedingen zijn ook van toepassing.Specifieke beloningen (ongeacht of dit producten of ervaringen betreffen) zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt en kunnen, naar eigen goeddunken en op elk moment, zonder kennisgeving, door ons worden gewijzigd, onderbroken, beperkt en vervangen.


8. GEBRUIK VAN POINTS TO SPEND


Points to Spend kunnen worden ingewisseld in verschillende gevallen van gebruik, inclusief, maar niet beperkt tot:

a. Vouchers. U kunt uw Points to Spend gebruiken voor de aankoop van een voucher (bijv. een voucher voor 20% korting) (“ Voucher ”). Als u dit kunt doen, kunt u om de 15 dagen en via het lidmaatschapsaccount, uw Punten inwisselen voor een voucher van elk type, die elk een ander kortingspercentage geven. De Voucher kan dan worden gebruikt voor het plaatsen van een bestelling op de App, op de Website of in de Winkels. Het kan zijn dat er bepaalde uitsluitingen gelden, en aanvullende algemene voorwaarden zullen u worden meegedeeld als u de aankoop doet.U kunt slechts één Voucher per keer gebruiken als u een aankoop doet, en hij kan niet worden gecombineerd met andere vouchers of kortingscodes. De Voucher is alleen van toepassing op de productšprijs en niet op de bezorgingskosten.Er kan geen Voucher worden geruild, overgedragen of ingewisseld voor contant geld of Points to Spend. U kunt een Voucher alleen inzetten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en het is niet toegestaan Vouchers te verkopen. Vouchers mogen niet worden gebruikt voor speciale verkoop- of promotionele acties, zoals weggeefacties of prijzen in wedstrijden. Wij behouden ons het recht voor iedere Voucher te annuleren waarvan wij vermoeden dat die is doorverkocht of verkregen in verband met een ongeautoriseerde verkoop- of promotionele actie.Als u producten retourneert die u online met een Voucher hebt gekocht, zult u geen recht hebben op teruggave van Points to Spend. Indien u alle producten die zijn aangeschaft met de Voucher hebt geretourneerd, zult u wel het recht hebben om een nieuwe Voucher aan te vragen. Dat doet u door contact op te nemen met de adidas Klantenservice hier .Wij kunnen ook Vouchers aanbieden die kunnen worden gebruikt op platforms van derden. Deze Vouchers kunnen niet worden geruild, overgedragen of ingewisseld voor contant geld of Points to Spend. U kunt een Voucher alleen inzetten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en het is niet toegestaan Vouchers te verkopen. Vouchers mogen niet worden gebruikt voor speciale verkoop- of promotionele acties, zoals weggeefacties of prijzen in wedstrijden. Wij behouden ons het recht voor iedere Voucher te annuleren waarvan wij vermoeden dat die is doorverkocht of verkregen in verband met een ongeautoriseerde verkoop- of promotionele actie.

b. Money can’t buy products. U kunt uw Points to Spend gebruiken om Money can’t buy products (" MCBP ")’s te verkrijgen. Dit zal onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden voor eCom en aanvullende voorwaarden die u bij de aanschaf hebt ontvangen.Ter voorkoming van misverstanden: als u MCBP’s retourneert overeenkomstig de algemene voorwaarden voor eCom, zult u recht hebben op restitutie van uw Points to Spend. Dit zal onderhevig zijn aan de Limiet, zoals uiteengezet in Clausule 3 (bijvoorbeeld: als u een MCBP retourneert die u voor 500 Points to Spend verwierf, maar u hebt 99.990 Points to Spend op het moment van de restitutie, restitueren wij u 10 Points to Spend.

c. Verlotingen. U heeft het recht uw Points to Spend te gebruiken voor deelname aan verlotingen. Deze zijn onderhevig aan uw instemming met de specifieke algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op iedere verloting.Als u zich terugtrekt uit een verloting voordat deze is beëindigd, heeft u recht op restitutie van de Points to Spend.

d. Goede doelen. Als dit voor u beschikbaar komt, zult u het recht hebben uw Points to Spend te besteden aan een bijdrage aan een goed doel, zoals verder uiteengezet in de Club. We kunnen uw Points to Spend niet restitueren nadat u de bijdrage hebt gegeven. Aanvullende algemene voorwaarden zullen u worden meegedeeld voordat u een bijdrage doet.


9. GEBRUIK VAN ACCOUNT


U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw wachtwoord en account vertrouwelijk te houden en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of in uw account plaatsvinden. De Club is alleen voor uw persoonlijke gebruik. U mag de identificatie en/of het wachtwoord van uw adidas-lidmaatschap niet delen of op een andere manier voor anderen toegankelijk maken. U moet het klantenserviceteam van adidas onmiddellijk informeren (details zoals hieronder in hoofdstuk 3, paragraaf 3 uiteengezet) over elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging.U gaat ermee akkoord dat u:

 • uw lidmaatschap van de Club niet voor commerciële doeleinden zult openen, gebruiken, reproduceren, wijzigen, downloaden, verkopen, overdragen, publiceren of anderszins voor commerciële doeleinden zult beschikbaar maken;

 • geen handelingen zult verrichten of acties zult nemen die de werking van de Club zouden kunnen beschadigen, verstoren of anderszins belemmeren;

 • uw lidmaatschap van de Club niet zult misbruiken of gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden (waaronder het verzenden van computervirussen via uw account of het gebruik van uw account op een manier die discriminerend, aanstootgevend, beledigend, kwaadwillig, lasterlijk is of op enige andere wijze inbreuk maakt op de rechten van iemand anders of deze schendt); en

 • geen enkele van uw beloningen of exclusieve promotieaanbiedingen zult overdragen, verkopen of ruilen (of pogen te overdragen, verkopen of ruilen).


10. RECHT OP HERROEPING VAN OVEREENKOMST TOT LIDMAATSCHAP VAN DE CLUB


U kunt binnen 14 dagen na aanmelding voor het lidmaatschap uw lidmaatschap van de club zonder opgave van redenen herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post) te laten weten dat u hebt besloten uw lidmaatschap van de Club te herroepen. Gebruik hiervoor de volgende contactgegevens: adidas Benelux B.V. c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Nederland.

Om uw recht op grond van dit artikel uit te oefenen, kunt u ook het onderstaande formulier gebruiken:

Ik/Wij * deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij * onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende digitale inhoud/verrichting van de volgende verbonden dienst* herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op*

Naam consument(en)

Adres consument(en)

E-mailadres consument(en) gebruikt bij aanmelding voor lidmaatschap van de ClubDatum

U kunt het lidmaatschap van de Club ook elektronisch herroepen door op onze website https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NL&brand=adidas&language=nl%5FNL een ondubbelzinnige herroepingsverklaring in te vullen of door uw account te verwijderen. Ga hiervoor binnen de herroepingstermijn naar “Data settings” onderaan onze website en klik op “Delete my data & account”. Als u van een van deze opties gebruikmaakt, zullen wij de ontvangst hiervan per e-mail bevestigen.


11. GEVOLGEN VAN HERROEPING VAN OVEREENKOMST TOT LIDMAATSCHAP VAN DE CLUB


Indien u uw lidmaatschap van de Club herroept op grond van uw hierboven omschreven herroepingsrecht, zullen wij ons onthouden van het gebruiken van gegevens, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, die door u bij deelname aan de Club zijn verstrekt of aangemaakt, behalve wanneer deze gegevens

 • (i) nutteloos zijn buiten de context van het lidmaatschap van de Club,

 • (ii) uitsluitend samenhangen met uw gebruik van het lidmaatschap van de Club,

 • (iii) door ons zijn geaggregeerd met andere gegevens en niet kunnen worden gedisaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kunnen worden gedisaggregeerd, of

 • (iv) door u samen met andere klanten zijn gegenereerd, op voorwaarde dat andere klanten de gegevens nog steeds kunnen gebruiken.

Wij zullen op uw verzoek alle gegevens, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, aan u ter beschikking stellen die door u bij deelname aan de Club zijn verstrekt of aangemaakt, behalve in de gevallen op grond van clausule 11 (i), (ii) en (iii) zoals hierboven vermeld.

