REGULAMIN

Niniejszy Regulamin składa się z dwóch części. Pierwsza część (A) dotyczy korzystania z Produktów Runtastic (zgodnie z poniższą definicją). Część B dotyczy Programu członkowskiego adidas nazywanego m.in. Creators Club, adiClub lub Universe. Program członkostwa adidas działa obecnie i jest zintegrowany z Produktami Runtastic w wymienionych tutaj krajach, dlatego też dotyczy wyłącznie użytkowników w tych krajach. Runtastic jest częścią Grupy adidas.

Część A: Runtastic

Celem Runtastic jest wspieranie naszych użytkowników w realizacji celów fitness i zapewnianie im najwyższego komfortu korzystania z naszych produktów. Aby to osiągnąć, dokonaliśmy aktualizacji naszego Regulaminu („Regulamin”), który wyraźnie określa prawa, obowiązki, naszą Politykę prywatności i dalsze aspekty naszych produktów i usług.

Najnowsza wersja naszego Regulaminu – obowiązująca od 25 września 2019 r. – jest dostępna do wglądu w każdej chwili. Prosimy zaznajomić się z nim przed skorzystaniem z usług Runtastic.

 1. WPROWADZENIE
  1. Kim jesteśmy. runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria („Runtastic”) prowadzi interaktywną platformę online („Platform”) i mobilne aplikacje („Aplikacje” i razem z Platformą „Produkty Runtastic”) w celu łączenia i tworzenia nowych sposobności dla osób, które są lub chcą być świadome zalet sportowego i zdrowego trybu życia. Runtastic oferuje szereg Aplikacji związanych i niezwiązanych z usługami na platformie. Od 25 września 2019 r. do zakończenia zgodnie z Rozdziałem 7, Runtastic oferuje szereg Aplikacji, m.in.:

   adidas Running, adidas Training, Runtastic Steps.

  2. Rejestracja. Aby móc korzystać z kompletnego spektrum Produktów Runtastic należy dokonać jednorazowej rejestracji (patrz Rozdział 4). Jednak pewne treści (np. informacje dotyczące sportu, zdrowia lub odżywiania), w tym ogólny opis Runtastic, można zobaczyć bez rejestracji.

  3. Nasz cel. Celem Runtastic jest sprawienie, że uprawianie sportu sprawia przyjemność i przyczynienie się do poprawy kondycji zdrowotnej ludzi.

  4. Wyłączenie odpowiedzialności Twoje zdrowie jest dla nas bardzo ważne. ZAWSZE zasięgaj porady lekarza na temat uprawiania przez Ciebie sportów. Runtastic nie zastępuje lekarza ani nie jest odpowiedzialny za Twoje zachowanie. Zawartość Produktów Runtastic, bez względu na to, czy zostały one dostarczone przez Runtastic, partnerów lub użytkowników, nie ma uzupełniać, a tym bardziej zastępować informacji od lekarzy czy farmaceutów. Przez przyjęcie tego Regulaminu potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zdrowie.

 2. WAŻNOŚĆ Regulaminu
  1. Ważność. Runtastic oferuje Produkty Runtastic na podstawie niniejszego Regulaminu. Użytkownik uznaje przez odniesienie ważność niniejszego Regulaminu i umów włączonych do niego (i) korzystając z Produktów Runtastic, jeżeli są one dostępne bez rejestracji lub (ii) przez zarejestrowanie się, jeżeli wymagane jest konto. Niniejszy Regulamin jest ważny w aktualnie obowiązującej postaci od 25 września 2019 r. do odwołania.

  2. Warunki. Rejestracja ani użytkowanie kompletnego spektrum Produktów Runtastic nie są możliwe bez udzielenia zgody na niniejszy Regulamin.

  3. Zakres Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich punktów dostępu, w tym (sub)domen i aplikacji mobilnych dla Produktów Runtastic. W szczególności oferta internetowa Runtastic będzie dostępna przez Runtastic.com.

