adiClub Villkor och användarvillkor för plattformen

Kapitel 1

 1. BEHÖRIGHET

 2. GÅ MED I KLUBBEN

 3. BELÖNINGAR

 4. ANVÄNDNING AV KONTO

 5. RÄTTEN ATT SÄGA UPP MEDLEMSAVTALET I KLUBBEN

 6. KONSEKVENSER AV UPPSÄGNING AV MEDLEMSAVTAL I KLUBBEN

 7. UPPHÖRANDE, AVSLUTANDE, FÖRÄNDRINGAR I KLUBBEN

 8. ÖVERENSSTÄMMELSE

 9. ANSVARSFRISKRIVNING OCH -BEGRÄNSNING

Kapitel 2

 1. Användning av plattformen (”användarvillkor")

 2. KÖPVILLKOR FÖR DIGITALT INNEHÅLL OCH DIGITALA TJÄNSTER

Kapitel 3 – Allmänna villkor (Övrigt)

 1. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

 2. ÖVRIGT

 3. KONTAKTA OSS

Användningsvillkor

 1. DESSA VILLKORS GILTIGHET

 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING

 3. ANVÄNDARINNEHÅLL

 4. ANVÄNDARSKYLDIGHETER

 5. BROTT MOT ANVÄNDARSKYLDIGHETER

 6. EXKLUDERING FRÅN TJÄNSTERNA

 7. ANSVARSFRISKRIVNING OCH BEGRÄNSAT SKADESTÅNDSANSVAR

 8. ÄGANDERÄTT

 9. ÖVERENSSTÄMMELSE

adiClub Villkor och användarvillkor för plattformen

Välkommen till adiClub (” Klubben ”). Klubben inkluderar ett medlemskapsprogram och en prenumeration på adidas löpapp, som beskrivs närmare nedan i kapitel 1. Dessutom finns våra användarvillkor för plattformen som beskrivs i kapitel 2 och som reglerar din användning av adidas-webbsidan via ditt medlemskonto och användningen av adidas och Confirmed-appen (individuellt och sammantaget ” appen ”), som alla är en del av adidas plattform (” plattformen ”). Kapitel 3 inkluderar allmänna villkor som gäller för medlemsskapet, prenumerationen på adidas löpapp och användningen av apparna sammantaget.

Klubben organiseras av adidas Sverige AB med organisationsnummer 556119-6105, med säte på Gårdsvägen 13 SE-169 70 Solna Sverige och momsregistreringsnummer SE 556.119.610.501 (” adidas ,” ” vi ” eller ” oss ”). När vi hänvisar till ” du ” eller ” din ”, menar vi dig, personen som läser och förstår dessa villkor (” Villkor ”). Dessa villkor reglerar ditt deltagande i Klubben och genom att deltaga i Klubben, godkänner du att vara bunden av dessa Villkor. Genom att gå med i Klubben, godkänner du även att vara bunden av våra e-handelsvillkor, tillgänglig <www.adidas.se/terms%5Fand%5Fconditions> (" e-handelsvillkor ").adidas AG är moderbolaget i adidas group, som omfattar flera associerade företag, bland annat adidas Sverige AB (nedan ” adidas/vi/oss ”).

Läs dessa Villkor noggrant.

Kapitel 1

1. BEHÖRIGHET


För att deltaga i Klubben, måste du vara minst 16 år och lagligen bosatt i Sverige. Om du är minst 16, men yngre än 18 år (eller myndig ålder i ditt land), måste du även ha din förälders eller vårdnadshavares medgivande innan du registrerar dig i Klubben och din förälder eller vårdnadshavare måste läsa och godkänna dessa villkor. Genom att registrera dig och delta i Klubben, bekräftar du att du uppfyller dessa behörighetskrav.För en övergripande sammanfattning av hur du går med i Klubben, tillgängliga belöningar och hur man löser in belöningarna, besök https://www.adidas.se/adiclub . Fortsätt läsa för mer information

2. GÅ MED I KLUBBEN

Om du uppfyller behörighetskriterierna ovan, kan du gå med i Klubben genom att fylla i registreringsformuläret på <www.adidas.se> , i adidas mobilappar eller i adidas butiker. Det krävs inga köp av produkter för att gå med i klubben. Endast ett konto är tillåtet per person. Om du går med i Klubben, godkänner du att tillhandahålla och underhålla sanna, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter om dig själv, som efterfrågas i registreringsformuläret.

3. BELÖNINGAR

Genom att gå med i Klubben, låser du upp en uppsättning belöningar för medlemmar som anges här https://www.adidas.se/adiclub.

Emellanåt kan vi, efter eget gottfinnande, ändra, avbryta eller lägga till belöningar, med eller utan föregående meddelande till dig.

Vissa belöningar kommer att förutsätta ditt samtycke till separata villkor som gäller för den belöningen som kommer att göras tillgänglig för dig när du löser in belöningen. Dessutom gäller följande villkor för följande specifika belöningar:

 • Rabattkuponger: Dessa är rabattkuponger för engångsbruk som låses upp när du går med i Klubben och, som medlem, på din födelsedag. Dessa kommer att ha begränsade giltighetsperioder och maximala rabattvärden. Dessa detaljer kommer att meddelas när du får rabattkupongerna. Vissa produktundantag kan gälla. Dessa rabattkuponger kan inte kombineras med andra kampanjer eller rabatter.

 • Medlemsexklusiva produkter: Du får tillgång till att köpa produkter som endast är tillgängliga för Klubbmedlemmar. Dessa produkter görs tillgängliga så länge lagret räcker.

 • Hype-åtkomst: Du får tillgång till Hype-produktlanseringar. Detta garanterar dock inte att du får Hype-produkten om du deltar. Denna belöning beror på Hype-produktlanseringarnas tillgänglighet.

 • Medlemsexklusiva realisationer: Du kan få tillgång till realisationer som enbart är för Klubbmedlemmar. Realisationens längd kan variera mellan olika realisationer och våra standardvillkor för realisation gäller.

 • Tidig tillgång till realisation: Du kan få tidig tillgång till vissa realisationer som vi gör tillgängliga. Längden på den tidiga tillgången kan variera mellan olika realisationer. Våra standardvillkor för realisation gäller.

 • Gratis prenumeration på adidas löpapp: tillgänglig efter inträde i Klubben och under förutsättning att alla tillämpliga användarvillkor godkänns.

Specifika belöningar (oavsett om det är produkter eller upplevelser) är tillgängliga så länge lagret räcker och kan komma att ändras, upphöra, begränsas eller ersättas av oss, efter eget gottfinnande och när som helst utan föregående meddelande.

4. ANVÄNDNING AV KONTO

Du är ansvarig för att hemlighålla ditt lösenord och konto, och är helt ansvarig för alla aktiviteter som äger rum under ditt lösenord eller konto. Klubben är endast för din personliga användning. Du får inte dela din adidas-medlemsidentifikation och/eller ditt lösenord eller på något sätt göra dem tillgängliga för andra. Du måste omedelbart informera adidas kundtjänst (uppgifter anges i kapitel 3, avsnitt 3 nedan) om eventuell obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller andra säkerhetsöverträdelser.

Du samtycker till att du inte ska:

 • komma åt, använda, reproducera, modifiera, ladda ner, sälja, överföra, publicera eller på annat sätt göra ditt medlemskap i Klubben tillgängligt för kommersiella ändamål;

 • göra någon handling eller sak som kan skada, störa eller på annat sätt påverka Klubbens verksamhet,

 • missbruka ditt medlemskap i Klubben eller använda det för olagliga eller obehöriga ändamål (som inkluderar att överföra datavirus via ditt konto eller använda ditt konto på ett sätt som är diskriminerande, stötande, kränkande, skadligt, ärekränkande eller på annat sätt bryter eller kränker andras rättigheter) och

 • överföra, sälja eller byta (eller försöka överföra, sälja eller byta) någon av dina belöningar eller medlemsexklusiva kampanjerbjudanden.

