REGULAMIN

Naszym celem w Runtastic jest wspieranie naszych użytkowników i pracowanie nad ulepszaniem naszych usług. Aby poprawić jakość naszych usług, zaktualizowaliśmy nasz Regulamin, w którym znajdziesz swoje prawa i obowiązki jako użytkownik i naszą Politykę Prywatności, w której znajdziesz więcej informacji na temat naszych produktów i usług.

Najnowsza wersja naszego Regulaminu wejdzie w życie 25 maja 2018 roku i będzie powszechnie dostępna. Poświęć chwilę czasu, aby przeczytać zaktualizowany Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z usług Runtastic.

 1. WPROWADZENIE
  1. Kim jesteśmy. Firma runtastic GmbH, z siedzibą pod adresem Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria („Runtastic”), jest operatorem interaktywnej platformy internetowej („Platforma”) i aplikacji mobilnych („Aplikacje” łącznie z Platformą zwanych dalej „Produktami Runtastic”), mających na celu łączenie osób aktualnie lub potencjalnie zainteresowanych sportem oraz zdrowiem i stwarzanie takim osobom nowych możliwości. Runtastic oferuje, oddzielnie i w połączeniu z usługami na platformie, następujące Aplikacje:

   Runtastic, Runtastic PRO, Runtastic Road Bike, Runtastic Road Bike PRO, Runtastic Mountain Bike, Runtastic Mountain Bike PRO, Runtastic Push-Ups, Runtastic Push-Ups PRO, Runtastic Sit-Ups, Runtastic Sit-Ups PRO, Runtastic Pull-Ups, Runtastic Pull-Ups PRO, Runtastic Squats, Runtastic Squats PRO, Runtastic Results, Runtastic Six Pack, Runtastic Butt Trainer, Runtastic Leg Trainer, Runtastic Heart Rate, Runtastic Heart Rate PRO, Runtastic Altimeter, Runtastic Altimeter PRO, Runtastic Sleep Better, Runtastic Timer, Runtastic Libra, Runtastic Steps, Runtasty, Runtastic Balance.

  2. Rejestracja. Do korzystania z całego spektrum Produktów Runtastic niezbędna jest jednorazowa rejestracja (patrz część 4 poniżej). Określone treści (takie jak informacje dotyczące sportów, zdrowia lub odżywiania), włącznie z ogólnymi opisami Runtastic, można jednak przeglądać bez rejestracji.

  3. Nasz cel. Celem Runtastic jest sprawianie, aby sporty sprawiały radość, a także wywieranie pozytywnego wpływu na zdrowie ludzi.

  4. Zastrzeżenie. Zdrowie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. W kwestii uprawiania ćwiczeń fizycznych ZAWSZE należy zasięgnąć porady lekarskiej. Runtastic nie zastępuje lekarza ani nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników. Treść Produktów Runtastic, bez względu na to, czy zapewnia ją Runtastic, jej partnerzy lub użytkownicy, nie ma na celu uzupełnienia ani zastąpienia informacji podawanych przez lekarzy lub farmaceutów. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zdrowie.

 2. WAŻNOŚĆ REGULAMINU
  1. Ważność. Runtastic oferuje Produkty Runtastic na podstawie niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na ważność niniejszego Regulaminu i wszelkich umów dołączonych do niego przez odwołanie. Dokonuje tego poprzez (i) używanie Produktów Runtastic w przypadku, gdy są one dostępne bez rejestracji, albo (ii) rejestrację w przypadku, gdy wymagają one konta. Niniejszy Regulamin jest ważny aż do anulowania jego aktualnie ważnej wersji z 21 maja 2018 r.

  2. Warunek wstępny. Ani rejestracja, ani używanie całego spektrum Produktów Runtastic nie jest możliwe bez wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin.

  3. Zakres. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich punktów dostępu do Produktów Runtastic, z (pod)domenami i aplikacjami mobilnymi włącznie. W szczególności oferta internetowa Runtastic jest dostępna za pośrednictwem domeny Runtastic.com.

