Regulamin klubu adiClub oraz Warunki korzystania z Platformy

Rozdział 1

 1. WARUNKI

 2. REJESTRACJA W KLUBIE

 3. ZDOBYWANIE PUNKTÓW

 4. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

 5. POZIOMY W KLUBIE

 6. PONOWNA KWALIFIKACJA NA POZIOM

 7. NAGRODY

 8. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW DO WYDANIA

 9. KORZYSTANIE Z KONTA

 10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O CZŁONKOSTWO W KLUBIE

Rozdział 2

 1. KORZYSTANIE Z PLATFORMY („Warunki korzystania”)

 2. WARUNKI ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH

Rozdział 3

 1. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

 2. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 3. KONTAKT

Warunki Użytkowania

 1. ZASADNOŚĆ TYCH WARUNKÓW

 2. WARUNKI WSTĘPNE UŻYTKOWANIA

 3. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 5. NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA

 6. WYKLUCZENIE Z USŁUG

 7. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 8. PRAWA WŁASNOŚCI

 9. ZGODNOŚĆ

Regulamin klubu adiClub oraz Warunki korzystania z Platformy

Witaj w programie adiClub (dalej nazywanym: „Klubem”). Członkostwo w Klubie obejmuje program dla członków oraz abonamenty do aplikacji biegowej firmy adidas, zgodnie z informacjami podanymi w Rozdziale 1 poniżej. Ponadto nasze Warunki korzystania z Platformy podane w Rozdziale 2 regulują korzystanie ze strony internetowej adidas za pośrednictwem konta członkowskiego oraz korzystanie z aplikacji adidas i Confirmed (oddzielnie i łącznie zwanych „Aplikacją”), z których wszystkie stanowią część platformy adidas („Platforma”). Rozdział 3 zawiera ogólne warunki, które dotyczą członkostwa, subskrypcji aplikacji biegowej firmy adidas oraz ogólnie korzystania z Aplikacji. 

Organizatorem klubu Club jest adidas Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032095, numer VAT: PL5220000080 (dalej: „adidas”, „my” lub „nas”). Wszelkie zwroty w liczbie pojedynczej (np. „Ty” lub „Twoje”) oznaczają Ciebie, czyli osobę zapoznającą się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”). Niniejszy Regulamin dotyczy uczestnictwa w Klubie, a poprzez rejestrację w Klubie akceptujesz niniejszy Regulamin.  Dołączając do Klubu, akceptujesz także warunki regulaminu dotyczącego sprzedaży elektronicznej, dostępnego tutaj: https://www.adidas.pl/terms_and_conditions („Regulamin eCom”).  

Spółka adidas AG jest spółką matką grupy adidas, do której należy szereg podmiotów powiązanych, między innymi spółka adidas Poland Sp. z o.o. 

Uważnie zapoznaj się z niniejszym Regulaminem. 

Rozdział 1

1. WARUNKI


Aby dołączyć do Klubu, musisz mieć ukończone 16 lat i mieć status prawny rezydenta Polski. Jeśli masz ukończone 16 lat, ale nie jesteś jeszcze osobą pełnoletnią, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna na rejestrację w Klubie, a Twój rodzic lub opiekun musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go. Rejestrując się i uczestnicząc w Klubie, potwierdzasz, że spełniasz te wymogi.Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w Klubie, zbierania punktów, dostępnych nagród i odbioru nagród, znajdziesz tutaj https://www.adidas.pl/adiclub . Możesz także zapoznać się z sekcją FAQ dotyczącą Klubu, dostępną tutaj: https://www.adidas.pl/pomoc?hcid=CREATORS%5FCLUB%5FNEWSLETTER . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią Regulaminu.


2. REJESTRACJA W KLUBIE

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i akceptujesz Regulamin, możesz dołączyć do Klubu, wypełniając formularz rejestracyjny www.adidas.pl , w aplikacji mobilnej adidas lub w sklepie detalicznym adidas. Rejestracja w Klubie nie wymaga dokonania zakupu żadnego produktu. Możesz być posiadaczem tylko jednego konta. Dołączając do Klubu, zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie w formularzu rejestracyjnym.


3. ZDOBYWANIE PUNKTÓW

Jako członek Klubu, masz prawo do zdobywania punktów na danym poziomie członkostwa („ Punkty poziomu ”) oraz punktów do wydania („ Punkty do wydania ”) (łącznie: „ Punkty ”).Będziesz otrzymywać Punkty za każde zakupy (z wyjątkiem zakupu karty podarunkowej lub płatności kartą podarunkową) dokonane na wersji PL naszej oficjalnej strony www.adidas.pl („ Strona ”), w wersji PL naszych oficjalnych aplikacji mobilnych: Aplikacji adidas lub Zatwierdzonej aplikacji (łącznie zwane: „ Aplikacją ”) lub w uczestniczących w akcji sklepach detalicznych adidas w Polsce, wymienionych w Załączniku A do niniejszego Regulaminu („ Sklepy ”) (łącznie: „ Oficjalne kanały ”). Za każde wydane 5 PLN otrzymasz 10 Punktów poziomu i 10 Punktów do wydania.

Zakupy obejmują zakupy w cenie regularnej i przecenionej. Zakupy dokonane w sklepach innych niż Oficjalne kanały nie kwalifikują do uzyskania Punktów (nawet przy zakupie produktów adidas). W przypadku zwrotu zakupionych produktów, uzyskane za ich zakup Punkty zostaną odjęte od Twojej sumy Punktów.

Punkty można zdobywać także za pewne interakcje z nami. Liczba przyznawanych Punktów dodatkowych została określona tutaj https://www.adidas.pl/adiclubrewards . Nagradzane interakcje to między innymi:

 • Nagroda powitalna: Po pomyślnej rejestracji w Klubie automatycznie otrzymasz Punkty za dołączenie do Klubu.

 • Nagroda za uzupełnienie profilu: Jeśli uzupełnisz swój profil w Aplikacji lub na Stronie internetowej, otrzymasz Punkty dodatkowe. Nagroda za uzupełnienie profilu jest przyznawana tylko raz. Kolejne zmiany wprowadzane w profilu nie będą nagradzane Punktami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 • Recenzje produktów: Możesz zdobywać Punkty poprzez publikację recenzji produktów adidas na Stronie internetowej lub w Aplikacji. Niniejszym zgadzasz się na to, by Twoje recenzje produktów były publicznie widoczne. Możesz otrzymać Punkty za maksymalnie 10 recenzji w roku kalendarzowym. Możesz samodzielnie decydować o treści Twojej recenzji, o ile zgodna jest ona z regulaminem dotyczącym Oceny i Recenzji, z którym możesz zapoznać się przed opublikowaniem recenzji.

 • Dodatkowe punkty na urodziny: Otrzymasz dodatkowe Punkty na urodziny, których liczba zależy od Twojego poziomu. Są one automatycznie naliczane na Twoim koncie. Dodatkowe Punkty na urodziny będą przyznawane tylko raz w roku kalendarzowym.

Co jakiś czas możemy zmieniać, wycofywać lub dodawać interakcje, dzięki którym możesz zdobywać Punkty, oraz zmieniać liczbę uzyskiwanych Punktów bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te nie wpływają na liczbę punktów zebranych przez Ciebie przed wprowadzeniem zmian.Aby uzyskać Punkty za zakupy lub interakcje, musisz podać identyfikator członka adidas (adres e-mail lub identyfikator członkowski) w Sklepach lub zalogować się na konto adidas za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji. Jeśli nie możesz otrzymać Punktów, ponieważ nie jesteś zalogowany lub Twój identyfikator nie został uznany, możesz skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta adidas https://www.adidas.pl/pomoc , przedstawiając dowód potwierdzający, że kwalifikujesz się do uzyskania Punktów za zakupy lub interakcje.

Istniejący posiadacze konta adidas mogą rozpocząć zbieranie Punktów w dniu przejścia do Klubu, przy czym żadne wcześniejsze transakcje ani interakcje nie będą kwalifikowały się do uzyskania Punktów. Nowi członkowie mogą zdobywać Punkty od dnia rejestracji w Klubie, a żadne wcześniejsze transakcje lub interakcje nie będą kwalifikowały się do uzyskania Punktów, chyba że podczas zakupów w Sklepach podałeś swój adres e-mail (w celach kontaktu w sprawie członkostwa w Klubie), a następnie dokonałeś rejestracji w Klubie, wówczas Punkty za ten zakup zostaną przyznane na Twoje konto. Data przystąpienia do Klubu może różnić się w zależności od rodzaju konta.Jesteś uprawniony(a) do otrzymania maksymalnie 100 000 Punktów do wydania („ Limit ”). Jeśli po osiągnięciu Limitu zaangażujesz się w działanie, które powinno przynieść Ci Punkty do wydania, dodamy 0 Punktów do wydania do Twojego konta. Spowoduje to jednak zresetowanie 365-dniowego okresu ważności (zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 4 poniżej).


4. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

4.1. Punkty poziomu Punkty poziomu tracą ważność po upływie 12 miesięcy. Koniec tego okresu zawsze będzie przypadał na koniec miesiąca. Punkty poziomu otrzymane 9 czerwca 2022 r. wygasają 30 czerwca 2023 r., o ile adidas wyraźnie nie zaznaczy inaczej. Punkty poziomu nie mogą zostać przekazane innemu członkowi. Punkty poziomu nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wymieniane na gotówkę.

4.2. Punkty do wydania Aby nagrodzić naszych najbardziej lojalnych członków, osoby regularnie zdobywające punkty otrzymają więcej przywilejów w ramach Klubu adiClub. Punkty do wydania będą tracić ważność, w sposób ciągły i do końca Miesiąca kalendarzowego, po upływie 12 miesięcy od ostatniego zakupu lub działania, za które otrzymano Punkty do wydania. Ponieważ jednak wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć, Punkty do wydania można przechowywać tylko przez maksymalny okres 36 miesięcy – do końca miesiąca – zanim automatycznie nie wygasną. Należy pamiętać, że zwrot zakupu w całości ani bonus urodzinowy nie przedłużają okresu ważności Punktów do wydania.

