Regulamin klubu adiClub

  1. WARUNKI
  2. REJESTRACJA W KLUBIE
  3. ZDOBYWANIE PUNKTÓW
  4. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW
  5. POZIOMY W KLUBIE
  6. PONOWNA KWALIFIKACJA NA POZIOM
  7. NAGRODY
  8. KORZYSTANIE Z KONTA
  9. ANULOWANIE CZŁONKOWSTWA; WYGASZENIE; ZMIANY W KLUBIE
  10. ZGODNOŚĆ
  11. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
  12. POSTANOWIENIA RÓŻNE
  13. CONTACT MET ONS

   Warunki Użytkowania

  1. ZASADNOŚĆ TYCH WARUNKÓW
  2. WARUNKI WSTĘPNE UŻYTKOWANIA
  3. TREŚCI UŻYTKOWNIKA
  4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  5. NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA
  6. WYKLUCZENIE Z USŁUG
  7. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  8. PRAWA WŁASNOŚCI
  9. ZGODNOŚĆ

  Regulamin klubu adiClub

  Witaj w programie adiClub (dalej nazywanym: „ Klubem ”). Członkostwo w Klubie obejmuje program dla członków oraz abonamenty do aplikacji treningowych i biegowych firmy adidas, zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym Regulaminie. Organizatorem klubu Club jest adidas Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032095, numer VAT: PL5220000080 (dalej: „ adidas ”, „ my ” lub „ nas ”). Wszelkie zwroty w liczbie pojedynczej (np. „ Ty lub „ Twoje ”) oznaczają Ciebie, czyli osobę zapoznającą się z niniejszym Regulaminem („ Regulamin ”). Niniejszy Regulamin dotyczy uczestnictwa w Klubie, a poprzez rejestrację w Klubie akceptujesz niniejszy Regulamin. Dołączając do Klubu, akceptujesz także warunki regulaminu dotyczącego sprzedaży elektronicznej, dostępnego tutaj: https://www.adidas.pl/terms_and_conditions („ Regulamin eCom ”).
  Uważnie zapoznaj się z niniejszym Regulaminem.

  1. WARUNKI
    Aby dołączyć do Klubu, musisz mieć ukończone 16 lat i mieć status prawny rezydenta Polski. Jeśli masz ukończone 16 lat, ale nie jesteś jeszcze osobą pełnoletnią, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna na rejestrację w Klubie, a Twój rodzic lub opiekun musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go. Rejestrując się i uczestnicząc w Klubie, potwierdzasz, że spełniasz te wymogi.
    Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w Klubie, zbierania punktów, dostępnych nagród i odbioru nagród, znajdziesz tutaj https://www.adidas.pl/adiclub . Możesz także zapoznać się z sekcją FAQ dotyczącą Klubu, dostępną tutaj: https://www.adidas.pl/pomoc?hcid=CREATORS_CLUB_NEWSLETTER . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią Regulaminu.
  2. REJESTRACJA W KLUBIE
    Jeśli spełniasz powyższe kryteria i akceptujesz Regulamin, możesz dołączyć do Klubu, wypełniając formularz rejestracyjny www.adidas.pl , w aplikacji mobilnej adidas lub w sklepie detalicznym adidas. Rejestracja w Klubie nie wymaga dokonania zakupu żadnego produktu. Możesz być posiadaczem tylko jednego konta. Dołączając do Klubu, zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie w formularzu rejestracyjnym.
  3. ZDOBYWANIE PUNKTÓW
    Jako członek Klubu, otrzymasz punkty za każde zakupy (z wyjątkiem zakupu karty podarunkowej lub płatności kartą podarunkową) dokonane na wersji PL naszej oficjalnej strony www.adidas.pl („ Strona ”), w wersji PL naszych oficjalnych aplikacji mobilnych: Aplikacji adidas lub Zatwierdzonej aplikacji (łącznie zwane: „ Aplikacją ”) lub w uczestniczących w akcji sklepach detalicznych adidas w Polsce, wymienionych w Załączniku A do niniejszego Regulaminu („ Sklepy ”) (łącznie: „ Oficjalne kanały ”). Za każde wydane 5 PLN otrzymasz 10 punktów.