 3. PRZEDMIOT UMOWY

  Aktualnie Runtastic oferuje swoim użytkownikom przede wszystkim następujące funkcje i informacje w kilku językach:

  1. Platforma:

   1. Strona profilu osobistego, zawierająca szczegóły osobiste.

   2. Dzienniczek sportów, zawierający czytelny przegląd aktywności sportowej.

   3. Statystyki, analizy i porównania dotyczące aktywności sportowej użytkownika.

   4. Plany treningowe i rekordy, dodawane przez użytkowników, a prezentowane i zarządzane przez Runtastic.

   5. Trasy dodawane przez użytkowników, a prezentowane i zarządzane przez Runtastic.

   6. Krótkie wiadomości dotyczące Runtastic.

   7. Aplikacje mobilne z dziedziny zdrowia i sprawności fizycznej.

   8. Prezentowana przez Runtastic i profesjonalne strony trzecie (trenerów sportowych, szkoleniowców itd.) treść, taka jak teksty, zdjęcia i filmy dotyczące sportu, zdrowia i odżywiania.

   9. Komunikaty o stanie.

   10. Blog prezentujący w dłuższej postaci informacje dotyczące firmy, produkty oraz wiadomości na temat zdrowia i sprawności fizycznej.

   11. Inna treść, taka jak

    • O Runtastic: krótki opis Runtastic.
    • Oferty dla firm: oferty Runtastic skierowane do firm.
    • Reklamy Runtastic i/lub stron trzecich.
    • Pomoc dla użytkowników.
    • Polityka prywatności i niniejszy Regulamin.
    • Centrum dla prasy i mediów.
    • Praca.
    • Informacje prawne.
  2. Aplikacje:

   1. Aplikacje dla urządzeń Apple iPhone, telefonów z systemem Android i innych smartfonów w skali globalnej, których można używać zarówno oddzielnie na smartfonie, jak i w połączeniu z Platformą.
   2. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika odpowiednie dane są przesyłane ze smartfonu do Platformy i udostępniane w innych sieciach społecznościowych (takich jak Facebook). Więcej informacji na ten temat zawiera nasza Polityka prywatności.
   3. Użytkownik niniejszym potwierdza swoją wiedzę, że w wyniku przesyłania danych ze smartfonu do Platformy operator sieci komórkowej nalicza określone koszty, które musi ponieść użytkownik.
   4. Aplikacje mobilne są dostępne jedynie dla użytkowników smartfonów. Bezpłatnie dostępne są jedynie podstawowe funkcje aplikacji mobilnych.
   5. Stosowane są dodatkowe warunki operatorów sieci komórkowych.
 4. REJESTRACJA
  1. Bezpłatne członkostwo. Produkty Runtastic wymagają jednorazowej, bezpłatnej rejestracji użytkownika. „Bezpłatne członkostwo” (podstawowe) zapewnia użytkownikom dostęp jedynie do podstawowych opcji i funkcji. Runtastic oferuje użytkownikom trzy sposoby rejestracji:

   1. Za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie.

   2. Za pomocą jednej z Aplikacji: w celu rejestracji użytkownik podaje szczegóły wymagane w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, w sposób pełny i prawidłowy, chyba że szczegóły te są oznaczone jako podawane dobrowolnie. Rejestracja jest możliwa jedynie przy użyciu nazwiska urzędowego, co oznacza, że podawanie zmyślonych nazwisk lub pseudonimów nie jest możliwe.

   3. Poprzez przyjęcie przez Runtastic szczegółów rejestracyjnych podanych przez użytkownika w sieciach społecznościowych Facebook albo Google: Rejestracja poprzez usługę Facebook Connect albo Logowanie Google wymaga od użytkownika potwierdzenia, że wybrane szczegóły, które użytkownik wcześniej podał w serwisach Facebook lub Google, zostaną przyjęte przez sieć Runtastic. Użytkownik może następnie dodać lub ograniczyć takie szczegóły w swoim profilu na Platformie.

  2. Członkostwo Premium.
   1. Usługa Runtastic Premium dla „członków Premium” („członkostwo Premium”), ze wszystkimi opcjami i funkcjami, jest również dostępna za określoną cenę.

   2. Członkostwa Premium dotyczy Szczegółowy Regulamin dla członków Premium, przedstawione w części 6. Jeśli Regulamin lub część 6 nie stanowią inaczej, członkostwa Premium są objęte również wszystkimi innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   3. Rejestrując się jako Członek Premium, użytkownik oświadcza, że ma ponad 16 lat i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ma prawo zawierać umowy. Jeśli powyższe oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, Runtastic nie wiążą niniejsze Warunki Premium.

  3. Niepełnoletni. Na platformie Runtastic rejestrować się wolno tylko osobom mającym zdolność prawną do zawierania umów we własnym imieniu.