Przykład: Jeśli otrzymałeś Punkty do wydania w dniach 1 stycznia 2022 r. i 10 stycznia 2022 r., wszystkie Twoje Punkty do wydania zostaną zachowane do końca stycznia 2023. Jeśli jednak dokonałeś zakupu w dniu 21 czerwca 2022 r. i otrzymałeś dodatkowe Punkty do wydania, wszystkie Twoje Punkty do wydania będą dostępne przez 12 miesięcy po tym zakupie do końca czerwca 2023 r. Punkty do wydania otrzymane w styczniu 2022 r. w żadnym razie nie będą już dostępne po końcu stycznia 2025 r.Punktów do wydania nie można przenosić pomiędzy członkami. Punktów do wydania nie można wymienić na gotówkę.


5. POZIOMY W KLUBIE

W klubie wyróżnia się cztery poziomy. Możesz awansować na wyższe poziomy poprzez zbieranie Punktów poziomu.

Poziom 1 to poziom podstawowy dla członków posiadających 0–999 Punktów poziomu. Aby znaleźć się na tym poziomie, wystarczy, że zarejestrujesz się w Klubie. Nie musisz dokonywać zakupu żadnego produktu.

Poziom 2 to poziom dla członków posiadających 1000–2999 Punktów poziomu.

Poziom 3 przysługuje członkom posiadającym 3000–8999 Punktów poziomu.

Poziom 4 jest dostępny dla członków posiadających co najmniej 9000 Punktów poziomu.

Możesz awansować na wyższe poziomy po zebraniu określonej powyżej liczby Punktów poziomu w ciągu 12 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym dokonałeś rejestracji lub awansowałeś na obecny poziom („ Rok członkostwa ”). Wyższe poziomy oferują większe korzyści. Jeśli uda ci się zgromadzić wystarczającą ilość Punktów poziomu za zakupy naszych produktów, by awansować na wyższy poziom, zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia uznania tego awansu przez okres równy okresowi zwrotu za zakupione produkty.Musisz spełniać kryteria dotyczące rekwalifikacji na koniec Roku członkostwa, aby pozostać na obecnym poziomie. W przeciwnym razie zostaniesz zdegradowany na niższy poziom. Zwroty produktów mogą skutkować degradacją o kilka poziomów. Na przykład, jeśli zwrócisz produkt, uzyskane przy jego zakupie punkty zostaną odjęte, czyli Twoja suma punktów zostanie pomniejszona o daną liczbę punktów.


6. PONOWNA KWALIFIKACJA NA POZIOM

Jeśli jesteś na poziomie 2, 3 lub 4 i nie zgromadzisz wystarczającej liczby Punktów poziomu podczas bieżącego okresu rekwalifikacji, zostaniesz zdegradowany na niższy poziom, niezależnie od liczby kwalifikacyjnych Punktów poziomu zgromadzonych dotychczas.

Okres rekwalifikacji rozpoczyna się w dniu wejścia na nowy poziom i kończy się po upływie 12 miesięcy, ostatniego dnia danego miesiąca. Liczba Punktów poziomu, które musisz zdobyć, aby ponownie zakwalifikować się na obecny poziom, jest równa minimalnej liczbie Punktów poziomu wymaganej do wejścia na ten poziom.

Punkty poziomu uzyskane po wejściu na wyższy poziom liczyć się będą do Punktów poziomu uwzględnianych do rekwalifikacji. Nowy okres rekwalifikacji rozpocznie się w dniu wejścia na nowy poziom i zakończy się po upływie 12 miesięcy, w ostatni dzień danego miesiąca. Po awansie na wyższy poziom, Punkty poziomu liczące się do rekwalifikacji zostaną zredukowane do zera.Jeśli podczas okresu rekwalifikacji nie zbierzesz liczby Punktów poziomu wymaganej dla Twojego poziomu, zostaniesz zdegradowany. Degradacja będzie miała miejsce po ostatnim dniu okresu rekwalifikacji, który przypada zawsze na koniec miesiąca.

Jeśli zostaniesz zdegradowany, Twój nowy okres rekwalifikacji rozpocznie się w dniu degradacji i zakończy ostatniego dnia dwunastego miesiąca, chyba że w międzyczasie wejdziesz na wyższy poziom. Po degradacji poziomu Twoja pula Punktów poziomu wymaganych do rekwalifikacji zostanie zredukowana do zera. Jeśli podczas okresu rekwalifikacji członek nie zdobędzie liczby Punktów poziomu wymaganej dla jego poziomu, zostanie zdegradowany. Degradacja będzie miała miejsce po ostatnim dniu okresu rekwalifikacji, który przypada zawsze na koniec miesiąca.Jeśli członek zostanie zdegradowany, jego nowy okres rekwalifikacji rozpocznie się w dniu degradacji i zakończy ostatniego dnia dwunastego miesiąca, chyba że w międzyczasie wejdzie on na wyższy poziom. Po degradacji poziomu pula punktów wymaganych do rekwalifikacji zostanie zredukowana do zera.


7. NAGRODY

Rejestracja w Klubie i awansowanie na wyższe poziomy odblokowują nowe nagrody dla członków, jak opisano tutaj: https://www.adidas.pl/adiclubrewards

Otrzymasz dostęp do nagród przewidzianych dla Twojego poziomu i poziomów niżej. Na przykład członek znajdujący się na poziomie 3 ma dostęp do nagród z poziomu 3, a także poziomów 2 i 1 (z wyjątkiem kuponów zniżkowych za wejście na poszczególne niższe poziomy).

Niektóre nagrody wymagają zaakceptowania przez Ciebie innych warunków dotyczących danej nagrody, które zostaną Ci przedstawione przed odbiorem nagrody. Dodatkowo następujące warunki mają zastosowanie do konkretnych nagród:

 • Kupony rabatowe: Są to jednorazowe kupony zniżkowe, które są odblokowywane przy wejściu na nowy poziom. Obowiązują ograniczone terminy ważności i maksymalne wartości rabatu, o których zostaniesz poinformowany w momencie otrzymania kuponu. Niektóre produkty mogą nie być objęte zniżką. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami ani rabatami.

 • Wcześniejszy dostęp do produktów premierowych: Otrzymasz wcześniejszy dostęp do niektórych produktów premierowych adidas, z wyjątkiem produktów premierowych Hype. Dostępność tej nagrody zależy od zapasów produktów przewidzianych dla członków.

 • Darmowy abonament na aplikację biegową firmy adidas – dostępny od chwili dołączenia do Klubu i wymaga zaakceptowania odpowiednich regulaminów oraz warunków świadczenia usług. 

 • Abonament premium do aplikacji biegowej firmy adidas: Otrzymasz abonament do usługi Runtastic Premium na okres odpowiadający Twojemu poziomowi. Oferta wymaga zaakceptowania odpowiednich warunków abonamentu premium. Abonament może zostać anulowany, jeśli zwrot zamówienia spowoduje utratę poziomu. 

 • Darmowa personalizacja: Nagroda ta pozwala na darmową personalizację Twoich produktów zakupionych w Kanałach oficjalnych. W ciągu Roku członkostwa można zamówić personalizację produktu maksymalnie 10 razy.

 • Priorytetowy dostęp do produktów Hype: Dostaniesz priorytetowy dostęp do produktów premierowych Hype. Nie gwarantuje to jednak możliwości zakupu produktu Hype. Nagroda ta zależy od dostępności produktów premierowych Hype.

 • Wcześniejszy dostęp do wyprzedaży: Możesz otrzymać wcześniejszy dostęp do niektórych prowadzonych przez nas wyprzedaży. Czas trwania wcześniejszego dostępu może różnić się w zależności od wyprzedaży i poziomu, na którym znajdujesz się w momencie wyprzedaży.

Obowiązuje także nasz standardowy regulamin wyprzedaży.Określone nagrody (produkty lub doświadczenia) są dostępne do wyczerpania zapasów i w dowolnym momencie mogą być przez nas zmienione, wycofane, zastąpione i objęte ograniczeniami, bez uprzedniego zawiadomienia.


8. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW DO WYDANIA

Punkty do wydania można wykorzystać na wiele różnych sposobów, w tym m.in.:

a. Vouchery. Masz prawo wykorzystać swoje Punkty do wydania na zakup vouchera (np. vouchera na rabat 20%) („ Voucher ”). Z Vouchera można następnie skorzystać przy składaniu zamówienia w aplikacji, na stronie internetowej lub w sklepach. Mogą obowiązywać pewne wyłączenia, a wszelkie dodatkowe warunki zostaną podane podczas dokonywania zakupu.W danym czasie przy dokonywaniu zakupu można wykorzystać tylko jeden Voucher i nie można go łączyć z innymi voucherami ani kodami rabatowymi. Voucher będzie miał zastosowanie wyłącznie do ceny produktu i nie będzie dotyczył żadnych kosztów dostawy.Żadnych Voucherów nie można zamieniać, przekazywać ani wymieniać na gotówkę lub Punkty do wydania. Vouchery można wykorzystać wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie można ich sprzedawać. Voucherów nie można wykorzystywać w wyprzedażach lub akcjach promocyjnych, w tym jako prezenty reklamowe lub nagrody w konkursach. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszystkich Voucherów, co do których podejrzewamy, że zostały odsprzedane lub uzyskane w związku z nieupoważnioną wyprzedażą lub akcją promocyjną.W razie zwrotu jakichkolwiek produktów zakupionych online przy pomocy Vouchera nie będziesz mieć prawa do otrzymania zwrotu Punktów do wydania, ale pod warunkiem zwrotu wszystkich produktów zakupionych przy pomocy Vouchera, będziesz mieć prawo do złożenia wniosku o wydanie nowego Vouchera, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta adidas tutaj .

b. Produkty, których nie można kupić za pieniądze. Masz prawo wykorzystać swoje Punkty do wydania na zakup Produkty, których nie można kupić za pieniądze („ MCBP ”), a każdy taki zakup będzie podlegał Regulaminowi eCom oraz wszelkim dodatkowym warunkom podanym podczas dokonywania zakupu.Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli zwrócisz dowolny MCBP zgodnie z Regulaminem eCom i przysługuje Ci prawo do otrzymania zwrotu Punktów do wydania, zwrot ten podlega Limitowi podanemu w punkcie 3 powyżej (na przykład, jeśli zwrócisz MCBP zakupiony za 500 Punktów do wydania, ale w momencie zwrotu posiadasz 99 990 Punktów do wydania, zwrócimy Ci 10 Punktów do wydania).

c. Loterie. Masz prawo wykorzystać swoje Punkty do wydania na udział w loteriach. Warunkiem udziału będzie wyrażenie zgody na odrębne warunki dotyczące każdej loterii.Jeśli wycofasz się z udziału w loterii przed jej zakończeniem, będziesz mieć prawo do otrzymania zwrotu Punktów do wydania.

d. Szczytne cele. Po udostępnieniu tej opcji będziesz mieć prawo wykorzystania swoich Punktów do wydania w celu przekazania datku na szczytny cel zgodnie z informacjami podanymi w Klubie. Wszelkie dodatkowe warunki zostaną podane przed dokonaniem wpłaty.