    Zakupy obejmują zakupy w cenie regularnej i przecenionej. Zakupy dokonane w sklepach innych niż Oficjalne kanały nie kwalifikują do uzyskania punktów (nawet przy zakupie produktów adidas). W przypadku zwrotu zakupionych produktów, uzyskane za ich zakup punkty zostaną odjęte od Twojej sumy punktów.
    Punkty można zdobywać także za pewne interakcje z nami. Liczba przyznawanych punktów dodatkowych została określona tutaj https://www.adidas.pl/adiclubrewards . Nagradzane interakcje to między innymi:
    • Nagroda powitalna: Po pomyślnej rejestracji w Klubie automatycznie otrzymasz punkty za dołączenie do Klubu.
    • Nagroda za uzupełnienie profilu: Jeśli uzupełnisz swój profil w Aplikacji lub na Stronie internetowej, otrzymasz punkty dodatkowe. Nagroda za uzupełnienie profilu jest przyznawana tylko raz. Kolejne zmiany wprowadzane w profilu nie będą nagradzane punktami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
    • Recenzje produktów: Możesz zdobywać punkty poprzez publikację recenzji produktów adidas na Stronie internetowej lub w Aplikacji. Niniejszym zgadzasz się na to, by Twoje recenzje produktów były publicznie widoczne. Możesz otrzymać punkty za maksymalnie 10 recenzji w roku kalendarzowym. Możesz samodzielnie decydować o treści Twojej recenzji, o ile zgodna jest ona z regulaminem dotyczącym Oceny i Recenzji, z którym możesz zapoznać się przed opublikowaniem recenzji.
    • Dodatkowe punkty na urodziny: Otrzymasz dodatkowe punkty na urodziny, których liczba zależy od Twojego poziomu. Są one automatycznie naliczane na Twoim koncie. Dodatkowe punkty na urodziny będą przyznawane tylko raz w roku kalendarzowym.
    Co jakiś czas możemy zmieniać, wycofywać lub dodawać interakcje, dzięki którym możesz zdobywać punkty, oraz zmieniać liczbę uzyskiwanych punktów bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te nie wpływają na liczbę punktów zebranych przez Ciebie przed wprowadzeniem zmian.
    Aby uzyskać punkty za zakupy lub interakcje, musisz podać identyfikator członka adidas (adres e-mail lub identyfikator członkowski) w Sklepach lub zalogować się na konto adidas za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji. Jeśli nie możesz otrzymać punktów, ponieważ nie jesteś zalogowany lub Twój identyfikator nie został uznany, możesz skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta adidas https://www.adidas.pl/pomoc , przedstawiając dowód potwierdzający, że kwalifikujesz się do uzyskania punktów za zakupy lub interakcje.
    Istniejący posiadacze konta adidas mogą rozpocząć zbieranie punktów w dniu przejścia do Klubu, przy czym żadne wcześniejsze transakcje ani interakcje nie będą kwalifikowały się do uzyskania punktów. Nowi członkowie mogą zdobywać punkty od dnia rejestracji w Klubie, a żadne wcześniejsze transakcje lub interakcje nie będą kwalifikowały się do uzyskania punktów, chyba że podczas zakupów w Sklepach podałeś swój adres e-mail (w celach kontaktu w sprawie członkostwa w Klubie), a następnie dokonałeś rejestracji w Klubie, wówczas punkty za ten zakup zostaną przyznane na Twoje konto. Data przystąpienia do Klubu może różnić się w zależności od rodzaju konta.
  4. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW
    Punkty tracą ważność po upływie 12 miesięcy. Koniec tego okresu zawsze będzie przypadał na koniec miesiąca. Punkty otrzymane 9 czerwca 2019 r. wygasają 30 czerwca 2020 r., o ile adidas wyraźnie nie zaznaczy inaczej. Punkty nie mogą zostać przekazane innemu członkowi. Punkty nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wymieniane na gotówkę.
  5. POZIOMY W KLUBIE
    W klubie wyróżnia się cztery poziomy. Możesz awansować na wyższe poziomy poprzez zbieranie punktów.