Als u van de mogelijkheid gebruikmaakt om uw account te verwijderen (via “Delete my data & account”, zoals bepaald in clausule 10 hierboven) om uw lidmaatschap van de Club te herroepen en u een kopie van uw gegevens wenst te ontvangen, download deze eerst voordat u uw account verwijdert. Ga hiervoor naar ‘Data Settings’ onderaan onze website en klik op ‘Send me my data’ of ‘Send me my machine readable data’.

Let erop dat als u om een kopie van uw door ons verwerkte gegevens hebt verzocht, uw account alleen kan worden verwijderd nadat de export is afgerond. Zo niet, dan kunnen wij niet meer aan uw verzoek voldoen.

Op de gevolgen van herroeping met betrekking van gegevens die als persoonsgegevens worden beschouwd, zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van toepassing.


12. BEËINDIGING; VERVALLEN; WIJZIGINGEN AAN DE CLUB


Niettegenstaande het bovenstaande, kunt u uw lidmaatschap van de Club op elk gewenst moment annuleren door u aan te melden op uw account op de website of de app.We kunnen uw lidmaatschap van de Club op elk gewenst moment annuleren, als we vaststellen dat u (a) niet in aanmerking komt overeenkomstig clausule 1 hierboven, (b) inbreuk hebt gepleegd op een van deze voorwaarden, algemene voorwaarden eCom, enige toepasselijke productvoorwaarden, algemene verkoopvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving, of (c) als u zich hebt bezighouden met misleiding, valsheid in geschrifte, fraude of op enige andere manier misbruik van de Club hebt gemaakt.We behouden ons het recht voor om sommige of alle Punten of beloningen in te trekken als we vaststellen dat u Punten of een beloning hebt ontvangen vanwege een fout, door bedrog of misleiding of op enige andere manier die niet is toegestaan.Als u of wij uw lidmaatschap van de Club annuleren, verliest u uw al uw verzamelde Punten. Als u uw lidmaatschap annuleert, kunt u opnieuw lid van de Club worden door u te registreren op de website of de app. Als u opnieuw lid van de Club wordt, worden uw eerder verdiende Punten niet naar uw nieuwe lidmaatschap van de Club overgezet.Indien u het lidmaatschap van de Club opzegt, geldt het volgende met betrekking tot de gegevens die bij inschrijving voor de Club zijn verstrekt en die later zijn geüpload, gepost, verzonden, openbaar gemaakt, weergegeven of anderszins via of in het kader van het lidmaatschap van de Club beschikbaar zijn gesteld:

 • Alle aan ons verleende rechten met betrekking tot de gegevens, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, vervallen. Dit is echter niet van toepassing indien dergelijke gegevens:

  • nutteloos zijn buiten de context van het lidmaatschap van de Club,

  • uitsluitend samenhangen met uw gebruik van het lidmaatschap van de Club, of

  • door ons zijn geaggregeerd met andere gegevens en niet kunnen worden gedesaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kunnen worden gedesaggregeerd, of

  • door u samen met andere klanten zijn gegenereerd, op voorwaarde dat andere klanten de gegevens nog steeds kunnen gebruiken.

Met betrekking persoonsgegevens prevaleren de bepalingen van de Privacyverklaring van het Platform.

 • Nadat de opzegging van kracht is geworden, zullen wij op uw verzoek de gegevens, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar en machineleesbaar formaat gratis aan u ter beschikking stellen. Dit is niet van toepassing indien dergelijke gegevens:

  • nutteloos zijn buiten de context van het lidmaatschap van de Club,

  • uitsluitend samenhangen met uw gebruik van het lidmaatschap van de Club, of

  • door ons zijn geaggregeerd met andere gegevens en niet kunnen worden gedesaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kunnen worden gedesaggregeerd.

Met betrekking tot persoonsgegevens prevaleren de bepalingen van de Privacyverklaring van het Platform.

We kunnen van tijd tot tijd kleine wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aanbrengen (bijvoorbeeld: als de wet wordt gewijzigd waardoor we deze algemene voorwaarden moeten wijzigen, als we nieuwe beloningen toevoegen, mogelijkheden toevoegen om Punten te verdienen, Club-functionaliteiten aanpassen of de technische omgeving aanpassen). Controleer deze algemene voorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat u de actuele voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op uw lidmaatschap van de Club.

We zullen u binnen drie maanden een schriftelijke kennisgeving verstrekken bij eventuele belangrijke wijzigingen aan deze algemene voorwaarden, als deze een wezenlijk negatieve invloed op u zullen hebben of als we ervoor kiezen om de Club te beëindigen.


13. CONFORMITEIT


Wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de Club aan de overeenkomst voldoet.In het kader van deze wettelijke verplichting kunnen wij u – om veiligheids- en technische redenen – van tijd tot tijd updates aanbieden en verzoeken om de Club te updaten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze updates onverwijld te installeren en te zorgen dat het besturingssysteem van uw eindapparaat wordt bijgewerkt als dit nodig is voor dergelijke updates. Als u een door ons ter beschikking gestelde update niet installeert, zijn wij niet aansprakelijk voor non-conformiteit van de Club als gevolg van het ontbreken van die update.Indien de Club niet in overeenstemming is met de koopovereenkomst en/of de wettelijke conformiteitseisen, hebt u het recht om dit gebrek te laten herstellen. Uw recht om zich op non-conformiteit te beroepen, vervalt twee (2) jaar na de beëindiging van uw Clublidmaatschap. U dient in redelijkheid uw medewerking te verlenen om te beoordelen of de oorzaak van de non-conformiteit te wijten is aan uw digitale omgeving. Indien u deze medewerking niet verleent, berust bewijslast van een eventuele conformiteit bij u.


14. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


Als wij niet aan deze algemene voorwaarden voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt, als dit/deze een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze algemene voorwaarden of onze nalatigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het een voor de hand liggend gevolg betreft van onze schending of als het door u en ons was overwogen op het moment dat we deze algemene voorwaarden overeenkwamen.

Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

 • fraude of een frauduleuze, verkeerde voorstelling van zaken; of

 • elke kwestie waarvoor het uitsluiten of beperken van onze aansprakelijkheid onwettig voor ons zou zijn.

Niets in deze algemene voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke adviesbureau voor burgers of bureau voor handelsnormen.Voor zover wettelijk toegestaan, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enig geleden verlies of enige geleden schade die voortvloeit uit of in verband staat met deze algemene voorwaarden, ongeacht of deze betrekking heeft op een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of op schending van de wettelijke plicht, of op enige andere manier, het bedrag van € 100 niet overschrijden.

Hoofdstuk 2

 1. GEBRUIK VAN HET PLATFORM (“Gebruiksvoorwaarden”)


1. Inleiding Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van het Platform, inclusief de software die het Platform bevat (“ Software ”). Voor zover het verschaffen van persoonsgegevens voor het gebruik van het Platform of de aanmaak van het lidmaatschapsaccount geldt als een betaling onder de toepasselijke wetgeving, zijn ook de voorwaarden voor de aankoop van digitale inhouden en diensten (hoofdstuk 2, paragraaf 2) van toepassing.
Uw toegang tot en gebruik van het Platform en de informatie, materialen, producten en diensten die via het Platform beschikbaar zijn, zijn onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u een account heeft via het Platform die is verbonden met uw naam en/of contactgegevens (“ Account ”).

2. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden Wij kunnen te allen tijde wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden aanbrengen indien wij van oordeel zijn dat dit redelijkerwijze nodig is (bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen of in verband met de wet- en regelgeving). U ontvangt daarvan redelijkerwijze zo vroeg mogelijk vooraf bericht (bijvoorbeeld bij het inloggen op het Platform of via een kennisgeving, waarbij wij gebruikmaken van de contactgegevens die u aan ons hebt opgegeven, en/of op een andere door ons passend geachte wijze).
In bepaalde omstandigheden kunnen wij u vragen om de nieuwste versie van het Platform te downloaden en/of akkoord te gaan met een nieuwe versie van deze Gebruiksvoorwaarden voordat u het gebruik van het Platform kunt voortzetten. Voortgezet gebruik van het Platform betekent dat u akkoord gaat met de nieuwe of gewijzigde voorwaarden en/of updates.

