ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen. Het eerste deel (A) is van toepassing op het gebruik van de Runtastic-producten (zoals hieronder gedefinieerd). Het tweede deel (B) is van toepassing op het adidas-lidmaatschapsprogramma genaamd Creators Club, adiClub of Universe. Het adidas-lidmaatschapsprogramma is op dit moment alleen beschikbaar en geïntegreerd in de Runtastic-producten in de landen die hier weergegeven worden, en daardoor alleen relevant voor gebruikers in deze landen. Runtastic is onderdeel van de adidas Group.

Deel A: Runtastic

Ons doel bij Runtastic is onze gebruikers te ondersteunen bij hun fitnessdoelen en hen de best mogelijke ervaring te bieden. Om dit te bereiken hebben we onze algemene voorwaarden (“algemene voorwaarden”) bijgewerkt, waarin de rechten, verantwoordelijkheden, ons privacybeleid en meer informatie over onze producten en diensten duidelijk worden beschreven.

De nieuwste versie van onze algemene voorwaarden, die van kracht is sinds 25 september 2019, is altijd voor u beschikbaar. Neem even rustig de tijd deze door te lezen voordat u diensten van Runtastic gebruikt.

 1. INTRODUCTIE
  1. Wie we zijn. runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Oostenrijk (“Runtastic”) beheert een interactief online platform (“platform”) en mobiele apps (“apps” en samen met het platform, de “Runtastic-producten”) met als doel contacten te leggen en nieuwe kansen te creëren voor mensen die sport- en gezondheidsbewust zijn of willen worden. Runtastic biedt een aantal apps los van en in verband met de diensten op het platform. Van kracht vanaf 25 september 2019 en onder voorbehoud van stopzetting overeenkomstig sectie 7, biedt Runtastic een aantal apps die inclusief maar mogelijk niet beperkt zijn tot het volgende:

   adidas Running, adidas Training, Runtastic Steps.

  2. Registratie. Om het volledige spectrum van Runtastic-producten te kunnen gebruiken, is een eenmalige registratie vereist (zie paragraaf 4 hieronder). Bepaalde inhoud (bv. informatie over sporten, gezondheid of voeding), inclusief algemene beschrijvingen van Runtastic kan echter zonder registratie bekeken worden.

  3. Ons doel. Het doel van Runtastic is om sporten plezierig te maken en om een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van mensen.

  4. Vrijwaring. Uw gezondheid is erg belangrijk voor ons. Raadpleeg ALTIJD uw arts als u vragen heeft over sportactiviteiten. Runtastic vervangt uw dokter niet en is niet verantwoordelijk voor uw gedrag. De inhoud van de Runtastic-producten, of deze door de partners en gebruikers van Runtastic worden geleverd of niet, is niet bedoeld om de informatie van dokters en apotheken aan te vullen, laat staan te vervangen. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gezondheid.

 2. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Geldigheid. Runtastic biedt de Runtastic-producten op basis van deze algemene voorwaarden. De gebruiker stemt in met de geldigheid van deze algemene voorwaarden en eventuele overeenkomsten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing door (i) het gebruik van de Runtastic-producten, in het geval ze beschikbaar zijn zonder registratie, of (ii) registratie, indien een account vereist is. Deze algemene voorwaarden zijn geldig tot ze worden geannuleerd in de huidige geldige versie vanaf 25 september 2019.

  2. Voorwaarde. De registratie noch het gebruik van het complete spectrum van de Runtastic-producten is mogelijk zonder acceptatie van deze algemene voorwaarden.

  3. Omvang Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangspunten, inclusief (sub-)domeinen en mobiele applicaties voor Runtastic-producten. Met name het online Runtastic-aanbod is toegankelijk via Runtastic.com.

 3. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

  Op dit moment biedt Runtastic zijn gebruikers de volgende mogelijkheden en informatie in verschillende talen:

  1. Platform:

   1. Persoonlijke profielpagina, inclusief persoonsgegevens;

   2. Nieuws betreffende Runtastic in korte vorm;

   3. Mobiele gezondheids- en fitnessapps

   4. Inhoud, bv. teksten, foto's en video's, met betrekking tot sport, gezondheid en voeding, die worden gepresenteerd door Runtastic en professionele derden (sportcoaches, trainers ...);

   5. Statusberichten;

   6. Een blog met bedrijfsinformatie, producten en nieuws over gezondheid en fitness in lange vorm; en

   7. Andere inhoud, zoals

    • Over ons: korte beschrijving van Runtastic;
    • Aanbiedingen bedrijven: aanbiedingen van Runtastic gericht op bedrijven;
    • Adverteren door Runtastic en/of derden;
    • Ondersteuning voor gebruikers;
    • Privacybeleid en deze algemene voorwaarden;
    • Pers & media;
    • Vacatures; en
    • Juridische informatie
  2. Apps:

   1. Applicaties voor Apple iPhones, Android-telefoons en andere smartphones en andere apparaten op wereldwijde schaal, die zowel op de smartphone als het platform kunnen worden gebruikt.