5. RÄTTEN ATT SÄGA UPP MEDLEMSAVTALET I KLUBBEN

Du kan säga upp ditt medlemskap i klubben inom 14 dagar från det datum då du registrerade ditt medlemskap utan att ange något skäl. För att genomdriva denna rätt till uppsägning måste du informera oss om ditt beslut att säga upp ditt medlemskap i klubben genom att skicka oss en tydlig avsikt (t.ex. ett brev skickat med posten) om ditt beslut att säga upp avtalet. Använd följande kontaktinformation: adidas Sverige AB, c/o adidas Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Nederländerna.

För att genomdriva dina rättigheter i enlighet med detta avsnitt kan du också använda följande formulär:

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) säger upp mitt/vårt (*) försäljningskontrakt för följande varor (*)/för tillhandahållandet av följande tjänst (*),
Beställdes den (*)/mottogs den (*),
Kundens/kundernas namn,
Kundens/kundernas adress,
Kundens/kundernas e-postadress som användes till att registrera medlemskapet i klubben.
Datum

Du kan också säga upp medlemskapet i klubben på elektronisk väg genom att fylla i den uttryckliga uppsägningsförklaringen på vår webbplats på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=SE&brand=adidas&language=sv eller genom att radera ditt konto genom att gå till “Datainställningar” i sidfoten till vår webbplats och välja alternativet “Radera min data & mitt konto” inom ångerperioden. Om du använder något av dessa alternativ ska vi bekräfta mottagande av uppsägningen via e-post.

6. KONSEKVENSER AV UPPSÄGNING AV MEDLEMSAVTAL I KLUBBEN

Om du säger upp ditt medlemsavtal i klubben baserat på den ångerrätt som beskrivs ovan stängs klubben för dig och du kan inte längre använda ditt medlemskap i klubben eller göra det tillgängligt för utomstående.

Om du säger upp ditt medlemsavtal med klubben baserat på den ångerrätt som beskrivs ovan ska vi inte använda någon data som inte är personuppgifter som du försåg oss med eller som skapades av dig när du anmälde dig till klubben förutom där sådan data

 • (i) inte har någon praktisk nytta utöver medlemskap i klubben,

 • (ii) är exklusivt kopplad till ditt bruk av medlemskapet i klubben,

 • (iii) har aggregerats av oss med annan data och inte kan separeras eller endast kan separeras med oproportionerlig ansträngning eller

 • (iv) genererades av dig tillsammans med andra kunder förutsatt att andra kunder fortfarande kan använda informationen.

På begäran av dig ska vi göra tillgänglig för dig data som inte är personuppgifter som tillhandahållits eller skapats av dig i samband med ditt medlemskap i klubben förutom i situationer under denna klausul 6 (i), (ii) och (iii) enligt ovan.

Om du använder alternativet att radera ditt konto (via “Radera min data & mitt konto” enligt klausul 5 ovan) till att säga upp ditt medlemskap i klubben och du vill få en kopia av din data, se till att du laddar ner den innan du raderar ditt konto genom att gå till ‘Datainställningar’ i sidfoten till vår webbplats och välja alternativet ‘Skicka mig min data’ eller ‘Skicka mig min maskinläsningsbara data’.

Observera att om du har begärt en kopia av den information som vi behandlar, kan ditt konto raderas först efter exporten är klar för annars kan vi inte tillmötesgå din begäran.

När det gäller konsekvenserna av uppsagt medlemskap och data som kan beskrivas som personuppgifter gäller bestämmelserna i Sekretessvillkoren

7. UPPHÖRANDE, AVSLUTANDE, FÖRÄNDRINGAR I KLUBBEN

Oavsett ovanstående du kan när som helst avbryta ditt Klubbmedlemskap genom att logga in på ditt konto på Webbplatsen eller i Appen.Vi kan när som helst avbryta ditt Klubbmedlemskap, om vi bedömer att du (a) inte är berättigad i enlighet med Klausul 1 ovan, (b) har brutit mot något av dessa Villkor, något av e-handelsvillkoren, eventuella tillämpliga produktvillkor eller tillämplig lag eller förordning, eller (c) ägnar dig åt någon form av bedrägeri, förfalskning, svindel eller på annat sätt missbrukar klubben.

Om du avbryter ditt medlemskap, kan du välja att gå med i Klubben igen genom att registrera dig på Webbplatsen eller i Appen.I händelse av du säger upp ditt Klubbmedlemskap, gäller följande för de uppgifter som lämnats i samband med registreringen för Klubben och som laddas upp, postas, överförs, publiceras, visas eller på annat sätt görs tillgängliga genom eller inom ramen för Klubbmedlemskapet:

 • alla rättigheter som beviljats oss i samband med uppgifterna, som inte är personuppgifter, ska upphöra att gälla. Detta gäller dock inte om dessa uppgifter

  • saknar användning utanför ramen för Klubbmedlemskap,

  • uteslutande är relaterade till din användning av Klubbmedlemskapet,

  • har sammanställts av oss med andra uppgifter och inte kan delas upp eller endast kan delas upp med en orimligt stor ansträngning, eller

  • genererades av dig tillsammans med andra kunder, förutsatt att andra kunder fortfarande kan använda uppgifterna.

För personuppgifter ska bestämmelserna i Plattformens Sekretessmeddelande gälla.

 • på din begäran kommer vi, utan kostnad, att förse dig med uppgifterna, som inte är personuppgifter, inom en rimlig tidsperiod och i ett vanligt och maskinläsbart format efter att avregistreringen har trätt i kraft. Detta gäller inte om sådana uppgifter:

  • saknar användning utanför ramen för Klubbmedlemskap,

  • uteslutande är relaterade till din användning av Klubbmedlemskapet, eller

  • har sammanställts av oss med andra uppgifter och inte kan delas upp eller endast kan delas upp med en orimligt stor ansträngning.

För personuppgifter ska bestämmelserna i Plattformens Sekretessmeddelande gälla.

Vi kan från tid till annan göra mindre ändringar i Klubben och/eller dessa Villkor (om det, till exempel, kommer en lagändring som innebär att vi behöver ändra dessa Villkor, om vi lägger till nya belöningar, ändrar Klubbfunktioner eller ändrar den tekniska miljön). Kontrollera dessa Villkor regelbundet för att säkerställa att du förstår de aktuella villkoren som gäller för ditt Klubbmedlemskap.

För eventuella väsentliga ändringar i dessa Villkor, som kommer att påverka dig negativt eller om vi väljer att avsluta Klubben, kommer vi att meddela detta skriftligen med sex månaders varsel.

8. ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi har en rättslig skyldighet att säkerställa att Klubben följer avtalet.

Som en del av denna rättsliga skyldighet, kan vi från tid till annan, erbjuda och begära att du uppdaterar Klubben av säkerhetsskäl och tekniska skäl. Det är ditt ansvar att installera sådana uppdateringar utan dröjsmål samt att uppdatera operativsystemet på din slutenhet om detta krävs för sådana uppdateringar. Vi ansvarar inte för eventuell bristande överensstämmelse i Klubben till följd av avsaknad relevant uppdatering om du inte installerar uppdateringen som du fått av oss.

Om Klubben inte följer köpeavtalet och/eller lagstadgade krav på överensstämmelse, har du rätt att få felet åtgärdat. Din rätt att hävda bristande avtalsenlighet löper ut två (2) år efter avslutat Klubbmedlemskap. Du kommer i rimligaste mål samarbeta med oss för att bedöma om den bristande avtalsenligheten beror på din digitala miljö. Om du inte väljer att samarbeta, kommer bevisbördan för eventuell bristande avtalsenlighet att ligga hos dig.