3. Auteursrecht en eigendomsrechten Alle content die op het Platform wordt getoond, waaronder mede begrepen tekst, graphics, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid en illustraties die bescherming genieten ingevolge de wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, behoudens Gebruikerscontent, (hierna gezamenlijk te noemen: " Content ") is eigendom van adidas en/of van de licentiegevers, leveranciers, tussenpersonen en/of Contentproviders van adidas.
U mag het Platform en de Content uitsluitend gebruiken voor het daarmee beoogde doel. Behoudens voor zover wij u anderszins via het Platform berichten, mag u documenten, geluidsopnames en filmpjes die op u het Platform aantreft, uitsluitend gebruiken voor privé-, informatie- en niet-commerciële doeleinden.Het is u niet toegestaan om wijzigingen in dit materiaal aan te brengen, dan wel de informatie of de werken die u op het Platform aantreft, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, te vertonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen of daarvan afgeleide werken te maken.Behoudens voor zover dit is toegestaan volgens het toepasselijke auteursrecht, dient u zelf toestemming te verkrijgen voor hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op het Platform beschikbaar is. Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden is het verboden om bedoeld materiaal geheel of gedeeltelijk op een andere mobiele applicatie, website of online service te gebruiken.U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op u en op het gebruik dat u van het Platform maakt. Het Platform, de daarin vervatte Content en alle daarmee verband houdende rechten blijven in uitsluitende eigendom toebehoren aan adidas en zijn licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het is u niet toegestaan om auteursrechtelijke, handelsmerkenrechtelijke of andere eigendomsaanduidingen op het materiaal dat u op het Platform aantreft, daarvan te verwijderen.

4. Handelsmerken Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van adidas die als onderdeel van of in verband met het Platform worden gebruikt (gezamenlijk te noemen: " Merken ") zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de adidas Groep of van gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers van de adidas Groep. Het is u niet toegestaan om de Merken van adidas op welke wijze dan ook te gebruiken, te kopiëren, te verveelvoudigen, opnieuw openbaar te maken, te uploaden, te posten, te verspreiden of te wijzigen, waaronder begrepen in reclame of publicitaire activiteiten in verband met de distributie van materiaal op het Platform, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van adidas. Het gebruik van de Merken van adidas op een andere mobiele applicatie, website of online service is niet toegestaan. adidas verbiedt het gebruik van de Merken van adidas als "hot" link op of naar een andere mobiele applicatie, website of online service, behoudens voor zover voor een dergelijke link vooraf goedkeuring is verleend.

5. Software De Software wordt u door adidas verstrekt onder de volgende voorwaarden. adidas verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie tot gebruik van de Software uitsluitend ter gebruik van het Platform. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald, is het u niet toegestaan om: (a) de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, (b) kopieën van de Software of van een gedeelte daarvan te distribueren aan derden, (c) de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te vertalen, daarop reverse engineering toe te passen, veranderingen daarin aan te brengen, te decompileren, te disassembleren of daarvan afgeleide werken te maken, behoudens voor zover zulks wettelijk is toegestaan, (d) de Software geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, uit te lenen, in sublicentie te geven, te verhuren, te distribueren of anderszins daarop trachten rechten te verlenen aan derden, dan wel (e) de Software geheel of gedeeltelijk te gebruiken als servicebureau of als serviceprovider van applicaties, dan wel derden geheel of gedeeltelijk toegang tot de Software te verlenen. De Software kan deels zijn aangeleverd door en/of in eigendom berusten bij derden.
Het is u niet toegestaan om software of een robot, crawler, spider, page scraper of een ander geautomatiseerd middel of apparaat in te zetten voor (a) het verkrijgen van toegang tot het Platform of de daarin vervatte content, het kopiëren, beïnvloeden of monitoren van het Platform of de daarin vervatte content, dan wel het omzeilen van de structuur of presentatie van het Platform of de daarin vervatte content, dan wel voor (b) het verstoren van de werking van het Platform of van transacties die via het Platform worden verricht, het verstoren of beïnvloeden van iemands gebruik van het Platform, dan wel het helpen van derden bij de aankoop van een product via het Platform.Het is u niet toegestaan om onbevoegde toegang tot een onderdeel of functie van het Platform of tot een aan het Platform gekoppeld systeem trachten te verkrijgen via hacking, password mining of andere illegale of onrechtmatige middelen.Bepaalde materialen van derden die aan adidas zijn geleverd voor gebruik in samenhang met de Software vallen onder open-source-softwarelicentieovereenkomsten die samen met die materialen van derden zijn meegeleverd. adidas maakt geen enkele aanspraak op de eigendom van deze open-source-software, welke software uitsluitend wordt geleverd conform het bepaalde in met die software meegeleverd licentieovereenkomsten. Dit betekent dat de hiervoor vermelde beperkingen ten aanzien van gebruik, eigendom, wijziging en andere bepalingen in verband met de Software niet van toepassing hoeven te zijn op deze open-source software.

6. Juistheid van gegevens Wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op het Platform volledig, juist en actueel is. Ondanks onze inspanningen is dat wellicht niet altijd het geval. Wij zijn echter niet verplicht om deze informatie te onderhouden of te actualiseren. U dient derhalve niet op deze informatie te vertrouwen. Wanneer u dat wel doet, doet u dat voor eigen risico.

7. Minderjarigen Voor het inloggen op of gebruik van het Platform dient u minimaal 16 jaar te zijn.

8. Aanlevering van gegevens door u Wanneer u gegevens over uzelf aan ons of aan andere gebruikers van het Platform verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een Account, dient u: (a) juiste, actuele gegevens te verstrekken en zich niet voor te doen als een ander en (b) deze gegevens te onderhouden en terstond bij te werken, zodat de gegevens juist en actueel blijven. Indien u gegevens over uzelf verstrekt die onjuist of onvolledig zijn dan wel wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, behouden wij ons het recht voor om een door u aangemaakt account op te schorten of te beëindigen, te weigeren om via het Platform diensten aan u te leveren en/of aan u alle huidige of toekomstige gebruik van het Platform of enig onderdeel daarvan te ontzeggen.

9. Gebruikerscontent U begrijpt dat alle informatie, gegevens en andere materialen die u en andere gebruikers van het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar maken, waaronder begrepen de informatie die wordt verstrekt bij het aanmaken van een Account en informatie die u deelt met of beschikbaar stelt aan andere gebruikers van het Platform (" Gebruikerscontent "), onder uw eigen verantwoordelijkheid vallen dan wel onder de verantwoordelijk vallen van degene van wie die Gebruikerscontent afkomstig is. Dit betekent dat u – en niet wij - verantwoordelijk bent voor alle Gebruikerscontent die via het Platform door u wordt geüpload, gepost, verzonden, openbaar gemaakt, getoond of anderszins via het Platform beschikbaar wordt gesteld.
Wij voeren geen beheer over de geposte Gebruikerscontent en als zodanig wordt de juistheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikerscontent niet door ons gegarandeerd. De Gebruikerscontent is voorts uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en niet als vervanging van professioneel medisch advies of een professionele medische diagnose of behandeling. U begrijpt dat u door gebruik van het Platform in contact kunt komen met aanstootgevende, onzedelijke of verwerpelijke Gebruikerscontent.Wij zijn niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent en niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door Gebruikerscontent of door uw gebruik daarvan of door de omstandigheid dat u zich op Gebruikerscontent heeft gebaseerd.Door het uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent, verklaart u dat:

 • u rechthebbende bent van alle rechten op die Gebruikerscontent;

 • u afstand heeft gedaan van alle eventuele "morele rechten" op die Gebruikerscontent, waaronder mede begrepen het recht om als maker van die content te worden aangemerkt;

 • u gerechtigd bent om die Gebruikerscontent op grond van deze Gebruiksvoorwaarden door ons te laten gebruiken;

 • alle door u geposte Gebruikerscontent juist is, niet strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, geen schending oplevert van het bepaalde in een contract of overeenkomst waaraan u nu of in de toekomst gebonden bent, geen schending oplevert van de geldende wet- en regelgeving en geen schade toebrengt aan natuurlijke of rechtspersonen; en

 • u minimaal 16 jaar bent.