   2. Onder voorbehoud van toestemming van de gebruiker worden relevante gegevens overgedragen van de smartphone naar het platform en gedeeld met andere sociale netwerken (bv. Facebook), respectievelijk. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

   3. De gebruiker bevestigt hierbij dat als gevolg van de overdracht van gegevens van de smartphone naar het platform, bepaalde kosten van de mobiele provider door de gebruiker zullen worden gemaakt.

   4. De mobiele applicaties zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van smartphones en andere apparaten. Alleen de standaardfunctionaliteit van de mobiele applicaties is gratis beschikbaar.

   5. Aanvullende algemene voorwaarden van de mobiele telefoonproviders zijn van toepassing.

 4. REGISTRATIE
  1. Gratis lidmaatschap. De Runtastic-producten vereisen een eenmalige, gratis registratie. De minimumleeftijd voor de registratie wordt per land bepaald. Een volledige lijst met leeftijdsbeperkingen is hier te zien. Met het “Gratis lidmaatschap” (basic) zijn alleen de basisopties en -functies in de apps beschikbaar voor gebruikers (“Gratis functies”). Runtastic biedt drie manieren om te registreren:

   1. Via het registratieformulier op het platform;

   2. Via een van de apps: voor registratie dient de gebruiker de op het registratieformulier gevraagde gegevens, bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, volledig en correct in te vullen, tenzij dergelijke gegevens als niet verplicht zijn gemarkeerd. Registratie is alleen mogelijk door de burgernaam van de gebruiker in te voeren, d.w.z. het gebruik van fantasienamen of pseudoniemen is niet mogelijk; of

   3. Via de overname door Runtastic van registratiegegevens verstrekt door de gebruiker in de sociale netwerken Facebook of Google: registratie via Facebook Connect of via Google Sign-In vereist dat de gebruiker bevestigt dat de geselecteerde details, die de gebruiker eerder op Facebook of Google heeft verstrekt, worden overgenomen door het Runtastic-netwerk. De gebruiker kan vervolgens dergelijke gegevens toevoegen of verwijderen in zijn profiel op het platform; of

   4. Indien beschikbaar in uw land: via de registratieformulieren verstrekt door adidas op zijn websites en/of apps.

  2. Premium-lidmaatschap.
   1. Een premium Runtastic-dienst voor 'Premium-leden' (“Premium-lidmaatschap”), met alle opties en functies, is tevens beschikbaar tegen betaling van een bepaalde prijs. Met dit Premium-lidmaatschap worden extra opties en functies ("Premium-functies") die niet beschikbaar zijn voor gratis leden, ontgrendeld. Runtastic biedt mogelijk apps met of zonder Premium-functies die beschikbaar zijn voor die specifieke app.

   2. Specifieke algemene voorwaarden van Premium-leden, zoals uiteengezet in Paragraaf 6, zijn van toepassing op het Premium-lidmaatschap. Tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden of paragraaf 6, zijn alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de Premium-leden.

   3. Door te registreren als Premium-lid, bevestigt u dat u voldoet aan de leeftijdsvereisten zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving (meer informatie vindt u hier) en dat u wettelijk gerechtigd bent om contracten aan te gaan. Als de bovengenoemde verklaring niet waar is, is Runtastic niet gebonden aan deze Premium-voorwaarden.

  3. Minderjarigen. Alleen personen die wettelijk in staat zijn om namens hen overeenkomsten aan te gaan, mogen zich registreren bij Runtastic.

  4. Consequenties van registratie

   1. Door zich te registreren, bevestigt de gebruiker zijn/haar kennis en de onbeperkte erkenning van de inhoud van deze algemene voorwaarden, evenals dat alle registratiegegevens waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn, en dat hij/zij alle registratiegegevens actueel zal houden.

