ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij Runtastic willen we onze gebruikers ondersteunen zodat ze hun fitnessdoelen kunnen bereiken. Daarom hebben we onze algemene voorwaarden, waarin de rechten en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven zijn en ons privacybeleid geüpdatet. Daarnaast hebben we meer details over onze producten en diensten toegevoegd.

De laatste versie van onze algemene voorwaarden, die in werking treedt op 25 mei 2018, zal altijd beschikbaar zijn voor jou. Neem even de tijd om deze door te nemen voordat je de diensten van Runtastic gebruikt.

 1. INTRODUCTIE
  1. Wie we zijn. runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Oostenrijk (“Runtastic”) onderhoudt een interactief online platform (“Platform”) en mobiele apps (“Apps” en samen met het Platform: de “Runtastic Products”) dat zich richt op het leggen van contacten tussen en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor mensen die bewust bezig zijn met sport en gezondheid, of dit willen worden. Runtastic biedt de volgende Apps apart van en in samenhang met de diensten op het platform aan:

   Runtastic, Runtastic PRO, Runtastic Road Bike, Runtastic Road Bike PRO, Runtastic Mountain Bike, Runtastic Mountain Bike PRO, Runtastic Push-Ups, Runtastic Push-Ups PRO, Runtastic Sit-Ups, Runtastic Sit-Ups PRO, Runtastic Pull-Ups, Runtastic Pull-Ups PRO, Runtastic Squats, Runtastic Squats PRO, Runtastic Results, Runtastic Six Pack, Runtastic Butt Trainer, Runtastic Leg Trainer, Runtastic Heart Rate, Runtastic Heart Rate PRO, Runtastic Altimeter, Runtastic Altimeter PRO, Runtastic Sleep Better, Runtastic Timer, Runtastic Libra, Runtastic Steps, Runtasty, Runtastic Balance.

  2. Registratie. Om het hele spectrum van de Runtastic Producten te kunnen gebruiken, is een eenmalige registratie vereist (zie Sectie 4 hieronder). Sommige content (bijv. informatie over sporten, gezondheid en voeding), waaronder algemene beschrijvingen van Runtastic kan ook gezien worden zonder registratie.

  3. Ons Doel. Het doel van Runtastic is om sporten aangenaam te maken en om een positieve contributie te maken aan de gezondheid van mensen.

  4. Disclaimer. Uw gezondheid is heel belangrijk voor ons. Raadpleeg ALTIJD uw arts omtrent uw sportieve gedrag. Runtastic is geen vervanging van uw arts, noch is Runtastic verantwoordelijk voor uw gedrag. De content van de Runtastic Producten, ongeacht of het door Runtastic, de partners of de gebruikers is aangeleverd, is niet bedoeld als aanvulling, laat staan als vervanging, van de informatie die door artsen en/of apotheken wordt verstrekt. Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden bevestigt u dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gezondheid.

 2. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Geldigheid. Runtastic biedt de Runtastic Producten aan op basis van deze Algemene Voorwaarden. De gebruiker stemt in met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden en alle hierin opgenomen overeenkomsten onder verwijzing naar (i) het gebruik van de Runtastic Producten, wanneer deze beschikbaar zijn zonder registratie, of (ii) de registratie, wanneer een account vereist is. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig tot het moment van nietigverklaring in de huidige, geldige, versie van 21 mei 2018.

  2. Voorwaarde. Noch de registratie, noch het gebruik van het complete spectrum van de Runtastic Producten zal mogelijk zijn zonder instemming met deze Algemene Voorwaarden.

  3. Reikwijdte Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle wijzen van benadering, waaronder (sub-)domeinen en mobiele applicaties, van de Runtastic Producten. Specifiek zullen de online mogelijkheden van Runtastic alleen toegankelijk zijn via Runtastic.com.

 3. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

  Momenteel biedt Runtastic in feite de volgende features en informatie aan in verscheidene talen:

  1. Platform:

   1. Persoonlijke profielpagina met o.a. persoonlijke details;

   2. Sportdagboek met o.a. een duidelijk overzicht van sportieve activiteiten;

   3. Statistieken van, analyse van en vergelijkingen tussen uw sportieve activiteiten;

   4. Trainingsplannen en -gegevens, die respectievelijk door gebruikers worden toegevoegd en door Runtastic worden weergegeven en geadministreerd;

   5. Routes, die respectievelijk door gebruikers worden toegevoegd en door Runtastic worden weergegeven en geadministreerd;