10. Licentieverlening door u aan adidas voor Gebruikerscontent Door het uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent, verleent u aan ons een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht van sublicentie) tot gebruik, verveelvoudiging, vertoning, aanpassing, wijziging, openbaarmaking of verspreiding van die Gebruikerscontent of van een gedeelte daarvan in welke vorm of via welk medium of welke (reeds bekend of nog te ontwikkelen) technologie dan ook als onderdeel van of in verband met het Platform.

Wij mogen Gebruikerscontent wijzigen of aanpassen, onder andere voor verzending, vertoning of verspreiding via netwerken en ter voldoening aan de eisen van netwerken, diensten of andere media. Wij of anderen kunnen geheel naar eigen inzicht verwijzen naar uw naam of naar een andere identifier die u bij het posten van Gebruikerscontent heeft verstrekt. U belooft dat wij door openbaarmaking en gebruik van uw Gebruikerscontent geen inbreuk maken op de rechten van derden.

11. Recht van adidas om gebruik te maken van Gebruikerscontent Alle door u via het Platform geüploade, geposte, verzonden, openbaar gemaakte, getoonde of anderszins beschikbaar gestelde Gebruikerscontent kan door adidas worden aangewend conform ons Privacyverklaring. adidas behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent op het Platform naar eigen inzicht te wijzigen, te comprimeren of te verwijderen of om te weigeren Gebruikerscontent te posten. adidas garandeert niet dat u de Gebruikerscontent die u in verband met het Platform beschikbaar heeft gesteld, kunt aanpassen of verwijderen. Wij hebben geen enkele geheimhoudingsverplichting ten aanzien van de door u via het Platform beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.

12. Uw gedrag U verbindt zich tot naleving van alle wet- en regelgeving die van toepassing is op uw toegang tot en gebruik van het Platform. Voorts onthoudt u zich van:

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent waarvan u weet dat deze vals, onjuist of misleidend is;

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die in strijd is met de wet- of regelgeving (waaronder mede begrepen op het gebied van exportcontroles, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, discriminatie en misleidende reclame);

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die schadelijk, bedreigend, grof, treiterend, beledigend, vulgair of onzedig is, inbreuk maakt op iemands persoonlijke levenssfeer, hatelijk is, op grond van ras of afkomst discrimineert of anderszins verwerpelijk is of op welke wijze dan ook schadelijk is voor minderjarigen;

 • het vervalsen van headers of anderszins manipuleren van identifiers om de oorsprong van via het Platform verzonden Gebruikerscontent te verhullen;

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent ten aanzien waarvan u wettelijk, contractueel noch op vertrouwelijke basis het recht heeft om deze beschikbaar te stellen (zoals voorkennis, of bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie die u in het kader van een dienstverband of ingevolge een geheimhoudingsovereenkomst ter kennis is gekomen of aan u is medegedeeld);

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander recht van wie dan ook;

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespel of andere vorm van werving;

 • het uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent die door een andere gebruiker van het Platform is verstrekt (of een afbeelding of foto van die Gebruikerscontent) op een andere website, mobiele applicatie of online dienst zonder voorafgaande toestemming van die gebruiker;

 • het via het Platform uploaden, posten, verzenden, openbaar maken, tonen of anderszins via het Platform beschikbaar stellen van materiaal met daarin een softwarevirus of andere computercode, bestand of programma die/dat bedoeld is om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken;

 • het verrichten van handelingen die aan een goede werking van het Platform in de weg staan, de veiligheid van het Platform in gevaar brengen of anderszins schade toebrengen aan het Platform of aan materiaal dat of informatie die via het Platform beschikbaar is;

 • het trachten te verkrijgen van onbevoegde toegang tot een onderdeel of functie van het Platform, tot andere systemen of netwerken die aan het Platform zijn gekoppeld, tot onze servers of de servers van onze serviceproviders of tot een of meer op of via het Platform aangeboden diensten, waaronder mede begrepen via hacking, password mining of andere onrechtmatige middelen;

 • het onderzoeken, scannen of uittesten van de kwetsbaarheden van het Platform of van een daaraan gekoppeld netwerk, of het omzeilen van de authenticatiemaatregelen op het Platform of op een daaraan gekoppeld netwerk;

 • overeenkomstig artikel 1.5, het aanwenden van geautomatiseerde middelen om informatie of Content van het Platform te verzamelen of anderszins toegang tot het Platform te verkrijgen, waaronder mede begrepen via het gebruik van technische tools zoals robots, spiders or scrapers, zonder onze voorafgaande toestemming;

 • het oogsten of anderszins verzamelen en opslaan van gegevens over andere gebruikers van het Platform, waaronder begrepen e-mailadressen;

 • het installeren van software, bestanden of codes waarvoor de gebruiker van een computer of apparaat geen toestemming heeft gegeven of waarmee geheel of gedeeltelijk de controle wordt overgenomen over het verwerkingsprogramma van een computer of apparaat zonder dat de gebruiker daarvan daartoe toestemming heeft verleend; dan wel

 • het verstoren of manipuleren van de werking van het Platform of van de daaraan gekoppelde servernetwerken of het niet in acht nemen van de eisen, procedures, beleid of regels van de aan het Platform gekoppelde netwerken.

13. Links naar websites en online diensten die eigendom zijn van derden of door derden worden beheerd Om u van dienst te zijn, kunnen op het Platform links worden opgenomen naar websites en/of online diensten die eigendom zijn van derden of door derden worden beheerd of wordt u zo nu en dan naar deze websites of diensten doorverwezen. Ook kan het Platform op uw verzoek een koppeling maken naar sociale netwerkwebsites die niet van ons zijn en ook niet door ons beheerd worden.

Deze websites en online diensten zijn buiten onze macht gelegen en u aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de juistheid, de verzameling, het gebruik of de verstrekking van informatie, naleving van auteursrechten, rechtmatigheid, fatsoen of overige aspecten van deze websites en online diensten, waaronder begrepen de werking daarvan en de daarop of via die websites of diensten getoonde content. Het opnemen van een dergelijke link op het Platform betekent niet dat wij onze goedkeuring geven aan die website of online dienst of aan de daarop of via die website of dienst getoonde content of betrokken zijn bij de uitvoerders van die website of dienst. U gaat ermee akkoord dat u ons niet verantwoordelijk houdt voor schade die mocht voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van een gelinkte website of online dienst.

14. Registratie en wachtwoorden Door zich te registreren voor de adiClub kunnen de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account worden gebruikt voor volledige toegang tot de Apps. Voor meer informatie over het account verwijzen wij u naar hoofdstuk 1, paragraaf 9 hierboven).

15. Functioneren van het Platform en beëindiging van de overeenkomst Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om al dan niet met voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen inzicht: (i) het functioneren van het Platform of uw toegang tot het Platform of de tussen u en ons ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden aangegane overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen om welke reden dan ook, waaronder mede begrepen schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, (ii) het Platform geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen, en/of (iii) het normale functioneren van het Platform geheel of gedeeltelijk te onderbreken, voor zover zulks nodig is voor routinematig of overig onderhoud, foutherstel of om andere wijzigingen in het Platform aan te brengen, onder meer in verband met veranderingen in de technische omgeving of functionaliteiten, veranderingen in het aantal gebruikers of verbeteringen in de dienstverlening.