9. ANSVARSFRISKRIVNING OCH -BEGRÄNSNING

Om vi inte följer dessa Villkor, är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider och som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa Villkor eller vår oaktsamhet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte är förutsägbar. Förlust eller skada kan förutses om det är en uppenbar konsekvens av vår överträdelse eller om den förutsågs av dig och oss vid tillfället då dessa Villkor började gälla.Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för:

 • dödsfall eller personskada orsakad av vår oaktsamhet;

 • bedrägeri eller vilseledande information; eller

 • ärenden i vilka det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller begränsa vår ansvarsskyldighet.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, får vårt sammanlagda ansvar gentemot dig med avseende på eventuella förluster eller skador som lidits och uppstår på grund av eller i samband med dessa Villkor, oavsett om det gäller avtal, skadestånd (inklusive försumlighet) eller för överträdelse av lagstadgade skyldigheter, inte överstiga beloppet SEK 100.

Kapitel 2

1. Användning av plattformen (”användarvillkor")


1.1 Introduktion. Dessa användarvillkor gäller för din åtkomst till och användning av plattformen, inklusive programvara som finns i plattformen (” programvara ”). Såtillvida tillhandahållandet av personuppgifter för att använda plattformen eller skapandet av ett medlemskonto räknas som betalning under gällande lag gäller även Köpvillkoren för digitalt innehåll och digitala tjänster (Kapitel 2, avsnitt 2).

Din tillgång till och användning av plattformen och informationen, materialen, produkterna och tjänsterna som finns tillgängliga på plattformen omfattas av dessa användarvillkor, oavsett om du har ett konto via plattformen kopplat till ditt namn och/eller kontaktinformation (” konto ").

1.2 Ändring i dessa Användarvillkor. Vi kan göra ändringar i dessa Användarvillkor när som helst om vi anser att det rimligen krävs (inklusive av säkerhetsskäl, rättsliga skäl eller regleringsskäl). Vi kommer att meddela dig om detta så snart som rimligen är möjligt (och vi kan göra detta genom att meddela ändringarna antingen när du loggar in på Plattformen eller genom att skicka ett meddelande med de kontaktuppgifter som du har angett och/eller på något annat sätt som vi anser är lämpligt).

Under vissa omständigheter kan du behöva ladda ner den senaste versionen av Plattformen och/eller acceptera en ny version av dessa Användarvillkor innan du fortsätter att använda Plattformen. Din fortsatta användning av Plattformen kommer att utgöra din acceptans av nya eller ändrade villkor och/eller uppdateringar.

1.3 Upphovsrätt och ägande. Allt innehåll, förutom Användarinnehåll, som erbjuds eller visas på Plattformen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, fotografier, bilder, rörliga bilder, ljud och illustrationer som skyddas av immateriell äganderätt (tillsammans ” Innehåll ”), ägs av adidas, dess licensgivare, säljare, agenter och/eller dess Innehållsleverantörer.

Du får enbart använda Plattformen och Innehållet för deras avsedda ändamål. Om vi inte säger något annat i Plattformen kan du bara visa, spela, skriva ut och ladda ner dokument, ljud och bild som finns på Plattformen för personliga ändamål, i informationssyfte och för icke-kommersiella ändamål.Du får inte ändra något av materialet och du får inte kopiera, distribuera, sprida, visa, presentera, reproducera, publicera, utfärda licens för, skapa härlett arbete utifrån, överlåta eller sälja någon information eller något arbete som Plattformen innehåller.Med undantag för vad som är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagar, ansvarar du för att skaffa tillstånd innan du återanvänder något upphovsrättsskyddat material som är tillgängligt på Plattformen. I enlighet med dessa Användarvillkor är det förbjudet att använda sådant material på någon annan mobilapplikation, webbplats eller onlinetjänst.Du är ansvarig för att följa alla lagar som gäller för dig och din användning av Plattformen. Plattformen, dess Innehåll och alla tillhörande rättigheter ska förbli adidas eller dess licensgivares exklusiva egendom om inte annat uttryckligen överenskommits. Du får inte ta bort någon information kopplad till upphovsrätt, varumärken eller annat ägande från det material som återfinns på Plattformen.

1.4 Varumärken. Samtliga adidas varumärken, varumärken för tjänster och handelsnamn som används i samband med Plattformen (gemensamt ” Märken ”) är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör adidas Group eller dess associerade företag, partner, säljare eller licensgivare. Du får inte använda, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, sprida, distribuera eller ändra adidas Märken på något sätt, inklusive i reklam eller PR avseende distribution av material på Plattformen, utan skriftligt förhandsmedgivande från adidas. Det är inte tillåtet att använda adidas Märken på någon annan mobilapplikation, webbplats eller onlinetjänst. Adidas förbjuder användningen av adidas Märken som en direktförbindelse på eller till någon annan mobilapplikation, webbplats eller onlinetjänst om inte upprättandet av en sådan länk är godkänd i förväg.

1.5 Programvara. Adidas tillhandahåller Programvaran på följande villkor. Adidas beviljar dig en icke-exklusiv, icke överförbar och begränsad licens att använda Programvaran enbart i syfte att använda Plattformen. Med undantag för vad som specifikt anges i dessa Användarvillkor får du inte, helt eller delvis, a) kopiera Programvaran, b) distribuera kopior av Programvaran, helt eller delvis, till någon tredje part, c) modifiera, anpassa, översätta, bakåtkompilera, göra ändringar, dekompilera, disassemblera eller skapa härlett arbete utifrån Programvaran, med undantag av vad som är tillåtet enligt lag, d) använda, hyra, låna ut, underlicensera, hyra ut, distribuera eller försöka bevilja andra rättigheter till Programvaran till tredje part, eller e) använda Programvaran för att fungera som tjänsteleverantör eller programtjänsteleverantör eller för att tillåta åtkomst till programvaran av någon tredje part. En del av Programvaran kan tillhandahållas av och/eller ägas av tredje part.

Du får inte använda program, robotar, sökrobotar, spindlar, webbskrapor eller andra automatiserade medel eller enheter för att a) få tillgång till, kopiera, påverka eller övervaka någon del av Plattformen eller dess innehåll eller kringgå Plattformens struktur eller presentation eller något av dess innehåll, eller b) försvåra driften av Plattformen eller transaktioner som görs på Plattformen eller försvåra eller påverka personers användning av Plattformen eller underlätta tredje parts produktköp på Plattformen.Du får inte försöka få obehörig tillgång till någon del av eller funktion på Plattformen eller system anslutna till Plattformen genom dataintrång, lösenordsutvinning eller andra olagliga eller obehöriga medel.En del av det material från tredje part som adidas tillhandahåller för användning med Programvaran regleras av licensavtal för öppen källkod som levereras med sådant material från tredje part. Adidas gör inget anspråk på ägande av sådan öppen källkodsprogramvara och sådan programvara tillhandahålls enbart i enlighet med de licensavtal som åtföljer sådan programvara. Följaktligen kan begränsningarna ovan om användningsområde, äganderätt, modifiering och andra bestämmelser relaterade till programvaran inte vara tillämpliga på sådan öppen källkodsprogramvara.

1.6 Informationens riktighet. Vi försöker se till att informationen på Plattformen är fullständig, korrekt och aktuell. Trots våra ansträngningar är det inte alltid fallet. Observera att vi inte är skyldiga att behålla eller uppdatera sådan information. Du bör inte lita på någon sådan information och all tillit till sådan information är på egen risk.

1.7 Minderåriga. Du måste vara 16 år eller äldre för att komma åt eller använda Plattformen.

1.8 Din information. När du tillhandahåller information om dig själv till oss eller till andra användare av Plattformen, inklusive när du skapar ett konto, godkänner du följande: a) Att tillhandahålla korrekt och aktuell information och inte information som försöker att efterlikna en annan individ, och b) att omedelbart uppdatera informationen så att den är korrekt och aktuell. Om du lämnar någon information om dig själv som är osann eller felaktig, eller om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann eller felaktig, förbehåller vi oss rätten att tillfälligt upphäva eller säga upp dina konton, neka att tillhandahålla dig tjänster på Plattformen, och/eller vägra någon eller all aktuell eller framtida användning av Plattformen eller en del av den.