   6. Korte nieuwsberichten omtrent;

   7. Mobiele Gezondheids- & Fitnessapps;

   8. Content, bijv. teksten, afbeeldingen en video’s, die over sporten, gezondheid en voeding gaan, dat door Runtastic en door professionele externe partijen (sportcoaches, trainers, …) wordt aangeboden;

   9. Statusberichten;

   10. Een blog waarop uitgebreide informatie over het bedrijf, de producten en nieuws omtrent gezondheid en fitness wordt aangeboden; en

   11. Andere content, zoals

    • Over ons: een korte beschrijving van Runtastic;
    • Aanbod voor bedrijven: het aanbod van Runtastic voor bedrijven;
    • Advertenties door Runtastic en/of externe partijen;
    • Ondersteuning voor gebruikers;
    • Privacybeleid en deze Algemene Voorwaarden;
    • Pers- & Mediacentrum;
    • Banen; en
    • Juridische informatie
  2. Apps:

   1. Applicaties voor iPhones van Apple, Android telefoons en andere smartphones op wereldwijde schaal, die zowel afzonderlijk op de smartphone als in connectie met het Platform gebruikt kunnen worden.

   2. Behoudens de toestemming van de gebruiker wordt relevante data respectievelijk verzonden van de smartphone naar het Platform en het wordt gedeeld met andere sociale netwerken (bijv. Facebook). Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

   3. De gebruiker bevestigd hiermee dat de gebruiker kennis heeft genomen van het feit dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het versturen van data van de smartphone naar het Platform en dat deze kosten voor rekening van de gebruiker zijn.

   4. De mobiele applicaties zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van smartphones. Alleen de basisfunctionaliteit van de mobiele applicaties zijn gratis beschikbaar.

   5. Aanvullende voorwaarden van de zijde van de mobiele-telefonieaanbieders zijn van toepassing.

 4. REGISTRATIE
  1. Gratis Lidmaatschap. De Runtastic Producten vereisen een eenmalige, gratis, registratie. Het “Gratis Lidmaatschap” (basis) stelt alleen basisopties en -features beschikbaar voor de gebruikers. Runtastic biedt gebruikers drie manieren aan om te registreren:

   1. Via het registratieformulier die beschikbaar is op het Platform; of

   2. Via een van de Apps: voor registratiedoeleinden moet de gebruiker de details volledig en correct verstrekken die gevraagd worden op het registratieformulier, bijv. voornaam, achternaam en geboortedatum, tenzij deze details als facultatief gemarkeerd zijn. Registratie is alleen mogelijk onder de officiële naam van de gebruiker, met andere woorden: het gebruik van nepnamen of pseudoniemen zijn niet mogelijk; of

   3. Via het door Runtastic overnemen van registratiedetails die door de gebruiker verstrekt zijn aan de sociale netwerken van Facebook of Google: Registratie via Facebook Connect of via Google Sign-In vereist dat de gebruiker bevestigd dat de geselecteerde details, die de gebruiker eerder heeft verstrekt aan Facebook of Google, worden overgenomen door het Runtastic netwerk. De gebruiker kan vervolgens dit soort details toevoegen aan of verwijderen van het profiel van de gebruiker op het Platform.

  2. Premiumlidmaatschap.
   1. Een Runtastic Premiumdienst voor “Premiumleden” (“Premiumlidmaatschap”), met alle mogelijkheden en features, is ook beschikbaar tegen een zekere prijs.

   2. Specifieke Algemene Voorwaarden voor het Premiumlidmaatschap zoals beschreven in Sectie 6 zijn van toepassing op het Premiumlidmaatschap. Tenzij anders gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden of in Sectie 6, zijn alle andere voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de Premiumleden.

   3. Via het registreren als een Premiumlid verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent en dat u wettelijk bevoegd bent om overeenkomsten te sluiten overeenkomstig het toepasselijke recht. Als voornoemde verklaring niet rechtmatig is, is Runtastic niet gebonden aan deze Premiumvoorwaarden.

  3. Minderjarigen. Alleen personen die wettelijk bevoegd zijn om overeenkomsten te sluiten in eigen naam is het toegestaan om zich te registreren bij Runtastic.

  4. Gevolgen van Registratie

   1. Via de registratie bevestigt de gebruiker zowel zijn/haar kennisneming van en de ongelimiteerde erkenning van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden als de feitelijke correctheid en accuraatheid van alle registratiegegevens en dat deze actueel en compleet zijn, en dat hij/zij alle registratiegegevens up-to-date zal houden.