Ingeval beëindiging van de ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden aangegane overeenkomst om welke reden dan ook geldt dat:

 • alle aan u ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten komen te vervallen;

 • u alle activiteiten die u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden mag verrichten, onmiddellijk dient te staken, waaronder begrepen uw gebruik van het Platform;

 • u het Platform onmiddellijk dient te wissen of te verwijderen van uw apparaat of apparaten en alle alsdan in uw bezit zijnde of binnen uw macht gelegen kopieën van het Platform of van onderdelen daarvan onmiddellijk dient te vernietigen en op ons verzoek schriftelijk bewijs aan ons (of aan een door ons aan te wijzen vertegenwoordiger) dient te verstrekken dat u dit inderdaad heeft gedaan.U kunt deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving om welke reden dan ook beëindigen door de App te verwijderen. De wijze waarop u dit kunt doen, hangt af van uw apparaat. Om de App te verwijderen, kunt gebruikmaken van de applicatiemanager die bij uw apparaat is meegeleverd of de handleiding van uw apparaat raadplegen.De onderdelen “Licentieverlening door u aan adidas voor Gebruikerscontent” en “Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden schade” blijven na beëindiging van de ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden aangegane overeenkomst onverminderd van toepassing.

16. Toegang tot het Platform adidas en gelieerde ondernemingen garanderen niet dat de functionaliteit van het Platform zonder storingen of fouten functioneert en dat gebreken zullen worden hersteld.

Het Platform kan zonder bericht vooraf geheel of gedeeltelijk door ons worden opgeschort, gewijzigd of opgeheven.

17. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden schade Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor door ons veroorzaakte, voorzienbare schade. Indien wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor de door u geleden schade die het voorzienbare gevolg is van onze tekortkoming of het door ons niet betrachten van redelijke zorgvuldigheid en kennis en kunde. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor schade die niet voorzienbaar is. Schade is voorzienbaar wanneer het duidelijk is dat deze zal ontstaan of wanneer u en wij op het moment dat u met deze voorwaarden akkoord gaat, weten dat deze zou kunnen ontstaan.

Onze aansprakelijkheid jegens u wordt niet door ons beperkt of uitgesloten in die gevallen waarin dat in strijd zou zijn met de wet. Daaronder wordt mede verstaan onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel door onze nalatigheid of door de nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers of als gevolg van bedrog of een verkeerde voorstelling van zaken.Indien door ons geleverde digitale content gebrekkig is en schade toebrengt aan een apparaat of digitale content van u, zullen wij die schade herstellen of u een vergoeding betaling. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen als u ons advies had opgevolgd en een gratis beschikbaar gestelde update had geïnstalleerd, of voor schade die door u is veroorzaakt doordat u de installatieinstructies niet correct heeft opgevolgd of niet over de door ons aanbevolen minimale systeemeisen beschikt.Het Platform is bedoeld voor thuis- en privégebruik. Indien u het Platform voor commerciële, bedrijfsmatige of wederverkoopdoeleinden gebruikt, zijn wij jegens u niet aansprakelijk voor winst- of omzetderving, bedrijfsonderbrekingen of gemiste commerciële kansen.

18. Als wij onze rechten uit deze overeenkomst tijdelijk niet uitoefenen, kunnen wij dat later alsnog doen Indien wij onze rechten uit deze overeenkomst tijdelijk niet uitoefenen, kunnen wij dat later alsnog doen. Indien wij niet onmiddellijk eisen dat u uw verplichtingen ingevolge deze voorwaarden uitvoert of ingeval van wanprestatie eventuele maatregelen jegens u tijdelijk opschorten, betekent dit niet dat u uw verplichtingen niet langer hoeft na te komen en kunnen wij alsnog op een later tijdstip maatregelen tegen u treffen.

2. VERKOOPVOORWAARDEN DIGITALE CONTENT EN DIGITALE DIENSTEN


1. Wanneer zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing? Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u uw persoonsgegeven aan ons verstrekt in ruil voor toegang tot en gebruik van ons Platform. Dit hoofdstuk 2, paragraaf 2 is niet van toepassing wanneer wij uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor het leveren van digitale content of een digitale dienst aan u of met als enig doel het voldoen aan wettelijke eisen, of wanneer wij alleen metagegevens verzamelen overeenkomstig toepasselijke wetgeving. U stemt in met deze verkoopvoorwaarden wanneer u het Platform gaat gebruiken, bijvoorbeeld door het aanmaken van een adidas-account. Van deze verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk met ons is overeengekomen.
Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft u geen toegang tot het Platform en mag u het Platform niet gebruiken.

2. Conformiteit; updates Bij adidas staat kwaliteit voorop en wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat ons Platform aan de overeenkomst voldoet.
In het kader van deze wettelijke verplichting zullen wij u van tijd tot tijd veiligheids- en technische updates aanbieden en u verzoeken deze te installeren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze updates onverwijld te installeren en te zorgen dat het besturingssysteem van uw eindapparaat wordt bijgewerkt als dit nodig is voor dergelijke updates. Als u de door ons ter beschikking gestelde update niet installeert, zijn wij niet aansprakelijk voor non-conformiteit van het Platform als gevolg van het ontbreken van die update.Indien ons Platform niet in overeenstemming is met de koopovereenkomst, heeft u het recht om dit gebrek te laten herstellen. Uw recht om zich op non-conformiteit te beroepen, vervalt twee (2) jaar na de levering van het Platform. U dient in redelijkheid uw medewerking te verlenen om te beoordelen of de oorzaak van de non-conformiteit te wijten is aan uw digitale omgeving. Indien u deze medewerking niet verleent, berust de bewijslast ten aanzien van conformiteit bij u.

3. Herroepingsrecht U heeft het recht om uw overeenkomst met ons binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst was aangegaan (“ herroepingstermijn ”) zonder opgaaf van redenen te herroepen.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (adidas Benelux B.V., c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Nederland ) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post) te laten weten dat u heeft besloten de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping in bijlage 2 bij deze algemene voorwaarden, maar dit is niet verplicht. U kunt de koopovereenkomst ook elektronisch herroepen door de verklaring van herroeping in te vullen op ons Platform https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=NL&brand=adidas&language=nl%5FNL of door uw account te verwijderen. Ga hiervoor binnen de herroepingstermijn naar “Data settings” onderaan onze website en klik op “Delete my data & account”. Als u van een van deze twee opties gebruikmaakt, zullen wij de ontvangst hiervan per e-mail bevestigen.

4. Gevolgen van herroeping Indien u de overeenkomst herroept, vervalt de toegang tot het Platform en zult u zich onthouden van het gebruikmaken of aan derden ter beschikking stellen van het Platform.
Indien u de overeenkomst herroept, zullen wij ons onthouden van het gebruiken van Gebruikerscontent, voor zover dit geen persoonsgegevens betreffen, die door u bij gebruik van het Platform zijn verstrekt of aangemaakt, behalve wanneer deze Gebruikerscontent:* (i) nutteloos is buiten de context van het Platform,* (ii) uitsluitend samenhangt met uw gebruik van het Platform,* (iii) door ons is geaggregeerd met andere gegevens en niet kan worden gedisaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kan worden gedisaggregeerd, of* (iv) door u samen met andere klanten is gegenereerd, op voorwaarde dat andere klanten de Gebruikerscontent nog steeds kunnen gebruiken.Wij zullen op uw verzoek alle Gebruikerscontent, voor zover dit geen persoonsgegevens betreffen, aan u ter beschikking stellen die door u bij gebruik van het Platform zijn verstrekt of aangemaakt, behalve in de gevallen van (i), (ii) en (iii) zoals hierboven vermeld.Als u van de mogelijkheid gebruikmaakt om uw account te verwijderen (via “Delete my data & account”, zoals bepaald in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 hierboven) om de koopovereenkomst te herroepen en u een kopie van alle Gebruikerscontent, waaronder persoonsgegevens, wenst te ontvangen, download deze eerst voordat u uw account verwijdert. Ga hiervoor naar ‘Data Settings’ onderaan onze website en klik op ‘Send me my data’ of ‘Send me my machine readable data’.Let erop dat als u om een kopie van uw door ons verwerkte gegevens hebt verzocht, uw account alleen kan worden verwijderd nadat de export is afgerond. Zo niet, dan kunnen wij niet meer aan uw verzoek voldoen.Op de gevolgen van herroeping met betrekking van gegevens die als persoonsgegevens worden beschouwd, zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van toepassing.