 3. PRZEDMIOT UMOWY

  Obecnie Runtastic zasadniczo oferuje swoim użytkownikom następujące funkcje i informacje w różnych językach:

  1. Platforma:

   1. Strona profilu osobistego z danymi osobowymi;

   2. Skrócone wiadomości na temat Runtastic;

   3. Mobilne aplikacje z dziedziny zdrowia i sprawności fizycznej

   4. Treści, np. teksty, zdjęcia i filmy dotyczące sportów, zdrowia i odżywiania, prezentowane przez Runtastic i niezależnych profesjonalistów (trenerów sportowych,...);

   5. Powiadomienia o statucie;

   6. Blog prezentujący szczegółowe informacje o firmie, produktach i wiadomości dotyczące zdrowia i sprawności fizycznej;

   7. Inne treści, takie jak

    • O nas: Krótki opis Runtastic;
    • Oferty firmy: oferty Runtastic dla firm;
    • Reklamy Runtastic lub podmiotów trzecich;
    • Pomoc i wsparcie;
    • Polityka prywatności i niniejszy Regulamin;
    • Centrum prasowo-medialne;
    • Praca;
    • Impressum
  2. Aplikacje:

   1. Aplikacje dla Apple iPhone, telefonów Android i innych smartfonów oraz urządzeń w skali globalnej, których można używać osobno na smartfonie jak i w powiązaniu z Platformą.

   2. W razie uzyskania zgody użytkownika właściwe dane są przesyłane ze smartfona na Platformę i ujawniane innym portalom społecznościowym (takim jak Facebook). Dalsze informacje zawiera nasza Polityka prywatności.

   3. Użytkownik potwierdza niniejszym, że jest świadomy, iż w wyniku przesyłania danych ze smartfona na Platformę powstaną pewne koszty operatora komórkowego, które musi ponieść użytkownik.

   4. Aplikacje mobilne są dostępne wyłącznie dla użytkowników smartfonów i innych urządzeń. Jedynie podstawowe funkcje Aplikacji mobilnych są dostępne bezpłatnie.

   5. Zastosowanie mają warunki ogólne operatorów komórkowych.

 4. REJESTRACJA
  1. Bezpłatne członkostwo. Produkty Runtastic wymagają jednorazowej, bezpłatnej rejestracji. Wiek minimalny rejestrujących się określa dany kraj. Pełną listę ograniczeń wiekowych można zobaczyć tutaj. W ramach „Bezpłatnego członkostwa” (podstawowe) użytkownik ma jedynie dostęp do podstawowych opcji i funkcji w Aplikacjach („Bezpłatne funkcje”). Runtastic oferuje użytkownikom trzy sposoby rejestracji:

   1. Za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego na Platformie;

   2. Za pośrednictwem Aplikacji: na potrzeby rejestracji użytkownik dostarcza informacje, o które zostaje poproszony w formularzu rejestracji, np. imię i nazwisko, data urodzenia, kompletnie i prawidłowo, chyba że podanie ich jest zaznaczone jako dobrowolne. Rejestracja możliwa jest wyłącznie przez podanie oficjalnego imienia i nazwiska użytkownika, tzn. używanie wymyślonych imion i nazwisk lub pseudonimów nie jest możliwe;

   3. Poprzez przyjęcie przez Runtastic danych rejestracji dostarczonych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook lub Google: Rejestracja za pośrednictwem Facebook Connect lub Google Sign-In wymaga od użytkownika potwierdzenia, że wybrane dane które użytkownik poprzednio dostarczył na Facebook lub Google, zostaną przyjęte przez sieć Runtastic. Użytkownik może następnie dodać lub usunąć takie dane w swoim profilu na Platformie;

   4. Jeżeli dostępne w Twoim kraju: za pośrednictwem formularzy rejestracji udostępnionych przez adidas na jego witrynach internetowych lub Aplikacjach.

  2. Członkostwo Premium.
   1. Runtastic Premium dla „członków Premium” („członkostwo Premium”) ze wszystkimi opcjami i funkcjami jest także dostępne za określoną opłatą. W ramach członkostwa Premium udostępnione zostają opcje i funkcje („Funkcje Premium”), które nie są dostępne dla niepłacących członków. Runtastic może oferować Aplikacje z funkcjami premium lub bez.

   2. Dla członkostwa Premium zastosowanie ma osobny Regulamin, podany w Rozdziale 6. O ile Regulamin lub Rozdział 6 nie określają inaczej, wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują też członków Premium.

   3. Poprzez rejestrację jako członek Premium potwierdzasz, że spełniasz wymóg wiekowy właściwych przepisów prawnych (dalsze informacje znajdziesz tutaj ) i w związku z tym jesteś uprawniony/uprawniona do zawierania umów. Jeżeli takie oświadczenie jest niezgodne z prawdą, Runtastic nie jest związany tym Regulaminem Premium.

  3. Osoby niepełnoletnie. Wyłącznie osoby uprawnione do samodzielnego zawierania umów mogą się zarejestrować w Runtastic.

  4. Skutki zarejestrowania się

   1. Poprzez zarejestrowanie się użytkownik potwierdza swoją znajomość i nieograniczone uznanie treści niniejszego Regulaminu oraz że wszystkie dane podane przy rejestracji są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne i zobowiązuje się do aktualizowania wszystkich danych podanych przy rejestracji.