    Poziom 1 to poziom podstawowy dla członków posiadających 0–999 punktów. Aby znaleźć się na tym poziomie, wystarczy, że zarejestrujesz się w Klubie. Nie musisz dokonywać zakupu żadnego produktu.
    Poziom 2 to poziom dla członków posiadających 1000–2999 punktów.
    Poziom 3 przysługuje członkom posiadającym 3000–8999 punktów.
    Poziom 4 jest dostępny dla członków posiadających co najmniej 9000 punktów.

    Możesz awansować na wyższe poziomy po zebraniu określonej powyżej liczby punktów w ciągu 12 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym dokonałeś rejestracji lub awansowałeś na obecny poziom („Rok członkostwa”). Wyższe poziomy oferują większe korzyści. Jeśli uda ci się zgromadzić wystarczającą ilość punktów za zakupy naszych produktów, by awansować na wyższy poziom, zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia uznania tego awansu przez okres równy okresowi zwrotu za zakupione produkty.
    Musisz spełniać kryteria dotyczące rekwalifikacji na koniec Roku członkostwa, aby pozostać na obecnym poziomie. W przeciwnym razie zostaniesz zdegradowany na niższy poziom. Zwroty produktów mogą skutkować degradacją o kilka poziomów. Na przykład, jeśli zwrócisz produkt, uzyskane przy jego zakupie punkty zostaną odjęte, czyli Twoja suma punktów zostanie pomniejszona o daną liczbę punktów.
  6. PONOWNA KWALIFIKACJA NA POZIOM
    Jeśli jesteś na poziomie 2, 3 lub 4 i nie zgromadzisz wystarczającej liczby punktów podczas bieżącego okresu rekwalifikacji, zostaniesz zdegradowany na niższy poziom, niezależnie od liczby punktów kwalifikacyjnych zgromadzonych dotychczas.
    Okres rekwalifikacji rozpoczyna się w dniu wejścia na nowy poziom i kończy się po upływie 12 miesięcy, ostatniego dnia danego miesiąca. Liczba punktów, które musisz zdobyć, aby ponownie zakwalifikować się na obecny poziom, jest równa minimalnej liczbie punktów wymaganej do wejścia na ten poziom.
    Punkty uzyskane po wejściu na wyższy poziom liczyć się będą do punktów uwzględnianych do rekwalifikacji. Nowy okres rekwalifikacji rozpocznie się w dniu wejścia na nowy poziom i zakończy się po upływie 12 miesięcy, w ostatni dzień danego miesiąca. Po awansie na wyższy poziom, punkty liczące się do rekwalifikacji zostaną zredukowane do zera.
    Jeśli podczas okresu rekwalifikacji nie zbierzesz liczby punktów wymaganej dla Twojego poziomu, zostaniesz zdegradowany. Degradacja będzie miała miejsce po ostatnim dniu okresu rekwalifikacji, który przypada zawsze na koniec miesiąca.
    Jeśli zostaniesz zdegradowany, Twój nowy okres rekwalifikacji rozpocznie się w dniu degradacji i zakończy ostatniego dnia dwunastego miesiąca, chyba że w międzyczasie wejdziesz na wyższy poziom. Po degradacji poziomu Twoja pula punktów wymaganych do rekwalifikacji zostanie zredukowana do zera. Jeśli podczas okresu rekwalifikacji członek nie zdobędzie liczby punktów wymaganej dla jego poziomu, zostanie zdegradowany. Degradacja będzie miała miejsce po ostatnim dniu okresu rekwalifikacji, który przypada zawsze na koniec miesiąca.
  7. NAGRODY
    Rejestracja w Klubie i awansowanie na wyższe poziomy odblokowują nowe nagrody dla członków, jak opisano tutaj: https://www.adidas.pl/adiclubrewards .
    Otrzymasz dostęp do nagród przewidzianych dla Twojego poziomu i poziomów niżej. Na przykład członek znajdujący się na poziomie 3 ma dostęp do nagród z poziomu 3, a także poziomów 2 i 1 (z wyjątkiem kuponów zniżkowych za wejście na poszczególne niższe poziomy).
    Niektóre nagrody wymagają zaakceptowania przez Ciebie innych warunków dotyczących danej nagrody, które zostaną Ci przedstawione przed odbiorem nagrody. Dodatkowo następujące warunki mają zastosowanie do konkretnych nagród:
    • Kupony rabatowe: Są to jednorazowe kupony zniżkowe, które są odblokowywane przy wejściu na nowy poziom. Obowiązują ograniczone terminy ważności i maksymalne wartości rabatu, o których zostaniesz poinformowany w momencie otrzymania kuponu. Niektóre produkty mogą nie być objęte zniżką. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami ani rabatami.
    • Wcześniejszy dostęp do produktów premierowych: Otrzymasz wcześniejszy dostęp do niektórych produktów premierowych adidas, z wyjątkiem produktów premierowych Hype. Dostępność tej nagrody zależy od zapasów produktów przewidzianych dla członków.
    • Darmowy abonament na aplikacje biegowe i treningowe firmy adidas – dostępny od chwili dołączenia do Klubu i wymaga zaakceptowania odpowiednich regulaminów oraz warunków świadczenia usług.
    • Abonament premium do aplikacji biegowych i treningowych firmy adidas: Otrzymasz abonament do usługi Runtastic Premium na okres odpowiadający Twojemu poziomowi. Oferta wymaga zaakceptowania odpowiednich warunków abonamentu premium. Abonament może zostać anulowany, jeśli zwrot zamówienia spowoduje utratę poziomu.
    • Darmowa personalizacja: Nagroda ta pozwala na darmową personalizację Twoich produktów zakupionych w Kanałach oficjalnych. W ciągu Roku członkostwa można zamówić personalizację produktu maksymalnie 10 razy.
    • Priorytetowy dostęp do produktów Hype: Dostaniesz priorytetowy dostęp do produktów premierowych Hype. Nie gwarantuje to jednak możliwości zakupu produktu Hype. Nagroda ta zależy od dostępności produktów premierowych Hype.
    • Wcześniejszy dostęp do wyprzedaży: Możesz otrzymać wcześniejszy dostęp do niektórych prowadzonych przez nas wyprzedaży. Czas trwania wcześniejszego dostępu może różnić się w zależności od wyprzedaży i poziomu, na którym znajdujesz się w momencie wyprzedaży. Obowiązuje także nasz standardowy regulamin wyprzedaży.
    Określone nagrody (produkty lub doświadczenia) są dostępne do wyczerpania zapasów i w dowolnym momencie mogą być przez nas zmienione, wycofane, zastąpione i objęte ograniczeniami, bez uprzedniego zawiadomienia.
  8. KORZYSTANIE Z KONTA
    Odpowiadasz za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które zostały dokonane za pomogą Twojego hasła lub konta. Z Klubu możesz korzystać wyłącznie Ty. Nie należy nikomu podawać ani w jakikolwiek sposób udostępniać swojego identyfikatora członkowskiego adidas ani hasła. Należy bezzwłocznie poinformować zespół ds. obsługi klienta (szczegóły w Punkcie 13) o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z hasła lub konta, lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa.
    Zgadzasz się:
    • nie uzyskiwać dostępu, wykorzystywać, odtwarzać, modyfikować, pobierać, sprzedawać, przekazywać, upubliczniać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać Twojego członkostwa w Klubie w celach komercyjnych;
    • nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zakłócić, przerwać lub w inny sposób szkodliwie wpłynąć na funkcjonowanie Klubu;
    • nie nadużywać swojego członkostwa w Klubie ani nie wykorzystywać go do celów niezgodnych z prawem lub działań nieupoważnionych (w tym do przesyłania wirusów komputerowych za pośrednictwem swojego konta lub wykorzystywania swojego konta w sposób dyskryminujący, obraźliwy, obelżywy, szkodliwy, zniesławiający lub w inny sposób naruszający lub łamiący prawa innych osób); oraz
    • nie przekazywać, sprzedawać lub wymieniać (bądź próbować przekazać, sprzedać lub wymienić) jakichkolwiek Twoich nagród lub ofert promocyjnych dla członków Klubu.