9. KORZYSTANIE Z KONTA

Odpowiadasz za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które zostały dokonane za pomogą Twojego hasła lub konta. Z Klubu możesz korzystać wyłącznie Ty. Nie należy nikomu podawać ani w jakikolwiek sposób udostępniać swojego identyfikatora członkowskiego adidas ani hasła. Należy bezzwłocznie poinformować zespół ds. obsługi klienta (szczegóły w Rozdziale 3, punkcie 3) o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z hasła lub konta, lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa.

Zgadzasz się:

 • nie uzyskiwać dostępu, wykorzystywać, odtwarzać, modyfikować, pobierać, sprzedawać, przekazywać, upubliczniać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać Twojego członkostwa w Klubie w celach komercyjnych;

 • nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zakłócić, przerwać lub w inny sposób szkodliwie wpłynąć na funkcjonowanie Klubu;

 • nie nadużywać swojego członkostwa w Klubie ani nie wykorzystywać go do celów niezgodnych z prawem lub działań nieupoważnionych (w tym do przesyłania wirusów komputerowych za pośrednictwem swojego konta lub wykorzystywania swojego konta w sposób dyskryminujący, obraźliwy, obelżywy, szkodliwy, zniesławiający lub w inny sposób naruszający lub łamiący prawa innych osób); oraz

 • nie przekazywać, sprzedawać lub wymieniać (bądź próbować przekazać, sprzedać lub wymienić) jakichkolwiek Twoich nagród lub ofert promocyjnych dla członków Klubu.


10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O CZŁONKOSTWO W KLUBIE

Możesz zrezygnować z członkostwa w Klubie w ciągu 14 dni od daty zapisania się do Klubu bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o rezygnacji z członkostwa w Klubie, przesyłając nam wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą) z decyzją o odstąpieniu od umowy. Prosimy o wykorzystanie następujących danych kontaktowych: adidas Poland Sp. z o.o., c/o adidas/Reebok, Dział Obsługi Klienta, Dział odstąpienia, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Holandia.

Aby skorzystać z prawa przysługującego Ci na mocy niniejszego punktu, możesz również użyć poniższego formularza:

Uprzejmie informuję/informujemy*, że odstępuję/odstępujemy* od umowy sprzedaży następujących artykułów* / o świadczenie następującej usługi*:

Zamówione dnia*/ otrzymane dnia*:

Imię i nazwisko Klienta(-ów):

Adres Klienta(-ów):

Adres e-mail Klienta(-ów) użyty do rejestracji członkostwa w Klubie.

Data

Zrezygnować z członkostwa w Klubie można również drogą elektroniczną, wypełniając wyraźne oświadczenie o rezygnacji, które znajduje się na naszej Stronie internetowej pod adresem https://www.adidas.pl/pomoc/informacje-o-firmie/szczegolowe-informacje-dotyczace-odstapienia-od-umowy lub usuwając swoje konto poprzez przejście do zakładki „Zarządzaj Danymi” w stopce naszej Strony internetowej i wybranie opcji „Chcę usunąć swoje dane i konto” w okresie odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania z jednej z tych opcji otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru oświadczenia o rezygnacji z zamówienia.

1. KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA OD UMOWY O CZŁONKOSTWO W KLUBIE W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie na podstawie określonego powyżej prawa do rezygnacji utracisz dostęp do Klubu; konieczne będzie zaprzestanie korzystania z członkostwa w Klubie oraz udostępniania go osobom trzecim.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie na podstawie określonego powyżej prawa do rezygnacji zaprzestaniemy wykorzystywania jakichkolwiek danych, które nie są danymi osobowymi, a które zostały przez Ciebie dostarczone lub utworzone podczas Twojego uczestnictwa w Klubie, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie dane

(i) nie mają zastosowania poza kontekstem członkostwa w Klubie,

(ii) są związane wyłącznie z korzystaniem przez Ciebie z członkostwa w Klubie,

(iii) zostały przez nas połączone z innymi danymi i nie mogą zostać od nich odłączone lub mogą zostać odłączone jedynie przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie pracy, lub (v) zostały utworzone przez Ciebie wspólnie z innymi klientami, o ile inni klienci mogą nadal korzystać z tych danych.

Na żądanie udostępnimy Ci wszelkie dane niebędące danymi osobowymi, które zostały przez Ciebie przekazane lub utworzone podczas uczestnictwa w Klubie, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej w niniejszym punkcie 11 (i), (ii) oraz (iii).

W razie skorzystania z opcji usunięcia konta (poprzez opcję „Chcę usunąć moje dane i konto”, jak określono w punkcie 10 powyżej) w celu rezygnacji z członkostwa w Klubie i chęci otrzymania kopii swoich danych, pamiętaj o pobraniu ich przed usunięciem konta poprzez przejście do zakładki „Zarządzaj Danymi” w stopce naszej Strony internetowej i wybranie opcji „Chcę otrzymać swoje dane” lub „Chcę otrzymać swoje dane w formacie do odczytu maszynowego”.

Pamiętaj, że jeśli zażądasz kopii swoich danych, które przetwarzamy, Twoje konto może zostać usunięte dopiero po zakończeniu ich eksportowania, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy w stanie spełnić tego żądania.

W odniesieniu do konsekwencji odstąpienia od umowy, w stosunku do wszelkich danych, które kwalifikują się jako dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia zawarte w Informacjach dotyczących ochrony prywatności.

2. ANULOWANIE CZŁONKOWSTWA; WYGASZENIE; ZMIANY W KLUBIE Bez uszczerbku dla powyższego w każdym momencie możesz zrezygnować z członkostwa w Klubie, logując się na swoje konto na Stronie internetowej lub w Aplikacji.

W każdym momencie możemy anulować Twoje członkostwo w Klubie, jeśli uznamy, że (a) nie spełniasz warunków wymienionych w Punkcie 1, (b) naruszyłeś warunki niniejszego Regulaminu, wszelkie warunki regulaminu eCom, wszelkie obowiązujące warunki sprzedaży produktu lub obowiązujące prawo bądź przepisy, lub (c) bierzesz udział w oszustwie, fałszerstwie, nadużyciu lub dopuściłeś się innego nadużycia na szkodę Klubu.Zastrzegamy sobie prawo do anulowania części lub wszystkich Twoich Punktów lub nagród, jeśli stwierdzimy, że otrzymałeś je w wyniku błędu, oszustwa lub nadużycia, lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

Jeśli anulujemy Twoje członkostwo w Klubie lub sam z niego zrezygnujesz, stracisz zgromadzone Punkty. Jeśli zrezygnujesz z członkostwa w Klubie, możesz do niego ponownie dołączyć, rejestrując się na Stronie internetowej lub w Aplikacji. W przypadku ponownej rejestracji w Klubie, uzyskane wcześniej Punkty nie zostaną naliczone na nowe konto.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, następujące postanowienia mają zastosowanie do danych podanych w czasie rejestracji, a także danych zamieszczanych, publikowanych, przesyłanych, wyświetlanych oraz udostępnianych w inny sposób w ramach członkostwa w Klubie:

 • prawa przyznane nam w odniesieniu do wszystkich danych, które nie są danymi osobowymi, wygasają. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy dane te:

  • nie mogą być wykorzystane poza kontekstem członkostwa w Klubie;

  • są związane wyłącznie z członkostwem w Klubie;

  • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą być zdezagregowane lub ich dezagregacja wymaga nadmiernego wysiłku; lub

  • zostały stworzona przez Ciebie wspólnie z innymi użytkownikami, z zastrzeżeniem, że inni użytkownicy mogą nadal korzystać z Treści.

W przypadku danych osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia Informacji o ochronie prywatności Platformy.

 • po Twojej rezygnacji udostępnimy Ci na Twoje żądanie bezpłatnie, w rozsądnym terminie i w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy wszystkie Treści dostarczone przez Użytkownika, które nie są danymi osobowymi. Nie dotyczy to sytuacji, w których dane:

  • nie mogą być wykorzystane poza kontekstem członkostwa w Klubie;

  • są związane wyłącznie z członkostwem w Klubie;

  • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą być zdezagregowane lub ich dezagregacja wymaga nadmiernego wysiłku;

 • W przypadku danych osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia Informacji o ochronie prywatności Platformy.

Możemy co jakiś czas wprowadzać drobne zmiany w niniejszym Regulaminie (na przykład jeśli nastąpiły zmiany w obowiązujących przepisach prawa, które wymagają od nas zmiany niniejszego Regulaminu, po dodaniu nowych nagród, nowych możliwości zdobywania Punktów, modyfikacji funkcjonalności Klubu lub środowiska technologicznego, na którym opiera się jego działanie). Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszego Regulaminu, aby być na bieżąco z obowiązującymi obecnie postawieniami dotyczącymi twojego członkostwa w Klubie.W przypadku wszelkich istotnych zmian w Regulaminie, które negatywnie wpływają na Ciebie, lub jeśli zdecydujemy o likwidacji Klubu, otrzymasz od nas pisemne powiadomienie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

3. ZGODNOŚĆ Ciąży na nas prawny obowiązek zapewnienia, że nasz Klub jest zgodny z umową.

W ramach tego obowiązku prawnego, od czasu do czasu oferujemy możliwość instalacji aktualizacji bezpieczeństwa i technicznych, a także prosimy o ich zainstalowanie. Twoim obowiązkiem jako użytkownika jest bezzwłoczne zainstalowanie takich aktualizacji oraz zaktualizowanie systemu operacyjnego Twojego urządzenia, jeśli wymaga tego aktualizacja Klubu. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodności i błędy Klubu wynikające z niezainstalowania odpowiedniej aktualizacji, która została dostarczona.Jeżeli nasz Klub nie będzie spełniał warunków umowy sprzedaży lub warunków wynikających z przepisów dotyczących zgodności, masz prawo żądania usunięcia wady. Twoje prawo do reklamacji niezgodności wygasa po upływie dwóch (2) lat od daty rezygnacji z członkostwa w Klubie. Oczekujemy współpracy z Tobą w celu oceny, czy przyczyna braku zgodności leży w wykorzystywanym przez Ciebie środowisku cyfrowym. W przypadku braku współpracy, obowiązek udowodnienia niezgodności będzie spoczywał na Tobie.

4. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W razie nieprzestrzegania przez nas niniejszego Regulaminu ponosimy odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody, które stanowią przewidywalny wynik naruszenia przez nas niniejszego Regulaminu lub naszego zaniedbania, ale nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Stratę lub szkodę można przewidzieć, jeśli stanowi oczywistą konsekwencję naszego naruszenia lub jeśli była brana przez Ciebie i przez nas pod uwagę w chwili zawarcia niniejszego Regulaminu.

 • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu:

 • zgonu lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem;* oszustwa lub podania fałszywych informacji; lub

 • wszelkich spraw, w odniesieniu do których wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.W zakresie dozwolonym przez prawo, nasza łączna odpowiedzialność wobec Ciebie z tytułu wszelkich strat lub szkód poniesionych i wynikających z lub w związku z niniejszym Regulaminem, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania) lub za naruszenie obowiązku ustawowego, lub w jakikolwiek inny sposób, nie przekroczy kwoty 100 [waluta].

Rozdział 2

1. KORZYSTANIE Z PLATFORMY („Warunki korzystania”)


1. Wprowadzenie Niniejsze Warunki korzystania dotyczą dostępu do i korzystania z Platformy, w tym oprogramowania zawartego na Platformie („ Oprogramowanie ”). O ile podanie danych osobowych w celu korzystania z Platformy lub założenie konta członkowskiego kwalifikuje się jako płatność zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają również Warunki zakupu treści cyfrowych i usług cyfrowych (Rozdział 2, punkt 2).

Dostęp do Platformy i korzystanie z niej oraz informacje, materiały, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem Platformy podlegają niniejszym Warunkom korzystania, niezależnie od tego, czy posiadasz konto na Platformie powiązane ze swoim nazwiskiem i/lub danymi kontaktowymi („ Konto ”).

2. Zmiany w niniejszych Warunkach korzystania Możemy dokonywać zmian w niniejszych Warunkach korzystania, jeśli mamy ku temu uzasadnione powody (np. z przyczyn prawnych, regulacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem). Poinformujemy Cię o zmianach z możliwie najwcześniejszym wyprzedzeniem (możemy tego dokonać w momencie, gdy zalogujesz się na Platformie lub wysyłając Ci powiadomienie na adres podany przez Ciebie w danych kontaktowych lub w jakikolwiek inny sposób, który uznamy za stosowny). Zmiany w niniejszych Warunkach korzystania nie wpływają na prawa nabyte przez Ciebie przed wejściem w życie zmian.

W niektórych przypadkach dalsze korzystanie z Platformy będzie wymagało pobrania jej najnowszej wersji lub akceptacji zmian w niniejszych Warunkach korzystania. Dalsze korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją nowych lub zmienionych warunków lub aktualizacji.

3. Prawa autorskie i własnościowe Prawa autorskie do wszystkich zawartych lub wyświetlanych na Platformie treści, w tym, między innymi, tekstu, grafik, zdjęć, obrazów, obrazów ruchomych, plików dźwiękowych i ilustracji chronionych prawem własności intelektualnej, innych niż Treści użytkownika (łącznie: „ Treści ”), należą do firmy adidas, jej licencjodawców, sprzedawców, agentów lub twórców Treści.

Zabrania się wykorzystywania Platformy lub wszelkich Treści w celach niezgodnych z przeznaczeniem. O ile nie wskazano inaczej w dokumentach dostępnych na Platformie, masz prawo do przeglądania, odtwarzania, drukowania i pobierania dokumentów, plików dźwiękowych i filmów znajdujących się na Platformie wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych.Zabronione jest modyfikowanie wszelkich materiałów, a także kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, odtwarzanie, publikowanie, licencjonowanie, wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, przekazywanie bądź sprzedawanie jakichkolwiek informacji lub treści dostępnych na Platformie.Wykorzystywanie wszelkich materiałów chronionych prawami autorskimi wymaga uzyskania uprzedniej zgody, z wyjątkiem przypadków, w których jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa autorskiego. Dla potrzeb niniejszych Warunków korzystania wykorzystywanie wszelkich takich materiałów w jakiejkolwiek innej aplikacji mobilnej, witrynie internetowej lub usłudze internetowej jest zakazane.Masz obowiązek przestrzegać wszystkich praw, które dotyczą Ciebie i korzystania przez Ciebie z Platformy. Platforma, zamieszczone na niej Treści i wszystkie powiązane prawa należą wyłącznie do firmy adidas lub jej licencjodawców, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Nie możesz usuwać żadnych znaków praw autorskich, znaków towarowych ani innych oznaczeń praw własności z Treści dostępnych na Platformie.

4. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe adidas wykorzystywane w ramach Platformy lub w związku z Platformą (razem: „ Znaki towarowe ") stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Grupy adidas, jej podmiotów powiązanych, partnerów, sprzedawców lub licencjodawców. Nie możesz używać, kopiować, odtwarzać, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani modyfikować żadnego ze Znaków towarowych adidas w jakikolwiek sposób, w tym w celach reklamowych lub związanych z dystrybucją materiałów na Platformie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy adidas. Używanie Znaków towarowych adidas w jakiejkolwiek innej aplikacji mobilnej, witrynie lub usłudze internetowej jest zabronione. Adidas zabrania wykorzystywania Znaków towarowych jako hiperłączy z jakąkolwiek inną aplikacją mobilną, witryną lub usługą internetową bez uprzedniej zgody.

5. Oprogramowanie Firma adidas dostarcza Ci oprogramowanie na następujących warunkach. Firma adidas udziela Ci niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celu korzystania z Platformy. Poza określonymi w niniejszych Warunkach korzystania przypadkami nie możesz w całości ani częściowo: (a) kopiować Oprogramowania, (b) przekazywać kopii Oprogramowania, w całości ani częściowo, jakiejkolwiek stronie trzeciej; (c) modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, zmieniać, dekompilować, dezasemblować Oprogramowania lub wykorzystywać go do stworzenia rozwiązań pochodnych, chyba że jest to zgodne z przepisami prawa; (d) wykorzystywać, wydzierżawiać́, wypożyczać́, udzielać́ sublicencji, oddawać́ w leasing, rozpowszechniać́ albo próbować́ przekazać́ innych praw do Oprogramowania stronom trzecim; ani (e) używać́ Oprogramowania do świadczenia usług i zezwalać́ na dostęp do Oprogramowania jakimkolwiek stronom trzecim. Części Oprogramowania mogą być dostarczane przez strony trzecie lub znajdować się w ich posiadaniu.

Nie wolno używać żadnych programów, robotów, robotów indeksujących, pająków, technik page scrapingu ani jakichkolwiek innych zautomatyzowanych środków bądź urządzeń w celu (a) uzyskania dostępu, kopiowania, monitorowania lub wpływania na jakąkolwiek część Platformy bądź jej treści albo obchodzenia struktury lub prezentacji Platformy lub jej treści, lub (b) ingerencji w działanie Platformy lub w jakąkolwiek transakcję dokonywaną za pośrednictwem Platformy, ingerencji w sposób korzystania z Platformy przez użytkowników lub ułatwiania dowolnej osobie trzeciej dokonania zakupu któregokolwiek z produktów za pośrednictwem Platformy.Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Platformy ani jakiegokolwiek systemu połączonego z Platformą poprzez włamanie, kopiowanie haseł czy też za pomocą innych niezgodnych z prawem bądź nieuprawnionych metod.Niektóre materiały stron trzecich dostarczane przez firmę adidas w ramach Oprogramowania są regulowane przez umowy licencyjne na otwarte oprogramowanie dotyczące takich materiałów stron trzecich. Firma adidas nie rości sobie prawa własności takiego otwartego oprogramowania i oprogramowanie to jest dostarczane wyłącznie na podstawie umów licencyjnych dotyczących takiego oprogramowania. Zatem wymienione powyżej ograniczenia dotyczące zakresu wykorzystywania, własności, wprowadzania modyfikacji i inne postanowienia dotyczące Oprogramowania mogą nie dotyczyć otwartego oprogramowania.

6. Dokładność informacji Dokładamy wszelkich starań, by informacje znajdujące się na Platformie były kompletne, dokładne i aktualne. Pomimo naszych wysiłków może się zdarzyć, że podane informacje nie będą spełniać tych wymagań. Należy pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania lub aktualizacji jakichkolwiek informacji. Nie należy polegać na tych informacjach.

7. Małoletni Musisz mieć ukończone 16 lat, by móc uzyskać dostęp do Platformy lub z niej korzystać.

8. Przekazane przez Ciebie informacje W momencie przekazania informacji o sobie firmie adidas lub innym użytkownikom Platformy, między innymi w momencie tworzenia Konta, potwierdzasz, że: (a) podajesz dokładne i aktualne informacje oraz nie podajesz informacji, które mają na celu podszycie się pod inną osobą; oraz (b) będziesz utrzymywał i niezwłocznie uaktualniał te informacje w celu zapewnienia ich dokładności i aktualności. Jeśli podajesz informacje o sobie, które są nieprawdziwe lub niedokładne, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że podawane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe lub niedokładne, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia każdego stworzonego przez Ciebie konta, odmowy świadczenia Ci usług na Platformie lub odmowy dostępu do Platformy lub jakiejkolwiek jej części teraz i w przyszłości.