  4. Skutki rejestracji

   1. Rejestrując się, użytkownik potwierdza swoją znajomość i uznanie bez zastrzeżeń treści niniejszego Regulaminu, jak również prawdziwość, prawidłowość, aktualność i kompletność wszystkich danych rejestracyjnych, a także zobowiązuje się do utrzymywania aktualności informacji rejestracyjnych.

   2. Każdy użytkownik rejestruje się w Runtastic tylko raz i potwierdza swoją rejestracją, że nie ma zarejestrowanego wcześniej konta Runtastic ani nie usunął wcześniej aktywowanego konta użytkownika.

   3. Po udanej rejestracji użytkownik (odtąd „zarejestrowany Użytkownik”) może logować się do Platformy albo (i) za pomocą swojego adresu e-mail i wybranego hasło, albo (ii) poprzez zalogowanie w usłudze Facebook Connect bądź Logowanie Google.

  5. Prawa Runtastic

   1. Runtastic zastrzega sobie prawo odrzucania użytkowników bez podania powodów. W takim przypadku wszelkie przesłane szczegóły zostaną bezzwłocznie usunięte.

   2. W razie podania przez użytkownika jakichkolwiek informacji, które są nieprawdziwe, nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli Runtastic ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać nieprawdziwość, nieprawidłowość, nieaktualność lub niekompletność takich informacji, Runtastic ma prawo natychmiast zawiesić lub wyłączyć konto użytkownika bez uprzedniego powiadomienia oraz zakazać wszelkiego bieżącego i przyszłego użytkowania usług Premium (lub ich dowolnej części), przy czym zarejestrowany użytkownik nie będzie mieć prawa do zwrotu żadnej wcześniej wpłaconej kwoty.

   3. W każdym przypadku Runtastic zastrzega sobie prawo skontaktowania się w dowolnej chwili z użytkownikiem w celu zweryfikowania danych rejestracyjnych.

  6. Tożsamość użytkownika. Runtastic nie odpowiada za rzeczywistą tożsamość użytkownika, ponieważ identyfikacja osobista przez internet jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Każdy użytkownik samodzielnie sprawdza tożsamość innych użytkowników przed wejściem z nimi w jakąkolwiek postać interakcji, taką jak dodanie do znajomych lub pisanie wiadomości.

 5. OGÓLNY REGULAMIN DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW
  1. Ochrona przed oszustwem.

   1. Użytkownik musi chronić swoje konto przed użyciem bez upoważnienia oraz oszustwami. Wszelkie przypadki użycia konta bez upoważnienia lub w celu oszustwa albo podejrzenia zagrożenia konta należy bezzwłocznie zgłaszać pocztą elektroniczną na adres fraudprotection@runtastic.com lub, w przypadku członków Premium, na adres premium@runtastic.com.

   2. Runtastic nie zwróci użytkownikowi żadnych kwot zapłaconych Runtastic.com przed zgłoszeniem przez użytkownika użycia konta bez upoważnienia lub w celu oszustwa.

   3. W przypadku każdego użycia konta bez upoważnienia lub w celu oszustwa Runtastic ma prawo zamknąć lub skasować konto każdego zarejestrowanego użytkownika.

  2. Promocje i oferty bezpłatne. Runtastic może prowadzić promocje i przedstawiać bezpłatne oferty podlegające dodatkowym warunkom lub ograniczeniom. Takie promocje i oferty nie mogą być przekazywane między użytkownikami.

 6. SZCZEGÓLNY REGULAMIN DLA CZŁONKÓW PREMIUM
  1. Wymóg subskrypcji. W celu używania usługi Runtastic Premium dla członków Premium użytkownik musi (i) być zarejestrowanym użytkownikiem oraz (ii) zapłacić żądaną cenę, włącznie z ewentualnym podatkiem VAT, oraz wszelkie inne opłaty lub kwoty związane z usługami Premium. Płatność musi być dokonana kartą kredytową, za pośrednictwem sklepów z aplikacjami lub przy użyciu dowolnej innej formy płatności akceptowanej przez Runtastic („subskrypcja”).

  2. Typy i ceny subskrypcji. Runtastic oferuje różne okresy subskrypcji, umożliwiające wybranie opcji najlepiej pasującej do potrzeb użytkownika. Różne typy subskrypcji i ich ceny można sprawdzić na stronie pod adresem www.runtastic.com/premium-membership albo w sklepach z aplikacjami. Wszystkie ceny mogą w każdej chwili zostać zmienione według uznania Runtastic. Wszystkie zmiany cen będą ogłaszane na Platformie lub w sklepach z aplikacjami.