   2. Każdy użytkownik może zarejestrować się w Runtastic tylko raz i potwierdza przez swoją rejestrację, że nie rejestrował(a) konta w Runtastic przedtem ani nie usunął/usunęła poprzednio aktywowanego konta użytkownika.

   3. Po pomyślnym zarejestrowaniu użytkownik (wtedy „Zarejestrowany użytkownik”) może zalogować się na Platformie poprzez (i) wpisanie swojego adresu email i wybranego hasła lub (ii) zalogowanie za pośrednictwem Facebook Connect lub Google Sign-In.

  5. Prawa Runtastic

   1. Runtastic zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania użytkownika bez podania przyczyny. W takim przypadku wszystkie przesłane dane zostaną bezzwłocznie usunięte.

   2. W przypadku podania przez Ciebie informacji niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych lub jeżeli Runtastic ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że takie informacje są niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Runtastic ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto natychmiast i bez uprzedzenia oraz odmówić korzystania obecnie lub w przyszłości z usług Premium (lub ich części) bez prawa Zarejestrowanego użytkownika do zwrotu uprzednio wpłaconych kwot.

   3. W każdym wypadku Runtastic zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Tobą w dowolnej chwili w celu weryfikacji danych podanych podczas rejestracji.

  6. Tożsamość użytkownika. Runtastic nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną tożsamość użytkownika, ponieważ ustalenie tożsamości za pośrednictwem internetu jest możliwe jedynie w ograniczonym stopniu. Każdy użytkownik sam potwierdzi tożsamość innego użytkownika przed nawiązaniem kontaktu w dowolnej postaci z tym użytkownikiem, np. przez dodanie znajomego jako znajomego lub napisanie wiadomości.

 5. REGULAMIN DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW
  1. Ochrona przed oszustwem.

   1. Masz obowiązek chronić Twoje konto przed nieupoważnionym i oszukańczym użytkowaniem. Prosimy o bezzwłoczne powiadomienie nas e-mailem na fraudprotection@runtastic.com lub dla członków Premium na premium@runtastic.com o nieupoważnionym i oszukańczym użytkowaniu Twojego konta lub jeżeli podejrzewasz, że Twoje konto może być zagrożone.

   2. Runtastic nie zwróci Tobie żadnych kwot zapłaconych Runtastic.com przed zgłoszeniem przez Ciebie nieupoważnionego lub oszukańczego użytkowania Twojego konta.

   3. Runtastic ma prawo zamknąć lub unieważnić konto Zarejestrowanego użytkownika w razie nieupoważnionego lub oszukańczego użytkowania tego konta.

  2. Promocje i bezpłatne oferty. Runtastic może organizować promocje i bezpłatne oferty, które mogą podlegać dodatkowym warunkom lub ograniczeniom. Takie promocje i oferty nie mogą być przenoszone między użytkownikami.

  3. Zmiany w Aplikacjach. Runtastic zastrzega sobie prawo do zmian w opcjach lub funkcjach w Aplikacjach, w tym we funkcjach Premium. W większości przypadków Runtastic dokonuje zmian w Aplikacjach w celu ulepszenia lub usprawnienia ich. Jeżeli zmiany nie wpływają negatywnie w istotny sposób na Twoje korzystanie z Aplikacji, Runtastic nie zwróci poprzednio wpłaconych kwot, chyba że Rozdział 9 stanowi inaczej.

 6. SPECJALNY REGULAMIN DLA CZŁONKÓW PREMIUM
  1. Warunki Subskrypcji. Aby móc korzystać z Runtastic Premium dla członków Premium Members, musisz (i) być Zarejestrowanym użytkownikiem i (ii) zapłacić ustaloną cenę, w tym ewentualnie stosowny VAT i inne opłaty lub kwoty związane z usługami Premium, kartą kredytową za pośrednictwem AppStores lub innych form płatności akceptowanych przez Runtastic ( „Subskrypcja”).

  2. Rodzaje i ceny Subskrypcji. Runtastic oferuje różne okresy Subskrypcji, dzięki czemu możesz wybrać ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Różne rodzaje Subskrypcji i stosowne ceny można zobaczyć tutaj: www.runtastic.com/premium-membership lub w App Stores. Wszystkie ceny mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Runtastic. Wszystkie zmiany cen są ogłaszane na Platformie lub w App Stores.