   2. Elke gebruiker zal zich slechts één keer registreren bij Runtastic en bevestigt dat hij/zij nog niet eerder een account heeft geregistreerd bij Runtastic en geen eerder geactiveerde gebruikersaccount heeft verwijderd.

   3. Na een succesvolle registratie kan de gebruiker (dan de “geregistreerde gebruiker”) inloggen op het platform door (i) zijn/haar e-mailadres en het gekozen wachtwoord in te voeren, of (ii) via de login van Facebook Connect of Google Sign-In.

  5. Rechten van Runtastic

   1. Runtastic behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren. In dit geval worden alle verzonden gegevens onmiddellijk verwijderd.

   2. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als Runtastic redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft Runtastic het recht om uw account onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen en om alle huidige of toekomstige gebruik van de Premium-diensten (of een deel daarvan) te weigeren, zonder dat de geregistreerde gebruiker recht heeft op terugbetaling van een eerder betaald bedrag.

   3. In ieder geval behoudt Runtastic zich het recht voor om te allen tijde contact met u op te nemen om uw registratiegegevens te verifiëren.

  6. Gebruikersidentiteit. Runtastic is niet verantwoordelijk voor de werkelijke identiteit van de gebruiker, aangezien persoonlijke identificatie via internet slechts in beperkte mate mogelijk is. Elke gebruiker zal zelf de identiteit van andere gebruikers bevestigen voordat hij/zij enige vorm van interactie aangaat met dergelijke gebruikers, bijvoorbeeld door iemand toe te voegen als vriend of door berichten te schrijven.

 5. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE GEBRUIKERS
  1. Bescherming tegen fraude.

   1. U moet uw account beschermen tegen ongeautoriseerd en frauduleus gebruik. Stuur ons direct een e-mail naar fraudprotection@runtastic.com of voor Premium-leden naar premium@runtastic.com in het geval van enig ongeautoriseerd of frauduleus gebruik van uw account, of als u vermoedt dat uw account gevaar loopt.

   2. Runtastic betaalt geen bedragen terug die u heeft betaald aan Runtastic.com voordat u een ongeoorloofd of frauduleus gebruik van uw account meldt.

   3. Runtastic heeft het recht om het account van een geregistreerde gebruiker te sluiten of te annuleren in geval van ongeautoriseerd of frauduleus gebruik van het account.

  2. Promoties en gratis aanbiedingen. Runtastic kan promoties en gratis aanbiedingen aabieden, waarvoor mogelijk aanvullende voorwaarden of beperkingen gelden. Deze promoties en aanbiedingen mogen niet doorgestuurd worden tussen gebruikers.

  3. Wijzigingen aan de apps. Runtastic behoudt zich het recht voor om opties of functies, inclusief Premium-functies, in de apps te wijzigen. In de meeste gevallen wijzigt Runtastic de apps om deze te verbeteren. Voor zover de wijzigingen geen wezenlijk nadelig effect hebben op uw gebruik van de App, zal Runtastic eerder betaalde bedragen niet terugbetalen, tenzij anders bepaald in paragraaf 9.

 6. SPECIALE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PREMIUM-LEDEN
  1. Abonnement vereist. Om als Premium-lid de Runtastic Premium-dienst te kunnen gebruiken, moet u (i) een geregistreerd lid zijn en (ii) de vastgestelde prijs betalen, inclusief eventuele toepasselijke btw, en alle andere toeslagen of bedragen die zijn gekoppeld aan de Premium-diensten, per creditcard, via AppStores of elke andere vorm van betaling die wordt geaccepteerd door Runtastic (het “abonnement”).

  2. Soorten en prijzen van abonnementen. Runtastic biedt verschillende abonnementen, zodat u het abonnement kunt kiezen dat het beste bij u past. De verschillende abonnementssoorten en toepasselijke prijzen zijn hier te bekijken: www.runtastic.com/premium-membership of in de App Stores. Alle prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd door Runtastic. Prijswijzigingen worden aangekondigd op het platform of in de App Stores.

  3. Betaling.

   1. De betaling voor elk abonnement wordt vooraf uitgevoerd. Met andere woorden, u kunt het abonnement selecteren dat het beste voldoet aan uw behoeften voor toegang tot de Premium-diensten. Nadat u zich heeft aangemeld en het abonnement hebt betaald, wordt de geselecteerde geldigheidsperiode aan uw account gekoppeld.