1.9 Användarinnehåll. Du förstår att ensam ansvarig för all information, data eller annat material som du och andra användare av Plattformen laddar upp, postar, överför, publicerar, visar eller på annat sätt gör tillgängligt via Plattformen, inklusive den information som tillhandahålls vid skapande av ett Konto samt information som du delar eller gör tillgänglig för andra användare av Plattformen (" Användarinnehåll ") är endast du eller den person som sådant användarinnehåll har sitt ursprung från. Det betyder att du, och inte vi, är ansvarig för allt Användarinnehåll som du laddar upp, postar, överför, publicerar, visar eller på annat sätt gör tillgängligt via Plattformen.

Vi kontrollerar inte publicerat användarinnehåll och kan inte heller garantera noggrannheten, integriteten eller kvaliteten på något användarinnehåll. Vidare har användarinnehållet endast informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Du förstår att om du använder Plattformen kan du bli utsatt för Användarinnehåll som är stötande, oanständigt eller obehagligt.Vi är inte ansvariga för användarinnehåll och ansvarar inte för förluster eller skador som orsakas av användarinnehållet eller användningen av eller förlitande på det.Genom att ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på annat sätt göra Användarinnehållet tillgängligt via Plattformen godkänner du att

 • du är ägare till alla rättigheter till sådant användarinnehåll,

 • du har avstått från alla "moraliska rättigheter" som du kan ha till sådant användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till rätten att identifieras som författare till sådant innehåll,

 • du har rätt att tillåta vår användning av Användarinnehållet enligt dessa Användarvillkor,

 • allt Användarinnehåll som du publicerar är korrekt, inte bryter mot dessa Användarvillkor, inte kommer att resultera i brott mot eller överträdelse av villkor i kontrakt eller avtal som du för närvarande är bunden av eller kommer att bli bunden av i framtiden, inte bryter eller kommer att bryta mot tillämplig lag och inte skadar eller kommer att skada någon person eller enhet, och att

 • du är åtminstone 16 år.

1.10 Din licens till adidas för Användarinnehåll. Genom att ladda upp, posta, överföra, publicera, visa eller på annat sätt göra Användarinnehåll tillgängligt ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv royaltyfri licens (med rätt till underlicensiera) för att använda, reproducera, visa, utföra, anpassa, ändra, publicera eller distribuera sådant användarinnehåll, helt eller delvis, i varje form eller med varje medium eller teknik (nu känd eller senare utvecklad), som en del av eller i samband med Plattformen.

Vi kan ändra eller anpassa användarinnehållet, inklusive för att överföra, visa eller distribuera det över nätverk och för att uppfylla kraven för nätverk, tjänster eller andra medier. Vi eller andra kan, efter eget gottfinnande, hänvisa till ditt namn eller till någon annan identifierare som du angav när du skickade användarinnehållet. Du lovar att vår publicering och användning av ditt användarinnehåll inte bryter mot någon tredje parts rättigheter.

1.11 adidas diskretion att använda Användarinnehåll. Allt Användarinnehåll som du laddar upp, postar, överför, publicerar, visar eller på annat sätt gör tillgängligt via Plattformen får användas av adidas i enlighet med vårt Sekretessmeddelande. Adidas förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, förkorta, radera eller vägra att posta Användarinnehåll. Adidas garanterar inte att du kommer att kunna bearbeta eller radera sådant Användarinnehåll som du gjort tillgängligt i samband med Plattformen. Vi är inte skyldiga att hålla det Användarinnehåll som du gör tillgängligt via Plattformen konfidentiellt.

1.12 Ditt uppförande. Du godkänner att följa alla lagar, regler och bestämmelser som gäller för din åtkomst till och din användning av Plattformen. Dessutom accepterar du att inte:

1.13 Länkar till webbplatser och onlinetjänster som ägs eller kontrolleras av tredje part och tredjepartsattribut. För din bekvämlighet kan Plattformen innehålla länkar till, eller ibland omdirigera dig till, webbplatser och/eller onlinetjänster som ägs eller kontrolleras av tredje part. På din begäran kan Plattformen också ansluta till webbplatser för sociala nätverk som inte ägs eller kontrolleras av oss.

Vi kan inte kontrollera dessa webbplatser och onlinetjänster och du accepterar att vi inte är ansvariga eller skadeståndsskyldiga för noggrannheten; insamling, användning eller utlämnande av information; efterlevnad av upphovsrätt; laglighet; anständighet; eller någon annan aspekt av sådana webbplatser och onlinetjänster inklusive deras verksamhet eller det innehåll som visas på eller via dem. Förekomsten av en sådan länk på Plattformen innebär inte att vi godkänner någon sådan webbplats eller onlinetjänst, innehållet som visas på eller via den, eller någon association med operatörerna, och du accepterar att inte hålla oss ansvariga för eventuell skada som kan uppstå baserat på din åtkomst till eller användning av en länkad webbplats eller onlinetjänst.

1.14 Registrering och lösenord. När du registrerar dig på adiClub kan användarnamnet och lösenordet kopplat till ditt konto användas för att få full tillgång till alla appar. För mer information om kontot, se kapitel 1, avsnitt 4 ovan.

1.15 Användning av Plattformen och uppsägning av detta avtal. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande när som helst göra något av följande, med eller utan föregående meddelande: i) Ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta driften av eller din åtkomst till Plattformen eller någon del av Plattformen eller avtalet mellan dig och oss enligt dessa Användarvillkor inklusive, men inte begränsat till, om du begår en överträdelse av dessa Användarvillkor, ii) modifiera eller ändra Plattformen, eller någon del av Plattformen, iii) avbryta den vanliga driften av Plattformen, eller någon del av Plattformen, om det behövs för att utföra rutinmässiga eller icke-rutinmässigt underhåll, för att korrigera fel eller för att göra andra ändringar i Plattformen, som krävs för bland annat förändringar av den tekniska miljön eller tekniska funktioner, förändringar i antalet användare eller förbättringar av tjänsterna.

Vid uppsägning av avtalet enligt dessa Användarvillkor av någon anledning gäller följande:* Alla rättigheter som beviljats dig enligt dessa Användarvillkor upphör att gälla.* Du måste omedelbart upphöra med alla aktiviteter som godkänts av dessa Användarvillkor, inklusive din användning av Plattformen.* Du måste omedelbart radera eller ta bort Plattformen från din(a) enhet(er) och omedelbart förstöra alla kopior av hela eller delar av Plattformen, som du äger, förvarar eller kontrollerar och på vår begäran intyga för oss (eller vår nominerade) att du har gjort så.Du kan annullera denna överenskommelse när som helst utan föregående meddelande genom att avinstallera Appen. Avinstallationsmetoden varierar beroende på din enhet. För att avinstallera Appen kan du använda programhanteraren som medföljer din enhet eller se bruksanvisningen.Avsnitten "Din licens till adidas för Användarinnehåll” och ”Vårt ansvar för förlust eller skada som du har lidit" fortsätter att gälla efter det att detta avtal har avslutats enligt dessa Användarvillkor.

1.16 Åtkomst till Plattformen. Varken adidas eller någon av deras respektive associerade företag garanterar att Plattformens funktioner kommer att fungera oavbrutet eller vara felfria eller att fel kommer att korrigeras.

Vi kan tillfälligt upphäva, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller någon del av Plattformen utan föregående meddelande.