   2. Elke gebruiker zal zich slechts eenmaal registreren bij Runtastic en bevestigd met zijn/haar registratie dat hij/zij nog niet eerder een account heeft geregistreerd bij Runtastic en dat hij/zij niet een eerder geactiveerd gebruikersaccount heeft gedeletet.

   3. Na een succesvolle registratie kan de gebruiker (dan de “Geregistreerde Gebruiker”) inloggen op het Platform via (i) het invoeren van zijn/haar e-mailadres en het gekozen wachtwoord, of via (ii) het doorlopen van de loginprocedure van Facebook Connect of Google Sign-in.

  5. Rechten van Runtastic

   1. Runtastic behoudt zich het recht voor om gebruikers te weigeren zonder uitleg van zaken te geven. In dit geval zullen alle verstuurde gegevens tijdig worden vernietigd.

   2. Wanneer u informatie verstrekt die onwaar, inaccuraat, niet actueel of onvolledig is, of wanneer Runtastic redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, inaccuraat, niet actueel of onvolledig is, heeft Runtastic het recht om uw account onmiddellijk en zonder voorafgaande berichtgeving op te schorten of te beëindigen en om al het huidige en toekomstige gebruik van de Premiumdiensten (of elk onderdeel daarvan) te weigeren, zonder dat de Geregistreerde Gebruiker het recht heeft op een vergoeding van enig eerder betaalde bedrag.

   3. Runtastic behoudt in alle gevallen het recht om op elk moment met u in contact te treden om uw registratiegegevens te verifiëren.

  6. Identiteit van de Gebruiker. Runtastic is niet verantwoordelijke voor de feitelijke identiteit van de gebruiker, aangezien persoonlijke identificatie via het internet maar beperkt mogelijk is. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van de identiteit van andere gebruikers voorafgaand aan het in contact treden, bijv. door ze als vriend toe te voegen of door ze berichten te sturen, met voornoemde gebruikers.

 5. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE GEBRUIKERS
  1. Bescherming tegen fraude.

   1. U moet uw account beschermen tegen onbevoegd en frauduleus gebruik. Stel ons via een e-mail naar fraudprotection@runtastic.com, of naar premium@runtastic.com voor Premiumleden, onmiddellijk op de hoogte wanneer onbevoegd of frauduleus gebruik van uw account heeft plaatsgevonden, of wanneer u vermoedt dat uw account risico loopt.

   2. Runtastic zal u geen aan Runtastic.com betaalde bedragen vergoeden voordat u een melding hebt gemaakt van onbevoegd of frauduleus gebruik van uw account.

   3. Runtastic heeft het recht om het account van elke Geregistreerde Gebruiker af te sluiten of op te zeggen in het geval van onbevoegd of frauduleus gebruik van een account.

  2. Aanbiedingen en Gratis Acties. Runtastic kan voordeelacties en gratis aanbiedingen aanbieden, welke onderhevig kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden of beperkingen. Deze voordeelacties en aanbiedingen zijn niet overdraagbaar tussen gebruikers.

 6. SPECIALE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PREMIUMLEDEN
  1. Abonnementsvoorwaarden. Om het Runtastic Premiumdienst voor Premiumleden te kunnen gebruiken, moet u (i) een Geregistreerd Gebruiker zijn en (ii) de vastgelegde prijs, inclusief de (eventueel) geldende BTW, en alle andere kosten of bedragen die te maken hebben met de Premiumdiensten betalen, via creditcard, via de App Stores of via enige andere vorm van betaling die door Runtastic wordt geaccepteerd (het “Abonnement”).

  2. Vormen en Kosten van Abonnementen. Runtastic biedt verschillende Abonnementsperioden aan, zodat u de abonnementsperiode kunt kiezen die het beste aan uw behoefte beantwoordt. De verschillende Abonnementsvormen en bijbehorende kosten zijn hier: www.runtastic.com/premium-membership of in de App Stores te bekijken. Alle kosten mogen op elk moment door Runtastic gewijzigd worden. Alle veranderingen in de kosten zullen worden aangekondigd op het Platform of in de App Stores.

  3. Betaling.

   1. Voor elke abonnementsperiode wordt van tevoren betaald. Met andere woorden, u kunt de abonnementsperiode kiezen die het beste aan uw behoefte om toegang te krijgen tot de Premiumdiensten beantwoordt. Wanneer u zich hebt aangemeld en hebt betaald voor het Abonnement, zal de gekozen geldigheidsduur aan uw account worden gekoppeld.