   2. Betalingen voor de gehele duur van uw Premium-lidmaatschap moeten bij facturering onmiddellijk worden uitgevoerd. De betaling kan via verschillende online betalingssystemen worden verwerkt. Als Runtastic niet in staat is om kosten te innen op een door de gebruiker aangewezen rekening wegens gebrek aan geld, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief bankkosten in verband met debitering of soortgelijke kosten, voor rekening van de gebruiker. Runtastic kan facturen en betalingsherinneringen per e-mail aan de gebruiker versturen.

  4. Automatische vernieuwing. Wanneer uw abonnementsperiode afloopt, wordt uw creditcard automatisch belast met de standaard abonnementsprijs die geldig was op het moment van afsluiten van het abonnement. Dat wil zeggen dat speciale aanbiedingsprijzen in dit geval niet van toepassing zijn en uw abonnement wordt verlengd voor dezelfde periode, tenzij u uw abonnement tenminste voorafgaand aan het verstrijken van uw huidige abonnement opzegt. De standaard abonnementsprijs kan bekeken worden op het platform en in de App Stores.

  5. Opzeggen. Als Premium-lid kunt u uw abonnement voor Runtastic Premium-diensten op elk moment opzeggen via het platform of in de App Store. Tenzij anders bepaald in paragraaf 8 zal Runtastic eerder betaalde bedragen niet terugbetalen.

  6. Vervaltijd. Behoudens paragraaf 6.4 eindigt een abonnement bij gebrek aan annulering door een gebruiker van het abonnement alleen na het verstrijken van de overeengekomen periode en ongeacht het feitelijk gebruik door de gebruiker van de Runtastic Premium-dienst voor Premium-leden gedurende dergelijke periode. Elke gebruiker kan de lengte van de huidige abonnementsperiode controleren door zijn of haar accountgegevens te bekijken.

  7. Contact. Neem contact met ons op voor eventuele vragen of om overtredingen van de Premium-voorwaarden in deze paragraaf 6 te melden op: premium@runtastic.com

  8. Toepassing van andere regels. Tenzij anders vermeld in deze paragraaf 6, zijn alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de Premium-leden.

 7. BEËINDIGING
  1. Beëindiging van de apps. Runtastic behoudt zich het recht voor om een of meerdere apps te beëindigen. Alle gebruikers worden op de hoogte gesteld van de beëindiging van de app. Na deze kennisgeving kunnen Premium-leden de app gebruiken gedurende de duur van hun huidige abonnement. Houd er rekening mee dat gedurende deze periode de volgende twee beperkingen van toepassing zijn:
   1. Het is wellicht niet mogelijk om de app te downloaden op een ander apparaat.
   2. Runtastic zal de app niet bijwerken gedurende deze periode. Dit betekent dat als het besturingssysteem van uw apparaat wordt bijgewerkt of als andere relevante technische diensten van derden tijdens deze periode veranderen, het mogelijk niet langer mogelijk is om de app te gebruiken. Runtastic aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
   Als u uw Premium-lidmaatschap hebt aangeschaft via een app die wordt beëindigd, wordt uw abonnement niet automatisch verlengd en verloopt het aan het einde van uw huidige abonnementsperiode. Als u uw Premium-lidmaatschap hebt aangeschaft via een andere app, die niet wordt beëindigd, vindt automatische verlenging zoals beschreven in paragraaf 6.4 nog steeds plaats. Behoudens de twee hierboven beschreven beperkingen, hebt u alleen recht op een pro rata restitutie van de betaling voor het huidige abonnement op uw Premium-lidmaatschap als Runtastic u de mogelijkheid biedt om de app te gebruiken totdat uw huidige abonnementsperiode is afgelopen. Als dit het geval is, kunt u contact opnemen met Runtastic (zie paragraaf 6.7) om een terugbetaling te claimen.

  2. Aankondiging. Runtastic kan aankondigingen per e-mail of via communicatie binnen de Runtastic-producten doen, zoals vermeld in paragraaf 7.1.

 8. OPZEGGING
  1. Algemeen. Elke gebruiker heeft het recht om het gebruik van Runtastic-producten op elk moment op te zeggen via zijn/haar accountinstellingen. Een dergelijke beëindiging wordt bevestigd door de gebruiker.

  2. Opzeggingsrecht van Runtastic. Daarnaast behoudt Runtastic zich het recht voor om het lidmaatschap van een gebruiker om belangrijke redenen te beëindigen, zoals vanwege grove schendingen van de verplichtingen van de gebruiker zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en aanvullende overeenkomsten.