  3. Płatność.

   1. Płatności dokonuje się z góry za każdy okres subskrypcji. Inaczej mówiąc możesz wybrać taki okres subskrypcji, jaki najlepiej odpowiada Twoim potrzebom dostępu do usług Premium. Po zarejestrowaniu się i opłaceniu subskrypcji wybrany okres ważności zostanie powiązany z Twoim kontem.

   2. Płatność za cały okres Twojego członkostwa Premium przypada wraz z wystawieniem faktury. Płatności można dokonać przy pomocy różnych systemów płatności internetowej. Jeżeli Runtastic nie jest w stanie pobrać płatności z konta podanego przez użytkownika ze względu na brak środków, użytkownik ponosi wszystkie wynikające z tego koszty, w tym opłaty bankowe powiązane z uznaniem rachunku itp. Runtastic może dostarczać użytkownikowi faktury i wezwania do zapłaty e-mailem.

  4. Automatyczne odnowienie. Po upływie Twojego okresu subskrypcji Twoja karta kredytowa zostanie obciążona automatycznie standardową ceną za subskrypcję ważną w czasie subskrypcji, tj. specjalne oferty nie mają zastosowania w tym przypadku, a Twoja subskrypcja zostanie przedłużona na taki sam okres, chyba że ją anulujesz przynajmniej przed upływem Twojej obecnej subskrypcji. Standardową cenę subskrypcji można zobaczyć na Platformie i w App Stores.

  5. Anulowanie. Możesz w każdej chwili anulować swoją subskrypcję w Runtastic Premium dla członków Premium na Platformie lub w App Store. O ile Rozdział 8 nie stanowi inaczej, Runtastic nie zwróci uprzednio wpłaconych kwot.

  6. Wygaśnięcie. Z zastrzeżeniem Rozdziału 6.4, jeżeli użytkownik nie anuluje swojej subskrypcji, każdy okres subskrypcji kończy się tylko po upływie uzgodnionego okresu i niezależnie od faktycznego korzystania przez użytkownika z usługi Runtastic Premium dla członków Premium w takim okresie. Każdy użytkownik może sprawdzić długość obecnego okresu subskrypcji na swoim koncie.

  7. Kontakt. Pytania i zgłoszenia ewentualnych naruszeń warunków Premium określonych w Rozdziale 6 prosimy kierować na premium@runtastic.com

  8. Zastosowanie innych przepisów. O ile Regulamin lub Rozdział 6 nie określają inaczej, wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują też członków Premium.

 7. WYCOFANIE APLIKACJI
  1. Wycofanie Aplikacji. Runtastic zastrzega sobie prawo do wycofania jednej lub więcej Aplikacji. Wszyscy użytkownicy zostaną uprzedzeni o wycofaniu Aplikacji. Po takim zawiadomieniu członkowie Premium będą mogli korzystać z Aplikacji do końca aktualnego okresu subskrypcji. W tym okresie zastosowanie mają dwa ograniczenia:
   1. Może nie być możliwe pobranie Aplikacji na innym urządzeniu.
   2. Runtastic nie będzie aktualizować Aplikacji w tym okresie. Oznacza to, że jeżeli system operacyjny Twojego urządzenia został zaktualizowany lub w razie zmian w technicznych usługach innych podmiotów trzecich w tym okresie, dalsze korzystanie z Aplikacji może nie być możliwe. Runtastic nie przyjmuje za to odpowiedzialności.
   Jeżeli nabyłeś/nabyłaś swoje członkostwo Premium za pośrednictwem Aplikacji, która zostanie wycofana, Twoja subskrypcja nie zostanie automatycznie przedłużona i wygaśnie po upływie obecnego okresu subskrypcji. Jeżeli nabyłeś/nabyłaś swoje członkostwo Premium za pośrednictwem innej Aplikacji, która nie zostanie wycofana, Twoja subskrypcja zostanie nadal automatycznie przedłużona zgodnie z opisem w Rozdziale 6.4. Z zastrzeżeniem obu wyżej opisanych ograniczeń, jedynie jeżeli Runtastic nie może Tobie umożliwić korzystania z Aplikacji do zakończenia aktualnego okresu subskrypcji, będzie Tobie przysługiwać zwrot proporcjonalnej kwoty płatności za aktualną subskrypcję Twojego członkostwa Premium. W takim przypadku możesz zwrócić się do Runtastic z żądaniem zwrotu (patrz Rozdział 6.7).

  2. Zawiadomienie. Jak wspomniano w Rozdziale 7.1, Runtastic może wysyłać zawiadomienia e-mailem lub za pośrednictwem Produktów Runtastic.