   2. Betalingen voor de gehele periode van uw Premiumlidmaatschap moeten direct na facturering worden gedaan. U kunt betalen via verschillende online betaalsystemen. Als Runtastic niet in staat is om alle vergoedingen via een door een gebruiker aangewezen account te innen wegens gebrek aan financiële middelen, is de gebruiker verantwoordelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, waaronder bankkosten met betrekking tot debetboekingen of soortgelijke kosten. Runtastic kan facturen en betalingsherinneringen per e-mail naar de gebruiker sturen.

  4. Automatische Verlenging. Wanneer uw Abonnementsperiode verloopt, wordt uw creditcard automatisch belast met de standard abonnementsprijs die geldig was op het moment dat uw Abonnement aanving, dat wil zeggen dat speciale aanbiedingen in dit geval niet van toepassing zijn, en uw Abonnement wordt verlengd met dezelfde periode tenzij u uw Abonnement opzegt, tenminste als dit gebeurt voorafgaand aan het verlopen van uw huidige Abonnement. De standaard abonnementsprijs kan worden gevonden op het Platform en in de App Stores.

  5. Opzegging. U kunt uw Abonnement op Runtastic Premiumdiensten voor Premiumleden op elk moment opzeggen door de opzegging te starten op het Platform of via de App Store. Tenzij anders is bepaald in Sectie 8, zal Runtastic eerder betaalde bedragen niet terugbetalen.

  6. Vervallen. Behoudens Artikel 6.4, bij gebrek aan opzegging door gebruiker van het Abonnement van de gebruiker, eindigt elke Abonnementsperiode alleen bij het vervallen van de afgesproken tijdsperiode ongeacht het feitelijke gebruik van de Runtastic Premiumdiensten voor Premiumleden gedurende deze periode door de gebruiker. Elke gebruiker kan de duur van de huidige Abonnementsperiode op elk moment controleren door de eigen accountinformatie te bekijken.

  7. Contact. Bij verdere vragen of om schendingen van de Premiumvoorwaarden in deze Sectie 6 te melden, kunt u contact met ons opnemen via premium@runtastic.com.

  8. Toepassing van Andere Voorwaarden. Tenzij anders gespecificeerd in deze Sectie 6, gelden alle andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ook voor de Premiumleden.

 7. SPECIALE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN TRAININGSPLANNEN
  1. Algemeen. Runtastic biedt Trainingsplannen aan Geregistreerde Gebruikers aan die u kunnen helpen uw prestaties te verbeteren.

  2. Abonnementsvoorwaarden. Om de Trainingsplandiensten te kunnen gebruiken, moet u (i) een Geregistreerd Gebruiker zijn en (ii) de vastgelegde prijs, inclusief de (eventueel) geldende BTW, en alle andere kosten of bedragen die te maken hebben met de Trainingsplandiensten betalen, via creditcard of via enige andere vorm van betaling die door Runtastic wordt geaccepteerd (de “Reservering”).

  3. Reservering. Runtastic biedt verschillende soorten trainingsplannen aan op het Platform, zodat u het trainingsplan kunt kiezen dat het beste aan uw behoefte beantwoordt.

  4. Betaling. Voor elk trainingsplan wordt van tevoren betaald. Met andere woorden, u kunt het trainingsplan kiezen dat het beste aan uw behoefte beantwoordt. Wanneer u zich hebt aangemeld en hebt betaald, zal de gekozen geldigheidsduur aan uw account worden gekoppeld. Runtastic gebruikt beveiligde betalingsdienstenaanbieders die garanderen dat uw betaling veilig verloopt.

  5. Kosten. U kunt de verschillende kosten die van toepassing zijn vinden op het Platform. Alle prijswijzigingen zullen worden aangekondigd om de website van runtastic.com.

  6. Premiumlidmaatschap. Trainingsplannen zijn inbegrepen bij het Premiumlidmaatschap. De geldigheidsperiode voor Premiumlieden zijn gelijk aan hun Premiumlidmaatschap.

  7. Booking Period. Alle boekingsperioden van de Trainingsplandiensten eindigen na zes maanden, ongeacht het feitelijke gebruik van de Trainingsplandiensten gedurende deze periode door de gebruiker. Elke gebruiker kan de duur van het Trainingsplan op elk moment controleren door de eigen accountinformatie te bekijken.

  8. Opzegging. U kunt de Trainingsplandiensten op elk moment opzeggen door de opzegging te starten op het Platform. Tenzij anders is bepaald in Sectie 8, zal Runtastic eerder betaalde bedragen niet terugbetalen.