9. Treści użytkownika Zgadzasz się, że wszelkie informacje, dane lub inne materiały, które zostały przesłane, opublikowane, przekazane, wyświetlone lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem Platformy przez Ciebie i innych użytkowników, między innymi informacje podane w czasie tworzenia Konta oraz informacje, które udostępniasz innym użytkownikom Platformy („ Treści użytkownika ”) pozostają Twoją wyłączną odpowiedzialnością lub osoby, od której treści te pochodzą. Oznacza to, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie Treści użytkownika, które przesyłasz, publikujesz, przekazujesz, wyświetlasz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Platformy.

Treści użytkownika nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie gwarantujemy ich dokładności, integralności ani jakości. Ponadto Treści użytkownika mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Jesteś świadomy, że korzystając z Platformy, możesz mieć styczność z Treścią użytkownika, która jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub budząca zastrzeżenia.Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści użytkownika i nie będziemy pociągani do odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody spowodowane przez te treści, ich wykorzystywanie przez Ciebie lub poleganie na nich.Przesyłając, publikując, przekazując, wyświetlając lub w inny sposób udostępniając Treści użytkownika za pośrednictwem Platformy, zgadzasz się, że:

 • posiadasz wszelkie prawa do tych Treści użytkownika;

 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych, które możesz mieć do takich Treści, między innymi prawa do bycia uznanym za autora treści;

 • masz prawo do udzielenia nam zgody na wykorzystywanie takich Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania;

 • *wszelkie publikowane przez Ciebie Treści użytkownika są dokładne, nie naruszają niniejszych Warunków korzystania, nie będą skutkować naruszeniem lub złamaniem postanowień żadnej umowy, którą jesteś obecnie związany lub będziesz związany w przyszłości; nie naruszają żadnego z obowiązujących przepisów prawa; ani nie spowodują szkody żadnej osobie ani podmiotowi; oraz* masz skończone 16 lat.

10. Udzielanie licencji firmie adidas na Treści użytkownika Przesyłając, publikując, wyświetlając lub w jakikolwiek inny sposób udostępniając Treści użytkownika, udzielasz nam nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem i obowiązującej na całym świecie licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części w jakiejkolwiek formie, za pomocą jakichkolwiek środków lub technologii (istniejących obecnie lub które powstaną w przyszłości) w ramach Platformy lub w związku z nią.

Możemy modyfikować lub adaptować Treści użytkownika, także w celu rozpowszechniania, wyświetlania lub przekazywania za pośrednictwem sieci i dostosowywać je do wymagań sieci, usług lub innych środków. Twoje nazwisko lub inny podany przez Ciebie identyfikator może zostać załączony w momencie publikacji dostarczonych przez Ciebie treści. Oświadczasz, że publikacja i wykorzystanie przez nas dostarczonych przez Ciebie treści nie narusza praw żadnej strony trzeciej.

11. Prawo firmy adidas do wykorzystywania Treści użytkownika Wszelkie przesłane, opublikowane, wyświetlone lub w jakikolwiek inny sposób udostępnione za pośrednictwem Platformy treści mogą być wykorzystywane przez adidas zgodnie z naszą Informacją o polityce prywatności. Adidas zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, usunięcia lub odmowy publikacji na Platformie jakichkolwiek Treści użytkownika. Adidas nie może zagwarantować, że będziesz mógł zmienić lub usunąć treści udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem Platformy. Nie jesteśmy zobowiązani, by zachować poufność treści udostępnionych przez Ciebie za pośrednictwem Platformy.

12. Niewłaściwe korzystanie z Platformy Zgadzasz się na przestrzeganie wszelkich przepisów, zasad i regulacji mających zastosowanie do Platformy. Ponadto zobowiązujesz się, że nie będziesz:

13. Łącza do stron lub usług internetowych, które są własnością lub znajdują się pod kontrolą stron trzecich i ich podmiotów powiązanych Dla Twojej wygody Platforma może czasami zawierać łącza lub przekierowywać Cię do stron lub usług internetowych, które są własnością lub znajdują się pod kontrolą stron trzecich. Ponadto na Twoją prośbę Platforma może połączyć się z serwisami społecznościowymi, które nie są naszą własnością i nie są przez nas kontrolowane.

Te strony i usługi internetowe nie znajdują się pod naszą kontrolą. Nie jesteśmy więc odpowiedzialni za dokładność zamieszczonych informacji; gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji; zgodność z prawami autorskimi; legalność; przyzwoitość; lub jakikolwiek inny aspekt tych stron i usług, także dotyczący ich funkcjonowania lub zamieszczonych na nich lub za ich pośrednictwem treści. Obecność takiego łącza na Platformie nie jest jednoznaczna z naszą aprobatą takiej strony lub usługi internetowej, treści wyświetlanej na niej lub za jej pośrednictwem, ani nie oznacza naszego powiązania z podmiotami ją prowadzącymi. Zgadzasz się nie obarczać nas odpowiedzialnością za wszelkie szkody, które mogą być wynikiem uzyskania przez Ciebie dostępu do lub korzystania z którejkolwiek ze stron lub usług internetowych, do których prowadzą łącza zamieszczone na Platformie.

14. Rejestracja i hasła Dzięki rejestracji w klubie adiClub nazwa użytkownika i hasło do konta mogą być wykorzystywane do uzyskiwania pełnego dostępu do Aplikacji. Więcej informacji na temat konta można znaleźć w Rozdziale 1, punkcie 9 powyżej.

15. Funkcjonowanie Platformy i rozwiązanie niniejszej umowy Zastrzegamy sobie prawo do wykonania w dowolnym momencie następujących działań, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego: (i) zmodyfikowania, zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Platformy, Twojego dostępu do niej lub jakiejkolwiek jej części, lub umowy pomiędzy nami a Tobą zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, za nieprzestrzeganie tych Warunków korzystania; (ii) wprowadzenia modyfikacji lub zmian w obrębie Platformy lub jakiejkolwiek jej części; (iii) zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Platformy lub jakiejkolwiek jej części w ramach rutynowych lub nierutynowych czynności konserwacyjnych, poprawiania błędów lub dokonywania innych zmian w obrębie Platformy, wymaganych w przypadku zmian w środowisku technicznym lub funkcjonalnościach platformy, zmiany liczby użytkowników lub poprawy działania usług.

W momencie rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania:

 • wszelkie prawa przyznane Ci na mocy niniejszych Warunków korzystania wygasną;

 • musisz bezzwłocznie zaprzestać wykonywania wszelkich działań, do których zostałeś upoważniony na mocy niniejszych Warunków korzystania, między innymi korzystania z Platformy;

 • musisz bezzwłocznie usunąć lub odinstalować Platformę z Twojego urządzenia/urządzeń oraz natychmiast zniszczyć wszelkie kopie Platformy lub jej części znajdujące się w Twoim posiadaniu, pod Twoją opieką lub kontrolą i na naszą prośbę zaświadczyć nam lub osobie przez nas upoważnionej o dokonaniu tego.

W dowolnym momencie i z jakiejkolwiek przyczyny możesz rozwiązać niniejszą umowę poprzez odinstalowanie Aplikacji. Istnieje kilka metod dezinstalacji, w zależności od urządzenia. W celu odinstalowania Aplikacji użyj menadżera aplikacji znajdującego się na Twoim urządzeniu lub przeczytaj instrukcję użytkowania dotyczącą Twojego urządzenia.Sekcje zatytułowane „Udzielanie licencji firmie adidas na Treści użytkownika” i „Odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody” będą dalej obowiązywać po wygaśnięciu umowy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

16. Dostęp do Platformy Firma adidas ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie gwarantują, że funkcje Platformy będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie, ani że usterki zostaną naprawione.

Możemy zawiesić, zakończyć lub zmienić Platformę lub jakąkolwiek jej część bez wcześniejszego powiadomienia.

17. Odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody Poniższa sekcja obowiązuje bez uszczerbku dla przysługujących Ci praw ustawowych ani naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione lub wyłączone na mocy umowy.

Ponosimy odpowiedzialność za straty i szkody poniesione przez Ciebie z naszej winy, które można było przewidzieć. Jeśli nie spełnimy niniejszych warunków, będziemy odpowiedzialni za poniesioną przez Ciebie stratę lub szkodę będącą dającym się przewidzieć wynikiem złamania niniejszych warunków lub niedostatecznej staranności i umiejętności z naszej strony. Nie jesteśmy natomiast odpowiedzialni za jakąkolwiek stratę lub szkodę, której nie można było przewidzieć. Strata lub szkoda, którą można było przewidzieć to taka, w przypadku której albo pewne było, że się wydarzy, albo w momencie akceptowania przez Ciebie niniejszych warunków zarówno my, jak i Ty wiedzieliśmy, że może się wydarzyć.W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, gdzie byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, a także odpowiedzialność za oszustwo lub wprowadzenie w błąd.Jeśli pochodzące od nas wadliwe treści cyfrowe spowodowały uszkodzenie Twojego urządzenia lub należących do Ciebie treści cyfrowych, naprawimy wyrządzoną szkodę lub wypłacimy Ci odszkodowanie. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za szkodę, której można było uniknąć, stosując się do naszego zalecenia dotyczącego instalacji bezpłatnej aktualizacji, lub szkodę, która wynikała z niezastosowania się przez Ciebie do instrukcji instalacji lub minimalnych wymagań systemowych.Platforma jest przeznaczona do użytku domowego i prywatnego. Jeśli wykorzystujesz ją w celach komercyjnych, biznesowych lub w celu sprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne utraty zysku, utratę możliwości prowadzenia działalności, straty wynikające z tymczasowego zaprzestania prowadzenia działalności lub utratę możliwości biznesowych.

18. Nawet jeśli nie wyegzekwujemy warunków niniejszej umowy od razu, możemy dokonać tego późnej Nawet jeśli nie wyegzekwujemy warunków niniejszej umowy od razu, możemy dokonać tego później. Jeżeli nie zażądamy od Ciebie spełnienia niniejszych warunków od razu lub jeżeli z opóźnieniem podejmiemy kroki przeciwko Tobie w związku z naruszeniem przez Ciebie warunków niniejszej umowy, nie będzie to oznaczać, że te warunki przestały Cię obowiązywać ani że nie możemy podjąć kroków przeciwko Tobie w późniejszym terminie.