 8. ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA
  1. Informacje ogólne. Każdy użytkownik ma w dowolnej chwili prawo do zakończenia użytkowania Produktów Runtastic za pośrednictwem ustawień swojego konta. Użytkownik otrzyma potwierdzenie takiego zakończenia użytkowania.

  2. Prawo do zakończenia członkostwa przez Runtastic. Ponadto Runtastic zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa użytkownika z ważnych powodów, takich jak poważne naruszenie obowiązków użytkownika określonych w niniejszym Regulaminie i dodatkowych umowach.

  3. Dalsze informacje Dalsze informacje na temat zamknięcia konta zawiera Rozdział 7.5 naszej Polityki prywatności.

 9. SPECJALNE PRAWO KONSUMENTA DO ODWOŁANIA
  1. Zastosowanie praw konsumenckich. Jeżeli jesteś Zarejestrowanym użytkownikiem korzystającym z Produktów Runtastic do celów niezwiązanych ani z Twoją działalnością komercyjną, ani w ramach wykonywania wolnego zawodu, poniższe postanowienia mają zastosowanie do Ciebie jako konsumenta w rozumieniu Rozdziału 1 austriackiej Ustawy ochrony konsumenta (Konsumentenschutzgesetz, KSchG):

  2. Prawo do wycofania się z umowy. Możesz anulować swoją umowę z Runtastic na piśmie, np. listownie lub emailem, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania powodów. Możesz anulować umowę, wysyłając zawiadomienie na adres:

   runtastic GmbH
   Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching
   Austria
   Email: cancellation@runtastic.com

  3. Skutki anulowania umowy. W razie anulowania umowy należy zwrócić wszelkie korzyści otrzymane od drugiej strony i spłacić wszelkie uzyskane korzyści ekonomiczne. Jeżeli nie jesteś w stanie zwrócić Runtastic całości lub części otrzymanych usług, masz obowiązek zwrócić Runtastic utraconą wartość otrzymanych usług w stosunku do okresu korzystania z tych usług. Może to oznaczać konieczność dokonania spłaty w stosunku proporcjonalnym do chwili wejścia w życie anulowania. Koszty należy zwrócić w ciągu 30 dni. Okres ten rozpoczyna się dla Ciebie w dniu wysłania zawiadomienia o anulowaniu umowy, a dla nas w dniu otrzymania go.

   Formularz rezygnacji. Z prawa do anulowania umowy na podstawie Rozdziału 9 skorzystać można za pośrednictwem następującego formularza:

   (Jeżeli chcesz anulować niniejszą umowę, wypełnij i zwróć poniższy formularz.)

   runtastic GmbH, Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching, Austria, E-Mail cancellation@runtastic.com


   Ja/my (*) niniejszym zawiadamiam(y), że anuluję/anulujemy (*) umowę na sprzedaż następujących towarów (*) / na świadczenie następującej usługi (*),

   Zamówiono dnia (*) / otrzymano dnia (*),

   Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów,

   Adres konsumenta/konsumentów,

   Adres email konsumenta/konsumentów służący do logowania się w Produktach Runtastic,

   Podpis konsumenta/konsumentów (wyłącznie, gdy ten formularz zostaje dostarczony w postaci papierowej),

   Data


   ___________   (*) Właściwe skreślić

 10. OBOWIĄZKI I ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA
  1. Obowiązki użytkownika. Każdy użytkownik Produktów Runtastic:

   1. powinien dostarczać zgodne z prawdą, aktualizować na bieżąco i uzupełniać swoje dane rejestracji i nie wolno mu przekazywać ich osobom trzecim;

   2. powinien zapisywać, publikować, przesyłać i rozpowszechniać takie treści jak zdjęcia, ilustracje, tekst, oświadczenia lub filmy wideo, jeżeli użytkownik jest upoważniony do przekazywania takich treści, tj., (i) jeżeli użytkownik ma wyłączne prawo do korzystania z takich treści lub, (ii) gdy użytkownik nie jest właścicielem takich praw odnośnie dostarczonych przez niego treści, jeżeli gwarantuje on wobec Runtastic, że wszystkie wymagane prawa, licencje, zezwolenia itd. zostały uzyskane w sposób prawidłowy. Dotyczy to także treści podlegających prawom własności intelektualnej, takich jak nazwy handlowe i znaki towarowe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie treści;

   3. nie powinien zapisywać, publikować, przesyłać lub rozpowszechniać treści rasistowskich, obraźliwych, dyskryminujących, potępiających, seksualnych, gloryfikujących przemoc lub z innych powodów niezgodnych z prawem;

   4. nie powinien wysyłać „łańcuszków” lub wiadomości do więcej niż jednego adresata jednocześnie, tj. masowych e-maili lub spamu;