 8. BEËINDIGING
  1. Algemeen. Elke gebruiker heeft het recht om het gebruik van de producten van Runtastic op elk moment te beëindigen via zijn/haar accountinstellingen. Runtastic zal een dergelijke beëindiging ten opzichte van de gebruiker bevestigen.

  2. Beëindigingsrechten van Runtastic. Daarenboven behoudt Runtastic zich het recht voor om het lidmaatschap van een gebruiker te beëindigen om belangrijke redenen, zoals naar aanleiding van grove schendingen van de verplichtingen door de gebruiker zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende overeenkomsten.

  3. Verdere Informatie. Verdere informatie over het verwijderen van uw account kunt u vinden in Artikel 7.5 van ons Privacybeleid.

 9. SPECIALE OPZEGGINGSRECHTEN VOOR CONSUMENTEN
  1. Toepassing van Consumentenrechten. Als u als Geregistreerd Gebruiker de Runtastic Producten gebruikt voor een doel dat niet gerelateerd is aan of uw commerciële of uw professionele freelance activiteiten, dan zijn de volgende bepalingen op u als consument in de zin van Sectie 1 van de Oostenrijkse Wet inzake Consumentenbescherming (Konsumentenschutzgesetz; KSchG) van toepassing:

  2. Recht op Herroeping van de Overeenkomst. U mag uw overeenkomst met Runtastic schriftelijk annuleren, bijvoorbeeld via een brief of e-mail, binnen 14 dagen na dagtekening van de overeenkomst zonder opgave van reden. U kunt de overeenkomst annuleren door uw kennisgeving te sturen naar:

   runtastic GmbH
   Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching
   Austria
   Email: cancellation@runtastic.com

  3. Consequenties van Annulering. In het geval van annulering moeten alle voordelen die door een van de partijen van de andere partij zijn ontvangen, geretourneerd worden en moeten alle economische voordelen die zijn opgedaan terugbetaald worden. Als u niet in staat bent om de diensten volledig of gedeeltelijk terug te geven aan Runtastic, bent u verplicht om Runtastic schadeloos te stellen voor de gederfde schade. Dit kan betekenen dat u verplicht bent om te voldoen aan uw betaalverplichtingen tot de annulering effectief wordt. Verplichtingen tot schadeloosstelling moeten binnen 30 dagen nagekomen worden. Deze periode begint voor u wanneer u uw contractbeëindiging opstuurt, voor ons begint deze periode wanneer wij het ontvangen.

   Annuleringsformulier. Gebruik maken van uw annuleringsrecht conform deze Sectie 9 kan via het volgende annuleringsformulier:

   (Vul het onderstaande formulier in en stuur het op als u uw overeenkomst wil beëindigen)

   Aan runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Oostenrijk, e-Mail cancellation@runtastic.com


   Ik deel/Wij delen(*) hierbij mee dat Ik me terugtrek/Wij ons terugtrekken (*) uit mijn/ons koopcontract van de volgende goederen/voor het leveren van de volgende dienst (*),,

   Besteld op (*)/ontvangen op (*),

   Naam van de consument(en),

   Adres van de consument(en),

   E-mailadres van de consument(en) die zijn gebruikt om in te loggen op de Runtastic Producten,

   Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

   Datum


   ___________   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 10. GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN EN -GEDRAG
  1. Gebruikersverplichtingen. Elke gebruiker van de Runtastic Producten moet/mag:

   1. waarheidsgetrouw zijn/haar registratiegegevens verstrekken en deze actueel en compleet houden, en mag deze gegevens niet doorgeven aan derden;

   2. alleen die inhoud opslaan, publiceren, versturen en verspreiden, bijv. foto’s, afbeeldingen, teksten, weergaven of video’s, wanneer de gebruiker bevoegd is om die inhoud door te geven, dat wil zeggen (i) als de gebruiker het exclusieve recht heeft op die content of, (ii) in het geval dat de gebruiker niet de eigenaar is van dergelijke rechten met betrekking tot de erdoor verstrekte content, als de gebruiker Runtastic verzekert dat alle vereiste rechten, licenties en vergunningen etc. legitiem zijn verkregen. Dit heeft ook betrekking op alle content onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen en handelsmerken. De gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor dergelijke content;

   3. geen enkele content opslaan, publiceren, versturen of verspreiden die racistisch, beledigend, discriminerend, veroordelend, seksueel/seksistisch, geweld verheerlijkend of op enige andere wijze illegaal is;

   4. geen kettingbrieven of berichten aan meer dan een ontvanger tegelijkertijd versturen, dat wil zeggen dat de gebruiker geen grote hoeveelheid e-mails of spam verstuurt.