  9. ANULOWANIE CZŁONKOWSTWA; WYGASZENIE; ZMIANY W KLUBIE
    W każdym momencie możesz zrezygnować z członkostwa w Klubie, logując się na swoje konto na Stronie internetowej lub w Aplikacji.
    W każdym momencie możemy anulować Twoje członkostwo w Klubie, jeśli uznamy, że (a) nie spełniasz warunków wymienionych w Punkcie 1, (b) naruszyłeś warunki niniejszego Regulaminu, wszelkie warunki regulaminu eCom, wszelkie obowiązujące warunki sprzedaży produktu lub obowiązujące prawo bądź przepisy, lub (c) bierzesz udział w oszustwie, fałszerstwie, nadużyciu lub dopuściłeś się innego nadużycia na szkodę Klubu.
    Zastrzegamy sobie prawo do anulowania części lub wszystkich Twoich punktów lub nagród, jeśli stwierdzimy, że otrzymałeś je w wyniku błędu, oszustwa lub nadużycia, lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
    Jeśli anulujemy Twoje członkostwo w Klubie lub sam z niego zrezygnujesz, stracisz zgromadzone punkty. Jeśli zrezygnujesz z członkostwa w Klubie, możesz do niego ponownie dołączyć, rejestrując się na Stronie internetowej lub w Aplikacji. W przypadku ponownej rejestracji w Klubie, uzyskane wcześniej punkty nie zostaną naliczone na nowe konto.
    W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, następujące postanowienia mają zastosowanie do danych podanych w czasie rejestracji, a także danych zamieszczanych, publikowanych, przesyłanych, wyświetlanych oraz udostępnianych w inny sposób w ramach członkostwa w Klubie:
    • prawa przyznane nam w odniesieniu do wszystkich danych, które nie są danymi osobowymi, wygasają. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy dane te:
     • nie mogą być wykorzystane poza kontekstem członkostwa w Klubie;
     • są związane wyłącznie z członkostwem w Klubie;
     • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą być zdezagregowane lub ich dezagregacja wymaga nadmiernego wysiłku; lub
     • zostały stworzona przez Ciebie wspólnie z innymi użytkownikami, z zastrzeżeniem, że inni użytkownicy mogą nadal korzystać z Treści.

    W przypadku danych osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia Informacji o ochronie prywatności Platformy.

    • po Twojej rezygnacji udostępnimy Ci na Twoje żądanie bezpłatnie, w rozsądnym terminie i w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy wszystkie Treści dostarczone przez Użytkownika, które nie są danymi osobowymi. Nie dotyczy to sytuacji, w których dane:
     • nie mogą być wykorzystane poza kontekstem członkostwa w Klubie;
     • są związane wyłącznie z członkostwem w Klubie;
     • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą być zdezagregowane lub ich dezagregacja wymaga nadmiernego wysiłku;

    W przypadku danych osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia Informacji o ochronie prywatności Platformy.
    Możemy co jakiś czas wprowadzać drobne zmiany w Klubie bądź w niniejszym Regulaminie (na przykład jeśli nastąpiły zmiany w obowiązujących przepisach prawa, które wymagają od nas zmiany niniejszego Regulaminu, po dodaniu nowych nagród, nowych możliwości zdobywania punktów, modyfikacji funkcjonalności Klubu lub środowiska technologicznego, na którym opiera się jego działanie). Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszego Regulaminu, aby być na bieżąco z obowiązującymi obecnie postawieniami dotyczącymi twojego członkostwa w Klubie.
    W przypadku wszelkich istotnych zmian w Regulaminie, które negatywnie wpływają na Ciebie, lub jeśli zdecydujemy o likwidacji Klubu, otrzymasz od nas pisemne powiadomienie z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
  10. ZGODNOŚĆ
    Ciąży na nas prawny obowiązek zapewnienia, że nasz Klub jest zgodny z umową.
    W ramach tego obowiązku prawnego, od czasu do czasu oferujemy możliwość instalacji aktualizacji bezpieczeństwa i technicznych, a także prosimy o ich zainstalowanie. Twoim obowiązkiem jako użytkownika jest bezzwłoczne zainstalowanie takich aktualizacji oraz zaktualizowanie systemu operacyjnego Twojego urządzenia, jeśli wymaga tego aktualizacja Klubu. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodności i błędy Klubu wynikające z niezainstalowania odpowiedniej aktualizacji, która została dostarczona.
    Jeżeli nasz Klub nie będzie spełniał warunków umowy sprzedaży lub warunków wynikających z przepisów dotyczących zgodności, masz prawo żądania usunięcia wady. Twoje prawo do reklamacji niezgodności wygasa po upływie dwóch (2) lat od daty rezygnacji z członkostwa w Klubie. Oczekujemy współpracy z Tobą w celu oceny, czy przyczyna braku zgodności leży w wykorzystywanym przez Ciebie środowisku cyfrowym. W przypadku braku współpracy, obowiązek udowodnienia niezgodności będzie spoczywał na Tobie.

  11. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
    Prawem właściwym do interpretacji niniejszego Regulaminu jest prawo Królestwa Niderlandów. Nie ma to wpływu na obowiązujące prawa wynikające z przepisów obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania.
    Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu możesz kierować – wedle uznania – do właściwego sądu w Amsterdamie w Królestwie Niderlandów, lub właściwego sądu w kraju swojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, którego sądy posiadają – z wyłączeniem innych sądów – właściwość do rozstrzygania tego typu sporów. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu możemy kierować do właściwego sądu w kraju Twojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, lub, w przeciwnym wypadku, do właściwego sądu w Amsterdamie w Królestwie Niderlandów.

  12. POSTANOWIENIA RÓŻNE
    Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są postanowieniami niezależnymi. Jeśli sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z postanowień jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień.
    Jeśli nie będziemy domagać się od Ciebie spełnienia któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub jeśli nie wyegzekwujemy od Ciebie naszych praw lub zrobimy to z opóźnieniem, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw ani że Ty nie musisz spełnić tych zobowiązań. Jeśli zrzekniemy się prawa do dochodzenia od Ciebie roszczeń z tytułu naruszenia warunków Umowy , zrobimy to wyłącznie na piśmie. Nie będzie to jednak oznaczać, że automatycznie zrzekamy się prawa do dochodzenia od Ciebie roszczeń z tytułu każdego kolejnego naruszenia w przyszłości.
    Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat internetowego rozstrzygania sporów, przeczytaj informacje zawarte na stronie internetowej Komisji Europejskiej, dostępne pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Ten link podajemy wyłącznie w celach informacyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013. Nie jesteśmy zobowiązani do brania udziału w procedurze internetowego rozstrzygania sporów.
  13. CONTACT MET ONS
    Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub jeśli chcesz zgłosić reklamację, możesz skontaktować się z nami https://www.adidas.pl/pomoc .