   5. nie powinien wprowadzać zakłóceń w sieci Runtastic, w tym w Produktach Runtastic, przez stosowanie rozwiązań technicznych lub elektronicznych takich jak ataki hakerskie, ataki brute force, umieszczanie wirusów/robaków/trojanów i podejmować innych prób zakłócania pracy oprogramowania lub sprzętu Runtastic;

   6. nie powinien kopiować, rozpowszechniać, przesyłać lub zbierać za pomocą rozwiązań technicznych, np. robotów indeksujących lub botów, dostępnych danych bez zgody właściciela;

   7. powinien niezwłocznie zawiadomić nas e-mailem na adres fraudprotection@runtastic.com o stwierdzonych naruszeniach wyżej wymienionych obowiązków;

   8. powinien skrupulatnie chronić dane osobowe i zezwalać na dostęp do jego własnych danych wyłącznie osobom, z którymi ma bliskie relacje;

   9. powinien regularnie zapisywać ważne dane osobowe zewnętrznie, np. na nośniki zewnętrzne, dysk twardy lub w chmurze. Runtastic nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone dane.

 11. NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA
  1. Sankcje. Aby zapewnić odpowiednie i niezawodne dostarczanie Produktów Runtastic, Runtastic stosuje następujące sankcje za naruszenie obowiązków przez użytkownika:

   • ostrzeżenie;
   • usunięcie treści;
   • tymczasowa dezaktywacja konta użytkownika;
   • anulowanie (nieodwołalna dezaktywacja).

   Rodzaj sankcji zależy od celu, skutków i rodzaju naruszenia w kontekście interesów Runtastic i użytkownika.

  2. Anulowanie. W razie anulowania konta użytkownika na podstawie Rozdziału 11 dany użytkownik nie będzie mógł się ponownie zarejestrować.

 12. TREŚĆ
  1. Informacje ogólne. Runtastic zezwala swoim Zarejestrowanym użytkownikom na korzystanie z oferowanego portfolio Produktów Runtastic zgodnie z regulacjami ustawowymi i niniejszym Regulaminem w celu wysłania, zapisania, opublikowania, rozpowszechniania, przesłania i ujawnienia treści innym użytkownikom.

  2. Śledzenie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wyniku automatycznej oceny sposobu korzystania przez użytkownika z platformy, może on zostać adresatem pewnych dopasowanych do niego ofert i/lub wiadomości marketingowych. Nasza Polityka prywatności, szczególnie Rozdziały 4.2 i 7.8, zawiera informacje nt. śledzenia do celów marketingowych.

  3. Ujawnianie danych. Runtastic ma prawo do zapisywania lub ujawniania treści osobom trzecim w zakresie wymaganym przez prawo lub gdy jest to prawnie dozwolone i stosownie niezbędne w celu

   1. spełnienia wymogów ustawowych lub nakazów sądowych bądź administracyjnych;

   2. zapewnienia zgodności z niniejszym Regulaminem;

   3. reagowania na zarzuty naruszenia prawa wysunięte przez osoby trzecie; lub

   4. zabezpieczenia praw, mienia lub bezpieczeństwa osobistego Runtastic, użytkowników i osób postronnych.

  4. Korzystanie z treści. Użytkownik udziela Runtastic nieodwołalnego, bezpłatnego, niewyłącznego i nieograniczonego prawa do korzystania z wszystkich treści wygenerowanych, przesłanych, zapisanych i opublikowanych przez użytkownika. Analogicznie Runtastic ma prawo do korzystania, niezależnie od rodzaju użytkowania, ze wszystkich treści, zarówno jako części Platformy, jak i innych działań Runtastic lub spółek powiązanych z Runtastic. Obejmuje to prawo do zmian i przeredagowania takich treści, chyba że takie zmiany lub przeredagowania szkodzą istotnym interesom użytkownika. W tym kontekście użytkownik zrzeka się w zakresie dozwolonym przez prawo, wszystkich praw własności intelektualnej. Jednak w możliwym zakresie, w przypadku korzystania przez Runtastic z treści stworzonych przez użytkownika poza Produktami Runtastic, Runtastic odnotuje, że takie treści zostały stworzone przez użytkownika.

  5. Własność. Runtastic nie rości sobie praw własności do treści stworzonych przez użytkownika i nie będzie nadzorować takich treści.

  6. Usunięcie treści. Runtastic zastrzega sobie prawo do usunięcia treści stworzonych przez użytkownika, takich jak trasy, zdjęcia, eventy lub uwagi bez podania powodów. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony, a w razie naruszenia niniejszego Regulaminu może zostać ukarany na podstawie Rozdziału 11.