   5. geen ontregelende inmengingen plaats doen vinden in het Runtastic netwerk, waaronder de Runtastic Producten, via het gebruik van technische of elektronische hulpmiddelen, zoals (pogingen tot) hacken, aanvallen met brute kracht, het planten van virussen/wormen/Trojaanse paarden en andere pogingen tot verstoring ten opzichte van de software of hardware van Runtastic;

   6. geen toegankelijke details kopiëren, verspreiden, versturen of verzamelen via het gebruik van technische hulpmiddelen, bijv. crawlers of bots, zonder de toestemming van de desbetreffende eigenaar;

   7. direct melding maken via een e-mail aan fraudprotection@runtastic.com van alle ontdekte inbreuken op bovengenoemde verplichtingen;

   8. ijverig zorg dragen voor de eigen persoonlijke details en alleen die personen die persoonlijk bekend zijn bij de gebruiker toegang geven tot hun eigen gegevens; en

   9. regelmatig belangrijke persoonlijke gegevens extern opslaan, bijv. op een externe gegevensdrager, een harddrive of in de cloud. Runtastic kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies of de beschadiging van gegevens.

 11. SCHENDING VAN GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN
  1. Sancties. Om de behoorlijke en betrouwbare levering van de Runtastic Producten te verzekeren, legt Runtastic de volgende sancties op de schending van de verplichtingen door een gebruiker op:

   • waarschuwen;
   • verwijdering van content;
   • tijdelijk deactiveren van een gebruikersaccount; en
   • annulering (onherroepelijke deactivering).

   De keuze voor de sanctie hangt af van het doel, de impact en het type van de schending in het licht van de belangen van Runtastic en van de gebruiker.

  2. Annulering. Wanneer een gebruikersaccount wordt geannuleerd overeenkomstig deze Sectie 12, is het de betreffende gebruiker niet toegestaan om zich opnieuw aan te melden.

 12. CONTENT
  1. Algemeen. Runtastic staat de Geregistreerde Gebruikers toe om de aangeboden portfolio van Runtastic producten te gebruiken overeenkomstig het gemene recht en deze Algemene Voorwaarden, om content te uploaden, op te slaan, te publiceren, te verspreiden, te versturen en te delen met andere gebruikers.

  2. Tracking. De gebruiker stemt ermee in dat, als gevolg van de automatische evaluatie van de manier waarop desbetreffende gebruiker het platform gebruikt, hij/zij blootgesteld kan worden aan bepaalde aanbiedingen en/of marketingboodschappen die afgestemd zijn op desbetreffende gebruiker. Voor meer informatie over tracking voor marketingdoeleinden, zie ons Privacybeleid, specifiek artikelen 4.2 en 7.8.

  3. Openbaarmaking. Runtastic behoudt zich het recht voor om enige content op te slaan of te openbaren aan derden, voor zover dit een wettelijke verplichting is, of wettelijk toegestaan en redelijkerwijs noodzakelijk is, om ervoor te zorgen dat

   1. Runtastic voldoet aan het gemene recht, of aan gerechtelijke bevelen of bestuurlijke regelingen;

   2. deze Algemene Voorwaarden worden nageleefd;

   3. Runtastic kan reageren op door derden ingediende claims wegens schendingen van de wet; of

   4. de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Runtastic, de gebruikers en het algemene publiek beschermd blijft.

  4. Gebruik van Content. De gebruiker verleent Runtastic het onherroepelijke, gratis, niet-exclusieve en onbeperkte recht om alle door de gebruiker gegenereerde, verstuurde, opgeslagen en gepubliceerde content te gebruiken. Dienovereenkomstig heeft Runtastic het recht om alle content zowel voor zover onderdeel van het Platform als voor zover onderdeel van enige andere activiteit van Runtastic of van enige andere organisatie of bedrijf dat geaffilieerd is aan Runtastic te gebruiken, ongeacht de wijze van gebruikmaking van de content. Dit omvat het recht om dergelijke content te veranderen en te bewerken, tenzij dergelijke veranderingen of bewerkingen het wezenlijke belang van de gebruiker aantasten. In deze context, doet de gebruiker onherroepelijk afstand van alle intellectuele eigendomsrechten, voor zover wettelijk toegestaan. Echter, Runtastic zal, voor zover mogelijk, aangeven dat dergelijke content gecreëerd is door de gebruiker in het geval dat Runtastic content gebruikt dat door een gebruiker buiten de Runtastic Producten is gegenereerd.