2. WARUNKI ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH


1. Kiedy obowiązują niniejsze Warunki zakupu? Niniejsze Warunki zakupu mają zastosowanie w przypadku, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe w zamian za uzyskanie dostępu do naszej Platformy i korzystanie z niej. Niniejszy Rozdział 2, punkt 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy dane osobowe gromadzimy wyłącznie w celu dostarczenia Ci treści cyfrowych bądź świadczenia usługi cyfrowej lub wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych, lub też gdy gromadzimy metadane wyłącznie na mocy obowiązującego prawa. Wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki zakupu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy, w tym między innymi poprzez utworzenie konta adidas. Odstępstwo od niniejszych Warunków zakupu jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez nas zgody na piśmie.

Jeśli nie zgadzasz się z zasadami niniejszego Regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z Platformy.

2. Zgodność; aktualizacje Adidas stawia jakość na pierwszym miejscu. Ciąży na nas także prawny obowiązek zapewnienia, że nasza Platforma jest zgodna z umową.

W ramach tego obowiązku prawnego, od czasu do czasu oferujemy możliwość instalacji aktualizacji bezpieczeństwa i technicznych, a także prosimy o ich zainstalowanie. Twoim obowiązkiem jako użytkownika jest bezzwłoczne zainstalowanie takich aktualizacji oraz zaktualizowanie systemu operacyjnego Twojego urządzenia, jeśli wymaga tego aktualizacja Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodności i błędy Platformy wynikające z niezainstalowania odpowiedniej aktualizacji, która została dostarczona.Jeżeli nasza Platforma nie będzie spełniała warunków umowy sprzedaży, masz prawo żądania usunięcia wady. Twoje prawo do reklamacji niezgodności wygasa po upływie dwóch (2) lat od daty dostawy Platformy. Oczekujemy współpracy z Tobą w celu oceny, czy przyczyna braku zgodności leży w wykorzystywanym przez Ciebie środowisku cyfrowym. W przypadku braku współpracy, obowiązek udowodnienia niezgodności będzie spoczywał na Tobie.

3. Prawo do odstąpienia od umowy Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni od daty jej zawarcia („ Okres odstąpienia od umowy ”) bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby nie przekroczyć Okresu odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować o skorzystaniu z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego okresu.Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, poinformuj nas (adidas Poland Sp. z o.o., c/o adidas Dział Obsługi Klienta, Dział odstąpienia, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Holandia), składając jasne oświadczenie (np. wysyłając pismo pocztą), z decyzją odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy załączonego jako Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Odstąpić od umowy sprzedaży możesz również drogą elektroniczną, wypełniając wyraźne oświadczenie o rezygnacji, które znajduje się na naszej Platformie pod adresem https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=PL&brand=adidas&language=pl lub usuwając swoje konto poprzez przejście do zakładki „Zarządzaj Danymi” w stopce naszej Strony internetowej i wybranie opcji „Chcę usunąć swoje dane i konto” w Okresie odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania z jednej z tych dwóch opcji otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru oświadczenia o rezygnacji z zamówienia.

4. Konsekwencje odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy stracisz dostęp do Platformy; konieczne będzie zaprzestanie korzystania z niej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.

W przypadku odstąpienia od umowy zaprzestaniemy wykorzystywania wszelkich Treści tworzonych przez użytkownika, które nie kwalifikują się jako dane osobowe, a które zostały dostarczone lub utworzone przez Ciebie podczas korzystania z Platformy, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie Treści tworzone przez Użytkownika:

(i) nie mają zastosowania poza kontekstem Platformy,

(ii) są związane wyłącznie z korzystaniem z Platformy,

(iii) zostały przez nas połączone z innymi danymi i nie mogą zostać od nich odłączone lub mogą zostać odłączone jedynie nieproporcjonalnie dużym nakładzie pracy, lub

(iv) zostały utworzone przez Ciebie wspólnie z innymi klientami, o ile inni klienci mogą nadal korzystać z Treści tworzonych przez użytkownika.

Na żądanie udostępnimy Ci wszelkie Treści tworzone przez użytkownika niebędące danymi osobowymi, które zostały przez Ciebie przekazane lub utworzone podczas korzystania z Platformy z wyjątkiem wymienionych powyżej sytuacji (i), (ii) oraz (iii).

W razie skorzystania z opcji usunięcia swojego konta (poprzez opcję „Chcę usunąć moje dane i konto”, jak określono w Rozdziale 2, punkcie 2.3 powyżej) w celu odstąpienia od umowy sprzedaży i chęci otrzymania kopii jakichkolwiek Treści tworzonych przez użytkownika, w tym Twoich danych osobowych, pamiętaj o pobraniu ich przed usunięciem konta poprzez przejście do zakładki „Zarządzaj Danymi” w stopce naszej Strony internetowej i wybranie opcji „Chcę otrzymać swoje dane” lub „Chcę otrzymać swoje dane w formacie do odczytu maszynowego”.

Pamiętaj, że jeśli zażądasz kopii swoich danych, które przetwarzamy, Twoje konto może zostać usunięte dopiero po zakończeniu ich eksportowania, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy w stanie spełnić tego żądania.W odniesieniu do konsekwencji odstąpienia od umowy w stosunku do wszelkich Treści tworzonych przez użytkownika, które kwalifikują się jako dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia zawarte w Informacji o polityce prywatności.

5. Treści dostarczone przez użytkownika; skutki wypowiedzenia Bez uszczerbku dla powyższego w przypadku przesłania, zamieszczenia, publikacji, wyświetlenia, zamieszczenia lub udostępnienia w inny sposób treści za pośrednictwem Platformy, w przypadku rozwiązania umowy zakupu zastosowanie mają następujące postanowienia:

 • prawa przyznane zgodnie z Rozdziałem 2, sekcją 1.11 w odniesieniu do Treści dostarczonych przez użytkownika, które nie są danymi osobowymi, wygasają. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy Treści przekazane przez użytkownika:

  • (i) nie mogą być wykorzystane poza kontekstem Platformy;

  • (ii) są związane wyłącznie z korzystaniem z Platformy;

  • (ii) zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą być zdezagregowane lub ich dezagregacja wymaga nadmiernego wysiłku; lub

  • (iv) zostały stworzone przez Ciebie wspólnie z innymi użytkownikami, z zastrzeżeniem, że inni użytkownicy mogą nadal korzystać z Treści.

 • po wejściu w życie wypowiedzenia udostępnimy Ci na Twoje żądanie bezpłatnie, w rozsądnym terminie i w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy, wszystkie Treści dostarczone przez Użytkownika, które nie są danymi osobowymi. Nie dotyczy to sytuacji wymienionych w powyższym Rozdziale 2, punkcie 2.5., ppkt (i), (ii) i (iii). W przypadku Treści dostarczonych przez użytkownika zawierających dane osobowe, pierwszeństwo mają postanowienia Informacji o ochronie prywatności.

Rozdział 3

1. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA


Prawem właściwym do interpretacji niniejszego Regulaminu jest prawo Królestwa Niderlandów. Nie ma to wpływu na obowiązujące prawa wynikające z przepisów obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania.

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu możesz kierować – wedle uznania – do właściwego sądu w Amsterdamie w Królestwie Niderlandów, lub właściwego sądu w kraju swojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, którego sądy posiadają – z wyłączeniem innych sądów – właściwość do rozstrzygania tego typu sporów. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu możemy kierować do właściwego sądu w kraju Twojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, lub, w przeciwnym wypadku, do właściwego sądu w Amsterdamie w Królestwie Niderlandów.


2. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są postanowieniami niezależnymi. Jeśli sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z postanowień jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień.Jeśli nie będziemy domagać się od Ciebie spełnienia któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub jeśli nie wyegzekwujemy od Ciebie naszych praw lub zrobimy to z opóźnieniem, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw ani że Ty nie musisz spełnić tych zobowiązań. Jeśli zrzekniemy się prawa do dochodzenia od Ciebie roszczeń z tytułu naruszenia warunków Umowy , zrobimy to wyłącznie na piśmie. Nie będzie to jednak oznaczać, że automatycznie zrzekamy się prawa do dochodzenia od Ciebie roszczeń z tytułu każdego kolejnego naruszenia w przyszłości.Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat internetowego rozstrzygania sporów, przeczytaj informacje zawarte na stronie internetowej Komisji Europejskiej, dostępne pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Ten link podajemy wyłącznie w celach informacyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013. Nie jesteśmy zobowiązani do brania udziału w procedurze internetowego rozstrzygania sporów.


3. KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub jeśli chcesz zgłosić reklamację, możesz skontaktować się z nami https://www.adidas.pl/pomoc .

ZACHOWAJ KOPIĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU DO WGLĄDU I CZĘSTO SPRAWDZAJ NA STRONIE ADIDAS LUB W APLIKACJI, CZY DOKONANO JAKIŚ ZMIAN W REGULAMINIE.

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2024

Załącznik 1 – Sklepy detaliczne biorące udział w akcji

Warsaw, Golden Terraces | 59 Zlota | Warsaw | Poland

Warsaw, Ursus | 6 Plac Czerwca 1976r | Warsaw | Poland

Piaseczno, Piasecno | 42E Pulawska | Piaseczno | Poland

Poznan, Factory Poznan | 1 Debiecka | Luboń | Poland

Gdynia, Tesco | 27 Kcynska | Gdynia | Poland

Wroclaw, Factory Wroclaw | 2 Graniczna | Wrocław | Poland

Krakow, Modlniczka | 32 Prof. A. Rozanskiego | Krakow Modlniczka | Poland

Warsaw, Annopol | 2 Annopol | Warsaw | Poland

Gliwice Silesia | Rybnicka 205 | Gliwice | Poland

Warunki Użytkowania

Witamy w adidas Running („ Usługami ”) oraz w Treściach Cyfrowych dostarczanych przez Runtastic GmbH za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów (dalej zwanych „ Treściami Cyfrowymi ”). Termin „ Ty ” lub „ Twój ” w odpowiedniej formie gramatycznej odnosi się do osoby uzyskującej dostęp do niniejszych warunków (zwanych dalej „ Warunkami Użytkowania ”), która chce korzystać z Usług lub z dostępu do Treści Cyfrowych. Gdy odnosimy się do „ Użytkowników ”, mamy na myśli osoby, które są częścią naszej interaktywnej społeczności sportowej i fitnessowej, korzystające z Usług, a terminy „ my ” lub „ nas ” oznaczają podmiot, w którym posiadasz Członkostwo lub który dostarcza Treści Cyfrowe.