5. Gebruikerscontent; gevolgen van beëindiging Niettegenstaande het bovenstaande: indien u Gebruikerscontent heeft geüpload, gepost, verzonden, openbaar gemaakt, getoond of anderszins via het Platform beschikbaar heeft gesteld, geldt in geval van beëindiging van de koopovereenkomst het volgende:

 • De rechten die overeenkomstig hoofdstuk 2, paragraaf 1.11 zijn verleend met betrekking tot Gebruikerscontent, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, komen te vervallen. Dit is echter niet van toepassing indien dergelijke Gebruikerscontent:

  • (i) nutteloos is buiten de context van het Platform,

  • (ii) uitsluitend samenhangt met uw gebruik van het Platform,

  • (iii) door ons is geaggregeerd met andere gegevens en niet kan worden gedisaggregeerd of alleen met onevenredig veel moeite kan worden gedisaggregeerd, of

  • (iv) door u samen met andere klanten is gegenereerd, op voorwaarde dat andere klanten de Gebruikerscontent nog steeds kunnen gebruiken.

 • Nadat de beëindiging van kracht is geworden, zullen wij op uw verzoek de Gebruikerscontent, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, binnen een redelijke termijn en in een gangbaar en machineleesbaar formaat gratis aan u ter beschikking stellen. Dit is echter niet van toepassing in de gevallen op grond van hoofdstuk 2, paragraaf 2.5 (i), (ii) en (iii) zoals hierboven vermeld.Met betrekking tot Gebruikerscontent die persoonsgegevens bevat, prevaleren de bepalingen van de Privacyverklaring van het Platform.

Hoofdstuk 3 – Algemene bepalingen (Overige)

1. TOEPASSELIJK(E) RECHT EN RECHTSGEBIED


Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Dit heeft geen invloed op de toepasselijke verplichte rechten volgens de wetgeving van het land waar u woont.U kunt elk geschil dat zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoet, naar uw goeddunken, ofwel voorleggen aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, ofwel aan de bevoegde rechtbank van uw land van normaal verblijf als dit land van normaal verblijf een EU-lidstaat is. Deze rechtbanken, met uitzondering van alle andere rechtbanken, zijn bevoegd om een geschil te beslechten. We zullen alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden kunnen voortkomen, voorleggen aan de bevoegde rechtbank van uw land van normaal verblijf als dit land een EU-lidstaat betreft of anders aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland.


2. OVERIGE


Elk van de clausules van deze algemene voorwaarden geldt afzonderlijk. Als enige rechtbank of relevante instantie beslist dat een van de clausules onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende clausules onverminderd van kracht.Als we niet benadrukken dat u enige van uw verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we hierbij vertraging oplopen, betekent dat niet dat we afstand doen van onze rechten en dit zal niet betekenen dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als we afstand nemen van een verzuim door u, zullen we dit alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat we automatisch afstand nemen van eventuele latere verzuimen door u.Als u meer informatie wilt over online geschillenbeslechting, volg dan deze koppeling naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Deze koppeling wordt verstrekt zoals wordt vereist uit hoofde van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, uitsluitend ter informatie. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.


3. CONTACT MET ONS

Als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden of de Club of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op https://www.adidas.nl/help .

BEWAAR EEN EXEMPLAAR VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR UW ADMINISTRATIE EN CONTROLEER DE WEBSITE OF APP VAN ADIDAS REGELMATIG VOOR WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN.

Laatst bijgewerkt: januari 2023.

Bijlage 1: deelnemende winkelsAmsterdam | Leidsestraat 7 | Amsterdam | Nederland
Haarlem | Grote Houtstraat 105 | Haarlem | Nederland
Roosendaal | 100 Rosada Fashion Outlet (Unit 100/102) | Roosendaal | Nederland
Roermond, Stadsweide | Stadsweide 594 | Roermond | Nederland
Amsterdam | Sugar City Plaza 77, Unit A58-66 | Halfweg | Nederland
Lelystad, Bataviaplein 339 | Bataviaplein 339 | Lelystad | Nederland
Bijlage 2: Modelformulier voor herroeping
Aan
adidas Benelux B.V. c/o adidas Customer Service, Returns department, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam Nederland
Ik /Wij* deel/delen u hierbij mede dat ik/wij* mijn/onze* koopovereenkomst voor de volgende goederen herroep(en): Besteld op*/Ontvangen op*: Naam consument(en) en bestelnummer: Adres consument(en): Datum/Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij adidas Running en adidas Training (samen en elk afzonderlijk aangeduid als: de “ Services ”) en de digitale inhoud aangeboden door Runtastic GmbH via alle beschikbare kanalen (" Digitale content "). Als we het hebben over " jij " of " jouw " bedoelen we jou, de persoon die deze bepalingen leest (de " Gebruiksvoorwaarden ”) en van plan is de bedoelde Services te gebruiken c.q. de Digitale content te bekijken. Wanneer we verwijzen naar " Gebruikers " bedoelen we mensen die deel uitmaken van onze interactieve sport- en fitnessgemeenschap die gebruik maken van de Services en wanneer we verwijzen naar " wij " of " ons " bedoelen we de entiteit waar je jouw Membership bij hebt afgesloten of die de Digitale content levert.

1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN


 1. Toepasselijke versie. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van deze Services, alsook op de toegang tot de Digitale content in de momenteel geldende versie, die op elk moment binnen de Services kan worden bekeken.

 2. Integratie. Je gaat akkoord met de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en alle documenten die daarin zijn opgenomen door middel van verwijzing, hetzij door (i) registratie van een adiClub Membership, (ii) registratie van een Runtastic Membership of (iii) toegang tot Digitale content waarvoor geen abonnement is vereist. Mocht je niet akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, registreer dan geen Membership, maak geen gebruik van de Services en zie af van het raadplegen van de Digitale content.

 3. Reikwijdte. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht de toegangspunten tot de Services en Digitale content, met inbegrip van (sub)domeinen en mobiele toepassingen en ongeacht bij wie je een Membership afneemt, dus wie je de Services aanbiedt, adidas of Runtastic.

 4. Aanvullende bepalingen. Bij het gebruik van de Services en het raadplegen van de de Digitale content op mobiele apparaten, zijn de aanvullende bepalingen van respectievelijk de leverancier van het mobiele apparaat en van de provider van de mobiele verbinding van toepassing.

2. RANDVOORWAARDEN VOOR GEBRUIK


 1. Bepalingen omtrent je account. Noch het gebruik van de Services, noch de toegang tot de Digitale content is mogelijk zonder dat je instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en de bijbehorende Privacyverklaring accepteert. De Services kunnen alleen worden gebruikt als je voor een AdiClub Membership of Runtastic Membership geregistreerd bent. Verder moet je voor het gebruik van deze Services een apparaat gebruiken en onderhouden dat compatibel is met de betreffende Service en het vereiste updateniveau heeft.

 2. Verwerking en overdracht van gegevens. Je bevestigt hierbij dat je ervan op de hoogte bent dat voor de werking van de geboden Services en het beschikbaar stellen van de functies ervan, gegevens, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, door ons moeten worden verwerkt en van het apparaat waarmee je de betreffende Service gebruikt naar ons en terug moeten worden verzonden. De verwerking van dergelijke informatie is nodig voor de vervulling van jouw contract met ons. Teneinde bepaalde functies van de Services te kunnen aanbieden dan wel met jouw toestemming, kan informatie eventueel ook worden gedeeld met sociale netwerken of partners zoals aangegeven in de betreffende Privacyverklaring .

 3. Kosten van gegevensoverdracht. Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden bevestig je, dat je ervan op de hoogte bent dat de overdracht van informatie van het toestel waarmee je de Service gebruikt naar ons en terug, bepaalde kosten van de provider van de mobiele verbinding met zich meebrengt. Dergelijke kosten dienen door jouzelf te worden gedragen.

3. CONTENT VAN GEBRUIKERS


 1. Algemene bepalingen. Je mag gegevens en informatie uploaden, opslaan, publiceren, distribueren, verzenden en delen, zoals bijvoorbeeld tekst, bijdragen, commentaren, afbeeldingen, berichten, reacties en dergelijke (" Gebruikerscontent ") met andere Gebruikers via de Services, zolang je je aan de wettelijke bepalingen en deze Gebruiksvoorwaarden houdt.