  7. Niedokładne treści. Runtastic nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne treści stworzone przez użytkownika, np. informacje dotyczące tras, eventów itd.

 13. Polityka prywatności

  Zobacz odrębną Politykę prywatności dostępną na www.runtastic.com/privacy-policy a stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

 14. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE
  1. Ograniczenia. Runtastic nie twierdzi ani nie gwarantuje, że

   1. Produkty Runtastic będą dostępne w każdej chwili lub że Produkty te i niezbędny sprzęt i oprogramowanie będą całkowicie wolne od błędów;

   2. przesyłanie danych za pośrednictwem innych systemów, zwłaszcza internetu i sieci telekomunikacyjnych nie są śledzone, nagrywane lub zniekształcone przez podmioty trzecie.

  2. Ryzyko własne. Użytkownik korzysta z Produktów Runtastic na swoje wyłączne ryzyko. Dotyczy to bez ograniczeń

   1. powiązanego z tym użytkowania sprzętu, w tym m.in. (i) smartfonów, np. przy korzystaniu z funkcji „pomiar pulsu”, przez lekkie naciśnięcie zdjęcia przez dłuższy czas, palec użytkownika może się rozgrzać, (ii) pasa piersiowego, (iii) klucza sprzętowego do smartfona;

   2. pobierania treści własnych użytkownika i osób trzecich;

   3. korzystania przez użytkownika z danych utworzonych lub dostarczonych przez Runtastic, w tym, m.in (i) pomiaru pulsu lub (ii) zalecanych działań, np. planów ćwiczeń itd. Użytkownik wyraźnie uznaje, że takie dane lub treści mogą zawierać błędy i Runtastic w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie przyjmuje odpowiedzialności za poprawność takich danych.

  3. Porady medyczne. Korzystanie z oprogramowania czy sprzętu zaoferowanego przez Runtastic nie zastępuje porady lekarza specjalisty.

  4. Treści zewnętrzne. Ponadto Runtastic nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji odnośnie łącz zewnętrznych, banerów lub innych informacji i ofert marketingowych udostępnionych użytkownikowi. Ustalenia umowne zawarte między użytkownikiem i niezależnym dostawcą, np. za pośrednictwem połączonych odsyłaczami witryn internetowych lub banerami, skutkują powstaniem umownego stosunku wyłącznie między takim użytkownikiem i niezależnym dostawcą. Runtastic nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji odnośnie Produktów lub usług niezależnych dostawców.

 15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Informacje ogólne. Runtastic ponosi odpowiedzialność zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi niezależnie od ustawowej podstawy takiej odpowiedzialności (przedumowne, umowne, delikty) wyłącznie w razie spowodowania szkód przez Runtastic umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. W razie lekkiego niedbalstwa Runtastic nie ponosi odpowiedzialności wobec innych firm, a wobec konsumentów jedynie za szkody osobiste. Runtastic nie ponosi odpowiedzialności wobec firm za szkody wtórne, straty wyłącznie pieniężne, utratę zysków lub szkód wynikających z roszczeń osób trzecich.

  2. Treść. O ile nie jest to wymagane przez prawo ustawowe, Runtastic ani powiązane z nim podmioty gospodarcze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z treści udostępnionych poprzez korzystanie z platformy online bądź inne formy korzystania z Produktów Runtastic. Dotyczy to również szkód wynikłych z błędów, problemów, wirusów lub utraty danych.

  3. Pobierane materiały. Runtastic nie ponosi odpowiedzialności za materiały pobrane lub uzyskane na skutek korzystania z Produktów Runtastic. Zarejestrowany użytkownik ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody spowodowane przez takie materiały w jego komputerze lub smartfonie bądź za informacje utracone w wyniku pobrania materiałów z Produktów Runtastic.

  4. Spory. Zarejestrowany użytkownik ponosi odpowiedzialność jedynie za roszczenia na drodze sądowej wszelkiego rodzaju w jakikolwiek sposób wywodzące się lub powiązane ze sporami z innym użytkownikiem. Zarejestrowany użytkownik uznaje i przyjmuje, że Runtastic nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za czyny i zaniechania innych użytkowników, w tym za szkody powiązane z takimi czynami lub zaniechaniami.