1.17 Vårt ansvar för förlust eller skada som du har lidit. Vi är ansvariga mot dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av oss. Om vi inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider och som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa villkor eller att vi inte använder rimlig omsorg och skicklighet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som är inte förutsägbar. Förlust eller skada är förutsägbar om det är uppenbart att det kommer att hända eller om både vi och du, när du accepterade dessa villkor, visste att det kan hända.

Vi utesluter inte eller begränsar på något sätt vårt ansvar gentemot dig, där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller vårdslöshet av våra anställda, ombud eller underleverantörer eller för bedrägeri eller missvisande information.

Om felaktigt digitalt innehåll som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller ett digitalt innehåll som tillhör dig, reparerar vi skadan eller betalar dig en ersättning. Vi är emellertid inte ansvariga för skador som du kunde ha undvikit genom att följa vårt råd att tillämpa en uppdatering som erbjuds dig kostnadsfritt eller för skador som orsakades av att du misslyckades med att följa installationsanvisningarna korrekt eller att ha installerat de minsta systemkrav som rekommenderas av oss.

Plattformen är avsedd för hemmabruk och privat bruk. Om du använder Plattformen för kommersiell, affärs- eller återförsäljningsändamål har vi inget ansvar för dig vid förlust av vinst, förlust av affärer, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

1.18 Även om vi försenar verkställigheten av detta avtal, kan vi fortfarande genomdriva det senare. Även om vi försenar verkställigheten av detta avtal, kan vi fortfarande genomdriva det senare. Om vi inte omedelbart insisterar på att du gör något du är skyldig att göra enligt dessa villkor eller om vi är sena att vidta åtgärder mot dig när du har brutit mot detta avtal, betyder det inte att du inte behöver göra det och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig senare.

KÖPVILLKOR FÖR DIGITALT INNEHÅLL OCH DIGITALA TJÄNSTER


2.1 När gäller dessa köpvillkor? Dessa köpvillkor gäller där du förser oss med dina personuppgifter i utbyte mot åtkomst och bruk av vår plattform. Detta kapitel 2, avsnitt 2 gäller inte när vi samlar in dina personuppgifter uteslutande för att leverera digitalt innehåll eller en digital tjänst till dig eller för det enda syfte att tillmötesgå rättsliga krav eller där vi endast samlar in metadata enligt gällande lag. Du samtycker till dessa Köpvillkor, när du börjar använda Plattformen, till exempel genom att skapa adidas-kontot. Avvikelser från dessa Köpvillkor är endast möjliga efter skriftligt medgivande från oss.

Om du inte samtycker till dessa Köpvillkor, skall du inte gå till eller använda Plattformen.

2.2 Överensstämmelse; uppdateringar. För adidas är kvalitet ytterst viktig och vi har en lagstadgad skyldighet att säkerställa att vår Plattform överensstämmer med avtalet.

Som en del av denna lagstadgade skyldighet kommer vi att då och då erbjuda och kräva att du installerar säkerhetsuppdateringar och tekniska uppdateringar. Det är ditt ansvar att utan dröjsmål installera sådana uppdateringar och att uppdatera operativsystemet i din slutenhet, om detta krävs för sådana uppdateringar. Vi kommer inte att vara ansvariga för någon brist på överensstämmelse med Plattformen som är resultatet av brist på relevant uppdatering, när du inte installerar den uppdatering vi försett dig med.Om vår Plattform inte överensstämmer med försäljningsavtalet, har du rätt att få avvikelsen korrigerad. Din rätt att åberopa bristande överensstämmelse upphör två (2) år efter leverans av Plattformen. Du skall på rimligt sätt samverka med oss för att bedöma om orsaken till bristande överensstämmelse återfinns i din egen digitala miljö. Om du inte på detta sätt samverkar, åvilar bevisbördan avseende överensstämmelse dig.

2.3 Ångerrätt. Du har rätt att säga upp ditt avtal med oss inom fjorton (14) dagar från det datum på vilket avtalet skrevs under (“ Ångerperiod ”) utan att ange några skäl.

För att uppfylla ångerfristen måste du meddela oss att du utnyttjar din ångerrätt före ångerfristens utgång.För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (adidas Sverige AB, c/o adidas Kundtjänst, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Nederländerna) genom att sända en otvetydig förklaring (t.ex. per brev på posten) där du tydligt uppger att du vill säga upp avtalet. Du kan använda dig av ångerblanketten som finns med som Bilaga 2 till dessa Villkor, men det är inte obligatoriskt. Du kan också säga upp försäljningskontraktet på elektronisk väg genom att fylla i den uttryckliga uppsägningsförklaringen på vår plattform på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=SE&brand=adidas&language=sv eller genom att radera ditt konto genom att gå till “Datainställningar” i sidfoten till vår webbplats och välja alternativet “Radera min data & mitt konto” inom ångerperioden. Om du använder något av dessa alternativ ska vi bekräfta mottagande av uppsägningen av beställningen via e-post.

2.4 Konsekvenser av uppsägningen Om du säger upp avtalet kommer plattformen att stängas för dig och du får inte använda plattformen eller göra den tillgänglig för utomstående.

Om du säger upp avtalet ska vi avstå från att använda innehåll som tillhandahållits av användare som inte kan beskrivas som personuppgifter som tillhandahölls eller skapades av dig när du använde plattformen förutom där dylikt innehåll tillhandahållits av användaren:

 • (i) inte har någon nytta utanför Plattformenssammanhang,

 • (ii) är exklusivt relaterat till ditt bruk av Plattformen,

 • (iii) har aggregerats av oss med annan data och kan inte nu separeras eller kan endast separeras med oproportionerlig ansträngning, eller

 • (iv) genererades av dig tillsammans med andra kunder förutsatt att andra kunder fortfarande kan använda Innehåll som tillhandahållits av användare.

På begäran av dig ska vi göra tillgängligt för dig innehåll som tillhandahållits av användare som inte kan beskrivas som personuppgifter som tillhandahållits eller skapats av dig i samband med bruk av plattformen förutom i situationerna (i), (ii) and (iii) enligt ovan.Om du använder alternativet att radera ditt konto (via “Radera min data & mitt konto” enligt kapitel 2, avsnitt 2.3 ovan) till att säga upp ditt försäljningskontrakt och du vill få en kopia av användarskapat innehåll, se till att du laddar ner det innan du raderar ditt konto genom att gå till ‘Datainställningar’ i sidfoten till vår webbplats och välja alternativet ‘Skicka mig min data’ eller ‘Skicka mig min maskinläsningsbara data’.

Observera att om du har begärt en kopia av den information som vi behandlar, kan ditt konto raderas först efter exporten är klar för annars kan vi inte tillmötesgå din begäran.När det gäller konsekvenserna av uppsagt användarskapat innehåll som kan beskrivas som personuppgifter gäller bestämmelserna i Sekretessvillkoren.

2.5 Av användaren tillhandahållet innehåll; följden av avslutande. Med förbehåll för ovanstående, om du har laddat upp, postat, överfört, publicerat, visat eller på annat sätt tillgängliggjort Av användaren tillhandahållet innehåll via Plattformen, gäller följande vid avslutande av köpavtalet:

 • de rättigheter som följer av kapitel 2, avsnitt 1.11 avseende Av användaren tillhandahållet innehåll som inte utgör personuppgifter upphör. Det gäller emellertid inte om sådant Av användaren tillhandahållet innehåll:

  • (i) inte har någon användning i en annan kontext än Plattformens,

  • (ii) uteslutande är relaterat till din användning av Plattformen,

  • (iii) av oss har sammanställts med andra data och inte kan återställas eller endast kan återställas med en oproportionerlig arbetsinsats,

  • (iv) skapats av dig tillsammans med andra kunder, under förutsättning att andra kunder fortfarande kan använda det Av användaren tillhandahållna innehållet.