    ZACHOWAJ KOPIĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU DO WGLĄDU I CZĘSTO SPRAWDZAJ NA STRONIE ADIDAS LUB W APLIKACJI, CZY DOKONANO JAKIŚ ZMIAN W REGULAMINIE.

    Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2022 r.

    Załącznik 1 – Sklepy detaliczne biorące udział w akcji
    Warsaw, Golden Terraces | 59 Zlota | Warsaw | Poland
    Warsaw, Ursus | 6 Plac Czerwca 1976r | Warsaw | Poland
    Piaseczno, Piasecno | 42E Pulawska | Piaseczno | Poland
    Poznan, Factory Poznan | 1 Debiecka | Luboń | Poland
    Gdynia, Tesco | 27 Kcynska | Gdynia | Poland
    Wroclaw, Factory Wroclaw | 2 Graniczna | Wrocław | Poland
    Krakow, Modlniczka | 32 Prof. A. Rozanskiego | Krakow Modlniczka | Poland
    Warsaw, Annopol | 2 Annopol | Warsaw | Poland
    Gliwice Silesia | Rybnicka 205 | Gliwice | Poland

  Warunki Użytkowania

  Witamy w adidas Running i adidas Training (zwanymi razem i z osobna „ Usługami ”) oraz w Treściach Cyfrowych dostarczanych przez Runtastic GmbH za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów (dalej zwanych „ Treściami Cyfrowymi ”). Termin „ Ty ” lub „ Twój ” w odpowiedniej formie gramatycznej odnosi się do osoby uzyskującej dostęp do niniejszych warunków (zwanych dalej „ Warunkami Użytkowania ”), która chce korzystać z Usług lub z dostępu do Treści Cyfrowych. Gdy odnosimy się do „ Użytkowników ”, mamy na myśli osoby, które są częścią naszej interaktywnej społeczności sportowej i fitnessowej, korzystające z Usług, a terminy „ my ” lub „ nas ” oznaczają podmiot, w którym posiadasz Członkostwo lub który dostarcza Treści Cyfrowe.
  1. ZASADNOŚĆ TYCH WARUNKÓW
   1. Obowiązująca wersja. Niniejsze Warunki Użytkowania regulują korzystanie z Usług, a także dostęp do Treści Cyfrowych w aktualnie obowiązującej wersji, którą można przeglądać w dowolnym momencie za pośrednictwem Usług.

   2. Integracja. Wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania i wszelkich dokumentów do nich włączonych poprzez wzmiankowanie, (i) rejestrując Członkostwo adiClub, (ii) rejestrując Członkostwo Runtastic lub (iii) zyskując dostęp do Treści Cyfrowych bez konieczności posiadania subskrypcji. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Użytkowania, nie rejestruj Członkostwa i nie korzystaj z Usług ani nie uzyskuj dostępu do Treści Cyfrowych.

   3. Przedłużanie. Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie niezależnie od stosowanego punktu dostępu do Usług i Treści Cyfrowych, w tym (sub)domen i aplikacji mobilnych, oraz niezależnie od tego, w jakim podmiocie masz Członkostwo, tj. kto oferuje Ci Usługi, np. adidas lub Runtastic.

   4. Dodatkowe warunki. Podczas korzystania z Usług lub uzyskiwania dostępu do Treści Cyfrowych na urządzeniach mobilnych obowiązują dodatkowe warunki odpowiedniego dostawcy urządzenia mobilnego i operatora komórkowego.
  2. WARUNKI WSTĘPNE UŻYTKOWANIA
   1. Konto i warunki. Korzystanie z Usług i dostęp do Treści Cyfrowych nie są możliwe bez udzielenia zgody na niniejsze Warunki Użytkowania i zaakceptowania odpowiedniej Informacja o polityce prywatności . Z Usług można korzystać wyłącznie po zarejestrowaniu Członkostwa adiClub lub Członkostwa Runtastic. Korzystanie z Usług wymaga ponadto konserwacji i stosowania urządzenia kompatybilnego z odpowiednią Usługą i na wymaganym poziomie aktualizacji.

   2. Przetwarzanie i przekazywanie danych. Niniejszym potwierdzasz świadomość tego, że w celu świadczenia Usług i udostępniania ich funkcji musimy przetwarzać dane, w tym dane osobowe, i je przekazywać z urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Usług, do nas i z powrotem. Przetwarzanie takich informacji jest niezbędne do wykonania Twojej umowy z nami. W celu świadczenia pewnych funkcji Usług lub za zgodą użytkownika informacje mogą być również udostępniane sieciom społecznościowym lub partnerom, jak wskazano w odpowiedniej Informacja o polityce prywatności .

   3. Koszty ponoszone w związku z transmisją danych. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania, potwierdzasz świadomość tego, że przesyłanie informacji z urządzenia, za pośrednictwem którego korzystasz z Usługi, do nas i z powrotem, poskutkuje nałożeniem przez operatora komórkowego pewnych opłat. Pokrycie takich kosztów będzie należało do Twoich obowiązków.
  3. TREŚCI UŻYTKOWNIKA
   1. Postanowienia ogólne. Możesz przesyłać, zapisywać, publikować, rozpowszechniać, przesyłać i udostępniać dane i informacje, m.in. tekst, posty, komentarze, obrazy, wiadomości, interakcje itp. (dalej zwane „ Treściami Użytkownika ”) innym Użytkownikom za pośrednictwem Usług zgodnie z przepisami prawa i niniejszymi Warunkami Użytkowania.