1. ZASADNOŚĆ TYCH WARUNKÓW


 1. Obowiązująca wersja. Niniejsze Warunki Użytkowania regulują korzystanie z Usług, a także dostęp do Treści Cyfrowych w aktualnie obowiązującej wersji, którą można przeglądać w dowolnym momencie za pośrednictwem Usług.

 2. Integracja. Wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania i wszelkich dokumentów do nich włączonych poprzez wzmiankowanie, (i) rejestrując Członkostwo adiClub, (ii) rejestrując Członkostwo Runtastic lub (iii) zyskując dostęp do Treści Cyfrowych bez konieczności posiadania subskrypcji. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Użytkowania, nie rejestruj Członkostwa i nie korzystaj z Usług ani nie uzyskuj dostępu do Treści Cyfrowych.

 3. Przedłużanie. Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie niezależnie od stosowanego punktu dostępu do Usług i Treści Cyfrowych, w tym (sub)domen i aplikacji mobilnych, oraz niezależnie od tego, w jakim podmiocie masz Członkostwo, tj. kto oferuje Ci Usługi, np. adidas lub Runtastic.

 4. Dodatkowe warunki. Podczas korzystania z Usług lub uzyskiwania dostępu do Treści Cyfrowych na urządzeniach mobilnych obowiązują dodatkowe warunki odpowiedniego dostawcy urządzenia mobilnego i operatora komórkowego.

2. WARUNKI WSTĘPNE UŻYTKOWANIA


 1. Konto i warunki. Korzystanie z Usług i dostęp do Treści Cyfrowych nie są możliwe bez udzielenia zgody na niniejsze Warunki Użytkowania i zaakceptowania odpowiedniej Informacja o polityce prywatności . Z Usług można korzystać wyłącznie po zarejestrowaniu Członkostwa adiClub lub Członkostwa Runtastic. Korzystanie z Usług wymaga ponadto konserwacji i stosowania urządzenia kompatybilnego z odpowiednią Usługą i na wymaganym poziomie aktualizacji.

 2. Przetwarzanie i przekazywanie danych. Niniejszym potwierdzasz świadomość tego, że w celu świadczenia Usług i udostępniania ich funkcji musimy przetwarzać dane, w tym dane osobowe, i je przekazywać z urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Usług, do nas i z powrotem. Przetwarzanie takich informacji jest niezbędne do wykonania Twojej umowy z nami. W celu świadczenia pewnych funkcji Usług lub za zgodą użytkownika informacje mogą być również udostępniane sieciom społecznościowym lub partnerom, jak wskazano w odpowiedniej Informacja o polityce prywatności .

 3. Koszty ponoszone w związku z transmisją danych. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania, potwierdzasz świadomość tego, że przesyłanie informacji z urządzenia, za pośrednictwem którego korzystasz z Usługi, do nas i z powrotem, poskutkuje nałożeniem przez operatora komórkowego pewnych opłat. Pokrycie takich kosztów będzie należało do Twoich obowiązków.

3. TREŚCI UŻYTKOWNIKA


 1. Postanowienia ogólne. Możesz przesyłać, zapisywać, publikować, rozpowszechniać, przesyłać i udostępniać dane i informacje, m.in. tekst, posty, komentarze, obrazy, wiadomości, interakcje itp. (dalej zwane „ Treściami Użytkownika ”) innym Użytkownikom za pośrednictwem Usług zgodnie z przepisami prawa i niniejszymi Warunkami Użytkowania.

 2. Ujawnianie informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zapisywania lub ujawniania Treści Użytkownika podmiotom zewnętrznym, w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo lub prawnie dopuszczalne i racjonalnie konieczne, aby

  • zachować zgodność z przepisami prawa, nakazami sądowymi lub administracyjnymi;

  • zapewnić zgodność z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub innymi warunkami ustalonymi pomiędzy Tobą a nami;

  • podejmować działania w sprawie roszczeń o naruszenie prawa zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne; lub

  • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste – nasze, Użytkowników i osób postronnych.

 3. Licencja na Treści Użytkownika. Niniejszym udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat licencyjnych, niewyłącznej, zbywalnej, dopuszczającej sublicencjonowanie i nieograniczonej licencji na korzystanie ze wszystkich Treści Użytkownika generowanych, przesyłanych, zapisywanych i publikowanych za pośrednictwem Usług. Bez względu na rodzaj korzystania, mamy prawo do wykorzystania wszystkich Treści Użytkownika zarówno w ramach Usług, jak i w ramach każdej innej działalności prowadzonej przez nas lub nasz podmiot stowarzyszony. Obejmuje to prawo do zmiany i edycji takich Treści Użytkownika, chyba że zmiany takie naruszają Twoje istotne interesy. W miarę możliwości, jeśli wykorzystamy Treści Użytkownika poza Usługami, nadmienimy, że treści takie zostały stworzone przez Ciebie.

 4. Tytuł własności. Nie rościmy sobie praw własności do żadnych Treści Użytkownika i nie będziemy ich nadzorować.

 5. Usuwanie. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Treści Użytkownika bez podania przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.

 6. Treści Użytkownika zawierające błędy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawierające błędy Treści Użytkownika stworzone przez jakiegokolwiek Użytkownika.

 7. Odszkodowanie. Zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podniesione przez podmioty zewnętrzne z powodu naruszenia ich praw w związku z Treściami Użytkownika przesłanymi do którejkolwiek z Usług. Ponosisz koszty wszelkich postępowań prawnych, w które możemy być zaangażowani w związku z takimi roszczeniami, w tym wszelkie koszty sądowe i honoraria adwokackie w zakresie dozwolonym przez prawo, chyba że nie jesteś osobą winną spowodowania takiego naruszenia.

 8. Wsparcie. W przypadku wniesienia roszczenia przez podmiot zewnętrzny w związku z Treściami Użytkownika, należy niezwłocznie, zgodnie z prawdą i kompleksowo udostępnić nam wszelkie dostępne informacje, które mogą być niezbędne do weryfikacji takiego roszczenia i/lub obrony przed nim.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


 1. Bezpieczeństwo konta. Ponosisz odpowiedzialność za zadbanie o poufność swojego identyfikatora i hasła Członkostwa („ Konto ”) i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane na Twoim Koncie. Usługi i Treści Cyfrowe są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego. Nie wolno współdzielić lub w jakikolwiek sposób udostępniać swojego Konta innym osobom. Musisz niezwłocznie poinformować nas o każdym nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, wysyłając e-maila na adres: fraudprotection@runtastic.com lub w przypadku Członków Premium: premium@runtastic.com

 2. Ograniczenia dotyczące użytkowania. Zobowiązujesz się, że nie będziesz:

  • korzystać z Usług lub jakichkolwiek Treści Cyfrowych w jakimkolwiek celu innym niż zgodny z ich przeznaczeniem;

  • uzyskiwać dostępu do swojego konta, Usług lub jakichkolwiek Treści Cyfrowych ani ich używać, reprodukować, modyfikować, pobierać, sprzedawać, przekazywać, publikować lub udostępniać w inny sposób w jakimkolwiek celu komercyjnym;

  • podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić, lub w inny sposób zakłócić działanie Usług;

  • nadużywać lub wykorzystywać swojego Konta, Usług lub Treści Cyfrowych do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych (co obejmuje przesyłanie wirusów komputerowych za pośrednictwem Konta lub wykorzystywanie Konta w sposób dyskryminujący, obraźliwy, obelżywy, złośliwy, zniesławiający lub w inny sposób naruszający prawa innych osób); naruszać obowiązujących Regulamin społeczności w odniesieniu do Usług.

 3. Zasady postępowania. Musisz:

  • dostarczać oraz aktualizować i uzupełniać swoje Konto zgodnie z prawdą;

  • zapisywać, publikować, przekazywać i rozpowszechniać wyłącznie Treści Użytkownika, do których przekazywania masz prawo. Dotyczy to również Treści Użytkownika podlegających prawom własności intelektualnej, takich jak nazwy handlowe i znaki towarowe. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści Użytkownika;

  • powstrzymać się od zapisywania, publikowania, przekazywania i rozpowszechniania Treści Użytkownika o charakterze rasistowskim, obraźliwym, dyskryminującym, potępiającym, seksualnym, gloryfikującym przemoc lub w inny sposób niezgodnych z prawem;

  • powstrzymać się od wysyłania spamu, „łańcuszków” i innych wiadomości do więcej niż jednego odbiorcy w tym samym czasie;

  • powstrzymać się od zakłócania Usług lub ich środowiska technicznego, przy użyciu pomocy technicznych lub elektronicznych, np. umożliwiających przeprowadzanie włamań lub ataków typu brute force, umieszczanie wirusów/robaków/trojanów i wprowadzanie innych zakłóceń w oprogramowaniu lub sprzęcie;

  • powstrzymać się od kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania i gromadzenia dostępnych informacji bez zgody odpowiedniego właściciela za pomocą pomocy technicznych, np. crawlerów lub botów;

  • niezwłocznie wysłać wiadomość na adres e-mail fraudprotection@runtastic.com w sprawie wszelkich wykrytych naruszeń wyżej wymienionych obowiązków;

  • sumiennie dbać o swoje dane osobowe i dane osobowe innych Użytkowników dostępne za pośrednictwem Usług i nie zezwalać podmiotom zewnętrznym na dostęp do danych osobowych innych użytkowników dostępnych za pośrednictwem Usług;

  • regularnie zapisywać Treści Użytkownika w systemach zewnętrznych, np. na zewnętrznym nośniku danych, na dysku twardym lub w chmurze. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie utracone lub uszkodzone Treści Użytkownika.

5. NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA


W celu zadbania o prawidłowe i niezawodne świadczenie Usług w przypadku naruszenia obowiązków użytkownika możemy nałożyć następujące sankcje:

 • ostrzeżenie;

 • usunięcie Treści Użytkownika;

 • tymczasowa dezaktywacja Konta oraz

 • anulowanie (nieodwołalna dezaktywacja) Twojego Członkostwa.

Rodzaj sankcji będzie zależeć od celu, wpływu i rodzaju naruszenia, biorąc pod uwagę zarówno nasze, jak i Twoje interesy.