  3. Overige informatie. Raadpleeg paragraaf 7.5 van ons privacybeleid voor meer informatie over het verwijderen van uw account.

 9. SPECIAAL ANNULERINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN
  1. Toepassing van consumentenwetten. Als u geregistreerd lid bent en de Runtastic-producten gebruikt voor een doel dat geen verband houdt met uw commerciële of professionele freelance-activiteiten, zijn de volgende bepalingen op u als consument van toepassing in de zin van paragraaf 1 van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (Konsumentenschutzgesetz; KSchG):

  2. Herroepingsrecht. U kunt uw overeenkomst met Runtastic schriftelijk, bijvoorbeeld per brief of e-mail, binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst is aangegaan zonder opgaaf van redenen annuleren. U kunt de overeenkomst annuleren door uw kennisgeving te sturen naar:

   runtastic GmbH
   Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching
   Oostenrijk
   E-mail: cancellation@runtastic.com

  3. Gevolgen van annulering. In geval van annulering moeten alle voordelen die de ene partij van de andere ontvangt, worden teruggegeven en moeten alle economische voordelen worden terugbetaald. Als u de geleverde diensten niet volledig of gedeeltelijk aan Runtastic kunt retourneren, bent u verplicht om de verloren waarde aan Runtastic terug te betalen - in relatie tot het tijdstip van gebruik van de geleverde diensten. Dit kan betekenen dat u verplicht bent om uw betalingsverplichtingen proportioneel na te komen totdat de annulering van kracht is geworden. Aan verplichtingen om kosten te vergoeden moet binnen 30 dagen worden voldaan. Voor u begint deze periode wanneer u uw contractbeëindiging verzendt, voor ons wanneer we deze ontvangen.

   Annuleringsformulier. De uitoefening van uw annuleringsrecht op grond van deze paragraaf 9 kan plaatsvinden via het volgende annuleringsformulier:

   (Als u de overeenkomst wilt annuleren, vult u het onderstaande formulier in en stuurt u het terug.)

   Aan runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Oostenrijk, E-mail cancellation@runtastic.com


   Ik/wij (*) informe(e)r(en) u hierbij dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst voor de volgende goederen (*)/voor het verlenen van de volgende dienst (*), wil(len) herroepen

   Besteld op (*)/ontvangen op (*),

   Naam van de consument(en),

   Adres van de consument(en),

   E-mailadres van de consument(en) waarmee wordt ingelogd op de Runtastic-producten,

   Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren formulier),

   Datum


   ___________   (*) Doorstrepen wat niet van toepassing is

 10. VERPLICHTINGEN EN GEDRAG VAN DE GEBRUIKER
  1. Gebruikersverplichtingen. Elke gebruiker van de Runtastic-producten moet

   1. waarheidsgetrouw zijn/haar registratiegegevens verstrekken en actueel houden en deze gegevens niet aan derden doorgeven;

   2. dergelijke inhoud, bijvoorbeeld foto's, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen of video's, alleen bewaren, publiceren, verzenden en distribueren als de gebruiker geautoriseerd is om dergelijke inhoud door te geven, dat wil zeggen (i) als de gebruiker het exclusieve recht heeft om dergelijke inhoud te gebruiken of, (ii) in het geval dat de gebruiker niet de eigenaar is van dergelijke rechten met betrekking tot door hem geleverde inhoud, als de gebruiker Runtastic garandeert dat alle vereiste rechten, licenties, vergunningen etc. geldig zijn verkregen. Dit is ook van toepassing op inhoud waarop intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, zoals handelsnamen en handelsmerken. De gebruiker is als enige verantwoordelijk om;

   3. inhoud die racistisch, beledigend, discriminerend, aanklachtend of seksueel is, of geweld verheerlijkt of anderszins illegaal is, niet op te opslaan, te publiceren, te verzenden of te verspreiden;

   4. geen kettingbrieven of berichten naar meer dan één ontvanger tegelijkertijd te verzenden, oftewel de gebruiker mag geen massale e-mails of spam verzenden;

   5. geen storende interferenties uit te voeren op het Runtastic-netwerk, inclusief de Runtastic-producten, door gebruik van technische of elektronische hulpmiddelen, zoals hackpogingen, brute force-aanvallen, het aanbrengen van virussen/wormen/trojaanse paarden en andere verstorende pogingen met betrekking tot Runtastics software of hardware;

   6. zonder toestemming van de respectieve eigenaar geen toegankelijke gegevens te kopiëren, te verspreiden, te verzenden of te verzamelen met behulp van technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld door crawlers of bots;

   7. Runtastic op de hoogte te brengen via fraudprotection@runtastic.com van geconstateerde inbreuken op de bovengenoemde verplichtingen;

   8. zorgvuldig zorgen voor de persoonsgegevens en dergelijke personen alleen toegang geven tot hun eigen gegevens die dicht bij de gebruiker staan; en

   9. regelmatig belangrijke persoonsgegevens extern op te slaan, bijvoorbeeld op een extern opslagmedium, harde schijf of in de cloud. Runtastic is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde gegevens.