   2. Ujawnianie informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zapisywania lub ujawniania Treści Użytkownika podmiotom zewnętrznym, w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo lub prawnie dopuszczalne i racjonalnie konieczne, aby
    • zachować zgodność z przepisami prawa, nakazami sądowymi lub administracyjnymi;
    • zapewnić zgodność z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub innymi warunkami ustalonymi pomiędzy Tobą a nami;
    • podejmować działania w sprawie roszczeń o naruszenie prawa zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne; lub
    • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste – nasze, Użytkowników i osób postronnych.

   3. Licencja na Treści Użytkownika. Niniejszym udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat licencyjnych, niewyłącznej, zbywalnej, dopuszczającej sublicencjonowanie i nieograniczonej licencji na korzystanie ze wszystkich Treści Użytkownika generowanych, przesyłanych, zapisywanych i publikowanych za pośrednictwem Usług. Bez względu na rodzaj korzystania, mamy prawo do wykorzystania wszystkich Treści Użytkownika zarówno w ramach Usług, jak i w ramach każdej innej działalności prowadzonej przez nas lub nasz podmiot stowarzyszony. Obejmuje to prawo do zmiany i edycji takich Treści Użytkownika, chyba że zmiany takie naruszają Twoje istotne interesy. W miarę możliwości, jeśli wykorzystamy Treści Użytkownika poza Usługami, nadmienimy, że treści takie zostały stworzone przez Ciebie.

   4. Tytuł własności. Nie rościmy sobie praw własności do żadnych Treści Użytkownika i nie będziemy ich nadzorować.

   5. Usuwanie. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Treści Użytkownika bez podania przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.

   6. Treści Użytkownika zawierające błędy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawierające błędy Treści Użytkownika stworzone przez jakiegokolwiek Użytkownika.

   7. Odszkodowanie. Zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podniesione przez podmioty zewnętrzne z powodu naruszenia ich praw w związku z Treściami Użytkownika przesłanymi do którejkolwiek z Usług. Ponosisz koszty wszelkich postępowań prawnych, w które możemy być zaangażowani w związku z takimi roszczeniami, w tym wszelkie koszty sądowe i honoraria adwokackie w zakresie dozwolonym przez prawo, chyba że nie jesteś osobą winną spowodowania takiego naruszenia.

   8. Wsparcie. W przypadku wniesienia roszczenia przez podmiot zewnętrzny w związku z Treściami Użytkownika, należy niezwłocznie, zgodnie z prawdą i kompleksowo udostępnić nam wszelkie dostępne informacje, które mogą być niezbędne do weryfikacji takiego roszczenia i/lub obrony przed nim.
  4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
   1. Bezpieczeństwo konta. Ponosisz odpowiedzialność za zadbanie o poufność swojego identyfikatora i hasła Członkostwa („ Konto ”) i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane na Twoim Koncie. Usługi i Treści Cyfrowe są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego. Nie wolno współdzielić lub w jakikolwiek sposób udostępniać swojego Konta innym osobom. Musisz niezwłocznie poinformować nas o każdym nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, wysyłając e-maila na adres: fraudprotection@runtastic.com lub w przypadku Członków Premium: premium@runtastic.com

   2. Ograniczenia dotyczące użytkowania. Zobowiązujesz się, że nie będziesz:
    • korzystać z Usług lub jakichkolwiek Treści Cyfrowych w jakimkolwiek celu innym niż zgodny z ich przeznaczeniem;
    • uzyskiwać dostępu do swojego konta, Usług lub jakichkolwiek Treści Cyfrowych ani ich używać, reprodukować, modyfikować, pobierać, sprzedawać, przekazywać, publikować lub udostępniać w inny sposób w jakimkolwiek celu komercyjnym;
    • podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić, lub w inny sposób zakłócić działanie Usług;
    • nadużywać lub wykorzystywać swojego Konta, Usług lub Treści Cyfrowych do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych (co obejmuje przesyłanie wirusów komputerowych za pośrednictwem Konta lub wykorzystywanie Konta w sposób dyskryminujący, obraźliwy, obelżywy, złośliwy, zniesławiający lub w inny sposób naruszający prawa innych osób); naruszać obowiązujących Regulamin społeczności w odniesieniu do Usług.

   3. Zasady postępowania. Musisz:
    • dostarczać oraz aktualizować i uzupełniać swoje Konto zgodnie z prawdą;
    • zapisywać, publikować, przekazywać i rozpowszechniać wyłącznie Treści Użytkownika, do których przekazywania masz prawo. Dotyczy to również Treści Użytkownika podlegających prawom własności intelektualnej, takich jak nazwy handlowe i znaki towarowe. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści Użytkownika;
    • powstrzymać się od zapisywania, publikowania, przekazywania i rozpowszechniania Treści Użytkownika o charakterze rasistowskim, obraźliwym, dyskryminującym, potępiającym, seksualnym, gloryfikującym przemoc lub w inny sposób niezgodnych z prawem;
    • powstrzymać się od wysyłania spamu, „łańcuszków” i innych wiadomości do więcej niż jednego odbiorcy w tym samym czasie;
    • powstrzymać się od zakłócania Usług lub ich środowiska technicznego, przy użyciu pomocy technicznych lub elektronicznych, np. umożliwiających przeprowadzanie włamań lub ataków typu brute force, umieszczanie wirusów/robaków/trojanów i wprowadzanie innych zakłóceń w oprogramowaniu lub sprzęcie;
    • powstrzymać się od kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania i gromadzenia dostępnych informacji bez zgody odpowiedniego właściciela za pomocą pomocy technicznych, np. crawlerów lub botów;
    • niezwłocznie wysłać wiadomość na adres e-mail fraudprotection@runtastic.com w sprawie wszelkich wykrytych naruszeń wyżej wymienionych obowiązków;
    • sumiennie dbać o swoje dane osobowe i dane osobowe innych Użytkowników dostępne za pośrednictwem Usług i nie zezwalać podmiotom zewnętrznym na dostęp do danych osobowych innych użytkowników dostępnych za pośrednictwem Usług;
    • regularnie zapisywać Treści Użytkownika w systemach zewnętrznych, np. na zewnętrznym nośniku danych, na dysku twardym lub w chmurze. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie utracone lub uszkodzone Treści Użytkownika.