6. WYKLUCZENIE Z USŁUG

 1. Przyczyny wykluczenia z usług. Mamy prawo do odmowy dostępu do Usług i/lub Treści Cyfrowych w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia, oraz do uniemożliwienia Ci korzystania z Usług Runtastic i/lub Treści Cyfrowych (lub ich części) aktualnie lub w przyszłości bez prawa do otrzymania przez Ciebie zwrotu dokonanych płatności, jeśli stwierdzimy, że:

  • nie kwalifikujesz się na podstawie postanowień określonych w Warunkach lub niniejszych Warunkach Użytkowania,

  • naruszyłeś którykolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania lub określone w nich zobowiązania użytkownika, jakiekolwiek inne obowiązujące Warunki lub obowiązujące przepisy ustawowe bądź wykonawcze,

  • dopuściłeś się jakichkolwiek oszustw, fałszerstw lub innych nadużyć w związku ze swoim Kontem lub

  • podałeś dane rejestracyjne, które są fałszywe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są fałszywe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne.

 2. Konsekwencje wykluczenia. Jeśli wygenerowałeś, przesłałeś, zapisałeś, opublikowałeś lub w inny sposób udostępniłeś Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług, prawa przyznane nam zgodnie z Sekcją 3.3 w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, które nie kwalifikują się jako dane osobowe, wygasają wraz z zakończeniem korzystania z Usług lub wykluczeniem z nich. Nie dotyczy to sytuacji, gdy takie Treści Użytkownika:

  • nie mają zastosowania poza kontekstem Usług,

  • są związane wyłącznie z korzystaniem przez użytkownika z Usług,

  • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą zostać zdezagregowane lub mogą zostać zdezagregowane jedynie przy nieproporcjonalnie dużym wysiłku, lub

  • zostały wygenerowane przez użytkownika wspólnie z innymi Użytkownikami, pod warunkiem że inni użytkownicy mogą nadal korzystać z tych danych.

W przypadku danych osobowych zastosowanie mają przepisy zawarte w Informacja o polityce prywatności .

 1. Wniosek o udostępnienie danych. W przypadku wygenerowania, przesłania, zapisania, opublikowania przez Ciebie Treści Użytkownika lub w inny sposób udostępnienia ich za pośrednictwem Usług na żądanie dostarczymy Ci Treści Użytkownika, które nie kwalifikują się jako dane osobowe, nieodpłatnie, w rozsądnym terminie oraz w powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie po zakończeniu umowy / wykluczeniu z Usług. Nie dotyczy to sytuacji, gdy takie treści:

  • nie mają zastosowania poza kontekstem Usług,

  • są związane wyłącznie z korzystaniem przez Ciebie z Usług lub

  • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą zostać zdezagregowane lub mogą zostać zdezagregowane jedynie przy nieproporcjonalnie dużym wysiłku.

W przypadku danych osobowych zastosowanie mają przepisy zawarte w Informacja o polityce prywatności .


7. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Wyłączrnir odpowiezialności. Usługi i Treści Cyfrowe są dostarczane Tobie w stanie „takim, w jakim są”. Nie zapewniamy ani nie gwarantujemy, że Usługi lub Treści Cyfrowe spełnią Twoje oczekiwania lub że będą nadawać się do określonego celu, który nie został wyraźnie uzgodniony.

 2. Brak porad medycznych i zagrożeń dla zdrowia. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że Usługi i Treści Cyfrowe nie obejmują żadnych porad medycznych. Usługi i Treści Cyfrowe, niezależnie od tego, czy są świadczone przez nas, naszych partnerów, podmioty zewnętrzne, czy Użytkowników, nie mają na celu uzupełniania, a tym bardziej zastępowania, informacji udostępnianych przez lekarzy lub apteki. ZAWSZE należy konsultować się z lekarzem w sprawie uprawianych sportów. Usługi i Treści Cyfrowe nigdy nie powinny być interpretowane w sposób sprzeczny z poradami medycznymi lub jako odradzające konsultacje z lekarzem bądź wykorzystywane do stawiania lub potwierdzania jakichkolwiek diagnoz. Ani my, ani Usługi i Treści Cyfrowe nie zastępujemy Twojego lekarza ani nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje postępowanie związane z korzystaniem z Usług i Treści Cyfrowych. Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, potwierdzasz swoją świadomość faktu, że uprawianie sportu zawsze wiąże się z ryzykiem, co może mieć wpływ na Twoje zdrowie oraz że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zdrowie i postępowanie związane z korzystaniem z Usług i Treści Cyfrowych.

 3. Tożsamość Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika, ponieważ możliwości w zakresie potwierdzania tożsamości przez internet są możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Przed wejściem w dowolny rodzaj interakcji z innymi Użytkownikami należy potwierdzić ich tożsamość.

 4. Przekazywanie danych przez internet. Niniejszym potwierdzasz swoją świadomość faktu, że przetwarzanie danych osobowych przez internet może wiązać się z ryzykiem i może prowadzić do wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem. W obszarze Twojej odpowiedzialności ryzyko to ponoszone jest wyłącznie przez Ciebie. Nie udzielamy żadnych gwarancji w tym zakresie.

 5. Ryzyko własne. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług i Treści Cyfrowych i korzysta z nich na własne ryzyko. Odnosi się to bez ograniczeń do:

  • powiązanego korzystania z dowolnego sprzętu, w tym między innymi z (i) odpowiedniego urządzenia za pośrednictwem, którego korzystasz z Usług, (ii) pasków na klatkę piersiową oraz (iii) kluczy sprzętowych do smartfonów;

  • pobierania treści zewnętrznych oraz jakiegokolwiek wykorzystania dowolnych treści i innych danych utworzonych lub dostarczonych przez nas lub naszych partnerów, w tym między innymi (i) informacje o wysokości nad poziomem morza lub (ii) zalecenia dotyczące aktywności, np. plany treningowe itp. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie takie treści lub inne dane mogą zawierać błędy, a my, w zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poprawność takich danych.

 6. Treść. O ile przepisy prawa tego nie wymagają, ani my, ani żadna z naszych spółek zależnych nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z jakichkolwiek treści udostępnianych za pośrednictwem Usług lub korzystania z Treści Cyfrowych. Dotyczy to również szkód wynikających z błędów, problemów, wirusów lub utraty danych.

 7. Pobieranie. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane i/lub materiały pobrane lub uzyskane za pomocą Usług lub Treści Cyfrowych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez takie materiały w urządzeniach i systemach użytkownika lub za informacje utracone w wyniku pobierania danych i/lub materiałów z którejkolwiek z Usług.

 8. Konflikty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia lub pozwy sądowe w jakikolwiek sposób wynikające z konfliktów z innymi użytkownikami bądź powiązane z tymi konfliktami. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za działania i zaniechania innych Użytkowników, w tym za szkody związane z takimi działaniami lub zaniechaniami.

 9. Treści zewnętrzne. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do linków zewnętrznych, banerów lub innych informacji i ofert marketingowych udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem Usług lub Treści Cyfrowych. Wszelkie ustalenia umowne zawarte między Tobą a dostawcą zewnętrznym, np. za pośrednictwem powiązanych witryn internetowych lub banerów, dotyczą wyłącznie Ciebie i dostawcy zewnętrznego. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych.

 10. Dostępność. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dostępności Usług i/lub Treści Cyfrowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich tymczasową niedostępność lub przerwę w dostępie do nich.

 11. Ograniczenia. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że Usługi lub niezbędny sprzęt i oprogramowanie będą całkowicie wolne od błędów, ani że przekazywanie danych za pośrednictwem innych systemów, w szczególności Internetu i sieci telekomunikacyjnych, nie będzie monitorowane, rejestrowane ani modyfikowane przez podmioty zewnętrzne.

8. PRAWA WŁASNOŚCI


 1. Tytuł własności. Usługi, wyświetlane w nich materiały oraz Treści Cyfrowe są i, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, pozostają wyłączną własnością – nas, naszych licencjodawców, dystrybutorów, agentów i/lub ich dostawców. Nie wolno usuwać z żadnych materiałów na Platformie żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności.

 2. Ograniczenia użytkowania. Nie wolno korzystać, w tym modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać, licencjonować, reprodukować itp. Treści Cyfrowych i treści wyświetlanych w Usługach w żaden sposób, który nie jest niezbędny do prawidłowego korzystania z nich zgodnie z umową zawartą przez nas z Tobą, nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach lub w inny sposób dozwolony przez nas na piśmie.

9. ZGODNOŚĆ


 1. Zgodność z umową. Jesteśmy prawnie zobowiązani upewnić się, że Usługi i Treści Cyfrowe są zgodne z umową.

 2. Aktualizacje. W ramach wypełniania tego obowiązku prawnego będziemy od czasu do czasu oferować aktualizacje zabezpieczeń i aktualizacje techniczne Usług oraz zwracać się do Ciebie z prośbą o ich zainstalowanie. Twoim obowiązkiem jest niezwłoczne zainstalowanie takich aktualizacji oraz aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia końcowego, jeśli jest to wymagane w przypadku takich aktualizacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności Usług wynikający z braku odpowiedniej aktualizacji w przypadku, gdy nie zainstalujesz dostarczonej przez nas aktualizacji.

 3. Środki ochrony prawnej. Jeżeli nasze Usługi nie są zgodne z postanowieniami umowy sprzedaży i/lub ustawowymi wymogami dotyczącymi zgodności, użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia takiej wady. Prawo do roszczeń z tytułu braku zgodności wygasa po upływie dwóch (2) lat od ustania Członkostwa.

 4. Współpraca. Wymagamy od Ciebie współpracy z nami w rozsądnym zakresie w celu oceny tego, czy przyczyna braku zgodności leży w Twoim środowisku cyfrowym. Jeśli nie umożliwisz takiej współpracy, ciężar dowodu w odniesieniu do zachowania zgodności Produktów Runtastic będzie spoczywać na Tobie.

PROSIMY O ZACHOWANIE KOPII NINIEJSZYCH WARUNKÓW NA WŁASNY UŻYTEK ORAZ O CZĘSTE SPRAWDZANIE WITRYNY I APLIKACJI RUNTASTIC POD KĄTEM ZMIAN W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2024

Wersja ważna od: 01.04.2024