 • Vi skall på din begäran och utan kostnad inom rimlig tid förse dig med av användaren tillhandahållet innehåll som inte utgör personuppgifter och detta i ett maskinläsbart format, så snart avslutandet trätt i kraft. Det gäller inte i situationer som är nämnd i kapitel 2, avsnitt 2.5 i punkter (i), (ii) och (iii).

 • För av användaren tillhandahållet innehåll med personuppgifter skall stadgandena i Plattformens Sekretessmeddelande fortsätta att gälla.

Kapitel 3 – Allmänna villkor (Övrigt)

1. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION


Dessa Villkor ska styras av Nederländernas lagar. Detta påverkar inte tillämpliga obligatoriska rättigheter enligt lagen i ditt hemland.Det står dig fritt att hänskjuta eventuella tvister som kan uppstå under dessa villkor, antingen till behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna, eller till behörig domstol i det land där du har din hemvist, om detta land är en EU-medlemsstat, där domstolar, med undantag för andra domstolar, är behöriga att lösa sådana tvister. Vi kommer att hänskjuta eventuella tvister som kan uppstå under dessa Villkor till behörig domstol i det land där du har din hemvist, om detta är i en EU-medlemsstat eller till behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.

2. ÖVRIGT

Var och en av punkterna i dessa Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olagliga och inte verkställbara, fortsätter övriga punkter att ha full kraft och effekt.

Om vi inte lyckas kräva att du utför dina skyldigheter enligt dessa Villkor, eller om vi inte driver våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra så, betyder det inte att vi har avstått från våra rättigheter gentemot dig och det betyder inte att du inte måste uppfylla dessa skyldigheter. Om vi avstår rätten att ställa dig till svars, kommer vi endast att göra detta skriftligen, och det betyder inte att vi automatiskt kommer att avstå denna rätt senare.

Om du vill ha mer information om tvistlösning online, följ denna länk till Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Denna länk tillhandahålls endast i informationssyfte, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)nr. 524/2013. Vi är inte skyldiga att delta i tvistlösning online.

3. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om dessa Villkor eller Klubben eller har skäl för ett klagomål, kan du kontakta oss genom att klicka <www.adidas.se/hjalp> .

BEHÅLL EN KOPIA AV DESSA VILLKOR FÖR EGEN RÄKNING OCH KONTROLLERA ADIDAS WEBBPLATS ELLER APP REGELBUNDET FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR.

Senast uppdaterad: 01.04.2024

Bilaga 1 – Deltagande butiker

Stockholm | Sveavagen 21-23, 111 35 | Stockholm | SEFO - SE
Hammarby, Hammarby Alle | Hammarby Alle 95, 120 32 | Hammarby | SE
Kungsbacka | Fashion Outlet Kungsparksvagen 80, 434 39 Kungsbacka | SE
Barkarby, Quality Outlet | Flyginfarten 4, 177 38 | Barkarby | SE

Bilaga 2 - Mall för ångerblankett

Till Ange lokal enhet
Adidas Sverige AB Customer Service,
Returns department,
c/o adidas Kundtjänst, Returavdelningen,
Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam,
Nederländerna

Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor:
Beställdes den*/mottogs den*:
Konsumentens/konsumenternas namn och beställningsnummer:
Konsumentens/konsumenternas adress:
Datum/Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Användningsvillkor

Välkommen till adidas Running (” Tjänsterna ”) och det Digitala innehåll som tillhandahålls av Runtastic GmbH via alla tillgängliga kanaler (” Digitalt innehåll ”). När vi nämner ” du ” eller ” din/dina ” syftar vi på dig, den person som har tillgång till dessa villkor (” Användningsvillkoren ”) och önskar använda Tjänsterna och/eller det Digitala innehållet. När vi nämner ” Användare ” syftar vi på personer som är en del av och använder vårt interaktiva idrotts- och fitness-community via Tjänsterna och när vi nämner ” vi ” eller ” oss ” syftar vi på den enhet som du är medlem av eller som tillhandahåller det Digitala innehållet.

1. DESSA VILLKORS GILTIGHET


 1. Gällande version. Dessa Användningsvillkor styr din användning av Tjänsterna samt din åtkomst till Digitalt innehåll enligt den aktuella giltiga versionen som kan ses när som helst i Tjänsterna.

 2. Integrering. Du bekräftar ditt samtycke till att tillämpa dessa Användningsvillkor och eventuella dokument som ingår i dem, antingen genom att (i) registrera dig för ett adiClub Membership, (ii) registrera dig för ett Runtastic Membership eller (iii) öppna Digitalt innehåll som inte kräver abonnemang. Om du inte godtar dessa Användningsvillkor, registrera dig inte för något medlemskap och använd inte Tjänsterna och öppna inte det Digitala innehållet.

 3. Omfattning. Dessa Användningsvillkor gäller alla åtkomstpunkter till Tjänsterna och Digitalt innehåll, inklusive domäner och underdomäner samt mobila appar, och oavsett vem du har medlemskap med, dvs. vem som erbjuder dig tjänsterna, t.ex. adidas eller Runtastic.

 4. Ytterligare villkor. När du använder Tjänsterna eller öppnar det Digitala innehållet på mobila enheter, kan ytterligare villkor ställda av respektive leverantör av den mobila enheten och mobiloperatören gälla.

2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING


 1. Konto och villkor. Varken användning av Tjänsterna eller åtkomst till Digitalt innehåll är möjligt utan samtycke till dessa Användningsvillkor och bekräftelse på relevant Integritetsmeddelande . Tjänsterna får bara användas om du har registrerat dig för ett adiClub Membership eller Runtastic Membership. För användning av Tjänsterna krävs vidare att du underhåller och använder en enhet som är kompatibel med användning av respektive Tjänst och att den är tillräckligt uppdaterad.

 2. Databehandling och överföring. Du bekräftar härmed att du har kunskap för att kunna utnyttja Tjänsterna och göra deras funktioner tillgängliga, att data, inklusive personuppgifter, måste behandlas av oss och överföras från den enhet du använder för att använda Tjänsten till oss och tillbaka. Behandlingen av sådana uppgifter är nödvändig för att avtalet med oss ska fullgöras. För att kunna tillhandahålla vissa funktioner i Tjänsterna, eller efter ditt samtycke, kan uppgifter också delas med sociala nätverk eller partners så som anges i relevant Integritetsmeddelande .

 3. Kostnader för dataöverföring. Genom att godta dessa Användningsvillkor bekräftar du att du vet att vissa kostnader från mobiloperatören kan uppstå vid överföring av information från den enhet där du använder Tjänsten, till oss och tillbaka. Sådana kostnader ska betalas av dig.

3. ANVÄNDARINNEHÅLL


 1. Allmänt. Du får ladda upp, spara, publicera, distribuera, överföra och dela uppgifter och information, som till exempel – men inte begränsat till – text, inlägg, kommentarer, bilder, meddelanden, interagerande och liknande (” Användarinnehåll ”) med andra användare via Tjänsterna i enlighet med lagstiftning och dessa Användningsvillkor.

 2. Yppande. Vi förbehåller oss rätten att spara eller yppa Användarinnehåll för tredje part, i den utsträckning det är ett lagligt krav, eller lagligt och rimligt nödvändigt för att

  • följa lagstiftning eller domstolsbeslut eller administrativa föreskrifter;

  • säkerställa efterlevnad av dessa Användningsvillkor och/eller andra Villkor som överenskommits mellan dig och oss;

  • svara på yrkanden från tredje part gällande lagbrott; eller

  • säkra våra rättigheter, vår egendom och/eller vår personliga säkerhet och allmänheten.

 3. Licens för Användarinnehåll. Du ger oss härmed licens, som är världsomfattande, oåterkallelig, royalty-fri, icke-exklusiv, överföringsbar, vidare-licensierbar och obegränsad, till att använda allt Användarinnehåll som genereras, överförs, sparas och publiceras via Tjänsterna. Oberoende av typ av användning, har vi rätt att använda allt Användarinnehåll, både som en del av Tjänsterna och för varje annan aktivitet vi eller ett oss närstående företag utför. Detta ska även inbegripa rätten att ändra och redigera Användarinnehållet så länge ändringarna eller redigeringarna inte skadar dina materiella intressen. Så långt möjligt ska vi, om vi använder Användarinnehåll utanför Tjänsterna, ange att innehållet skapats av dig.