 11. SCHENDING VAN GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN
  1. Sancties. Om te zorgen voor de juiste en betrouwbare levering van Runtastic-producten, legt Runtastic de volgende sancties op voor schendingen van een gebruiker:

   • waarschuwing;
   • verwijdering van inhoud;
   • tijdelijke deactivatie van de gebruikersaccount; en
   • annulering (onherroepelijke deactivering).

   Het soort sanctie hangt af van het doel, de impact en het type inbreuk wat betreft de belangen van Runtastic en de gebruiker.

  2. Opzeggen. Indien een gebruikersaccount wordt geannuleerd in overeenstemming met deze paragraaf 11, mag de betreffende gebruiker zich niet opnieuw registreren.

 12. INHOUD
  1. Algemeen. Runtastic staat zijn geregistreerde gebruikers toe de verstrekte portfolio van Runtastic-producten te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke wetgeving en deze algemene voorwaarden, om inhoud te uploaden, op te slaan, te publiceren, te distribueren, te verzenden en te delen met andere gebruikers.

  2. Volgen. De gebruiker stemt ermee in dat, als gevolg van de automatische evaluatie van de manier waarop een dergelijke gebruiker het platform gebruikt, hij of zij kan worden blootgesteld aan bepaalde aanbiedingen en/of marketingberichten die zijn afgestemd op die gebruiker. Raadpleeg ons privacybeleid met betrekking tot volgen voor marketingdoeleinden, met name paragrafen 4.2 en 7.8.

  3. Openbaring. Runtastic heeft het recht om inhoud op te slaan of dergelijke inhoud aan derden bekend te maken, voor zover dit wettelijk is vereist of wettelijk is toegestaan en redelijkerwijs noodzakelijk is om

   1. te voldoen aan de wettelijke richtlijnen of gerechtelijke of administratieve bevelen;

   2. naleving van deze algemene voorwaarden te garanderen;

   3. te reageren op claims van wetsovertredingen door derden; of

   4. de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Runtastic, zijn gebruikers en het publiek in het algemeen te beschermen.

  4. Gebruik van inhoud. De gebruiker geeft Runtastic het onherroepelijke, gratis, niet-exclusieve en onbeperkte recht om alle inhoud te gebruiken die is gegenereerd, verzonden, opgeslagen en gepubliceerd door een dergelijke gebruiker. Dienovereenkomstig heeft Runtastic het recht om, ongeacht het type gebruik, alle inhoud te gebruiken, zowel als onderdeel van het platform als enige andere activiteit van Runtastic of een bedrijf dat is aangesloten bij Runtastic. Dit omvat het recht om dergelijke inhoud te wijzigen en te bewerken, tenzij dergelijke wijzigingen of bewerkingen materiële belangen van de gebruiker schaden. In dit verband ziet de gebruiker af van, voor zover wettelijk toegestaan, alle intellectuele eigendomsrechten. In het geval dat Runtastic inhoud gebruikt die is gecreëerd door een gebruiker buiten de Runtastic-producten, zal Runtastic voor zover mogelijk vermelden dat dergelijke inhoud gecreëerd was door de gebruiker.

  5. Eigendom. Runtastic maakt geen aanspraak op eigendom van inhoud die door gebruikers is gemaakt en houdt geen toezicht op dergelijke inhoud.

  6. Verwijdering. Runtastic behoudt zich het recht voor om inhoud die door gebruikers is gemaakt, zoals routes, foto's, evenementen of opmerkingen, zonder opgaaf van redenen te verwijderen. In dit geval wordt de gebruiker op de hoogte gebracht en kan, in geval van een inbreuk op deze algemene voorwaarden, worden bestraft overeenkomstig paragraaf 11.

  7. Onjuiste inhoud. Runtastic is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige inhoud die door gebruikers is gemaakt, bijv. details met betrekking tot routes of evenementen etc.