  5. Eigendomsrecht. Runtastic maakt geen aanspraak om het eigendom van enige content die door gebruikers wordt gegenereerd en zal geen toezicht houden op betreffende content.

  6. Verwijdering. Runtastic behoudt zich het recht voor om content die door gebruikers is gegenereerd, zoals routes, foto’s, evenementen en reacties, zonder opgaaf van redenen te mogen verwijderen. In dit geval zal de gebruiker op de hoogte gesteld worden en, in het geval van schending van deze Algemene Voorwaarden, kan de gebruiker een sanctie opgelegd krijgen overeenkomstig Sectie 12.

  7. Inaccurate of onjuiste Content. Runtastic kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor door gebruikers gegenereerde inaccurate of onjuiste content, bijv. details met betrekking tot routes of evenementen etc.

 13. PPRIVACYBELEID

  Zie het Privacybeleid, beschikbaar op www.runtastic.com/privacy-policy dat een integraal onderdeel is van voorliggende overeenkomst.

 14. REPRESENTATIES EN GARANTIES
  1. Beperking. Runtastic verklaart of garandeert niet dat

   1. de Runtastic Producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn of dat zij, en de benodigde hardware en software, altijd volledig vrij zullen zijn van fouten; en

   2. het versturen van data via andere systemen, met name het internet en telecommunicatienetwerken, niet wordt gevolgd, geregistreerd of verstoord door derden.

  2. Eigen Risico. De gebruiker gebruikt de Runtastic Producten volledig op eigen risico. Dit is ongelimiteerd van toepassing op

   1. het gerelateerd gebruik van enige hardware, waaronder maar niet beperkt tot, (i) de desbetreffende smartphone, bijv. dat de vinger van de gebruiker warm kan worden tijdens het gebruik van de “hartslagsmetingfunctionaliteit”, door het voor langere tijd op het lampje voor fotograferen te drukken, (ii) borstriemen en (iii) smartphone dongels;

   2. het downloaden van de eigen content of van dat van een derde partij; en

   3. enig gebruik van gegevens gegenereerd of aangeboden door Runtastic door de gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot (i) gemeten details met betrekking tot de hartslag of hoogte of (ii) aanbevelingen voor acties, zoals trainingsplannen etc. De gebruiker erkent nadrukkelijk dat al soortgelijke data of content fouten kunnen bevatten en dat, voor zover de wet dat toelaat, Runtastic geen verantwoordelijkheid voor de correctheid van dergelijke gegevens kan dragen.

  3. Medisch Advies. Het gebruik van software of hardware dat door Runtastic aangeboden wordt is geen vervanging voor het raadplegen van een gespecialiseerde arts door de gebruiker.

  4. Externe Content. Bovendien verklaart of garandeert Runtastic voorts niets met betrekking tot externe links, banners of andere informatie en marketingacties die toegankelijk worden gemaakt voor de gebruiker. Contractuele overeenkomsten met een externe partij aangegaan door de gebruiker, bijv. via gelinkte websites of banners, resulteren alleen in een contractuele relatie tussen desbetreffende gebruiker en de externe partij. Runtastic verklaart of garandeert niets met betrekking tot de producten of diensten van externe partijen.

 15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  1. Algemeen. Runtastic is alleen aansprakelijk voor zover momenteel wettelijk is bepaald, ongeacht de wettelijke basis van desbetreffende aansprakelijkheid (precontractuele, contractuele, onrechtmatigheid) wanneer Runtastic bepaalde schade opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt heeft. In geval van geringe nalatigheid is Runtastic niet aansprakelijk ten opzichte van andere ondernemingen en is alleen aansprakelijk ten opzichte van consumenten voor persoonlijke schade. Runtastic is niet aansprakelijk ten opzichte van ondernemingen voor vervolgschade, maar alleen voor geldelijke verliezen, gederfde winsten of schade als gevolg van vorderingen door derde partijen.

  2. Content. Tenzij voorgeschreven door statutaire wetgeving, is Runtastic noch hun zakelijke relaties aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruikmaking van content beschikbaar gesteld via het gebruik van het online platform of als gevolg van andere vormen van gebruik van de Runtastic Producten. Dit is ook van toepassing op schade als gevolg van fouten, problemen, virussen en/of het verlies van gegevens.