  5. NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA
    W celu zadbania o prawidłowe i niezawodne świadczenie Usług w przypadku naruszenia obowiązków użytkownika możemy nałożyć następujące sankcje:
    • ostrzeżenie;
    • usunięcie Treści Użytkownika;
    • tymczasowa dezaktywacja Konta oraz
    • anulowanie (nieodwołalna dezaktywacja) Twojego Członkostwa.
    Rodzaj sankcji będzie zależeć od celu, wpływu i rodzaju naruszenia, biorąc pod uwagę zarówno nasze, jak i Twoje interesy.
  6. WYKLUCZENIE Z USŁUG
   1. Przyczyny wykluczenia z usług. Mamy prawo do odmowy dostępu do Usług i/lub Treści Cyfrowych w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia, oraz do uniemożliwienia Ci korzystania z Usług Runtastic i/lub Treści Cyfrowych (lub ich części) aktualnie lub w przyszłości bez prawa do otrzymania przez Ciebie zwrotu dokonanych płatności, jeśli stwierdzimy, że:
    • nie kwalifikujesz się na podstawie postanowień określonych w Warunkach lub niniejszych Warunkach Użytkowania,
    • naruszyłeś którykolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania lub określone w nich zobowiązania użytkownika, jakiekolwiek inne obowiązujące Warunki lub obowiązujące przepisy ustawowe bądź wykonawcze,
    • dopuściłeś się jakichkolwiek oszustw, fałszerstw lub innych nadużyć w związku ze swoim Kontem lub
    • podałeś dane rejestracyjne, które są fałszywe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są fałszywe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne.

   2. Konsekwencje wykluczenia. Jeśli wygenerowałeś, przesłałeś, zapisałeś, opublikowałeś lub w inny sposób udostępniłeś Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług, prawa przyznane nam zgodnie z Sekcją 3.3 w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, które nie kwalifikują się jako dane osobowe, wygasają wraz z zakończeniem korzystania z Usług lub wykluczeniem z nich. Nie dotyczy to sytuacji, gdy takie Treści Użytkownika:
    • nie mają zastosowania poza kontekstem Usług,
    • są związane wyłącznie z korzystaniem przez użytkownika z Usług,
    • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą zostać zdezagregowane lub mogą zostać zdezagregowane jedynie przy nieproporcjonalnie dużym wysiłku, lub
    • zostały wygenerowane przez użytkownika wspólnie z innymi Użytkownikami, pod warunkiem że inni użytkownicy mogą nadal korzystać z tych danych.
   3. W przypadku danych osobowych zastosowanie mają przepisy zawarte w Informacja o polityce prywatności .

   4. Wniosek o udostępnienie danych. W przypadku wygenerowania, przesłania, zapisania, opublikowania przez Ciebie Treści Użytkownika lub w inny sposób udostępnienia ich za pośrednictwem Usług na żądanie dostarczymy Ci Treści Użytkownika, które nie kwalifikują się jako dane osobowe, nieodpłatnie, w rozsądnym terminie oraz w powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie po zakończeniu umowy / wykluczeniu z Usług. Nie dotyczy to sytuacji, gdy takie treści:
    • nie mają zastosowania poza kontekstem Usług,
    • są związane wyłącznie z korzystaniem przez Ciebie z Usług lub
    • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą zostać zdezagregowane lub mogą zostać zdezagregowane jedynie przy nieproporcjonalnie dużym wysiłku.
   5. W przypadku danych osobowych zastosowanie mają przepisy zawarte w Informacja o polityce prywatności .
  7. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
   1. Wyłączrnir odpowiezialności. Usługi i Treści Cyfrowe są dostarczane Tobie w stanie „takim, w jakim są”. Nie zapewniamy ani nie gwarantujemy, że Usługi lub Treści Cyfrowe spełnią Twoje oczekiwania lub że będą nadawać się do określonego celu, który nie został wyraźnie uzgodniony.

   2. Brak porad medycznych i zagrożeń dla zdrowia. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że Usługi i Treści Cyfrowe nie obejmują żadnych porad medycznych. Usługi i Treści Cyfrowe, niezależnie od tego, czy są świadczone przez nas, naszych partnerów, podmioty zewnętrzne, czy Użytkowników, nie mają na celu uzupełniania, a tym bardziej zastępowania, informacji udostępnianych przez lekarzy lub apteki. ZAWSZE należy konsultować się z lekarzem w sprawie uprawianych sportów. Usługi i Treści Cyfrowe nigdy nie powinny być interpretowane w sposób sprzeczny z poradami medycznymi lub jako odradzające konsultacje z lekarzem bądź wykorzystywane do stawiania lub potwierdzania jakichkolwiek diagnoz. Ani my, ani Usługi i Treści Cyfrowe nie zastępujemy Twojego lekarza ani nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje postępowanie związane z korzystaniem z Usług i Treści Cyfrowych. Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, potwierdzasz swoją świadomość faktu, że uprawianie sportu zawsze wiąże się z ryzykiem, co może mieć wpływ na Twoje zdrowie oraz że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zdrowie i postępowanie związane z korzystaniem z Usług i Treści Cyfrowych.

   3. Tożsamość Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika, ponieważ możliwości w zakresie potwierdzania tożsamości przez internet są możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Przed wejściem w dowolny rodzaj interakcji z innymi Użytkownikami należy potwierdzić ich tożsamość.