 13. PRIVACYBELEID

  Raadpleeg het aparte privacybeleid op www.runtastic.com/privacy-policy dat integraal onderdeel vormt van deze overeenkomst.

 14. VERKLARINGEN EN GARANTIES
  1. Beperking. Runtastic beweert of garandeert niet dat

   1. de Runtastic-producten te allen tijde beschikbaar zijn, of dat deze en de benodigde hardware en software volledig vrij zijn van fouten; en

   2. de overdracht van gegevens via andere systemen, met name het internet en telecommunicatienetwerken, wordt niet gevolgd, geregistreerd of vervormd door derden.

  2. Eigen risico. De gebruiker gebruikt de Runtastic-producten alleen op haar/zijn eigen risico. Dit is zonder beperking van toepassing op

   1. het gerelateerde gebruik van hardware, waaronder maar niet beperkt tot, (i) de respectieve smartphone, bijv. tijdens het gebruik van de functie 'hartslagmeting', door gedurende langere tijd op het fotolicht te drukken, kan de vinger van de gebruiker warm worden, (ii) borstriemen en (iii) smartphonedongles;

   2. het downloaden van inhoud van de gebruiker en die van derden; en

   3. elk gebruik door de gebruiker van gegevens die zijn gemaakt of verstrekt door Runtastic, waaronder maar niet beperkt tot (i) gemeten hartslag- of hoogtegegevens, of (ii) aanbevelingen voor acties, bijv. trainingsschema's etc. De gebruiker erkent expliciet dat dergelijke gegevens of inhoud fouten kunnen bevatten en Runtastic neemt, voor zover wettelijk toegestaan, geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van dergelijke gegevens.

  3. Medisch advies. Het gebruik van software of hardware aangeboden door Runtastic is geen vervanging voor het raadplegen door de gebruiker van een gespecialiseerde arts.

  4. Externe inhoud. Daarnaast geeft Runtastic geen verklaringen of garanties met betrekking tot externe links, banners of andere informatie en marketingaanbiedingen die mogelijk toegankelijk worden gemaakt voor de gebruiker. Contractuele overeenkomsten die worden gesloten tussen de gebruiker en een derde partij, bijvoorbeeld via gelinkte websites of banners, resulteren alleen in een contractuele relatie tussen die gebruiker en de derde partij. Runtastic geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot producten of diensten van externe leveranciers.

 15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
  1. Algemeen. Runtastic is uitsluitend aansprakelijk zoals momenteel door de wet is bepaald, ongeacht de wettelijke basis van dergelijke aansprakelijkheid (precontractueel, contractueel, onrechtmatige daad), indien Runtastic opzettelijk of met grove nalatigheid bepaalde schade heeft veroorzaakt. In het geval van lichte nalatigheid is Runtastic niet aansprakelijk voor andere bedrijven en is alleen aansprakelijk voor persoonlijke schade van consumenten. Runtastic is niet aansprakelijk voor bedrijven voor vervolgschade, louter geldelijke verliezen, gederfde winst of schade als gevolg van claims van derden.

  2. Inhoud. Tenzij wettelijk vereist, zijn Runtastic noch zijn zakelijke partners aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van inhoud die toegankelijk is gemaakt door het gebruik van het online platform of andere vormen van gebruik van Runtastic-producten. Dit geldt ook voor schade als gevolg van fouten, problemen, virussen of gegevensverlies.

  3. Downloads. Runtastic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedownload materiaal of materiaal verkregen als gevolg van het gebruik van de Runtastic-producten. De geregistreerde gebruiker is als enige verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door dergelijk materiaal aan zijn computer of smartphonesysteem of voor informatie die verloren is gegaan als gevolg van het downloaden van materiaal van een van de Runtastic-producten.

  4. Conflicten. De geregistreerde gebruiker is exclusief aansprakelijk voor eventuele claims van rechtszaken van welke aard dan ook die zijn afgeleid van of verband houden met conflicten met andere gebruikers. De geregistreerde gebruiker erkent en aanvaardt dat Runtastic onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk is voor de handelingen en nalatigheden van andere gebruikers, waaronder de schade die aan dergelijke handelingen of omissies is verbonden.