 2. Openbaarmaking. Wij behouden ons het recht voor om Gebruikerscontent op te slaan of bekend te maken aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is, of wettelijk toegestaan en redelijkerwijs noodzakelijk is, om

  • te voldoen aan wettelijke voorschriften, of aan rechterlijke of administratieve besluiten;

  • de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden of andere tussen jou en ons overeengekomen Voorwaarden te waarborgen;

  • te reageren op vorderingen van derden wegens rechtsschendingen; of

  • onze rechten, ons eigendom of persoonlijke veiligheid, of die van Gebruikers en het publiek te beschermen.

 3. Licentie op Gebruikerscontent. Jij verleent ons hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare en onbeperkte licentie om alle Gebruikerscontent te mogen gebruiken die via de Services wordt gegenereerd, verzonden, opgeslagen en gepubliceerd. Ongeacht het soort gebruik, hebben wij het recht om alle Gebruikerscontent te gebruiken, zowel als onderdeel van de geboden diensten als voor elke andere activiteit van ons of een aan ons gelieerde onderneming. Dit omvat het recht om dergelijke Gebruikerscontent te wijzigen en te bewerken, tenzij wijzigingen of bewerkingen afbreuk doen aan jouw materiële belangen. Indien wij Gebruikerscontent buiten de Services om gebruiken, zullen wij, voor zover mogelijk, vermelden dat dergelijke content door jou is gemaakt.

 4. Eigendomsrechten. Wij maken geen aanspraak op de eigendomsrechten van Gebruikerscontent en oefenen geen toezicht uit op dergelijke content.

 5. Verwijdering. Wij behouden ons het recht voor om Gebruikerscontent zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

 6. Onjuiste Gebruikerscontent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste Gebruikerscontent van Gebruikers.

 7. Schadeloosstelling. Je vrijwaart ons voor alle claims die door derden worden ingediend wegens een inbreuk op hun rechten in verband met je Gebruikerscontent die is geüpload naar een van de Services. Jij draagt de kosten van elke gerechtelijke procedure waarbij wij betrokken zijn in verband met dergelijke vorderingen, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria voor zover wettelijk toegestaan, tenzij je geen schuld hebt aan het veroorzaken van een dergelijke inbreuk.

 8. Ondersteuning. Indien een derde een vordering instelt met betrekking tot jouw Gebruikerscontent, moet je ons onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig alle informatie ter beschikking stellen waarover je beschikt en kan helpen om de vordering te verifiëren en/of je ertegen te verdedigen.

4. GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN


 1. De beveiliging van jouw Account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je Lidmaatschapsidentificatie en wachtwoord (de " Account ") en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die via je Account plaatsvinden. De aangeboden Services en Digitale content zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet de bedoeling dat je jouw Account deelt of toegankelijk maakt voor anderen. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van elk ongeoorloofd gebruik van jouw account of enige andere inbreuk op de beveiliging door een e-mail te sturen naar: fraudprotection@runtastic.com of, voor Premiumleden: premium@runtastic.com

 2. Gebruiksbeperking. Je stemt ermee in om:

  • geen gebruik te maken van de Services of Digitale content anders dan voor het beoogde gebruik;

  • jouw Account, de Services of Digitale content niet voor commerciële doeleinden te openen, gebruiken, reproduceren, wijzigen, downloaden, verkopen, overdragen, publiceren of hier anderszins voor beschikbaar te stellen;

  • geen handelingen te verrichten die de werking van de Services zouden kunnen schaden, verstoren of anderszins belemmeren;

  • je Account, de Services of Digitale content niet te misbruiken of te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde activiteiten (met inbegrip van het verzenden van computervirussen via je Account of het gebruik van je Account op een manier die discriminerend, beledigend, kwetsend of lasterlijk is of op een andere manier de rechten van iemand anders schendt of er inbreuk op maakt);

  • de toepasselijke Communityrichtlijnen voor de Services niet te overtreden.

 3. Gedragsregels. Houd je aan de volgende richtlijnen:

  • de informatie in je Account dient correct, actueel en volledig te zijn;

  • sla Gebruikerscontent alleen op, of publiceer, verstuur en verspreid deze alleen, als je toestemming hebt om deze door te geven. Dit geldt ook voor Gebruikerscontent waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals handelsnamen en handelsmerken. Jij bent exclusief verantwoordelijk voor jouw Gebruikerscontent;

  • sla geen Gebruikerscontent op en publiceer, verstuur of verspreid geen Gebruikerscontent die racistisch, beledigend, discriminerend, denigrerend of seksueel getint is, geweld verheerlijkt of anderszins illegaal is;

  • verstuur geen spam, kettingbrieven of berichten die aan meer dan één ontvanger zijn gericht;

  • maak je niet schuldig aan storende interferenties in de Services of hun technische omgeving, door gebruik te maken van technische of elektronische hulpmiddelen om hackpogingen of brute force attacks uit te voeren, om virussen/wormen/trojaanse paarden te planten of andere storende aanvallen op software of hardware te plegen;

  • kopieer, verspreid, verstuur of verzamel geen toegankelijke gegevens met behulp van technische hulpmiddelen, bijv. door middel van crawlers of bots, zonder de toestemming van de respectievelijke eigenaar;

  • breng fraudprotection@runtastic.com onmiddellijk per e-mail op de hoogte van eventuele inbreuken op voornoemde verplichtingen;

  • draag goed zorg voor je persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van andere Gebruikers die toegankelijk zijn via de Services en geef derden geen toegang tot persoonlijke gegevens van andere Gebruikers die toegankelijk zijn via deze Services;

  • sla Gebruikerscontent regelmatig extern op, bijv. op een extern opslagmedium, harde schijf of in de cloud. Jij bent zelf verantwoordelijk voor eventuele verloren of beschadigde Gebruikerscontent.

5. SCHENDING VAN GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN


Om de goede en betrouwbare levering van de geboden Services te garanderen, kunnen wij de volgende sancties opleggen bij een inbreuk op de verplichtingen van de gebruiker:

 • waarschuwing;

 • verwijdering van Gebruikerscontent;

 • tijdelijke deactivering van je Account; en

 • annulering (onherroepelijke deactivering) van je Membership.Welke sanctie wordt opgelegd, hangt af van het doel, de impact en de aard van de inbreuk, waarbij zowel onze als jouw belangen worden meegewogen.

Welke sanctie wordt opgelegd, hangt af van het doel, de impact en de aard van de inbreuk, waarbij zowel onze als jouw belangen worden meegewogen.


6. UITSLUITING VAN DE SERVICES


 1. Redenen voor uitsluiting van de geboden diensten. We kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Services en/of Digitale content weigeren en al het huidige of toekomstige gebruik van deze Services en/of Digitale content (of een deel daarvan) weigeren, zonder dat je recht hebt op terugbetaling van gedane betalingen, indien we vaststellen dat je:

  • er niet voor in aanmerking komt volgens de Voorwaarden of deze Gebruiksvoorwaarden,

  • in strijd hebt gehandeld met een van deze Gebruiksvoorwaarden of de daarin vermelde gebruikersverplichtingen, met andere toepasselijke Voorwaarden of met een toepasselijke wet of regelgeving,

  • je schuldig hebt gemaakt aan bedrog, valsheid in geschrifte, fraude of enig ander misbruik van je Account, of

  • registratiegegevens hebt verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, of dat we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat deze gegevens onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn.

 2. Gevolgen van uitsluiting. Als je Gebruikerscontent hebt gegenereerd, verzonden, opgeslagen, gepubliceerd of anderszins beschikbaar hebt gesteld via de Services, vervallen de rechten die ons in overeenstemming met artikel 3.3 zijn verleend met betrekking tot deze Gebruikerscontent, die niet als persoonsgegevens kan worden aangemerkt, bij beëindiging van het gebruik van / het worden uitgesloten van de Services. Dit is niet van toepassing als dergelijke Gebruikerscontent:

  • buiten de context van de Services geen nut heeft,

  • uitsluitend betrekking heeft op jouw gebruik van de Services,

  • door ons gebundeld is met andere gegevens en niet opgesplitst kan worden of alleen met onevenredig veel moeite opgesplitst kan worden, of

  • door jou samen met andere Gebruikers gegenereerd is, op voorwaarde dat andere gebruikers de gegevens nog kunnen gebruiken.