  3. Płatność.

   1. Płatność za każdy okres subskrypcji wnosi się z góry. Innymi słowy, użytkownik może wybrać okres subskrypcji najlepiej pasujący do potrzeb dostępu do usług Premium. Po rejestracji i zapłaceniu za subskrypcję wybrany okres ważności zostanie powiązany z kontem użytkownika.

   2. Płatności za cały okres członkostwa Premium są należne natychmiast po zafakturowaniu. Płatności można dokonać przy użyciu różnych systemów płatności online. Jeśli Runtastic nie może pobrać żadnych opłat z konta wyznaczonego przez użytkownika ze względu na brak środków, użytkownik ponosi wszystkie wynikłe z tego koszty, takie jak opłaty bankowe związane z debetem i podobne koszty. Runtastic może dostarczać użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające faktury lub przypomnienia o płatnościach.

  4. Automatyczne odnawianie. WPo wygaśnięciu okresu subskrypcji karta kredytowa użytkownika będzie obciążana automatycznie standardową ceną subskrypcji obowiązującą w chwili jej zakupu, czyli w takim przypadku nie są stosowane ceny z ofert specjalnych, a subskrypcja użytkownika będzie odnawiana na ten sam okres, chyba że użytkownik zrezygnuje z subskrypcji co najmniej przed wygaśnięciem bieżącej subskrypcji. Standardową cenę subskrypcji można sprawdzić na Platformie i w sklepach z aplikacjami.

  5. Rezygnacja. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji usługi Runtastic Premium dla członków Premium, inicjując rezygnację na Platformie albo za pośrednictwem sklepu z aplikacjami. O ile część 8 nie stanowi inaczej, Runtastic nie zwróci wcześniej zapłaconych kwot.

  6. Wygaśnięcie. Zgodnie z częścią 6.4, w razie braku rezygnacji użytkownika z subskrypcji każdy okres subskrypcji kończy się dopiero z chwilą wygaśnięcia okresu umownego, bez względu na faktyczne korzystanie przez użytkownika z usługi Runtastic Premium dla członków Premium w tym okresie. Każdy użytkownik może sprawdzić długość bieżącego okresu subskrypcji, wyświetlając informacje o swoim koncie.

  7. Kontakt. Wszelkie pytania lub zgłoszenia naruszenia Regulaminu Premium zawartych w części 6 należy kierować na adres premium@runtastic.com.

  8. Stosowanie innych przepisów. Jeśli część 6 nie stanowi inaczej, członkostwa Premium dotyczą wszystkie inne postanowienia niniejszego ogólnego Regulaminu.

 7. SPECJALNE WARUNKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW PLANÓW TRENINGOWYCH
  1. Ogólne. Runtastic oferuje zarejestrowanym użytkownikom plany treningowe, ułatwiające poprawienie wyników.

  2. Wymóg subskrypcji. W celu używania usług planów treningowych użytkownik musi (i) być zarejestrowanym użytkownikiem i (ii) zapłacić żądaną cenę, włącznie z (ewentualnym) podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty lub kwoty związane z usługami planów treningowych. Płatność musi być dokonana kartą kredytową lub przy użyciu dowolnej innej formy płatności przyjmowanej przez Runtastic.com („wykupienie”).

  3. Wykupienie. Runtastic oferuje na Platformie różne typy planów treningowych, co umożliwia użytkownikowi wybranie opcji najlepiej pasujących do potrzeb.

  4. Płatność. Płatność wnosi się z góry. Innymi słowy, użytkownik może wybrać plan treningowy najlepiej pasujący do potrzeb. Po rejestracji i zapłaceniu ceny odpowiedni okres ważności zostanie powiązany z kontem użytkownika. Runtastic korzysta z usług bezpiecznych płatności w celu zagwarantowania użytkownikom bezpieczeństwa płatności.

  5. Ceny. Ceny można sprawdzić na Platformie. Wszystkie zmiany cen będą ogłaszane w witrynie internetowej runtastic.com.

  6. Członkostwo Premium. Plany treningowe są zapewniane członkom Premium w cenie subskrypcji. Okres ważności w przypadku członków Premium jest równy okresowi ważności członkostwa Premium.