 4. Ägande. Vi gör inte anspråk på att äga Användarinnehåll och övervakar inte sådant innehåll.

 5. Radering. Vi förbehåller oss rätten att radera Användarinnehåll utan att ange skäl och utan föregående meddelande.

 6. Inkorrekt Användarinnehåll. Vi har inget ansvar för inkorrekt Användarinnehåll som skapats av någon som helst Användare.

 7. Skadeersättning. Du ska gottgöra oss rörande alla anspråk från tredje part på grund av överträdelse av deras rättigheter i samband med ditt Användarinnehåll som uppladdats på en eller flera av Tjänsterna. Du ska stå kostnaderna för rättsliga förfaranden, som vi i samband med sådana anspråk blivit indragna i, inklusive alla rättegångskostnader och advokatavgifter så långt lagen tillåter, såvida du inte har begått fel som orsakat sådan överträdelse.

 8. Support. Om tredje part inkommer med krav rörande ditt Användarinnehåll, ska du snabbt, sanningsenligt och fullständigt tillgängliggöra all information som är tillgänglig för dig och som kan verifiera ett sådant krav och/eller bestrida det, för oss.

4. ANVÄNDARSKYLDIGHETER


 1. Kontosäkerhet. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för din medlemskapsidentitet och ditt lösenord (” Kontot ”) och ansvara helt och fullt för alla aktiviteter som äger rum via ditt Konto. Tjänsterna och det Digitala innehållet tillhandahålls dig enbart för ditt personliga bruk. Du får inte dela ditt Konto eller på något som helst sätt göra det tillgängligt för andra. Du måste omedelbart informera oss om otillbörlig användning av ditt konto eller annan säkerhetsöverträdelse via mejl till: fraudprotection@runtastic.com eller, för Premium-medlemmar, till: premium@runtastic.com

 2. Begränsning av användning. Du godtar att inte:

  • använda Tjänsterna eller Digitalt innehåll för något annat syfte än det avsedda;

  • komma åt, använda reproducera, modifiera, ladda ner, sälja, överföra, publicera eller på annat sätt göra ditt Konto, Tjänsterna eller Digitalt innehåll tillgängligt för kommersiella ändamål;

  • begå något som kan skada, störa eller på annat sätt påverka med driften av Tjänsterna;

  • missbruka eller använda ditt Konto, Tjänsterna eller det Digitala innehållet för något olagligt eller otillbörligt syfte (här ingår överföring av datorvirus via ditt Konto eller att använda ditt Konto diskriminerande, anstötligt, kränkande, illvilligt eller ärekränkande, eller som på annat sätt strider mot eller överträder andras rättigheter);

  • bryta mot gällande Community-riktlinjer för Tjänsterna.

 3. Uppföranderegler. Du:

  • måste sanningsenligt tillhandahålla och hålla ditt Konto aktuellt och komplett;

  • får endast spara, publicera, överföra och distribuera Användarinnehåll som du har rätt att föra vidare. Detta gäller även Användarinnehåll med immateriella rättigheter, exempelvis varunamn och varumärken. Endast du ansvarar för ditt Användarinnehåll ;

  • får inte spara, publicera, överföra eller distribuera Användarinnehåll som är rasistiskt, förolämpande, diskriminerande, fördömande, sexuellt, våldsbejakande eller på annat sätt olagligt;

  • får inte skicka skräppost, kedjebrev eller meddelanden till mer än en mottagare åt gången;

  • får inte agera störande i Tjänsterna, eller deras tekniska miljö, genom att använda tekniska eller elektroniska hjälpmedel, som till exempel hackningsförsök, ”brute force”-attacker, plantera virus/maskar/trojaner och andra störande försök rörande programvara och/eller hårdvara;

  • får inte kopiera, distribuera, överföra eller insamla med hjälp av tekniska hjälpmedel, t.ex. med s.k. nätspindlar (crawlers) eller bottar, åtkomliga uppgifter utan medgivande av respektive ägare;

  • ska omedelbart via mejl avisera fraudprotection@runtastic.com angående upptäckta åsidosättande av de tidigare nämnda skyldigheterna;

  • ska omsorgsfullt vårda dina och andras personuppgifter som går att nå via Tjänsterna och du får inte ge tredje part åtkomst till andras personuppgifter som är tillgängliga via Tjänsterna;

  • ska regelbundet spara Användarinnehåll externt, t.ex. på externt minne, extern hårddisk eller i molnet. Du ensam ansvarar för förlorat eller försämrat Användarinnehåll.

5. BROTT MOT ANVÄNDARSKYLDIGHETER


För att kunna säkerställa korrekt och tillförlitligt tillhandahållande av Tjänsterna, kan vi komma att påföra sanktioner vid brott mot användarskyldigheter:

 • varning;

 • radering av Användarinnehåll;

 • tillfälligt avaktivera ditt Konto; och

 • avsluta (oåterkallelig avaktivering) av ditt medlemskap.

Vilken sanktion som kommer ifråga beror på syftet, inverkan, och typ av brott med hänsyn tagen till både våra och dina intressen.

6. EXKLUDERING FRÅN TJÄNSTERNA


 1. Skäl för exkluderande från Tjänsterna. Vi kan neka åtkomst till Tjänsterna och/eller Digitalt innehåll när som helst, utan meddelande och neka till all aktuell och framtida användning av Runtastic Services och/eller Digitalt innehåll (eller del därav), utan att du har rätt till återbetalning av betalningar du gjort, om vi fastställer att du:

  • inte uppfyller kraven enligt förutsättningarna i Villkoren eller i dessa Användningsvillkor,

  • har brutit mot något av dessa Användningsvillkor eller Användarens skyldigheter som anges häri, övriga tillämpliga villkor eller andra tillämpliga lagar och/eller regelverk,

  • har medverkat till bedrägeri, förfalskning, lögnaktigt beteende, bedrägeri eller på annat sätt missbrukat ditt Konto, eller

  • har lämnat registreringsuppgifter som är falska, inkorrekta, inaktuella eller ofullständiga, eller om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är falsk, inkorrekt, inaktuell eller ofullständig.

 2. Innebörden av exkludering. Om du har genererat, överfört, sparat, publicerat eller på annat sätt gjort Användarinnehåll åtkomligt via Tjänsterna, ska de rättigheter vi beviljats i enlighet med avsnitt 3.3 i förhållande till detta Användarinnehåll, och som inte utgör personuppgifter, upphöra när användningen av/exkluderingen från Tjänsterna, avslutas. Detta gäller inte om sådant Användarinnehåll:

  • inte har någon användning utanför Tjänsternas sammanhang,

  • endast är relaterat till din användning av Tjänsterna,

  • har sammanställts av oss med andra data och inte kan delas upp eller bara kan delas upp med orimlig arbetsinsats, eller

  • genererades av dig tillsammans med andra användare under förutsättning att andra användare fortsatt kan använda dessa data.

   För personuppgifter gäller bestämmelserna i Integritetsmeddelandet .

 3. Begäran om uppgifter. Om du genererade, överförde, sparade, publicerande eller på annat sätt gjorde Användarinnehåll tillgängligt via Tjänsterna, ska vi, på din begäran, ge dig Användarinnehållet, som inte utgör personuppgifter, utan kostnad, inom rimlig tid och i ett vanligt förekommande och maskinläsbart format efter att användningen av/exkluderingen från Tjänsterna trätt i kraft. Detta gäller inte om sådant innehåll:

  • inte har någon användning utanför Tjänsternas sammanhang,

  • endast är relaterat till din användning av Tjänsterna eller

  • har sammanställts av oss med andra data och inte kan delas upp eller bara kan delas upp med orimlig arbetsinsats.