   4. Przekazywanie danych przez internet. Niniejszym potwierdzasz swoją świadomość faktu, że przetwarzanie danych osobowych przez internet może wiązać się z ryzykiem i może prowadzić do wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem. W obszarze Twojej odpowiedzialności ryzyko to ponoszone jest wyłącznie przez Ciebie. Nie udzielamy żadnych gwarancji w tym zakresie.

   5. Ryzyko własne. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług i Treści Cyfrowych i korzysta z nich na własne ryzyko. Odnosi się to bez ograniczeń do:
    • powiązanego korzystania z dowolnego sprzętu, w tym między innymi z (i) odpowiedniego urządzenia za pośrednictwem, którego korzystasz z Usług, (ii) pasków na klatkę piersiową oraz (iii) kluczy sprzętowych do smartfonów;
    • pobierania treści zewnętrznych oraz jakiegokolwiek wykorzystania dowolnych treści i innych danych utworzonych lub dostarczonych przez nas lub naszych partnerów, w tym między innymi (i) informacje o wysokości nad poziomem morza lub (ii) zalecenia dotyczące aktywności, np. plany treningowe itp. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie takie treści lub inne dane mogą zawierać błędy, a my, w zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poprawność takich danych.

   6. Treść. O ile przepisy prawa tego nie wymagają, ani my, ani żadna z naszych spółek zależnych nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z jakichkolwiek treści udostępnianych za pośrednictwem Usług lub korzystania z Treści Cyfrowych. Dotyczy to również szkód wynikających z błędów, problemów, wirusów lub utraty danych.

   7. Pobieranie. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane i/lub materiały pobrane lub uzyskane za pomocą Usług lub Treści Cyfrowych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez takie materiały w urządzeniach i systemach użytkownika lub za informacje utracone w wyniku pobierania danych i/lub materiałów z którejkolwiek z Usług.

   8. Konflikty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia lub pozwy sądowe w jakikolwiek sposób wynikające z konfliktów z innymi użytkownikami bądź powiązane z tymi konfliktami. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za działania i zaniechania innych Użytkowników, w tym za szkody związane z takimi działaniami lub zaniechaniami.

   9. Treści zewnętrzne. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do linków zewnętrznych, banerów lub innych informacji i ofert marketingowych udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem Usług lub Treści Cyfrowych. Wszelkie ustalenia umowne zawarte między Tobą a dostawcą zewnętrznym, np. za pośrednictwem powiązanych witryn internetowych lub banerów, dotyczą wyłącznie Ciebie i dostawcy zewnętrznego. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych.

   10. Dostępność. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dostępności Usług i/lub Treści Cyfrowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich tymczasową niedostępność lub przerwę w dostępie do nich.

   11. Ograniczenia. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że Usługi lub niezbędny sprzęt i oprogramowanie będą całkowicie wolne od błędów, ani że przekazywanie danych za pośrednictwem innych systemów, w szczególności Internetu i sieci telekomunikacyjnych, nie będzie monitorowane, rejestrowane ani modyfikowane przez podmioty zewnętrzne.
  8. PRAWA WŁASNOŚCI
   1. Tytuł własności. Usługi, wyświetlane w nich materiały oraz Treści Cyfrowe są i, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, pozostają wyłączną własnością – nas, naszych licencjodawców, dystrybutorów, agentów i/lub ich dostawców. Nie wolno usuwać z żadnych materiałów na Platformie żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności.

   2. Ograniczenia użytkowania. Nie wolno korzystać, w tym modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać, licencjonować, reprodukować itp. Treści Cyfrowych i treści wyświetlanych w Usługach w żaden sposób, który nie jest niezbędny do prawidłowego korzystania z nich zgodnie z umową zawartą przez nas z Tobą, nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach lub w inny sposób dozwolony przez nas na piśmie.
  9. ZGODNOŚĆ
   1. Zgodność z umową. Jesteśmy prawnie zobowiązani upewnić się, że Usługi i Treści Cyfrowe są zgodne z umową.

   2. Aktualizacje. W ramach wypełniania tego obowiązku prawnego będziemy od czasu do czasu oferować aktualizacje zabezpieczeń i aktualizacje techniczne Usług oraz zwracać się do Ciebie z prośbą o ich zainstalowanie. Twoim obowiązkiem jest niezwłoczne zainstalowanie takich aktualizacji oraz aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia końcowego, jeśli jest to wymagane w przypadku takich aktualizacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności Usług wynikający z braku odpowiedniej aktualizacji w przypadku, gdy nie zainstalujesz dostarczonej przez nas aktualizacji.

   3. Środki ochrony prawnej. Jeżeli nasze Usługi nie są zgodne z postanowieniami umowy sprzedaży i/lub ustawowymi wymogami dotyczącymi zgodności, użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia takiej wady. Prawo do roszczeń z tytułu braku zgodności wygasa po upływie dwóch (2) lat od ustania Członkostwa.

   4. Współpraca. Wymagamy od Ciebie współpracy z nami w rozsądnym zakresie w celu oceny tego, czy przyczyna braku zgodności leży w Twoim środowisku cyfrowym. Jeśli nie umożliwisz takiej współpracy, ciężar dowodu w odniesieniu do zachowania zgodności Produktów Runtastic będzie spoczywać na Tobie.

   5. PROSIMY O ZACHOWANIE KOPII NINIEJSZYCH WARUNKÓW NA WŁASNY UŻYTEK ORAZ O CZĘSTE SPRAWDZANIE WITRYNY I APLIKACJI RUNTASTIC POD KĄTEM ZMIAN W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

    Ostatnia aktualizacja: 10 March 2022

    Wersja ważna od: 09/03/2022