 16. ODSZKODOWANIE PRZEZ UZYTKOWNIKA
  1. Odszkodowanie. Użytkownik zrekompensuje Runtastic wszystkie roszczenia wysunięte przez osoby trzecie w wyniku naruszenia ich praw przez użytkownika w związku z treściami wysłanymi do Produktów Runtastic przez takiego użytkownika lub w wyniku innego użytkowania przez takiego użytkownika Aplikacji udostępnionych przez Runtastic. Użytkownik poniesie koszty postępowania prawnego, w które Runtastic jest zaangażowany w związku z takimi roszczeniami, w tym w zakresie dopuszczalnym przez prawo wszystkie koszty sądowe i honoraria adwokackie, chyba że użytkownik nie ponosi winy za spowodowanie takiego naruszenia.

  2. Wsparcie. W przypadku wniesienia roszczenia przez osobę trzecią użytkownik udostępni Runtastic bezzwłocznie zgodne z prawdą i kompletne informacje dostępne dla takiego użytkownika, które mogą być niezbędne w celu weryfikacji takiego roszczenia i obrony przed nim. Nie wpłynie to na dodatkowe roszczenia za szkody, do których wniesienia przeciwko użytkownikowi Runtastic może być uprawniony.

 17. ZMIANY W REGULAMINIE
  1. Informacje ogólne. Runtastic zastrzega sobie prawo do okresowych zmian w niniejszym Regulaminie z różnych powodów, w tym m.in. powodów komercyjnych, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub regulacjami bądź z powodów związanych z obsługą klienta. W każdej chwili aktualna w danym czasie wersja niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu na Platformie oraz w Aplikacjach.

  2. Zmiany. W przypadku pomniejszych zmian w niniejszym Regulaminie (na przykład w przepisach prawnych wprowadzono zmianę, w związku z czym potrzebujemy wprowadzić zmianę w niniejszym Regulaminie), możemy po prostu udostępnić nowy Regulamin do wglądu na Platformie oraz w Aplikacjach. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszego Regulaminu, aby zapewnić, że rozumiesz zaktualizowany Regulamin. W przypadku znacznych zmian w niniejszym Regulaminie, mających znaczny negatywny wpływ na Ciebie, Runtastic uzyska Twoją konkretną zgodę na te zmiany za pośrednictwem komunikacji w Produktach Runtastic lub powiadomi Cię o zmianach co najmniej dwa tygodnie przed wejściem tych zmian w życie e-mailem na adres podany podczas Rejestracji („Uzupełniające informacje”). Od otrzymania Uzupełniających informacji masz cztery tygodnie na zgłoszenie sprzeciwu.

   Uzupełniające informacje obejmują (i) zaktualizowany Regulamin, (ii) datę wejścia zmian w życie, (iii) dwutygodniowy okres na zgłoszenie sprzeciwu, (iv) informacje o skutkach odstąpienia od sprzeciwu.

   Jeżeli nie zamierzasz zgłaszać sprzeciwu wobec zmian, zaktualizowany Regulamin zostanie uznany za przyjęty.

   W przypadku zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec zmian Runtastic może anulować umowę użytkownika i usunąć jego konto z uwzględnieniem Twoich interesów, gdyby kontynuowanie stosunku umownego w zakresie dotychczasowego regulaminu nie byłoby możliwe lub stosowne dla Runtastic.

  3. Forma pisemna. Z zastrzeżeniem Rozdziałów 17.1 i 17.2 wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej. Nie istnieją dodatkowe ustalenia ustne.

 18. POSTANOWIENIA RÓŻNE
  1. Klauzula salwatoryjna. W razie gdyby poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, wszystkie pozostałe warunki pozostają w pełnej mocy.

  2. Prawo właściwe i jurysdykcja.
   1. Niniejszy Regulamin i wszystkie stosunki i spory umowne między użytkownikiem i Runtastic podlegają prawu austriackiemu z wyjątkiem przepisów kolizyjnych w myśl Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Punkt 18.2.1. nie ma zastosowania do użytkowników będących konsumentami w myśl austriackiej Ustawy o ochronie konsumentów (Konsumentenschutzgesetz, KSchG).

   2. Miejscem dostawy i siedzibą sądu posiadającego wyłączną właściwość miejscową jest Linz (Austria). Punkt 18.2.2. nie ma zastosowania do użytkowników będących konsumentami w myśl Ustawy o ochronie konsumentów (KSchG).

Część B: Program członkostwa adidas

Jeżeli korzystasz z Produktów Runtastic tutaj wymienionych krajach, automatycznie stajesz się członkiem Programu członkostwa adidas (np. Creators Club, adiCLUB), o ile już nie jesteś członkiem. Członkostwo to podlega odrębnemu regulaminowi. Regulamin obowiązujący w Twoim kraju znajdziesz tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 25 Wrz., 2019