  7. Okres wykupienia. Każdy okres wykupienia usług planów treningowych kończy się po sześciu miesiącach, bez względu na faktyczne korzystanie przez użytkownika z usług planów treningowych w tym okresie. Długość planu treningowego można w każdej chwili sprawdzić, wyświetlając informacje o koncie.

  8. Rezygnacja. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z usługi planów treningowych, inicjując rezygnację na Platformie. O ile część 8 nie stanowi inaczej, Runtastic nie zwróci wcześniej zapłaconych kwot.

 8. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Ogólne. Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć użytkowanie Produktów Runtastic za pomocą ustawień konta. Runtastic potwierdzi zakończenie użytkownikowi.

  2. Prawo Runtastic do rozwiązania umowy. Runtastic dodatkowo zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa użytkownika z istotnych względów, takich jak poważne naruszenie obowiązków użytkownika przedstawionych w niniejszym Regulaminie i umowach pomocniczych.

  3. Dodatkowe informacje. Dodatkowe informacje na temat usunięcia konta użytkownika zawiera część 7.5 naszej Polityki prywatności.

 9. SPECJALNE PRAWO KONSUMENTÓW DO REZYGNACJI
  1. Zastosowanie praw konsumentów. Zarejestrowanego użytkownika, używającego Produktów Runtastic do celów niezwiązanych z komercyjną ani zawodową działalnością pozaetatową, dotyczą następujące postanowienia jako konsumenta, w znaczeniu według części 1 austriackiej ustawy o ochronie konsumentów (Konsumentenschutzgesetz; KSchG):

  2. Prawo wycofania się z umowy. Użytkownik, nie podając powodów, może zrezygnować z umowy z Runtastic na piśmie, tj. listownie lub pocztą elektroniczną, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Z umowy można zrezygnować, wysyłając powiadomienie na adres:

   runtastic GmbH
   Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching
   Austria
   Adres e-mail: cancellation@runtastic.com

  3. Skutki rezygnacji. W razie rezygnacji wszystkie korzyści uzyskane przez jedną ze stron od drugiej muszą zostać zwrócone, a wszelkie uzyskane korzyści ekonomiczne muszą zostać spłacone. Jeśli użytkownik nie jest w stanie w całości lub części zwrócić Runtastic świadczonych usług, to jest zobowiązany zwrócić Runtastic koszt utraconej wartości. Może to znaczyć, że użytkownik jest zobowiązany spełniać zobowiązania płatnicze do chwili wejścia rezygnacji w życie. Zobowiązania do zwrotu kosztów muszą zostać wypełnione w ciągu 30 dni. Dla użytkownika okres ten zaczyna się po wysłaniu rozwiązania umowy, dla nas – po jego otrzymaniu.

   Formularz rezygnacji. Prawo do rezygnacji zgodnie z niniejszą częścią 9 może być realizowane za pomocą następującego formularza rezygnacji:

   (aby zrezygnować z umowy, należy wypełnić i zwrócić poniższy formularz).

   Do: runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria, adres e-mail: cancellation@runtastic.com


   Niniejszym informuję/informujemy (*), że wycofuję/wycofujemy (*) się z umowy o sprzedaż następujących dóbr/usług (*),

   zamówionych w dniu (*) / otrzymanych w dniu (*),

   Nazwiska konsumentów,

   Adresy konsumentów,

   Adresy e-mail konsumentów używane w celu logowania się do Produktów Runtastic,

   Podpisy konsumentów (tylko w razie wysyłania papierowego formularza),

   Data


   ___________   (*) Niepotrzebne skreślić

 10. OBOWIĄZKI I POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA
  1. Obowiązki użytkownika. Każdy użytkownik Produktów Runtastic:

   1. jest zobowiązany podać zgodne z prawdą szczegóły rejestracyjne, utrzymywać ich aktualność oraz kompletność i nie ujawniać ich stronom trzecim.

   2. jest zobowiązany zapisywać, publikować, przesyłać i rozpowszechniać treści takie jak zdjęcia, rysunki, tekst, przedstawienia lub filmy wyłącznie pod warunkiem, że ma upoważnienie do przekazywania takich treści, tj. (i) ma wyłączne prawo do używania treści albo, (ii) w przypadku gdy nie jest właścicielem praw do przekazywanych treści, zagwarantuje Runtastic, iż wszystkie niezbędne prawa, licencje, zezwolenia itd. zostały uzyskane w sposób zgodny z prawem. Dotyczy to również treści podlegających prawom ochrony własności intelektualnej, takich jak nazwy handlowe i znaki towarowe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie treści.