  3. Downloads. Runtastic is niet aansprakelijk voor gedownload materiaal of voor materiaal dat verkregen is als gevolg van het gebruik van de Runtastic Producten. De Geregistreerde Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle schades veroorzaakt door dergelijke materialen aan de eigen computer, smartphone en/of netwerk of voor informatie die verloren raakt als gevolg van het downloaden van materialen van een van de Runtastic Producten.

  4. Conflicten. De Geregistreerde Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor alle vorderingen en rechtsgedingen van welke soort dan ook, die op enigerlei wijze ontleend zijn aan of gerelateerd zijn aan conflicten met andere gebruikers. De Geregistreerde Gebruiker erkent en accepteert dat Runtastic onder geen enkel beding aansprakelijk is voor het gedrag of de omissies van andere gebruikers, waaronder ook de schades als gevolg van dergelijke gedragingen of omissies.

 16. SCHADELOOSSTELLING DOOR GEBRUIKERS
  1. Schadeloosstelling. De gebruiker zal Runtastic schadeloos stellen voor alle door derden ingediende vorderingen als gevolg van inbreuk op de rechten van desbetreffende derden door de gebruiker in connectie met door de gebruiker op enige van de Runtastic Producten geüploade content of als gevolg van enig ander gebruik van betreffende gebruiker van applicaties die door Runtastic beschikbaar worden gesteld. De gebruiker zal de kosten dragen van alle juridische procedures waar Runtastic bij betrokken is in connectie met dergelijke vorderingen, waaronder alle gerechtskosten en advocaatkosten, voor zover dit door de wet is toegestaan, tenzij de gebruiker niet schuldig was aan het veroorzaken van een dergelijke inbreuk.

  2. Ondersteuning. In het geval van het instellen van een vordering door een externe partij, zal de gebruiker alle bij hen beschikbare informatie die noodzakelijk kan zijn voor de toetsing van en het verweer tegen de vordering onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig beschikbaar stellen aan Runtastic. Alle bijkomende vorderingen voor schade waarvoor Runtastic gerechtigd is om tegen de gebruiker in te dienen zullen hier niet door beïnvloed worden.

 17. VERANDERINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Algemeen. Runtastic behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd en om meerdere redenen, waaronder, en zonder beperkingen, om commerciële redenen, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en regelgeving of om redenen van klantenservice, deze Algemene Voorwaarden aan te passen. De actuele versie van deze Algemene Voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op het Platform en in de apps.

  2. Veranderingen. Als de Onderneming niet uw nadrukkelijke instemming met de veranderingen in de Runtastic Producten verkrijgt, zal de Onderneming u minstens vier weken voor de ingangsdatum van de veranderingen informeren over alle veranderingen via een e-mail naar het adres dat tijdens de Registratie is verstrekt (“Informatie over Wijziging”). Vanaf het moment van ontvangst van de Informatie over Wijziging heeft u een bezwaartermijn van vier weken.

   De Informatie over Wijziging zal (i) de herziene Algemene Voorwaarden, (ii) de ingangsdatum van de veranderingen, (iii) de bezwaartermijn van vier weken en (iv) informatie over de gevolgen van het verzuimen van bezwaar maken, bevatten.

   Als u geen bezwaar maakt tegen de veranderingen, worden de herziene Algemene Voorwaarden aanvaard geacht.

   In het geval dat u bezwaar maakt tegen de veranderingen, is de Onderneming gerechtigd uw gebruikerscontract te beëindigen en om uw gebruikersaccount te verwijderen met inachtneming van uw belangen wanneer het vervolgen van de contractuele relatie binnen de werkingssfeer van de huidige algemene voorwaarden niet mogelijk blijkt of onredelijk of onbillijk is voor de Onderneming.

  3. Schriftelijke Vorm. Behoudens Artikelen 17.1 en 17.2 moeten alle veranderingen aan deze Algemene Voorwaarden in schriftelijke vorm vastgelegd worden. Er bestaan geen aanvullende mondelinge afspraken.

 18. DIVERSEN
  1. Scheidbaarheidclausule. In het geval dat afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig zullen worden, zullen alle andere voorwaarden en bepalingen onverminderd van kracht blijven.

  2. Geldend Recht en Jurisdictie.
   1. Deze Algemene Voorwaarden en alle contractsverhoudingen en procesvoering tussen de gebruikers en Runtastic zijn onderworpen aan Oostenrijkse wetgeving, met uitsluiting van de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten in het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

   2. Plaats van (af)handeling en exclusief bevoegde rechtbank zal Linz, Oostenrijk zijn.

Laatste update: 21 Mei, 2018