För personuppgifter gäller bestämmelserna i Integritetsmeddelandet .

7. ANSVARSFRISKRIVNING OCH BEGRÄNSAT SKADESTÅNDSANSVAR


 1. Ansvarsfriskrivning. Tjänsterna och Digitalt innehåll tillhandahålls dig ”I BEFINTLIGT SKICK”. Vi gör inga utfästelser angående Tjänsterna eller det Digitala innehållet och garanterar inte att de ska motsvara dina förväntningar eller att de passar för ett särskilt syfte som vi inte uttryckligen har kommit överens om.

 2. Ingen medicinsk rådgivning och hälsorisker. Du bekräftar och godtar härmed att Tjänsterna och Digitalt innehåll in inbegriper medicinsk rådgivning. Tjänsterna och det Digitala innehållet, oavsett om tillhandahållet av oss, våra partners, tredje part eller användare, är inte avsedda att komplettera, än mindre ersätta, information från läkare och/eller apotekspersonal. Rådgör ALLTID med läkare angående hur idrottar. Tjänsterna och det Digitala innehållet får aldrig tolkas som att det skulle motsäga medicinskt utlåtande, avhålla dig från att rådgöra med sjukvården eller användas för att ställa eller bekräfta diagnoser. Vi, Tjänsterna och det Digitala innehållet är ingen ersättning för sjukvården, och vi åtar oss inget ansvar för vad du gör relaterat till din användning av Tjänsterna eller det Digitala innehållet. Genom att godta dessa Användningsvillkor bekräftar du att du är medveten om att idrott och sport alltid är förknippat med risker som även kan inverka på din hälsa och att du ensam ansvarar för din hälsa och ditt uppträdande när du använder Tjänsterna och det Digitala innehållet.

 3. Användaridentitet. Vi är inte ansvariga för en Användares faktiska identitet eftersom identifiering av en person via internet enbart är möjligt i begränsad omfattning. Du ska bekräfta andra användares identitet innan du på något som helst sätt interagerar med dem.

 4. Dataöverföring via internet. Du bekräftar härmed att du är medveten om att behandling av personuppgifter via internet kan innebära risker och medföra säkerhetsincidenter. Inom ditt ansvarsområde, bärs denna risk av dig enbart. Vi åtar oss inga garantier i detta sammanhang.

 5. Egen risk. Din tillgång till och användning av Tjänsterna och det Digitala innehållet är helt på egen risk . Det gäller, utan begränsning:

  • därmed relaterad användning av hårdvara, inklusive, men inte begränsat till, (i) respektive enhet som du använder för Tjänsterna, (ii) bröstremmar (iii) donglar till smarta telefoner;

  • att ladda ner eget eller tredje parts innehåll; och

  • all användning av innehåll och andra data som skapats eller tillhandahålls av oss eller våra partners, inklusive, men inte begränsat till (i) uppmätt höjd över havet, eller (ii) rekommendationer för aktiviteter, t.ex. workout-scheman. Du bekräftar uttryckligen att alla sådana data eller annan data kan innehålla fel, och vi åtar oss inte, så långt lagligen tillåtet, något som helst ansvar för korrektheten av sådana data.

 6. Innehåll. Såvida det inte är ett lagligt krav, är vi och våra närstående företag befriade från ansvar för skada som uppstår på grund av användning av innehåll som gjorts tillgängligt via Tjänsterna eller användningen av Digitalt innehåll. Det avser också skada som uppstår på grund av fel, problem, virus och/eller förlust av data.

 7. Nerladdningar. Vi åtar oss inget skadeståndsansvar för data och/eller material som laddats ner från, eller erhållits genom, användning av Tjänsterna eller det Digitala innehållet. Du är ensam ansvarig för skador på dina enheter och system som orsakats av sådant material samt för information som gått förlorad på grund av nerladdning av data och/eller material från någon av Tjänsterna.

 8. Tvister. Du ensam är ansvarig för krav eller rättegångsmål som på något som helst sätt härrör från eller är förknippade med tvister du har med andra användare. Du bekräftar och godtar att vi, under inga omständigheter, är ansvariga för andra användares agerande och underlåtenhet, inte heller för skador förknippade med sådant agerande eller sådan underlåtenhet.

 9. Externt innehåll. Vi ger inga utfästelser eller garantier avseende externa länkar, banners eller annan information och reklamerbjudanden som du kan få via Tjänsterna eller det Digitala innehållet. Eventuella avtal mellan dig och en tredjepartsleverantör, t.ex. via länkade webbplatser eller banners, gäller enbart mellan dig och tredjepartsleverantören. Vi ger inga utfästelser eller garantier avseende tjänster från tredjepartsleverantörer.

 10. Tillgänglighet. Vi ger inga garantier rörande tillgängligheten till Tjänsterna och/eller det Digitala innehållet och påtar oss inget ansvar för tillfälliga avbrott i åtkomsten.

 11. Begränsning. Vi ger inga utfästelser eller garantier att Tjänsterna eller den nödvändiga hårdvaran och programvaran kommer att vara helt felfri eller att överföringen av data via andra system, särskilt internet och telekomnätverk, inte spåras, spelas in eller snedvrids av tredje part.

8. ÄGANDERÄTT


 1. Ägande. Tjänsterna, material som uppvisas i dem och det Digitala innehållet förblir, såvida inget annat överenskommits, vår, våra licensgivares, distributörers, ombuds och/eller deras leverantörers egendom med ensamrätt. Du får inte ta bort upphovsrätts- eller varumärkesinformation eller annan äganderättsinformation från material på Plattformen.

 2. Begränsad användning. Du får inte använda, vilket inbegriper modifiera, kopiera, distribuera, dela, licensiera, reproducera och liknande, det Digitala innehållet eller innehåll som visas i Tjänsterna på annat sätt än vad som är nödvändigt för korrekt användning i enlighet med vårt avtal med dig, som inte är uttryckligen godkänt i dessa Villkor eller på annat sätt skriftligen godkänts av oss.

9. ÖVERENSSTÄMMELSE


 1. Överensstämmelse med avtalet. Vi är enligt lag skyldiga att säkerställa att Tjänsterna och Digitalt innehåll är i enlighet med avtalet.

 2. Uppdateringar. Som en del av denna lagstadgade skyldighet, kommer vi att då och då erbjuda dig säkerhets- och tekniska uppdateringar för Tjänsterna och be dig installera dem. Det är ditt ansvar att installera sådana uppdateringar utan dröjsmål och att uppdatera operativsystemet på din enhet om det krävs för sådana uppdateringar. Vi har ingen ansvarsskyldighet för eventuell brist på överensstämmelse hos Tjänsterna som beror på bristande uppdateringar om du inte har installerat den uppdatering vi försett dig med.

 3. Åtgärder. Om Tjänsterna inte överensstämmer med avtalet för försäljningen och/eller stadgeenliga krav på överensstämmelse, har du rätt att få felaktigheten korrigerad. Din rätt att påtala brist på överensstämmelse upphör två (2) år efter att ditt medlemskap avslutats.

 4. Samarbete. Du ska så långt rimligt samarbeta med oss för att klargöra om orsaken till bristen på överensstämmelse finns i din digitala miljö. Om du inte samarbetar för detta, ligger bevisbördan rörande Tjänsternas överensstämmelse hos dig.

SPARA EN KOPIA AV DESSA VILLKOR FÖR DIN EGEN DOKUMENTATION OCH ÖPPNA RUNTASTICS WEBBPLATS OCH APPAR FÖR ATT SE OM VILLKOREN HAR FÖRÄNDRATS.

Senaste uppdatering: 01.04.2024

Version giltig från och med: 01.04.2024