   3. podlega zakazowi zapisywania, publikowania, przesyłania lub rozpowszechniania treści rasistowskich, obrażających, dyskryminujących, potępiających, seksualnych, gloryfikujących przemoc lub w inny sposób nielegalnych.

   4. podlega zakazowi wysyłania listów łańcuszkowych lub wiadomości do więcej niż jednego adresata naraz, tj. użytkownikowi nie wolno wysyłać masowych wiadomości e-mail ani spamu.

   5. podlega zakazowi powodowania przy użyciu środków technicznych lub elektronicznych jakichkolwiek zakłóceń w sieci Runtastic, z Produktami Runtastic włącznie, takich jak próby złamania zabezpieczeń, ataki typu brute force, wprowadzanie wirusów / robaków / koni trojańskich oraz innych prób zakłócenia działania oprogramowania lub sprzętu Runtastic.

   6. podlega zakazowi kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania lub zbierania dostępnych szczegółów przy użyciu środków technicznych, np. programów przeszukujących sieć lub botów, bez zgody odpowiedniego właściciela.

   7. jest zobowiązany bezzwłocznie zgłaszać pocztą elektroniczną na adres fraudprotection@runtastic.com wszelkich wykrytych naruszeń powyższych obowiązków.

   8. jest zobowiązany należycie dbać o szczegóły danych osobowych i zezwalać na dostęp do nich jedynie bliskim osobom.

   9. jest zobowiązany regularnie zapisywać ważne szczegóły danych osobowych poza Platformą, np. na nośniku pamięci, dysku twardym lub w chmurze. Runtastic nie ponosi odpowiedzialności za żadne utracone lub uszkodzone szczegóły.

 11. NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA
  1. Sankcje. W celu zapewnienia prawidłowego i niezawodnego dostarczania Produktów firma Runtastic nakłada następujące sankcje w przypadku naruszenia obowiązków użytkownika:

   • ostrzeżenia;
   • usnięcie treści;
   • tymczasowa dezaktywacja konta użytkownika;
   • wyłączenie (nieodwołana dezaktywacja).
  2. Typ sankcji zależy od celu, oddziaływania i typu naruszenia w świetle interesów Runtastic i użytkownika.

  3. Rezygnacja. W razie wyłączenia konta użytkownika zgodnie z niniejszą częścią 12 użytkownik ten nie będzie miał prawa zarejestrować się ponownie.

 12. TREŚCI
  1. Ogólne. Runtastic zezwala zarejestrowanym użytkownikom na używanie oferowanych Produktów Runtastic, zgodnie z prawami ustawowymi i niniejszym Regulaminem, w celu przesyłania na serwer, zapisywania, publikowania, rozpowszechniania, przesyłania i udostępniania treści innym użytkownikom.

  2. Śledzenie. Użytkownik zgadza się na to, że w wyniku automatycznej oceny swojego sposobu użytkowania platformy może otrzymywać określone oferty i/lub wiadomości marketingowe dopasowane do użytkownika. Należy zapoznać się naszą Polityką prywatności dotyczącą śledzenia w celach marketingowych, a w szczególności z częścią 4.2 i 7.8.

  3. Ujawnienie. Runtastic ma prawo zapisywać treści lub ujawniać je stronom trzecim w zakresie wymaganym przez prawo lub prawnie dopuszczalnym i zasadnie niezbędnym, w celu

   1. podporządkowania się prawom ustawowym, nakazom sądowym lub nakazom administracyjnym;

   2. zapewnienia zgodności z niniejszym Regulaminem;

   3. reagowania na skargi dotyczące naruszenia prawa złożone przez strony trzecie lub

   4. chronienia praw, własności lub osobistego bezpieczeństwa Runtastic, jej użytkowników i ogółu.

  4. Używanie treści. Użytkownik bezpłatnie udziela Runtastic nieodwołanego, niewyłącznego i nieograniczonego prawa używania wszystkich treści wygenerowanych, przesłanych, zapisanych i opublikowanych przez użytkownika. W związku z tym Runtastic ma prawo używania, bez względu na typ używania, wszystkich treści zarówno w ramach Platformy, jak i wszelkich innych działań Runtastic lub wszelkich firm przynależnych Runtastic. Dotyczy to prawa zmiany i edycji takich treści, bez względu na to, czy zmiany lub edycje naruszają interesy materialne użytkownika. W związku z tym, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, użytkownik zrzeka się wszelkich praw własności intelektualnej. W przypadku gdy Runtastic użyje utworzonych przez użytkownika treści poza Produktami Runtastic, w wykonywalnym zakresie powiadomi, że takie treści zostały utworzone przez użytkownika.