  Voor persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van toepassing.

 3. Gegevens opvragen. Als je met behulp van de door Services Gebruikerscontent hebt gegenereerd, overgedragen, opgeslagen, gepubliceerd of anderszins beschikbaar gemaakt, zullen wij je op jouw verzoek de Gebruikerscontent die niet als persoonsgegevens wordt aangemerkt, gratis ter beschikking stellen binnen een redelijke termijn en in een gangbare en machineleesbare vorm nadat de beëindiging/uitsluiting van de Services van kracht is geworden. Dit is niet van toepassing als dergelijke inhoud:

  • buiten de context van de Services geen nut heeft,

  • uitsluitend betrekking heeft op jouw gebruik van de Services,

  • door ons gebundeld is met andere gegevens en niet opgesplitst kan worden of alleen met onevenredig veel moeite opgesplitst kan worden.

Voor persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van toepassing.


7. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING


 1. Disclaimer. De geboden Services en Digitale content worden aan jou geleverd "AS IS". Wij kunnen niet garanderen dat de geboden Services of Digitale content aan je verwachtingen voldoen of geschikt zijn voor een bepaald doel dat niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

 2. Geen medisch advies en gezondheidsrisico's. Je erkent hierbij en gaat akkoord met het feit dat de geboden Services en Digitale content geen medisch advies bevatten. De Services en Digitale content, ongeacht of ze door ons, onze partners, derden of door Gebruikers worden verstrekt, zijn niet bedoeld om de informatie die door artsen of apotheken wordt verstrekt, aan te vullen, laat staan te vervangen. Raadpleeg ALTIJD een arts over de beoefening van jouw sport. De Services en Digitale content moeten nooit worden opgevat op een manier die in strijd is met medisch advies, die je ontmoedigt om een arts te raadplegen of worden gebruikt om een diagnose te stellen of te bevestigen. Wij, de Services en de Digitale content vervangen je arts niet, noch zijn wij verantwoordelijk voor je gedrag in verband met het gebruik van de Services en de Digitale content. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, bevestig je dat je je bewust bent van het feit dat sportactiviteiten altijd gepaard gaan met risico's die ook nadelig kunnen zijn voor je gezondheid en dat jij zelf volledig verantwoordelijk bent voor je gezondheid en gedrag met betrekking tot het gebruik van de Services en de Digitale content.

 3. Identiteit van de Gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werkelijke identiteit van een Gebruiker, aangezien persoonlijke identificatie via het internet slechts in beperkte mate mogelijk is. Je dient de identiteit van andere Gebruikers te verifiëren voordat je enige vorm van interactie met hen aangaat.

 4. Gegevensoverdracht via het internet. Bij deze bevestig je ervan op de hoogte te zijn dat de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico's kan inhouden en tot veiligheidsincidenten kan leiden. Binnen de grenzen van jouw verantwoordelijkheid, wordt dit risico alleen door jou gedragen. Wij aanvaarden in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

 5. Eigen risico. Je opent en gebruikt de Services en de Digitale content op eigen risico. Dit geldt onverkort voor:

  • het daarmee verbonden gebruik van hardware, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) het apparaat waarmee je de Services gebruikt, (ii) borstriemen, en (iii) smartphonedongles;

  • het downloaden van jouw eigen inhoud en die van derden; en

  • elk gebruik van inhoud en andere gegevens die door ons of onze partners zijn gecreëerd of verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) gemeten hoogtegegevens, of (ii) aanbevelingen voor acties, bijv. trainingsschema's enz. Je erkent uitdrukkelijk dat dergelijke inhoud of andere gegevens fouten kunnen bevatten, en wij nemen, voor zover wettelijk toegestaan, geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van dergelijke gegevens.

 6. Content. Tenzij wettelijk vereist, , zijn wij noch een van de aan ons gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van inhoud die toegankelijk is gemaakt via de Services of het gebruik van de Digitale content. Dit geldt ook voor schade als gevolg van fouten, problemen, virussen, of verlies van gegevens.

 7. Downloads. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevens en/of materiaal gedownload van of verkregen door gebruikmaking van de Services of de Digitale content. Jij bent als enige verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door dergelijke materialen aan je apparaten en systemen of voor informatie die verloren gaat door het downloaden van gegevens en/of materialen van een van de Services.

 8. Geschillen. Jij bent als enige aansprakelijk voor eventuele claims of rechtszaken van welke aard dan ook die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met conflicten die je met andere Gebruikers hebt. Je erkent en aanvaardt dat wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor de handelingen en nalatigheden van andere Gebruikers, met inbegrip van de schade die verband houdt met dergelijke handelingen of nalatigheden.

 9. Externe content. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties met betrekking tot externe links, banners of andere informatie en marketingaanbiedingen die toegankelijk voor je zijn gemaakt via de Services of de Digitale content. Eventuele contractuele afspraken tussen jou en een derde aanbieder, bijv. via gelinkte websites of banners, gelden alleen tussen jou en de derde aanbieder. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties met betrekking tot diensten van derde aanbieders.

 10. Beschikbaarheid. Wij geven geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van toegang tot de Services en/of de Digitale content en zijn niet aansprakelijk voor enige tijdelijke onbeschikbaarheid of onderbreking van de toegang.

 11. Beperking. Wij beweren of garanderen niet dat de Services of de benodigde hard- en software volledig vrij van fouten zijn of dat de overdracht van gegevens via andere systemen, met name internet- en telecommunicatienetwerken, niet door derden wordt gevolgd, geregistreerd of vervalst.

8. AUTEURSRECHTEN


 1. Eigendomsrechten. De Services, het materiaal dat daarin wordt weergegeven en de Digitale content zijn en blijven, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, het exclusieve eigendom van ons, onze licentiegevers, distributeurs, agenten en/of hun leveranciers. Je mag geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen verwijderen van enig materiaal op het Platform.

 2. Beperkt gebruik. Je mag de Digitale content en content die in de Services wordt weergegeven niet op een manier gebruiken, dus ook niet wijzigen, kopiëren, distribueren, delen, in licentie geven, reproduceren en dergelijke, die niet noodzakelijk is voor een juist gebruik in overeenstemming met onze overeenkomst met jou, die niet uitdrukkelijk is toegestaan binnen deze Voorwaarden of die niet anderszins schriftelijk door ons is toegestaan.

9. CONFORMITEIT


 1. Conformiteit met het contract. Wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de Services en Digitale content aan de overeenkomst voldoen.

 2. Updates. In het kader van deze wettelijke verplichting zullen we, van tijd tot tijd, beveiligings- en technische updates voor de Services aanbieden en jou vragen deze te installeren. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat deze updates zo snel mogelijk geïnstalleerd worden en het besturingssysteem van je eindapparaat wordt bijgewerkt, voor zover dit voor deze updates vereist is. We zijn niet aansprakelijk voor gebrek aan conformiteit van de Services door een gebrek aan relevante updates wanneer je de door ons verstrekte updates niet installeert.

 3. Rechtsmiddelen. Als de Services niet in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst en/of de statutaire conformiteitsvereisten, heb je recht op herstel van het gebrek. Jouw recht op het claimen van gebrek aan conformiteit vervalt twee (2) jaar na beëindiging van het Membership.

 4. Samenwerking. Je bent verplicht om op een redelijke wijze met ons samen te werken om te beoordelen of de oorzaak van een gebrekkige nakoming, in jouw digitale omgeving te vinden is. Als je deze medewerking niet verleent, zal de bewijslast omtrent de conformiteit van de Service bij jou liggen.

BEWAAR EEN KOPIE VAN DEZE VOORWAARDEN VOOR JE ADMINISTRATIE EN CONTROLEER DE RUNTASTIC WEBSITE EN APPS REGELMATIG OP EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN.

Laatst bijgewerkt: 9 februari 2023

Versie geldig vanaf: 9 februari 2023