 16. SCHADELOOSSTELLING DOOR GEBRUIKERS
  1. Schadeloosstelling. De gebruiker zal Runtastic schadeloosstellen voor alle claims van derden als gevolg van een inbreuk op hun rechten door de gebruiker in verband met inhoud die is geüpload naar of een van de Runtastic-producten door een dergelijke gebruiker of als gevolg van enig ander gebruik door die gebruiker van applicaties die beschikbaar zijn via Runtastic. De gebruiker draagt de kosten van gerechtelijke procedures, waarbij Runtastic mogelijk betrokken is als gevolg van dergelijke claims, inclusief alle gerechts- en advocatenkosten, voor zover wettelijk toegestaan, tenzij de gebruiker niet in gebreke is gebleven bij het veroorzaken van een dergelijke inbreuk.

  2. Ondersteuning. In het geval dat een claim wordt ingediend door een derde, zal de gebruiker Runtastic onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie ter beschikking stellen van die gebruiker die nodig kan zijn om een dergelijke claim te verifiëren en om zich ertegen te verdedigen. Eventuele aanvullende schadeclaims die Runtastic mogelijk tegen de gebruiker kunnen indienen, worden niet beïnvloed.

 17. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Algemeen. Runtastic behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om een aantal redenen, waaronder, zonder beperking, om commerciële redenen, om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of om redenen van klantenservice. De op dat moment actuele versie van deze algemene voorwaarden is op elk moment beschikbaar voor inzage op het platform en in de apps.

  2. Wijzigingen. In het geval van kleine wijzigingen van deze algemene voorwaarden (als er bijvoorbeeld een wetswijziging is die betekent dat we deze algemene voorwaarden moeten wijzigen), kunnen we de nieuwe algemene voorwaarden eenvoudig beschikbaar stellen voor inzage op het platform en in de apps. Controleer deze algemene voorwaarden regelmatig om ervoor te zorgen dat u de actuele voorwaarden begrijpt. Voor belangrijke wijzigingen in deze algemene voorwaarden die een wezenlijke negatieve invloed op u hebben, zal Runtastic ofwel uw specifieke toestemming voor de wijzigingen verkrijgen via communicatie in de Runtastic-producten, of Runtastic zal u ten minste twee weken vóór de ingangsdatum van de wijzigingen per e-mail op de hoogte brengen, op het adres dat u heeft opgegeven tijdens de registratie (“wijzigingsinformatie”). Na ontvangst van de wijzigingsinformatie heeft u een bezwaarperiode van twee weken.

   De wijzigingsinformatie omvat (i) de bijgewerkte algemene voorwaarden, (ii) de ingangsdatum van de wijzigingen, (iii) een bezwaarperiode van twee weken, (iv) informatie over de gevolgen van het nalaten van een bezwaar.

   Als u geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de bijgewerkte algemene voorwaarden als geaccepteerd beschouwd.

   In het geval dat u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, heeft Runtastic het recht om het gebruikerscontract te beëindigen en uw gebruikersaccount te verwijderen, rekening houdend met uw voorkeur indien de voortzetting van de contractuele relatie binnen de reikwijdte van de huidige voorwaarden niet mogelijk of onredelijk is voor Runtastic.

  3. Geschreven vorm. Onderhevig aan paragrafen 17.1 tot 17.2, moeten alle wijzigingen van deze algemene voorwaarden in geschreven vorm worden uitgevoerd. Er zijn geen aanvullende mondelinge regelingen.

 18. OVERIG
  1. Scheidbaarheidsclausule. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven alle andere voorwaarden en bepalingen onverkort van kracht.

  2. Toepasselijk recht en jurisdictie.
   1. Deze algemene voorwaarden en alle contractuele relaties en geschillen tussen de gebruikers en Runtastic worden beheerst door het Oostenrijkse recht, met uitzondering van de conflicterende bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Deze paragraaf 18.2.1. is niet relevant voor gebruikers die consumenten zijn in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (Konsumentenschutzgesetz, KSchG).

   2. Plaats van levering en exclusief bevoegde rechtbank is Linz, Oostenrijk. Deze paragraaf 18.2.2. is niet relevant voor gebruikers die consumenten zijn in de zin van de KSchG.

Deel B: adidas-lidmaatschapsprogramma

Als u Runtastic-producten gebruikt in een van de hieronder vermelde landen, dan wordt u automatisch lid van het adidas-lidmaatschapsprogramma (zoals Creators Club, adiCLUB) als u niet al lid bent. Dit lidmaatschap is onderworpen aan specifieke algemene voorwaarden. Hier kunt u deze algemene voorwaarden vinden die van toepassing zijn in uw land.

Laatste update: 25 Sep, 2019