  5. Własność. Runtastic nie rości sobie prawa własności do żadnych treści tworzonych przez użytkowników ani nie nadzoruje takich treści.

  6. Usunięcie. Runtastic zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyn treści utworzonych przez użytkowników, takich jak trasy, zdjęcia, zawody lub komentarze. W takim przypadku użytkownik jest powiadamiany, a w razie naruszenia niniejszego Regulaminu na użytkownika mogą zostać nałożone sankcje zgodnie z częścią 12.

  7. Niedokładne treści. Runtastic nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne treści tworzone przez użytkowników, takie jak szczegóły tras lub zawodów itd.

 13. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Należy zapoznać się z oddzielną Polityką prywatności, dostępną pod adresem www.runtastic.com/privacy-policy stanowiącą nieodłączną część niniejszej umowy.

 14. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE
  1. Ograniczenie. Runtastic nie oświadcza ani nie gwarantuje, że

   1. Produkty Runtastic będą zawsze dostępne, całkowicie wolne od błędów, w tym również błędów niezbędnego sprzętu i oprogramowania;

   2. dane przesyłane przez inne systemy, zwłaszcza internet i sieci telekomunikacyjne, nie będą śledzone, rejestrowane ani zniekształcane przez strony trzecie.

  2. Własne ryzyko. Użytkownik korzysta z Produktów Runtastic wyłącznie na własne ryzyko. Dotyczy to między innymi

   1. związanego z tym używania dowolnego sprzętu, między innymi (i) smartfonu, np. podczas używania funkcji pomiaru tętna palec użytkownika może się rozgrzać wskutek przedłużonego naciskania światła do wykonywania zdjęć, (ii) pasów na klatkę piersiową i (iii) urządzeń podłączanych do smartfonu;

   2. pobierania treści własnych użytkownika i treści stron trzecich;

   3. wszelkiego używania przez użytkownika danych utworzonych lub dostarczonych przez Runtastic, między innymi (i) szczegółów pomiarów tętna lub wysokości nad poziom morza, lub (ii) zaleceń dotyczących działań, takich jak plany treningowe itd. Użytkownik jednoznacznie potwierdza, że ma świadomość, iż takie dane lub treści mogą zawierać błędy, a Runtastic, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność takich danych.

  3. Porada medyczna. Stosowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu oferowanego przez Runtastic nie zastępuje konsultacji użytkownika u lekarza specjalisty.

  4. Treści zewnętrzne. Dodatkowo Runtastic nie czyni żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do łączy zewnętrznych, banerów ani innych informacji i ofert marketingowych, które mogą być udostępniane użytkownikowi. Wszelkie uzgodnienia umowne zawarte między użytkownikiem a zewnętrznym dostawcą, np. za pośrednictwem witryn internetowych, do których prowadzą łącza lub banery, skutkują relacją umowną jedynie między użytkownikiem a zewnętrznym dostawcą. Runtastic nie czyni żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do produktów lub usług zewnętrznych dostawców.

 15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Ogólne. Runtastic ponosi odpowiedzialność prawną zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, bez względu na podstawę ustawową odpowiedzialności prawnej (przedumowną, umowną, deliktową) jedynie w przypadku, gdy Runtastic spowodowała określoną szkodę celowo lub wskutek rażącego niedbalstwa. W przypadku drobnego zaniedbania Runtastic nie ponosi odpowiedzialności prawnej wobec innych firm, a wobec konsumentów odpowiada jedynie za szkody osobiste. Runtastic nie ponosi odpowiedzialności prawnej wobec firm za straty następcze, zwykłe straty pieniężne, utracone zyski ani szkody wynikłe z roszczeń stron trzecich.

  2. Treści. Jeżeli prawo ustawowe nie stanowi inaczej, ani Runtastic, ani żadna z jej jednostek stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody wynikłe z używania treści udostępnianych za pośrednictwem platformy internetowej lub innych form użycia Produktów Runtastic. Dotyczy to również szkód wynikłych z błędów, problemów, wirusów lub utraty danych.

  3. Pobierane dane. Runtastic nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za materiały pobierane ani materiały uzyskiwane wskutek używania Produktów Runtastic. Zarejestrowany użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez takie materiały w systemie komputera lub smartfonu użytkownika oraz za informacje utracone wskutek pobrania materiałów z dowolnego z Produktów Runtastic.

  4. Spory. Zarejestrowany użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną za wszelkie roszczenia lub pozwy sądowe dowolnego rodzaju w jakikolwiek sposób pochodne od lub związane ze sporami z innymi użytkownikami. Zarejestrowany użytkownik potwierdza, że wie i akceptuje, iż Runtastic w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności prawnej za czyny i zaniechania innych użytkowników, włącznie ze szkodami związanymi z takimi czynami lub zaniechaniami.

 16. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
  1. Przejęcie odpowiedzialności. Użytkownik przejmuje od Runtastic odpowiedzialność za wszystkie roszczenia wnoszone przez strony trzecie w wyniku naruszenia ich praw przez użytkownika w związku z treścią przesłaną do dowolnego z Produktów Runtastic przez użytkownika lub w wyniku dowolnego innego użycia przez użytkownika aplikacji dostępnych od Runtastic. Użytkownik, w zakresie dozwolonym przez prawo, ponosi koszty ewentualnych postępowań prawnych, w które Runtastic może zostać zaangażowana w związku z takimi roszczeniami, włącznie z wszelkimi kosztami sądowymi i wynagrodzeniami adwokatów, chyba że takie naruszenie praw nie wynikło z winy użytkownika.

  2. Wsparcie. W przypadku wniesienia roszczenia przez stronę trzecią użytkownik bezzwłocznie udostępni Runtastic wszystkie dostępne użytkownikowi, zgodne z prawdą i kompletne informacje, które mogą być niezbędne do zweryfikowania roszczenia i odparcia go. Nie ma to wpływu na żadne dodatkowe żądania odszkodowań, które Runtastic może mieć prawo wnieść przeciw użytkownikowi.

 17. ZMIANY REGULAMINU
  1. Ogólne. Runtastic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i z wielu powodów, takich jak, między innymi, względy komercyjne, dotyczące zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi albo dotyczące obsługi klientów. Aktualnie obowiązująca wersja niniejszego Regulaminu jest w każdej chwili dostępna do wyświetlenia zarówno na Platformie, jak i w aplikacjach.

  2. Zmiany. Jeśli Runtastic nie uzyska zgody użytkownika na zmiany w Produktach Runtastic, poinformuje użytkownika o ewentualnych zmianach na co najmniej cztery tygodnie przed datą wejścia zmian w życie, pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji („informacje o zmianie”). Od chwili otrzymania Informacji o zmianie użytkownik ma cztery tygodnie na zgłoszenie sprzeciwu.

   Informacje o zmianie będą obejmować (i) aktualizację Regulaminu, (ii) określenie daty wejścia zmian w życie, (iii) rozpoczęcie czterotygodniowego okresu na wyrażenie sprzeciwu, (iv) informacje dotyczące skutków zaniechania sprzeciwu.

   Brak sprzeciwu wobec zmian Regulaminu zostanie uznany za jego zaakceptowanie.

   W razie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian Runtastic ma prawo rozwiązać umowę z użytkownikiem i usunąć jego konto, z uwzględnieniem interesów użytkownika przypadku, gdy kontynuowanie relacji umownej w zakresie bieżącego Regulaminu jest niemożliwie lub bezzasadne z punktu widzenia Runtastic.

  3. Forma pisemna. Zgodnie z częścią 17.1 i 17.2, wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu muszą być dokonywane na piśmie. Nie ma żadnych pomocniczych umów ustnych.

 18. POSTANOWIENIA RÓŻNE
  1. Klauzula salwatoryjna. W przypadku gdyby poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się lub stały nieważne, wszystkie pozostałe warunki i postanowienia pozostaną w mocy.

  2. Prawo właściwe i jurysdykcja.
   1. Niniejszy Regulamin i wszystkie relacje umowne oraz spory sądowe między użytkownikami a Runtastic podlegają prawu Austrii, z wyjątkiem sprzeczności postanowień z prawem lub konwencją Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

   2. Miejscem dostawy i wyłącznej jurysdykcji jest Linz w Austrii.

Data ostatniej aktualizacji: 21 Maj, 2018